Sunteți pe pagina 1din 30

...

n o

Tabetul 1. J 3
OTEL I

" E
~ ~
n

~ ...,

Lunglrnl

flxe:
m

Contorrr STAS 5fi5-71

Dimensiuni,

mase,

mlbimi

stattce

5-12

Calitiitl
OL 37

Exemplu
pentru

de notate pe desen

11=220 mm; I. 22 .. _1250 i-1250mm:

h - InlU~imea profilulul d - grusimea Inlrntl R - raza de rotnnitre Interioara r -- raza de rotunjire a talpllor I - momentul de tnertle IV - rnodulul de rczistcn1ii i=

SbI-

I
r

la vlrf

a talpilo»

d
la axa de tncovolere
respect! vii

A-

raportate

raza de glratre

mementul static at sernlsectlunll la1imea talpllor groslrnea medie a talpilor

T
Aria secthm il A em" 7,58 10,6 14,2 18,3 22,8 27,9 33,5 39,6 46,1 53,4 61,1 69.1 77,8 97,1 118.0 Masa
G

b-d

rea prof i-

Denumllului

lII
b I

Dimeo,Juni, mm d=R 3,9 4,5 5,1 5,7 6,3 6,9 7.5 8,1 8,7 9,4 10.1 10,8 11,5 13,0 14,4

Milrlmi stattce peutru axele de tncovolere

z-x
I" em' 77,8 171 328 573 935 1450 2140 3060 4250 5740 7590 9800 12510 19610 29210

](g/m 5,95 8,32 11,2 14.4 17,9 21,9 26,3 31,1 36,2 41,9 48,0 54,2 61.1 76,2 92,(1

w. em'
19,5 34,2 54,7 81,9

em

i ..

em'
6,29 12,2 21,5 35,2 54,7 81,3

If

II-II

em'

W.

em
0,91 1,07 1,23 1,40 1,55 1,71 1,87 2,02 2,20 2,32 2,45 2,56 2,67 2,90 3,13 11,4 19.9 31,8 47,7 68,0 93,4 125 162 206 257 316

i.

IUn'

S"

8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400

42 50

58
Gil 74 82 90 98 106 113

119

125 131 143 155

5,77 6,64 7,52 8,40 9,28 10,16 11,04 11.92 12,80 13,77 14,85 15,82 IB,92 05 19, 1 21,10

2,3 2,7 3.1 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,2 5,6 6,1 6,5 5,9 7,8 8,6

161 214 278 354 442 542 653 782 1090 1460

117

3,20 4,01 4,81 5,61 6,40 7;20 8,00 8,80 9,59 10,4 11,1 11.9 12,7 14,2 15,7

117
162 288 364 451

221

555
818 1160

3,00 4,88 7,41 10,71 14,8 19,8 26,0 33,1 41,7 51,0 61,2 72,2 84,7 114,0 149,0

381
457 638 857

.I

Conform

S'I'A S" 75,50..66

orsr •

I .EC,ON()]llC

'" C~ali 'it.;( fl'F , ~.., a.".


O
'L'
lJ

II to

EX,e,EIlpIu
3
~

.-,
••.

"

de n otare pe desen. pentru h =180 111U1;

-,

l= 10 800

U1_m ,;

IE 18 ~ 10 800
I, ~.

,,.,. ~

-.

Den umiren jJro'li 1{J Iul IE


:

11

I
I:
1 1

:\~rasa
G

]\Jaril11.i stat.ice pcntru axele de Incovcicre


1

d
-

t.

kg 'm

.' . ~ iI', :

'~

110 1:2*
1.8

,1:.

ton

l·t* )'. 1r*"

~J')

22· ,2-\
f)r"'I!f*
J

,-'

l20 140 160 180


~)t1n ..... "

.:.,' f4~ 73.

55
h1 00

4~lJ'

:1""1

4.8
49
t

~.
I..) I

,I, ......

,
i'"'\.

cnt'
,;1 1[1.8'"

· I
-

,rl,......U' tf
.1;1

. c,Mi

W:I/

clnSJ
_I'

S't

-.I'
.-..:

'",

"'J' 'I:,.;

I'w"

'I

397

- t. -

7 1_"

3~O·
3~'O

,:J5'()

5~,()

200 220'
2'70 t")OO 330
11.,' ' _,

5~1
tj~...:; i":!1

873 12;9f,
1 :R40'
"-] (,i..,Ih.O 5-' . ..:;:;
..l

57.2

~'8,'1 ,81,7

IOU
-]. f.~'.I-.'
. "tt,J

4,06 4,.88 ,5/73


6,57

100

1 ,r:' t i.} '_


.j~ .

110

5/1
5,~6

q3':~ ..... .._.~

184

7,42 8' 9.'8'"


.!t' ........

"

(L4'9 2j~19 I 8,.72 ,:1.1.9 1.1,5 ,5'8.,6 14,5 82'J 6 18;,4 115' 23,1
17 9,
j 1

1· 2>1) 1,3,8 ; 1~·5,5' 1 70


t ~ ,

2'3,.n
~.l~, J
,~') :3· .

-7'~:
:,

1·88
. l' .

ill ..

'?

.ii;o!,[!,

... /

....

;;;;;./.

1'~)5

,:~f)* liS'*
iii' .• .'II! ..

'1 '3 r-: I' I} 1,~~O 1

6~O
6 ~.
I
,

4,'~ o,u

3 4ll[)'
5'1010
;4i I'~ ~ ,,:I:'.... .. ) l~

,[1, 1- ~1' iJ .' ~~)

"1'

ik}6*

..

4'0'*

3f3.0
4.00
I

1, 4:5'
. ~'h

_. 0 J. ~ ' I,.a
.i .. ",~
-e

..

",5:~·Q ~~'
.,J'~U
i

7,080 9 84,0,
13 380

289 371
o!.lL.

9~,O?
.. J. ~,~:
.""'!II j"},,;

1""7,;;"

ii'-t

1al.1
'I

8~O

Q·1 .9 '"i'" 4-

J '._._

7 ·~l!:j , l8 ~}::30 9',4-7


i

111 '0 1~,'" 13' 'hl


,
' I 1- '

?~ 2'[I'U'
1

•. 1

=:·7":

II
i

'")8'·':,6,
~",., ..

I
1

;~4",~
·11,D

2· ?7 3"' ,2 t'-:"7-oj' ....

4,6,8 'n n 6',""I' 0 81,·4 104 '131.


1.6·~~ '~)'1' 0····
iIiiooI .,',"

837' 419
516(j6U

~19,9 59,:9

'1"4 : ~ :d

'1.6.;3

r 85~,9'

7_i.~1-

268 3·39
423,
5,10::
!

"

1)1111fIJ Slun j' .;.

OTl~L U ~ mase, ID.ii'r I ml stati .-.~ e


,

Lungl

111],

fix'c.
·IU.
,
.

E'X'r [TI plu


'.'j; -

.CI-,12

p,e. de... , sen pentrn. ,h,,= 1·,2(} 'mm ;'. r' ',.;'; '1 °5- .'0" ""'( .....-;-r .. ,'. . - .. J .....,.;, ;). 0'" . .1n.,Jl.· '( 1- n 1
de nota
:r(~
j.;R!1Ii
'I'

Ii·

~:'-.'.

Y-I
I _~ 'I

hi - lnal,Ju1ea profllnlul ., ,~ grosimea medle '0.. tulpilol' R ~. raza de rotunitre tnterioara a, talpi],or r ~. raza de rotunitre :3 talptlcr la vtrf I - momeatul rle Inerfle W -.modul~l de rezislenta . raportate Ia uxa de If .... 1I1CO'\"oiere respeetlva f= .···-A - taza de gIr04ie _ S ~.. mnmentul stati C al semi sectlunll e" .-. dtstar-ta axel ,iJ--·l.1 de' ta marglnea exterloarii a, inl mil Ii ,_, I,a·~ Imea talpi'lor .d ,~. '~r(jsimra, iuimii

b
..:............\.....

)iU

JI

···· 1(

:J;'---t"

y - ;.

'-r·e' n ,- -. u..ea.-, . 1 11111 ,.


pro.f ilulu i
-

'1

,,,..
l'

T'

(1

.f

1~.

"

'r'

sectlunrl -A
cm.~
- ~.

,AT·ia.

J.Io c:nl"
Ill,'

\
-.

lV..
-~ ~!li'

l..i..L.L.L. q

em
1

z-x

P u=u
:r-I'. .

em

l:y

S.,~
""'"m···e ...-~
-,

~.{.I

flI/2

su
6,:;
I

.'.:n~
-4.5
,12
5'0

s.n
5,57~,28

7,Jl

r;

s
]2

10

14 1: 11 1~
2,0

80!1 10,0 :1.20 140 '160

B",O' 6.~O

7. ,6
8l'26~ ,

" ,
j

0
........

3 :_,;[l
II

;-~. 'r=" ":

r""I

.I

!~

~ I. _. ,,...I

1. 5 - IJI '')

8~,U2

"[1·5

7 ~O

1~10
6;5

7~:P
7 J'5 8 jf]
~J
"i'J~

8~'72 9~72 :
10,2·0

8~44

9-44
",.
,

4,.0 ,~1[). I 4'15. 1 h' ~ ,,0\ ,..,. 0 ~


! .. 'j ,.

q O'~~ 1. 110(J 1~~ _. 5 11 0


'i,·

j ._

1"") ..

.....,;.

5 fJl)
. 'II!'__

i '.'. ~: c',

7'~.O9

'II" . ._ !

....... t .
-

90 4:
_I ',,_ ~ ,"

'1.80
~

7(l
1

1 o, tr8
...
l~ ,. ," ,

'9" .00
1_'. ,~ !\,I
-,"

'.

._!

2:0,0
I

7.~
L.:

24

o.<2~· &
I)~.. _U

...~~.'"2'40.,
·Jf,·Clt , ....Jv .

n,~. O· ~:'
~

··<85 ,'.-,:

so
no,.

SJ"5

0-

"~itt~· ...- =~ 3t)l.t-~·~,t(1)· .-",,

.~;) - ~ '6· ::0:' li'l 1·' .0 ~'-. '1 '13-': U,.J 1'U ao _, eo 7,~O 10;0··~1'5:';60·· -10····20 -11 0 ,;, . -~'~.:'
.
1

(\ 0"'. ~~'9!,n

10·'i"'- ., '36 1.1 ,.11). 1O ..,R2 1-' ,~) -1·i."':~ 11, ~8' ,I i~" l::t 6,2 . 12:,'24 ... 1
I '._' 'c

5 ~. "u 60'. -':",


.. '1

5-5
.~
.

~280
'i)22,
I, . _ ~,;;;i;oII '

24 ,t)

8,~'6.4 1. O~& '13 4 . :"~ 16 0, 18,8


..
.

2 B,.i t: ,~.!'": ;)I .u 106


1

10··• A__.:!"!!!,)

1 8 49' , .lL, 1
. ~ ;0 "

~ii""'Ii , .~'f.).f

t: Ill! '()I'IJ'U
... ) ,I'

5:,0]
,
I: .

'1''-

~4: t"1J .. ~

II!!!

").0 -} ~.,,]}~. 11f 1


• ..:
"

_" .{.oi

~·:-,-·;,a

°4 -

.f:

a
".

1.~4,5 1~.55

(jl!;' if3-" .'..~',r.;; _.

J.

·i)-i) (]
oIi.;! ...... , .,

60''''' ' ~1 f12~ .. _a ..',u 1 '3'~O


l

1· 4,-S.·.·
I' I .' '.

5,t~4
..... 8··' ,.: ' o, lj'...•S..

r.eo
. ;,I l!

1 i--5 .i '_:

150,
191

f' ... ),q'..

25,3

3·74. , ]0, 3 ~I., .


t." ~" '.!J; 4B 3.:

.,

.:~,·S"J i'!H'
~ IJ
_.
oI~

'()"9 '.. ~"'-I

'I

'.t,

I'~'

".

,~' 'c

5"8 8
'.,~ ,

g 46·<6) ,.
r-j.
[Ii'

~'

- J'iiIi.iii

'090 ,3 Q (')t,' 8.2,0 "-f:8~'a30


.~) I'""",,'
.'~

1 910

1 S.~3· ,2·;·2'·'.,-/I ~ -. .

8n, ·il '~,u

:11.4. 146 :1.7B

0'·1' . ,;Ii) l-.oii -:~ t", _."i:


!€)
.....1'··:·

..J 1 g -.1. 1•. 9':2


9.

. ..::;~.~.>
i
u ,. 1•

iI'"\

'2 ,',.;)u .. ij,u:t

2 : Ii' JiIl"fO",. '1.-

-I

Ttl Delal t. II

.
I

,-".
",II
....

Lunglml flxe '6-, '~' 1-'? m


'."

'~,,'

Calit,Atl ~ OL 37

Exemplu de notare :pe de... , I'e'n pentru f.=:t(lO rnrn ;' 1'-n ' l:·'-~9-··7-~O·'~·,:- ...--_.- 'U'E'-"- ',-·u ,_ " iio'n,~'o'.mm " ,)
i!i
,........;;;, -,' " l -,

;
:.
,"

'

~
.' .

~. .

'il

"':,'

, .

I?:j:

d" t· 1 '~' mO'Illenll, 1-,~e Inerlu~ t '1.1"1';' ~' . dnl ", -,'-:. stem ;1, '}, 1.110-· 11.U, :1 die rer "I rter t.i:
,

eJ'
1"3:: e rf n
• ,,~_:~ "~I",

'n
.

tIJ
,

i'~'

S· _, momerr t! s.-a t;"',C u;1 -1,'!lI, t 1-'

',
.' A
1" , ..
,

ii,

i
tf'.Pi ViI ~

ra~'a de gira\ie . --" ---"


III

ate J arx a d lncovaiere respeetiv


Qr.·~ 1Zli, ,~ .. '~ ,"
,~ III

",~,A

a~
;~

In

c:
t:I
~ ~

· + ,Selnls,eC~,11.1nlll

=t

..,'~~ ~,II
-

D'~" .-". ,~"" .. .-".. ..-·m1en.s)un]~ ITI,m

A,ri,a,
R
,;I:"

.....MrilUi stat-ice: ~' ~ntru, ,_.' -. . __


J.tY&a
C"

. ,"I~a' dere -_-_,a _',, X-'-',·e'· 10m "_ ;e' '. ','n':'I;;!il"Ii,'II"O-" _:',,,_,-lV .~ "\ . 1 ~··'.J!T I
d, 1-

&oo\i-

a
-' - . .r. 5*' 6 ,~}~1
,:II

-p'

'unit
.A.

82
k·ttlm, rD..... _.'
ClD8'

cm~
4 ,4:
I!""j'

e ern
"

'50
ht),
..!~,~

'II .'

8*' 10,*'
12'*

2'0
.
'-,-

ia
'_

14,* 16*

1'2;0

lUO

,8·U

4U 4,6
....

:~6

32
"'~

,I., '01 "

...
~ ~
L~I
I

6,10
6,51 -, 0 J" ~5..' i~,8',60 6~O,

4 .:4 45
!i',

7'1 ->jII!'!'i

~i5
2,~5

' ,,~;j

4 ~~
'I": ..

22
+)
.ail""

4:

220
I

:1 60 .1.8,0 200

140

52
58
.6,4
7()

4S 4",,9
,II

"6 .",
::.,

..-' ,. 4:
. ,t'-'

25
,",

.-

- --I - '

...... 78 8:,"1

,3.;-0 J·t 10
'1:",.,-,

'-3

0
'-'

I
1

~tl. J
,

2~~,O

82'

27*
,30W'

270

90
95,

,52, 5 .. 4
-,;t'

5U 15 1
J,
,
' .'

8,4,

8,{' 9JJ 9~3 .1 10',D-, "1,1 0


1
.

,5-,;1 6

aou
..
,'

lOo.
--

6/0 ti 5
,. ',I' ' .
.

o.c

I:

9:.0 _9'".C'5 -' 10,9 -0 "" 1'--,0 11,,0' '1') 0


,,' , .,ilioiIjo"

~'15

'

3 ,5
}

,4 0 .J

35 40 .,,'
':'.
'.

40
'

.... 4 ",;]I t:' (] 3 ,:


1

: 'ii'

,4,t,:84 5 90 7 ,05 i8"",5'9 l'3:-".,._~~".·_OI .'10,"0 .., , 11. 60, '1'2,,3,0 1.8,1.0 1 ~t,2,O 20. '701 116,~30 ,2,3.40 I 18.4·0 26.,7 ,21.00 ,3.U.,60 24 ,flO ,, 3·,:5-. '-)0',' 2~_,I •.,7·:·,"0'_-: 40 ,)5,0 8:1.,80
1
l

f't\'16 /,,51 8,,~8: 1 O~90


t

()·

'-

"'::1-'1

12'.:80 34.,8.0 20,40 pQ;.60 31.. ~20 7(],$2'0 45,40 93:_40 6,~~'301 ,121,00 8~,jlOO , 1 t; e 0'0' 2 Ll 7' , .110 '0' '0 4' Q:~ i ,0',11' 1;1'9'2' •.00 I '8,89 :1,51., ..:0'0 i :1242 OO '9,~'3 2'0 'S',t0 a , 7 ' "-0"'*1'8':'· 0-1\1 10": _.-'~' .~:'._,oU. 'g"'O' I;'II'S' '2, i oo O'U_~':t " U ' :38:1\00 l~l~OO'324~OO,
1 1

9•.10 15",00 . 22.,40

1.,92 ~l,5'4'

5,.6,1! .8'j7'O

,2)75

SilOS I
6,;4,6

3,'16, :3,99 ·4,78' 5~~O ,6.4'2,' 7.'24,

I:

,,~"j.

iI_

'0" "

'10' 4-0'::' ~'-'i' '8,.52 '29.,60 4,0,.8,0 11,00 13.,80 5'4'. ,.,'1'1'0-' 17,00 ,2,04 69,118U :2'0'':t,v . ,.:.., 2'·-:. ' ·O~:· ':': '~'O 8"',.8·0·2,5,.:1-0, 2':.,37 110,.00 :3'1~6,O 2:,60 139!J,QO S-".)I 90'" 2·"·--'3'· 1,7.8,00 : . ",.-d.' .. ' .. 'tI.II 0" 0' 48,,.60' 2",84
1

4~'-75'1,,19
1.,.,3.'7 .1,53 1.. 7'0 1.,87
t")

0:.'95.4 1~08

5,59

-' tj,
,

g-,,"0-·" ' 0 :11-

I:::j'

13;.30.

I
I

:3 S 'tI'
d
r
I

21

.'

.....

,)

:if)

~'~~""',.I

--

-----

..

--

""', e lamin eaz I, In Iunt ta posihlf :~tiJor uzlnelor producatoare, S

Tabelul 1~ f 1.
Co.nfor,1il S'TA. S 42",~71 .... ,~ ..' ,~.<~-" .'_.. OfEL"~' ,[ORNlER I'1U' A"RlP'I' 'EG'AL' . E ., ' ' DI. ,m.e 'os'..',' 1"o'D'I mo·.,at! mArlml, stati,ca
:,'",.';.,1
";Ii

v.

.'. "

, -"

-,

'~ , ,

L'u'nm'_~ f·lix e e-UU ,",' ... _. ·4,-12 m


L -J _ H

I
II'

Ca:lltltl ': OL 37

E,xemplu de netare pe de ... sen pentrn Q'=:, 50' mm ;' f1:r=5, mm ~ 1=:10 225 mm : L 5,0 x ,50 x 5'... 110 225

I --momentnl de JJler\.te, W' ~ modulul de reztstenta

'I:
'.'

: 1 ,~'. i=, V·" . A -- ,-" d glr.li~le rase ue ~ . f,."iI' ..

raportate la axa de lnccvotere respecttva

-, i De-It··UID': -. '1·'..I'I'A.G:

eornle're1 L
.

'_'

.. '

_"

-~

..
.

e,

'D'imen;si'nntle sect iun '1.1,1 mrn


Cl

•.•.

Ar-

' I

sectt....
urm

la'
':.

"

'Masa G kgJl:n
.' O ,S·,8·:·,
... "

Dlstanta axelor, em
X~X
I
<1"'1.":.
ILU

-Mirbn,i~e~statie:e'J)entrn axsle de tncovoiere

y'-u
tJ .
. CJll.B'.' CL.<II;
I

!.t-u

,r1,

em'
1,.12
.~I

Vl"

U,J

1.= I v I W4"= W ":1 i'i1'~i

2' '0' . x 2· "0"


'., -

."J

_:

•.•.

.'

".'

X"

''•. ·.' S

'20x,20x4

,3 '20:,-,4 ..3
'2"'5'
.. '0'1.'

a .16'0'"
.

em,'

em·
0 ,61
1

I,.,. -

em

i.,Ill.

c"mt
0.,1,6
"

",,'P

,1..

I'

f!JD: .
0,19
I

j-

..
~

em,
0,:38

'1 ~:11

0,.84
,0)90

O~70

0,,3'9

0,,28
[

0,5.9

0,.74
.(),
:J !!!"I .,: ,

1...45
il"

1.14 ': OJ14 I ..,...._ ...............

O~'71.
1

0,,41

O~,86 0,58
,

(), ",', 7,_·"'7...· •.

3'

021 ,"

O,t23 0,t32

0,38 O 48:,1 _.......,_.....,


.t. '.

,25'x25x,3

25 x25

x"
-,

4,

3.5 '
........................ -~.

2
.

'

1;4,2 ,,:. '.0, l' 8~' 2,26'


---

1,1'1.
I
I ' -

OJ. 72, .
t

'1)02 '1 7~ I
t'

1,,4:;5 I,."0:" 7t! ,U


1 7",7','
_. ,. '.
I

.....

..

'0,,8,7

, 08'0
..
"

........

1.1,26,

O~ 94

0133
O~43

1,,0',8
1 ,3 ..
,

OJ89

1~O1
I
l~

l~,60 0,93
IJ'71
1

'25x25X5

:
1--' .......-,

5

0 80:
1...

0' ,~,t
''Ii 'I.,
c

1,20

0,73

1.8 9
e
"

0,,91
,

(11~52
0;58
I

--Q,.'46
,~""""___ i--

0.:40

O.4~
=

0,4-8
----......_

aox 30,)( 3*
0':;:' 3' ····0'··4 '3- '·.·.x,'.·,.x ..

an ,,:...'
..," ,

1,,7'4

1..8' 3
1 "&££ttZIpz'r

,4

5
I

'? 5 oi!Iio!!I.,

'~"""'_""'IA£

"2"2"'7"
.C ... , ~ ......

O~t84,
~'

1 1.':8 ..
'?
;,'I-

1 04 ,',
,

1,4,0
1,80
.

1')' '~)
I

1.2,4,
t "

1,,'05 1,07
.

,~---""
l l

30 X 30X5

5
. -,.....,."._

'. sa ~'" 35'X 05' X 0*

'278 ~
,:II

2 11.,8
1

I
I,

0.92 Q:t 96
1,.00
....
'

1 ao
t 36
'

n'~

I,

0 (1'5,: O~gO .. , ....................... _~ 11 0.. 5 0,89 8


..!![],
-

---

,2,,2,3 It 13

0;,49' i 0,.5·8:

'2 ,85
t

t,~ 12
1.34
--

0./1'5
---'I

I,

O,t:61
'
"

0,58.
......... ,'

'J' ., .

2,1, 8
.

1,.04 0;9,0 1-1-, 8'


:Ii .. ',

O,~8,8,: ,3,.4-1
---'I--~'[

1,. '1,1 ,
I
c ':

0,92
-;I:; O , 115,

',2,0'4
I
"

1 0:0
, 'J ,

I
!

1--..23
.,
"

"lto 29. ""


• :,1 .. '._I'

I!j!iIj

'1;06
-1" O'.U :,"'
'iIII,'.

3 63'
t
I ".'

0.70 --- ........O~5,7' ...............


0,7'0
0,..86
=-ZE2

,35 :x,35',X ,4
'!I).I:.
~PP-"

35

5,

25

......... '.'---

t.,:" .

2,6'7
1 -.

2:,,09 ~~
,:;.

x:

3'5' :" x"


••••

_l

5···'

3,~28

2 5~' , I 104
I '.J .....

I
1

'2.4"
I

'1 42
t

' " >, 124 ~ '


.

'2.. 5 9
I

4" '6::g .
'J!!':!

1 ;J'oiJloI 9:9

............. 11---'

.. 12"3'
• 'I

'.

068 ,.'. O , ~68


:!I .. "

1{J48

l,25

3.56

1.49

1,01

0,67


;

Demrm lrea

Dlrnenslun.lle --. sec-,~ - . · 1-' .


tl

.,., rn '~'e·· ; o re
'l.,.Il ..:.,. _ ' . ~ . ," _,
I,

.11

;' ,.

---

II
r;
.1.1
oil"

" lLml,__mn,1 ,~

-"F"b

..
'W

~_
,~ __ oiI!'IE""

'ft~',~ Ii- J'"~" i] ~ l~.L~i'I'..!I!! ,,1,,1:!!!!IJ! 4

..

S ta -

'. -

t ic e ,J,~' trr '. a''V e Ie de nen - '1


. ~.~~ 1-" ",,~.

!II"~
j'
j"'~ .~

''\i

"~ ~

1'1'1':(~nv',n, e r-~' . , A· ..... ~ ".,,'


......................... --~____,;j.-,

....... !l_-

~-J

rJ

I.

~lO'x 40 X
·4:0, x 40

a*'
,40

C'i
~

'~:"~5I

3"'

"

----~------~--~------------: 1-'"' 1,~07


I

I~~f:W:.~~.[
4./17
---

~"""'_-~~"""""""''''''''''''1~~~~03!IiiiiiHiiiii~

. 1J.""""Jj'

u~u,

~~-"""

i~.

c!ri4! .~~
I

c!~c::
1-44'
_ ''II -_' -'_ '-~'

'l)~.~

I'

~~

em

·Q4·-' 1· ~u~--

-,n' ~ __
.

2
_

liD" 1 .,"-.1.'<-'

1,~1,8 1,21. 1,,~~5 '1,,21.


1/91,
--~"";I~""""-"-

5 tu
{_
.'

'J _-', .-.

x 4,
-

40 x 4,0 'X 5
,~l5X ,45,.x ,4*

--,
-4-.

4-

6
____""""'~, -~
I'"'!I'

,3
' 1i

1.Jl2 '
,:,.t 'tJ

'-})',

!J.'

83' ----'

.. 2' 1"5,,.,·:,
.

'

'1,,58

I-___...._. ........--,

1,40

I' 09
t

.--i

It-5,2

---

l,85~1 1 ~"1,7
~ t'li'6~ ,,~.t~;.' ..' 1,37-

............................... --I

0,7'8

3' ~,n

:;2,/Jj

'I
!

lJ,1 B -1,-7-'5- '--.1-.,..-5-:7-' '


,:~~, 18
,,

1.,20
1'2,4.

'0 , -'~1 ·•.. -.J


(),-,;8,7··-' ,:.
.

-3-':}4-,.:-,g-·',·'
5-'
1-1' .i ,... 0-"
;}
-," -'

-,2-t7-'4-~' 'I~'....-1--.".-2...... --,3""""'"','


.
".'

-.......,.,.",_6="'""':,li~43.---'

~-1-,'9-·7' -1,-,3-6- --1-'O-~,2--' -1, ....... ...... 2-.-,6......,7" - ;o'3( •.. '7-1,-1 · ....... 1 :J,.13 1.,35
I

~u' :

--

45'x 45 x 5
• '. . ': ":., . :~, .J ,_",';.: .-~.:...

45 6
4
"

.t

iJ I ;-:

IJ

:~,.38

,4" 5-' ~'" .{~ F.. 'v' ~ . '- ~~ ~ 0.


.

O~I--'

....' 0"8:

,.1,tOO
3 ",OV
tt

,.

1,,2,8

1~81
Ij,87: 1..9'2

,i :5~8

7.,84 9t)lG s, U7

1/1.'0
,---

3,,25
II ---

1,80 " O:~,8~1


.................... ~,~il,~~..............,

t :-32
1~ a'6
1 j,4,~(1

1,59 ,l~~7 5
~

,2,88: 1",3.4
2·",46

1:4,5
14",,2

1,6'9

'3,,_82' 2,04 ': '0,87'


'3, "2
4 •. 4 5

x ,50 ,x 11* 5'0 :X 5Jl x 5


D'O

3",89:

'1,,52 1,t50
'1'- .8··'.",2-'-,"

'1:t. 91.
1 t89

1:t,'9,4,
II'

0,; g~ O 97' .•
I

50

5,
B'
,

-;
I ,

4~8.0 5 ·69,:!'-

,i-t

l,:).~'lill!';

":;4- :1.J g,s


,'._ __

1 ~7fl 1,=,7'7
II
, I'

t,1. .n
............... ~

!J ,0,5, ,'1.,,5.1
3J,Fil
'-

:1.7.t4: Itt 9.0


,20',,4,

2'.5,9
,2,,61.
-

,5 0 X ,50 'x 6
1

4}47' , 1 ,45'
J

~}-·0'-1
~j'" -

1.2,,8
-=-;;;~--,

5,:33,
8~02, '9... 4,3

50'

)., ,:,X eo x- 60

-x 50 :x '7
-..• . 5

I,-----iiiiiiiiioooooo-

A g,?
.. ,' .

~I

~ tI, .:.:. "

FI

[,

7
5,

6 ~uJ
,. -""1--

:1 -'~.- .•

,5;; .15,
-~

1,,4 ~l
~~--;--'~-,

3,".Ii (I
'-

1,78 ' j,4~6


I
"....... .........,__;:

,4. 1'~' 1.'149


,4,l, ~ it,5'-J
1

,2>3~J,1
I

lt88
'2~;30
'

.~~~,'

6 ,_,'., _........ ................... '-', 10 2 91 >-',;' ".


.d,~ o, "'j;,U!
i~

.~

>

5~82

1)6,4

~,-~ I)~)

4,-0-

60 x 60 'x 6
SOx 60)(,8

'6'

li1' -'~~'- '


~, I,

c, 4-'Q ,_'., It69


F

,l

1 ~.Jr1
1l;l1 '~~::r.' B--"

.._-

"3' 0'" -,: ,',,:

.......

2,'1.1

:5 '2''9
<6" Uf'ii ',~ !.UJi {]',

'(:10·'3-::>
j

.... (In 'i'l,:iJl

1,77
1 ~8,5 ,2, '.'t'1
:t'\}

'2,,14,
o 17:~; -'.1
, -~---=-!' I
.~-~~

2'9~2
,:~ ----',

6,0 :X, 60,)( 10


0
~I

tn
G

x 7,0 x 6
,.1

--9

_....,......_,.

1.1. 10; i ---:'''~~u 11.~) OJ . oiJ


r

1'1'na

"wj
~~
---.

q.

!"1.q,
t;iJ

" 7'0 x '70 'x ? 70 x: 170 x 8,

9,_,4,0

l ,IJ
8~,36

0-'

!.... ,~; ,~'

1"'j!'9'
.

-----

~,,', 4"~' .u'


,j)

-.,_~'....... 3·4' 9 8. 41 .. 1.7&'1 _55,1 .


ijt'
-

1~.82 !:16~J"2 1 t'.' ·0··A6: 8' ." 2 "


"

2.2.9
'2.26

3795,

1"t,7
I

, ' -:

.12~,1 l:,4L,8

4;86
5;.67'
;O.f"···
'.... ' 5-

1,,1'6

"

'7>27 ·8'- 4-1' _ :r '- .,'


~~"""""'" -"'-=-~,

2,... • '13
: 1Ii . , ,....... - ...........__

5,3,5
~_II!!5ii'!Iiiiii~ _

.~ -'1'- 2 iliii

01

'1'5-- 2" -:," :2 ."-.' "- 6"8'. ,-:II 2 6'''_' 1,7.~5


,
,

9-'

--, I· 1
............... _

-e
~
_.

1 3,:7 1 :36
_.

o 'H
V
,~

70

8
1;1
, ,

0;'1-J,U'1.10'

......................

".'"

,l

0,-:27
~~~",
1-

''''''''~~3F'

'~

m
",.....
'~-IO;:

',I

2,Ul

, ,4,~:'95, 2.f85
I

2.49
,2.50 215,2
tl)
-~~

·47'JF5

9!,c52
10.~6
E:;p _
i'

2,~11 2]110
I

iI).,3 8,,3,,'1
8.-8,~.5
.I ............... ~-..-_

I'

2 6ft
j

19//

6,],91. 7,,5.9
Q

~l'Ox '70 X 0** 70 x 70 x' 10


_""""'_""-,

tr.oo
, 1 3"
~ -' ~
':

'>.' ~ ...

'9~,'iFi
1";1 ~,'
'i_J

2,05.,
2j-()9

10
1'1

,t "

1, 0-

- I)

,2. ,9:0 ,,.:,) 9:6'- ' ~J." .....


j
I'

,5,,2 6
t

,2,0\4

:~!'2~O
:2~J~ g
,2,:l~ 1,_

~l7~2. 55,-8-'
"""",=sr~~

11, I
9;,57
..............................

2 ,09
l

gO",!) I ,2~6a
"""""'''''''"'''-'-_,

Q,,_.

O'~'l o
...,_.....,'
. ,. I

2
~

a:
;

:80 x 80,x ,6 ' -0-" X: '.-'--.. 8-,':_ ,'s' 0"'"' ,-.. " ,0 Xu 8,0, x 8,0 x :10

a.

:j;) 9·,. r-;:


t

2J 1.7'
,g,_. __'.-.'

::i =' :0·'7 -,.- "


.~ . , .:

~,'i'

8..~, ::f-)'

I
' , __..

2,.;14"
_. '- j:.J, 2,' t<lh ',)

,a,08

80

.0
0-

to

r; It:.!'

12~30'
,'
I

.u 3.: '
1
•. ~,

---

n~ ~'''~U
~

10 :

15~10,I 1'1.•9
,,

'

3 ';'J:'O
,t'!..I-

l' :1-.... _, ~1~


r ,_. I
• ,.

~~-

1-','J, fl-

,~~LO,u
,3'l!U3

I~')O .....:..iJl,' .

8.

.-...... .......
...."...

g.'"3(~' t-lj'< ,J
"

--_".,

1j'ilU ,
j;:-'

~
f.

t~

>'
!,
,~

~:

:8

-J

jIi~)

50
.'

.. ,

II

,ill}
I

iI'),"
.

5'

3'

_ a ~17'
, :1 18
1 _....... _

.: ()4]tO ['- 16.1


2.~ _I . 11~6 74
•• , •• '.

)a,ilf) _
• ' '

L13 ~·l. 1.2,2


'L

'1

90 x 90 X~9
9'U X. 90'X 10* I;

~nl'

9
.

11.
.•

6.36
;q

l~O

r.:: S·· J ;).1

i
I

a.;) i)
'-) .J, .. .. '

....~ c

1"16j(~
..................... ........,_

.............. .._.......~

~,o

_i'
,I. .

~.,

,2 74·
j
.. I",_' __ ,~~~,

1.8,:1,20' i· '<. ,~:

,3,~45:
",

47,,-8'~ - :1'3,.31
-

'.

6'5"

..: 3'1,,'2 6

12,°0 v
-'138,,0
I

'')'11 ~ ":1

1:) ~.,

7,,:~-<i::
1

'~"l' II1j",,'.

41:)

~)1

~9. .. u"';:·5 '

·14··.t "I
,'-'.:J'

190'x!lO X'11
1,'00 X :1100 .X· 8.

"

11
8.
:1,0.'.
-~

18 7n
f

l·4-., 7

2,6'2

S.t70
3;8 1
i

3,2-1

15
.', .

.'
II-

---1-............... _
---

,;21,6

2,,72',

,218

3.~41.

'100 xaon X 10 l'OO


, _

1.2

(j

19
.

.~ ,;._ .. f)

i..

15 0
~\.

....

.1I

,~"

R2
.

7J.I01

3,90
4.,11

3~p2 1.4·5 19,'9 ~~.c}.6 I 230· J .~1, 85 59.18 15~,4 ' 1,0:6 ,-- _. ----~ .............. ........ ~.:-.........' ...... . ........__....--.............,,~'---:1·' ,............... fl c=:). 4. . '1~ ..... ' 17. f)4: ~ i1W' ".;U :1 °4 280 !3·. 8·3 72" 9 18~3 1,Y5
I}tl .. :
I

1: 0'·.0'·.'.'

-x '1',O·.'............... x~.._...-'.. . 1 ..4 _......"...


0'.·1
t:'i
~---.l, ~I

19.

iilooI

--I"._...... ........ "-'--

j ;i!ii,!I.iioo!:!I'

J i)

i'4 I

............................ -

1
,.,

po;;; I

S· .

2'07'
31 ...:;11 !J1
1 I,. _.

~)9''1. .... J'


dO~ .
I) fll,

:1,.o~'·
r •• .
'

'

..

328

,9 :11, ....... '~1

8'0

85'·'..., '2' '0' '9 ,


. Jr (
.. . ~.'" jl ( .
'

1,20 x 120 X.l0

120' 1.0
._-....

13
,
:

'"
...................... ..,.---...

9. 11' .... LJ., '1.1.1

4:97'

27,:5 ~4~,6~O_I=1,.",.,.5_1.~131 ..;,5


5~()O
~

~ 36"

~: t ~-,'..

120 x 120 x 1.2


.............

12

__

27'15

...............

21,6,
__

..

lI....

~ 40
I' '.' 1 1

4- '8"0'
,p"

:.

4,2~e 4*·60 4 63
j

3n8

__ 4 ...... ,_3....... 1."",_5....... __ 2,_,7""""'· ,,6_,:;5~ 8_4

1.2 1--"" 130·)( 1.30 x .14 .1:'30 14: 1.·1


1qOx130'x1.2 130

11:-

~-~BiL 1 ' ..""

5',..15
~
1 -

4,'i'2'

50 4
t

'19·4
I
I~.:.· "

'!L

3·., '7' ;' ~I


.

7
o
I} : ~j"
.Ii.:)

3, 12· ;-' g'. i9


g' ~.j~
I:).

5 •.2:6 :

5·8: 2
i

3,.94
.

8·5:7
'g'r.;:, 9
~ ~,-

"~,'',"Oi""i! ';1..., il' I

~'2"'.'.3

42~4·
.1, 1 4"6~ -.

x 13f) X.tO,
I

16

3~80 ,2,5,5
I'

605

t!'" O';.)j'·

3 n1'
!t '::"......

4·,'94. 251
'~4,~~~ 2;'1>8.'·· ,I
Vj ... !l

140 X 14.0 'X 12,

12·

"2" 5 ...
J'

1.'

3.~90

5;5 0'
1

;1

5,O:{ 5.;07
'...., ·o···g· ;)," . '.

602

.59.7
fj8,~8

1.4,0 x 140'X 1,4 ,14:()

14
16· I

15 ,--

7' • 5' ~,\

il.

9:

7- 6'·

'29,4
~

3)9·8

9.U'O-_~ 5,61.

---'1---............... - --- ~~- -~~ ,~~~


~

2.,'--,n u
!

.................... ~ .......................... --I ....... ......,_-

6,8:9

~1,;3'0 1 09:4. ,---5,~ 42 -............__

,28(1
~-----..I..~

50;15 1__ ,
I

2. ~/':4; ~~~
,.

. 40 >< 140

IX'

16
!

4 ~(, "I.~·'J
,34·, S.
.............. ~""""""

5 ,. (:'0. 314 _ t-

·61~ 5 ..
J'-

150 x '150 x 1·2*"

1.2

~i,3
"--I......

4 1~
:J.--''''''
........__

5,29 ' .:!, 10 :110 '.


i) j

737
782 "
..

4~60 '1170

,5~80 '30~3

150 X 150 X 14 1.·5(' 14

16

4·0..3 .......__ 1··_~


~d5,9

.... g' 5
,~ ::

,~""""",,_

5,31. ' 8r~5 ~t34


i
-____,...~ ....... ~

150 X 15U x,,16

150· 15:0 X 18 X

180 V 11eo x l·ll .. ' ·A,JUI.· '.' : ....


,

..
.: '
._ 11' , _. •

16 IS'
I

-",,._

51 O
j

40,1

-4,37
·4,29 4' '3,Q, v.
.'!III.

4,58 1 340 4.56 i1 ,510


-_
, I'

6,07 16,17 6,19

949
'I'!"""'I .......,__ • ---

88:,7
9-9,,3 78,,6

5. 3'47 --~I"-~t
1

~l'

,52,0
.;5"8.' ..
'~3' ~d I

I~) g.'
, ,.

r:::::. '"11; V

,2,~'94
ir) (), I) '''::;;l! .• ld

5 ·38 1 050

--_J 1--....... --· ---.!I

- 5 74

391

64,;,4 70,4 60,5


1

12'

160 X 16.,0 X 14 160


16;(1 X '160· 'X: 16
~. ~

14

,'" 1·':',:' '8'',0


. i :

I :

, u'"
,--I

---,l-,

4~54 l ifJ70
.'

'1

---

5~'71 ,435
--~

2 92
!I

iI:r-

j
'F'~

'29,'7

4l"fJ4 11 450
. 4'j 9.2. 1. 6 6,2
1

6p.23 6~20
6f.1.3

'376 4·3'1 ,5.37

,S~17
3~.16

I') I " ..:1:.-. "

4'

4.'9~1
'J '"

--!

34,0

38~5

.............._--:
.if -'~ ·~I. 0 :-.;"

·1.'!14.7

11.3
I

3"0" 6',,..-:' .............................


,:

18 160 X 160 X 1.8 .. ~it SiP I a"min e-·a'1l'·~ hii tn


~ -~ ••

,------~~~~~~~~~~~~~,~~--------~--~'----~----~~~~~~~~~~~--~~~~--~~--~----j It.),.

rl:· !Ii'U ". , ,~3· .


. . .' _

--_

6,,42 , ,5~79 1. 1.75


,

_.,
I

5 .. 7 7

1 04li ~ 1. 299

90t8

11)13 114:

,4:.89 4,,87

1866

a~1'7 ,485

68,1 , '7:5', ,r~ ~1 --

3,,14.
IJ

15 82

2 061

., 82:.,1.

1"~ 'I'~ ~ il

X·t· ilo ·r· 'U: zt ne, I'O'.· r pr 0':" d u c'·~t··o:···"'·""e' '.. tL,. - '.~ ~,* Se Ilvreaza numai pentru podnrlle metallee de eale ferat.a.
iiI:· .J. _

n ·ll't-ra. posihlll
Ja ;_

.' ..-Jt. ( .

~. -it'

i:l,. ...

I~

.....

.:_

.,

•.

••

_,

To 1J. elul 1.1B

orru,
Conform STAS 425-,70

r~,OlINIEB, (lU AR']PI,

I I

NEEGALE Dimenslu-Il.i" mase, 'mi.~.mt,ltatic,e

Lungtm]
-

'flxe A ~ --1-- ·2;· m,"


..
,

rA\litil~i : -'9OL 1;17


~ I

Exemplu 'de, notare pe desen : pentru .:, a--'8' .. - ,• b-6'5' 'i/~'""'" '1-0: -,-.' --Q' . ',~: ':' .. If '~'. J'~'9····7··5··" mm x 9'7:~ LL-" ·8····'0· '6·,5·X-) '1·':0: U
-,_

l'~':'·'

",-""

,I!

Ii,

' __

.'

..

'

••

',

,,-

......

"

"

-;-

,i

.'

.. "

I -- momentnl de tnertle W _, mndulut de rezi.sten'ta


1=

V~-_.

raza de glralte

raportate la axa de 1.'1l covel ere re sp: eet Ivi,

....

~,

'z0"'·
~.

tjl

r[

ru

tJ

> r~.

N
~
l:'''·J

> t-:3

Denumirea eormeret
!f ••

~.-"
l't' I'"

.tJ H

2:,

L'L
",

30x20x3

-,

.--It:

9020 3 , 3.5 2

',r,'-,

1.4;) 1.12 0,99 0,50 2,05 1,,51 0,g6 1.04 0,56, O.4~7 1,25
1 ,:·-IJj '1 ~O~l,'0,'5,4 2,.02 t 5,2
I

" ."...

.-',

',c

"

,_

'

,,',

.-

..

'

"

,'I

" ',."

"

-,

D,62 O,~S 0,44 n,29 0.55, 1.43 1,\.0

,',

,-'

"

"i,

.,

.,

r"

0.-6 0,42
1

')

",

"

30 x·.20 x 4'* 40x20x3* 40 x '20,x 4" 45 X 30 X 4* ·45 'x 3.0 X 5 60 x 30 x 5* 60X30X6*'


!'!"

'4ri~ 20"3
4'5' 30

T
4:
5

,4

6030"5 .
!T'

:O~911 l,~.04:,',O'~5,8 0:-4'2'7' 1 ,,59 O~81 O~, :2 'O~55 0.38 O'~,5,5 1.~81 ·0,99' 0;,33 -Q.,4~2· 9 3,5.2 "l,7:3t,3611.42 0.44.12,611,77'0.7911,191 0,46 -0.257,2.80'1,09.1.27 0,470,30 0,52 2'(JG:l.31 0,31 0.42 '2,2-6" 1 ,~7'7 1.;,4,' -0;,4.8, 2,58: 1,80 '.0,8,3 1.:-1.7' o.t·5=6 O~252 "3 5'9" 1 ,42 '1,,26 0.60: .0.39 0,,5'1,3 8:0'1' 1..3'0' '0,3:9 0,42 4,5 2 2,86 2,:H, 1. ,48 n. 74. ~>Oll 2.23 1,21,1,58 O.80'OAa-t -5,721:.911 1.42 ?,05'O. 91 0,85 6,631.5~: t,l 90.65 3,.5'2 2' 76 1,52;[ .p~,78 3~OL! 2,261 '1.,27' r.ss 0,83. 'O~429 I 'D 98 2 3,5 1,.4;1 .2;47: 1,11: OJ.8·4 8~"OIO' ~:-51' 1,~i,5Oj6-4, 6 :J' 4,223,3,7 "2.1,5,:"0,68 3~89 2;6." 1.:m 1.77il 0.72" O,25t} 15.6 4.0,l_ 1,90' 2,60 1.121'O.7~, 16',5' 1.96 ',1,69 0,63 5,084.5,9 2,200.72 3,86 2.691 ..25i,7E 0;'74 '0.252 18.24~?8'l.893,021.320.77Ii9.21,951.9910.63
Jl
1

.j,t8f"

z::a:::;;zg'

LL2"'¥'Z

Q.,

gq

!Q .

@A

. .....

_-;A-I ,-

:ax

!I ~ 4

¥L

'.

~.

.• ~

&j.~

=.

:; _

__ ~

6·0·x 40 x 5"*

~~~~--~~~~~~------~---~~.~.~-.~. ~~--~----~.~-~~---.~--------------------------------------~~~
,6,0 4'(), fr' '6 5,'
'3
.. .'

:~ =:~:~:, 5' " ",


,(I~ ,;

fj".,'

,<, •

17
6

~..

I'J!,

u
---

d-'6~5R!5.16~(i41..294.523.6d
!

65 X50x7 ,65 x: 5,0 'X: B


65

85. 5.0

2, e..: 5 ,8,
-----,

5.57,6~'5~~l~ ~,081 ,33 >1.503,fi2 2.1~,2,39,1.5~.!'.572_ . :11;1 'i"Oa 2_.0~ 1:1,0'4.34] ,~5 j.52~~?,:.nt~~,J D 6-0' 6' 4':,'~.V' 11'3' ill ']-'1::4:: 0-' 5l!uil:~,,>j;.}:-:,;; 7 9' 2: 0'" 'I' '1 '7· n 3' Ai 8-" 'ie '8'- 'g I' -.14' 4 ~3- '0" ,~~~~i.-,!t',O, r,;' 7' "t·;)!'01 t;;; "l '9' l' O·.~:.,_'.~,:· 7't::: '';:;:;'') 11 Ii_) ~"¥ _ L 1" 37 ..,..:,'," 4 n. "~,U(-ifAL' 2" 2'''' 2 9·····' 5' ;':")"~'ji,J'~" :.
"'J'
I

~:-' L . . , --.-

~::It~:~:~~ i.50 ~::~~ t:~i:~,j ~::!;~:~d ~:~! t~~:~:~~~:!~ ~:: ::~~ ~:~:t!~ !:~:~::: "6,in
. .
.1.

~~l.~ 7·9'·3_,,·~ t ~.~',.G ?~''~, 0,,9',7' '~t.10;SfOl-'.1:,.68' :_~,.10.','l,,!,,(,~).:~_O'f,43.'' .1_:' '

17,2' ,4,25" ,1~8~ ~!i,,11',2,p,02,' ,11l~;1 ,9.8. '. ,2'~,O'31' 3,.04: O'~~
~:~:'

i ~~:~

""' ":

.~ -.'.'.' , '.-'

2.15 2,39,
'I)

'-,

0,575- 27,2

.'.-

'2.03 -14.0 3.77 1.•.nf 33~8 i,21 '.43 1,0.13


- .. ", " ,-.:,' .' _. ". n.

on;

"

8 ."
I

.,..'8
• .

- ,-"
....

OS

,j

'0":'

,I,}

"!!p'

,f!"'!,1

~~',,-:

-',I'''! ,~"'"
I

€l!l':}

"""II!!!ii:

-.

_I

x 50 x' 11

?5x 50)( 7*
0 t.,,... S"'o."' v S··-· 'X' ~
... ~ " •.... J.~ .• ' .',.

. -_

';5

9
1

9,58 i",t)'2 2,,1 ,f' '1J,49 '4,.4·,8, 3, 6,3, :2~,2!l ,2~36'!1,,,57 0,:5'67'
I~I .. . .
I' J _'" .I_

!18r2 ,8-,77 ·,2,,-00, '19.4 513'9, 1 ,,42' 47),0

2~2fi I 1 (t,o 1,t:05


jl"

8,0 X 65 'X '6

6,5: 3.5 8,31fl,532,4S'1,25, 5,10 3.77 2.13 2.631.38 0.13'346 ..19,24 2,:36 16.5 ".39 1,41 53.32.53 -9,,;57' 1,07 80 6,0 '7 8 ~4, 9i38, 7' 36 ',2.:51' l,j'5,2 ,0' t"55 3,,7'9 :2 1'7 ,2,9'2, 1,4,0 'O~,54tl 59 r 0 '1.(J ~7 2',5,1 28~4 6",34 1 ~ 74 72~O 2~77: 15 ~.4:1 ~28 ..... 68.416,602,39' LS-5i5,614,6,32.69 2.942,OtI 0.64'952.8 9,41 '2.,51: 31.26,44 1.93 6.8,5 2.85'lG.~: 1.35 50, 7
~=
I' '" 1

80 i>5~
10
:~::~::: I 90 '-16......... 0~.

41l.~18.66.·,."2.471,735.59'4,652'.79

,2. 942.f}~, n.64~_ '68,1

12,~. 2,49,.' 40, 1 8.4,' 1,91.,. ' 88,0 .2.82" 20.3 1.3~
1

7 I:

;;OX50x8*=-'I~no 100x50><10" lOOx75x9


toa'X'7,5~11
......,._ ............... ~ __ ,~

;O~ ,10 ' 7


.

9 14.511,4:8,993,591,12"6,49,4,44
'-'~.

3.5:~~::':::i:::~::~::~~:':::~~:::'::~:~:~::~I ~:~6··R:~~'I:::::~::~.~::~ ~:!:~ ~::~I'~:::!I


2100 2~96,1.18, O,~-s? 111\ lB,1 3.18 19,5! 5.04 1,3-1 123 3.28 12,71,05
141 22,2 3,16 23.4 G.!7 1,29 149 3,25 15.4: 1.05
1
.

13'.610.72.551.81 '5,564,682,902.95

2.1( 0,640 82,2 Ui,12;46 48,:3 10,311.89 10,6 2,7'9 24,8 1,35
I :~:~ ~~::~::~'

14.11J.13.Jj71.2o.,6,4-.34,402.082.931.22,0.2:~31
11 ~ 9JJ,,32",3"OS·' '1, 88d:"1 , 9!6'i5,42 :3".1 0 3~Jlf 2.18
'~"~'~'~I
, I' . '.

I,

"~

.-

.,

..i

0),5,,53',

5iiiiiiiii

1 ,......7,_j.O 1_"g 1.......


-

,,,,,,,,,,,3Biiiio,~,:1_, , ..... 9[ 5 . 5_6_~

'100 75: 9: 10
,'1'11
............... _I ~"''''''''''__

5 1~.111.8S.15t,916,915,453.223.63'2.22
,~. . .• . , -------I _' ' .
I
.-!!!!II'

0',:549

10'IIII:'. : -

148 2.,53.,13
17'6 ,25,,9 s.n

. ..

n.b

,__ 1_O,~_"O ~2_,,'1_9:...... 1_4_,.-5,1. 3~,~9'30~1,: ~1~ji5~"9

I;i·

12,7 2,17
.

'

l8113.. 7 37,8 1.M 4


l_
&-. ~

18t2'14~·3g·j:23'lj,99,'6i87'5,,4·9·,3.,3'2·3~65:2~2:7
................. . ,~~ ',',

0;5;,45

84}O:'15~3'2p15,
. "

'21-4 '3,,44' 4~·~·4·l~58


'. ,
1

120 X SO'x:

a'*'

, - ,." *' 120x80)(1,2·


.......................... ----,---

1.,20 'x 8·0 X' :1.0* ,120

80,1'~1';O- 11 ,

8,

'1,5 5 1. 2~,2,'3,83 'lJ87"Sj.'23 5 :9'9 3,,2,' 4~2"3'2~.1.6' 0,.4,3'7 ' 2'2,6 ,27 J) 3 82 8(]~ 8 '1:~,2':2,28; 2JjO 4",1 0' 4Jl:,Jfi l~'73.
t

......_ 1,2,
,.......

s.n 1.9~1 '1.5",0 3,:-92


1:':.. ','
, "..

..

" ".' - . '. ..' ' 1,4:6,.t063,4,64~20:2j25"', 0:143,2 , .' - , .' --, '. '~, ,22,"t,717~'8:4~OO'2~O,3.8..
J t
.'." .,' ,

,J, 8 rs 6~08;.3t.31 ,4.2'1- 2 19 '.' ,Ot,4,,35'. ''l'''' -...• .'s' ... - .... ... - .. -... ,~,i6 1,'95'
1

= -- ,'.,
1

3,4;'1. 3- 80
,

9BJ 1. 16~~ :~t~6 114


" ,-'

. ". '. ",<),


,

.. ")

,3.~3 40!4

,4),',

a~,7
.
1""'1',' t ",',~

r:'. ,.' 19~1.I,2·~2(',31/1


!; -,
.1""1"
"!III!IIiI' ': '.'

31.7 ,4.07 5:6,,8, l:~ 7'2


4~04 66.61,111
' .'

"

..

.'

...•

-~.""'~-'.

iii,

':

'~ ,

~,'

',-,'.

,~=

__

'x 10',* "l5'() 90 10, 150><90 x 12* .... . .


15'0 )( '90
........... ,-

15,0 X :tOO. 'X".... 10*


14'· ",

-~......,_...,

~_t:=

}.
1

'

1:2' ....,
-,
i,

1 (),5 6.5' 23,,2 l~3.t2:,5,,00,: 2',,04 10;1,' 7,·05:':.3,,60' 5",01'3',:'2:-2,4

O~Si6,O ,5,B:? '5'3 ~3·' 4 80:' 14.6- 21, :1.0 2~5-1' 591 ..
I

,5,t,011' 88:,.3 'tli ~5

27.5 :U.,6.5.082.121.0-,17.1C)a.70 24' 2 1 t\ 8'o· :t1f"'~'!I:,:",'~:.,;3"4·lO,~.J!


,
•• ~'-:

5,002,30
'. '.

0.358
,

627 53,a! 4;.77 17124,8


,. ,
1

2.49
'~'I'"

6~H 5,02
, _ ......... _~

104 1.901
,~_ t;i

"1-••. ,,0· .

0"

Aj'

ir}

150,< 100x,12*
15"'0'" t· O· '",'}('"Ox,

150'100, 12 13 'i 6i528,7129.64.892.4210.2.7-,534.HJ


I......... -, ,

o· _. 50: 4:_'J::i:·:.'~':'I<.~Jci: "5 tj:""( _ 10

.1 .

5'

.'

2'

II! 0

0 442 ,.;;-,:-,::-~,

5'" ~, ' ,:n~:}

5 '8 2' ""/~"l -4··,7::,~1 19'0o 2·t: 8 ~ 8'6 637 5,>1'3 '11.2,:.J.[J "<Vi:"
_,:Ii
1

6.24.2.73' D.4S9 E6,50·64.2 4.76


. '." ,.,

232 30 6 2,84
" "
j

749'
, ,

',~

s.ioi
1

132' 2,15
.i~~

141

.!

33,2 26.1 4.972 ..50 10.2,7.56 4,28 5.2312.'17

0.435 '744

74,1 4, 7::31 264 35,2 12,B2 356; 5.07 152. 2.14,

Se 'Iamlneaza In. Ilmita 'posi.h{'1itAtilo:r

uzmelcr predncstoare.

58

ELEJI<IEN,TE DE CONSTRUCTII

DIN OTEL RF-ALJZATE

D~N. PRODUSE

LAMINATE

LA. CALD

l,'a!JclaI 1,19 OTEL l'ATRAT Dhucnsiunl ~I greul:1!i Conform ST;\S :l:ll-74 '

H~O,15

a pcntru

scctluni

ell 0:;,80

mm

Nominal rom 8
\)

Abated Ilmlta

mm

Aria section ii ,1 enl!: O,G4 1,00 1,21 1.41 1.69 1,90 2,~5 2,56 3,21 :1,61 4,00 4,8/1 6,25 {\,76 7;84 9,.00 10,24 12,25 14,44 16.00 20,25 25.00 30.25 36,00 49,00 64,00 81,00 100,00 144.00 169,00 196,00

Ma,a teore ttca


kgjlll

H maxim mm

10
11

o.si

0,502 0.636 0,7B5 0,950


t ,l:!

1.0

12 13 11 13

+O,:l

-O,,~

16
18

19
20 22 25 26 28 30 +0,4 -0,5

1,:1:1 1,54 1,77 2,01 2,[i4 2,83 3.14 3,80 4,91

1,5

5,:31
6,15 7.07 8.04 9,tJ2 11,:.1 12,1) 1a,l) 1g,o 23,7

2,IJ

J8 10

'32 35 45

+0,5 - 0,7

3,0

50 'i5 60 70 80 90 100 120 130 140

-t,n
+0)7 -1,1 +0,7 -1,3 +0,8 -1,7 +0,8 -2,0

+0,6

4,0 5,0 6,0 7,0 9,0

38,;;

28;:1 50,2 (\3,G

I
I

78)5 11:1,0 13:1,0 154,0

Lunglmi

fixe;
III

2-6

Calitiiti STAS

500-76

Exemplu de notare pe deseu pentru a=25 mm : /=2000 25, .. 2000

: rum

HATJ::RIALE

PENTRU

EXECUTARF.A

CONSTRUCTIlLOR

METALICE

. 59
Tubelul 1. '2Q

t'lNA Ut; RULARE

KP

Conform:

GOST

4l~1·G2

II - inil.ltimea sl nei b - l<1\imea ciupercii sine! b"- lijJimea tiilpll slnei d - grosi mea i ni Illi.i sinel T", J s - momcnte de iner~i e \Y~l' It' x2, W y3 - module de

rczlstenta
-

l In r de

fibl'ele 1, z ~i J pc scctinnc

.1 - ada
G -

sectiunii

trunsversale

masa pe metru R, RI, R., r, 1'1, /'2

raze de curbur.i

~i de racordare

Dimensluni

,<;eometrice, mm st ruase, l,g/m

rip,,(

s ine i

bI

I "2 I
I

,/

It

I "1
25

KP 50 RP GO l\P 70
I{P KP KP KP 80

IIII!
h,

Rl

R,

I'

II
r1

r.

I,g/m 20,85
40,Oa

100 120 140

50 55 90 (ill 1>5"S 1 05 711 70,,) 120 80 87 130 100 108 150

20

120 129 170 140 150 190

4,1

~4 105 27,5 22 28 120 32",5 2<1 ::l2 130 35 26 as 150 ,10 30


170 ·15 1(l0 50 35 40

DO

20

:'IO() 350

400 400 500


450

18 20

20
:i2 38

2a

Ii 6 6

5
H
()

1,;i

1,5 1,5

2ti ;10

50

500

34 40

50 5U 5U

4·1

8
8 8 8

8 8
8

1,5
2
:,]

52,83 8R,96

63,69

118,10
15:i,19

Mlirilni 'I'Ipul sine t

eta t icc

Aria sectiun ii em"


A

Distante le de 13 axa neutrii


' la f ibrele III

Momcn tele de Ine.,tie em' Ix :158 1082 1547 2855 4924 7,127

extreme, ern

Modulele de rez istenta In flbrel., ex lrcme em'


Wx1=lz!Yl IW~2=1,.I!1.IW'3=I./O,5&.

II"

Iy

KP 50
HP KP
{;O

70

3tl,(12 50,99 67,::10

4,32 4,83
5tiJ3 G,43

4,68
5,67 6,07 6,57 7,411 8,57 9,16

655

KP 80
KP 100 KP 120 I<P 140

81,13
113,32 150,44 195,53

7,60 8,4:1 9,84

327 182 \Hl 1605 :2 ,183

111 196

8:1
1-36 182

241

377
58'1

76 115 178 236 :387 57,1

28 55 74 125 199
34

755

811

2ut

Lungtnu nxe : 6-12 m

caiuau :
GOST 4121-62 Otel cu (J,;;:'

Exemplu

de notare :

?<60 daNimm2

pentru ~ini ell Hitimc3 clupercli b= 100 tnrn, tn:iH~men h= 150 rum iii Iuughuea l=Q 000 mrn ; ~INA DE IHJLAHE KP 100 •. , " 6 000· GOST 4121-62

60

ELEMEN.TE DE CONSTRUCl'1lI DIN OTEL REALlZATE

DIN PRODUSE LAMINATE

LA CALD

Tailtlal ~INA DE RULARE TIP A Conform:

1.U

DIN 536 BL. 1 DIN 17100

inllltim('a sinel J1illmea ciupercil slnel b1 - lii.llmea UlpU slnei bs - grosirnea Inirnii sine! A - aria secttunn transversale
hi b1~, 1~ -

.fJ

w".

momente de Inertle W. - module de rezlstenta

10 fibrele

extreme

i:~:t:=Pi4,~i==4-~

G-

'I, (2,

masa pc metru ts, rl, [s, r3. T., [~-

groslml ~i raze de. racordare

~"

Dfmensiuni geometdce, mm Tipul slnei b

I I b·1 ~ I
b. 31

tl

t,

11.1
8 9 10
11

h,

I
1

h,

I~I

I r·1

r·1

r.

r.

notatte
R

Vechea ~inelol'

A 45 A 55 A 65 A 75 A 100 A 120

45 125 54 55 150 66 65 175 78 75 200 90 100200 100 120220 120


1

24 14,5 17,5 38 2& 45 22 60 23 72 30

11

55±t
O,'i±1

12,5 14 15,4 16,5 20

12 14

75±1 85±1 95±1.& 105±1.5

24 28,5 34 39,5 45,5 55,5

20 43 25 55 30 65 35 86 40 10 S 47,5 10 6

4 54 5 65 5 6 I) 686 686 10 10 6

KS KS KS KS KS KS

22 32 43 5675 101

l\f.;lrbnl statice

Pcntru sina
Trpul ~il1ei

DOUr.

Axele de tncovolere A eml e" em

x-x
1~ em' <11

y-y
W~ e·m3 I..
CIU4

Pentru ~il1a IlZatl!. la care uzura a ponte ajunge ptna la 25% din Inil.ltlmca capulu! Ir.

kg/m

Ma.sa

I
A 65 A 75
A 45 A 55

II

W~ ems

Jllll1

I elll' I em
Aa
c:.cn:
I

III
l:I-a em'
W.:r.a

em'

em'

Iu

A 120

A 100

28.3 40,7 55,4 72,1 95,6 129

3,31 3.88 4,44 5,00 5,21 5,70

182 327 545 888 1 420

27.5 169 46,9 337 73,7 609 109 1010 170 1360 249 2370

27,0 5 44,!J 6 69,6 7 101 8 136 10 215 12

26.1 37.4 50.9 66,1 85,6 115

3,07 68,1 22,1 3,60 13B 37,8 4,11 244 59,4 4,62 406 88,0 4,76 642 135 5,15 992 193

165 328 593 985 1270 2190

22,2 32;0 43,5 56,6 75;2


101,3

Lungimi fixe 4-12 rn

Calltat) : DIN 17100 Ot!'1 en ar~ >60 daNlmm~

Exemplu de notare : pentru ~lnii cu malttmea h=75 mm, Hltimea ciupercii b=65 mm ~i lungimea l=4500 mm ljjINA DE RULARE A 65, ... ,4 500-DIN 536 BL 1

MATERLALE

PENTRU

EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR

METAL[CE

61
Tabelu! I.U

OTEL ROTUND Diametre, seettunl ,1 mase

Conform
STAS 333-71

d
Diarnetrul d
mID

Abateri limit!!.
nun

Aria sectfun l i em' 1,13 1.:U


A

teoretlcii kg/m 0.89 1,04 1,21 1,39 1,58 1,78 2,00 2,23 2,47 2,72 2,98

Masa

Diametrul d mm 60 (63)

Abateri limilA mm

Aria sectlunli A chi· 28,3

teoretkll
kg,tm

Ma5ll

.12 13 14

I,M

15
16 17 18 19 '20 21 22 (23) +0,4 -0,5

1,77 2,01 2,27 2,54

65 70
75

31,2 -1,1
+0,8 33,2 :i8,5 44,2 50,3 -1,3

22,2 24,5 26,1 30,2 34,7 39,5 44,5 49,5

80

2,84
3,14 3,46 3,80

85
90 95

+0,8

56,7
63,6 70,9 78,5

55,6

24
25

4,15
4,52 4,91 5,31 5,73 6,16 6,60 7,07 +0,5 -0,7 9,08
9,62

:~,26
3,55 3.85 4,17 4.49
4,83

tOO
(105) 110 115

+1,2
-1,7

813,6
9.~,O

61.1 68,0 74,6 81,5 88,8


91'1,3

26
27
28

(29) :10 ;12

8,04

5,18 5,55

34 :36
38 40 42 45 35

o.at

to,:.! i i.s 12,fl


13,9

(52)

48 50

15,9 18,1 19,.6 21,2 22,1 23.8 24,6 2r,.·~

8,90 9,89 10,9 12.5 14,5 15,'1 16.7 17.3 18,7 19,:-\
ZD,7

z.oo

7,ta 7,5.~

(125) 130 (135) H() (145) 150 (lS5) 160 170 180 190 200

120

1O~1 113
+1,4 -2,0 123 133

143
154 165 177 189 201 227 254

104 112
121 130 139 148 158 178 200

-2,5

+1,7

281
314

223
247 272 2118

210
220 230 240 2.')0 +2,5 -;1,0

3,16 380
452 ·191

53 (55) 56
(58) Lungirnl rixe: 2-6 m

+0,7 -1.0

415
572

270 :100 nentru


Exemplu

7011

:116 355 385 449 555

CaJiLat.e : STAS 500-76

de notare pe desen ; d=20 mrn ; 1=5000 mrn 20 ... 5 01)0

Tabelut l'
_." "~'.4
I~ •

'"

(J.'tJ. ..,

Conform S~rl.\.s 404/lt,,2-·7,1 (extras)


· A-(" s.r: ". ~, '_, ana. see. t· .j-' ~, 'T~~~d:2)" 4' 111111~

Lungitnl fixe:' 4~, 12:,t. 5, m

"')8''8 1, -t··, n 4' ~'->.'


0 '

STAS

C· 11 ._. ~ '. ..Ja ,tt!.il~J


._ -

",

C"

' Excernp)11'11 'de not.are pe desen ~ pentru 1J=60 ,; l==6 min ,; 1. = 7- 520 :In'I11 T'eav,a 60 x 6,~. ,~ 5:20 7
~ _. ~ , • ,~I",

,'l.J1r

~."

'.

]";'

l.j

-, ~

.'

'.'

~~

1..:1' ,-!- .. '.

i!'

Ci'=A. xt x 1', masa pe metru

'" ~, r -7
G· .:_
....
~

'1 .

8:; k~al' ln~t~ 0 007R5 kg""('ln3' d _''. "b'


''Ii.;!' .

',j

,',."

__ _ \','

'.'

..I .;1... •

10' ,.'0' 0" O'OIl""f8''5' ,"I: 'I'


,!! _~~,.'

_"

A O' 7-''I:8"5 •.• t"g,' I Hl') Jk


'. "

0
,

D in mctrul
mm

'S

r"
I,

"II ... .. J rosimea l1ere' t-"e.llUI t:t 111lU

cxt(~i"ior

5 ii" 0"

.... ' D". 5

1,0

11

t4

16

20

1"-· ~~

1il 1
1

10,,8

__;;,__=

--~

---

54 57
_.:ri J
~=

_ ,ql"il 'IIi.) I "

'7'
n'~~~
~--=>,'-

it
I
.- -

1.,5: .7
1

44· -4 17,[0

,~_ --·II,.....-=---~· ~--'


I

ti6. O 1,8 1.
t 7

~~
--,

---.---=,

1,0.,3

~~.

~8",,~.) ".L ~
-.,

..

'.

~1,0

-----,......,._ --=---~~,

5,7d

6.60

---------......~ ..........

7._4.8,

8,:1"

I_

.iii.

T
--~'

-,

16r8
1

1 R 'J

1.~,4
I

. 2 OJ.,7.
I

4=-

4,2;5
>-==--

45,,3_, 50'!I~] 5 4'18


~~~ ,~~

58,8
__ -

6,2-:2
-~.

nf):~
~--

[l7' H'
J
"

7_0.1
t
~(- .. ' -.,.. ' ~.

----'~
I i r'
II _ i

"".

.J'

.1
.....

,_

~
--~"I

I
,

7()
~--~-~------~~ ,,_ ~~I~~~

12·;1

13-10. 15,6
1

17,2
. --'-~I"-~

l8.8: ~
,

1-)

.:::..! '-t'

(·)',.f

_"&!I~';I"'" ....,__ I,
1

~) 1 11 ....... l!'
'0.

·2':'f)'l' 3'· '2~.--6..·· 4,


t '. .

-.J

a ,51 ~ 5
~_~

'~~

-~

_..........

~--...~_t--~

----==-.-,1

40~t?l
-r

Y~

4.5.~ ;'~
"
~_

n!l~';~ 69,~6 I 7n.~1 82,,l)1


~..-~

87;2

ui.s
100

nH,fl
~~

99!'6
-~ -~

103
.--=-"I~-

I,~-

.il
I

_~_,

Q'j"60 7,,64
_~~

oi

......

s.ea

~~~

lO~7

, ~3 1r;1, '-',:

18,1
,~------=-_

~~--=---------76

-~
i\
--

1:fJ! 5 : 4(j,~3, ,51!8


,-==--....... , ~-~

fJ'7;.o
...,,_~

62~1
,-~

fie, H
...___~. _~

'71.,4,
,I _.

79 9.
t ~~
~-_.I,

~~_

sv.e
-

, .' ~ .. 91. t 5
j.. ._

--

'....... __

101

125.

1S0
:1

~~-

I'~--==--

fi"SR
I

---

7,97' -~~ n.os ----10,1


I

,~~-

11,2
i (}
1

,-=-~-..........

12.2

-~~

13.2
,

15,,2 117.1
,

18,n 120.'7 122,5


~_, _~~

21,1
~~_ '~,

27,3
~~

30.2 32•8
1
~

I
I

-__

-~~~~-

I
"'.{

-=---~

-~,.~--,

4,3,9

52~~,5 58,8
--~.,'.,

,~~

64; 9

~-,'

70

7(;~.1 ,S-1 ,~~-t Bl~2 13.1 101


1

100

108

tt 5

l:2R 24 O
j

1 :18

1.46

151

. 8,7·1, 9,93 11,1


I,

12,3

H,5 16•7 i 18,8


'1~~2- 1-·l,-'1' .....
'

20.9 22,9

:-

t)

1.6,5

174

1·RS

80
11:0;,

,,' _ 11'.J.... '-12(;


I -I

,1'-· ' ,O~',I '3

'. 8',r~
. ' t}.

1.97

209

220

240

256

-.:D

?6A

2' 0

·'?"O'.'

I
.... 4

105

1'19.

13.1 '1
Ill_), , ' •.)i j

,I

144

155

260

''"""!. ,5--' 1)7,·' "

301.

328 ' 341

25,5.o.r.::,. 1-, tV' ~ ,

10'~')
,

,
:t

8'. '.

g tJ,-,'- o 'g

148

' 1n:1

~I

'1.80
,

1 >'~)
19' ';"

,:2B7

263

2,87

3:84

4.1~J II 43,8 . .. ' , 5·~ 3'


. JVJI .

,A
108

t'3~1 14 o
j

16.~2;·17,7 '215

177
,, ""1..

'1'

• ~J

gr-

251 " ,285

316

':)1 ~'II0. -;)I'::J:: ()

q .... _:'J

i,ii

.39'0

~-

~O""4'
.'

536

111

1
121

20~1
1

255 ' '27?

29-8

338~'
, .

376

412 I ,446

508

56,1

G07

6,74
c::.. Y:.
~~

.682
=---=Ii

.it
=----,
1

',i

·1,~7""f:,.
~~~

41,.1
~------"'I~-~
1=..."...",...,......... ........--': -~' .-~ ~_ __ _ .
,_l.=!....~ __

4-,. ~,1~~

~''-2' ;J-,: '8.'


...,,_.

8'

j,.iiO;l

'9;

~~'.

_,

______",.._

~8..0

:307

334

~)[1 1 II

.-~ r.;:: ('"

II

'··:.',:tr

40"

t"1,

4"" ,L·t~~ 5' . ~

r.:: 0'-'0. '·. iJ -

"""8-'1 .tJ, "

G18

,1""1'" A

t ":.... . 1:

8·ll .

~,
I~

'W'III!

"_

_",L' ,-

--

--i'm'

F~-'

~_t.- .3~O
,4,,0 -1,.,,5,,0 5
5'.'-."' ,..5:

,"r

D"'WC 71'"

. rrk

'

,-

.. e
,

Grostmea 'perate'lui t; .rom

...-.. .
._...,

'11

14

16

18

20

111ln.

I~
I

,~

1;'
Ell
,•

....;tI

I'

~.,":-

"I

I
-~ '........................--

1'5 5
j
--

17',,3 3:25
--

1 'B:,2, '21~O'
.~.-=.;;;~_;,,;;;c;;o

,,,,,,,,,,,,,,,,~~' """""-"=-..... ,

"-==-~

,2'2',8 '~_'26,:4

~~,I!"'---_

2-9,9
,53;2 61.6,
I

33.,4
~--

,_~

36,'81
e,3,4,

4,0.,1' 4,3",4
-........~ _

49,.7! '8,06

55.8 ,61",6
__ .....~

6'/11,2 99,6 71,J,Q


"

__"""......"".,.. _~""""""

I
_ ........................... .._ ............. ----. ---

__,
~~~,I.!!"'='ii_~

,293
__

13,3

-~

-~
'

........

......... ---

16,1,2. '-----.'.........,_ ............. --'33,S' 375 ,'412


,I

357' 3:8,8 4,'18 4.7'7 --1--~ . _ _ 18~2 2,Ot 1.. ,22.0' ,23,9 '27,.7

I--~

5,84 ",77

-~

6RO
--=iiiiiiiiI

72,5

'87'7·

9!4:0

--,~
-..,__·I,---

:3,1,1;-4
,~-

35.,1' :3,8•6 .
I

,42,,'2 4~.",6 52.3:


--...,_.,...... .'

--_

:-~

....

--[---

·448

4-8,4,' 552,
__

'_~

,_ _

736,
.......... ,'

791

84:3

. ':_

g,3,'9 '1 0'3:0 1 101. 11.,8,9


......... I........,,~ ~_
p

--'
62.3

5:8.8 ~ 65".8:

"~__""..,

14,0
........
,~,

19!2
440

21.;,2 23,2: :25~.,3 '2'9,3


............... .........' ,.......................

33,),,2 37,.0
-

40.:8

4,4",,6, ,4~;3, 55.4 934


--,I"

69 07jt'J,,4

48,4

52'7

,568 -2-'6" .,t' _~:'.~.i::I.


"

649 ,------

7'25"
34- 7 ~"_'.:
I

'~1'9·8 ,868
8 ,,3- ,,,.7

9'97
~
I,

I,

:l 1.1,4 1 2'18 1 31.2, 1 395


'-",Ii

1_

146
....

20'1,.0

'~,~:'l"""',,-- " '?"{I_" '-,2, 1 ~!CI: ....

·e."'. .JI

--',,--~~----...

,30ij,6

4") '7'; 4_C '7-, :ii\r.i:l .' ' u,; '"

so :,rUI 5'8; '1,=~, 65 ~ 7-"2-' A "'9',~,,~ ..... ~. ~ I:


~:.;I!'~:

":'

-!~,

!..........
i

........--............ ,- ..............

~J

,""""'_"__'''-

501

'_"',

551.! ()00548

740,
, I

828

913
-

993 44,6

1 070 1140;.1280
I,

'i~'

.............. _~

r 400

--',

"

1 511 1 610
, "

'15,2
~, [ ~i

-,--

20.9 il 23.1
56:8 2:1,8

25.3
,J

21,5
7'35,

,,

81.9:. 35,2

40.4

48.7
-,,'

52.8

'1 I

60. "1 68,4: 75,3' 8,2) 9


'

6,2,4, i,680 2,(,2, '71.8


............... _ ......

,8:40: 9,41, .1 04,0 1 130 "1 :220 1. 300' '1 4'6'0


,
1

:t: 6'00
'71'.;9'
1_

1 730 .1 8,48,

(1,59,)
............... ........-==-~ ..............

2',6 ,5 2',8,,'8 ,33'.4


f
-_.

3,8,~O 42~,4 4(j,~,8 5:1,.1


_I , "_, ,

55~4

63,;8

~"==-""""'"

==!!!!!'~

l68,

A
I
,

..................................

,_
,~
Il!!!!!J!III!!IIl r ~:'

l~l

"9t,' 8,",,3
I I 1

652~
--

78'2
_,_"._,

845

~-.II-~
t

'9 67
1

1 ORO -- 20'0 -~ ,3,00 ~-,410. ' 1,51.0 ':"1..~69,0 ,-____""".., - ............... 1 1 1 :1 86,0 __ 01.0 2 1,5~; 2............... """. 40,.,:2
.

--

.25.6
85''1.
,I........

28'j1 92,8

,30'J,5 '35 4
,
.!

,415,.0
",:

4'9,:8

5,4,j:3

58,,8' £)'7:/1, "8)14, ,8,4.8


", '............... ,...._.,"""""'

93,0

I
I

_,
I
,~,

-,
.......
............... ~I

1. '003,: 1. :1.49 1 2,.,0 1 .. 425 1 555, :1. 68,0: 1 '799 2,02-4 :2 2'31.. ,2,4'20 2, ,592
__ ,

....................,•

A
',,--

. ..,_

2'7.,'1 2,9,f8 3,2~,1

37,!6

,4,,2',7 47~r7 52'jJ",

57',.,7

6,2.5

7'2.,1

8.1",4:

gO.,':

99".2:

,~

roiiiiiiioro,

1
,

........

~.

··1 32~ t 448 1567 1800 .. 625: 22(32(53 2

..

',"_.

--

..

~'"",,"":--,

......... --....-

.........

,--

- -,

'

285'1.2 855 32269

572 3 894~ 419!1!

G'rOSlmea peratelui t, mm

12

14

16

18

. 20

III:!nI

25

~'n iiJ\J

: A-· .203 - ,_ ~ -I:'-':'_ ,_. I ,_ ,- -11.-, ..


.,.,__,. ~, ',_- -"
I

,__, I .~
I

. ·,:.,-,-1',,·: . l·~· ..
_.~.
!

4:9' 0'"
. ·t·

..........,_.. ~ --'.-_ ....


-·1-

....... -_

.......... --~

,-__.....,~. -~
1 1

.--~
I

......... -----'-- .'_"'~ ____".,.....,_ ......... "'"'""' ··-·----,1--

---___

~'2
~'

073
...... '!!!!!!!!!I!!!_. ____.... ........ ..,..__

2~ ,333
I.

,2 586
'I_~ _
i

2' 831
____,""=-..._....

3 0 0.8 ,3 2'~),7 ,3 73,2


__ -~~ _

4139

4 518
,_~
I

.... , ~
I,

_...__I_..,__

4 871

·5'199

5 64r6, 6 ,2,83, .

Iin'..__...... ...... ~__..·.i~

219 ,~~ ~

A .-

............... --

--

---

~,

..__..._, ........,._ ~

46',6 --,
2 6213

53 ..0
=---

5'9;9,4;
~._,_.

65,7
-:1

7t;,:9
~-

78,0
----:

90,,2
-~

1 020
---

114,,0, 1.25,,0 ':136,,0


--......0' __

1.52.,.0

1.78:,.0
__ ....... '

-_-!l'="""'''_''''''''''''~

2 956

a ,280 a 594
5 '105

3 899
1

·4 194

75'9

5 28,9

57S'''}'

6 25,3

6 688

7 2.88 8 1.55 173.0

Al ,- ~. :24·5 " -'.' -:. -- -- ,-1·':.' ,~J __

--

----1-...................... --",
I
_ _. 1-_·;~p.II!!r:_

,-

-,__

-"

73,8 80 ,9 -==-~.iIIiiii............... ............... _............ ·~-~·I---===--,


52,3 3: 709
':;8'·:'" tV',.

59.~6_ 66,7

87.8 : 102.0
6 80'1

115,0 128.0 141.0 I 154.0


1

203,0'
I I

4 1·87 4 6,52

[5 .5·47., 5" 976


...... 905
..

7 582

8 32,[0 9 ()17

9 6'74

10 5881 '11. 9:36

A 273 , _ [ : -_ '. . I ----

s
lI
I

:.

1,'-

,.'_.

-"""""'!!

---.....-

-....,..-

--

,--

-~-.

".

,--

----1

----.....

.......

-' -

~
_. 'I

-'
~ I ~

5 17'7' 5 8,,52. 6 51.0 7 154


-------11---...~.

7 783 99 ,5
i
......_.......,_,

·8 396

9 58~O 10 7'U71.1'779 12 795 13 "6·" 15.1,27 :1.7 162


1

,__
11~

................ ·----1-- _- _-_.~---,__"""""s'" ~ •. _E ...... -......_.__ -

~~-

.-_.....,,__ -.........,__----,:[,----........--[.-~.........,--.; !.-.-~


I

------

_~

73,1
.......... ---..

,82 ,O
j
.......... --

'goat.S
---.......,_

108,0 I 1.25~O '142,,0


I

159:,0' 175,0
..--__""""....,.'I

.191~O

215,[0

254,0'
I-~~

2'9'9 -.......,;. -

--

----

l'~~

~_.......__.

_............_

I __. - ,
_. --. --

--

......_~"__ ........ .7' 147


--....... -_ --~.:..-~.---

8 628
---

9 490

10 38,4 11 159' 12 7[5,8,:1.4.28,6 '15 748' 17 '144 :1.8 477 20 '3.63 23 21'7'
I

I
~
I_....,.,.,_·! , _ _......., ..... .

-~---=I"""""""""'-'I[

--~~--~~--~~--._~--~~----._._----------------------------~:.
'I

,325

II

·-'I_........~'-

1~

----I - " ~ .. - -

I-

I-

.,,--~

109,;0
-

118.,0 1.37 .•0


I

155!O

i:

174.,0

192,0

.2,09,.0 :ZS6..0

27',8.0

19 014 11 Hit 12 28613 390 1447116

571 18 58.7,20 523 22 380 !24 160 25 691 30 551


produc5t:o"f'

Ob~~er'lJattf: -

·Dinl.ensi:llnIle de t;evi. ale caro[r' marirr-I statlce nu stnt tncadrate In chenar se exec"utA num,aj 18 j,nlelesere tntre .~ benetlciar, _, Dimensiu.ntle din p,arant.el.Ei se V"Q'r executa Ia tll.t,'elcgere. tntre ,pr'odu,cAtQr ~llh,eneflcfu .. .- Dlmenslunlle care nu se tolosesc tn mod. curent In !conatrn..ctil nu stnt treeute In, tabel.,

'~
.

w~
~
'~'

".

"S"T' ',::,' A"_::.(_,6' ',06..- " 'S .' ~ . _ C:on"f orrn :.'.~'-,:', .:....·0°--' 70
-;, "~'("E'
-'ij i.. ~ .

~:~>t'L~Ld'. 4&

~,'·~il1iO

,IJ)' ,

]'"'1

TE'\i.I ,PR·OI~~IL1\mIllN' {}TF:J~, ·:(11-\' - '," . " ."[TIl '·-Ev '[ ·1') .... .r -R- AD" '....' .... ~.. , .'1,1'""1. .. _~..._ S'iUD"' .. :' .. Dl menstnn l, mase, Dliil" i:mi gt=l.,ti.ee
, ' -, Iii" .
' oiiI\. '.'

'

Exemplu Calitiitl : ST,~\S I 2881·/i4:


• I

... _

__...

_.

,,,,"_ '"

~l.

'.~

T-'

.,

r'

,.

1_,,"

...

"..

J?

~;'

_.. ~.

,.

'.

_'..,"

',"

,"'"

,".'

'_.

iii!

Lungtml frxe : '3" ..., rn .,


'-.,_',"

~.£i'-n·-'-. 'p-',_-"c"n--."tpu~."'_;" .. ' " .I..',

", m 6' '0'" s= '6"" : ~;''",m'-i-' , U"~', .'. -=-----", J' ~-, ~"OIO'1'. -'"" I· ',. l.='="-· ./-1l1:rn rr .... "1':~,Xt- 'T'- "t·_X ,+ eav ,,1. P~" .'a, t~ 60 x: 6. 7'00 .
-j

de,

notare pe de','

LJ'---=--

!!Ii

I-'

)1Ii

.-,l_ "

;:;;1
~i

~ ~ ~

'I

1;rJ'
.....-i'

L-.II'

t:I
T'=

max, 1.,,'5g pcntru


i •
i

'te\r.:itrase

lao

rcce (Til)
(I~)
,"i!'I".,_____...._
~j

.r-= 1-,5 {J'

2 g peritru ~evt lamina Le la cald

T' '"'
'.',1,
'".:

'0,
,-

,.i¥rl~

g'
~
~'

Ul

~...."."..

....

,. '-=,.=

.:'

__----~----~~ _-~----------~~~~~----~'"-.----~----------~------~--~i:-,----~~~~ _ __~-----__--~-------Dtrucnsk' lUll". mm a ,


.

s a
...

113
~
-

..L.Jl

t:I

I
1

~~~~~~

'l\t,a'rlnll sta t iC'A~~ Aria sectlu1 ':;::;::. T


~' 'Jl

nu
i ~

!!l
,;;;..
"""!I'
~I

fl

C:tll~

11 cln2

~.

'l'rln.riIni" sta tlce ~


",

1'/IInsa.
ll.

Aria . .iusec1'·

Dl mensi ..
un t, mm
ii

o
.. .

]\:g/i n

r~ ~ ~

~'I

pj

> H
~'

tj

I='
~

3,5

r;
'~

t:1,
~ it '''"k
'0" ~

2l
L,'""J

> ..,...
~

'r
'I'!i....
'~~,

.i'·~

;1

n
II'n..

'~

.!¥¥.

- _.. _-

__ ._

. _·g·44 -_....

--;;

M U

MATERIALE

PENTRU

E'X;ECUTAREA CONSTRUCTIILOR

METALICE

61'

'fEn

PRUFIIATE DIN D'_fEL FAnA. summx. l'EV[ JlHEPTUNG!lIULAHE Dtmensfunl, mase, valor! stattee
r=max. 1.5 f) pentru tevl trase In r=1,5 g ... 2 g pentru [evi lamlnate
I'CCC

; Conform STAS (081)-70

(TR) la cald (I.)

.l':

'"

I
'f

~
._

""
Dtrnens+uni
(I-

i
a

~~ ~ /,

-Cl

'/.'.:J

1.1'

Moment" 1 de tncrttc
g Mas;} G I.

l\Iodu lu.I de rexls len

lu

kg/m 1.48 1,80 2,07 0,865 0,910 1,115 1,200

I
ern-

W'"

I
em'

Wu

sac tlun i! A

Aria

em"

30

1-20

1S

2 2,5 3,5 2 'l ~ .... ,.;] :3 :~"S 2 2,5

..
o

2,39
1,48 1.84 2.17 2,~0 1.88 2,30

2,000 2,:~UO 2,ii70 2,9:1() 2,1 Flfl 2,550 2,890 3,200 5,170 6,11)0 7,110 7.940 8,690 10,150 12,200 14,150 12,500 15,000 17,50B 21,300 246,OUO 305,000 329.000 356,005 III recc

O,lH.iO 1,110 1,240 1,340 1,15U 1,300 1,600 1,MlO


1.9fJ()

1,330 1,570 1,780 1,950 1,430 1,700 1,\1:10 2,130 2,580 :~,O90 :1,5()0 3,970 4.:150 4,070 4,910 5,670 5.000 6,000 7.0UO 8,580 49,500 55,500 62.200 67,300

1,1>9 2,2\1 2,M :1,04 1,89 2,34 2t76

J,1.15 1,:10() 1.450

-40

-25

1.580
2,430 2,880 :~,270
:1,610

3,18
2,10

3
3,5
·1

2,69
3,07 3,4:-l 2 .:12

-30 50

-,10

2 2,5 3 2 2.~ 3 l\

3,900 4,500

2,:100 2,610 2,890 :j,120 J,()OO :l.MlO 4,120 4,380 5,340 6.130 6,920 :H,700 3!l,400 42.700 45,800

2,in :3,43 3,91

4,37
3,011 3,92 4,fil\
:1,4()

a.ns

4,370
11.170 8,750 10,650 12,250 1:-1,800

~l,58

2,74 3,42
4.0S 4.70 l3,71-1 16,85 19,00 21.20

4,:Jli

-106

-60

3,5 7
8

5,Hi
5,99 17,55 21,4tj 24,20 27,00

118

104

9
Tevilc Lungiuu :J-7m

128 137,5

T~wne pina 18 50 x 40 sc executa

prln trugcre

106 x ijO S<" execu l a prin Iannnnre

l a cald Ex.cmplu de notare pe dcsell. pentru U= 10(i 111111 ; b=6U m rn , 1=750 mm; g=u mill: Teava dreptunghlulara lOti x 60 x 6 ... 7,~()

nxc
STAS

Calitij,p 2881-7·1

I'

BAN,DIA DEI OTEL

C·o'nform
STA,S 908,... '9 6
. ..
.

DI me:Dslu'D'l ,-,'I mase

Grosimea "11 nan 'L.2tilnen


iJ

'1"'0'
'o:r,V."

1 '" , 015'
,~

1'1,1)0

1.,15

'1 SO
l "_)] [:-.:./'.

2.. 00

3:p 0:0'," ','

4,'25'

4.50

5.00

'111m

')I'asa te;oretici,

ks/m 0550 0667 ;; 0,82'4 o " 96~~ ','" 1 099


- :II ,_,' ""
" 1

--1 ()
4,

.o=~,

-~~,

, 0 ,~~_:, [,~" 3'93' I' 0'',':'" A') .' '''''-'3'' 0 ".',:<,~ .. 43~I' .... ,O~~193"'O.4-12 O,,~r. l 'I .9 O~,54tJ -----~ ,3 O,23~l O~2'94, 0,333 0,,(1. 2 ,0,)471 O~5=30 I O~58'9 0',,648' 35 I ~O,2'751O,,~343~O,412 0,481, ~, - I' OIJ55-0 o',~6i8 '''o~6,tf7' 0.7',56 '~'O,,' '0 3"i.4: '0: ,":UJt.,l)' 0"" 47'1')"':_,' 0..,.,tt-: "0, 301 '~,:~' 'r,;5' 0 ,,"'~ ': -O"=70~'6" -0':"" 78"5=:=' -Or-.8""~,A 6':28' ,"'I~ ,_, :0'':1:_. 4,,5 Op~3'OI OJtil 8 ~, 0,7CJ7 0" 795- 'O~883 O~971 'O~589 10't6,8,7 ,~ 0;785 I O~.883 Of~J81 1~07'9
1

~,:;,' ,' _ 2,';0': 1 0"",..,~1"v 7~ 0,<',',,,1',9' e 'O~;",,~3·:,'~,O".,'7I7r;,',' u .. u ~ ~,~ 2,5 1~96i"OI,j'24:,5 ·O,~,2g..t' O,.:j.~1:3
~f VI'
~~~~"

0 ~'I<' ~ 131A

"

"

,~~~,

J""

"f:

", : ;",,~

,I

~'"

,'~

'II'

0'" 4~71 ':"i" '~O,,~5'89 0,707' OJ8,2,4 o 94'I"2'~ " ,"


" .;:,:
~

'"

~'I

I";'

.-

,~

--,
,~

-==-."",

__

,~_,_",,~

~~

~,_,

,_

__....._

.......

__.

"

-~

----=-_';'

v'

I............... _,_- '''_, -

---===-

55

~~

60,:
'.

--

,O~64·8 0:/156
~

'-~-

1,060 1,178
..-==-~ ------

_,
......'

II

~ ,it ',' "

'

1",,'326~ 1,~,374,
1;,,5,1 ]

0628 OJi7~D 0,942; 1 099 1~256· 1..,4'13, 1,570"


It
.

'"

_"

,'

-'

l~

j'
I

__

<

~ ,_

"

,,_"

,I

":""

,_,
!!
"

Ii
I

'I

~ ~,'

-,

---.

="........,...,

................

! ---

--~

~~-

;0,70

...............
1-,

~--',-____,.....~

O',.8'6~1 OJ~7'1
,~ ~,

.1 079,
10
~,

'1.'187"
'

1,295
'1,.413

0,8:2;j

0 19,42, 1.060
1
1

:1 ,17S'· '1,295
J1

-~___
,~ ,

.......
I
,_""" I

1,,.7,2,7 ~
:

~.
1

65
---.

1 021
1

1,14.8

1,276· 1,~,4,03 i _. 1,,5.31 _.


I

'_

1,,0,49
1 J'!'"B6 , ,,,,!.,
, 'j

~~

1,..884
---,.

~
"

..:----

70

-~-

,---

-..............__ -----=;-,

I .'099
.
t
£

1t236

1.: 374 li511 [ '1~6,49


1

2',,041

1
'

--

'1.,923 2,06.1

2,1 98
2J355:
1

1:11.7.9
,I

1,325 ,1.4 72 _1.619

II
I~

_,
-

"....,.....

1.766

"--'

,-

°0"" o. 85

r__

._

,:

"

1,S34
"

,:2,0:021
1,t58'9': l,;7lJfj
,\.: I
I

90
;95
,-- .. -

--

="~-"l ---

1,--

........ --.......,.......-,1

2,835

....... , ........,,_,__

_",."

....................I'

'1.,41,3
.

-,

1,,94'3.: 2,120

I,_, ..................... :~

-,I

I'

,,__ ~

--

1,.4g2, l"n78 ... ',___,..",~_ ,~~_, .


I

·1,,8:tj·;i 2~.O,51 2,237

' _
1

,_ 2 _.......... ,
,"__ ~,

--

0,
1

J_......"..,_-

__,.~

,2:/U:'S:1
3.14{)

_,
__ ~ -__ .............. -.;....., ~~_.........

100
110

0,785 -~, ................ ............._._ -~~

,],170 ,.--....... 1.,413 1.,570 -,_


f

1~,76,6 1.;9.6a
] ~tJ43" 2" 15:9
.~,

2 ,159
t

2 355
1

l fi.48
t
~~_ ........ _............ --

1,72,7
.................... ~

2~'375
,__

2'.,591
~

r__

............... ~.
!!!!!!!OB -~~

7-48.

::~"t}2'2 3,~2g7[
,,!I'-'

-~~,~
....... _--........~

_......__

s,'4:3..-:-1
s, 76,8,
~

-==O;;~==_

,-___,.."."..,~

,---

1'20 130
14,0

1,408

~-.,........,..,_

;1

1~(irJ:6 1 ~8·84 2'J'12;() ,2't3'55 2,,5'9'1 2:,,826


I

__~

__

', :

~~
,----=-o;=_

',._....,

--

i.sae
,_

,~___"""",,,,,,,,

l' - 8-'"IIi ., :' 2' '040 .,,'~I 2 1;-6' ,"" ,,:~,t

iii ~

'il g-:'',,'0'"

2'_-5'51
, JI . ,',

,- : ~ ,:',

2 80'S"1 '11
, .'.

..'",

()6rJ ,,' ,:. '~

'I
~-I'~.

~" '-

''l r::.,~I",..... IlJ ,f

4,... 8:, ,.0' ..",];;, _ _ _

---

-~~

1,978
II

2,,198
2~51,2
-----

2J~:?O ;, 2,-74~ ,2~944


3,,14,0
~-

,3:.002 3.,23'S
[
[

3,,2:9'7

; 3i,8~17, __ ....... _,
I

............. 4_,3_9_ ••,6, '

,_...,.._..",_ ~~_

150 160
18,0

2.1~O
,2..2,t10

~,~35,1 2,650
2,.330'
,_"'--

3,533
I

,4 121
t
~---

4,,710

~
--=",

:.1',76,8
"
.

·4'1-3,rJ7'
,1----...-- ---

'2,,543 i' 2',.82H


;"_'''u 2 82.i!
'I, .

3t5=~:l

....... ~-___

4,2~~9

-----

5,.0.2,4 .. 5,,65,2

,--........-......
,

,4.9\46

...... -........_ --....".,. --_'

--_
I.........

----........;0
[[_

200
:225 25,0
'.............. _ ,~~~ --~

3",925 '3,533
--..~_
,
__ , 1_, __

4,,,7:1.0 ;1 '

5,,~1-95
~5)l74,O 6.182';
-~---"=--. ~_~ I'

~
fL62.3

'oJ2RO
,;'_~_

'j

,',0'65
...... __

7J~.,!J,O __",,__
-~

--

~-,~

'-~

--~-_:

.--~-

.-.....~I

-_' ~_

4~41:6

........ ..--=-=- ~--

,5,29·9
I

710,~,;5.: 7,~,5,07' '?"Q4R!


-...-....

,8.390
.............................

8 831
j

4',;906

~J8,88,

6 378:
t

6,,8f,9!
1

-,,,35'9'
8,095

7,,850 8,635

8 Jt:341

88 "~: ':31

9 3?2
t,,,-

9,,,<-!y g'l"o

,2'7S

---==-=~

_.................,_",

~~,I,_~

__

~~

__ ~_I

...... .........__

5,~3.'97 ...-_~ic 6,476


I 5-,888.
1,
,,1"""
1

7.0115
7~654
~

7,506

3:00
t

-...",.._........_----...

-~

I
.

_-......-_

'__

~II_"""_-",

-_......._........,_.

7,065

8,243

1 8.831! 9,420 10.009 10.598 11.186 11.775


, ','

9.175

9.714 10.245 10.794

3'5':0·
""

III
,_~~
I

81.243
__

8;g29'
, , ',_"......."",~...,.__ ~,

'9.6,1.0 1,O~30,3101'990 11,07? 12,,36,4 lS .. 5l 0


' __ , , __ ............__ . ~ ............ _.... __
~_'l

13,,'138

:1"70
4(JO
450

..

_.........._ ............. .......,_ _ _.., _

_........... ..........._ ,-~

__ ~ .............. ~

-=-,~

,.-,..,,,,_

to,166,10,,892 11.618 12.344 13.07013.7Ql14t523


t
j
.........-...---...~

... i

'-~

---=~

~-

---..
........, II

-- .............. -....._
.. __.

,_

:1

........ ---_

,-._...."".",.

'..................... ~~_I, --.....,

1.0,,205 '10~,990 '1'1 77,5 12_t5,60 1,:lt3&1:5 1·-1:-1'30' 14:..91,5 15 700


.

14.130' 15tOl~~ 15~896 1.6..779 17•. 6.6,:],

500

-,

'q

17,6&3 18,664 19,.625 ........... __


1

--------1unuiml flxe: :"b11111 ' '"~,. colact de, 18_, 100 ~{g
, I',

------~-t_-------------------....-rifrii= ...._ _,_r_'IiIriIo__ '_ .....'............. _...,.,_. _.. ..


str

e"~ ..

_,

ii -"_, 22"&'_'

.,lDi!

~ ~

'!!iii'_.

ii:...

.... "'.-.b·._.·

is

4>i'!'iA-<_"..--

........... _....----~

._~

IJT.EIJ J.il\r.<r (j ro sl ,11 i, lii1.i.'EnJ ~1 mase


__ ....... -= .......
ifiii'~.

~·IiiiiIiI·-z~--~----......... -..-...--...------------Iiiiiiii.--------.,..-----(~Ollforln
.. ............. -----S·TI A····~S 3'~ti,_ ,6·8
, -.' . '!. r ·· :_ '.'

'. a.. 11 1 T~ b e,u.m

'°1' ... ·

's,w;,,·~_-=-

M_~

......

__

......

u.__..... ..........

EiillliliiFIiiiiiiiiET_'ZI:!oo£_-iI4!dII_;:;;;;_~1_---.,.._..---------1IIII=y; _" ......


jJ_iiiII~........

__

---~--~~-~-~~----~~--~~~------~--~------------~----~--------------------------------~-----------~~~~
GrO's.~imea b. mrn
5
r. u

.s

JO

1~

14

16

18
I I

25

~ 30····
'",

40

~----~~.~~~~~~=-~--~~------~----~~------~--~~~ .. ~~-~~--------~~~
Abate r I .1in 1it.a· la grosimc
A·b·atcrl lnuitit
rnm
I..

I'

In'l11

a.

-l .. a
;pji; ..... -n; J U ..' S'a';I I ,{

. 12' +..

·i'····

••

~,,,

- ,.+1.5
1

'':'-.:'i"'0' 2'1 ..

~~.
12' .

~~~--------~~~--m~----~--~--~--~ .. ~~-,-·~----------------~~~~---~--~r) 1i 1 . .,.< I"":!


[

17'1.n:a. b"
''Ii

-~
~~~_. ,,=~------4-0

to

t.:6!.": jJ., liJ

14 16
.~-,

0,.5.50
~.,., L i

0 .•65-9
~

18

0'..

r"',' 11

-1·---O~754
Uf.8~1.g
1

'-'1 • V '1 ~ 0",


I')~' ""7 ~
S"

.' .J

~',

....,.'"
I

ILl-'j
••

'-'1

~}"o· ~

-l.ill

t~IDl 1.1a

--~,
'

.1.~,1 U·

-.

:i

'1,25 1,,,·4'1 ', /,. 1.... ... "!' u


!""JI: ...

-----_.
J

1 5,1 t.77 ~ 1 S":· 8

_~

__

------

--=----

I. I
-~~---~~~! ;---

_.

I
~___............-

---

------ -~~
.........

l' .....

25
~)~ _0
__

30
~o
...... _.

I
;-

l~ll 1...18 13
"!"'I'
j ;~

fi1!!!!!

1;.92

~ 3 30. ~- J'

iI"7'

I_~

ri~·-·-~

•....".".,,_

j:if)
.-------=-

-"_..~~,_~_.~....,,,'i:"5:saI ~

!io:::

" •.

;1",,1,00.'._..,_' __

ri'&"

-==T'~ -.~-..

_'1

. ,_.... ~""'~.

__

Rm __

zri"~...-

__

-C-.~"

_._",,~~.

'.,_..'..,_"

...;:a"'

__

·J.5

V}.'£)';;'~

')..

~ '":)

10.6 11,.8
'130····
. ' .. "1 .. '

~----==-I

-.~~~

~-----1, S .... M
e
:>

.~ , ~'''7 ,.,_' i ..

4.,~ 71
-~~--=-.--. ~~~

- -65 n,-; .
'. I ,

-"9' 6 i.1' '".


..'!I

,.

8,45
.--~-

.. 9'JI.ij,'.,.,.

.
-~~-

'2' .'.

J1"[

"r

1 .. 8' :,

'1" .~~I.J;A. -1

70

.~I.- !.'f l 1
,I '

·=-1 i,l
['

~~: .. I

~1.0

tJ 80
!o ,'"

"

11.~O

,1.3.7
,
I

1[6"

, .', I}

r;:.

80

"1

·+··1; !i~ ? -'1,6


s,

-1' """,,'1· ~ .
~.

Il.) ~

[~. It.~·O:' : "'1:" ~"

6 28
}.·O:.

,..,

'

~,5 t ..
"

"

". '.i: .

.10,0
1If.)") 11_"
.

? 1-1'
" .. :iII ....

12.".6
14.. '1 J
-t..

_, l' il, 7' ,~'.,. .,

'._, 1.

g. ~ B:' . .'

c~'J[ ,'[ (~ ,
'i!J " ,

---1,,8
.i ...,.~. r 1 ;"".' r

+1

. - ."d

.)
.1:1. .'
r=

J'

r~. ~ tJ ':1
,.

7.fl? ,

9'00,'.
~ I!II

t l."

'1' 1')·6:'
~j ."

-~
r1 " 7.1.

1( J '.J 'u"("

7,85 .~." u,'10 ",


.. no:;~~ __ ~

9 II)'
:I' iI.:. ._

"

15,7 15 ""'. -'!t.¥


17,,0
-__.;..,..".,~~

39':
.'

1iIi~" . . , IL ..

-~- 1./,1
~'...I'J
_--=---I

",:,\'2
~! _.'

-, a;, 18
I .;

8..• 4 6

1.0,4·
II

l3~8 l3J.,.2
-~~~

'
__
~ii

............ ~

17.3-: '."
.

2- t:! ",.,0
'1'

.;r~.II'

~'.lJ iJ[

'r:.

.. .-:---~~

120 i
.._._,__,-J,........,. ~

........ .. ~.:.. -._.

+1- 8 'i<2; :' 4


:11 !" '._.. .......

4,71

5 66
J

(lIOO
---~~
__ ~, _~~_

[9' 4,·'")
',j '-

1.,5.,1
~~~~

18,8
.-=oo="____~ -~~~

2'9 iC!, ..:l,U


~~~ . .......",._,

4 1. ..1
-'11'"'1' "

....,.."!'~~_~~l

~-I'......" ...... _.."...._",.,--=~

I~ II

__

,----........,,_-=-~---~

).30

G,12
_j'
1

7,15:l

8.,If.

10,2

1.4,3
.--------~ -~~-

169 l!!
,_..... :, 1

18"13~
".

,~'.

P': ~.).,
I

1 0"
J' .. '

--==---

,~~-=---.....__.._

~~~~I-~-~,·I··-~·~-

.-.-.~--........._·I·~-~~;
II

140

""1- ~t

'"1
1..-)

1 ,8")

--.~"
._.
~}"",
..

... 50 O:~., ....

•!

: 6',

,"":

[.,v .'
-,

~9"

'

)"'i!

r... ,t~,.

'S" ..... 0 ':~',u

''··.I~ ""} 13"

1.5·,4

19 :II.7 . I 9?

0"'.

,.ii.rI """'~ .. '.

'

5'1; 0
V.jJ.c

'l'~O' -: ~
".

~ 0""

r .1.1f8
i

35,3
~
.......

,47,1
~--.

.
~ .. _,

l_.~~i'. ~~_~~_. __
... ~,,, ,,_~~-;, ~

~~~.~~~~~~~ __
I'

~r~~· __

@~-~~_._- ~--~-~~----~~--------~--~ __
~

~-iiiiIiIiiIiiiiI _ _.~

iiiiiIIIi __ _"';"'__'

.-__

,_

..

~I......_

__

~_~

____

-ru=& ,~t~ __

__

~~--

I.

.•

S,rfAS 5.{Ul,.'76 M_¥i~_---.~x~~-~~--~ ,,

C.aH.td~l [:

Exemplu

die notare
~i'~ __

pe desen ~ pentru a~80


~ ~

mm ;. ·b=.16 80 :x 1'6·'. ,.. ~120


~

InIH ;,

1=1.2:0 mm
__

--...
...........
",~

72

ELE.MENTE

DE CONSTRUCTE

DIN OTE!, REALIZATE

Dm

PRODUSE

LAMINATE

LA CALD

Tabelul

t. zs

Grostmt,

1'L.O\THANDA

lat1mi ~I m3S~

Grosimea Lu~imea mm

b. nun

10

I I

12

15

20

25

I
-0,8

30

40

Abntert limita In greslme, nuu Al>ateri limita mm


+0.4 -0,5

-0,7

+0,6

+0.7

i ._---0,9

+0.8

Grcutatea,

kg/m

lll0

180 200 220 250 280 300 320 360 380 400 420 450 500 550 (600)

+2,5 -3,0

7,54 8,48 9.42 -11,8

10,1 --11.3 12,6

--- -14,1
1[\,7

~--

12,6

-I13,8 17,3 15,7 19,6 17,6122,0 25,1 26,4

15, 1 18,9 25,1 -_ -- -- -21,2 28,3 17,0 -- --- 35,3 23,6 31,4 18.9 39.3 ----- -- --20,7 25,9
3·1,[i

-~.42,4 47,1

--_.
56,~ 62.8

-----51,6

43,2

--_-_.58,9 ---- 78,5 65,9 ----...-

23,5129,4
2[j,4~

39,2 4'1,0 47,1

49,1 51.9 58,9

+3 -4

---'-+4 -5

18,8 23,6 ---20,1 25.1 -- -- -27,5 HI,5 22,0 -- -- -29,8 23.9

14.1

28,:~ ~

~:!\-I.--

-__

+5 -6

--

-----~-l~~-- .. I
37,7 39,6 62.8 --_ -49,5 ~ 65,9 70,6

-ill,4 -::J3,0
43.2

--- --41,2 33,0 -- --35,8 44.7 -47.1

30,1

37.7

---,---.

50,2

--

54,9

---

59,7

-- ~--- -_

-----

-- -_

-----

28,:::'" 35,3 ~

________

31,4 34,5

:111,2 47,1 56,5

51,8

--

:37,7

1""""4'7,11

M.8 86.3 --1-70,6-' - 94,21-ell flaci\di

58,9

78.5

--1--'

.---

* Acest produs cu duze multiple,

SC realizeazu

la noi prin taiere din tabla

oxigaz cu un dlspczit! v

Cal1tiiii: OL 34 ; OL 37; OL 52 ~i STAS 505-62

Excmplu de notare pc desen : pcntru a= 160 nun; b=10 mm; 1=175 rnm; 160x 10 ... 175

TABLA Grosimea
talrlclor \

6HOASA.

Dimel1siuni
Li'I.~11l1ca ta ble lor, rn

I
m

Tubeiu!

1. z.ry.

Conform STAS 437·7:.1

mm

Lungbnea maxirn~ de Iivrarc a tnblclor .'3 6 7 8 9 15 ~ ~'!~I~I~;~~I~~'15;~(jI1511;;

10
11

1151"1~I15i15 ~1"115 15 15 " ~


lI5i~!~~i~I~I!~ ~I~

~I~ .z: 15115115115;1515115115151151515 115 .15 15115 15 15 -'-'---1-1----1--------------115iI5115i~:15 15 ~ ~ ~ ~ ~ ~115 ~I~ 15 d1511515'Hi 15 15 15,1[i151515 15 15 15 15 15 15 1 ~1~1151~!~ 15 1 15 15 15 15 15 15

I~

-=- -=- -=-I-=.


-

£. ~

~,~li5~ ~ ~

15 15 15 15 15· 15 15 15 15 15 15

-=-I-=15 -=- -=- -=15 15


-

12 13 14 15 16 17

-'" 15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15 ~ ~ 15· 1511fi1515:151151111511515151515 15 H, 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - _1- __ . _1_ - - - - - -_ ----151!'l1515!151515151!i151515 1511515151515151515151515


~115' 15 15 15 15 15 15 15 Hi Hi 15 15151515;1511511;)1151515rs 15115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 I;)·

~l~
l~

T5

ts
1\1

2U 22 25 28
30

15 2~. 15115 15 15. 15 ~ ~ ~ t.H5 151!')t51511G15'15 15 Hi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 If> ~11515 15T!\ 1515151515 ~ 15115 1&151515 15 15 15 151515 U;: =':'1::-1151515 15115151515 ~ 1fi!'""j""f; 1511515 15'151515 15 1515 _15 1.::::.1"=.15 15,151515151515 151515 15-1515 15 15 1515151515 ~
1~ 15. 15 15 15 15 15 1~ 15

'~i~ ~I~i~-~:~I~ ~ !~'~I~I i~' ~I~ ~I~~ ~~ll:J ~I~ 1;)!_<>lol~..!::>_

151~ ~~ ~115 15 1~ 15 15 1~ 15 15 15 15 15! l~' 15,1.'i1;)i1"ht>.loI1:JMl 51o;1;,J10,15 15 10 15 15 10 15 15 15 15 151~ 1

~i~I~I~Ii5 ~I~ ~

E. ~~

32
:::15 38
4{) 45

==

::::1::::

::1:: ~1)5iiJi)51'51'1515 ~ 151" 151151" --1I5 ~ ~


l5l5 l5l515

15 15 15 15 15 15 15. '" 151~ 1~ 15151515 151.'i 15 15 15115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 I5~ITII~I:@ I_5 ~115 15115 15 15 15 15 15 15 15 15 ..!~ - -.lt5 151511515 15 15 1515 15 15 15115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.15151515 15 1i\ 151511515115 1515 1515151515 15 15

50 55 60
!l5 70

75 80 B5
110

95
100

110 1.2u 130 140 150 Se

"

- ::: 151iJii'515~ 15 " 15 " 15 15 15 15 15 " -1- 15 151515 151515151~ 15) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ~ 15115 ~li515 ~ 15 ~ ~115 15 15 15 15 15 15 15 15 ~ 15 ~ - - 15151.515.151515151515115 15 15 15 15 15 15 15 Hi 15 15 15 1515151151515 i515 15 151515 151515 15 15 15 15 15 14 14 15 ~ 15 ~ ~ 15 ~ ~ 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 - - 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 11 13 13 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 13 12 12 It 11 1.') 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 14 13 13 12 12 11 11 11 10 - 15 15 15 13 12 12 1111 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -12 12 11Tf 10 10 10 9,59 15 1515 15 i5 15 1515 151i 13 15 15'15 15 15 15 15 l5f"i 14 T:r 12 12 It 11 10 10 '9".5 9,5 '9 8.5 15151515" 1~i4 13 1212 11 111010 f),u 9 \} B,58 15151515 1515 15i4"i3 1212 TI 11 10 10 9,59 11,5 8.5 '8 8" 7,5 g- B,5 8,5 '8 7,5 U 77 15 ~ ~ 15 11 11 10 10 9,5 15 15 15 15 15 H 13 12 11 10 10 9,5 9 8,5 U 87,5 7,5 7 7 6,5 6,5 IQ 10 9,5 9 8,5 '"8 7.5 7,57 '1 6,5 6.5 66 15115114 3 13 12 1110 10 9 8,5 8,5 B 7,5 1 '76,5 U '6 G 5,55.5 vor evita

= - ~ ~I~ == -=
- is -

"I'"

Tofn

U13

15i15ii5f~I~Ii312 !!
Callt:i.ti : STAS 500-76

Thr~~~

15115"

v:

Lungiml fixe: 4,0- 15,0 lI'

Exemplu

de notare

pe desen:

pentru

groslmcaee

=15 mm ; la~lmea =1430 mm ; lunglmea 15x 1 430 •. ,560

=5110mm

14

ELEMENTE

DE CONSTRUCTll

DIN OTEL RE...,,"LIZATE DIN PRODUSE

LAMINATE

LA CALD

Tal1elu{, '1.30 TAHL.:\ GROASA Conform


(I

:nasa Iuilor de ~bljj (k!J/m) pentru latimea

~i grosimea

STAS 437-7:1

L>llilllca a, mm Grosimca t, nun 600

650

700

750

800

850

900

950

\ 000

1100

;)

6 7

8 9 10 12 14
Hi 16 Iil

20 22 24 25 2(}. 28
30

32 ;'34
Hfi ,:~(i

_;~_1178.98Ii93··O .8.8, 1'27."


40

23,55 25,51 27,48 29,44 31,40 33,36 28,26 32,97 . 35,33 37,68 30,62 40,06 32,97 - 35,72 38,4.7 41,21 -1a,Yu 40,71 :n,68 43,96 47,10 58,24 40.82 5a,::I8 '12,39 45,92 40,10 52,90 56,52 60.05 54.95 58,80 62,80 ~6,73 I 47,10 fil,83 56,52 61.23 65,94 7ti,36 80,07 70,65 65,94 7-1,44 76,93 87,92 93,42 82,43 70,65 76,54 82,4:1 88,31 94,20 100,09 75,30 81,64 87;92 91,20 100,48 106,76 84,78 91;85 91,91 105,f)8 113,04 120,11 --\)4,20 102,05 109,90 117,75 125,60 133,45 10~.62 112,26 12089 12.9,5::1 138,16 146,80 11:1,04 122,4(; 131,88 1-41,30 150,12 160,14 117.75 127.56 137,38 H7,19 157,00 ' 166,81 122,.1fl 132,67 142,87 153,08 163,28 -173,49 142,B7 131,88 153,86 ItH,81) 175,84 186,83 1 '141,:10- 153,08 HH,85 176,63 -l8BAO 200,18 1 150,72 11>3,28 U5,84 188,40 200,96 213,52 1160,14- 17J,49 186,83 -200,HI 21::1.52 226,87 I 164,85 118,59 192,33 .206,D612111,8O 233.54 169,56 183,69 -H17,82 211,95226,08 21"." 12 238." 253,56 i 188,40 204,10 219,1>0 235,501251,20 266,\)0

35,33 37,29 42,39 44,75 ,19,4('. 52,20 56,52 59,66 - 63,59 67,12 70,65 74,58 84,78 89,49 98,91 104,41 111,86 105,08 113,04 119,32 127,17 134,24 141,30 149,15 155,43 164,07 169,58 178,98 17B,6::1 186,44 lS:l,i;\l 19:~,90 HI7,82 208,81 211,95 22:~,n 226.08 238,64 240,21 253,56 :H7,28 261,01

39,25

47.10
54,96

62,80 70,65 78.50 94,20 109,90 117,75 125,60 141,30 1[;5,'1:,1 157,00 172,70 172,70 180,97 188,40 207,24 196.25 -:215,88 204,10 -224,5J 219,80 2U.78 259,03 22.5,50 251,20 276.32 2[lB,\)0 293,59 274,75 302,2:1

43.18 51,81 60,45 69.08 77,72 86,35 103,02 120,89 121),5:1 1:18,1(,

2".34 2".<7

1 2D(]

12,,0

1 300

'1 400 ".95

1 500

1'600

1'82.60 3111." 268,47 283,::;9 298_30 328,1:{282,liO 1298,30 314,00 1-345.11t_


1 700

1 800

soc

2 000

,[7.10

"'C.,52 65,94

"'.DO

58,88 - 61,2:~

51.03

1)3,88 . 62.80 1 5G,73 85,1)4 "70.65 - 75,:.10 -80,07 76,9:1 87,92 98.91 109,90 131,88 153,861

8 !l

68,69 71,44 I--~ 75,36. 78,50 81,64 g4'20 !l8J'31102,05

------~-82,43 87,92

70,651 74,58 84,78 I 81l,49

78 5
t

94,20 109,90 125,60 141,30 157,00 188,.10 219,80

93,42

l---~~--~84,78 88,31 91,85

94,20 1100,48 106,76 113,04 119,32 -----~ --------105,!lS 1113,0,1 120,11 117,75 125,00 150,72 175,84 160,14 127,17

------

98,\)1 104,41 134,24 149,15

---12 14 15

10

-----131,88

113,0,1 117,75, 122.Hj 137.381142,87

------

~----141,30

-----186,83

133,45

141,30

169,561178,98

--_----

101,85

. 1-11,301147,191153,0::;164,85

176,63! 188,40 I 200,18 I 211:;5'

197,82 1208,81

1'2:l3,73 1235,50

MATERLALF.

PENTRU

EXEiCUTAREA

CONSTRUCTIILOR

METAL1CE

75
TabelHI 1.30 (contlnuare)

Lr~U.ln('a1(, mm

Grosimea t. mID. 1200

1250

1300

I
I

1 ~00

1500

1600

1700

I
I

1800

!DOD 2:-l8.M
268,'17 298,~W 357,9G 372,88 387,79 417,62 447,45 477,28 507,11 52:l,03

2 000

io ----,-. HI 2,~_J 22 24

1150,/2 i -[109,56 188,4U :lO7,21

I--- I-_15i,OO J7G,63 Hl6,:l5 215,88 204,10

16:t28 175.84 18:1,69 197,82 241,78

188,10 ___ -211,95 259,05

200.96 226.08

21:l;52 240,21 266,.90 29~,59 320,28

226.08 2M,:!4 282,60 310,86

251.20 282,60 314,00 376,80

219,90_

2:15,50_ 2,~1,20

---

--')~I
-

~-

224,51 --_ --22G,Otl 2:15.~f) 2H,92 2:1:1,50 245.31 255.13 'Jc14 .j'l 255.1:l 2(i5,33
..... ~_" "'"I

---

2u3,76

---

282,60 294,38 306,15 321l.60 353,25 376,80 400,:)5 412,iT 423,90 447,45

276,:32 --_ --:301,44 314,00 326,56 35l.68 376.80 401,92


4:i\I,(iO

---

339,12

328,13 345,40 -_- --392,50 408,20 439.60 171,00 502,40 533,80 549,50 565,20 596,60 628,00
3000

274.75
285.44 307.n 329,70 :~51,68 373~6fi

333;63 353,25 346,97 . 367,38 373,66 400_35427,04 46/,OS 480.42 507.11 533.HO
2700

28

:;.n
32
:1·1 :-15

12G:i,76
1282,60

274,75 294.38 314,00 :l:~;i,u3

I :101,,11

285,74 ,Wfj,t5 :J2li.fiG 346J:i7

-:::s40

ne

I 320.28!329.70 ,--I :B9,12


2100

395.64 423.90 . 452.16 4\)4,55 50S,68 536.94 5(\5.20


2 800

·127,0,1 45::.1,73 4SU,42 452,lf3 477.28 502.40

! :nii,I-iO

35:!.25 -:),:;7,tH; 372,R8

---

34:1,'l-l

---

357.(8

:,07,38 395,64 -;)87.791417,1)2

---

384.65

I 536,\j'1

392,GO-, 408,2()
2200

2300

·1:l\J,fW 4 il,OO
2400

25CO

2600

566,77 596.6~
2900

BARE SOLICITATE

LA COMPRESIUNE

CENTRICA

:;;I EXCENTRICA

235
Tobelul.

s.ss

SECTJUNI COl:IPUSE DIN lJOUA COHNlliRE CU AnIPI


J\Jiirimi statioe

NliEGALE PUPN DEPARTATE

Denumirea 40x 20

sectiuntl

A ern>

'1

em

i~ CUI

IV (em) pen [Ttl ujstall~a t. (mill) e!,lalii cu , 0 1B 1 10 1 121 15 1,91 1,93 2,06 2,22 2,25 2,36 2,38 2,30 2,34 ~ 2,45 3,26 2,38 2,51 2.--;4:72-1-""2'-=,5:-;4.__".2,~5'1-1-"".2'-=,6:-::62,54 2,74 --=-3,-:::3-:-4-1--;::3"',4""6'--

:i
4 --5 5
(j

3,46 4.52 7,04 !J,58

0,42

--o;:i2
0,65 0.61 0,6::!

---------I--4'-I--c-',).""n=-45 X 30 --------60x30 --6 7

0,1)2 0.51 0,8f, 0,8'1 0,71{

--:7

--560 x40 -

10.16 0,6:3 ----;Llc;-,.,.,58,,--,I-;O,--,8;::6~ 11,36 13,10 13,16 15,20 17,20 16,62 0.86 0,85

__!:!2!__
1,13 1.12 1,11

2,08 2,87 ---2,IJO

2,72
2,75' 2,77

3,i"8
3,21 3,0:!. 3,06 :l,07

3,303,36 3,48 3,10 ---=-3,'"7178-1--;::3--=,3'""03,13 3,15 3,26 3,30 3,80 3,92 3,83 3,87
--:7

3,24 3,34 3,""2-;-4-1--;::3'-:,3:-::6'---

6
65x 50 75x 50 80x 60 80x65 --------------___ 90x60 1_0_0_X_50 --. -7-' 7 6

1,06
1,06 1,05
1,(n

1,16
1,45 1,14 1,41

2,87
2,89 2,92 a,4a :~,54 3,47

~~,18 3,25
. 3,19 3,21 ::I,n :~,H4 3,76 3.80 3,843,92 4,37 ~

:~,:B 3,44 -37"","'34-:-1--:::-3,--:4-=7-

~ 8 -1-027.20 1,35 1,893,54 --(; 17,38 ~ 1.72 4,08 --8-' -;_.::::);_.7>,-::'8t,,"")-I--'r'--,;_.""')\)::1,70 ---~:'-::-:,,---I--::-=-:::-::-8 22 ..80 1,05 1,31 4,79 I~---.1-0=_ -_ --2=-87"",-::-20::--'1-1'--,0""5=1,29 4,.85 7 --911 23,80 1.,59 --.""'lO::-',"":W::--·I-l-'-,""5!"-j 36.4.0 31,00 38,20 45,40 46,40 1 55,00 2,19 2,17 2,13 2,28 2,26 2,24 2,51 2,49 2,86 4,39 4,44 5,41 5,1!6

18.76 1,28 1,74 16.82 1,36 1,93 -2~2C::-,-:00::--'1----:1'--,3""'6::-1,91

s.as :'1,50 -3=-,"'"88=-1---:-4,""'0-:-03,97 4,10 -'3~,-::'90::-1--;-4,-::'0':':2--';-;-~~,'-;;9-;:-5-1--:4-:,O:;::;7'--3,99 4,12 --:-4,-=5""2-1--'4-',6'""""'44,57 4,69 5,26 5,30 4,83 4,89 4,93 5,85 5,90 5,96 7,36 7,42 7,22 5,38 5,43 4,94 5,00 5,05 5,96 -~ 6,06 7,48 7;53 7,32 7,42

---:r,u

4;41
-5,10 5,15 4,68 4,7:3 4,78 5.71 5,74 5,79 7,21 7,27

4,49 5,18 5,23 4,75 4,81 4,86 5,76 5,83 5,88 7,29 7,:H 7,1:3 7,19 7,23

roo x

75

---------1--8-=-120x 80

I:73'
1,72 1,71 1,95 1,94

1,58

'"'""418
5,49 6,92 6,97 6,77 6,82

---------1
150 X 90 150x 100

---n10 -1-2-----:1--=012 14

10

1-'"74::-8

''"7

4-=-0- ,15 2

7,i)6
7,12

57,10 2,15 2,84 -6"'6=-,4-"'0::--'1--:2-'-,1"-4-2,82

'f'i7~
7,:11

6.877,16

236

ELEMENTE

DE CONSTRUC1'n

Dm

Ol'EL REALrZATE

DIN PRODUSE

LAMINATE

LA CALD

Tabelul 4.42
Sr~CrlUl\'I COMI'USR DJ:'\' nona CORNIERI' llilrimi eli ARIPI ~EEGALE rUTIN DEPARTATE stalice

t
x

Denum irCII sec till

[I

ii

em-

,JO X ~()

3 4 4 --5-

3,46 4,52
1),72

0,42 0,42 0,65


O,(H

1.27 1.26 1,42 1,41 1,89

0,68 0,71

0,99 1,02 1,42 1,45

1,08 1,11

1.W 1.2f) 1.£)8 1,50 1,:'):::

1,:W

45x30 tlOX30

1.12
1,0[) 1,50

--5--65 60 x40 --76

7,04 8,S!! 10,16 9,58 11,36 13,10 l :~,16 15,20 17,20 16,62 18,76 16,82 22,00 27,20 17,3~ 22,80 22,80 28,20 23,80 30,20

O,G3 0,63

1,90 ~

1.14

1,50
1,53
1,-12

~ ---

1.71

1,33
1,36 1,80 1)!3 2,25 2,28

""""I;"61 1;7"5 --1,63 l.tih

0,86
1,06 1,06 1,1If1

--il65x 50 70X 50 BOx 60


80 X 65

0,86 1;88 0,85 - 1,87 2.0:3 2,02 :2,01 2,M 2,51


2,4!J

--wm ---r,19 --r78


153 1,90' 1,96 1,99 2,23

l,44
1,85

1-,9:3
Ul6

1,88
1,91 2,31 2,33

~
2,OR 2,12 2,51

--78 7 7 6 --810

-2 ·39
J

1,flf.l

1.28
1,35

1;'ij'7 :2,36

1:88 2:i7
2,31 2.54 2,ne 2,62 2,23 2,27 1,72
1,76

2,;:'~) 23G --:r,:r;r- ---

2,41 2,J3

2,25 2,67

2,4f)

2.59 2,81 2,86 2,90 2,50 2,54 2,01 2,06

"T,36
1,35 . 1,30 1,29 1,05 1,05 1,59

2.89
2,9'J 2,98 2,57 2,ti2

~,74 2,97 3,02 ;;,06 2,65 2,70

""J,08 3,"i8
~ ~ ~ ~ 3,48 ~
3,57 2.28

:q!6

2,46 2,87 2,85 3,18

90x60

6 8 8 10 7

ioo x so
lOOx i5

"3,16
3,15 3,13 :~,11 3,82

27i9 2:17
2,13 3,20 3,24 . 2,21 3.27 3,32 3,37 3,37 3,41 :1,46 3,63

--n-1-1--8-

-ug
1,7:f'
1,72 1,71 1,58

2.86
2,89 2,!l3 2,95 2,9!) 3,02 S,22 3,26 3,70

-----s6Ji)
31,00 38,20 45,40 46,40 55,00 48,~0 57,40 66.40

3.17
3,22 3,22 3,26 a,31 3,49 :1,53

3J2

2:34

3';'29
3,29 3,34 3,38 3,56

120x80

10
10 12 10 12

1"2

3,80
3,77 4,80 4,77 4,78 4,76 4,73

3:53
""T,74 3;79

150

x 110

1,95
1,\J42,15

15Q X 100

14

""'2,i5
2,14

"'"3,73
3,77

"""3,9G
4,00 4,05

3,60
4,03 4,08

3,68
4,10

--:r,if;"
. 4.20

--4,21
4,2J;

4,13

4,30

234

J:;LI!;MI!;N'l'.I£ VI!; CONSTRUCTII

DIN

OTEL REALIZATE

DIN

PRODUSE

LAMINATE

LA CALD

_y.
X

Tabc1uI

4. J 0

~.t/

SEqIUNI CmIPUSH lHN noui\. (:OflMEnE ell AlUI'I E'GALF. PUT IN DEPARTATE
oX llilrim i !!tatit~e

,I

:t .
sc"!lulliL

Dcnumll'<.R

40x40

_.
45X 45

5
4 6

3 4

A
(";lUIi

4,70 6,16 7,58 6..98 8,60 10,16 7,78 0,60 11,38 13,12 11,64 13 ..82 18,06 22.20 16,26 IS,SO 21,20 23,80 26,20 18,70 24,60 30,20 27,80 31,00

t, c·"u 0,78

0,78
0,77 0,87 0,87 0,87 0,98 0,97 0,97 0,96 1,17 1,17 1,16 1,16 1,37 1,36 1,36 1,36 l,3!> 1,CiIl 1,55

em 1,21 1,21 1,20 1,36 1,35 1,34

lx

iy (em) pentru rlistanta I (min) .~al:J ell , 0

II

I 10

I L2 2,10 2,13 2,28 :,l,:,ll 2.3<1 2,5·1 215,. 2.57 2,!'!0 2,92 2,97 3,02

15
2,1R

l.61 1,65 1,67 1,83 1,86 1,88 2,03 2,06 2,08 2,11 2,44 2,48 2,G2 2,56

--450x 50

5
6

'T,F
1,\)1 1,50 1,49 1,82 1,82 1,80 1,78

'1,90 11,9812,06 1,942,02 ..2..2.Z..... 2,05 2,12 2,20 2,lti 2,23 2,18 2,28 2,32 2,35 2,38 2,41 2,73 2,77 2,39 2,43 2,4(1 2,48

--2,·10
2,14 2,48 2,59 2,63 2,66 2,69 :3,00 3,0'1 3,10 3,1r:. 3,42 3,4G 3,48 3,50 3,53 3,81

2,2:{ 2.25

2:48

7
60X60 5 6 8 10
(j

2,8l
2,85 2,90 2,94 3,23 3,2G

2,82
2,87

70x70

II
()

10 BOx i:'lU

2,1;1 2,12 2,11 2,10 2,09

2;88
2,90 2,92 2,93 2,96 :~,2fi 3,31 3..31) ;

3,16
3,18 3,21 3,23 3.25

3,28
3,31 3,62 3,67 3,72

tl 8
10 8

2,.H
~,13 2,41 2,74 2,74 2,72 3,06 3,04 ::I,U2

3,54
3,60
3,65 3.98 4,02 1,06 ·1,39 4,4~ 4,47 5,22 5,26
5,flll

:~,a~

1,55 1,76
1,76 1,75 1,96 1,95 1,94 2,36 2,35

90x90

9 --811 10

37,40
31,00 38,40 15,1U 46,40 55,UO

:~,70 3,73
a,77 4,10 4,11 4,HI 4,95 5,00

4M 4:T3
4,09

3,30 3,33 3,36 3,38 :l,11 3,70· 3,75 3,80 4,16 4.21 4,54 4.S7 4,62

3,87
3,92 4,26

4,14

-1,28
4,33

100x

100

12
120X120 130 X 1::10

12
12 14

10

3;67
3,65 3,97 3,94 3,92 4,31 4,30 4,28 4,tiO 4,58
'l,:ili

5,30 ""'5,'73
5,78 5,82 5,35

4,45 4,50 4,55

4,69

r.O,OO
1i9,40 78,60 65,00 75,20 84,40

2,51
2":\3 2,62 2,76 2,74 2,72 2,\15 2,94 2,93 2,9.2

5,4::!
5,46

u..38

16
12 HOxHU

16
12 150 X 150

14

5,80

5,85

6;Oll 6,T5
6,14 6,2\1 6.45 6,50 6,54 6~5'; 6,89 6,92 6,95 6,98 6,21 6.36 6.52 6}57 6,61 6,6!l 6,95

5,70 5,75

5,36 5,41 ;),81 5,85 5,90 G,25 6.29 6,1 t 6,60 6,64 6,68 6,73 7,01 7,06 7,09 7,15

5,4'9
5,54 5,!}2 5,06 6,01 6,33

4,74

--6,40
6,53

14

es.eu
80,60 91,40 102,00 74,80 86,60 98,20 109,60

6,1"8
6,23 6,26 6,29 6,65 6,68 6,71

6,00

6,70

12
160x 160 16

16 18

4,54

14

3,17 3,16
3,14 3,1:1

(94
4,92 4,89 4,,87

"""6,6i""

--7,12 7,17 7,21 7,25

6,76 6,7D 6,84

s.sn
7,04 7,OR

18