Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume elev: …………………………………………Data: ……………………………….

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ


1.Definiti următorii termeni: 3p

Pluricelular ______________________________________________________________________________________________________
Eucariote ________________________________________________________________________________________________________
Perete celular______________________________________________________________________________________________________

2. Completează atât legenda (A, B, C) cât și figura reprezentând celula vegetală


(cu explicațiile 1, 2, 3): 6p

A. ................................... 1. cloroplaste
B. ................................... 2. perete celular
C. ................................... 3. vacuolă
3.Scrie litera corespunzatoare raspunsului corect.Este corecta o
singura varianta de răspuns. 2p Componentele specifice celulei vegetale sunt: _______

a.nucleul,mitocondria,vacuola b.cloroplastul,ribozomii,vacuola
c.mitocondria,ribozomii,membrana celulara d.cloroplastele,vacuola,peretele cellular
Integrarea organismului în mediul de viața este realizata de sistemul: _________

a.nervos b.digestiv c.circulator d.respirator

4. Care parte a celulei este descrisă? Notează denumirea. (2p)


a. asigură forma celulei și menține citoplasma în interior: ...........................
c. conțin un pigment verde ce este implicat în realizarea fotosintezei: ........................
5. Stabilește dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false. Notează, în stânga, cu A, afirmațiile adevărate și cu F pe cele false.
În cazul enunțurilor false, reformulează-le pentru a deveni corecte și notează-le în spațiul dat. (5p)

a. _______ Floarea este organul vegetativ al plantei. a_________________________________________________

b. _______ Țesuturile de susținere ale plantelor depozitează substanțele de rezervă. b._____________________________________

c. _______ Un organ reprezintă o grupare de țesuturi care îndeplinește anumite funcții.c.___________________________________

d. _______ Cloroplastele conțin un pigment verde numit clorofilă.d.____________________________________________________

e. _______ Prin vasele liberiene circulă seva brută.e.________________________________________________________________

6. Notează o explicație simplă și câte un exemplu pentru următorii termeni: (6p)


Explicație (definiție) Exemple Funcție
a. Țesut
b. Organ

7.Aranjează în ordine nivelele de organizare a lumii vii: 5p


Organ,țesut,celulă,organism,sistem de organe. ______________________________________________________________