Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:
Data:
Profesorul:
Clasa: Pregătitoare
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției: Numărul și cifra 8
Tipul lecției: Mixt
Forma de realizare: Lecție integrată
Discipline integrate:
 Matematică și explorarea mediului
 Comunicare în limba română
 Arte vizuale și abilități practice
 Muzică și mișcare
Competente generale: Conform programei scolare in vigoare, la sfarsitul clasei pregatitoare,
elevii vor dovedi urmatoarele competente generale:
 Receptarea de mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute
 Exprimarea de mesaje orale in diverse situatii de comunicare
 Receptarea unei varietati de mesaje scrise, in contexte de comunicare cunoscute.
Competențe specifice:
 Matematică și explorarea mediului
Recunoașterea, scrierea și ordonarea numerelor în concentrul 0-31
Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente
dintr-o multime dată
Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme
 Comunicare în limba română
Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar
Exprimarea unor idei, trăiri personale și informații
 Arte vizuale și abilități practice
Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse
 Muzica si miscare
Receptarea unor sunete din mediul inconjurator, cu durate si intensitati contrastante
Diferentierea sunetelor vorbite sau cantate
Receptarea sunetelor emise de jucariile muzicale si percutia corporala
Cantarea in colectiv, asociind miscarea sugerata de text
Competențe vizate/operaționale:
O1- Să asocieze numărul la cantitate
O2- să recunoască numerele în moduri diverse
O3- Să reprezinte semnul grafic prin diferite tehnici
O4- Să reprezinte în mod artistic desenele oferite
O5- Să identifice variante diverse de descompunere a numerelor învățate
O6- Să noteze corect pe caiete operațiile din problemele rezolvate în clasă și ilustrate
O7- Să recepteze atent și conștient povestea
Metode:
Imitația, jocul, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul
Mijloace:
Caiet, jetoane, tobiță, panză, castane, caiete, cubui cerate, semințe, lumânare
Forme de organizare:
In cerc, frontal, perechi, individual,
Locul desfășurării: Sala de clasă
Durata: 110 min

Strategii didactice
Momentele Forme
lecției Conținutul instructiv educativ Mijloac de Evaluare
Metode
e organiz
are

1. Moment Se pregătesc materialele necesare și


organizatoric O sala pentru buna desfășurare a
1 activității Se va evalua
În acorduri de liră, elevii vor fi capacitatea de
anunțați că se începe lecția. a asocia
Parte ritmica: Pe numărătoarea „Într- Imitația În cerc numărul la
un copăcel” se adună copiii in fața cantitate
clasei. Pe aceeași melodie se adaugă
bătăi de palme și sărituri la fiecare
final de vers melodic. Se recită poezia
zilelor săptămânii cu mișcările
aferente cuvintelor rostite și pe diferite
ritmuri și intensități se întonează
cântecul: Hai să zicem una.
2. Verificarea Elevii vor fi rugați șă pregătească Caiete Frontal
temei tema, profesorul verificând calitativ și
cantitativ execuția ei.
3. O Joc: Sub o pânză vor fi ascunse un Panză, Frontal Se va evalua
Desfășurarea 2 număr de obiecte, elevii vor trebui să Castane capacitatea de
lecției O ghicească numărul lor, pipăind. Joc a recunoaste
Fixarea 1 Joc: Se vor împărți cartonașe cu Jetoane numerele în
cunoștințelor numere de la 1 la 7 iar eu voi arăta pe Tobiță moduri
degete un număr. Elevii care au acel diverse
număr vor trebui să se ridice în Se va evalua
picioare, arătând cartonașul. Un elev capacitatea de
va spune cu voce tare despre ce număr a asocia
este vorba. Cince va greși, va primi ca numărul la
O pedeapsa să sară de atâtea ori cât cantitate
3 indică cartonașul. Se va evalua
Joc: Identificare numărului de bătăi- Conversa capacitatea de
folosind o tobiță. Complicarea jocului: ția a reprezenta
un elev primește tobița, i se șoptește semnul grafic
Reactualizare un număr, el bate, colegii ghicesc prin diferite
numărul. Explicați Perechi tehnici
Prezentarea Joc: Mim- elevii vor trebui să a Se va evalua
conținutului deseneze cu degetele numerele spuse Demonstr capacitatea de
și dirijarea de mine. ația a reprezenta în
învățării O Se remintește lecția anterioară și se va Exercițiul mod artistic
4 purta o conversație pe baza ei. Individ desenele
Se va canta cântecelul Micul Caiete ual oferite
Păianjen, urmând o conversație despre Cubui Se va evalua
O păianjeni. cerate capacitatea de
5 Se va desena la tablă, apoi în caiete, o a identifica
Fixarea pânză de paiajnen si în mijloc un Individ variante
noilor O paianjen, apoi cifra opt. ual diverse de
cunoștințe/ 6 Se vor desena drumurile însorite și Exercițiul Seminț Frontal. descompunere
Obținerea cele întunecate, iar pe cele însorite vor e a numerelor
performanței fi așezate șiruri cu cifra 8. învățate.
O Se vor scoate săculeții cu semințe și Se va evalua
1 se vor face descompuneri. capacitatea de
Descompuneri pentru 8, 7, 6, a nota corect
descoperind noi variante. Elevii vor pe caiete
lucra individual, spunând propria operațiile din
varintă. Se vor arăta la tablă, se vor problemele
nota la tablă și în caiete. rezolvate în
Se vor forma două grupe: o grupă va clasă și
executa un număr de bătăi din palme, ilustrate
cealaltă grupă va completa numărul cu
sărituri. Se va anunța la final numărul
mișcărilor.
4. O Se va spune povestea: Legenda Povestire lumâna În cerc Se va evalua
Consolidarea 7 Paiajenului a re capacitatea de
cunoștințelor a recepta
atent și
conștient
povestea
5. Tema Se trasează sarcinile pentru acasa.
pentru acasă
6. Evaluare Se fac aprecieri verbale, individuale și
colective asupra modului de
desfășurare a lecției.

S-ar putea să vă placă și