Sunteți pe pagina 1din 16

LED

MANUAL UTILIZARE
CEAS DIGITAL LED

Rev.04
LED

CEAS DIGITAL LED CU SOFTWARE DE SINCRONIZARE


Ceasul este setat şi funcţionează conform specificaţiilor transmise de beneficiar.

Pentru setări la locul de funcţionare, se va instala mai întâi softul LEDSHOW2015 pe un PC sau Server.

După instalarea softului se controlează comunicaţia ceasului pe reţeaua LAN, apăsând pe butonul COMMON
COMMANDS, apoi pe TURN ON sau TURN OFF, dacă echipamentul se aprinde şi/ sau se stinge, rezultă
stabilirea corectă a comnicaţiei LAN. Din fabricaţie cesaul este setat pe DHCP sau Direct Link, în acest caz
seasul se va conecta automat fără a fi necesar introducerea unui IP sau alte setari de reţea. In acest mod toate
cesurile conectate în reţea se vor comporta identic, dar dacă se doreşte setarea şi controlul separat al
ceasurilor, atunci trebuie ales modul cu IP Fix, câte un IP pentru fiecare ceas.

SETARILE PENTRU RETEA – IP, PORT - SE TRIMIT LA CEAS CU UN SINGUR CEAS CONECTAT IN RETEA, ALTFEL
TOATE CEASURILE CONECTATE VOR LUA ACEALSI IP SI VA APARE UN CONFLICT DE COMUNICATIE.
LED
LED

Pentru sincronizarea automată sau manuală a orei se apasă pe butonul COMMON COMMANDS din bara de
meniu, apoi pe AUTOMATIC CORECTION TIME se bifează căsuţa Automatic Corection Time, apoi la Interval
Time se introduc

minutele dorite pentru sincronizare.

NOTA: Pentru ca sincronizarea orei sa fie validă trebuie


ca softul LEDSHOW2013 să ruleze în acel moment în PC
sau Server.

Reglarea automată a strălucirii la intervale orare pre-


setate

Setarea perametrilor
ceasului, aici se intră
cu parola 168, apoi se
completează datele din
ferestra de mai jos.
LED

PENTRU FIXAREA CEASULUI ESTE NECESAR SA SE SETEZE DOAR “PARAMETERS SETTING” asemănă
tor screenshot de mai jos:

Panoul cu setari din SETUP => SET SCREEN PARAMETERS, aici se intră cu parola 168 se introduc datele din
căsuţe, identic cu imaginea de mai sus, apoi se apasă pe butonul CLOSE, nu se apasă pe alt buton!

Atenţie la tipul de controler ce trebuie introdus la Controller, acesta este BX-5M1.

Afisarea ceasului se setează la Program-1, se debifează Program Border şi se aduce ADD DATE- TIME ZONE
apoi se completează setările ca în panoul de mai jos: Fontul recomandat este GLOUCESTER MT EXTRA,
mărime 25, se poate alege şi alt font dar este necesar ca textul să se încadreze în dimensiunea panoului.
LED
LED

Se aduce un nou program Program-2 necesar pentru afişarea temperaturii şi a umidităţii relative a aerului, se
măreşte imaginea din chenarul negru apăsând pe Zoom In. Se trage cu maosul cele două ferestre astfel încât
acestea sa nu se suprapună, pentru a facilita aceste setări, urmăriţi sreenshot-urile de mai jos:
LED

Setările pentru Temperatură

La Sensor Type se alege sensorul de tip III, ultimul din lista.


LED

Temperatura şi Umiditatea pot fi afişate pe aceiaşi pagină, pe două rânduri, sau pe pagini separate.
LED

Setările pentru Umiditate

La Sensor Type se alege sensorul de tip III, ultimul din lista.


LED

Pentru a programa soneria sa sune la o anumită oră se aduce un program nou * Program- X * apoi de la
“Program border” se alege un chenar de tip 2, asa cum se poate observa în scree-shot-ul de mai jos.

In screenshot se pot vedea setările pentru alarme, durata alarmei se setează de la TIME PLAY, este bine ca
acesta sa nu fie mai mare de 10 secunde, evident că se poate seta orice durată se doreşte.

Pentru setarea unei alarme se aduce un nou program, cu click dreapta în zona din stânga panoului(zona albă)
ADD GENERAL PROGRAM. Pentru ca alarma să fie validă trebuie ca acest Program-3 să dispună de bordură
luminoasă, conform panoului de mai jos.

ATENTIE: Alarma va suna numai dacă există această bordură pe panoul ceasului!.

Setările precum zilele în care alarma este validă PLAY WEEKLY se bifează/debifează zilele necesare; durata cât
sună sirena PLAY TIME; Perioada de valabilitate lună/an PLAY AGING;

Pentru fiecare alarmă se setează un program nou cu ADD GENERAL PROGRAM.

Următoarele programe editate pot fi dedicate afişării de text, prin două opţiuni: Add Image/Text-1 când
lungimea mesajului este scurtă şi se încadrează în dimensiunile panoului sau se utilizează Add Subtitle Zone în
cazul în care lungimea textului este mare şi trebuie derulat pe panou((Text dinamic). Se pot scrie mesaje
precum “Pauză”; “Poftă Bună” care să apară pe panou simultan cu declanşarea soneriei. Se alege tipul şi
mărimea fontului de text în aşa fel în cât să se încadreze bine cu dimensiunea pe verticală a panoului LED;

După ce s-au completat toate alarmele dorite, se trimit la ceas apăsând pe butonul din bara de
meniu.
LED

Ieşirea din ceas rezervată pentru conectarea sirenei este compusă dintr-un cablu cu două fire
conectate intr-o regleta cu şurub, cu două borne, plus şi minus. La această ieşire vor fi 12Vcc atunci
când sirena este programată să sune, pe firul de culoare albastră se găsesc -12V iar pe firul de
culoare maro sunt +12V. Corespunzător, sirena dispune de două fire, firul roşul se conectează la plus
12V iar firul de culoare negră la minus 12V.

Sirena nu se va conecta la o distanţă mai mare de 15/20m faţă de ceas deoarece apar pierderi
importante de curent pe cablul de legătură.
LED
LED

Exemplu de setări efectuate pentru declanşarea sirenei la o anumită dată/oră.

La Border stunt in imaginea de mai sus, este selectat modul Static – sirena va suna continuu atâta timp cât exista
chenarul luminos, sirena poate suna şi intermitent dacă se selctează modul Flicker, se alege frecvenţa intermitenţei de
la Run Speed, uzual se poate seta nivelul 50/60.

In exemplul de mai sus sirena va suna 30 sec. deoarece la PLAY TIME startul este la 12:00:00 iar sfârşitul este la 12:00:30,
de asemenea durata cât sună sirena poate fi influenţată şi de la TIME PLAY aici se setează numărul de secunde dorit.

SETARE CRONOMETRU

Ceasul se poate seta pentru a afişa cronometrarea unui interval de timp prestabilit, cronometrul
funcţionează pe principiul TARGET TIME, se fixează o ţintă, în viitor sau în trecut faţă de timpul actual
– dată/oră/minute/secunde, iar cronometrul va indica scurgerea timpului până la atingerea ţintei
fixate sau indică cât timp a trecut de la setarea ţintei, în trecut.

Se aduce un nou program cu ADD GENERAL PROGRAM iar acestuia se ataşează aplicaţia TIMING-1
completând în interfaţă, căsuţele din imaginea de mai jos, aici ceasul este setat să indice minutele si
secundele iar orele şi zilele sunt dezactivate.

Dacă se doreşte afişarea numai a cronometrului sau doar a anumitor programe dorite, atunci se
debifează celelalte programe şi se lasă bifat doar Timing-1 corespunzător cronometrului, apoi se

trimite , apăsând pe acest buton către ceas.


LED
LED

Bine de ştiut:
1. La ceasurile cu alarme este posibil ca începerea unui program de sonerie să fie întârziat cu câteva
secunde, dacă în acel moment rulează un alt program, programul de sonerie se activează numai după
finalizarea rulării programului în curs, programul de sonerie nu poate întrerupe un alt program aflat
în defăşurare. Pentru a preântâmpina astfel de situaţii se vor edita cât mai puţine programe, altele
decât alarmele, de preferat doar ceasul şi alarmele, sau dacă sunt totuşi necesare acele programe în
plus, acestea ar trebui sa fie cu durata de afişare cât mai scurtă posibil, ex. 2/3 sec.

2. Uneori utilizatorii apasă pe tab-ul alăturat penru a


trimite programele editate la ceas, fără însă a concepe nici un
program!, în acest caz panoul ceasului va rămâne stins, neavând
evident ce afişa!!.

3. Acolo unde se vor instala mai mult de 2 ceasuri în reţea, IP-urile fixe se vor edita separat pentru
fiecare ceas, numai câte un ceas conectat la PC, de preferat înainte ca acestea să fie instalate pe
perete.

4. Prin trimiterea programelor editate la ceas, NU se face şi o sincronizare a orei, aceasta se


sincronizează cu ora din PC sau server numai din “Common Commands” apoi “Correction time” în
modul manual sau “Automatic correction time”. Corecţia automată a orei este bine să se realizeze o
dată la 24 sau 48 de ore, sau chiar la o săptămână, precizie suficientă în cele mai multe aplicaţii,
pentru aceasta se realizează un TASCK cu softul LEDSHOW instalat ca serviciu, apoi se setează
parametrii de timp dată/ora de apariţie a softului, durata de afişare a softului LEDSHOW pote fi
setată la 10 minute, iar sincronizarea automată la 5 minute.

5. La ceasurile care dispun de interfaţă pentru alarme, luminozitatea nu se va seta la maxim – nivel
16 – aceasta va trebui setată până la nivelul 14, dacă luminozitatea este setată ala maxim 16, este
posibil ca sirena să nu sune.

6. Durata de afişare implicită, setată din fabrică, a programelor afişate pe ceas, este de 1 an, fiind
posibil ca după scurgerea acestei periioade, unele programe sau chiar toate să nu mai fie afişate şi
ceasul să rămână stins. In acest caz se măreşte durata de afişare din PROGRAM => PLAY AGING =>
END

7. Acolo unde se doreşte afişarea numai a orei curente fără a fi necesar să se afişeze şi alte programe,
setările generale devin mai simple , se selectează numai tipul de controler in Setup => Set Screen
Parameters apoi eventual se alege tipul de comunicaţie: Direct Link sau cu IP fix.