Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

1
La Regulamentul cu privire la modul de planificare
a contractelor de achiziții publice
(Hotărîrrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 )

Planul
măsurilor pentru petrecerea achiziţiilor publice
în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului
pe parcursul anului 2021

Nr. Expunerea obiectului achiziției Cod-CPV Suma estimativă Procedura de achiziție Perioada
d/o fără TVA (lei) aplicabilă de executare
1 2 4
1. Procurarea produselor petroliere 09100000-0 1600000 Achiziție Publică prin Ianuarie
( benzină A-95, motorină) Licitație
2. Servicii de conectare la reţeaua Internet a 72400000-4 290000 Achiziție Publică prin Ianuarie
subdiviziunilor teritoriale de mediu. Cererea Ofertei de Preț
3. Achiziționarea serviciilor de telefonie fixă 79512000-6 100000 Achiziționare prin Ianuarie
(Moldtelecom) negociere fără
publicare prealabilă a
unui anunț de
participare
4. Achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă 64212000-5 75000 Contract de valoare mică Ianuarie
corporativă
5. Servicii de reîncărcare , regenerare a cartuşelor, 50000000-5 100000 Contracte de valoare Ianuarie
reparaţia tehnicii de calcul. mică
6 Achiziționarea apei potabile 41110000-3 20000 Contract de valoare mică Ianuarie
7. Achiziționarea serviciilor de pază inclusiv 79713000-5 30000 Contracte de valoare Ianuarie
serviciilor de întreținere și reparație a sistemului mică
pază
8. Achiziționarea serviciilor de administrator 72700000-7 30000 Contract de valoare mică Ianuarie
tehnico-tehnologic al Sitemului Informațional al
IPM
9. Achiziționarea serviciilor de broșurare a mapelor 79995100-6 20000 Contract de valoare mică Februarie
cu documente (coaserea documentelor pentru
arhivă)
10. Servicii de editare (blanchete tipice, registre, Anuarul 79810000-5 100000 Contracte de valoare Februarie
2020) mică
11. Achiziționarea timbrelor poștale 22410000-7 50000 Contract de valoare mică Februarie
12. Procurarea produse de uz gospodăresc 30192000-1 100000 Contracte de valoare Mai
mică
13. Servicii de deservire şi reparaţie a transportului auto a 50110000-9 100000 Contracte de valoare Mai
IPM mică
14. Servicii de deservire a climatizatoarelor 98390000-3 60000 Contracte de valoare Mai
mică
15. Procurarea tehnicii de calcul pentru necesităţile 30213300-8 190000 Contracte de valoare Iunie
subdiviziunilor teritoriale şi aparatul central . mică
16. Achiziționarea serviciilor de reînmatriculare auto a 66510000-8 90000 Contract de valoare mică Iulie
mijloacelor de transport ale IPM
17. Servicii de reparații a sistemelor de aprovizionare cu 50000000-5 70000 Contracte de valoare Iulie
apă și canalizație, rețelelor termice și rețelelor mică
electrice.
18. Procurarea uniformei de serviciu și încălțămintei 18230000-0 300000 Contracte de valoare Iulie
pentru angajații Inspectoratului mică
19. Asigurarea a mijloacelor de transport a subdiviziunilor 66510000-8 150000 Contracte de valoare Iulie
teritoriale şi aparatului central al Inspectoratului mică
20. Achiziționarea pieselor de schimb auto 19510000-4 100000 Contracte de valoare Octombrie
mică
21. Procurarea rechizitelor de birou pentru necesităţile 30192000-1 150000 Contract de valoare mică Noiembrie
subdiviziunilor teritoriale şi aparatul central .
22. Achiziționarea mobilierului de birou 39100000-3 150000 Contract de valoare mică Noiembrie
23. Achiziționarea agendelor și calendarelor personalizate 79970000-4 30000 Contracte de valoare Decembrie
pentru anul 2022 (inclusiv felicitări) mică