Sunteți pe pagina 1din 3

PLANUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

anul 2021
perioada
valoarea
Nr d/o Obiectul achiziției Codul CPV Codul eco procedura aplicată estimată
estimată
pentru
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL bunuri, servicii și active nefinanciare 6 634,8
BUNURI ȘI SERVICII 5 821,6
Servicii informaționale 299,4
01 Servicii de promovare informațională 79342200–5 222.210 126,0 achiziție mică valoare tr.I
02 Servicii de menținere a SI 1C pentru autoritățile publice 72212443-6 222.210 6,6 achiziție mică valoare tr.I
03 Furnizori de servicii de internet și IPTV 72411000-4 222.210 22,8 achiziție mică valoare tr.I
04 Acces MoldLex 72500000-0 222.210 3,8 achiziție mică valoare tr.I
05 Servicii de stocare de date a sistemului informatic SIA RAS 72317000-0 222.210 70,0 achiziție mică valoare tr.I
06 Servicii de Server Dedicat I și Filtru Antispam – SpamExperts 72317000-0 222.210 15,0 achiziție mică valoare tr.I
07 Acces la baza internațională de date Caselex 222.210 55,2 achiziție mică valoare tr.I
Servicii de telecomunicații 77,6
08 Servicii de telecomunicații 64200000-8 222.220 20,4 achiziție mică valoare tr.I
09 Servicii de telefonie mobile 64212000-5 222.220 57,2 achiziție mică valoare tr.I
Servicii de locațiune 4 826,8 tr.I
Servicii de transport 14,0
15 Servicii de asigurare a autovehiculelor 66514110-0 222.400 14,0 achiziție mică valoare tr.II
Servicii de reparații curente 123,9
16 Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor 50112000-3 222.500 90,9 achiziție mică valoare anul 2021
17 Servicii de reparații a imprimantelor 50312000-5 222.500 20,0 achiziție mică valoare anul 2021
18 Profilaxia sistemului de ventilare 50800000-3 222.500 13,0 achiziție mică valoare tr.II
Formare profesională 76,0
19 Curs Excel Avansat 79633000-0 222.600 36,0 achiziție mică valoare tr.II - III
20 Curs econometrie 79633000-0 222.600 20,0 achiziție mică valoare tr.II - III
21 Curs analiza economico-financiară a întreprinedrii 79633000-0 222.600 20,0 achiziție mică valoare tr.II - III
Deplasări de serviciu peste hotare 222.720 50,4
22 Servicii de transport aerian 60400000-2 222.720 50,4 achiziție mică valoare anul 2021
Servicii de protocol 55,0
23 Elaborarea a 1 spot publictar 92111210-7 222.990 30,0 achiziție mică valoare tr.I - II
24 Difuzarea spoturilor la radio și TV 79341000-6 222.990 25,0 achiziție mică valoare anul 2021
Servicii de pază 22,8
25 Servicii de pază 79713000-5 222.940 22,8 achiziție mică valoare tr.I
Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale 51,2
26 Servicii poștale 64110000-0 222.980 30,7 achiziție mică valoare tr.I
27 Publicații periodice 22212100-0 222.980 20,5 achiziție mică valoare tr.IV
Servicii neatribuite altor alineate 224,5
28 Servicii de copertare a documentelor 222.990 12,0 achiziție mică valoare tr.IV
29 Servicii de spălătorie și de curățătorie uscată (autoturisme) 98310000-9 222.990 10,0 achiziție mică valoare tr.I
30 Servicii de curățare a birourilor 90919200-4 222.990 159,5 achiziție mică valoare tr.I
31 Servicii de traducere 79530000-8 222.990 43,0 achiziție mică valoare anul 2021
ACTIVE NEFINANCIARE 813,2
Procurarea mașinilor și utilajelor 155,0
32 Sursă de alimentare continuă 314.110 80,0 achiziție mică valoare tr.II - III
33 Server 314.110 75,0 achiziție mică valoare tr.II - III
Procurarea activelor nemateriale 66,0
34 Antivirus 317.110 40,5 achiziție mică valoare tr.II - III
35 Aplicație pentru desfășurarea conferințelor video 317.110 25,5 achiziție mică valoare tr.I
Procurarea combustibilului, carburanţilor și lubrifianţilor 318,2
36 Combustibil 09100000-0 331.110 318,2 cerere oferte prețuri tr.I
Piese de schimb 79,0
37 Anvelope 332.110 14,0 achiziție mică valoare tr.III
38 Cartridge pentru imprimante 332.110 65,0 achiziție mică valoare tr.I-II
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 160,0
39 Rechizite de birou & hârtie 30000000-9 336.110 55,0 achiziție mică valoare tr.I
40 Agende & calendare 22819000-4 336.110 15,0 achiziție mică valoare tr.IV
41 Dezinfectant 33631600-8 336.110 50,0 achiziție mică valoare tr.I - II
42 Măști protecție 336.110 15,0 achiziție mică valoare tr.I - II
43 Toner cartușe 336.110 25,0 achiziție mică valoare tr.I
Procurarea altor materialelor 35,0
44 Apa potabilă 15981100-9 339.110 35,0 achiziție mică valoare tr.I