Sunteți pe pagina 1din 4

Lecția 4.

Povestea
lui Ilie
Această activitate
se adresează întâlnirilor /
ședințelor cu părinții elevilor.
Durata: 50 minute

Denumire activitate:
Resurse:
Povestea lui Ilie – un film despre puterea
laptop / calculator,
de a visa!
videoproiector,
ecran de proiecție,
filmul documentar
Povestea lui Ilie
Metode și
procedee:
conversația, dezbaterea

32
Povestea lui Ilie este un film emoționant care prezintă
poveştile de viață a patru tineri romi și a familiilor lor.

Emoție, vis, zâmbete, curaj, respect, toate se regăsesc în


cele 25 de minute în care tinerii povestesc despre întâm-
plările din timpul liceului, despre importanța ajutorului
din partea părinților, dar mai ales despre cât de important
e să ai un vis şi să lupți pentru el.

Obiective:

● Cunoașterea unor aspecte din rândul minori-


tăților naționale, respectiv minoritatea romă;
● Cunoașterea unor persoane rome care au
reușit în viață prin educație;
● Eliminarea etichetărilor
sociale prin conștienti-
zarea diferențelor dintre
oameni.

33
Desfășurarea activității:

Înainte de începerea filmului se vor adresa următoarele


întrebări:

1. Ce visați să devină copilul vostru? De ce?

2. Ce veți face pentru ca el să reușească?

Se va viziona filmul documentar Povestea lui Ilie. După vi-


zionarea filmului se vor adresa următoarele întrebări:

1. Ce credeți despre film?

2. Ce / cine anume v-a plăcut? De ce?

3. Despre ce vorbeşte filmul?

4. Cum vă poate ajuta acest film?

5. Câtă educație credeți că este suficientă pen-


tru copiii dvs.?

6. Credeți că băieții și fetele trebuie să aibă ace-


lași nivel de educație?

7. Ce știu copiii dvs. despre liceu? Dar despre fa-


cultate? Își doresc să ajungă la liceu / facultate?

34 8. Credeți că va fi posibil să ajungă copiii dvs. la


liceu / facultate? De ce? De ce sprijin aveți nevoie
ca să ajungă la liceu / facultate copiii dvs.?
Concluzii / Reflecții

Prin întrebările și discuțiile dintre părinți, profesorul / faci-


litatorul va avea în vedere ca la sfârșitul lecției fiecare dintre
aceștia să ajungă la niște concluzii / reflecții pentru a putea
reține mesajele acestei lecții. Este important să se rețină că
fetele și băieții au aceleași drepturi și capacități de a ajunge
la un grad ridicat de educație!

Următoarele exemple pot fi luate ca model, de asemenea,


vă încurajăm să găsiți împreună cu părinții prezenți cât mai
multe concluzii și reflecții în funcție de specificul clasei /
școlii / localității.

Importanța familiei pentru reușita copiilor

Orice este posibil atunci când îi lăsăm pe copii să


viseze și facem ca visul lor să devină realitate!

35