Sunteți pe pagina 1din 7

Lista functiilor de la sediul Administratiei Nationale “Apele Romane” si drepturile salariale stabilite

conform Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare

a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau
indemnizaţia lunară, după caz

salariu
Nr.crt Functie
baza
1 adm baze de date 5625
2 adm. baza de date 6875
3 administrator 4200
4 administrator 6188
administrator de retea de
5 5125
calculatoare
administrator de retea de
6 4632
calculatoare
administrator de retea de
7 4263
calculatoare
8 administrator formare 5625
9 arhivar 3914
10 auditor in dom. Cal. 5500
11 auditor in dom. Cal. 4375
12 auditor in dom. Cal. 4538
13 auditor in dom. Cal. 4350
14 auditor intern 6909
15 biolog 4411
16 biolog 4990
17 biolog 6113
18 biolog 5623
19 biolog 5131

cadru tehnic cu atributii in dom


20 4375
prev si stingerii incendiilor

21 chimist 5623
22 chimist 5250
23 chimist 5244
24 chimist 5000
25 consilier juridic 6463
26 consilier juridic 5106
27 consilier juridic 5362
28 consilier juridic 4350
29 consilier juridic 5375
30 dir. gen. adj. 10002
31 director 10002
32 documentarist 3366
33 economist 6909
34 economist 6577
35 economist 6188
36 economist 5623
37 economist 5375
38 economist 5278
39 economist 5188
40 economist 5131
41 economist 5114
42 economist 5019
43 economist 5008
44 economist 5000
45 economist 4990
46 economist 4875
47 economist 4752
48 economist 4675
49 economist 4500
50 economist 4438
51 economist 4178
52 economist 4163
53 electrician 2750
54 electrician 3667
55 expert accesare fonduri structurale 4813
56 expert rel. externe 4813
57 femeie de serviciu 3489
58 femeie de serviciu 3667
59 Fochist 3231
60 func. administrativ 3818
61 geograf 4990
62 geograf 5623
63 geograf 5500
64 geograf 4813
65 geograf 4866
66 hidrolog 4990
67 hidrolog 5500
68 hidrolog 4125
69 inginer 6909
70 inginer 6188
71 inginer 6050
72 inginer 6000
73 inginer 5775
74 inginer 5670
75 inginer 5638
76 inginer 5623
77 inginer 5500
78 inginer 5375
79 inginer 5363
80 inginer 5294
81 inginer 5255
82 inginer 5244
83 inginer 5225
84 inginer 5156
85 inginer 5114
86 inginer 5000
87 inginer 4990
88 inginer 4813
89 inginer 4675
90 inginer 4250
91 inginer 3800
92 inginer 3374
93 inginer 2800
94 ingrijitor cladiri 2600
95 ingrijitor cladiri 3914
96 ingrijitor cladiri 2475
97 ingrijitor cladiri 3914
98 Ingrijitor cladiri 3667
99 Ingrijitor cladiri 3489
100 insp. Spec. ga 6439
101 insp. Spec. ga 5623
102 insp. Spec. ga 6240
103 insp. Spec. ga 5875
104 insp. Spec. ga 4632
105 lacatus mecanic 3914
106 lacatus mecanic 3667
107 mecanic 3914
108 muncitor necalificat 3667
109 muncitor necalificat 3576
110 of leg.pt sec infr cr.nat.europ. 5623
111 of leg.pt sec infr cr.nat.europ. 6413
112 of leg.pt sec infr cr.nat.europ. 4990
113 of leg.pt sec infr cr.nat.europ. 4538
114 portar 3914
115 secretar dactilograf 4376
116 secretar dactilograf 4616
117 secretar dactilograf 4716
118 sef birou 7500

119 sef birou 7100


120 sef birou 7453
121 sef birou 7000
122 sef birou 6598
123 sef compartiment 5899

124 sef laborator national 7721

125 sef serviciu 8949


126 sef serviciu 8395
127 sef serviciu 8258

128 sef serviciu 8188

129 sef serviciu 8178


130 sef serviciu 8125
131 sef serviciu 8116

132 sef serviciu 7721

133 sef serviciu 7700

134 sef serviciu 7685

135 sef serviciu 7625

136 sef serviciu 7590

137 sef serviciu 7571

138 sef serviciu 7500


139 sef serviciu 7368

140 sef serviciu 7200

141 sef serviciu 6875

142 sef serviciu 6875

143 sofer 4616


144 sofer 4588
145 sofer 4561
146 sofer 4538
147 sofer 4435
148 sofer 4125
149 sofer 4000
150 sofer 3850
151 spec imbunatatire procese 5156
152 spec imbunatatire procese 6909
153 spec imbunatatire procese 5106
154 spec. prot. si cerem. 5063
155 spec. rel. publice 5436
156 spec. rel. publice 5738
157 spec. rel. publice 4500

specialist in dom. sec. si san. in


158 5926
munca

159 specialist in formare 4950


160 specialist in formare 5244
161 specialist in formare 5375
162 specialist RU 6713
163 specialist RU 5873
164 specialist RU 5813
165 subinginer 4795
166 subinginer 5145
167 traducator 5875
168 traducator 4625
169 traducator 5131
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor,
primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

indemnizatie spor ore suma


CFP1 CFP
Nr.crt Functie titlu doctor2 noapte3 bruta spor
% suma
(suma) (%) ore noapte

1 biolog 950
2 director 950
3 dir. gen. adj. 950
4 economist 10 502
5 geograf 25 1248
6 geograf 950
7 hidrolog 25 1248
8 hidrolog
9 inginer 25 1289
10 inginer 25 1203
11 inginer 950
12 inginer 950
13 inginer 950
14 inginer 950
15 sef birou 950
16 sef serviciu 950
17 sef serviciu 10 688
18 sef serviciu 10 819
19 sef serviciu 950
20 sef serviciu 950
21 sef serviciu 950
22 sef serviciu 950
23 sef serviciu 10 688
24 subinginer 25 1199

Baza legala:
1. Spor CFP – art. 15 din Legea 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Indemnizatie titlu doctor – art. 14 din Legea 153/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare
3. Spor ore noapte – art. 20 din Legea 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

(Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele
22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată
în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de
încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de
lucru)

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată
de un an, precum şi baza legală a acordării acestora, reprezinta 1450 lei/salariat
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată
de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia; NU ESTE CAZUL
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării
acestora; NU ESTE CAZUL
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a
acestora. NU ESTE CAZUL