P. 1
Manual de Utilizare Computherm

Manual de Utilizare Computherm

|Views: 7,657|Likes:
Published by Turoczi Bela Ferenc

More info:

Published by: Turoczi Bela Ferenc on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

Termostat de camerã

electronic programabil, cu radiofrecvenþã

Manual de utilizare

Programul unei zile este format din 6 perioade de timp. Receptorul primeºte semnalele de la termostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor ºi cazan. Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi de aproximativ 30 m într-o clãdire. deci dacã am programat 20°C.5°C. ºi anume: — nu necesitã pozarea unui cablu electric. timp de 24 ore. Din acest fapt rezultã câteva avantaje. dupã câteva minute. cu 6 temperaturi diferite. Cu scopul prevenirii blocãrii pompei. alese de Dvs. nu ºi prin citirea temperaturii afiºate de termostat. ziua este folosit în sufragerie. 60 Hz Ora curentã Temperatura prescrisã Indicator funcþionare în regim manual Perioada Termostatul poate comanda un aparat de încãlzire sau de climatizare. de pildã. termostatul nu emite permanent semnale. Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie. care oricum nu poate funcþiona în lipsa curentului electric. Aparat comandat (ex. Comanda este datã numai în situaþia în care. Sensibilitatea termostatului este de ± 0. indiferent de tensiunea de comandã. el este un emiþãtor care trimite semnale de radiofrecvenþã receptorului (un modul fix în legãturã directã cu cazanul de încãlzire). Programul fiecãrei zile poate fi ales independent de programul celorlalte zile. termostatul comandã pornirea cazanului pentru 1 minut. Sensibilitatea de comutare reprezintã diferenþa dintre temperatura reglatã ºi temperatura la care termostatul comutã.4°C. Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi verificatã numai cu un termometru de precizie. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor. Este adecvat pentru comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare. dar. De exemplu: 22656377. se evitã deranjul în clãdire — permite gãsirea.. Termostatul poate fi programat pe o sãptãmânã astfel încât instalaþia de încãlzire sau de climatizare sã realizeze diferite valori dorite de temperaturã la diferite ore dorite în locuinþa sau biroul Dvs. beton armat etc. de 24 V sau 230 V. Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor de viaþã.Prezentarea generalã a termostatului Termostatul de camerã COMPUTHERM 004RF este foarte inteligent ºi surprinzãtor de uºor de programat. ci trimite receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. termostatul nu a mai dat comandã de pornire. asigurând CONFORT ºi ECONOMIE. termostatul cupleazã cazanul la o temperaturã mai micã de 19. la ora 0 ºi 00 minute. cazan) Termostat Termostatul cu comandã în radiofrecvenþã este mobil. seara este mutat în dormitor.. Funcþia antiblocare pompã. cu scopul simplificãrii textului. nu necesitã legãturã electricã prin cablu la cazan. a locului optim de amplasare al termostatului — este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã. Informaþiile afiºajului cu cristale lichide ale termostatului Ziua Receptor 230V 50 . Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã structuri metalice.6°C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare de 20. derularea programului prescris. Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã lucreze pe aceeaºi frecvenþã. Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea. fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România.4°C. fiind influenþatã de structura clãdirii. vom folosi termenul de cazan. receptorul va comanda decuplarea cazanului. termostatul ºi receptorul vor continua. precizia de afiºare a temperaturii fiind de ± 0. Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în fotografia de pe copertã. cupleazã sau decupleazã cazanul. Programul se repetã ciclic în mod automat. prin încercãri. -2- Indicator funcþionare în regim manual pe duratã determinatã Indicator baterie slabã Indicator funcþionare cazan -3- Temperatura din încãpere . Termostatul este mobil. Dupã ce reapare tensiunea reþelei.

.5 m de podea. . . . . orificiul din mijloc. s. . . . . . Programul fiecãrei zile poate fi diferit de programul celorlalte zile. . Programul unei zile poate fi format din maxim 6 perioade ( P1. . . . . . . . . .12:30 . pe care vã rugãm sã nu le atingeþi. Termostatul trebuie sã ºtie ziua ºi ora curentã. . . P3. . de instalaþii. . . P4. . . . . Deci apãsaþi butonul sau . Valoarea care apare cu intermitenþã (pâlpâie) poate fi modificatã cu butonul sau . . Apãsaþi DAY.d. . . El va funcþiona automat. . . . . Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor pe care o ia în comanda cazanului. . . .) Introduceþi douã baterii ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor. .a. . . . . acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi aratã astfel: P1 . . respectând polaritatea. Consultaþi specialistul dvs. Mergeþi mai departe cu setarea apãsând din nou DAY. va pâlpâi numãrul minutelor. . Unghiul faþã de verticalã: 30-45° clemã 3. . . . -4- Desigur.17:30 . . prescrisã pentru fiecare perioadã. . Înseamnã cã doriþi 2 perioade de timp în 24 ore. . . P6) cu 6 valori de temperaturi diferite. . . . . . 22°C P6 . ca în figurã. . Fixarea datelor se va face ºi automat. . 17°C Programul fabricii se mai poate reprezenta prin urmãtoarea diagramã: Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul imprimat cu piesele electronice. . Introducerea zilei ºi orei se numeºte setare ºi o faceþi cu butonul DAY. veiozã.5°C pe timpul zilei. . . Va lucra bine. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. . Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete. . . repetând ciclic programul introdus. Dacã nu se întâmplã aºa. 20°C P2 . . . INTRODUCEREA BATERIILOR. . . . . . Aceste butoane se apasã de mai multe ori în vederea modificãrii valorilor respective. . . P5. fãrã sã apãsaþi SET. . introducând ora de începere a perioadei ºi temperatura doritã. . . . Programul poate fi acelaºi pentru fiecare zi a sãptãmânii. cu un obiect ascuþit. scoateþi bateriile ºi introduceþi-le din nou. Vã puteþi alege un numãr dorit de perioade pentru fiecare zi. . cu mâna dreaptã apãsaþi cu o ºurubelniþã clema de închidere. . . . apar pe ecran doar ora. . . razele soarelui. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE. . . numit program zilnic sau program format din zile cu programe diferite. dacã radiatoarele sunt prevãzute cu robineþi cu cap termostatat. Pe afiºaj apar cu intermitenþã datele ºi se stabilizeazã la apãsarea unuia dintre butoane.15:00 .23:00 . . . Apãsaþi DAY. . acþionaþi uºor butonul RESET. . . . . . 2. . AMPLASAREA TERMOSTATULUI Termostatul este mobil. Valoarea se modificã rapid. . . . .m. P2. . numãrul zilei. fereastrã sau uºa de intrare. respectiv butoanele mari ºi . . . horn. . . . Termostatul vine din fabricã cu un program prestabilit. . . . De exemplu. setaþi ora exactã cu butonul sau . . SETAREA ZILEI ªI OREI Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatului astfel: prindeþi termostatul în mâna stângã. . . dacã butonul este acþionat continuu mai mult de 3 secunde. minutele ºi. Apãsaþi SET pentru fixarea datelor. . . . fixaþi minutele cu sau . . numit program sãptãmânal. pânã ajungeþi la numãrul potrivit zilei curente. . . . . . frigider. . 17°C P3 . . . . 19°C P5 . . doriþi de la ora 7 ºi 10 minute 20. . . . . . . 2-marti. dacã temperatura sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau de frig. . -5- . Programul acestei zile constã chiar din aceste 2 perioade. Dacã nu apar datele. dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit în încãpere. . . 9:00 . . . realizând programul sãptãmânal cel mai potrivit pentru Dvs. în zona de circulaþie naturalã a aerului. dupã 10 secunde. 7:00 . 1-luni. . Înãlþimea optimã este la 1. . . 20°C P4 . . . . noaptea. . . maxim 6 perioade. . . . (În suportul bateriilor veþi gãsi douã ºuruburi care servesc la fixarea receptorului pe perete. cu intermitenþã. Remontaþi capacul termostatului pornind de la balamalele de jos. Va pâlpâi ora. PROGRAMAREA TERMOSTATULUI Termostatul poate fi programat pe durata unei sãptãmâni. puteti modifica acest program dupã dorinþã. . . . . Programarea înseamnã sã comunicaþi aceste date termostatului.1. . . . . cum ar fi un televizor.

În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Repetaþi paºii a. Termostatul este gata de funcþionare. Ora pâlpâie. sâmbãtã ºi duminicã diferit. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. . Va pâlpâi din nou cifra 1 corespunzãtoare zilei de luni. Dacã v-aþi rãzgândit ºi doriþi sã reveniþi la programul prestabilit. care nu se pot ºterge? Veþi folosi numai 2 perioade. adicã 1 orã ºi 2 min). de la ora 7 ºi 10 minute 20. respectiv timpul cât va dura regimul manual (de exemplu 1H02. Programul sãptãmânal (zilele sãptãmânii nu au acelaºi program) Cazul 1. P1 ºi P6. Procedaþi astfel: apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. Cu butoanele ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. cu ora de începere a perioadei ºi temperatura aferentã.) cu programul dorit pentru zilele lucrãtoare. minutele ºi temperatura. Apare P1. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. aþi sosit mai devreme acasã ºi doriþi temperaturã mai ridicatã decât cea din program.Programarea — descriere detailatã 3. dupã care selectaþi ziua de sâmbãtã ºi introduceþi programul dorit. Programaþi pentru P1 temperatura de 20. Începeþi programarea. REGIMUL MANUAL: modificarea temporarã a temperaturii programate Existã 4 moduri de modificare a temperaturii programate: 4. -7- . a. Apare P1. ora. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. doriþi numai 2 perioade.4 Programul se ºterge la acþionarea butonului RESET 4. pentru P5 tot 20. Cu butoanele ºi setaþi temperatura doritã. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. 3.1. Temperatura corespunzãtoare perioadei P1 începe sã pâlpâie.5°C de la ora 16 ºi pentru P6 temperatura de 18°C de la ora 22 ºi 40 min. terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. De exemplu. b. Ora pâlpâie. Treceþi la verificarea altei zile apãsând butonul + sau -. Dacã doriþi program diferit pentru fiecare zi a sãptãmânii programaþi zilele separat. 3. Apãsaþi din nou PROG. ºi b. Afiºajul revine în starea normalã.5°C de la ora 13.3 Verificarea programului Apãsaþi butonul PROG.5°C de la ora 7 ºi 10 min. Apãsaþi butonul pentru a trece pe ziua de marþi.5°C de la o orã oarecare. Verificaþi astfel toate perioadele. ºi b. Porgramul zilnic (acelaºi program pentru fiecare zi) Apãsaþi butonul SET pentru revenirea în starea iniþialã. ºi de la ora 22 ºi 40 minute 18°C. Fixarea se face ºi în mod automat dupã 10 secunde. În partea superioarã a ecranului apar cu intermitenþã zilele sãptãmânii (1 2 3 4 5 6 7). Apare P1. ora.5°C. Cu butoanele sau setaþi temperatura doritã. Cu butoanele + ºi setaþi ora la care doriþi sã înceapã perioada P1. Acest regim manual va dura pânã la ora la care începe urmãtoarea perioadã programatã. este reprezentat prin urmãtoarea diagramã: 3.1 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea perioadã. apare P2. pentru P3 tot 20. Programul. Terminaþi programarea prin apãsarea butonului SET. Dacã doriþi ca numai anumite zile sã fie programate diferit.5°C.2. care constã din 2 perioade în 24 ore.1. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare ºi trecere la perioada urmãtoare. Temperatura poate fi reglatã cu paºi de 0. Termostatul va comanda cazanul pentru a încãlzi locuinþa la temperatura doritã. (2). pentru a seta cele 6 programe. b.5°C de la ora 15. Apãsaþi butonul PROG. Repetaþi paºii a. Procedaþi la fel ºi cu duminica. Cum procedaþi dacã nu aveþi nevoie de 6 perioade într-o zi? De exemplu. Continuaþi cu paºii a. de exemplu: zilele lucrãtoare sã fie identic programate. Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. în acelaºi timp apãsaþi ºi butonul PROG. pentru a seta cele ºase perioade. pentru P2 aceeaºi temperaturã de 20. Reglajul este din 10 în 10 minute. La scurgerea acestui timp dispare semnul .3. pentru P4 tot 20. Apãsaþi butonul pânã apare pe ecran valoarea doritã a temperaturii.5°C pe timpul zilei. Dupã ce aþi programat fiecare zi. Apãsaþi butonul PROG. celelalte sã fie identice. apãsaþi butonul SET. de exemplu ora 10. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Afiºajul va indica alternativ ora curentã. a. Apãsaþi butonul pentru a selecta ziua de luni (1). Apãsaþi butonul PROG pentru confirmare. Apare lângã aceasta ºi semnul . noaptea. programaþi toate cele 7 zile conform celor descrise anterior -6- (pct. Nu pâlpâie nimic. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul SET. Temperatura lui P1 începe sã pâlpâie. Ce faceþi cu celelate 4 perioade. ºi b. Reglajul este din 10 în 10 minute. semnalizat prin apariþia semnului . minutele ºi temperatura. Cazul 2.

pânã obþineþi temperatura de 12.4. 3. folosind un cablu mai lung. La scurgerea acestui timp dispare semnul . ferit de umezealã. adicã 10 zile. Apãsaþi butonul . SCHIMBAREA BATERIILOR Durata de viaþã a bateriilor este de aproximativ 1 an. iar linia. izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. apare semnul . folosiþi baterii alcaline ºi respectaþi polaritatea. Dacã acþionaþi vreun buton. Apãsaþi butonul DAY. prin aceasta. fie din aparatul N comandat. -9- . Dacã acþionaþi butonul RESET. Termostatul va lucra la aceastã temperaturã pânã la o nouã intervenþie a Dvs. Programul introdus anterior nu se va pierde.2. apare semnul . apãsaþi butonul SET. Conectaþi cele 2 fire ale cablului electric al aparatului comandat la bornele 1 (NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire. apãsaþi butonul HOLD ºi þineþi-l apãsat 2 secunde. 60 Hz (permanente). se pierde. apãsaþi butonul SET. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne. Afiºajul va fi iluminat pentru 10 secunde. fãrã sã le scoateþi. -8- 7. Apãsaþi butonul HOLD.5°C. iar termostatul va continua programul prescris înainte. în locul orei va apãrea d:01. Afiºajul va indica alternativ ora exactã. care indicã numãrul de ore cât va dura regimul manual. 01 pâlpâie. RECEPTORUL 7. Dacã dupã un timp doriþi altã temperaturã. apare semnul .3 Modificarea temperaturii pentru 1 … 99 zile (regim de concediu). La scurgerea acestui timp dispare semnul . ILUMINAREA AFIªAJULUI Apãsaþi butonul LIGHT. apãsaþi butonul de mai multe ori.. iluminatul se va stinge la 10 secunde dupã acþionarea ultimului buton. N L 1 2 3 tensiune electricã de ex. iar termostatul va continua programul prescris înainte. Apãsaþi butonul + sau – pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. 4. Puterea consumatã este de 6 W. a receptorului Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiu230V ni electrice fixe 50 . De pildã plecaþi în concediu iarna. 4. respectiv 2 (COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare. Apãsaþi butonul de mai multe ori.. L. care permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un timp îndelungat. Dacã doriþi sã reveniþi la regimul de lucru dupã program înainte de a se scurge numãrul de ore stabilit. Nulul reþelei se va conecta la borna N. 6. aºa cum este descris în cap. cazan Placa de de 220V de la bazã reþea. Conexiunile electrice vor fi realizate de un specialist. rãmâne în memoria termostatului. Este indicat sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului. lipsiþi 10 zile ºi doriþi în locuinþã 12. amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan.. pânã obþineþi 10. care reprezintã numãrul de zile. Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului. Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N. Apãsaþi DAY de mai multe ori sã obþineþi numãrul de ore dorit. receptorul poate fi amplasat lângã aparat sau la distanþã. realizarea conexiunilor Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii. sau 3 depinde numai de aparatul comandat. 2 (COM) ºi 3 (NC). Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã introdusã într-o prizã electricã. Cablul se va alege în funcþie de tensiune. Deschideþi capacul termostatului. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . Distanþa de la termostat la cazan va putea fi astfel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune. 1. programul introdus de Dvs. va trebui sã introduceþi (setaþi) din nou ziua ºi ora exactã. dar este influenþatã de frecvenþa utilizãrii iluminatului afiºajului. scoaterii din funcþiune a termostatului. Dacã doriþi anularea regimului de concediu ºi revenirea la program. Lungimea cablului nu este importantã. cu scopul evitãrii electrocutãrii. Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune fãrã potenþial electric: 1 (NO).2 Modificarea temperaturii pentru 1… 9 ore. ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producãtorului aparatului de încãlzire sau de climatizare! Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. Fixaþi placa de bazã pe perete. dar tot în acest regim. COM Receptorul treNO NC Aparat buie alimentat cu de încãlzire.5°C. termostatul va lucra conform programului prestabilit de fabricã. 5. 2. Ieºirea din acest regim se face cu butonul SET. 2. pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne. fie L(fazã) dintr-o dozã electricã de perete.4 Modificarea temperaturii pânã la urmãtoarea intervenþie manualã. Dupã introducerea bateriilor noi. respectiv câte zile va dura regimul manual. Dacã situatia impune ca termostatul sa fie mai departe de cazan decât raza de acþiune.1 Montarea receptorului. Apãsaþi butonul + sau pentru a obþine în regim manual temperatura doritã. apãsaþi simplu butonul sau . Lângã valoarea temperaturii astfel setate. datoritã posibilitãþii întreruperii accidentale a alimentãrii ºi. apare semnul ºi cifra 1. (faza) la borna L.

aparate radio etc. Termostatul va emite pentru 2 minute semnale de cuplare (5 secunde) ºi de decuplare (5 secunde) . cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu. LED-ul verde lumineazã. Apãsaþi pentru câteva secunde butonul LEARN. Termostatul trimite periodic semnale receptorului. LED-ul verde de pe receptor începe sã pâlpâie. semn cã receptorul înþelege codul de adresã transmis. Apasati MANUAL. aºteaptã comenzi de la Dvs. Dacã timp de 10 minute. receptorul nu primeºte semnal de la termostat. Faceþi o probã: apãsaþi butonul al termostatului de mai multe ori. Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului roºu).11 - Duminicã Sâmbãtã Miercuri Vineri Marþi Ziua Luni Joi .5 Evitarea perturbaþiilor strãine Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile. (Acest cod nu va fi pierdut în cazul unei pene de curent ºi asigurã transmisia corecta. Termostatul va genera un nou cod de adresã. contactele releului NO ºi COM sunt închise. LED-ul verde se stinge. înseamnã cã e ceva în neregulã ºi receptorul va da semnale de alarmare (beep) în fiecare 10 secunde. releul este închis. de °C de °C de °C de °C de °C de °C începere începere începere începere începere începere Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanului se face de regulã la curenþi slabi. PROGRAMUL MEU . pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât temperatura încãperii. 50 Hz. 7. care va genera un cod de adresã propriu ºi îl transmite receptorului.) 7. Ora Temp. Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului. Pe receptor. chiar cablul de alimentare a receptorului .10 - P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ora Temp. pe care îl transmite receptorului.220V) poate genera perturbaþii.7.4 Regimul manual al receptorului Butonul MANUAL permite comanda manualã. Ora Temp. 7. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs.apare ºi dispare semnul . În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a acestor cabluri. receptorul nu mai ascultã de semnalele termostatului. Un cablu de forþã. Aºteptaþi cãteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze. LED-ul verde se stinge în momentul în care receptorul a reþinut noul cod de adresã. la distanþã mai micã de 30 cm (de ex. acþionaþi timp de 2 secunde butonul M/A al receptorului pânã LED-ul verde începe sã pâlpâie. receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului. Ora Temp. releul este deschis. Doriþi sã reveniþi în regimul automat? Apãsaþi din nou MANUAL. Ora Temp. Ora Temp. Apãsaþi TEST timp de 2 secunde. LED-ul verde se va stinge. Acþionaþi pentru 2 secunde butonul LEARN al termostatului. este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate. când este stins. Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele douã stãri. pozat paralel cu acesta. schimbaþi codul de adresã astfel: apãsaþi pentru aproximativ 2 secunde butonul M/A.2 Punerea în funcþiune a receptorului Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V. atrãgând astfel atenþia utilizatorului.3 Testarea razei de acþiune Butonul TEST vã ajutã sã verificaþi limitele razei de acþiune. . Când LED-ul roºu este luminos. Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a semnului comanda a fost preluatã de receptor. (se aprinde LED-ul roºu).

Folosiþi M/A ºi LEARN pentru armonizarea termostatului cu receptorul (codul de adresã . POLI TOP SRL Baia Mare . Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei. EMC89/336/EEC. + ºi .35 MHz 868 – 868. © Copyright 2004. ISO 9001 COMPUTHERM Wireless Thermo Control System Programarea pe scurt Setarea zilei ºi orei cu butoanele DAY. þine pãnâ la urmãtoarea perioadã. 7). LVD 73/23/EEC. Regimul manual 2: apãsaþi + sau ºi DAY. þine 1 … 9 ore. 50 Hz 6W 24 V AC / DC. 3) — masa receptorului 150 g Masa termostatului ambalat împreunã cu receptorul ºi suportul de plastic este de aproximativ 500 g. Þine 1 … 99 zile.5 în 0. Continuaþi cu + ºi -.vezi pct. Poartã marcajul . Þine pânã la o nouã intervenþie.4 °C 7 – 35°C din 0. Regimul manual 1: apãsaþi + sau . Apãsaþi timp de 2 secunde butonul TEST pentru stabilirea zonei de acþiune.6 MHz 130 x 80 x 35 (fãrã suport) 154 g 230 V AC.10°C … + 60°C 2 x 1. 30 m în clãdire (vezi obs.3 mW aproximativ 1 an 868. Terminaþi programarea cu SET. E.5 V baterii alcaline LR6 (AA) 1. Programarea: apãsaþi ºi þineþi apãsat SET. 93/68/EEC ºi R&TTE 1999/5/EC.5°C ± 0. Regimul manual 4: apãsaþi + sau ºi HOLD. 50 Hz 6 A rezistiv sau 2 A inductiv aproximativ 50 m în teren deschis.D AT E — — — — — — — — — — — — — — — — — — Date tehnice ale termostatului element termosensibil sensibilitatea de comutare domeniul de reglaj al temperaturii domeniul de afiºare a temperaturii precizia de afiºare a temperaturii temperatura admisã pt. Regimul manual 3: apãsaþi + sau ºi 2 secunde HOLD.5 în 0..5°C 0 – 35°C din 0. Regimul manual : apãsaþi + sau . Termostatul Computherm 004RF a fost produs conform directivelor U. poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe teritoriul României. Verificarea programului o faceþi apãsând PROG. în acest timp apãsaþi PROG. 250 V AC. depozitare tensiunea de alimentare puterea consumatã (din baterii) durata de funcþionare baterii frecvenþa de lucru banda de frecvenþã dimensiunile termostatului (mm) masa termostatului fãrã baterii Date tehnice ale receptorului: tensiunea de alimentare puterea consumatã tensiunea care se poate comuta curentul care se poate cupla raza de acþiune TEHNICE (emiþãtor): NTC 10 Kohm la 25 °C ±1% ± 0. pag.5°C .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->