Sunteți pe pagina 1din 12

Invatamantul din

israel
Copilaria frageda
În Israel există foarte multe instituții preșcolare
de învățământ, acolo unde părinții își pot da
copiii începând chiar de la jumătate de an
 În grădinițele obișnuite din Israel, copilul nu
doar petrece un interval de timp de la oră la
oră, ci participă și la instuiri de tipul dansului.
 Copiii sunt duși la grădiniță cu ajutorul unui
autobuz și aduși cu același mijloc de transport.
O instituție specifică pentru Israel este grădinița de
tip familie. În aceste grupe studiază nu mai mult de
5-6 copii, iar educația este foarte asemănătoare cu
cea de acasă.
 Copiii sunt duși regulat în excursii, la spectacole, la
ore de sport, iar începând cu vârsta de 5 ani, sunt
transferați în grupele mari, frecventarea cărora este
obligatorie, întrucât îi pregătesc pe copii de mersul
la școală. Scrisul și cititul nu se predau în aceste
grupe, însă activitățile de familiarizare cu
școlarizarea sunt obligatorii.
• Specialiștii au observat că în grădinițele
private, copiii se dezvoltă mai armonios și sunt
mai calmi inclusiv grație personalului foarte
atent și calificat în psihologie (in grădinițele
comune, mai există posibilitatea ca educatorul
supraobosit să ridice vocea la copii).
• În toate grădinițele din Israel există
calculatoare și biblioteci.
Scolarizarea
• Scolarii mari, care se poartă neadecvat, de obicei,
primesc mai puține teme pentru acasă. Asta, deoarece
„neascultarea” ar fi un efect al supraocupării copilului.
• Elevii claselor mai mari nu sunt presați, dar sunt la
curent că dacă nu obțin rezultate bune, nu vor putea
pretinde la studii universitare.
• Dacă chiulesc de la ore, îi așteaptă pregătirile
individuale deja după armată.
• În Israel, serviciul militar este făcut nu doar de către
băieți, ci și de fete.
INVATAMANTUL PRIMAR SI
SECUNDAR
• Frecventarea şcolii este obligatorie de la varsta de 6 ani la 16 ani
• Învățămîntul formal începe în şcoala primară (clasele de la 1 la 6) şi continuă cu şcoala
intermediară (clasele 7 - 9) şi învăţămîntul secundar (clasele 10 - 12)
• Caracterul multicultural al societăţii Israelului este adăpostit în cadrul sistemului
de invatamant
• Prin urmare, şcolile sunt împărţite în patru grupe:
1. şcoli de stat, la care participă majoritatea elevilor;
2. şcoli de stat religioase, care accentuează studiile, tradiţiile şi observațiile
evreieşti;
3. şcoli arabe şi druze, cu predare în limba arabă şi focusate pe istoria, cultura și
religia arabă şi druză;
4. școli private, care funcţionează sub diferite auspicii religioase şi internaţionale.
CURRICULUM
Cele mai multe ore ale unei zile de şcoală sunt dedicate studiilor
academice obligatorii.
În timp ce obiectul care urmează să fie predat este uniform în
întregul sistem, fiecare şcoală poate alege dintr-o gamă largă de
unităţi de studii şi materiale didactice, oferite de Ministerul
Educaţiei, care se potrivesc cel mai bine nevoilor facultății sale şi
a populaţiei școlare.
Cu scopul de a consolida înţelegerea elevilor referitor la societatea
lor, în fiecare an un subiect aparte de importanţă naţională este
studiat în profunzime. Subiectele au inclus valori democratice,
limba ebraică, imigrare, Ierusalim, pace şi industrie
ADMINISTRAREA SI STRUCTURA
Ministerul Educaţiei este responsabil de curriculum-ul şcolar,
standardele educaţionale, supravegherea personalului didactic şi
construirea clădirilor şcolare.
Autorităţile locale sunt responsabile de întreţinerea şcolii, precum
şi de achiziţionarea echipamentelor şi proviziilor.
Cadrele didactice de la grădiniţă şi la nivelul şcolii primare sunt
angajate de către Minister, în timp ce cele din clasele superioare
sunt angajate de către autorităţile locale, și primesc finanţare de
la Minister în funcţie de mărimea populaţiei şcolare.
Guvernul finanţează 72 la sută din învăţămant, în timp ce restul
vine de la autorităţile locale şi din alte surse
INVATAMANTUL SECUNDAR
• Majoritatea şcolilor secundare oferă programe academice
în domeniul ştiinţei şi în ştiinţe umane care duc la
obţinerea unui certificat de înmatriculare şi de învăţămînt
superior
• Anumite şcoli secundare oferă programe specializate, care
conduc la un certificat de înmatriculare şi/ sau diplomă
profesională.
• Școlile tehnologice antrenează tehnicieni şi ingineri
practici pe trei nivele, unii pregătindu-se pentru
învăţămîntul superior, alții studiind pentru o diplomă
profesională şi alţii acumulînd unele abilități practice.
• Şcolile militare de pregătire, în două setări
diferite, antrenează personalul viitor de carieră şi
tehnicieni în domenii specifice solicitate de către
Forţele de Apărare din Israel; ambele programe
fiind rezidențiale, una este deschisă doar pentru
băieți, cealaltă este co-educațională.
• Şcolile de cultură generală oferă studii într-o
varietate de vocaţii: contabilitate ,mecanică,
electronică, turism, design grafic și multe altele.
• Tinerii care nu participă la una dintre școlile
menționate mai sus sunt supuși prevederilor Legii
privind ucenicia , solicitandu-le să studieze o meserie
la o şcoală profesională aprobată
Aceste programe durează de la trei pînă la patru ani, și
constau din doi ani de studii în clasă, urmate apoi de
un an/ doi ani în care elevii studiază trei zile pe
săptămînă şi ocupă un loc de muncă în domeniul ales,
în celelalte zile. Meseriile variază de la coafură şi gătit
la mecanică și procesarea textelor.
INVATAMANTUL SUPERIOR
• Invatamantul superior joacă un rol esenţial în dezvoltarea
economică şi socială a ţării
• Universitatea Ebraică din Ierusalim (1925) este un centru
de învăţămînt superior pentru tinerii din Statul Israel, şi
pentru a atrage studenţii evrei şi cadre didactice
universitare din străinătate
• Consiliul pentru Învăţămîntul Superior în Israel gestionează
un comitet comun de directori dedicat studenţilor străini.
Comitetul, condus de un membru al comitetului de
planificare şi bugetare, include universităţile şi Agenţia
Evreiască

S-ar putea să vă placă și