Sunteți pe pagina 1din 78

"JJl-'10-IISJ:H•l'f Jj,IIJ,,, /, !HUJJ'fH>.11H/.SUII IHI.Jf?

MUI

j,'!\r .1V �105!0


8e� r JO O!: : nib
GRID DE PROIECTARE �I URM.ARIRE A COMPORT.ARII IN
:}1:.b· ,l{ Hi, r
, < [. I ll'•lnll1? t ',!'H!·• :al, I ff J d''<;lv/. - EXPLOATARE A ACOPERI�URILOR
r. , 1 tl JfTIJ) 1..- r,• ,r.s.1 w 1r b,w,r"<J t, Q l ·df'� 1.. l 1 t-1 i lil ", JI 111 DIN FERME DE CABLURI
w' Jl1 ,! [ 116 "'' rr,/, I� 0:,Jtlduq IOIJ f;v I ruli 1?!,i,n•W
1 ,I ,t, I? •, •,;: �{) : 1 w I lt 'r �r 1r.l1s• t:i'11B i'it.JH u > )J&JUTr.oi P o) INDICATJV GP018-97
1
)ll(.> I' I Pc: .•n
uJ ·,,.i,..mlll

l'!IUSIO

,,, , 11,•1 'ljfl({. f ·, 11 ,rrmi ,� J•L.! ,:-.,oir1 '}b hrnD i'.dotqs :; I tiP.
''' ,l ! 't "11•.J ;G) ' 1 ) "Jrf'l'I 'W 10f11L�ll')(JO?!. t:i Wlbofq1

,r 111 ,: 1 wl 11 .i 1.r.J 1 ui.;h I ?1 ,o II ni u II n. b..o I tr� ,,c, .f ,


whin1111 110 J

whI ,hru1.p•,1Jr1i'' f.:'ll6'1h' l•.•r c •.,·,J·,,rri '?l .: b 1,:s:>:J::ll, Ii l .. ,


11!-0 ''i" 1l'lrl.-, mb �t uJ ,1 �,1 :•,l11t'l')L1l� snr; :!•;J! L,t11J1

:.,.;1 1,: , ? >11, 1·,T nstn· I"' I ' JI i,, 1 ,,.,., •') ,b '.:lfl,f-1 01<, t, J:,:, 1 - r J r
fl!b10 lulUlf':>� lq 5fll'Jb�·u")1q 110, q:,bm t. f

, fJI I �!ViUV

P >IOV. /...JO,IY'

97
: •'.
lndicatlv: GPOIB-97
CUPRJNS ij ) .t:.rn·,n 1.: IM
GHID DE PROIECTARE $1 URMARIRE A
1

COMPORTARII iN EXPLOATARE A inlocuieJte PlI0-81


·G���RAL'.T�TI: ....·.1.�.; . ,f:· . •:3.::.. . : :. -� ..f.: ·,,.�;l· l ·.,;-... \ ·; t;:,·.... 99 ACOPERl$URILOR DIN FERME DE CABLURI
: -
I
-
I :2: no:::�: �:·i�:��ar� :::::: :·:: :·::::: � :! :�:: ;�:: (:�::���ii :1: ��:,��::::: ::
1.3. Caracteristici tehnico-economice .......................................... 99 GHID DE PROIECTARE �I URMARIRE A COMPORTAR.II IN
1.4. Cerinte de exploatare ................. .................. .............. . I 00 EXPLOATARE A ACOPERI�URILOR DIN FERME DE CABLURI1
1.5. Unitiiti de miisurii folosite .....................,....,....-:r•..•.•••••... : •.. JOO
2.EXIGENTE �I CRITERII DE PERFORMANTA ... :�. -�·- '. ...J.••.'.•. . ��. �'. ... 100
l,JR_m�x. �11J:><J,
1
n fq , �
2.1.Exigeflte de sigurantii .......................�-�-- �:�:'_.!'_ :?_ ............ JOO 1. GENERALITA.TI
2.2.Criterii de performanta .................. � ....�; •1110 Io I 1.1. Obiectul ghidului .iwru• i . J!ip.mt� . � 1:n:.m �b
3.ALCATUIRI CONSTRUCTIVE ..................::::::::::::::::::::::::: 104
3.1. Alciituirea ansamblului structural .......7 .••-:-..••• l ........: . .. .. .......... J04
3.2. Alciituirea fermei de cabluri .......�- . ' .......... :�...................... I OS
Prezentul ghid se referii la proiectarea �i unnanrea in exploatare a
3.3. Alciituireainvelitorii ................................................... 109 acoperi�urilor din fenne de cabluri. El cuprinde elementele necesare pentru
3.4.Abateri limitii ........................................................ J JO proiectarea, executia �i montajul acoperi�urilor din fenne de cabluri �i
4.PROTECTIA ANTICOROZIVA ................................... �- ...... I JO metodologiile experimentale pentru determinarea caracteristicilor mecanice ale
S. CALCULUL STRUCTURILOR DIN FERME DE CABLURI ................'.... 11 I
1 ··"-• 1 • c,c,-
5.1.Operatii componente I 11
cablurilor �i pentru detenninarea stiirilor de eforturi din fermele de cabluri.
:1:((?Y/ : : :
5.2. �tapele calculului .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : �: : : : �:: :: : : :�r: : 111
5.3. lnciirciiri consideratein calcul ...Pr. 'J')' I.A III 1.2. Domenii de utilizare
5.4.Grupiiri de inciirciiri ............... : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 112 Acoperi�urile suspendate, cu structura de rezistenta alcatuitii din fenne de
S.S. Determinarea stiirilor de efort �i deplasare. Metoda simplificatii de calcul ......... I 13
5.6.Verificarea capacitiitii portante a elementelor ............................'�·- .. 119 cabluri se utilizeaza la realizarea constructiilor cu caracter sportiv, industrial
5. 7.Calculul fortelor de striingere din noduri .........-: .� ..... : � .·�..'......."1.<! ... 120 �i social cultural cu unniitoarele destinatii:
S.S.Calculul man�onului de ancorare ...................! ......:'.:?."..�.Im�;_._ .. 121 - siili de sport;
5.9. Calculul Iungimilor de tiiiere a cablurilor ............................• ....... 122 J,.ij;J �� . .) ",I
6.EXECUTIA �I MONTAJUL FERMELOR DIN CABLURI ..................� ... 127
6.1.Executia fermelor din cabluri ..........................�'.� .'� ............. 127
- siili de expozitii;
- sali de spectacol �i aduniiri publice; ktJp� � p 1Jf�3 .u
6.2. Montajul fermelor din cabluri ...................... ·- .................... 128 ·"' - cladiri comerciale; ( . I\
7. CONTROLUL. RECEPTIA, SECURITATEA MUNCIi, iNTRETINERE, VERIFICARE - constructii industriale �i depozite; q :>1q£ it G 1.rttn:><i .I . , _
PERIODICA ........................................................ 129 ::>TriJ & :,aud�1J nu!da� 1t•,1 :inn:,t
- hangare �i garaje etc.
· J ,�(V')
;:�: �;;���:e :::::::::::::::::::::::::::::::.: : :: : :: : : : : : : : : : ::::i'.1�1:�:::: :;�
7.3. Miisuri privind tehnica securitiitii muncii ................................... 130 1.3. Caracteristici tehnico-economice
7.4.Miisuri deintretinere �i exploatare ........................................ 130 Comparativ cu structurile realizate din metal sau beton structurile
7.5. Miisuri de verificare, periodice ........................................... 130
8.URMARIREA COMPORTARII iN EXPLOATARE 131
suspendate se caracterizeazii prin:
ANEXE: - greutate deosebit de redusa;
Anexa I Exemplu de calculin vederea predimensioniirii ......................... 209
Anexa II Determiniiri experimentale. de Iaborator, pc probe de cabluri.
Determiniiri experimentale, "in situ", referitoare Ia stiirile de eforturi ...... 2 2 4
Anexa III Tehnologie de fixare a ancorajelor pc capetele cablu,ilor ................. 231
Anexa IV STAS IS13-80 Cabluri din otel.Cabluri constructie simplii.Forme �i
dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
llr. 8:>fSl I a.812

98 99
C: l,I I
/pl
L ':
,...
3X3ANQ)-,WJNCJ :;!i,.Jc3.::! r.:) 51!:fldCJll'
----� i

1:
'
I
;:"':a ,= - :-'
I '
' '' I
I 'I
'' � 1
'I
'I : ' (!
' ,,
=-=::.-=---:.' �=- ;"":. I C

t,�,,;
' .,,
$
"'
I :!l .
---.e!
.1

'
-----�-:�' f=

,,
t.
i
·---ul �1
:•
l
f\l
(:)
LIU.
/H.7;?b'/1/$
;q!lf(; /1.:J ;ll3t7N/lld 7VIV/!Jl/1'h' O'ON
9"n11�1,;(l
= -- -

"""'"4
"1)
C
::0

0
rn
z
(")
I
1l 0
r 1"11
)>
z :::D
Ul
)> 1"11
-- --
I» ,,.:J
,.