P. 1
Manual de Utilizare Computherm

Manual de Utilizare Computherm

|Views: 7,883|Likes:
Published by Turoczi Bela Ferenc

More info:

Published by: Turoczi Bela Ferenc on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

Termostat de camerã

electronic programabil, cu radiofrecvenþã

Manual de utilizare

Receptorul primeºte semnalele de la termostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor ºi cazan. fiind influenþatã de structura clãdirii. dupã câteva minute. cu scopul simplificãrii textului. la ora 0 ºi 00 minute. termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. ziua este folosit în sufragerie. se evitã deranjul în clãdire — permite gãsirea. Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertã. a locului optim de amplasare al termostatului — este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã. ºi anume: — nu necesitã pozarea unui cablu electric. cupleazã sau decupleazã cazanul. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0. receptorul va comanda decuplarea cazanului. derularea programului prescris. Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã structuri metalice. Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã. nu ºi prin citirea temperaturii afiºate de termostat. timp de 24 ore. nu necesitã legãturã electricã prin cablu la cazan. Din acest fapt rezultã câteva avantaje. Informaþiile afiºajului cu cristale lichide ale termostatului Ziua Receptor 230V 50 . Aparat comandat (ex.6°C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20. termostatul nu emite permanent semnale. Dupã ce reapare tensiunea reþelei. cazan) Termostat Termostatul cu comandã în radiofrecvenþã este mobil. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp.4°C. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare. alese de Dvs. deci dacã am programat 20°C. Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi de aproximativ 30 m într-o clãdire. Termostatul este mobil. 60 Hz Ora curentã Temperatura prescrisã Indicator funcþionare în regim manual Perioada Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor de viaþã. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor. de 24 V sau 230 V. Programul se repetã ciclic în mod automat. Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificatã numai cu un termometru de precizie. seara este mutat în dormitor. asigurând CONFORT ºi ECONOMIE. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România. prin încercãri. vom folosi termenul de cazan. Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã lucreze pe aceeaºi frecvenþã. Programul fiecãrei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile. -2- Indicator funcþionare în regim manual pe duratã determinatã Indicator baterie slabã Indicator funcþionare cazan -3- Temperatura din încãpere . cu 6 temperaturi diferite. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. dar. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM 004RF este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat. Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie.4°C.. de pildã.5°C. termostatul ºi receptorul vor continua. Funcþia antiblocare pompã. care oricum nu poate funcþiona în lipsa curentului electric. beton armat etc. De exemplu: 22656377. el este un emiþãtor care trimite semnale de radiofrecvenþã receptorului (un modul fix în legãturã directã cu cazanul de încãlzire).. ci trimite receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea. indiferent de tensiunea de comandã. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei. termostatul nu a mai dat comandã de pornire. Comanda este datã numai în situaþia în care. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs.

. -5- . . . . . . . Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. 17°C P3 . s. . orificiul din mijloc. . . va pâlpâi numãrul minutelor.23:00 . . . . 20°C P4 . . . . . ca în figurã. 2. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. . doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. . veiozã. . . . . . . . . . . . prescrisã pentru fiecare perioadã. . . maxim 6 perioade. . . Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs. . P2. repetând ciclic programul introdus. . . -4- Desigur. . . . . . . . . . . . . Consultaþi specialistul dvs. . Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. . frigider. . Fixarea datelor se va face ºi automat. . . acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. . . . . . . de instalaþii. . . . scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. . . AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul este mobil. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. . Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. . dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig.m. Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. . 19°C P5 . pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere. . . . 2-marti. . Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. acþionaþi uºor butonul RESET. . . 1-luni. Apãsaþi DAY. în zona de circulaþie naturalã a aerului. . cum ar fi un televizor. . dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. . . fãrã sã apãsaþi SET. 7:00 . respectiv butoanele mari ºi . . razele soarelui. Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY. fixaþi minutele cu sau . fereastrã sau uºa de intrare. .1. . . cu intermitenþã. dupã 10 secunde. . . SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului astfel: prindeþi termostatul în mâna stângã. Va lucra bine. . . . . . . . .15:00 . . . El va funcþiona automat. numãrul zilei. . 22°C P6 . numit program zilnic sau program format din zile cu programe diferite. P3. dacã radiatoarele sunt prevãzute cu robineþi cu cap termostatat.) Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor. . Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. Apãsaþi DAY. introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. . . . . minutele ºi. (În suportul bateriilor veþi gãsi douã ºuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete. . . . . pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente. . . . . . . numit program sãptãmânal. P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. cu mâna dreaptã apãsaþi cu o ºurubelniþã clema de închidere. setaþi ora exactã cu butonul sau . cu un obiect ascuþit. . Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. . Deci apãsaþi butonul sau . De exemplu. . . . . . . Înãlþimea optimã este la 1. . .a. Dacã nu se întâmplã aºa.5 m de podea. 9:00 . . puteti modifica acest program dupã dorinþã. Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade ( P1. . Unghiul faþã de verticalã: 30-45° clemã 3. horn. Programul poate fi acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii. . . Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele ºi se stabilizeazã la apãsarea unuia dintre butoane. . . . . . apar pe ecran doar ora. . 20°C P2 . .5°C pe timpul zilei. . . P5. . Valoarea se modificã rapid. . . . PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului. . . . . 17°C Programul fabricii se mai poate reprezenta prin urmãtoarea diagramã: Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. . Dacã nu apar datele. P4. Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore. INTRODUCEREA BATERIILOR. Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. . . . noaptea.17:30 . . . respectând polaritatea. . . Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . . .12:30 . .d. . . . Va pâlpâi ora. .

) cu programul dorit pentru zilele lucrãtoare. Ce faceþi cu celelate 4 perioade.5°C pe timpul zilei. Apãsaþi butonul pentru a selecta ziua de luni (1). Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit.4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET 4. Cu butoanele ºi setaþi temperatura doritã. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0.1. Apãsaþi din nou PROG. ºi b. Procedaþi la fel ºi cu duminica. apare P2.Programarea — descriere detailatã 3. aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program. programaþi toate cele 7 zile conform celor descrise anterior -6- (pct. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. iar termostatul va continua programul prescris înainte. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. b.3. Apãsaþi butonul pentru a trece pe ziua de marþi. cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã. Apãsaþi butonul pânã apare pe ecran valoarea doritã a temperaturii. a. pentru P4 tot 20. Continuaþi cu paºii a. este reprezentat prin urmãtoarea diagramã: 3. pentru a seta cele ºase perioade. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. Dupã ce aþi programat fiecare zi. terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Verificaþi astfel toate perioadele. Va pâlpâi din nou cifra 1 corespunzãtoare zilei de luni.5°C. Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Apãsaþi butonul PROG. Începeþi programarea. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. minutele ºi temperatura. -7- . (2). Termostatul este gata de funcþionare. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. Temperatura lui P1 începe sã pâlpâie. Ora pâlpâie. Apare P1. Afiºajul va indica alternativ ora curentã. Porgramul zilnic (acelaºi program pentru fiecare zi) Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. Apare lângã aceasta ºi semnul .5°C. Nu pâlpâie nimic. Fixarea se face ºi în mod automat dupã 10 secunde. pentru P5 tot 20. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Reglajul este din 10 în 10 minute.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG. de exemplu ora 10. Reglajul este din 10 în 10 minute. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Cu butoanele + ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. pentru P3 tot 20. adicã 1 orã ºi 2 min). pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. celelalte sã fie identice.5°C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18°C de la ora 22 ºi 40 min.5°C de la ora 13. Afiºajul revine în starea normalã. sâmbãtã ºi duminicã diferit. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu. pentru a seta cele 6 programe.5°C de la ora 7 ºi 10 min. noaptea. Programul sãptãmânal (zilele sãptãmânii nu au acelaºi program) Cazul 1. de la ora 7 ºi 10 minute 20. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. Cazul 2. apãsaþi butonul SET. P1 ºi P6.1. ora. de exemplu: zilele lucrãtoare sã fie identic programate. Apare P1. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã. Repetaþi paºii a. Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul + sau -.2.5°C de la ora 15. Programul. Dacã doriþi program diferit pentru fiecare zi a sãptãmânii programaþi zilele separat. ºi b. 3. Apare P1. a. Repetaþi paºii a. 3.1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie. care constã din 2 perioade în 24 ore. De exemplu. b. Cu butoanele ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. . minutele ºi temperatura. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. ºi b. Apãsaþi butonul PROG. Dacã doriþi ca numai anumite zile sã fie programate diferit. dupã care selectaþi ziua de sâmbãtã ºi introduceþi programul dorit. REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare.5°C de la o orã oarecare. Procedaþi astfel: apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. Ora pâlpâie. ora. Programaþi pentru P1 temperatura de 20. semnalizat prin apariþia semnului . doriþi numai 2 perioade.

3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). adicã 10 zile. De pildã plecaþi în concediu iarna. Apãsaþi butonul DAY. scoaterii din funcþiune a termostatului. Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului. apãsaþi butonul SET. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist. care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. aºa cum este descris în cap. N L 1 2 3 tensiune electricã de ex. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în locuinþã 12. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. apare semnul . Fixaþi placa de bazã pe perete. pânã obþineþi temperatura de 12. amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program. respectiv 2 (COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare. pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne. 3. Este indicat sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului. apare semnul ºi cifra 1. iar linia. La scurgerea acestui timp dispare semnul . Cablul se va alege în funcþie de tensiune. 2. Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs. programul introdus de Dvs. 4. Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO). 2. sau 3 depinde numai de aparatul comandat. rãmâne în memoria termostatului. Apãsaþi butonul + sau – pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. Nulul reþelei se va conecta la borna N. dar este influenþatã de frecvenþa utilizãrii iluminatului afiºajului. datoritã posibilitãþii întreruperii accidentale a alimentãrii ºi. care reprezintã numãrul de zile.2.. Afiºajul va indica alternativ ora exactã. termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabricã. L. Dacã acþionaþi butonul RESET. 01 pâlpâie. fãrã sã le scoateþi. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. Apãsaþi butonul de mai multe ori. -9- . a receptorului Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiu230V ni electrice fixe 50 . ferit de umezealã. apãsaþi butonul de mai multe ori. prin aceasta. COM Receptorul treNO NC Aparat buie alimentat cu de încãlzire. dar tot în acest regim. Conectaþi cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire. apare semnul . pânã obþineþi 10.4.. iar termostatul va continua programul prescris înainte. La scurgerea acestui timp dispare semnul . ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1. Programul introdus anterior nu se va pierde. Deschideþi capacul termostatului. Lungimea cablului nu este importantã. 1. care permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un timp îndelungat. Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã introdusã într-o prizã electricã. -8- 7. receptorul poate fi amplasat lângã aparat sau la distanþã. Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N. 60 Hz (permanente). Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET. ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT. 5. respectiv câte zile va dura regimul manual. 4. Apãsaþi butonul HOLD.1 Montarea receptorului. fie din aparatul N comandat. apãsaþi simplu butonul sau .2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore. Apãsaþi butonul + sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã.5°C. cazan Placa de de 220V de la bazã reþea. Dacã acþionaþi vreun buton. Dacã dupã un timp doriþi altã temperaturã. Puterea consumatã este de 6 W. cu scopul evitãrii electrocutãrii. apãsaþi butonul SET. Distanþa de la termostat la cazan va putea fi astfel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune. folosind un cablu mai lung. SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de aproximativ 1 an. Lângã valoarea temperaturii astfel setate. Apãsaþi butonul . folosiþi baterii alcaline ºi respectaþi polaritatea. apare semnul . va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã. Dacã situatia impune ca termostatul sa fie mai departe de cazan decât raza de acþiune. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . realizarea conexiunilor Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii.. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. Dupã introducerea bateriilor noi. RECEPTORUL 7. se pierde. 2 (COM) ºi 3 (NC). în locul orei va apãrea d:01. fie L(fazã) dintr-o dozã electricã de perete. iar termostatul va continua programul prescris înainte. 6.4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. (faza) la borna L.5°C.

Acþionaþi pentru 2 secunde butonul LEARN al termostatului. receptorul nu primeºte semnal de la termostat. semn cã receptorul înþelege codul de adresã transmis. Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului. 7. Doriþi sã reveniþi în regimul automat? Apãsaþi din nou MANUAL. LED-ul verde se stinge. receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului.11 - Duminicã Sâmbãtã Miercuri Vineri Marþi Ziua Luni Joi .4 Regimul manual al receptorului Butonul MANUAL permite comanda manualã.10 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ora Temp. LED-ul verde se stinge în momentul în care receptorul a reþinut noul cod de adresã. care va genera un cod de adresã propriu ºi îl transmite receptorului. Apãsaþi pentru câteva secunde butonul LEARN. Apasati MANUAL. Ora Temp. aparate radio etc. la distanþã mai micã de 30 cm (de ex. contactele releului NO ºi COM sunt închise. Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a semnului comanda a fost preluatã de receptor. LED-ul verde se va stinge. PROGRAMUL MEU .220V) poate genera perturbaþii. este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate. Aºteptaþi cãteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze. Când LED-ul roºu este luminos. Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu). acþionaþi timp de 2 secunde butonul M/A al receptorului pânã LED-ul verde începe sã pâlpâie. când este stins. schimbaþi codul de adresã astfel: apãsaþi pentru aproximativ 2 secunde butonul M/A. cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs. Ora Temp. Faceþi o probã: apãsaþi butonul al termostatului de mai multe ori. Termostatul trimite periodic semnale receptorului. receptorul nu mai ascultã de semnalele termostatului.5 Evitarea perturbaþiilor strãine Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile. releul este deschis. (se aprinde LED-ul roºu). pe care îl transmite receptorului. Dacã timp de 10 minute. aºteaptã comenzi de la Dvs. Termostatul va genera un nou cod de adresã.2 Punerea în funcþiune a receptorului Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V. Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele douã stãri. pozat paralel cu acesta. Ora Temp. .) 7. Pe receptor. Apãsaþi TEST timp de 2 secunde. de °C de °C de °C de °C de °C de °C începere începere începere începere începere începere Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanului se face de regulã la curenþi slabi. înseamnã cã e ceva în neregulã ºi receptorul va da semnale de alarmare (beep) în fiecare 10 secunde. Ora Temp.3 Testarea razei de acþiune Butonul TEST vã ajutã sã verificaþi limitele razei de acþiune. atrãgând astfel atenþia utilizatorului. LED-ul verde lumineazã. (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent ºi asigurã transmisia corecta. releul este închis. pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încãperii. Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) .7. LED-ul verde de pe receptor începe sã pâlpâie.apare ºi dispare semnul . Ora Temp. Un cablu de forþã. 7. chiar cablul de alimentare a receptorului . 50 Hz. În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a acestor cabluri.

Verificarea programului o faceþi apãsând PROG. în acest timp apãsaþi PROG. ISO 9001 COMPUTHERM Wireless Thermo Control System Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY. 250 V AC. depozitare tensiunea de alimentare puterea consumatã (din baterii) durata de funcþionare baterii frecvenþa de lucru banda de frecvenþã dimensiunile termostatului (mm) masa termostatului fãrã baterii Date tehnice ale receptorului: tensiunea de alimentare puterea consumatã tensiunea care se poate comuta curentul care se poate cupla raza de acþiune TEHNICE (emiþãtor): NTC 10 Kohm la 25 °C ±1% ± 0. Regimul manual : apãsaþi + sau . Poartã marcajul .5°C ± 0. 3) — masa receptorului 150 g Masa termostatului ambalat împreunã cu receptorul ºi suportul de plastic este de aproximativ 500 g. Continuaþi cu + ºi -. © Copyright 2004.5°C . 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC. EMC89/336/EEC. 50 Hz 6 A rezistiv sau 2 A inductiv aproximativ 50 m în teren deschis. 30 m în clãdire (vezi obs. Terminaþi programarea cu SET. 50 Hz 6W 24 V AC / DC. þine pãnâ la urmãtoarea perioadã.6 MHz 130 x 80 x 35 (fãrã suport) 154 g 230 V AC. Folosiþi M/A ºi LEARN pentru armonizarea termostatului cu receptorul (codul de adresã . Apãsaþi timp de 2 secunde butonul TEST pentru stabilirea zonei de acþiune. Regimul manual 3: apãsaþi + sau ºi 2 secunde HOLD. 7). Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei.vezi pct.5 V baterii alcaline LR6 (AA) 1.4 °C 7 – 35°C din 0.35 MHz 868 – 868. POLI TOP SRL Baia Mare .3 mW aproximativ 1 an 868.5°C 0 – 35°C din 0. Þine pânã la o nouã intervenþie. poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României. Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET.5 în 0. Regimul manual 4: apãsaþi + sau ºi HOLD. E. Termostatul Computherm 004RF a fost produs conform directivelor U. LVD 73/23/EEC.D AT E — — — — — — — — — — — — — — — — — — Date tehnice ale termostatului element termosensibil sensibilitatea de comutare domeniul de reglaj al temperaturii domeniul de afiºare a temperaturii precizia de afiºare a temperaturii temperatura admisã pt. Regimul manual 2: apãsaþi + sau ºi DAY. + ºi .10°C … + 60°C 2 x 1.. þine 1 … 9 ore. Regimul manual 1: apãsaþi + sau .5 în 0. pag. Þine 1 … 99 zile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->