Sunteți pe pagina 1din 7

ARIA CURRICULARĂ : LIMBA SI COMUNICARE

DISCIPLINA :Comunicare in Limba Romana – citit- scris -


predare integrată

UNITATEA DE INVATARE :Despre prietenie”


SUBIECTUL LECŢIEI : Sunetul si grupul de litere [ci, Ci] de tipar şi de mână

TIPUL LECŢIEI : dobandire de noi cunostinte (predare/invatare)

DURATĂ: 45 minute

Competente specifice:

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare


3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână,
folosind materiale diverse

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul si pana la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :

O1 –să identifice sunetul [ci] aflat în diferite poziţii ale cuvintelor:


Obiectivul se considera realizat daca toti elevii identifica sunetul „ci’ aflat in pozitii diferite ale
cuvintelor in cel putin 3 situatii;

O2 -sa recunoasca grupul de litere „ci” „ Ci” in diverse situatii ;


Obiectivul se considera realizat daca toti elevii recunosc in cel putin 5 situatii sunetul „ci’
aflat in pozitii diferite ale cuvintelor;

O3-să citească corect si constient silabe , cuvinte ,propozitii care conţin, pe lângă literele
învăţate, grupul de litere ci/Ci;
Obiectivul se considera realizat daca toti elevii citesc corect si constient cel putin un cuvant si o
propozitie care conţin, pe lângă literele învăţate, grupul de litere ci/Ci;

O4 -să scrie corect cuvinte ,propozitii care conţin, pe lângă literele învăţate, grupul de
litere ci/Ci;
Obiectivul se considera realizat daca toti elevii scriu corect cel putin 3-4 cuvinte si 2-3
propozitii propozitii care conţin, pe lângă literele învăţate, grupul de litere ci/Ci;

RESURSE:

STRATEGIA DIDACTICĂ: INDUCTIVĂ, SEMIALGORITMICĂ

a) METODE ŞI PROCEDEE:
Metoda fonetică analitico – sintetică, jocul didactic, observaţia, conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, demonstraţia, problematizarea, metoda ciorchinelui.
b)MIJLOACE DIDACTICE:
*planşă cu grupul de litere „ci”;
* manual ,caiet auxiliar;
*calculator, tabletă
.
c)FORME DE ORGANIZARE:
frontală, individuală.

BIBLIOGRAFIE:
-„Curriculum Naţional.Programe şcolare pentru învăţământul primar”
Comunicare în limba română, autori Cleopatra Mihăilescu și Tudora Pițilă.
Forme
de
Strategia didactică evaluar
O e
Etapele
B. Conţinuturile stiintifice
lecţiei Mijloa
Metode Form
ce
şi e de
didacti
procedee org.
ce
Moment Elevii intră pe contul clasei Observa
organizator noastre- cont pe platforma Conversa rea
ic meet. ţia comport
Primesc toate cele necesare amen
pentru desfășurarea activității tului
de astăzi. elevilor

Fronta
1..Verificarea și aprecierea
Reactualiza conversaţ lă Evaluar
temei.
rea ia Partajar e orală
cunoştinţel ex de e ecran
or Se prezintă cuvintele pe ecranul citire laptop
dobândite lapto
anterior pulu joc Observa
i: didactic individ rea
cinci arici cireșe Crăciun exerciţiul uala sistemat
Cipr expunere ică
ian a

citim și descoperim poziția


sune
tului
″ci″

Prin partajarea ecranului se


Captarea prezintă un filmuleț. Metoda
atenţiei fonetică
O1 Identificarea sunetului ci…. analitico- Partajar Fronta Evaluar
Pentru a continua,elevii trebuie sinteti e ecran lă e orală
să răspundă la mai multe că laptop
Anunţarea întrebări legate de filmulețul Frontala
temei vizionat.
noi şi a Conversa
obiectivelor tia
Bifează răspunsul corect- explicati
răspunzând cerințelor vom a
afla tema zilei de astăzi.
Astăzi vom învăța un nou grup
de litere ″ci″.

Dirijarea Se fac exerciţii de pronunţie Fronta Frontală


învăţării O corectă a sunetului. la Orala
1 Învăţătorul pronunţă
30min demonstrativ, elevii repetă în Exerciţiul
cor şi individual.)
Joc pentru descoperirea
sunetului nou „ci” Explicaţi
(dezvoltarea auzului a
fonematic)
*Elevii vor da exemple de
cuvinte care conţin sunetul „ci”
şi vor preciza locul sunetului în Jocul
cadrul cuvântului (la început, didactc
O în interior, la sfârşit).
2 *Elevii despart cuvintele în
silabe şi precizează locul Observaţi
sunetului în cadrul cuvântului. a liberă şi
dirijată
1. Descoperă poziția sunetului
ci în cuvintele care denumesc Metoda
imaginile. Prezint imaginile iar fonetică,
elevii va trebui să răspundă cu 1 analitico-
–inițial, 2 –interior și 3- final. sintetică
2. Jocul cuvintelor- eu zic
una, tu zici multe
Pitic vacă mac
dac Conversa
Barcă voinic furnică ţia
amic
Copac pisică

O 3. Jocul cuvintelor –asociază


3 ce se potrivește
Eu conduc eu aduc
eu alunec eu apuc Individu
Eu arunc eu fac ala
eu plec. scrisa
4. Citește cuvintele despărțite Observaţi
în silabe. Dă click pentru a afla a liberă şi
lucruri interesante, dar și dirijată
pentru a continua exercițiile.
Cio-câr-li-e Frontala
Cin-te-ză Demonstr orala
Bu-cium aţia
04 li-cu-rici
re-ci-cla-re

SĂ CITIM-citim cuvintele din Explicaţi


manual a
Circ mic aici cine
Cici
Cinci mici arici cineva Conversa
Lucian tia

La circ
Citire
Lucian are cinci ani. El vine
cu Cecilia la circ. Ea e vecina
lui. Cineva le arată cinci arici
mici. Vor urma trei pitici.
- Cine mai vine ?
- E clovnul Ciro.

Câteva întrebări pe baza


textului :
Cine vine la circ ?
Ce văd ei la circ ?
Cine a mai venit la circ ?
Explicați
Scrierea grupului de a
litere „ci” mic de mână
*Se reaminteşte poziţia corectă
în timpul scrierii.
Se reactualizeaza cunostinele
referitoare la asezarea in
pagina, spatiul dintre litere..
Elevii scriu grupuri de litere în
caietul special. Se verifică
modul de scriere.
Elevii scriu trei rânduri cu
grupul de litere „ci” mic de Exerciții
mână. de scriere
Scrierea cuvintelor şi
propoziţiilor
*Vor copia doua cuvinte
(arici, cinema ), vor transcrie o
propoziţe:
,,Ariciul a cules multe
ciuperci.”
Conversa
ția
Explicați
CE sau CI a
5. Completează cu grupul de
litere care lipsește
De__mbrie plă__ntă
strălu__re dul__ță
Cră__un feli__tare Conversa
feri__re __nste ția
pa__. Explicați
a
Exercițiul
6. Alege cuvântul potrivit
pentru a da sens propozițiilor :
Copil circulă. Morarul macină.
Maricica citește. Lucian recită.
Noi muncim cu spor.

Voi verifica permanent.

Încheierea Elevii vor primi ca temă din


activităţii caietul de comunicare grupul de conversat frontal Observa
litere ci. ia a rea
Aprecieri asupra modului cum sistemat
s-a ică
desfăşurat prima parte a lecţiei.