Sunteți pe pagina 1din 4

ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii

DISCIPLINA: Arte vizuale si abilitaţi practice


FORMA DE REALIZARE:activitate integrată
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Flori de gheaţă
SUBIECTUL: „ Peisaj de iarnă ”- colaj
TIPUL LECTIEI:Formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECŢIEI: Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a combina tehnici şi
materiale diferite în scopul creării colajului de iarnă;

COMPETENŢE GENERALE:
1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
familiare;
2.Realizarea de creaţii funcţionale folosind materiale şi tehnici elementare diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
 Arte vizuale şi abilităţi practice
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezica

 Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text
şi de ritm
3.2.Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe
audiţie

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să identifice materialele de lucru necesare pentru realizarea temei
propuse;
O2-să stabilească tehnica de lucru prin care se poate obţine un produs
finit;
O3-să aplice tehnica de lucru necesară pentru fiecare etapă în parte sau
pentru fiecare produs realizat;
O4-să analizeze în spirit critic atât lucrarea proprie cât si lucrările
colegilor;
O5- să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical în
exprimarea propriilor păreri;
O6-să realizeze igienizarea spatiului de lucru după finalizarea lucrării.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia , exerciţiul, explicaţia,
instructajul, demonstraţia, turul galeriei
Resurse materiale: lucrarea model,coli colorate, aracet sau lipici
solid, foarfece, carton colorat, lipici, sclipici, fulgişori, vată, şabloane,
perforator model, CD cu muzică; marker, laptop, videoproiector.
Forme de evaluare: formativă, prin observarea comportamentului
elevilor şi analiza produselor activitaţii, evaluare orală, aprecierea
verbală.

Bibliografie:
 Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană,
Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru
manual, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014;
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din
clasele I-IV” – program de formare continuă de tip “blended
learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.

 Cleopatra Mihailescu,Tudora Pitila, Arte vizuale si abilitati


practice,Editura Art, Bucuresti 2013
Ob.
Etapele lecţiei op Conţinutul instructiv-educativ Metode Forme de Evaluare
si mijloace organizare

1.Moment Cadrul didactic şi elevii pregătesc materialele conversaţia frontal


organizatoric didactice necesare desfăşurării orei.
Se creează o atmosferă destinsă, prielnică desfăşurării
orei de arte vizuale si abilitati practice
2.Captarea atentiei Captarea atenţiei elevilor se realizează prin observarea
intermediul unor ghicitori. sistematică
Elevii trebuie să răspundă la următoarele Jocul didactic
ghicitori: ghicitori
,,A venit baba din munţi
Peste râuri făcând punţi
Şi a prins spunând poveşti
Flori de gheaţă la fereşti.” (Iarna)

„Nasu-i de ardei,
Ochi-s de cărbune,
Mătura sub braţ
Îi stă de minune.” (Omul de zăpadă)
frontal
conversaţia
„Când coboară de la munte
Capătă veşmânt de gală, individual
Cu o mândră stea în frunte
Şi podoabă de beteală.” (Brăduţul)

,,Parc-ar fi nişte petale,


Ori steluţe ce dansează
Norii le presară iarna
Şi pe gene ţi le aşează”.(Fulgii de zăpadă) aprecierea
verbala
,,Când nu e zăpadă
Doarme în ogradă,
Dar când ninge-afară
Cu copiii zboară. “ (sania)