Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Citiți textul următor:


”De la gârlă-n pâlcuri dese
Zgomotoși copiii vin;
Satul e de vuiet plin;
Fumul alb alene iese
Din cămin.” (George Coșbuc, Noapte de vară”)

2. Încercuiți variantele corecte:


 Copiii vin : a) de la școală b) de la gârlă c) din pădure

 Cuvântul copiii are : a) 2 silabe b) o silabă c) 3 silabe


3. Despărțiți în silabe cuvintele:
pâlcuri ………………………………………….. zgomotoși ……………………………………….
copiii…………………………………………… vuiet ………………………………………..
4. Găsiți cuvintele cu același înțeles ( sinonimele) pentru:
pâlcuri …………………………….. zgomotoși……………………………………..
vuiet……………………………….. alene ………………………………………….
5. Scrieți cuvintele cu sens opus( antonimele) pentru:
des ……………………… a veni ……………………………………..
zgomotos ……………………………. Plin …………………………………….
alene ……………………………….. a ieși ……………………………………..
6. Alcătuiți o propoziție în care cuvântul vin să aibă alt sens decât cel din poezie.
………………………………………………………………………………………………………

7 .Transcrieți prima propoziție a textului . Indicați numărul de cuvinte din care e alcătuită.

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. Nr cuvinte : ………

8.Identificați în text :

2 substantive la nr singular ………………………………………………………………………………..


2 verbe la timpul prezent …………………………………………………………………………………..
2 adjective…………………………………………………………………………..

S-ar putea să vă placă și