Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
Sesiunea a II-a, 2018/2019

Subiecte pentru examen la disciplina


Didactica limbii şi literaturii române în înv. primar

Subiectul I:
1. Achiziţiile lingvistice ale preşcolarului şi şcolarului mic
2. Competenţele generale la Comunicare în limba română
3. Competenţe vs. obiective la Comunicare în limba română/Limba şi literatura română
4. Cooperare vs. colaborare la Comunicare în limba română/Limba şi literatura română, în
învăţământul primar
5. Curriculum Naţional – componente
6. Curriculum nucleu şi C.D.S.
7. Definiţia şi obiectul metodicii
8. Determinarea calităţii auzului fonematic
9. Receptarea mesajului oral, în contexte de comunicare cun.
10. Exprimarea orală, în diverse contexte de comunicare
11. Emiterea mesajului scris/exprimare scrisă
12. Receptarea mesajului scris
13. Elemente de noutate în condiţiile şcolarizării la 6 ani (la clasa zero)
14. Evenimentele instruirii. Exemplificare la Comunicare în limba română/Limba şi literatura
română (învăţământ primar)
15. Exerciţiul - la Comunicare în limba română/Limba şi literatura română, în învăţământul
primar
16. Funcţiile evaluării şcolare
17. Instruirea diferenţiată la Comunicare în limba română/Limba şi literatura română, în
învăţământul primar
18. Jocul didactic, la Comunicare în limba română/Limba şi literatura română, în învăţământul
primar
19. Lectura explicativă
20. Lectura independentă
21. Metoda fonetică, analitico-sintetică
22. Metode activizatoare folosite la Comunicare în limba română/Limba şi literatura română,
în învăţământul primar
23. Metode care au stat la baza însuşirii citit-scrisului
24. Metode pasive de predare-învăţare la limba şi literatura română pt. învăţământul primar
25. Munca cu manualul şi cu alte cărţi
26. Obiective operaţionale ale studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar
27. Obiectivele cadru ale studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar
28. Obiectivele de referinţă ale studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar
29. Operaţiile evaluării şcolare. Exemplificare la Comunicare în limba română/Limba şi
literatura română, în înv. primar
30. Perioade în predarea citit-scrisului. Prezentare generală
31. Planificarea calendaristică şi proiectarea activităţii didactice la Limba şi literatura română
pt. învăţământul primar
32. Povestirea – condiţii şi etape
33. Principalele tipuri de lecţie la limba şi literatura română pt. învăţământul primar
34. Problematizarea - la Comunicare în limba română/Limba şi literatura română, în
învăţământul primar
35. Programa şcolară la limba şi literatura română pt. învăţământul primar
36. Realizarea compunerilor
37. Selectarea manualelor şcolare de Comunicare în limba română/Limba şi literatura
română/Abecedar pt. învăţământul primar
38. Tipuri de activităţi de învăţare la clasa zero
39. Taxonomia itemilor. Exemplificare la Comunicare în limba română/Limba şi literatura
română, în înv. primar
40. Tipuri de conversaţie la lecţiile de Comunicare în limba română/Limba şi literatura
română în învăţământul primar.

Subiectul II: aplicaţie practică.

Titular de curs/Examinator,
Conf. univ. dr. Larisa Casangiu

S-ar putea să vă placă și