Sunteți pe pagina 1din 5

POPESCU V.

DIANA
PIPP ANUL III
„Toţi oamenii mari au fost cândva copii dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte.”

Antoine de Saint Exupery

ARGUMENT

Alături de Crăciun şi Paşti, Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie onferă an de an


un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul
unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive
pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un
crâmpei din sufletul lor de copil.
1 iunie, Ziua Copilului - este ziua în care se celebrează miracolul naşterii, miracolul purităţii dar şi
întoarcerea la inocenţă.
Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli,
într-o lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin propunerile
noastre copiii ne vor fi ghizi într-o lume de poveşti, costumaţi în personaje pline de farmec şi ne vor
îmbogăţi sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste, declaraţia lor de Iubire!
Luând parte împreună la această ZI, va deveni o clipă de neuitat,iar zâmbetul şi
bucuria va face acest loc mai fericit.

III. SCOPUL PROIECTULUI:

2
☺promovarea unor activitati care sa permita afirmarea copiilor prin limbajul universal
al artei: muzică, dans, creaţie vestimentara.
☺Dezvoltarea creativităţii ;
☺Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii;

IV. OBIECTIVELE PROIECTULUI:


 Să participe cu entuziasm în descoperirea marilor semnificaţii ale zilei copilului;
 Să prezinte într-un mod cât mai original şi atractiv personajul ales, în cadrul prezentarii
articolelor vestimentare .
 Să interpreteze corect şi expresiv momentele de dans;
 Sa participe la jocurile distractive provocate de educatoare;
 Să inteleaga semnificatia Zilei Copilului – 1 Iunie;
 Să se distreze intr-un mod creativ,placut si disciplinat;
V.COORDONATOR PROIECT:
VI. GRUP ŢINTĂ
a. beneficiari direcţi:
copiii grupei MARE A
b. beneficiari indirecţi:
părinţii, rudele, prietenii, invitaţii părţilor implicate în proiect.
VII. RESURSE PROIECT:
1.Resurse materiale şi financiare
auxiliare: costume ce intruchipeaza personaje din scenetele derulate la toate serbarile
de pana acum sau la libera alegere; premii si diplome;
audio-video: aparate foto, camere video;
contribuţia părinţilor, donaţii.
2. Resurse temporale: 27 mai – 1iunie
3. Resurse de spaţiu
Săla de grupa;
curtea gradinitei cu delimitare si acces la aparatele de joaca;
4.Resurse informaţionale
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005
Publicaţii de specialitate
5.Resurse umane:
Cadre didactice
părinţi, rude, prieteni, invitaţi ai părţilor implicate în proiect;
reprezentanţi mass-media;
VIII. REZULTATE AŞTEPTATE

Obiectivele proiectului să trezească interes şi în rândul altor cadre didactice , dar şi


al unor reprezentanţi ai unor instituţii locale cât şi al părinţilor care s-au implicat în
desfăşurarea şi realizarea acţiunilor propuse;
Participarea tuturor la activităţile desfăşurate;
Poze din timpul activităţilor şi premii si diplome de participare;
Realizarea unei stări de bine, a încrederii în sine şi a veseliei generale.
IX. STRATEGII DE REALIZARE
Forme: parada modei in ritm de dans cu elemente invatate la dansul sportiv,jocuri distractive
provocate de educatoare in stil „retro „ (activităţi frontale, activităţi individuale,activităţi în echipă)
Metode şi procedee: activităţi de informare, activităţi practice, expunerea, explicaţia, concursuri,
munca în echipe, ex. de dans sportiv.
X. PLANUL ANALITIC DE REALIZARE A PROIECTULUI
Etapa de mediatizare
Activităţi :
strângerea de informaţii pentru tematica proiectului;
3
întocmirea şi inmanarea scrisorii de intenţie către părinţi in cadrul sedintei cu
parintii.
Acţiuni:
studierea bibliografiei,
stabilirea obiectivelor şi a conţinutului proiectului,
informarea resurselor umane cu privire la obiectivele proiectului.
Etapa strângerii de fonduri
Activităţi:
pregătirea ,atragerea şi procurarea de fondurilor necesare.
Acţiuni:
informarea copiilor, părinţilor şi colaboratorilor cu activităţile pe care urmează să le
desfăşoare;
Etapa de desfăşurare propriu-zisă a activităţilor
Activităţi:
desfăşurare activităţilor practice propuse;
desfăşurarea activităţilor artistice stabilite;
Acţiuni:
reconditionarea diverselor costume şi măşti;
redactarea unor diplome;
pregatirea premiilor si atmosferei de vis impreuna cu reprezentantii AVON si cu
reprezentantii CP.
desfăşurarea paradei costumelor ;
prezentarea programului de dans spotiv pregătit de copii;
provocarea copiilor la jocurile distractive retro;”Frumoasa-i iarba inverzita”,”Joaca,joaca
baiete”
informare cu privire la acţiunile şi rezultatele proiectului;

Etapa de evaluare a rezultatelor


Activităţi:
aprecierea activităţilor copiilor cu premii si diplome,dulciuri.
analiza etapelor şi a rezultatelor ,
diseminarea informaţiilor;

Acţiuni:
redactarea rezultatelor finale în diferite publicaţii şi cu diferite ocazii.

XI. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE


1. „Copilul şi copilăria în lume-convorbire” – 27 mai
informarea copiilor şi discuţii despre diverse acţiuni organizate în onoarea Zilei Copilului,
în diferite locuri din lume si in tara,in orasul nostru;
prezentarea şi informarea elevilor despre drepturile copilului;
2. „Avem mâini harnice....dar şi dibace– 28 mai
-confectionarea de lantisoare colorate pentru delimitarea spatiului necesar desfasurarii
actiunii”
reconditionarea costumelor-personaje de teatru pentru copii – în colaborare cu
părinţii copiilor;
3. „Copilărie în culoare” – 29 mai
realizarea unor desene-felicitari în cadrul orelor de educaţie plastică, pe tema
copilăriei.
4. „Ne pregătim să te sărbătorim copilărie” 30-31 mai
pregătirea momentelor artistice pentru 1 Iunie – „Copilarie,dans-joc,bucurie”

4
realizarea diplomelor necesare premierii costumelor dar si particip[arii la dans si joc a
copiilor;
mediatizarea activităţilor ce se vor desfăşura pe data de 1 Iunie;
5. „Dans si bucurie in lumea copilariei” - 1iunie
desfăşurarea paradei costumelor ;
prezentarea programului de dans sportiv pregătit de copii;
jocuri distractive retro;
premierea costumelor de carnaval;
premierea celor mai buni dansatori si celor mai activi in jocurile retro;
transmiterea unui mesaj către toţi copiii lumii şi salutul copiilor din toate ţările
Uniunii Europene;
XII. EVALUARE:
Notarea şi comentarea proiectului educaţional prezentat pe site;
Prezentarea pe posturile locale şi regionale de televiziune a materialelor filmate;
Prezentarea CD-ului părţilor participante la proiectul educaţional şi tuturor celor
interesaţi;
Se vor realiza portofolii cu materialele efectuate în cadrul activităţilor identificându-se
noi posibilităţi de extindere şi dezvoltare. Pe CD-uri se vor înregistra aspecte de la
activităţile proiectului şi fiecare copil va primi câte un CD.
XIII. MEDIATIZARE:
prezentarea proiectului tuturor părţilor partenere ale proiectului educaţional;
participarea presei la activităţile de 1 Iunie;
postarea proiectului educaţional:„Dans si bucurie in lumea copilarie” pe site-ul: www.
didactic.ro;
realizarea unui CD ce va cuprinde derularea activităţilor propuse în proiect
articole despre activităţile proiectului în presa locala ,revista grupei”MICII MESTERI
MARI”,”Tribuna invatamantului”etc.
XIV. IMPACT (FEED BEAK CONCRET)
Pentru sondarea (cunoaşterea ) impactului s-au utilizat diverse strategii: observări
curente, chestionare, activităţi de analiză şi valorificare, discuţii organizate cu participanţii la
proiect. În faza de evaluare, au fost identificate mai multe aspecte:
la nivelul gradinitei:
creşterea interesului faţă de ocrotirea copilului;
conştientizarea necesităţii formării unui comportament adecvat în acest sens;
la nivelul cadrelor didactice participante-sa devina interesati in dezvoltarea unor
asemenea proiecte in favoarea copiilor.
la nivelul grupei de copii:
dobândirea unor competenţe de a educa elevii în spirit artistic-distractiv;
la nivelul comunităţii:
acordarea sprijinului în derularea diverselor acţiuni;
implicarea acestora cu dirijare de fonduri pentru asigurarea succesului;

S-ar putea să vă placă și