Sunteți pe pagina 1din 3

Cum pot fi depistate și formate aptitudinile în școală?

Concepută intr-o dimensiune flexibilă şi realistă, orientarea şcolară îndepărtează efectele de:
frustare, plafonare, clacare profesională sau stagnare, permiţând subiecţilor să-şi urmeze vocaţia şi
aptitudinile. De aceea, orientarea şcolară devine o problemă majoră pentru şcoală, familie şi societate.
Dacă mult timp aceasta era tranşată de tradiţia familială şi rezultatele, de multe ori nerelevante
la disciplinele: limba română, limba maternă şi matematică, prin înfiinţarea şcolilor de arte şi meserii,
aspectul vocaţional aptitudinal capătă relevanţă, tânărul având ocazia să îmbrăţişeze o şcoală superioară
pornind de la aptitudinile şi posibilităţile fizice şi intelectuale ce-l definesc.
Cu subiecţi din clasele a VII-a şi a VIII-a se poate face o investigaţie temeinică pe bază de
chestionare alcătuite din itemi la care să se răspundă cu “da” sau “nu”, acestea fiind riguros concepute şi
accesibile subiecţilor, axându-se pe cel mult 20-25 de itemi:
1.Chestionar ce vizează problema motivaţională a profesiei;
2.Chestionar bazat pe preferinţe şi posibilităţi pentru depistarea aptitudinilor şi a limitelor;
3.Test de aptitudini pe categorii de şcoli şi meserii;
4. Chestionar de orientare şcolară, cu reţeaua de şcoli pe care le pot urma;
5. Grile de reprezentare senzorială: vizuală, auditivă, chinestezică;
6. Chestionar pentru identificarea stilului de gândire;
Cadrele didactice pot contribui la dezvoltarea creației literare și artistice a elevilor prin
cunoașterea aptitudinilor lor creatoare. Acest lucru se pate realiza prin exerciții de inițiere în tehnica
creației și lărgirea continua a orizontului lor artistic.
Exercițiul îmbracă forme diferite, în funcție de domeniul în care este folosit. În domeniul creației
literare, elevii din clasele I-IV își exprimă prin cuvânt impresiile, stările și trăirile emoționale, folosind
diferite figuri de stil, expresii frumoase în realizarea, redactarea unor compuneri. Compunerea este un
exercițiu de exprimare scrisă, de căutare a imaginilor plastice, prin care elevul încearcă să exprime
realitatea percepută de el. Desenul, artele plastice constituie un mijloc de dezvoltare a imaginației, de
asimilare a tehnicii perspectivei și a coloritului.
Activitatea în cercuri constituie o formă potrivită pentru dezvoltarea aptitudinilor artistice ale
elevilor. De exemplu, cercul de creație pregătește punerea în scenă a unei piese pentru copii sau inițiază
un grup de recitatori, cercul coregrafic pregătește un dans etc. Activitățile cultural-artistice realizate în
școală contribuie la dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor și la cunoașterea unor înclinații ale
acestora. Toate aceste obiective se pot realiza într-o strânsă colaboarare a școlii cu familia. Cadrele
didactice reușesc să stimuleze activitatea creatoare a elevilor și să contribuie la înflorirea și afirmarea
talentelor prin munca desfășurată cu multă pasiune, răbdare și eforturi susținute.
Aptitudinile literare se manifesta de obicei mai tarziu, numerosi literati au manifestat inca din copilarie
un mare talent de a povesti frumos. Carlo Goldoni a manifestat aptitudini narative deosebite inca de la
6-7 ani.
Gama feluritelor manifestări de aptitudini precoce este relativ largă, ceea ce arata ca în
perioadele timpurii ale dezvoltarii omului capacitățile sale creatoare se manifestă în mod complex.
Aptitudinile legate de latura intelectuala se manifestă mai tarziu.
În perioada scolară mică asistam la un proces de diferentiere a aptitudinilor, astfel ca alături de
aptitudinile generale ca spiritul de observație, inteligența, se dezvoltă și aptitudinile speciale, îndeosebi
cele ce țin de domeniul literaturii și muzicii.
Aptitudinile se formează în anumite condiții sociale, posibilitatea dezvoltarii multilaterale a
acestora existând la orice copil sănătos. Nu exista copii normali care să nu fie înzestrați pentru ceva, să
nu aibă nici o aptitudine, să nu poată obține succese într-un domeniu sau altul. În școală, cei mai mulți
elevi învața cu succes la majoritatea disciplinelor, restrangerea sferei activității are loc mai târziu,
datorită specializării cerute de cerințele sociale.
Aptitudinile se pot manifesta și mai târziu, pot atinge un nivel ridicat de dezvoltare, ele fiind în
acest caz rezultatul unei munci perseverente, a însușirii unor cunoștinte priceperi și deprinderi vaste și
sistematice în legătură cu activitatea sau domeniul în care se manifestă.
Aptitudinile literare se manifestă de obicei mai tarziu, numeroși literati au manifestat încă din
copilarie un mare talent de a povesti frumos. Carlo Goldoni a manifestat aptitudini narative deosebite
înca de la 6-7 ani.
Gama feluritelor manifestari de aptitudini precoce este relativ largă, ceea ce arată ca în
perioadele timpurii ale dezvoltării omului capacitățile sale creatoare se manifestă în mod complex.
Aptitudinile legate de latura intelectuala se manifestă mai tarziu.

În procesul dezvoltării aptitudinilor, un rol important îl constituie dezvoltarea intereselor.


Interesele constituie un puternic stimul pentru dobândirea de noi cunoștinte, îmbogatirea vieții psihice
pentru dezvoltarea aptitudinilor. Factorul mediator între interese și aptitudini este reusita școlară,
succesul școlar. Când copilul manifestă interes, el obține rezultate mai bune în activitate. Se dezvoltă
adeseori noi interese, chiar aptitudini de care ele sunt legate. "Dupa varsta de 9 ani, corelațiile dintre
interese și aptitudini încep să fie mai usor observabile"(Schiopu, 1967, p. 254).

Însusirea cunostintelor priceperilor și deprinderilor depinde într-o mare masură de


caracteristicile și nivelul de dezvoltare ale aptitudinilor complexe (generale și speciale) ale copilului.
Aptitudinile complexe reprezintă combinatii de aptitudini, care au o sfera larga de aplicabilitate
(aptitudinile complexe generale ca inteligența și creativitatea; aptitudinile complexe speciale care
asigură succesul la învățatură sunt denumite aptitudini școlare sau de învățare).
În familie și în școală trebuie să urmărim descoperirea dotării precoce în acele domenii în care
dispozițiile native au un rol deosebit de important, adică, în primul rând în muzica și în pictură, apoi în
matematică. Domeniile de manifestare ale aptitudinilor la aceasta vârstă sunt: desenul, muzica, pictura,
coregrafia, gimnastica, compoziția literară și poezia.
Odată cuprinse în baza de date a şcolii, sau a şcolilor, problemele din raportul final vor fi
reanalizate de către diriginţi, directori, părinţi, etc., într-o paletă largă de activităţi cu participarea
elevilor, iar acolo unde vor apare schimbări de opinii, opţiuni şi reorientări, acestea vor fi consemnate în
baza de date.
Baza de date va fi pusă la dispoziţia elevilor din promoţiile următoare, precum şi a diriginţilor şi a
părinţilor, ca puncte orientative de pornire în abordarea complexei probleme a orientării şcolare.
Sub aspect deontologic, demersul cercetării trebuie să întrunească următoarele standarde şi cerinţe:
1) Administrarea probelor să se facă în spaţii bine amenajate în condiţii de comfort şi confidenţialitate a
răspunsurilor individuale.
2) Administrarea probelor se va face numai de către persoane autorizate, iar
3) Centralizarea datelor se va realiza în termeni generali, fără nominalizări.

In perioada prescolara apare "o autentica nevoie de exprimare creativa" ( M. Garboveanu,


1962), ceea ce determina o extindere a ariei optionale care va cuprinde o gama ampla de manifestari:
muzica, arte plastice, coregrafie, teatru, tehnica. Activitatile din gradinita ajuta la formarea unor
capacitati elementare modelajul, desenul, posibilitatea interpretarii unui rol, a unei poezii.
Se dezvolta mult componenta senzoriala a diferitelor aptitudini, ca rezultat al maturizarilor
neurofunctionale care au loc si datorita diversificarii activitatilor. La prescolar se manifesta cu precadere
aptitudinile artistice, muzicale, de executie (instrument, voce) aptitudini de dirijor si chiar de creatie,
aptitudini coregrafice si de gimnastica artistica, aptitudini plastice (desen si modelaj), dramatice, teatru,
cinematografice si chiar tehnice (remarcabile in montajul pieselor in jocul de constructie). In cadrul
aptitudinilor artistice se perfectioneaza deprinderile, inclinatiile, se amplifica interesele se dezvolta
gustul artistic si capacitatile evolutive artistice (Schiopu, 1976).
Prescolaritatea este perioada in care se manifesta aptitudinile muzicale. In acest sens, ilustrativ
este exemplul lui George Enescu care si-a manifestat pe la 3 - 4 ani auzul muzical exceptional, iar la 5 ani
a compus o lucrare pentru pian "Tara Romaneasca".

S-ar putea să vă placă și