Sunteți pe pagina 1din 8

An şcolar

2013-2014.Ed. Roponica Svetlana


În
urma evaluării cunoştinţelor,
 
 priceperilor, abilităţilor 
 
dobândite de preşcolarii
 din grupa mica-medie pe p
arcursul anului şcolar 2013
-2014
am putut vedea evoluţia acestora
 atât din punct devedere cognitiv, psihic, fizic
cât şi comportamental.
Evaluarea sumativa la grupa mijlocie amrealizat-o prin aplicarea de probe orale ,scrise ,
practice , probe ce au fost aplicate atât în
activităţile de
 
grup cât şi individuale
 
şi frontal .Evaluarea sumativa
 
reprezintă o componentăesenţială a procesului instructiv
 
educativ din grădiniţă , fără de care cadrele didactice nu ar putea
constata progresele
fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu . Pe
 
lângă funcţiile demăsurare , dediagnosticare şi de prognozare , un rol
 
important al evaluării sumative
 estestabilirea
demersului didactic din perioada următoare , care
 
urmăreşte în primul rând socializarea
 copiilor .Probele de evaluare sumativa au fost aplicate pe parcursul a ultimilor 2 saptamini al
anului şcolar 
 
, unui număr de 25
 
copii şi
 
comportamentele urmărite au fost stabilite pe
 domeniide dezvoltare.
Domeniul dezvoltarea limbajului si acomunicarii
 
1.
 
Dezv.limb.si a com. verbale
Obiective
urmărite:
 

 
Sa recunoasca personajul si povestea din care face parte;

 
Sa redea dialogul personajelor din poveste;

 
Sa recite poezii scurte cu respectarea intonatiei,ritmului si pauzei;

 
Sa povesteasca in ordine cronologicaintimplarile din povesti.
2.
 
Formarea premiselor citirii si scrierii
Obiective urmarite:

 
Sa utilizeze corect uneltele de scris;

 
Sa scrie intr-un spatiu dat;

 
Sa respecte orientarea in pagina.
În urma evaluării am constatat un progres
 la domeniul limba si comunicare , atât în ceea ce
 priveşte
imbogatirea vocabularului activ si pasiv, cit si staruita copiilor de a pastra pozitiacorecta la masa
in timpul activitatii.
Copiii înţeleg şi utilizează
 corect structurile verbale,siuneltele de scris.
Domeniul stiinte,cunoasterea mediului si cultura ecologica
1.
 
Formarea reprezentarilor matematice
Obiective urmarite:

 
Sa recunoasca figurile geometrice;

 
Sa denumeasca un anotimp din 2 reprezentate in imagine;
 

 
Sa recunoasca cifrele invatate.
2.
 
Educatia pentru mediul natural si cultura ecologica
Obiective urmarite:

 
Sa cunoasca partile corpului uman;

 
Sa clasifice animalele, pasarile domestice, salbatice;

 
Sa cunoasca mijloace de transport;

 
Sa enumere zilele saptaminii.La acest domeniu as putea spune ca unii copii mai mari pot sa
numere in ordine crescatoare sidescrescatoare , cunosc mai bine cifrele si identifica cu usurinta
animalele salbatice si cele domestice.
Dezvoltare a pers.,ed.Pentru fam. Si viata in societate
Obiective urmarite:

 
Sa se imbrace/dezbrace singur,maninca singur;

 
Sa colaboreze cu cei din jur;

 
Foloseste formule de politete

 
Sa povesteasca o intimplare hazlie despre el/eaLa domeniul dat pot spune ca copii inteleg ce e
binele se observa o colaborare mai restrnsa cu colegii degrupa de cit cea de la inceputul anului de
invatamint.Copii care au fost primiti in cadrul gradinitei anulacesta utilizeaza mai usor formulele
de politete.Stiu a se adresa: te rog frumos ma imbracati, dati-mi voiela viceu,da-mi te rog
frumos.
Educatia prin arte
 
1.
 
Educatia literar artistica
Obiective urmarite:

 
Sa recite poezii din folclorul pentru copii;

 
Sa utilizeze instrumentele desenului in contur.
2.
 
Educatia muzicala
Obiective urmarite

 
Sa recunoasaca melodia si titlul cintecului;

 
Sa-si coordonze miscarile cu ritmul melodiei.
3.
 
Arte plastice
Obiective urmarite

 
Sa redea liber teme plastice specifice desenului;

 
Creaza teme plastice din imaginatie.

 
 In urma evaluarii am observat si am constatat ca si la acest domeniu copii au reprezentari clare
despreutilizarea corecta a instrumentelor si tehnicilor picturii,desenului, modelajului.Dupa
parerea mea potspune ca copiilor le este foarte placut la activitatile la centru arta si participa
mai activ in cadrulactivitatilor.Unii copii pot recunoaste glasul colegului sau.
Educatia fizica si pentru sanatate
1.
 
Educatia fizica
Obiective urmarite

 
Sa execute corect actiunile motrice invatate;

 
Sa execute exercitii de mers, alergare si sarituri, pastrind pozitia corecta.
2.
 
Educatia pentru sanatate
Obiective urmarite

 
Respecta regulile de igiena personala si colectiva;

 
Aplica reguli de igiena aefortului fizic.La acest domeniu as putea spune ca copii reusesc mai
greu sa deprinda miscarile si sa leexecute intocmai. Copii mai mici mai putin timp isi tin
echilibrul intr-un picior, inca nu-si pot pastra pozitia corecta a corpului copii care au fost primiti
pe parcursul anului deinvatamin