Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. ______________ SRL Nr.

___/___________
Sediul ________________
COD FISCAL ______
Telefon / fax ________

Proces Verbal
Privind desfasurarea procedurii disciplinare prealabile.

Incheiat astazi, _____________ la sediul S.C. ______________ SRL din Loc___, Str. ___, nr.___ in urma
intrunirii comisiei de cercetare disciplinara.
In scopul desfasurarii procedurii de cercetare disciplinara prealabila in conformitate cu dispozitiile Art.
251 – Codul Muncii

Comisia de cercetare disciplinara formata din urmatoarele persoane:

Nume prenume -Presedinte


Nume prenume – Membru
Nume prenume – Membru

1. Sesizarea cu privire la savarsirea abaterii disciplinare a fost formulata de Nume prenume prin
referatul inregistrat sub nr. …din data de ….
2. Subiectul abaterii disciplinare este Nume prenume salariat , avand functia de Muncitor Necalificat
COR 932007, in cadrul sectiei “SEDIU” al S.C. ___ SRL
3. Sesizarea s-a facut in legatura cu savarsirea urmatoarelor fapte:
Salariatul Nume prenume a lipsit nemotivat in perioada xx.xx.2013- xx.xx.2013 savarsind un numar de 6
zile nemotivate.
Fapta este grava si repetata intrucat a impiedicat desfasurarea normala a activitatii sectiei, aducand
prejudicii angajatorului.

4 In urma sesizarii Domnul Nume prenume salariat a fost invitat prin Comunicarea nr ___ / ______
pentru a fi ascultat in legatura cu abaterea respectiva. Adresa a fost comunicata personal salariatului,
pe baza de semnatura de primire / prin posta cu confirmare de primire, la data de _________.

5. Domnul Nume prenume salariat nu s-a prezentat la data mentionata prin convocare, respectiv in
data de ____, astfel incat nu a fost posibila ascultarea salariatului cu privire la constatarile cuprinse in
referatul de sesizare al conducerii.

6 In legatura cu abaterea sesizata comisia a retinut urmatoarele:

Salariatul Nume prenume a lipsit nemotivat timp de 6(sase) zile, din data de 01.02.2013 pana in data
de 08.02.2013- inclusiv, cand a fost emisa adresa de convocare nr. ___/ __________, continuand sa
lipseasca nemotivat pana astazi, xx.xx.2013 – inclusiv-, totalizand un numar de xx zile nemotivate.
Fapta a fost savarsita cu vinovatie prin care s-au incalcat prevederile Art. xx si Art. xx din
Regulamentul de Ordine Interioara al societatii, precum si prevederile Art.xx din Contractul Colectiv de
Munca incheiat la Nivel de Unitate si inregistrat la ITM Cluj sub numarul xxx / xx.xx.20xx.
7. Avand in vedere aceste constatari comisia propune sanctionarea d-lui Nume prenume CNP
xxxxxxxxxxxxx cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca in temeiul Art . 248 alin
(1) lit (e) din Codul Muncii
Membri comisiei:

Nume prenume ,

Nume prenume,

Nume prenume,