Sunteți pe pagina 1din 314

HP Color LaserJet seria CM3530 MFP

Ghidul utilizatorului

Utilizarea produsului
Gestionarea produsului
Întreţinerea produsului
Rezolvarea problemelor

Informaţii suplimentare despre produs:


www.hp.com/support/cljcm3530mfp
www.hp.com/go/usemyMFP
HP Color LaserJet seria CM3530 MFP
Ghidul utilizatorului
Drepturi de autor şi licenţă Recunoaşterea mărcilor comerciale

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Adobe®, Acrobat® şi PostScript® sunt mărci


Development Company, L.P. comerciale ale Adobe Systems
Incorporated.
Reproducerea, adaptarea sau traducerea
fără permisiunea prealabilă în scris sunt Corel® este o marcă comercială sau o marcă
interzise, cu excepţia permisiunilor acordate comercială înregistrată a Corel Corporation
prin legile drepturilor de autor. sau a Corel Corporation Limited.

Informaţiile din acest document pot fi Intel® Core™ este marcă comercială a Intel
modificate fără notificare prealabilă. Corporation în S.U.A şi alte ţări/regiuni.

Singurele garanţii pentru produsele şi Java™ este marcă comercială americană a


serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile Sun Microsystems, Inc.
exprese de garanţie, care însoţesc aceste
produse şi servicii. Nici o prevedere a Microsoft®, Windows® şi Windows® XP
prezentului document nu poate fi interpretată sunt mărci comerciale înregistrate ale
drept garanţie suplimentară. Compania HP Microsoft Corporation în S.U.A.
nu va răspunde pentru nici o omisiune sau
eroare tehnică sau editorială din prezentul Windows Vista® este marcă comercială
document. înregistrată sau marcă comercială a
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau
Cod produs: CC519-90944 în alte ţări/regiuni.

Edition 2, 10/2008 UNIX® este o marcă comercială înregistrată


a The Open Group.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR


sunt mărci înregistrate în S.U.A.
Cuprins

1 Informaţii de bază despre produs


Convenţii folosite în acest ghid ............................................................................................................. 2
Comparaţia produselor ......................................................................................................................... 3
Caracteristici ecologice ........................................................................................................................ 4
Caracteristicile produsului .................................................................................................................... 5
Prezentarea produsului ........................................................................................................................ 8
Vedere din faţă .................................................................................................................... 8
Vedere din spate .................................................................................................................. 9
Porturi de interfaţă ............................................................................................................. 10
Localizarea numărului de serie şi a numărului modelului .................................................. 10

2 Panoul de control
Utilizarea panoului de control ............................................................................................................. 12
Aspectul panoului de control .............................................................................................. 12
Ecranul Început .................................................................................................................. 14
Butoanele de pe ecranul senzitiv ....................................................................................... 15
Sistemul de asistenţă al panoului de control ..................................................................... 15
Navigarea în meniul Administrare ...................................................................................................... 16
Meniul Informaţii ................................................................................................................................. 17
Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) ....................................................... 19
Opţiuni implicite pentru originale ........................................................................................ 19
Ajustare imagine ................................................................................................................ 20
Opţiuni implicite de copiere ................................................................................................ 21
Opţiuni implicite de fax ....................................................................................................... 22
Opţiuni implicite pentru e-mail ........................................................................................... 23
Opţiuni implicite pentru trimitere în folder .......................................................................... 24
Opţiuni de imprimare prestabilite ....................................................................................... 25
Meniul Oră/Programare ...................................................................................................................... 26
Meniul Administrare ............................................................................................................................ 28
Meniul Configurare iniţială .................................................................................................................. 31
Networking and I/O (Reţea şi intrări/ieşiri) ......................................................................... 31
Fax Setup (Configurare fax) .............................................................................................. 39
E-mail Setup (Configurare e-mail) ..................................................................................... 42
Meniul Configurare trimitere .............................................................................................. 42

ROWW iii
Meniul Device Behavior (Comportament echipament) ....................................................................... 43
Meniul Print Quality (Calitate imprimare) ............................................................................................ 47
Meniul Troubleshooting (Depanare) ................................................................................................... 51
Meniul Resetări .................................................................................................................................. 54
Meniul Service .................................................................................................................................... 55

3 Software pentru Windows


Sisteme de operare acceptate de Windows ....................................................................................... 58
Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows ............................................................................. 59
Driver universal de tipărire HP (UPD) ................................................................................................ 60
Moduri de instalare UPD .................................................................................................... 60
Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows ............................................................. 61
Prioritatea setărilor de tipărire ............................................................................................................ 62
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows ........................................................ 63
Dezinstalarea software-ului pentru Windows ..................................................................................... 64
Utilitare acceptate pentru Macintosh .................................................................................................. 65
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 65
Serverul Web încorporat .................................................................................................... 65
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 65
Software pentru alte sisteme de operare ........................................................................................... 67

4 Utilizarea produsului cu Macintosh


Software pentru Macintosh ................................................................................................................. 70
Sisteme de operare acceptate pentru Macintosh .............................................................. 70
Drivere de imprimantă acceptate pentru Macintosh .......................................................... 70
Dezinstalarea software-ului din sistemele de operare Macintosh ...................................... 70
Prioritatea pentru setările de tipărire pentru Macintosh ..................................................... 70
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Macintosh ...................................... 71
Software pentru calculatoare Macintosh ............................................................................ 72
HP Printer Utility ................................................................................................ 72
Deschiderea aplicaţiei HP Printer Utility ........................................... 72
Caracteristicile utilitarului HP Printer Utility ...................................... 72
Utilitare acceptate pentru Macintosh ................................................................................. 73
Serverul Web încorporat ................................................................................... 73
Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh ....................................................... 74
Imprimarea ......................................................................................................................... 74
Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh ........................... 74
Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni
personalizate ..................................................................................................... 74
Tipărirea unei coperţi ........................................................................................ 74
Utilizarea filigranelor .......................................................................................... 75
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh ............. 75
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei (imprimare faţă-verso sau duplex) ........ 76

iv ROWW
Stocarea operaţiilor ........................................................................................... 76
Setarea opţiunilor pentru culori ......................................................................... 77
Utilizarea meniului Services (Servicii) ............................................................... 77

5 Conectivitatea
Conexiune USB .................................................................................................................................. 80
Configuraţie de tip reţea ..................................................................................................................... 81
Protocoale de reţea acceptate ........................................................................................... 81
Configurarea produsului în reţea ....................................................................................... 83
Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea .................................................. 83
Setarea sau schimbarea parolei de reţea ......................................................... 83
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ............. 83
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control ..... 84
Dezactivarea protocoalelor de reţea (opţional) ................................................. 85
Dezactivarea IPX/SPX, AppleTalk sau DLC/LLC ............................. 85
Setările duplex şi ale vitezei legăturii ................................................................ 85

6 Hârtie şi suporturi de imprimare


Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a suporturilor de imprimare ........................................ 88
Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare ........................................................... 89
Dimensiuni de hârtie particularizate ................................................................................................... 91
Tipuri acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare .................................................................... 92
Capacitatea tăvii şi a sertarului .......................................................................................................... 94
Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare speciale ................................................................. 95
Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare ................................................................................ 96
Orientarea hârtiei pentru încărcarea tăvilor ....................................................................... 96
Tava 1 ............................................................................................................... 97
Tava 2 sau tava 3 opţională .............................................................................. 99
Încărcarea tăvii 1 ............................................................................................................. 100
Imprimarea plicurilor ........................................................................................ 101
Încărcarea tăvii 2 ............................................................................................................. 102
Încărcarea tăvii opţionale de 500 de coli şi suporturi grele (Tava 3) ............................... 103
Încărcarea hârtiei de dimensiuni standard în tava 3 ...................................... 104
Încărcarea hârtiei de dimensiuni personalizate în tava 3 ................................ 106
Configurarea tăvilor .......................................................................................................................... 108
Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie .................................................................... 108
Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările operaţiei de imprimare ................... 108
Detectarea automată a foliilor transparente (mod de detectare automată) ..................... 108
Setările pentru detectarea automată ............................................................... 109
Selectarea suportului după sursă, tip sau dimensiune .................................................... 109
Sursă ............................................................................................................... 109
Tipul şi dimensiunea ....................................................................................... 109
Locaţii de ieşire ................................................................................................................................ 111

ROWW v
7 Utilizarea caracteristicilor produsului
Setări de economie .......................................................................................................................... 114
Setarea ceasului de timp real .......................................................................................... 114
Setarea formatului de dată .............................................................................. 114
Setarea datei ................................................................................................... 114
Setarea formatului de oră ................................................................................ 114
Setarea orei ..................................................................................................... 114
Hibernare şi trezire .......................................................................................................... 115
Setarea modurilor economice din EWS ........................................................................... 116
Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare ............................................ 117
Crearea unei operaţii stocate ........................................................................................... 117
Imprimarea unei operaţii stocate ..................................................................................... 117
Ştergerea unei operaţii stocate ........................................................................................ 118
Utilizaţi caracteristica de stocare a operaţiilor pentru operaţiile de copiere ..................... 118
Crearea unei operaţii de copiere stocate ........................................................ 118
Imprimarea materialului grafic sau de marketing pentru afaceri ...................................................... 120
Hârtia lucioasă acceptată ................................................................................................ 120
Configurarea tăvii de hârtie ............................................................................................. 120
Configurarea setărilor driverului ....................................................................................... 121
Imprimarea hărţilor şi semnelor pentru exterior rezistente la intemperii .......................................... 122
Hârtie rezistentă acceptată .............................................................................................. 122
Setarea alinierii duplex ..................................................................................................................... 123
Folosirea capsatorului ...................................................................................................................... 124
Capsarea documentelor .................................................................................................. 124
Alimentarea cu capse ...................................................................................................... 125

8 Activităţi de imprimare
Revocarea unei operaţii de imprimare ............................................................................................. 128
Oprirea operaţiei de imprimare curente din panoul de control al produsului ................... 128
Oprirea operaţiei de tipărire curente din programul software .......................................... 128
Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows ....................................................... 129
Deschiderea driverului imprimantei ................................................................................. 129
Utilizarea scurtăturilor pentru tipărire ............................................................................... 129
Setarea opţiunilor pentru hârtie şi calitate ....................................................................... 129
Setarea efectelor documentului ....................................................................................... 130
Setarea opţiunilor de finisare a documentelor ................................................................. 130
Setarea opţiunilor de stocare a operaţiilor ....................................................................... 131
Setarea opţiunilor pentru culori ........................................................................................ 132
Obţinerea de asistenţă şi de informaţii despre starea produselor ................................... 132
Setarea opţiunilor avansate de tipărire ............................................................................ 133

9 Utilizarea culorilor
Gestionarea culorilor ........................................................................................................................ 136

vi ROWW
Automat ........................................................................................................................... 136
Imprimarea în tonuri de gri ............................................................................................... 136
Reglarea manuală a culorilor ........................................................................................... 136
Opţiuni manuale pentru culoare ...................................................................... 136
Teme cromatice ............................................................................................................... 137
Corelarea culorilor ............................................................................................................................ 138
Potrivirea culorilor ca eşantion de carte ........................................................................... 138
Imprimarea eşantioanelor de culori ................................................................................. 139
Utilizarea avansată a culorilor .......................................................................................................... 140
Toner HP ColorSphere .................................................................................................... 140
HP ImageREt 3600 .......................................................................................................... 140
Selectarea suporturilor de imprimare ............................................................................... 140
Opţiuni pentru culori ......................................................................................................... 140
Standard red-green-blue (sRGB) ..................................................................................... 141

10 Copierea
Setarea opţiunilor implicite de copiere ............................................................................................. 144
Ajustarea setărilor de copiere ........................................................................................................... 145
Copierea de pe geamul scanerului ................................................................................................... 146
Copierea din alimentatorul cu documente ........................................................................................ 147
Copierea documentelor faţă-verso ................................................................................................... 148
Copierea manuală a documentelor faţă-verso ................................................................. 148
Copierea automată a documentelor cu două feţe ............................................................ 148
Copierea originalelor de dimensiuni mixte ....................................................................................... 150
Copierea fotografiilor ........................................................................................................................ 151
Combinarea operaţiilor de copiere prin utilizarea caracteristicii Generare operaţie ......................... 152
Anularea unei operaţii de copiere ..................................................................................................... 153

11 Scanarea şi trimiterea către o adresă de e-mail, un folder sau un flux de lucru


Configurarea setărilor de e-mail ....................................................................................................... 156
Protocoale acceptate ....................................................................................................... 156
Configurarea setărilor serverului de e-mail ...................................................................... 156
Folosirea ecranului Send E-mail (Trimitere e-mail) .......................................................................... 158
Efectuarea principalelor funcţii de e-mail ......................................................................................... 159
Încărcarea documentelor ................................................................................................. 159
Trimiterea documentelor .................................................................................................. 159
Trimiterea unui document ............................................................................... 159
Utilizarea funcţiei de completare automată ..................................................... 160
Utilizarea agendei ............................................................................................................................. 161
Crearea unei liste de destinatari ...................................................................................... 161
Utilizarea agendei cu adrese locale ................................................................................. 161
Adăugarea adreselor de e-mail în agenda de adrese locală .......................... 162
Ştergerea adreselor de e-mail din agenda locală ........................................... 162

ROWW vii
Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă .................................................................. 163
Scanarea şi trimiterea într-un folder ................................................................................................. 164
Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru ............................................................. 165

12 Fax
Faxul analogic .................................................................................................................................. 168
Conectarea accesoriului tip fax la o linie telefonică ......................................................... 168
Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de fax ............................................................. 168
Fax digital ......................................................................................................................................... 170

13 Administrarea şi întreţinerea produsului


Pagini informative ............................................................................................................................. 172
HP Easy Printer Care ....................................................................................................................... 175
Deschiderea software-ului HP Easy Printer Care ............................................................ 175
HP Easy Printer Care, secţiuni software .......................................................................... 175
Serverul Web încorporat .................................................................................................................. 178
Deschiderea serverului Web încorporat cu ajutorul unei conexiuni de reţea. .................. 178
Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat ............................................................... 179
Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ....................................................................................... 183
Caracteristici de securitate ............................................................................................................... 184
Protejarea serverului Web încorporat .............................................................................. 184
Ştergerea în siguranţă de pe disc .................................................................................... 184
Date afectate ................................................................................................... 184
Obţinerea accesului la ştergerea sigură a discului .......................................... 185
Informaţii suplimentare .................................................................................... 185
Hard discuri criptate HP de înaltă performanţă ................................................................ 185
Autentificare DSS ............................................................................................................ 185
Blocarea meniurilor panoului de control .......................................................................... 185
Blocarea compartimentului formatorului .......................................................................... 186
Administrarea consumabilelor .......................................................................................................... 187
Depozitarea cartuşelor de tipărire .................................................................................... 187
Politica HP cu privire la cartuşele de tipărire non-HP ..................................................... 187
Linia directă şi site-ul Web HP pentru fraudă .................................................................. 187
Înlocuirea consumabilelor ................................................................................................................. 188
Durată consumabile ......................................................................................................... 188
Localizarea consumabilelor ............................................................................................. 188
Indicaţii pentru înlocuirea consumabilelor ........................................................................ 188
Schimbarea cartuşelor de imprimare ............................................................................... 189
Schimbarea unităţii de colectare a tonerului .................................................................... 192
Instalarea memoriei ......................................................................................................... 194
Instalarea DIMM-urilor de memorie DDR ........................................................ 195
Activarea memoriei pentru Windows ............................................................... 199

viii ROWW
Instalarea unei plăci pentru server de imprimare HP Jetdirect sau EIO sau a
unui hard disc EIO ........................................................................................... 199
Curăţarea echipamentului ................................................................................................................ 202
Curăţarea exteriorului echipamentului ............................................................................. 202
Curăţarea ecranului senzitiv ............................................................................................ 202
Curăţarea geamului scanerului ........................................................................................ 202
Curăţarea alimentatorului de documente ......................................................................... 202
Curăţarea contraplăcii alimentatorului de documente ..................................... 203
Curăţarea rolelor alimentatorului de documente ............................................. 203
Curăţarea cuptorului ........................................................................................................ 205
Calibrarea scanerului ....................................................................................................................... 206
Actualizarea firmware-ului ................................................................................................................ 207
Determinarea versiunii curente de firmware .................................................................... 207
Descărcarea noului firmware de pe site-ul Web HP ........................................................ 207
Transferarea noului firmware către imprimantă ............................................................... 207
Utilizarea fişierului executabil flash pentru a actualiza firmware-ul. ................ 207
Cum se utilizează FTP pentru încărcarea firmware-ului printr-un browser ..... 208
Cum se utilizează FTP pentru actualizarea firmware-ului printr-o conexiune
de reţea ........................................................................................................... 209
Utilizarea HP Web Jetadmin pentru realizarea upgrade-ului firmware-ului ..... 209
Utilizarea comenzilor Microsoft Windows pentru a realiza upgrade-ul
firmware-ului. ................................................................................................... 210

14 Rezolvarea problemelor
Rezolvarea problemelor generale .................................................................................................... 212
Lista de verificare pentru depanare ................................................................................. 212
Factorii care afectează performanţa produsului .............................................................. 213
Restabilirea setărilor din fabrică ....................................................................................................... 214
Tipurile de mesaje de pe panoul de control ..................................................................................... 215
Mesajele afişate pe panoul de control .............................................................................................. 216
Blocaje .............................................................................................................................................. 217
Cauze frecvente ale blocajelor ........................................................................................ 217
Locaţii ale blocajelor ........................................................................................................ 217
Eliminarea blocajelor ....................................................................................................... 218
Eliminarea blocajelor de la uşa din dreapta .................................................... 219
Eliminarea blocajelor din zona tăvii de ieşire .................................................. 223
Eliminarea blocajelor din tava 1 ...................................................................... 224
Eliminarea blocajelor din tava 2 ...................................................................... 225
Eliminarea blocajelor din tava opţională de 500 de coli şi suporturi grele ....... 226
Eliminarea blocajelor la uşa din dreapta jos (Tava 3) ..................................... 227
Eliminarea blocajelor din alimentatorul de documente .................................... 228
Recuperarea după un blocaj ............................................................................................ 229
Probleme la manipularea hârtiei ....................................................................................................... 230
Produsul preia mai multe coli ........................................................................................... 230

ROWW ix
Produsul este alimentat cu hârtie de dimensiuni incorecte. ............................................. 230
Imprimanta preia hârtie din tava incorectă ....................................................................... 230
Hârtia nu este preluată automat ...................................................................................... 231
Hârtia nu se alimentează din tava 2 sau 3 ....................................................................... 231
Foliile transparente sau hârtiile lucioase nu sunt preluate ............................................... 232
Plicurile se blochează sau nu sunt preluate de produs ................................................... 233
La ieşire, coala este îndoită sau încreţită ........................................................................ 233
Produsul nu imprimă duplex sau execută această operaţie în mod necorespunzător .... 234
Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator ....................................................................... 235
Ledul de conectivitate a formatorului ............................................................................... 235
Ledul „Puls” ...................................................................................................................... 237
Ledurile HP Jetdirect ....................................................................................................... 238
Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere ..................................................... 239
Exemplu de probleme legate de calitatea la imprimare ................................................... 239
Riglă pentru defecte repetitive ......................................................................................... 240
Defecte ale foliilor transparente pentru proiecţii .............................................................. 241
Probleme de calitate a imprimării asociate cu mediul ...................................................... 241
Probleme de calitate asociate cu blocajele ...................................................................... 241
Optimizarea şi îmbunătăţirea calităţii imaginii .................................................................. 241
Calibrarea produsului ...................................................................................... 242
Pagini pentru depanarea problemelor de calitate a imprimării ........................ 242
Rezolvarea problemelor de performanţă .......................................................................................... 243
Rezolvarea problemelor legate de fax .............................................................................................. 244
Rezolvarea problemelor legate de e-mail ......................................................................................... 245
Validarea adresei de poartă SMTP .................................................................................. 245
Validarea adresei de poartă LDAP .................................................................................. 245
Rezolvarea problemelor de conectivitate ......................................................................................... 246
Rezolvarea problemelor de conectare directă ................................................................. 246
Rezolvarea problemelor de reţea .................................................................................... 246
Probleme cu software-ul produsului ................................................................................................. 248
Rezolvarea problemelor obişnuite din Windows ............................................................................. 249
Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh .................................................................. 250

Anexa A Consumabile şi accesorii


Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor .......................................................... 254
Numerele de identificare ale componentelor .................................................................................... 255
Accesorii .......................................................................................................................... 255
Cartuşe de imprimare şi unitate de colectare a tonerului ................................................ 255
Memorie ........................................................................................................................... 255
Cabluri şi interfeţe ............................................................................................................ 256
Kituri de întreţinere .......................................................................................................... 256

Anexa B Service şi asistenţă

x ROWW
Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard .............................................................................. 258
Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de imprimare ............................................................. 260
Declaraţie de garanţie limitată pentru kitul de cuptor HP Color LaserJet ......................................... 261
Acord de licenţă pentru utilizatorul final ............................................................................................ 262
Heimdal Kerberos 5 .......................................................................................................................... 265
OpenSSL .......................................................................................................................................... 268
Serviciul de garanţie pentru reparaţii efectuate de client ................................................................. 270
Asistenţă pentru clienţi ..................................................................................................................... 271

Anexa C Specificaţiile produsului


Specificaţii fizice ............................................................................................................................... 274
Consumul de energie şi emisiile acustice ........................................................................................ 275
Specificaţii de mediu ........................................................................................................................ 276

Anexa D Informaţii despre norme


Reglementări FCC ............................................................................................................................ 278
Programul de susţinere a produselor ecologice ............................................................................... 279
Protecţia mediului ............................................................................................................ 279
Generarea de ozon .......................................................................................................... 279
Consumul de energie ....................................................................................................... 279
Utilizarea hârtiei ............................................................................................................... 279
Materiale plastice ............................................................................................................. 279
Consumabile pentru imprimare HP LaserJet ................................................................... 279
Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare .......................................................................... 280
Statele Unite şi Porto Rico .............................................................................. 280
Mai multe returnări (mai mult de un cartuş) .................................... 280
Returnări separate .......................................................................... 280
Expediere ....................................................................................... 280
Returnări din afara SUA .................................................................................. 280
Hârtia ............................................................................................................................... 281
Restricţii privind materialele ............................................................................................. 281
Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice din Uniunea
Europeană ....................................................................................................................... 281
Substanţe chimice ........................................................................................................... 281
Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS) ..................................................... 282
Pentru informaţii suplimentare ......................................................................................... 282
Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 283
Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 284
Declaraţii privind siguranţa ............................................................................................................... 285
Siguranţă laser ................................................................................................................. 285
Reglementări DOC (Canada) .......................................................................................... 285
Declaraţie VCCI (Japonia) ............................................................................................... 285
Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia) ............................................................ 285

ROWW xi
Declaraţie EMC (Coreea) ................................................................................................ 285
Declaraţie EMI (Taiwan) .................................................................................................. 285
Declaraţie pentru laser (Finlanda) ................................................................................... 286
Tabel de substanţe (China) ............................................................................................. 287
Declaraţia Telecom .......................................................................................................................... 288

Index ................................................................................................................................................................. 289

xii ROWW
1 Informaţii de bază despre produs

● Convenţii folosite în acest ghid

● Comparaţia produselor

● Caracteristici ecologice

● Caracteristicile produsului

● Prezentarea produsului

ROWW 1
Convenţii folosite în acest ghid
În cadrul acestui ghid, există sfaturi, note, măsuri de precauţie şi avertismente care vă alertează în
legătură cu informaţii importante.

SFAT: Sfaturile conţin recomandări utile sau scurtături.

NOTĂ: Notele conţin informaţii importante pentru explicarea unui concept sau pentru finalizarea unei
sarcini.

ATENŢIE: Precauţiile arată că trebuie urmate anumite proceduri pentru a evita pierderea datelor sau
deteriorarea produsului.

AVERTISMENT! Avertizările arată că trebuie urmate anumite proceduri pentru a evita vătămările
corporale, pierderile catastrofale de date sau deteriorări severe ale produsului.

2 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Comparaţia produselor
Tabelul 1-1 Modele produs

Model Caracteristici

HP Color LaserJet CM3530 MFP ● Tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli (tava 1)

● Tavă de alimentare de 250 de coli (tava 2)

● Imprimare duplex automată

● Alimentator automat de documente (ADF) ce conţine max. 50 de pagini cu faţa în


sus

● Tavă de ieşire de 250 de coli cu faţa în jos

● Port USB 2.0 de mare viteză

● Server de imprimare HP Jetdirect inclus pentru conectarea la o reţea 10/100Base-


TX

● 512 MB de memorie cu acces aleator (RAM)

● Unitate hard disc

HP Color LaserJet CM3530fs MFP ● Tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli (tava 1)

● Tavă de alimentare de 250 de coli (tava 2)

● Imprimare duplex automată

● Alimentator automat de documente (ADF) cu capacitate pentru 50 de pagini cu faţa


în sus

● Tavă de ieşire de 250 de coli cu faţa în jos

● Port USB 2.0 de mare viteză

● Server de imprimare HP Jetdirect inclus pentru conectarea la o reţea 10/100Base-


TX

● 512 MB de memorie cu acces aleator (RAM)

● Unitate hard disc

● Fax analogic

● Capsator convenabil ce poate capsa până la 20 de coli de hârtie

ROWW Comparaţia produselor 3


Caracteristici ecologice
Duplex Economisiţi hârtie utilizând imprimarea duplex ca setare prestabilită de imprimare.

Reciclare Reduceţi cantitatea de reziduuri folosind hârtie reciclată.

Reciclaţi cartuşele de imprimare utilizând procesul de returnare HP.

Economisirea energiei Economisiţi energie electrică iniţiind modul de hibernare.

Imprimare HP inteligentă de Utilizaţi imprimarea HP inteligentă de pagini Web pentru a selecta, stoca şi organiza text şi
pagini Web grafică de pe mai multe pagini de Web şi pentru a edita şi imprima ulterior exact ceea ce vedeţi
pe ecran. Această funcţie vă oferă controlul de care aveţi nevoie pentru a imprima informaţii
semnificative cu minimizarea reziduurilor.

Stocarea operaţiilor Utilizaţi funcţia de stocare a operaţiilor pentru a administra operaţiile de imprimare. Utilizând
stocarea operaţiilor, activaţi imprimarea când vă aflaţi la produsul partajat, eliminând operaţiile
de imprimare pierdute care sunt apoi reimprimate.

4 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Caracteristicile produsului
Tabelul 1-2 Caracteristici

Viteză şi productivitate ● Imprimă până la 31 pagini pe minut (ppm) pe hârtie de dimensiune Letter şi 30 ppm pe
hârtie A4.

● Imprimarea primei pagini nu durează decât 11 secunde

● Volum maxim recomandat de imprimare lunar de 2.000 - 6.000 pagini

● Un microprocesor de 515 megahertzi (MHz)

● Imprimare duplex la viteză de 75% din tava 2 şi de 50% din tava 1

Rezoluţie ● 600 de puncte pe inch (dpi) cu tehnologia Image Resolution Enhancement (REt) 3600
pentru o imagine optimă

● 1200 x 600 dpi cu Image REt pentru un lucru în linie şi text mic detaliat

Memorie ● 512 MB de memorie cu acces aleator (RAM), cu posibilitatea de extindere până la 1


gigabyte (GB), utilizând module de memorie cu 200 de pini SODIMM care acceptă 128,
256 sau 512 MB de RAM.

● Tehnologie MEt (Memory Enhancement technology) care comprimă automat datele pentru
o utilizare mai eficientă a memoriei RAM.

Interfaţă cu utilizatorul ● Panou de control HP Easy Select u culori complete

● Un server Web încorporat pentru facilitarea accesului la asistenţă şi pentru comandarea


de consumabile (pentru produsele conectate la reţea)

● Software HP Easy Printer Care (un instrument de depanare şi de stare bazat pe Web)

● Funcţii de comandare a consumabilelor bazate pe Internet, prin software-ul HP Easy Printer


Care şi serverul web încorporat

Limbaje şi fonturi ● HP Printer Control Language (PCL) 6

● HP PCL 5

● Emulare HP postscript de nivelul 3

● Direct PDF Printing v1.4

● Printer Management Language

● 80 de tipuri de litere TrueType PS scalabile

Cartuşe de imprimare ● Pentru informaţii referitoare la cartuşele de imprimare, consultaţi www.hp.com/go/


learnaboutsupplies.

● Detectarea cartuşelor de imprimare HP autentice

● Dispozitiv automat de înlăturare a benzii de pe toner

Manipularea hârtiei ● Tava 1 (tavă multifuncţională): O tavă multifuncţională pentru hârtie, folii transparente,
etichete, plicuri şi alte tipuri de hârtie. Tava acceptă până la 100 de coli de hârtie, 50 de
folii transparente sau 10 plicuri.

● Tava 2: tavă de 250 de coli. Această tavă detectează automat dimensiunile obişnuite de
hârtie. Acceptă hârtie de dimensiuni standard sau personalizate.

● Tava opţională 3: Tavă pentru 500 de coli de hârtie şi suporturi de imprimare grele.

● Alimentator automat de documente (ADF): Acceptă maxim 50 de coli de hârtie.

ROWW Caracteristicile produsului 5


Tabelul 1-2 Caracteristici (Continuare)
● Imprimare duplex: Asigură imprimarea automată pe două feţe (imprimare pe ambele feţe
ale hârtiei).

● Scanare duplex ADF: ADF are un duplexor automat pentru scanarea documentelor cu
două feţe.

● Sertar standard de ieşire: Sertarul standard de ieşire este localizat dedesubtul scanerului.
Acest sertar acceptă până la 250 de coli de hârtie. Produsul are un senzor care indică
momentul în care sertarul este plin.

Pentru informaţii referitoare la dimensiunile de hârtie acceptate, consultaţi Dimensiuni acceptate


pentru hârtie şi suporturi de imprimare, la pagina 89.

Pentru informaţii referitoare la tipurile de hârtie acceptate, consultaţi Tipuri acceptate pentru
hârtie şi suporturi de imprimare, la pagina 92.

Sisteme de operare ● Windows 2000®


acceptate
● Windows XP®

● Windows Server 2003® (numai driver)

● Windows Vista™

● Windows Server 2008®

● Macintosh OS X V10.3.9, V10.4, V10.5 şi versiuni ulterioare

Conectivitate ● Conector (RJ-45) LAN (Local area network) pentru serverul de imprimare HP Jetdirect
încorporat

● Un slot de intrare/ieşire (EIO) îmbunătăţit

● Port USB 2.0

● Port USB gazdă pentru soluţiile furnizate de terţi

● O conexiune FIH (Foreign Interface Harness ) (AUX) pentru conectarea altor echipamente

● Placă opţională de fax analogic (inclusă cu HP Color LaserJet CM3530fs MFP)

● Software pentru trimitere digitală HP (DSS)

● Locaş de integrare hardware

Funcţii de protejare a ● Setarea de hibernare economiseşte energie.


mediului
● O mare parte dintre componente şi materiale sunt reciclabile

● Tehnologie de activare instantanee

● Conformitate cu standardul Energy Star®

● Certificare Blue Angel

● Reciclarea cartuşelor şi unităţii de colectare a tonerului cu HP Planet Partners

● Detectarea automată a culorii

Caracteristici de ● Ştergerea în siguranţă de pe disc


securitate
● Blocare pentru securitate (opţională)

● Stocarea operaţiilor

● Autentificare prin PIN a utilizatorilor pentru operaţiile stocate

● Autentificare software de trimitere digitală (DSS - Digital Send Software)

6 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Tabelul 1-2 Caracteristici (Continuare)
● Securitate IPsec

● Suport pentru hard discurile HP de înaltă performanţă

Copierea şi trimiterea ● Detectarea automată a culorii pentru exemplare

● Moduri pentru formate de text, grafică şi combinate

● Caracteristică de întrerupere a operaţiilor

● Mai multe pagini pe o coală

● Animaţii ale panoului de control (de exemplu, recuperarea în urma unui blocaj)

● Scanarea şi trimiterea prin e-mail

◦ Agendă locală pentru e-mail şi fax

◦ Adresare LDAP

● Trimiterea într-un folder

● Scanarea duplex (pe ambele feţe) automată

ROWW Caracteristicile produsului 7


Prezentarea produsului
Vedere din faţă

1 2
3
15 4
14
5
13
6

12
7
8

9
11
10
1 Panou de control color

2 Capacul superior al alimentatorului de documente (deschideţi pentru eliminarea blocajelor)

3 Alimentator automat de documente (ADF)

4 Sertarul de ieşire al alimentatorului de documente

5 Capacul scanerului

6 Capsator convenabil (numai pentru HP Color LaserJet CM3530fs MFP)

7 Uşa din dreapta (acces pentru eliminarea blocajelor)

8 Tava 1 (trageţi mânerul pentru deschiderea tăvii)

9 Uşă inferioară dreapta (acces pentru îndepărtarea blocajelor)

10 Buton de pornire/oprire

11 Tava opţională 3

12 Tava 2

13 Uşa frontală (acces la cartuşele de imprimare şi unitatea de colectare a tonerului)

14 Sertar de ieşire standard

15 Locaş de integrare hardware

8 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


Vedere din spate

1 2

3
4

1 Conector pentru ansamblul scanerului şi alimentatorului automat de documente

2 Porturi de interfaţă

3 Conexiune pentru alimentare

4 Slot pentru o blocare de securitate de tip cablu

ROWW Prezentarea produsului 9


Porturi de interfaţă

1 2
3
4

8
5

7 6

1 Slot de expensiune pentru interfaţa EIO

2 Port USB gazdă (pentru soluţiile furnizate de terţi)

3 Ledul de conectivitate al formatorului (aprins când formatorul este instalat corect)

4 Ledul „Puls” (luminează intermitent când formatorul funcţionează corect)

5 Port USB 2.0 Hi-Speed

6 Port de reţea RJ-45 (include ledurile pentru HP Jetdirect)

7 Harnaşament pentru interfeţe externe (pentru conectarea soluţiilor furnizate de terţi)

8 Conexiune pentru fax (standard pentru HP Color LaserJet CM3530fs MFP, opţională pentru HP Color LaserJet
CM3530 MFP)

Localizarea numărului de serie şi a numărului modelului

Numele modelului Numărul modelului

HP Color LaserJet CM3530 MFP CC519A

HP Color LaserJet CM3530fs MFP CC520A

10 Capitolul 1 Informaţii de bază despre produs ROWW


2 Panoul de control

● Utilizarea panoului de control

● Navigarea în meniul Administrare

● Meniul Informaţii

● Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii)

● Meniul Oră/Programare

● Meniul Administrare

● Meniul Configurare iniţială

● Meniul Device Behavior (Comportament echipament)

● Meniul Print Quality (Calitate imprimare)

● Meniul Troubleshooting (Depanare)

● Meniul Resetări

● Meniul Service

ROWW 11
Utilizarea panoului de control
Panoul de control are un ecran tactil VGA care oferă acces la toate funcţiile imprimantei. Utilizaţi
butoanele şi tastatura numerică pentru a controla operaţiile şi starea produsului. Ledurile indică starea
generală a produsului.

Aspectul panoului de control


Panoul de control include un afişaj tactil grafic, butoane pentru controlul operaţiilor, o tastatură numerică
şi trei leduri de stare.

1 2 3 4 5

6
hp

13 12 11 10 9

1 Port de integrare hardware Zonă pentru adăugarea dispozitivelor de securitate de la


terţi

2 Afişaj grafic cu panou tactil Utilizaţi panoul tactil pentru a deschide şi a configura toate
funcţiile imprimantei.

3 Buton de reglare a luminozităţii Utilizaţi acest buton pentru creşterea sau reducerea
luminozităţii ecranului tactil.

4 Tastatură numerică Utilizaţi această zonă pentru specificarea numărului de


copii şi a altor valori numerice.

5 Butonul Hibernare Dacă produsul este inactiv o perioadă lungă de timp,


acesta va intra automat într-un mod de hibernare. Pentru
a trece produsul în modul de hibernare sau pentru a-l
reactiva, apăsaţi butonul Hibernare.

6 Butonul Resetare Resetează setările operaţiei la valorile din fabrică sau la


valorile definite de utilizator.

7 Butonul Oprire Opreşte operaţia activă şi deschide ecranul pentru starea


operaţiei.

8 Butonul Pornire Începe o operaţie de copiere, iniţiază transmisia digitală,


începe o operaţie de fax sau continuă o operaţie care a fost
întreruptă.

9 Butonul # Utilizaţi acest buton pentru a indica o pauză necesară


pentru un număr de fax.

12 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


10 Indicatorul Atenţie Indicatorul Atenţie prezintă o condiţie a produsului care
necesită intervenţia. De exemplu, o tavă de hârtie goală
sau un mesaj de eroare pe ecran.

11 Indicatorul Date Indicatorul Date specifică faptul că produsul primeşte date.

12 Indicatorul Pregătit Indicatorul Pregătit arată că produsul este gata să înceapă


procesarea unei operaţii.

13 Butonul Clear (Resetare) Readuce setările la valorile implicite.

ROWW Utilizarea panoului de control 13


Ecranul Început
Ecranul de start asigură accesul la funcţiile produsului şi indică starea curentă a acestuia.

NOTĂ: În funcţie de cum a fost configurat produsul, funcţiile afişate pe ecranul de start pot diferi.

2 3 4 5
HP LaserJet

6
1
DDMMYYYY 00.00 AM

9 8 7
1 Caracteristici În funcţie de cum este configurat produsul, funcţiile afişate în această zonă pot include oricare
din următoarele elemente:

● Copiere

● Fax

● E-mail

● E-mail secundar

● Stare operaţie

● Folder reţea

● Stocare operaţie

● Flux de lucru

● Stare consumabile

● Administrare

2 Linia de stare a Linia de stare oferă informaţii despre starea generală a produsului. În această zonă sunt afişate
produsului diverse butoane, în funcţie de starea curentă. Pentru o descriere a fiecărui buton ce poate fi
afişat pe linia de stare, consultaţi Butoanele de pe ecranul senzitiv, la pagina 15.

3 Copy type (Tip copie) Indică dacă copiile sunt color.

4 Copy count (Număr de Caseta Copy count (Număr de copii) indică numărul de copii pe care produsul este setat să le
copii) realizeze.

5 Butonul Asistenţă Apăsaţi pe butonul Asistenţă pentru a accesa sistemul de asistenţă integrat.

6 Bara de derulare Apăsaţi săgeţile de pe bara de derulare pentru a vedea lista completă a funcţiilor disponibile.

7 Deconectare Atingeţi Deconectare pentru a vă deconecta de la produs dacă v-aţi conectat pentru acces la
funcţii restricţionate. După deconectare, produsul readuce toate opţiunile la setările implicite.

8 Adresă de reţea Atingeţi Adresă de reţea pentru a găsi informaţii despre conexiunea de reţea.

9 Data şi ora Aici sunt afişate data şi ora curente. Puteţi selecta formatul pe care îl utilizează produsul pentru
a indica data şi ora, de exemplu, formatul cu 12 ore sau formatul cu 24 de ore.

14 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Butoanele de pe ecranul senzitiv
Linia de stare a ecranului tactil furnizează informaţii despre starea produsului. În această zonă pot fi
afişate diverse butoane. Tabelul următor descrie fiecare buton.

Butonul Început. Apăsaţi butonul Început pentru a reveni în ecranul Început din orice alt ecran.

Butonul Pornire. Apăsaţi pe butonul Pornire pentru a iniţia acţiunea aferentă funcţiei pe care o
utilizaţi.

NOTĂ: Numele acestui buton se modifică pentru fiecare funcţie. De exemplu, pentru funcţia Copiere,
butonul este denumit Începere copiere.

Butonul Oprire. Dacă produsul este în cursul unei operaţii de imprimare sau al unei operaţii de fax, este
afişat butonul Oprire în locul butonului Pornire. Atingeţi butonul Oprire pentru oprirea operaţiei curente.
Produsul vă întreabă dacă doriţi să anulaţi sau să reluaţi operaţia.

Butonul Error (Eroare). Butonul Error (Eroare) este afişat când imprimanta prezintă o eroare ce necesită
atenţie înainte de a putea continua. Atingeţi butonul Error (Eroare) pentru vizualizarea unui mesaj ce
descrie eroarea. Mesajul conţine de asemenea instrucţiuni pentru rezolvarea problemei.

Butonul Warning (Avertisment). Butonul Warning (Avertisment) este afişat când produsul întâmpină o
problemă dar poate funcţiona în continuare. Atingeţi butonul Warning (Avertisment) pentru vizualizarea
unui mesaj ce descrie problema. Mesajul conţine de asemenea instrucţiuni pentru rezolvarea
problemei.

Butonul Asistenţă Apăsaţi acest buton pentru a accesa sistemul de asistenţă online integrat. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Sistemul de asistenţă al panoului de control, la pagina 15.

Sistemul de asistenţă al panoului de control


Imprimanta are un sistem de asistenţă încorporat, care explică modul de utilizare a fiecărui ecran. Pentru
a deschide sistemul de asistenţă, atingeţi butonul Help (Asistenţă) din colţul din dreapta sus al
ecranului.

În cazul anumitor ecrane, sistemul de asistenţă se va deschide cu un meniu global, unde veţi putea
căuta subiecte specifice. Puteţi naviga prin structura de meniuri cu ajutorul butoanelor din meniu.

În cazul ecranelor cu setări pentru operaţii specifice, secţiunea de asistenţă va explica fiecare opţiune
a ecranului respectiv.

Dacă produsul afişează o eroare sau un avertisment, atingeţi butonul pentru eroare sau avertisment
pentru a deschide un mesaj care descrie problema. Mesajul conţine, de asemenea, instrucţiuni
despre rezolvarea problemei.

ROWW Utilizarea panoului de control 15


Navigarea în meniul Administrare
În ecranul Început, apăsaţi Administrare pentru a deschide structura de meniuri. Poate fi necesar să
derulaţi până la capătul ecranului Început pentru a vedea această caracteristică.

Meniul Administrare are mai multe submeniuri, listate în partea stângă a ecranului. Apăsaţi numele unui
meniu pentru a afişa conţinutul acestuia. Semnul plus (+) din dreptul unui meniu indică faptul că acesta
conţine submeniuri. Continuaţi să deschideţi meniurile din structură până la găsirea opţiunii pe care
doriţi să o configuraţi. Pentru a reveni la nivelul anterior, apăsaţi Înapoi.

Pentru a ieşi din meniul Administrare, apăsaţi butonul Început din colţul din stânga sus al ecranului.

Produsul conţine un sistem de asistenţă încorporat, care explică toate opţiunile disponibile din meniuri.
Asistenţa este disponibilă pentru numeroase meniuri în partea dreaptă a ecranului tactil. Alternativ,
pentru a deschide sistemul global de asistenţă, atingeţi butonul Asistenţă din colţul din dreapta sus
al ecranului.

Tabelele din secţiunile următoare indică structura fiecărui meniu din meniul Administrare.

16 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Informaţii
Administrare > Informaţii

Utilizaţi acest meniu pentru a imprima pagini cu informaţii şi rapoarte stocate în memoria internă a
produsului.
Tabelul 2-1 Informaţii meniu

Element de meniu Element de sub- Element de sub- Valori Descriere


meniu meniu

Pagini de Harta meniului Imprimare Afişează structura de bază a meniului


configurare/de stare Administrare Administrare şi setările de administrare
curente.

Pagină de Imprimare Un set de pagini de configurare care indică


configurare setările curente ale produsului.

Pagină de stare a Imprimare Afişează starea consumabilelor, cum ar fi


consumabilelor cartuşele, seturile de întreţinere şi capsele.

Pagină de utilizare Imprimare Afişează informaţii despre numărul de pagini


imprimate pe fiecare tip şi dimensiune de
hârtie.

Jurnal de operaţii cu Imprimare O pagină director care conţine informaţii


utilizarea culorilor despre utilizarea culorilor pentru fiecare
operaţie. Conţinutul paginii include numele
de utilizator, numele aplicaţiei, numărul de
pagini alb-negru şi numărul de pagini color.

Director de fişiere Imprimare O pagină director care conţine informaţii


despre produsele de stocare în masă, cum ar
fi unităţile flash, cardurile de memorie sau
unităţile hard disc instalate pe produs.

ROWW Meniul Informaţii 17


Tabelul 2-1 Informaţii meniu (Continuare)

Element de meniu Element de sub- Element de sub- Valori Descriere


meniu meniu

Rapoarte fax Jurnal de activitate al Imprimare Imprimă o listă de faxuri care au fost trimise
faxului sau primite de acest produs.

Raport apeluri de fax Raport apeluri de fax Imprimare Un raport detaliat al ultimei lucrări fax, trimisă
sau primită.

Miniatură pe raport Da Selectaţi dacă doriţi să includeţi o imagine în


miniatură a primei pagini a faxului în raportul
Nu (prestabilit) apelului.

Când se imprimă un Nu se imprimă automat niciodată


raport
Imprimare după orice operaţie de fax

Imprimare după operaţii de trimitere a faxurilor

Imprimare după orice eroare de fax (prestabilit)

Imprimare numai după erori de trimitere

Imprimare numai după erori de recepţionare

Raport coduri de Imprimare O listă de coduri de facturare utilizate pentru


facturare faxurile trimise. Acest raport afişează
numărul de faxuri facturate pentru fiecare
cod.

Listă de faxuri Imprimare O listă de numere de telefon către care este


blocate blocată trimiterea faxurilor de pe acest
produs.

Listă de apelare Imprimare Indică numerele cu apelare rapidă care au


rapidă fost setate pentru acest produs.

Pagini/Fonturi Pagină Imprimare Imprimarea unei pagini care evidenţiază


eşantion demonstrativă funcţionalităţile de imprimare ale
echipamentului.

Eşantioane RGB Imprimare Imprimat cu mostre de culori pentru diferite


valori RGB. Mostrele au rolul de a vă ghida la
potrivirea culorilor.

Eşantioane CMYK Imprimare Imprimat cu mostre de culori pentru diferite


valori CMYK. Mostrele au rolul de a vă ghida
la potrivirea culorilor.

Listă de fonturi PCL Imprimare O listă a fonturilor limbajului PCL (Printer


Control Language) disponibile în prezent pe
produs.

Listă de fonturi PS Imprimare O listă a fonturilor PostScript (PS) disponibile


în prezent pe produs.

18 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru
operaţii)
Administrare > Opţiuni prestabilite pentru operaţii

Utilizaţi acest meniu pentru a defini opţiunile implicite pentru operaţii, pentru fiecare funcţie. Acestea se
vor utiliza când utilizatorul nu specifică alte opţiuni la crearea unei operaţii.

Opţiuni implicite pentru originale


Administrare > Opţiuni prestabilite pentru operaţii > Opţiuni prestabilite pentru originale
Tabelul 2-2 Meniul Opţiuni prestabilite pentru originale

Element de meniu Valori Descriere

Dimensiune hârtie Selectaţi o dimensiune de hârtie Selectaţi dimensiunea pentru hârtie cea mai frecvent utilizată pentru
din listă. copierea originalelor scanate.

Număr de feţe 1 Selectaţi dacă originalele copiate sau scanate sunt cel mai frecvent
cu o singură faţă sau cu două feţe.
2

Orientare Portret Selectaţi orientarea care este utilizată cel mai frecvent pentru
copierea sau scanarea originalelor. Selectaţi Portret dacă latura
Peisaj scurtă este în partea superioară sau selectaţi Peisaj dacă latura lungă
este în partea superioară.

Optimizare text/imagine Ajustare manuală Optimizaţi ieşirea pentru un anumit tip de original: text, imagini sau
un amestec din ambele.
Text
Dacă aţi selectat Ajustare manuală, specificaţi combinaţia de text şi
Fotografie imprimată imagini care este utilizată cel mai des.

Fotografie

ROWW Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) 19


Ajustare imagine
Administrare > Opţiuni prestabilite pentru operaţii > Ajustare imagine
Tabelul 2-3 Meniul Ajustare imagine

Element de meniu Valori Descriere

Întunecare Selectaţi o valoare. Selectaţi nivelul de densitate (întunecare) al imprimatelor.

Curăţare fundal Reglaţi valoarea în limitele Măriţi valoarea setării Curăţare fundal pentru a elimina imaginile
permise. estompate din fundal sau pentru a elimina o culoare deschisă din
fundal.

Claritate Reglaţi valoarea în limitele Reglaţi valoarea setării Claritate pentru a face imaginea mai clară sau
permise. mai estompată.

20 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Opţiuni implicite de copiere
Administrare > Opţiuni prestabilite pentru operaţii > Opţiuni de copiere prestabilite
Tabelul 2-4 Meniul Opţiuni de copiere prestabilite

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Număr de exemplare Introduceţi numărul de Setaţi numărul implicit de exemplare pentru o operaţie
exemplare. Setarea de copiere.
implicită din fabrică este 1.

Număr de feţe 1 Setaţi numărul implicit de feţe pentru exemplare.

Color/Alb-negru Detectare automată Alegeţi dacă modul prestabilit de copiere este color,
alb-negru sau detectat automat pe baza originalului.
Color

Negru (prestabilit)

Colaţionare Dezactivat Configuraţi opţiunile pentru colaţionarea seturilor de


exemplare.
Activat (prestabilit)
Dacă selectaţi opţiunea Activat, produsul imprimă o
copie completă a originalului înainte de a începe
copierea următoare. În caz contrar, produsul imprimă
mai întâi prima pagină a tuturor exemplarelor înainte să
imprime a doua pagină şi următoarele.

Până la margini Normal (recomandat) Dacă documentul original se imprimă până aproape de
(prestabilit) margini, utilizaţi caracteristica Până la margini pentru a
evita umbrele care pot să apară pe margini. Combinaţi
Imprimare până la margini această caracteristică cu caracteristica Micşorare/
Mărire pentru a vă asigura că pagina se va imprima în
întregime pe exemplare.

Includere automată Dezactivat (prestabilit) Această caracteristică reduce automat dimensiunea


margini imaginii la scanare, pentru ca marginile să fie incluse.
Activat

ROWW Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) 21


Opţiuni implicite de fax
Administrare > Opţiuni prestabilite pentru operaţii > Opţiuni de fax prestabilite

NOTĂ: Acest meniu este disponibil exclusiv pentru HP Color LaserJet CM3530fs MFP.

Tabelul 2-5 Meniul Trimitere faxuri

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Rezoluţie Standard (100x200 dpi) Setaţi rezoluţia documentelor trimise. Imaginile cu


(prestabilit) rezoluţie mai mare au mai multe puncte per inch (dpi),
astfel încât prezintă mai multe detalii. Imaginile cu
Fină (200x200 dpi) rezoluţie mai mică au mai puţine puncte per inch (dpi)
şi prezintă mai puţine detalii, dar au dimensiune mai
Superfină (300x300 dpi) mică.

Antet fax Adăugare la început Selectaţi poziţia pe pagină a antetului de fax.


(prestabilit)
Selectaţi Adăugare la început pentru a imprima antetul
Suprapunere faxului deasupra conţinutului aferent şi a muta acest
conţinut mai jos pe pagină. Selectaţi Suprapunere
pentru a imprima antetul faxului deasupra părţii
superioare a conţinutului faxului, fără să mutaţi
conţinutul aferent mai jos. Utilizarea acestei opţiuni
poate preveni extinderea unui fax cu o singură pagină
pe o altă pagină.

Tabelul 2-6 Meniul Recepţionare fax

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Redirecţionare fax Redirecţionare fax Dezactivat (prestabilit) Pentru a direcţiona faxurile primite către un alt
dispozitiv care este prevăzut cu fax, selectaţi
Personalizat Redirecţionare fax şi Personalizat. Introduceţi apoi
numărul celuilalt dispozitiv de fax în câmpul Număr de
redirecţionare fax. Când selectaţi elementul de meniu
Redirecţionare fax pentru prima dată, vi se solicită să
setaţi un cod PIN. Introduceţi acest cod PIN de fiecare
dată când utilizaţi acest meniu. Codul PIN este de
asemenea utilizat pentru a accesa meniul Imprimare
faxuri.

Schimbare PIN Utilizaţi această opţiune pentru a schimba codul PIN


pentru meniul Redirecţionare fax.

Marcare faxuri Activat Adăugaţi data, ora, numărul de telefon al expeditorului


recepţionate şi numărul de pagină pentru fiecare pagină a faxurilor
Dezactivat (prestabilit) recepţionate de acest produs.

Încadrare în pagină Activat (prestabilit) Micşoraţi faxurile cu un format mai mare decât
dimensiunea Letter sau A4 pentru a se încadra într-o
Dezactivat pagină Letter sau A4. Dacă această funcţie este setată
la Dezactivat, faxurile mai mari de dimensiunea Letter
sau A4 vor fi afişate pe mai multe pagini.

Tavă de hârtie pentru fax Selectaţi din lista de tăvi. Selectaţi tava în care să găseşte suportul de imprimare
Setarea prestabilită este de dimensiunea şi tipul corespunzătoare pentru
Automat. faxurile primite.

22 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Opţiuni implicite pentru e-mail
Administrare > Opţiuni prestabilite pentru operaţii > Opţiuni de e-mail prestabilite

Element de meniu Valori Descriere

Tip fişier document PDF (prestabilit) Selectaţi formatul de fişier pentru e-mail.

JPEG

TIFF

M-TIFF

Calitate imprimare Ridicat (fişier mare) Selectarea unei calităţi superioare la ieşire măreşte
dimensiunea fişierului trimis.
Medie (prestabilit)

Scăzut (fişier mic)

Rezoluţie 300 dpi Selectaţi rezoluţia. Utilizaţi o setare inferioară pentru a crea
fişiere mai mici.
200 dpi

150 DPI (prestabilit)

75 dpi

Color/Alb-negru Scanare color (prestabilit) Specificaţi dacă mesajul de e-mail va fi alb-negru sau color.

Scanare alb-negru

Versiune TIFF TIFF 6.0 (prestabilit) Specificaţi versiunea TIFF utilizată la salvarea fişierelor
scanate.
TIFF (Ulterior 6.0)

ROWW Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) 23


Opţiuni implicite pentru trimitere în folder
Administrare > Opţiuni prestabilite pentru operaţii > Opţiuni prestabilite de trimitere în folder

Element de meniu Valori Descriere

Color/Alb-negru Scanare color Specificaţi dacă fişierul va fi alb-negru sau color.

Scanare alb-negru
(prestabilit)

Tip fişier document PDF (prestabilit) Selectaţi formatul pentru fişier.

M-TIFF

TIFF

JPEG

Versiune TIFF TIFF 6.0 (prestabilit) Specificaţi versiunea TIFF utilizată la salvarea fişierelor
scanate.
TIFF (Ulterior 6.0)

Calitate imprimare Ridicat (fişier mare) Selectarea unei calităţi superioare la ieşire măreşte
dimensiunea fişierului trimis.
Medie (prestabilit)

Scăzut (fişier mic)

Rezoluţie 75 dpi Selectaţi rezoluţia. Utilizaţi o setare inferioară pentru a crea


fişiere mai mici.
150 DPI (prestabilit)

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

24 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Opţiuni de imprimare prestabilite
Administrare > Opţiuni prestabilite pentru operaţii > Opţiuni de imprimare prestabilite
Tabelul 2-7 Meniul Opţiuni de imprimare prestabilite

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Exemplare per operaţie Introduceţi o valoare. Setaţi numărul implicit de exemplare pentru operaţiile
de imprimare.

Dimensiune prestabilită (Lista dimensiunilor Selectaţi dimensiunea hârtiei.


hârtie acceptate)

Dimensiune prestabilită Unitate de măsură Milimetri Configuraţi dimensiunea implicită pentru hârtie, care
hârtie personalizată se utilizează atunci când utilizatorul selectează
Inch Personalizat ca dimensiune de hârtie pentru o operaţie
de imprimare.

Dimensiune X Configuraţi lăţimea pentru Dimensiune prestabilită


hârtie personalizată.

Dimensiune Y Configuraţi înălţimea pentru Dimensiune prestabilită


hârtie personalizată.

Imprimare feţe O faţă Selectaţi dacă operaţiile de imprimare sunt implicit cu


o faţă sau cu două feţe.
Faţă-verso

Format faţă/verso Margine lungă (prestabilit) Utilizaţi această caracteristică pentru a configura stilul
prestabilit pentru operaţiile de imprimare pe două feţe.
Margine scurtă
Dacă este selectată opţiunea Margine lungă şi operaţia
are orientarea Portret, stilul rezultat va fi Carte. Dacă
operaţia are orientarea Peisaj, stilul rezultat va fi
Calendar (cu paginile legate în partea superioară).

Dacă este selectată opţiunea Margine scurtă şi


operaţia are orientarea Portret, stilul rezultat va fi
Calendar. Dacă operaţia are orientarea Peisaj, stilul
rezultat va fi Broşură.

ROWW Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite pentru operaţii) 25


Meniul Oră/Programare
Administrare > Oră/Programare

Utilizaţi acest meniu pentru a seta ora şi a configura setările pentru modul de hibernare.

NOTĂ: Valorile indicate drept „(prestabilite)” reprezintă valorile prestabilite din fabrică. Anumite
elemente de meniu nu au valori prestabilite.
Tabelul 2-8 Meniul Oră/Programare

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Dată/Oră Format dată AAAA/LLL/ZZ Utilizaţi această caracteristică pentru a seta


(prestabilit) data şi ora şi pentru a seta formatul datei şi
orei pentru faxurile trimise.
LLL/ZZ/AAAA

ZZ/LLL/AAAA

Dată Lună

Zi

An

Format oră 12 ore (AM/PM)


(prestabilit)

24 ore

Oră Oră

Minut

AM

PM

Fus orar Selectaţi un fus orar Selectaţi fusul orar din locaţia produsului.
din listă.

Ajustare pentru ora Activat


de vară
Dezactivat

Întârziere hibernare 1 minut Utilizaţi această caracteristică pentru a seta


intervalul de inactivitate după care produsul
15 minute va intra în modul Hibernare.

20 minute

30 minute
(prestabilit)

45 minute

1 oră (60 minute)

90 minute

2 ore

4 ore

26 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-8 Meniul Oră/Programare (Continuare)

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Oră de activare Luni Dezactivat Selectaţi Personalizat pentru a seta o oră de


(prestabilit) activare pentru fiecare zi a săptămânii.
Marţi Produsul va ieşi din modul de hibernare
Personalizat conform acestui program. Utilizarea unui
Miercuri program de hibernare permite economisirea
energiei şi pregătirea produsului pentru
Joi utilizare, astfel încât utilizatorii să nu fie
nevoiţi să aştepte încălzirea produsului.
Vineri

Sâmbătă

Duminică

Timp hibernare Luni Dezactivat Utilizaţi această caracteristică pentru a seta


(prestabilit) un timp de hibernare pentru fiecare zi din
Marţi săptămână în perioade în care produsul nu
Personalizat va fi probabil utilizat (de exemplu, la o
Miercuri anumită oră în fiecare seară). Setarea unui
timp de hibernare trece automat produsul
Joi într-un mod cu consum redus de energie.
Selectaţi o zi, apoi selectaţi Personalizat
Vineri
pentru a seta un program personalizat de
hibernare.
Sâmbătă

Duminică

Imprimare faxuri Mod de imprimare Stocare globală Dacă vă faceţi griji cu privire la securitatea
faxuri faxuri recepţionate faxurilor confidenţiale, utilizaţi această
caracteristică pentru a memora faxurile în loc
să le imprimaţi direct prin crearea unui
program de imprimare. Când selectaţi acest
element de meniu pentru prima dată, vi se
solicită să setaţi un PIN. Tastaţi numărul PIN
de fiecare dată când utilizaţi acest meniu.

Imprimare globală Selectaţi Imprimare globală faxuri


faxuri recepţionate recepţionate pentru a imprima toate faxurile
(prestabilit) primite la momentul primirii.

Utilizare program de Creare program de Selectaţi Utilizare program de imprimare


imprimare faxuri imprimare faxuri faxuri pentru a accesa opţiunile meniului
Creare program de imprimare faxuri, care vă
permit să configuraţi o programare pentru
imprimarea faxurilor primite.

Schimbare PIN Selectaţi Schimbare PIN pentru a schimba


codul PIN care trebuie introdus de utilizatori
pentru imprimarea faxurilor.

ROWW Meniul Oră/Programare 27


Meniul Administrare
Administrare > Administrare

Utilizaţi acest meniu pentru a seta opţiunile generale de administrare a produsului.

NOTĂ: Valorile indicate drept „(prestabilite)” reprezintă valorile prestabilite din fabrică. Anumite
articole de meniu nu au valori prestabilite.
Tabelul 2-9 Administrare meniu

Articol de meniu Articol de submeniu Valori Descriere

Buton Adresă de reţea Afişare Utilizaţi această caracteristică pentru a afişa butonul
Network Address (Adresă de reţea) în ecranul Home
Ascundere (prestabilit) (Principal).

Administrare operaţie Limită de stocare operaţie Selectaţi numărul maxim Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza şi administra
stocată de copiere rapidă de operaţii de stocat. operaţiile stocate pe produs.

Expirare păstrare operaţie Dezactivat (prestabilit)


de copiere rapidă
1 oră

4 ore

1 zi

1 săptămână

Listă de operaţii stocate Alfabetică

Cronologică

Mod Hibernare Dezactivare Utilizaţi această caracteristică pentru a personaliza


setările modului de hibernare.
Utilizare întârziere
hibernare (prestabilit) Selectaţi Utilizare întârziere hibernare pentru a seta
produsul astfel încât să intre în modul de hibernare
după scurgerea tipului setat în meniul Oră/
Programare.

Administrare Înlocuiţi consumabile Determină comportamentul produsului când unul


consumabile dintre consumabile are un nivel scăzut.

Produsul afişează mesajul "Comandaţi consumabile"


când un consumabil este pe terminate sau mesajul
"Înlocuiţi consumabile" când un consumabil a ajuns la
finalul duratei de utilizare estimate. Pentru a asigura o
calitate optimă a imprimării, HP recomandă înlocuirea
consumabilului la afişarea mesajului "Înlocuiţi
consumabile". Consumabilul nu trebuie înlocuit la
acest moment decât în cazul în care calitatea
imprimării devine inacceptabilă. Imprimarea după
acest moment este posibilă utilizând opţiunea Ignorare
la epuizare 1 sau Ignorare la epuizare 2. Opţiunile
Ignorare permit produsului să continue utilizarea
consumabilului care a ajuns la finalul duratei de
utilizare estimate.

Oprire la scăzut Selectaţi Oprire la scăzut pentru a opri imprimarea


când un consumabil are un nivel scăzut.

Oprire la terminare Alegeţi Oprire la terminare pentru a opri imprimarea


(prestabilit) când un consumabil a ajuns la finalul duratei de
utilizare estimate. Imprimarea după acest moment este

28 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-9 Administrare meniu (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Valori Descriere

posibilă utilizând opţiunea Ignorare la epuizare 1 sau


Ignorare la epuizare 2. Consumabilul nu trebuie
înlocuit acum decât în cazul în care calitatea imprimării
nu mai este acceptabilă.

Ignorare la epuizare 1 Alegeţi Ignorare la epuizare 1 pentru a permite


produsului să continue imprimarea când
Ignorare la epuizare 2 consumabilele, cu excepţia unităţii de colectare a
tonerului, au ajuns la finalul duratei de utilizare
estimate. Utilizarea acestei opţiuni va conduce în final
la o calitate inacceptabilă a imprimării. Este
recomandat să aveţi un cartuş de schimb pentru
momentul când calitatea imprimării va deveni
inacceptabilă.

Alegeţi Ignorare la epuizare 2 pentru a permite


produsului să continue imprimarea când un
consumabil color a depăşit durata de utilizare estimată,
inclusiv unitatea de colectare a tonerului. Această
opţiune nu este recomandată din cauza riscului de
supraîncărcare a unităţii de colectare a tonerului, ceea
ce poate face necesare reparaţii ale produsului.

Informaţiile despre cantitatea de toner rămasă nu sunt


disponibile când se imprimă în modul Ignorare.

În momentul în care un consumabil HP a ajuns la


sfârşitul duratei de utilizare estimate, garanţia HP
Premium Protection Warranty pentru acel consumabil
s-a încheiat. Pentru informaţii despre garanţie,
consultaţi Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul
de imprimare, la pagina 260.

Opţiunile Ignorare pot fi activate sau dezactivate în


orice moment şi nu trebuie reactivate pentru fiecare
consumabil. Produsul va continua să imprime în mod
automat când un consumabil a atins limita duratei de
utilizare estimate. Mesajul “Înlocuire consumabil.
Ignorare în uz” este afişat pe panoul de control când
un consumabil este utilizat în modul Ignorare. Când
consumabilul este înlocuit cu un consumabil nou,
opţiunea Ignorare este dezactivată până când un alt
consumabil ajunge la finalul de utilizare estimate.

Limită pagini Acest meniu se afişează dacă selectaţi Da, utilizare


ignorare pentru oricare din opţiunile de ignorare.
Intervalul este cuprins Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi ca produsul
între 0 şi 100000. să le imprime în modul de ignorare. Valoarea
prestabilită este 1500.

Consumabil aproape Selectaţi o valoare din Utilizaţi acest meniu pentru a efectua activităţi
consumat/Prag de interval. Setarea administrative de gestionare a consumabilelor, precum
comandare prestabilită este 5%. modificarea pragurilor la care trebuie comandate
consumabilele.

Consumabil color epuizat Oprire (prestabilit) Acest meniu stabileşte comportamentul produsului
când un consumabil color este la limita duratei de
Continuare automată cu utilizare estimate. Când este selectată opţiunea
negru Continuare automată cu negru, produsul va continua
imprimarea utilizând numai toner negru.

ROWW Meniul Administrare 29


Tabelul 2-9 Administrare meniu (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Valori Descriere

Restricţionare utilizare Acces la imprimare color Activare color (prestabilit) Acest element de meniu permite administratorului să
culori dezactiveze sau să restricţioneze imprimarea color.
Color dacă este permis Pentru a utiliza setarea Color dacă este permis, setaţi
permisiuni pentru utilizator şi/sau permisiuni pentru
Dezactivare color aplicaţie pe serverul Web încorporat, în software-ul HP
Easy Printer Care sau Web Jetadmin.

Acces la copiere color Activare color (prestabilit) Acest element îi permite administratorului să
dezactiveze sau să restricţioneze copierea color.
Dezactivare color

Combinaţie color/alb- Automat (prestabilit) Acest element controlează modul în care motorul
negru comută între modul color şi modul monocrom pentru
Majoritar pagini color performanţe maxime şi o durată de viaţă prelungită a
cartuşelor de imprimare.
Majoritar pagini alb-negru
Selectaţi Automat pentru a reseta produsul la setările
prestabilite din fabrică.

Selectaţi Majoritar pagini color dacă majoritatea


operaţiilor de imprimare sunt color cu acoperire mare
a paginilor.

Alegeţi Majoritar pagini alb-negru dacă imprimaţi mai


mult operaţii monocrome sau o combinaţie de operaţii
color şi monocrome.

30 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Configurare iniţială
Administrare > Configurare iniţială

NOTĂ: Valorile indicate drept „(prestabilite)” reprezintă valorile prestabilite din fabrică. Anumite
elemente de meniu nu au valori prestabilite.

Networking and I/O (Reţea şi intrări/ieşiri)


Administrare > Configurare iniţială > Reţea şi intrări/ieşiri
Tabelul 2-10 Reţea şi intrări/ieşiri

Articol de meniu Articol de submeniu Valori Descriere

Expirare I/O Selectaţi o valoare din Timpul de expirare I/O reprezintă durata până la
interval. Setarea eşuarea unei operaţii de imprimare. Dacă fluxul de date
prestabilită din fabrică primit de produs pentru o operaţie de imprimare se
este 15 secunde. întrerupe, această setare indică perioada de timp care
se va scurge până la raportarea eşecului operaţiei
respective.

Intrare paralelă Viteză mare Nu Utilizaţi setarea Viteză mare pentru a configura viteza
portului paralel la comunicarea cu gazda.
NOTĂ: Acest element Da (prestabilit)
apare numai dacă este
instalat un accesoriu EIO. Funcţii avansate Activat (prestabilit) Utilizaţi setarea Funcţii avansate pentru a activa sau
dezactiva comunicaţiile bidirecţionale paralele.
Dezactivat

Jetdirect încorporat Consultaţi Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect, la pagina 31 pentru o listă a opţiunilor.

EIO <X> Jetdirect

Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

TCP/IP Activare Dezactivat: Dezactivează protocolul TCP/IP

Activat (prestabilit). Activează protocolul TCP/IP.

Numele gazdei Un şir alfanumeric de până la 32 de caractere, utilizat


pentru identificarea produsului. Numele este listat în
pagina de configurare HP Jetdirect. Numele prestabilit
al gazdei este NPIxxxxxx, unde xxxxxx sunt ultimele
şase cifre ale adresei plăcii de reţea (MAC).

Setări IPV4 Metodă de configurare Specifică metoda prin care parametrii TCP/IPv4 vor fi
configuraţi pe un server de imprimare HP Jetdirect.

Bootp: Utilizaţi protocolul BootP (Bootstrap Protocol)


pentru configurarea automată de pe un server BootP.

DHCP: Utilizaţi protocolul DHCP (Dynamic Host


Configuration Protocol) pentru configurarea automată
de pe un server DHCPv4. Dacă există şi este selectat
un împrumut DHCP, vor fi disponibile meniurile
Eliberare DHCP şi Reînnoire DHCP pentru setarea
opţiunilor pentru împrumutul DHCP.

ROWW Meniul Configurare iniţială 31


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

IP automat: Utilizează sistemul local de adresare


automată IPv4 pentru legături. Va fi atribuită automat
o adresă de tipul 169.254.x.x.

Manual: Utilizaţi meniul Setări manuale pentru a


configura parametrii TCP/IPv4.

IP prestabilit Specificaţi adresa IP care va fi utilizată în mod


prestabilit atunci când serverul de imprimare nu poate
obţine o adresă IP din reţea în timpul unei reconfigurări
TCP/IP forţate (de exemplu, atunci când se efectuează
o configurare manuală pentru a utiliza BootP sau
DHCP).

IP automat: Se setează o adresă IP locală de tipul


169.254.x.x.

Moştenire: Se setează adresa 192.0.0.192, similar cu


produsele HP Jetdirect mai vechi.

Eliberare DHCP Acest meniu apare dacă Metodă de configurare a fost


setată la DHCP şi există un împrumut DHCP pentru
serverul de imprimare.

Nu (prestabilit). Împrumutul DHCP curent este salvat.

Da: Împrumutul DHCP curent şi adresa IP împrumutată


sunt eliberate.

Reînnoire DHCP Acest meniu apare dacă Metodă de configurare a fost


setată la DHCP şi există un împrumut DHCP pentru
serverul de imprimare.

Nu (prestabilit). Serverul de imprimare nu solicită


reînnoirea împrumutului DHCP.

Da: Serverul de imprimare solicită reînnoirea


împrumutului DHCP curent.

Setări manuale (Disponibil numai dacă Metodă de configurare este


setată la Manual). Configuraţi parametrii direct de la
panoul de control al imprimantei:

Adresă IP: Adresa IP unică a imprimantei (n.n.n.n),


unde n este o valoare de la 0 la 255.

Mască de subreţea: Masca de subreţea a imprimantei


(m.m.m.m), unde m este o valoare de la 0 la 255.

Server Syslog: Adresa IP a serverului de jurnalizare


utilizat pentru primirea şi jurnalizarea mesajelor de
sistem.

Poartă prestabilită: Adresa IP a porţii sau a router-ului


utilizat pentru comunicaţii cu alte reţele.

Expirare la neutilizare: Perioada (în secunde) după


care o conexiune TCP inactivă cu date de imprimare
este închisă (valoarea prestabilită este de 270 de
secunde. 0 dezactivează expirarea.)

DNS principal Introduceţi adresa IP (n.n.n.n) a serverului DNS


principal.

32 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

DNS secundar Introduceţi adresa IP (n.n.n.n) a serverului DNS


secundar.

Setări IPV6 Activare Utilizaţi acest element pentru a activa sau dezactiva
funcţionarea IPv6 pe serverul de imprimare.

Dezactivat: IPv6 este dezactivat.

Activat (prestabilit). IPv6 este activat.

Adresă Setări manuale: Utilizaţi acest element pentru a


configura manual adresele IPv6 de pe serverul de
imprimare.

Activare: Selectaţi acest element şi alegeţi opţiunea


Activat pentru a activa configurarea manuală sau
Dezactivat pentru a dezactiva configurarea manuală.

Adresă: Utilizaţi acest element pentru a introduce o


adresă IPv6, compusă din 32 de cifre hexazecimale,
care utilizează sintaxa hexazecimală cu puncte.

Politică DHCPV6 Specificat de router: Metoda de configurare automată


pe care o utilizează serverul de imprimare este
determinată de către un router. Routerul specifică dacă
serverul de imprimare îşi obţine adresa, informaţiile de
configurare sau ambele de pe un server DHCPv6.

Router indisponibil: Dacă nu este disponibil un router,


serverul de imprimare va încerca să îşi obţină
configuraţia de pe un server DHCPv6.

Întotdeauna: Indiferent dacă este sau nu disponibil un


router, serverul de imprimare va încerca întotdeauna
să îşi obţină informaţiile de configurare de pe un server
DHCPv6.

DNS principal Utilizaţi acest element pentru a specifica o adresă IPv6


pentru serverul DNS principal pe care trebuie să îl
utilizeze serverul de imprimare.

DNS secundar Utilizaţi acest element pentru a specifica o adresă IPv6


pentru serverul DNS secundar pe care trebuie să îl
utilizeze serverul de imprimare.

Server proxy Specifică serverul proxy care va fi utilizat de către


aplicaţiile încorporate în produs. Serverele proxy sunt
în general utilizate de către clienţii din reţea pentru
acces la Internet. Acesta păstrează în cache paginile
Web şi oferă acestor clienţi un anumit grad de
securitate la navigarea pe Internet.

Pentru a specifica un server proxy, introduceţi adresa


IPv4 sau numele de domeniu complet. Numele poate
avea până la 255 de octeţi.

În anumite reţele, poate fi necesar să contactaţi


furnizorul de servicii Internet (ISP) pentru adresa
serverului proxy.

Port proxy Introduceţi numărul portului utilizat de serverul proxy


pentru asistenţă pentru clienţi. Numărul portului
identifică portul rezervat pentru activitate proxy in reţea
şi poate avea o valoare cuprinsă între 0 şi 65535.

ROWW Meniul Configurare iniţială 33


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

Expirare la neutilizare Aceasta este perioada de timp, în secunde, după care


o conexiune TCP inactivă cu date de imprimare este
închisă. Valoarea prestabilită este 270 de secunde.
Pentru a dezactiva expirarea, specificaţi 0.

IPX/SPX Activare Dezactivat: Dezactivează protocolul IPX/SPX.

Activat (prestabilit). Activează protocolul IPX/SPX.

Tip cadru Selectează setarea cadrului reţelei dvs.

Automat: Setează automat şi limitează tipul cadrului la


primul detectat.

EN_8023, EN_II, EN_8022 şi EN_SNAP: Selecţii


pentru tipul cadrului pentru reţelele Ethernet.

AppleTalk Activare Dezactivat: Dezactivează protocolul AppleTalk.

Activat (prestabilit). Activează protocolul AppleTalk.

DLC/LLC Activare Dezactivat: Dezactivează protocolul DLC/LLC.

Activat (prestabilit). Activează protocolul DLC/LLC.

Securitate Imprimare pagină de Da (prestabilit). Se imprimă o pagină cu setările de


securitate securitate curente de pe serverul HP Jetdirect.

Nu: Nu se imprimă nicio pagină cu setări de securitate.

Securizare Web Specificaţi dacă serverul Web integrat acceptă


comunicaţii numai prin HTTPS (Secure HTTP) sau şi
prin HTTP şi prin HTTPS.

HTTPS necesar (prestabilit). În cazul comunicaţiilor


securizate, nu este acceptat decât accesul HTTPS.
Serverul de imprimare va apărea ca site securizat.

HTTPS opţional: Este permis accesul HTTP sau


HTTPS.

IPSec Specificaţi starea IPsec pe serverul de imprimare.

Păstrare: Starea IPSec rămâne aceeaşi ca şi în cazul


configuraţiei curente.

Dezactivare: Operarea IPSec pe serverul de imprimare


este dezactivată.

Resetare securitate Specificaţi dacă setările de securitate ale serverului de


imprimare vor fi salvate sau resetate la valorile
prestabilite din fabrică.

Nu: Setările de securitate curente sunt menţinute.

Da: Setările de securitate sunt resetate la valorile din


fabrică.

Diagnosticare Teste încorporate Utilizaţi testele pentru diagnosticarea echipamentului


hardware al reţelei sau problemelor de conectare TCP/
IP.

Testele încorporate vă ajută să identificaţi dacă o


eroare de reţea este cauzată de produs sau de factori
externi. Utilizaţi un test încorporat pentru a verifica

34 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

traseele hardware şi de comunicare ale serverului de


imprimare. După selectarea şi activarea unui test şi
după setarea timpului de execuţie, trebuie să selectaţi
Executare pentru a iniţia testul.

În funcţie de durata execuţiei, testul selectat va rula


continuu, până la oprirea produsului sau până la
survenirea unei erori şi imprimarea unei pagini de
diagnostic.

Test hardware reţea LAN ATENŢIE: Rularea acestui test încorporat va


determina ştergerea configuraţiei TCP/IP.

Acest test va determina efectuarea unui test loopback


intern. Testul loopback intern va trimite şi va recepţiona
pachete de date numai către/de la hardwareul intern
de reţea. Nu există transmisii externe în reţeaua dvs.

Selectaţi Da pentru a alege acest test sau Nu pentru a


nu-l alege.

Test HTTP Acest test verifică funcţionarea HTTP preluând pagini


predefinite de pe produs şi testând serverul Web
încorporat.

Selectaţi Da pentru a alege acest test sau Nu pentru a


nu-l alege.

Test SNMP Acest test verifică funcţionarea comunicaţiilor SNMP,


accesând obiecte SNMP predefinite de pe produs.

Selectaţi Da pentru a alege acest test sau Nu pentru a


nu-l alege.

Test cale date Acest test vă ajută să identificaţi problemele de pe


traseul datelor şi problemele de corupere a datelor de
pe un produs HP cu emulare Postscript de nivel 3. Se
va trimite un fişier PS predefinit către produs. Testul nu
presupune utilizarea hârtiei şi fişierul nu va fi imprimat.

Selectaţi Da pentru a alege acest test sau Nu pentru a


nu-l alege.

Selectaţi toate testele Utilizaţi acest element pentru a selecta toate testele
încorporate disponibile.

Selectaţi Da pentru a alege toate testele. Selectaţi Nu


pentru a alege teste individuale.

Timp de execuţie [H] Utilizaţi acest element pentru a specifica durata de


rulare (în ore) a unui test încorporat. Puteţi selecta o
valoare între 1 şi 60 de ore. Dacă selectaţi 0 (zero),
testul va rula pe termen nedefinit, până va surveni o
eroare sau produsul va fi oprit.

Datele adunate în urma testelor HTTP, SNMP şi Data


Path vor fi imprimate după finalizarea testelor.

Executare Nu: Nu se iniţiază testele selectate.

Da: Se iniţiază testele selectate.

ROWW Meniul Configurare iniţială 35


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

Test ping Acest test este utilizat pentru verificarea comunicaţiilor


de reţea. Acest test trimite pachete private către o
gazdă de la distanţă, apoi aşteaptă răspunsul
corespunzător. Pentru a rula un test ping, setaţi
următoarele elemente:

Tip destinaţie Specificaţi dacă produsul destinaţie este un nod IPv4


sau IPv6.

IPV4 destinaţie Introduceţi adresa IPv4.

IPV6 destinaţie Introduceţi adresa IPv6.

Dimensiune pachet Specificaţi dimensiunile fiecărui pachet de trimis către


gazda de la distanţă, în bytes. Valoarea minimă este
64 (prestabilită), iar valoarea maximă este 2048.

Expirare Specificaţi durata de aşteptare (în secunde) a


răspunsului gazdei de la distanţă. Valoarea prestabilită
este 1, iar valoarea maximă este 100.

Număr Specificaţi numărul de pachete de date pentru testul


ping. Selectaţi o valoare de la 1 la 100. Pentru a
configura testul pentru rulare continuă, selectaţi 0.

Imprimare rezultate Dacă testul ping nu a fost setat pentru operare


continuă, puteţi opta pentru imprimarea rezultatelor.
Selectaţi Da pentru a imprima rezultatele. Dacă
selectaţi Nu (prestabilit), rezultatele nu vor fi imprimate.

Executare Specificaţi dacă doriţi să iniţiaţi testul ping. Selectaţi


Da pentru a iniţia testul sau Nu pentru a nu rula testul.

36 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

Rezultate ping Utilizaţi acest element pentru a vizualiza starea şi


rezultatele testului ping, utilizând afişajul panoului de
control. Puteţi selecta următoarele elemente:

Pachete trimise Indică numărul de pachete (0 - 65535) trimise către


gazda de la distanţă de la iniţierea sau finalizarea celui
mai recent test.

Pachete primite Indică numărul de pachete (0 - 65535) primite de la


gazda de la distanţă de la iniţierea sau finalizarea celui
mai recent test.

Pierdere procentuală Indică procentajul de pachete de date pentru testul


ping, care au fost trimise fără răspuns de către gazda
de la distanţă, de la iniţierea sau finalizarea celui mai
recent test.

RTT minim Indică timpul minim dus-întors (RTT) detectat, între 0


şi 4096 ms, pentru transmiterea şi primirea răspunsului
pentru pachetul de date.

RTT maxim Indică timpul maxim dus-întors (RTT) detectat, între 0


şi 4096 ms, pentru transmiterea şi primirea răspunsului
pentru pachetul de date.

RTT mediu Indică timpul mediu dus-întors (RTT) detectat, între 0


şi 4096 ms, pentru transmiterea şi primirea răspunsului
pentru pachetul de date.

Ping în curs Indică dacă există un test ping în desfăşurare. Da


indică un test în desfăşurare, iar Nu indică un test
finalizat sau care nu a fost rulat.

Reîmprospătare La vizualizarea rezultatelor testului ping, acest element


actualizează datele testului ping cu rezultatele curente.
Selectaţi Da pentru a actualiza datele sau Nu pentru a
menţine datele existente. Totuşi, reîmprospătarea
automată are loc de fiecare dată când expiră un
element de meniu sau când reveniţi manual la meniul
principal.

Viteza legăturii Viteza legăturii şi modul de comunicare ale serverului


de imprimare trebuie să coincidă cu cele ale reţelei.
Setările disponibile depind de produs şi de serverul de
imprimare instalat. Selectaţi una dintre următoarele
setări de configurare pentru legătură:

ATENŢIE: Dacă schimbaţi setările legăturii,


comunicaţiile în reţea cu serverul de imprimare şi
produsul din reţea se vor întrerupe.

Automat (prestabilit). Serverul de imprimare utilizează


negocierea automată pentru a se configura automat la
cea mai mare viteză a legăturii şi cel mai bun mod de
comunicare. Dacă negocierea automată eşuează, se
va seta 100TX Semi sau 10T Semi, în funcţie de viteza
legăturii detectată pentru portul de pe hub/switch. (O
selecţie semiduplex A 1000T nu este acceptată.)

10T Semi: 10 Mbps, operare semiduplex.

10T Complet: 10 Mbps, operare duplex complet.

100TX Semi: 100 Mbps, operare semiduplex.

ROWW Meniul Configurare iniţială 37


Tabelul 2-11 Meniuri Jetdirect (Continuare)

Articol de meniu Articol de submeniu Articol de submeniu Valori şi descriere

100TX Complet: 100 Mbps, operare semiduplex.

100TX Automat: Limitează negocierea automată la o


viteză maximă a legăturii de 100 Mbps.

1000TX Complet: 1000 Mbps, operare duplex complet.

Protocoale de imprimare Utilizaţi acest element pentru a imprima o pagină care


să listeze configuraţia pentru următoarele protocoale:
IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.

38 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Fax Setup (Configurare fax)
Administrare > Configurare iniţială > Configurare fax

NOTĂ: Acest meniu este disponibil exclusiv pentru HP Color LaserJet CM3530fs MFP.

Tabelul 2-12 Meniul Configurare fax

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Asistent de Utilizaţi acest asistent pentru a configura


configurare a faxului opţiunile pentru trimiterea faxurilor dacă este
instalat accesoriul pentru fax analogic.

Setări obligatorii Ţară/Regiune (Ţări/regiuni listate) Configuraţi setările necesare din punct de
vedere legal pentru trimiterea faxurilor.
Dată/Oră

Informaţii antet fax Număr de telefon

Nume companie

Trimitere fax de la PC Dezactivat Utilizaţi această caracteristică pentru a activa


sau dezactiva Trimitere fax de la PC.
Activat (prestabilit) Trimitere fax de la PC permite utilizatorilor să
trimită faxuri cu ajutorul produsului direct de
pe computer, dacă pe acesta este instalat un
driver de trimitere a faxurilor.

ROWW Meniul Configurare iniţială 39


Tabelul 2-12 Meniul Configurare fax (Continuare)

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Setări de trimitere Volum apelare fax Dezactivat Utilizaţi această caracteristică pentru a seta
faxuri volumul tonurilor pe care le veţi auzi în timp
Scăzut (prestabilit) ce produsul formează numărul de fax.

Ridicat

Mod de corectare a Activat (prestabilit) Atunci când Mod de corectare a erorilor este
erorilor activat şi survin erori la transmiterea faxului,
Dezactivat produsul trimite sau recepţionează din nou
porţiunea cu erori.

Compresie JBIG Activat (prestabilit) Comprimarea JBIG reduce timpul de


transmitere a faxurilor, ceea ce poate
Dezactivat determina costuri mai mici pe factura
telefonică. Totuşi, utilizarea comprimării
JBIG poate cauza probleme la comunicarea
cu echipamente fax mai vechi. Dacă apar
asemenea probleme, dezactivaţi
comprimarea JBIG.

Rată maximă în Selectaţi o valoare Utilizaţi această caracteristică pentru a seta


bauzi din listă. Valoarea rata maximă în bauzi pentru primirea
implicită este 33.6K. faxurilor. Această caracteristică poate fi
utilizată ca instrument de diagnosticare
pentru depanarea problemelor faxului.

Temporizator TCF T. Prestabilit Această setare trebuie lăsată la valoarea


30 (prestabilit) implicită şi trebuie modificată numai când vi
se indică de către un agent de asistenţă
Personalizat tehnică de la HP. Procedurile de reglare
asociate cu această setare nu fac obiectul
acestui ghid.

Extindere TCF Prestabilit Această setare trebuie lăsată la valoarea


(prestabilit) implicită şi trebuie modificată numai când vi
se indică de către un agent de asistenţă
Personalizat tehnică de la HP. Procedurile de reglare
asociate cu această setare nu fac obiectul
acestui ghid.

Mod de apelare Ton (prestabilit) Specificaţi dacă produsul utilizează formarea


ton sau puls.
Puls

Reapelare la ocupat Intervalul cuprinde Introduceţi numărul de încercări de reapelare


valori între 0 şi 9. în cazul în care numărul solicitat este ocupat.
Setarea prestabilită
din fabrică este 3.

Reapelare dacă nu Niciodată (prestabilit) Utilizaţi această caracteristică pentru a


răspunde specifica numărul de încercări de reapelare
O dată în cazul în care numărul solicitat nu
răspunde.
De două ori
NOTĂ: Opţiunea De două ori este
disponibilă în alte zone decât Statele Unite şi
Canada.

40 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-12 Meniul Configurare fax (Continuare)

Articol de meniu Articol de Articol de Valori Descriere


submeniu submeniu

Interval de reapelare Intervalul cuprinde Utilizaţi această caracteristică pentru a


valori între 1 şi 5 specifica numărul de minute dintre încercările
minute. Setarea de reapelare, dacă numărul solicitat este
prestabilită din ocupat sau nu răspunde.
fabrică este 5 minute.

Detectare ton de apel Activat Utilizaţi această caracteristică pentru a


specifica dacă produsul trebuie să detecteze
Dezactivat tonul înainte de a trimite un fax.
(prestabilit)

Prefix apelare Dezactivat Utilizaţi această caracteristică pentru a


(prestabilit) specifica un prefix care trebuie format când
se trimit faxuri de la produs.
Personalizat

Coduri de facturare Dezactivat Atunci când sunt activate codurile de


(prestabilit) facturare, va apărea un prompt care va
solicita utilizatorului să introducă un cod de
Personalizat facturare pentru faxul trimis.

Intervalul cuprinde valori între 1 şi 16 cifre.


Setarea implicită este 1 cifră.

Setări de Număr sonerii până Intervalul variază în Utilizaţi această caracteristică pentru a
recepţionare faxuri la răspuns funcţie de locaţie. specifica numărul de tonuri de apel care
Valoarea prestabilită trebuie să se producă înainte ca fax-
din fabrică este de 2 modemul să răspundă.
tonuri de apel.

Interval între sonerii Prestabilit Această setare se utilizează pentru a regla


(prestabilit) anumite semnale de sonerii PBX. Modificaţi
această setare numai când vi se indică de
Personalizat către un agent de asistenţă tehnică de la HP.

Frecvenţă apeluri Prestabilit Această setare trebuie lăsată la valoarea


(prestabilit) implicită şi trebuie modificată numai când vi
se indică de către un agent de asistenţă
Personalizat tehnică de la HP. Procedurile de reglare
asociate cu această setare nu fac obiectul
acestui ghid.

Volum sonerie Dezactivat Setaţi volumul pentru tonul soneriei faxului.

Scăzut (prestabilit)

Ridicat

Numere de fax Adăugare numere Introduceţi numărul Utilizaţi această caracteristică pentru a
blocate blocate de fax de adăugat. adăuga sau şterge numere din lista de faxuri
blocate. Lista de faxuri blocate poate conţine
Eliminare numere Selectaţi un număr până la 30 de numere. Atunci când produsul
blocate de fax de şters. primeşte un apel de la unul dintre numerele
de fax blocate, faxul respectiv este şters.
Golire globală Nu (prestabilit) Faxurile blocate sunt înregistrate în jurnalul
numere blocate de activitate împreună cu celelalte informaţii
Da de operare.

ROWW Meniul Configurare iniţială 41


E-mail Setup (Configurare e-mail)
Administrare > Configurare iniţială > Configurare e-mail

Utilizaţi acest meniu pentru a activa funcţionalitatea e-mail şi a configura setările de bază pentru e-mail.

NOTĂ: Pentru a configura setările avansate pentru e-mail, utilizaţi serverul Web integrat. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 178.
Tabelul 2-13 Meniul Configurare e-mail

Articol de meniu Valori Descriere

Asistent de configurare e-mail Utilizaţi acest asistent pentru a seta opţiunile de bază pentru
caracteristica e-mail.

Validare adresă Activat (prestabilit) Această opţiune permite produsului să verifice sintaxa adresei de e-
mail când introduceţi o adresă de e-mail. Adresele de e-mail valide
Dezactivat trebuie să conţină caracterele „@” şi „.”.

Căutare porţi de trimitere Găsire Determină căutarea unor porţi SMTP în reţea, pe care produsul să le
utilizeze pentru trimiterea de e-mailuri.

Poartă SMTP Introduceţi o valoare. Specifică adresa IP a porţii SMTP utilizate pentru a trimite e-mailuri
de pe produs.

Testare poartă de trimitere Testare Testează poarta SMTP configurată pentru a vedea dacă este
funcţională.

Meniul Configurare trimitere


Administrare > Configurare iniţială > Configurare trimitere
Tabelul 2-14 Meniul Configurare trimitere

Articol de meniu Valori Descriere

Reproducere MFP Introduceţi o valoare (Adresă IP). Copiază setările de trimitere locale de pe un produs pe altul.

Se permite transferul la DSS nou Dezactivat Utilizaţi această caracteristică pentru a permite transferul produsului
de la un server HP Digital Sending Software (DSS) la altul.
Activat (prestabilit)
HP DSS este un pachet software care coordonează operaţiile de
transmisie digitală, cum ar fi trimiterea de faxuri, e-mailuri şi trimiterea
documentelor scanate în foldere din reţea.

Se permite utilizarea serviciului Dezactivat Această caracteristică vă permite să configuraţi produsul pentru
de trimitere digitală utilizarea cu un server HP Digital Sending Software (DSS).
Activat (prestabilit)

Confirmare număr de fax Dezactivare (prestabilit) Când este activată confirmarea numărului de fax, vi se solicită să
introduceţi de două ori numărul de fax pentru a verifica dacă a fost
Activare introdus corect.

Corelare apelare rapidă număr Dezactivare (prestabilit) Dacă este setat la Activare, un ecran este afişat dacă numerele de
de fax fax introduse corespund unei apelări rapide configurate pentru acel
Activare număr. Numerele nu trebuie să corespundă ca grup, ci individual.
Respectiv, dacă un număr de fax corespunde apelării rapide 2 şi
apelării rapide 6, este afişat ecranul pentru acel număr de fax. Când
selectaţi Da în fereastra de dialog, faxul este trimis sau numărul de
fax este adăugat în lista de distribuţie.

42 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Device Behavior (Comportament echipament)
Administrare > Comportament echipament
Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Limbă Selectaţi limba din Selectaţi o altă limbă pentru mesajele de la


listă. panoul de control. Când selectaţi o limbă
nouă, este posibil să se modifice şi
configuraţia tastaturii.

Configuraţie tastatură Selectaţi configuraţia Selectaţi o configuraţie de tastatură indiferent


tastaturii din listă. de setarea pentru Limbă.

Selectaţi Prestabilit pentru schimbarea


configuraţiei tastaturii atunci când se
schimbă setările pentru Limbă. Aceasta este
setarea prestabilită din fabrică.

Buton pentru Afişare Atunci când se afişează, puteţi utiliza această


configuraţia tastaurii opţiune pentru a selecta o configuraţie
Ascundere alternativă a tastaturii. Tastatura revine la
configuraţia prestabilită după ce produsul
revine în starea Pregătit sau dacă apăsaţi
butonul Resetare.

Sunet apăsare tastă Activat (prestabilit) Utilizaţi această caracteristică pentru a


specifica dacă auziţi un sunet când atingeţi
Dezactivat ecranul sau când apăsaţi butoane de pe
panoul de control.

Expirare la Tastaţi o valoare Specificaţi intervalul de timp între orice


inactivitate cuprinsă între 10 şi acţiune la panoul de control şi resetarea
300 de secunde. produsului la setările prestabilite.
Valoarea implicită
din fabrică este de 60
de secunde.

Avertisment/Eroare Avertismente ce pot Activat Setaţi intervalul de timp la care apare un


de comportament fi şterse avertisment care poate fi şters pe panoul de
Operaţie (prestabilit) control.

Evenimente care pot Continuare Configuraţi comportamentul produsului când


fi continuate automată (10 acesta se confruntă cu anumite erori.
secunde)
(prestabilit)

Apăsaţi OK pentru a
continua

Recuperare după un Automat (prestabilit) Configuraţi modul în care produsul tratează


blocaj paginile pierdute în timpul unui blocaj.
Dezactivat

Activat

ROWW Meniul Device Behavior (Comportament echipament) 43


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Comportament tavă Utilizare tavă Exclusiv (prestabilit) Controlaţi modul în care produsul tratează
solicitată operaţiile pentru care este specificată o
Prima anumită tavă de alimentare.

Solicitare alimentare Întotdeauna Specificaţi modul în care apare un mesaj


manuală (prestabilit) când tipul sau dimensiunea unei operaţii nu
corespunde tăvii specificate, iar produsul se
Dacă nu este alimentează din tava multifuncţională.
încărcată

Renunţare la Activat (prestabilit) Selectaţi modelul de manevrare a hârtiei,


suportul PS PostScript (PS) sau HP.
Dezactivat

Utilizare altă tavă Activat (prestabilit) Activaţi sau dezactivaţi mesajul de pe panoul
de control pentru selectarea altei tăvi când
Dezactivat tava specificată este goală.

Mod antet alternativ Activat Utilizaţi această caracteristică pentru a putea


încărca hârtie cu antet sau preimprimată în
Dezactivat tavă în acelaşi mod pentru toate operaţiile de
(prestabilit) imprimare sau de copiere, fie că imprimaţi
sau copiaţi pe o faţă sau pe ambele feţe ale
colii.

Solicitare Afişare (prestabilit) Controlaţi dacă mesajul de configurare a


dimensiune/tip tăvilor apare atunci când o tavă este deschisă
Nu se afişează sau închisă.

Pagini goale duplex Automat (prestabilit) Controlaţi modul în care produsul tratează
operaţiile faţă-verso (duplexare).
Da

Comportament Amânare operaţie de Activat Împiedică începerea operaţiilor când un


general la copiere imprimare utilizator setează o operaţie.
Dezactivat

Durată amânare Împiedică operaţiile de imprimare fără


copiere să înceapă pentru o perioadă de timp
după imprimarea completă a unei operaţii de
copiere.

Scanare înainte Activat (prestabilit) Activaţi scanarea fără aşteptare. Cu funcţia


Scanare înainte activată, paginile din
Dezactivat documentul original sunt scanate pe disc şi
păstrate până când produsul devine
disponibil.

Întrerupere Activat Când această caracteristică este activată,


imprimare automată operaţiile de copiere pot întrerupe operaţiile
Dezactivat de imprimare setate pentru a se imprima în
(prestabilit) mai multe exemplare.

Operaţia de copiere este introdusă în coada


de imprimare la sfârşitul unui exemplar al
operaţiei de imprimare. După finalizarea
operaţiei de copiere, produsul continuă să
imprime exemplarele rămase din operaţia de
imprimare.

Copiere întreruptă Activat Când este activată această caracteristică, o


operaţie de copiere care rulează în prezent
Dezactivat poate fi întreruptă la iniţializarea unei operaţii
(prestabilit)

44 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

de copiere noi. Vi se solicită să confirmaţi că


doriţi să întrerupeţi operaţia curentă.

Mod antet alternativ Dezactivat Această opţiune permite încărcarea hârtiei


(prestabilit) cu antet sau a celei preimprimate similar
tuturor operaţiilor de copiere, fie că se
Activat realizează copierea pe o faţă sau pe ambele
feţe.

Comportament Ignorare A4/Letter Nu Când această caracteristică este activată,


general la imprimare operaţia se imprimă pe hârtie de dimensiune
Da (prestabilit) Letter când este trimisă o operaţie pentru
format A4, dar în produs nu este hârtie A4
(sau se imprimă pe hârtie A4 când este
trimisă o operaţie pentru format Letter, dar nu
s-a încărcat hârtie Letter). Această opţiune
va înlocui şi hârtia A3 cu hârtie registru şi
hârtia registru cu hârtie A3.

Alimentare manuală Activat Când este activată această caracteristică,


utilizatorul poate să selecteze de la panoul de
Dezactivat control alimentarea manuală drept sursă
(prestabilit) pentru o operaţie.

Font Courier Obişnuit (prestabilit) Selectaţi versiunea de font Courier pe care


doriţi să o utilizaţi.
Dark

A4 lat Activat Modificaţi zona imprimabilă pe hârtie A4.


Dacă activaţi această opţiune, se pot imprima
Dezactivat 80 de caractere de dimensiune 10 pe o
(prestabilit) singură linie a unei coli format A4.

Erori de imprimare Activat Selectaţi dacă doriţi imprimarea unei pagini


PS de eroare PostScript (PS) când produsul
Dezactivat întâlneşte o eroare PS.
(prestabilit)

Erori de imprimare Activat Selectaţi dacă doriţi imprimarea unei pagini


PDF de eroare PDF când produsul întâlneşte o
Dezactivat eroare PDF.
(prestabilit)

Personalitate Automat (prestabilit) Selectaţi limbajul de imprimantă care va fi


utilizat de produs.
PCL
În mod normal, nu ar trebui să schimbaţi
PDF limbajul. Dacă schimbaţi setarea la un alt
limbaj, produsul nu trece automat de la un
PS limbaj la altul decât dacă primeşte comenzi
software specifice.

ROWW Meniul Device Behavior (Comportament echipament) 45


Tabelul 2-15 Meniul Comportament echipament (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

PCL Lungime formular Tastaţi o valoare PCL este un set de comenzi pentru
cuprinsă între 5 şi imprimantă dezvoltat de Hewlett-Packard
128 de linii. Valoarea pentru a oferi acces la caracteristicile
implicită din fabrică imprimantei.
este de 60 de linii.

Orientare Portret (prestabilit) Selectaţi orientarea utilizată cel mai frecvent


pentru operaţiile de imprimare. Selectaţi
Peisaj Portret dacă latura scurtă este în partea
superioară sau Peisaj dacă latura lungă este
în partea superioară.

Sursă font Selectaţi sursa din Selectaţi sursa de fonturi pentru fontul implicit
listă. al software-ului de utilizator.

Număr font Introduceţi numărul Specificaţi numărul pentru fontul implicit de


fontului. Intervalul soft al utilizatorului, care utilizează sursa
cuprinde valori între specificată în elementul de meniu Sursă
0 şi 102 cifre. font. Produsul atribuie un număr fiecărui font
Valoarea prestabilită şi îl listează în lista de fonturi PCL (disponibilă
din fabrică este 0. din meniul Administrare).

Dimensiune font Introduceţi o valoare Dacă Sursă font şi Număr font indică un font
între 0,44 şi 99,99. de contur, utilizaţi această caracteristică
Valoarea implicită pentru a selecta o mărime implicită (pentru un
din fabrică este font cu spaţiere fixă).
10,00.

Dimensiune punct Introduceţi o valoare Dacă Sursă font şi Număr font indică un font
font între 4.00 şi 999.75. de contur, utilizaţi această caracteristică
Valoarea implicită pentru a selecta o dimensiune de punct
din fabrică este implicită (pentru un font spaţiat proporţional).
12,00.

Set de simboluri PC-8 (prestabilit) Selectaţi orice set de simboluri disponibil de


la panoul de control. Un set de simboluri este
(puteţi alege din 50 un grup unic al tuturor caracterelor unui font.
de seturi
suplimentare de
simboluri)

Retur de car la Nu (prestabilit) Stabiliţi dacă se adaugă un retur de car (CR)


sfârşitul salturilor de la sfârşitul salturilor de linie (LF) la operaţiile
linie Da PCL compatibile cu versiunile anterioare (text
simplu, fără control al operaţiei).

Eliminare pagini Nu (prestabilit) Această opţiune este destinată utilizatorilor


goale care îşi generează propriul limbaj PCL, care
Da poate include salturi de pagină suplimentare
care determină imprimarea paginilor goale.
Când este selectată opţiunea Da, se ignoră
avansul de pagină dacă pagina este albă.

Mapare surse de Standard (prestabilit) Selectaţi şi întreţineţi tăvile de alimentare în


suporturi funcţie de numere atunci când nu utilizaţi
Clasic driverul de imprimantă sau când programul
software nu are o opţiune pentru selectarea
tăvii.

46 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Print Quality (Calitate imprimare)
Administrare > Calitate imprimare
Tabelul 2-16 Meniul Calitate imprimare

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Ajustare culoare Evidenţieri Densitate cian. Densitate Reglaţi întunecimea sau luminozitatea evidenţierilor de
magenta. Densitate pe o pagină imprimată. Valorile mai mici reprezintă
galben. Densitate negru evidenţieri mai deschise pe o pagină imprimată, iar
valorile mai mari reprezintă evidenţieri mai întunecate
+5 - –5. Valoarea implicită pe o pagină imprimată.
este 0.

Tonuri medii Densitate cian. Densitate Reglaţi întunecimea sau luminozitatea tonurilor medii
magenta. Densitate de pe o pagină imprimată. Valorile mai mici reprezintă
galben. Densitate negru tonuri medii mai deschise pe o pagină imprimată, iar
valorile mai mari reprezintă tonuri medii mai întunecate
+5 - –5. Valoarea implicită pe o pagină imprimată.
este 0.

Tonuri închise Densitate cian. Densitate Reglaţi întunecimea sau luminozitatea umbrelor de pe
magenta. Densitate o pagină imprimată. Valorile mai mici reprezintă umbre
galben. Densitate negru mai deschise pe o pagină imprimată, iar valorile mai
mari reprezintă umbre mai întunecate pe o pagină
+5 - –5. Valoarea implicită imprimată.
este 0.

Restabilire valori culori Restabilire Setează toate valorile de densitate la valorile


prestabilite din fabrică.

Setare înregistrare Pagină de test Imprimare Deplasaţi alinierea marginilor pentru a centra imaginea
în pagină, de sus în jos şi de la stânga la dreapta.
Puteţi, de asemenea, să aliniaţi imaginea din faţă cu
imaginea imprimată pe verso.

Imprimaţi o pagină de test pentru a seta înregistrarea.

Sursă Toate tăvile Selectaţi tava de alimentare sursă pentru imprimarea


paginii Setare înregistrare.
Tava <X>: <conţinut>
(alegeţi o tavă)

Ajustare tava <X> Variaţi de la -20 la 20 de- Efectuaţi procedura de aliniere pentru fiecare tavă.
a lungul axei X sau Y. 0
este valoarea implicită. Când creează o imagine, produsul scanează pagina de
la o latură la alta, pe măsură ce coala se încarcă în
dispozitiv, din partea superioară în cea inferioară.

Direcţia de scanare este X. X1 este direcţia de scanare


pentru prima faţă a paginii cu 2 feţe. X2 este direcţia de
scanare pentru a doua faţă a paginii cu 2 feţe. Direcţia
de alimentare este Y.

Moduri de imprimare <Tip hârtie> Configuraţi care mod este asociat cu fiecare tip de
hârtie.

Restabilire moduri Restabilire Restabileşte toate setările pentru modul de imprimare


la setările prestabilite din fabrică.

Mod detectare automată Detectare tava 1 Detectare completă Setează opţiunea de detectare a tipului de hârtie pentru
(prestabilit) tava 1, utilizând Mod detectare automată.

Numai folii transparente Când este selectată opţiunea Detectare completă,


produsul detectează fiecare pagină şi schimbă

ROWW Meniul Print Quality (Calitate imprimare) 47


Tabelul 2-16 Meniul Calitate imprimare (Continuare)

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

corespunzător modurile. Produsul recunoaşte foliile


transparente cu bandă şi fără bandă.

Când este selectată opţiunea Numai folii


transparente, produsul detectează doar prima pagina
şi recunoaşte numai foliile transparente cu bandă.

Optimizare Fundal Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă apare un fundal gri pe
toată suprafaţa paginilor.
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Înregistrare Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă aveţi probleme cu


alinierea greşită a culorilor.
Alternativ

Controlul transferului Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă apar imagini fantomă în
mai multe locuri pe pagină.
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Tava 1 Normal (prestabilit) Alegeţi setarea Alternativ dacă observaţi semne pe


versoul paginii atunci când imprimaţi din tava 1.
Alternativ Această setare creşte frecvenţa ciclului de curăţare.

Mediu Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă survin probleme la


imprimarea în condiţii de temperatură scăzută sau în
Temperatură redusă medii cu umiditate redusă.

Tensiune linie Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă produsul funcţionează
într-un mediu cu tensiune joasă şi aveţi probleme de
Tensiune joasă calitate a imprimării, cum ar fi bule pe pagina imprimată.

Controlul urmăririi Activat (prestabilit) Nu ajustaţi această setare decât la recomandarea unui
reprezentantul de la suport tehnic, autorizat de HP.
Dezactivat

Controlul uniformităţii Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă imaginile imprimate au o
densitate inegală.
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Hârtie normală Standard (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă imprimaţi pe hârtie foarte
netedă de greutate normală.
Netedă

Hârtie grea Standard (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă imprimaţi pe hârtie grea
foarte netedă.
Netedă

Mod Plic Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă plicurile sunt sigilate
parţial după imprimare.
Temperatură redusă

Mod Rezistenţă Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă vă aflaţi într-un mediu cu
umiditate scăzută şi aveţi probleme cu particule de
Sus toner desprinse după imprimare.

48 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-16 Meniul Calitate imprimare (Continuare)

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Jos

Mod Umiditate Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă vă aflaţi într-un mediu cu
umiditate crescută şi dacă imaginile imprimate au o
Ridicat densitate redusă.

Rotire prealabilă Dezactivat (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă pe paginile imprimate
apar dungi orizontale. Utilizarea acestei caracteristici
Activat creşte timpul de încălzire al imprimantei.

Temperatură cuptor Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă tonerul nu este absorbit
corespunzător. Reglaţi la o valoare mai scăzută dacă
Sus vedeţi o imagine fantomă în partea inferioară a paginii
sau pe pagina următoare.
Jos

Încreţire hârtie Normal (prestabilit) Ajustaţi această setare dacă hârtia se încreţeşte la
temperaturi ridicate sau în medii cu umiditate crescută.
Redusă

Restabilire optimizare Restabiliţi toate setările din meniul Optimizare la


valorile prestabilite din fabrică.

Rezoluţie Image REt 3600 Selectaţi Image REt 3600 pentru a obţine materiale
imprimate rapid, de calitate superioară, această setare
1200x600 dpi fiind potrivită pentru majoritatea operaţiilor de
imprimare.

Selectaţi 1200x600 dpi pentru a obţine materiale


imprimate de cea mai înaltă calitate. Totuşi, viteza de
imprimare ar putea fi redusă. Această setare poate fi
utilă pentru operaţii care conţin linii foarte înguste sau
grafică detaliată.

REt color Activat (prestabilit) Activaţi sau dezactivaţi tehnologia REt (Resolution
Enhancement technology) pentru a produce unghiuri,
Dezactivat curbe şi contururi clare.

Calibrare/Curăţare Curăţare automată Activat Când este activată curăţarea automată, produsul
imprimă o pagină de curăţare atunci când numărul de
Dezactivat (prestabilit) pagini atinge valoarea setată în Interval de curăţare.

Interval de curăţare 1000 (prestabilit) Utilizaţi această caracteristică pentru a seta intervalul
la care este imprimată pagina de curăţare. Intervalul
2000 este măsurat în număr de pagini imprimate.

5000

10000

20000

Dimensiune curăţare Letter Utilizaţi această caracteristică pentru a selecta


automată dimensiunea hârtiei utilizate pentru pagina de curăţare.
A4

Procesare pagină de Procesare Utilizaţi această caracteristică pentru a crea şi procesa


curăţare o pagină de curăţare pentru curăţarea tonerului în
exces de pe rola de presare din cuptor. Procesul
durează cel mult 2,5 minute.

Calibrare rapidă Calibrare Efectuează calibrări parţiale ale echipamentului.

ROWW Meniul Print Quality (Calitate imprimare) 49


Tabelul 2-16 Meniul Calitate imprimare (Continuare)

Element de meniu Element de submeniu Valori Descriere

Calibrare completă Calibrare Efectuează calibrări parţiale ale echipamentului.

Întârziere calibrare la Nu Acest meniu controlează timpul calibrării când


activare/pornire imprimanta se activează sau este pornită.
Da (prestabilit)
● Selectaţi Nu pentru ca imprimanta să fie calibrată
imediat ce se activează sau este pornită. Produsul
nu va imprima nicio operaţie înainte de finalizarea
calibrării.

● Selectaţi Da pentru a activa un produs în


hibernare astfel încât să accepte operaţii de
imprimare înainte de calibrare. Produsul acceptă
operaţii noi numai pentru o scurtă perioadă de
timp. Este posibil să înceapă calibrarea înainte de
a fi primit toate operaţiile.

NOTĂ: Pentru rezultate optime, permiteţi produsului


să termine calibrarea înainte de imprimare. Operaţiile
de imprimare executate înainte de calibrare pot avea o
calitate mai slabă.

50 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Troubleshooting (Depanare)
Administrare > Depanare

NOTĂ: Multe elemente ale meniului Depanare servesc la o depanare complexă.

Tabelul 2-17 Meniul Depanare

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Jurnal de Imprimare Afişează codurile de evenimente şi ciclurile


evenimente de motor corespondente pe afişajul panoului
de control.

Calibrare scaner Calibrare Utilizaţi această caracteristică pentru a


compensa destabilizările din sistemul cu care
scanerul prelucrează imaginile (capul
carului) pentru scanări din dispozitivul ADF
sau de pe geamul suport.

Dacă scanerul nu captează secţiunile corecte


din documentele scanate ar putea fi necesară
calibrarea acestuia.

Depanare calitate Imprimare Imprimaţi diferite pagini de diagnosticare


imprimare care vă ajută să rezolvaţi problemele de
calitate a imprimării.

Urmărire T.30 fax Raport T.30 Imprimare Imprimaţi sau configuraţi raportul de urmărire
T.30 pentru faxuri. T.30 este standardul care
Când se imprimă un Nu se imprimă specifică autentificarea, protocoalele şi
raport automat niciodată corectarea erorilor între faxuri.
(prestabilit)

Imprimare după orice


operaţie de fax

Imprimare după
operaţii de trimitere a
faxurilor

Imprimare după orice


eroare de fax

Imprimare numai
după erori de
trimitere

Imprimare numai
după erori de
recepţionare

Pierdere semnal de O valoare între 0 şi Setaţi nivelurile pierderilor care trebuie


transmitere fax 30. Valoarea compensate la pierderea semnalului liniei
implicită este 0. telefonice. Nu modificaţi această setare
decât dacă acest lucru vă este solicitat de un
reprezentant HP, deoarece modificarea
acesteia ar putea determina încetarea
funcţionării faxului.

Fax V.34 Normal (prestabilit) Dezactivaţi modul V.34 când survin mai multe
faxuri nereuşite sau când se impune de către
Dezactivat stările liniei telefonice.

ROWW Meniul Troubleshooting (Depanare) 51


Tabelul 2-17 Meniul Depanare (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

Mod difuzor fax Normal (prestabilit) Această funcţie poate fi utilizată de către un
tehnician pentru a evalua şi diagnostica
Diagnostic problemele faxului prin ascultarea sunetelor
modulaţiei faxului.

Pagină de Imprimare Imprimaţi o pagină de diagnosticare care


diagnosticare include mostre de culori şi tabelul de
parametri EP.

Dezactivare Utilizaţi acest element pentru a intra într-un


verificare cartuş mod în care un cartuş (sau o pereche cartuş-
cilindru pentru o culoare) se poate scoate
pentru a determina care culoare este sursa
problemei. În acest mod, toate erorile legate
de consumabile sunt ignorate.

Senzori pentru Lansaţi un test al senzorilor pentru traseul


traseul hârtiei hârtiei.

Test traseu hârtie Pagină de test Imprimare Generaţi o pagină de test pentru
caracteristicile de manevrare a hârtiei.
Definiţi traseul de testat, pentru a testa
anumite trasee ale hârtiei.

Sursă Toate tăvile Specificaţi dacă pagina de test va fi imprimată


din toate tăvile sau dintr-o anumită tavă.
Tava 1

Tava 2

(Sunt afişate tăvile


suplimentare, dacă
este cazul.)

Duplex Dezactivat Selectaţi dacă duplexorul trebuie inclus în


(prestabilit) test.

Activat

Exemplare Interval: 1-500, Selectaţi numărul de pagini care trebuie


valoarea prestabilită trimise de la sursa specificată ca parte a
este 1. testului.

Test manual senzor Acest element efectuează teste pentru a


determina dacă senzorii pentru traseul hârtiei
funcţionează corect.

Test componentă este afişată o listă a Verificaţi fiecare componentă separat pentru
componentelor a izola zgomotul, scurgerile sau alte
disponibile. probleme. Pentru a începe testul, selectaţi o
componentă. Testul se va executa de
numărul de ori specificat prin opţiunea
Repetare. Este posibil ca pe parcursul
testului să vi se solicite să eliminaţi
componente ale produsului. Apăsaţi butonul
Oprire pentru a abandona testul.

Repetare O dată (prestabilit) Stabileşte numărul de rulări ale testului.

Continuu

Test imprimare/ Valoare continuă, Opriţi produsul pe parcursul ciclului de


oprire între 0 şi 60.000 imprimare şi urmăriţi locurile unde imaginea
se degradează, pentru a izola erorile. Pentru

52 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Tabelul 2-17 Meniul Depanare (Continuare)

Element de meniu Element de Element de Valori Descriere


submeniu submeniu

milisecunde. Implicit: a rula testul, specificaţi un moment de oprire.


0 Următoarea operaţie transmisă produsului se
va opri la momentul specificat din proces.

Test bandă de Pagină de test Imprimare Imprimă o pagină care vă ajută să identificaţi
culoare arcurile electrice de la consumabilele
alimentate cu tensiune înaltă.

Exemplare Valoare continuă, Specificaţi numărul de exemplare de


între 1 şi 30. imprimat pentru testul bandă de culoare.

Implicit: 1

Teste scaner Este afişată o listă a Acest element de meniu poate fi utilizat de
testelor de scaner către un tehnician de service pentru a
disponibile. diagnostica probleme potenţiale ale
scanerului produsului.

Panou de control LED-uri Verificaţi dacă toate componentele panoului


de control funcţionează corect.
Afişare

Butoane

Afişaj tactil

ROWW Meniul Troubleshooting (Depanare) 53


Meniul Resetări
Administrare > Resetări
Tabelul 2-18 Resetări meniu

Element de meniu Valori Descriere

Ştergere agendă de adrese Golire Utilizaţi această caracteristică pentru a şterge toate adresele din
locală agendele cu adrese stocate pe produs.

Ştergere jurnal de activitate fax Da Utilizaţi această funcţie pentru a şterge toate evenimentele din
jurnalul de activitate al faxului.
Nu (prestabilit)

Restabilire setări de Restabilire Utilizaţi această opţiune pentru a restabili următoarele setări la
telecomunicaţii din fabrică valorile lor implicite din fabrică: Pierdere semnal de transmitere, V34,
Viteză maximă de transfer, Mod difuzor.

Restabilire setări din fabrică Restabilire Utilizaţi această caracteristică pentru a restabili toate setările
produsului la valorile prestabilite din fabrică.

Resetare consumabile Kit cuptor nou (Da/Nu) Anunţaţi produsul că a fost instalat un nou kit de cuptor.

54 Capitolul 2 Panoul de control ROWW


Meniul Service
Administrare > Service

Meniul Service este blocat. Pentru accesare este necesară introducerea unui cod PIN. Acest meniu
este destinat numai personalului de service autorizat.

ROWW Meniul Service 55


56 Capitolul 2 Panoul de control ROWW
3 Software pentru Windows

● Sisteme de operare acceptate de Windows

● Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows

● Driver universal de tipărire HP (UPD)

● Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows

● Prioritatea setărilor de tipărire

● Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows

● Dezinstalarea software-ului pentru Windows

● Utilitare acceptate pentru Macintosh

● Software pentru alte sisteme de operare

ROWW 57
Sisteme de operare acceptate de Windows
Produsul acceptă următoarele sisteme de operare Windows:

● Windows XP (pe 32 de biţi şi 64 de biţi)

● Windows Server 2003 (pe 32 de biţi şi 64 de biţi)

● Windows Server 2008 (pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi)

● Windows 2000 (pe 32 de biţi)

● Windows Vista (pe 32 de biţi şi 64 de biţi)

58 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows
● HP PCL 6 (Acesta este driverul de imprimare prestabilit. Este inclus pe CD-ul pentru administrator
furnizat împreună cu produsul.)

● HP Universal Print Driver (driver universal de imprimare) de emulare postscript (HP UPD PS) -
disponibil pentru descărcare de la adresa www.hp.com/go/cljcm3530mfp_software

● HP PCL 5 UPD Universal Print Driver (HP UPD PCL 5) - disponibil pentru descărcare de la adresa
www.hp.com/go/cljcm3530mfp_software

Driverele imprimantei dispun de asistenţă online, cu instrucţiuni pentru operaţiile de tipărire obişnuite şi
descrieri ale butoanelor, casetelor de validare şi listelor derulante conţinute.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre UPD, consultaţi www.hp.com/go/upd.

ROWW Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows 59


Driver universal de tipărire HP (UPD)
Driverul universal de tipărire HP (UPD) pentru Windows este un singur driver care oferă acces imediat
practic la orice echipament HP LaserJet, din orice locaţie, fără a fi necesară descărcarea de drivere
separate. Este proiectat folosind tehnologia driverului de tipărire HP şi a fost testat atent şi folosit
împreună cu o multitudine de programe software. Este o soluţie performantă, care funcţionează eficient
în timp.

HP UPD comunică direct cu fiecare echipament HP, culege informaţii despre configuraţie şi apoi
personalizează interfaţa cu utilizatorul, pentru a afişa caracteristicile specifice fiecărui echipament.
Pentru a evita activarea manuală, acesta activează automat caracteristicile specifice ale echipamentului
respectiv, cum ar fi tipărirea faţă-verso şi capsarea.

Pentru informaţii suplimentare, mergeţi pe www.hp.com/go/upd.

Moduri de instalare UPD


Modul obişnuit ● Folosiţi acest mod dacă instalaţi driverul de pe un CD pentru un singur
calculator.

● Când instalaţi de pe CD-ul care însoţeşte produsul, UPD funcţionează ca


driverele tradiţionale de imprimante. Funcţionează cu un produs specific.

● Dacă folosiţi acest mod, UPD trebuie instalat separat pe fiecare computer în
parte şi pentru fiecare produs.

Modul dinamic ● Pentru a folosi acest mod, descărcaţi UPD de pe Internet. Consultaţi
www.hp.com/go/upd.

● Modul dinamic vă permită utilizarea unui singur driver de instalare, astfel încât
să puteţi identifica produsele HP din orice locaţie.

● Folosiţi acest mod dacă instalaţi UPD pentru un grup de lucru.

60 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Selectarea driverului de imprimantă corect pentru
Windows
Driverele de imprimantă asigură accesul la funcţiile produsului şi permit comunicarea dintre computer
şi produs (printr-un limbaj de imprimantă). Consultaţi notele de instalare şi fişierele readme de pe CD-
ul pentru administrator pentru informaţii suplimentare despre software şi limbaje.

Descrierea driverului HP PCL 6

● Disponibil pe CD-ul pentru administrator şi la adresa www.hp.com/go/cljcm3530mfp_software

● Oferit ca driver prestabilit

● Recomandat pentru tipărirea în toate mediile Windows

● Asigură pentru majoritatea utilizatorilor cea mai ridicată viteză medie, cea mai bună calitate de
tipărire şi asistenţă pentru caracteristicile echipamentului

● Proiectat pentru a fi compatibil cu interfaţa grafică a echipamentelor în Windows (GDI), asigurând


cele mai bune performanţe împreună cu sistemele de operare Windows

● Este posibil nu fie complet compatibil cu programele software personalizate sau realizate de terţi
bazate pe PCL5

Descrierea driverului HP UPD 6

● Disponibil la adresa www.hp.com/go/cljcm3530mfp_software

● Recomandat pentru tipărirea cu programele software Adobe® sau cu alte programe folosite cu
preponderenţă pentru prelucrare grafică

● Asigură asistenţă pentru imprimare din nevoi de emulare postscript sau pentru font postscript flash

Descrierea driverului HP PCL 5

● Disponibil la adresa www.hp.com/go/cljcm3530mfp_software

● Recomandat pentru tipărire generală de birou împreună cu sisteme de operare Windows

● Compatibil cu versiunile PCL anterioare şi cu produsele mai vechi HP LaserJet

● Cea mai bună alegere pentru imprimarea din programe software personalizate sau realizate de
terţi

● Cea mai bună alegere pentru funcţionarea în medii complexe, care solicită echipamentului setarea
la PCL5 (UNIX, Linux, mainframe)

● Proiectat pentru folosirea în medii Windows de reţea, pentru a asigura folosirea unui singur driver
pentru mai multe modele de imprimantă

● Preferat pentru imprimarea la mai multe modele de imprimantă de la un calculator mobil cu sistem
de operare Windows

ROWW Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows 61


Prioritatea setărilor de tipărire
Prioritatea modificărilor setărilor de tipărire depinde de locul în care sunt efectuate.

NOTĂ: Numele comenzilor şi casetelor de dialog poate diferi în funcţie de programul software.

● Caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină): Faceţi clic pe Page Setup (Configurare
pagină) sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în care lucraţi, pentru
a deschide această casetă de dialog. Setările de aici prevalează asupra setărilor efectuate din
orice alt loc.

● Print dialog box (Caseta de dialog pentru imprimare): Faceţi clic pe Print (Imprimare), Print
Setup (Setare imprimare) sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în care
lucraţi pentru a deschide această casetă de dialog. Setările modificate în caseta de dialog Print
(Imprimare) au o prioritate mai scăzută şi în general nu anulează modificările efectuate prin caseta
de dialog Page Setup (Iniţializare pagină).

● Caseta de dialog Printer Properties (printer driver) (Proprietăţi imprimantă) (driver imprimantă):
Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) din caseta de dialog Print (Imprimare) pentru a deschide
driverul imprimantei. Setările modificate în caseta de dialog Printer Properties (Proprietăţi
imprimantă) în general nu anulează setările efectuate oriunde în software-ul de imprimare. Aici
puteţi modifica cele mai multe dintre setările de imprimare.

● Setările prestabilite ale driverului imprimantei: Setările prestabilite ale driverului imprimantei
determină setările utilizate în toate operaţiile de tipărire, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
modificate într-una dintre următoarele casete de dialog: Page Setup (Configurare pagină), Print
(Tipărire) sau Printer Properties (Proprietăţi imprimantă).

● Setările de la panoul de control al imprimantei: Setările modificate de la panoul de control al


imprimantei au un nivel de prioritate mai mic decât al tuturor celorlalte setări.

62 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru
Windows
Modificarea setărilor tuturor Modificarea setărilor prestabilite Modificarea setărilor de configurare a
operaţiilor de tipărire, până la pentru toate operaţiile de tipărire echipamentului
închiderea programului software

1. În meniul File (Fişier) din programul 1. Windows XP, Windows Server 1. Windows XP, Windows Server
software, faceţi clic pe Print 2003 şi Windows Server 2008 2003 şi Windows Server 2008
(Tipărire). (utilizând vizualizarea (utilizând vizualizarea
prestabilită a meniului Start): prestabilită a meniului Start):
2. Selectaţi driverul, apoi faceţi clic pe Faceţi clic pe Start şi apoi faceţi clic Faceţi clic pe Start şi apoi faceţi clic
Properties (Proprietăţi) sau pe Imprimante şi faxuri. pe Imprimante şi faxuri.
Preferences (Preferinţe).
-sau- -sau-
Paşii de urmat pot diferi. Aceasta este
cea mai obişnuită procedură. Windows 2000, Windows XP, Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003 şi Windows Server 2003 şi
Windows Server 2008 (utilizând Windows Server 2008 (utilizând
vizualizarea prestabilită a vizualizarea meniului Classic
meniului Classic Start): Faceţi clic Start): Faceţi clic pe Start, apoi pe
pe Start, apoi pe Settings (Setări) Settings (Setări) şi apoi pe
şi apoi pe Printers (Imprimante). Printers (Imprimante).

-sau- -sau-

Windows Vista: Faceţi clic pe Windows Vista: Faceţi clic pe


Start, apoi pe Control Panel Start, apoi pe Control Panel
(Panou de control) şi apoi în (Panou de control) şi apoi în
categoria Hardware and Sound categoria Hardware and Sound
(Hardware şi sunet), faceţi clic pe (Hardware şi sunet), faceţi clic pe
Printer (Imprimantă). Printer (Imprimantă).

2. Faceţi clic de dreapta pe 2. Faceţi clic de dreapta pe


pictograma driverului, apoi selectaţi pictograma driverului, apoi selectaţi
Printing Preferences (Preferinţe Properties (Proprietăţi).
tipărire).
3. Faceţi clic pe fila Device Settings
(Setări echipament).

ROWW Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows 63


Dezinstalarea software-ului pentru Windows
Windows XP

1. Faceţi clic pe Start, Control Panel (Panou de control) şi apoi pe Add or Remove Programs
(Adăugare sau eliminare programe).

2. Căutaţi şi selectaţi HP Color LaserJet CM3530 din listă.

3. Faceţi clic pe butonul Change/Remove pentru a elimina programul.

Windows Vista

1. Faceţi clic pe Start, Control Panel (Panou de control) şi apoi pe Programs and Features
(Programe şi caracteristici).

2. Căutaţi şi selectaţi HP Color LaserJet CM3530 din listă.

3. Selectaţi opţiunea Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare).

64 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Utilitare acceptate pentru Macintosh
HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin este un instrument software periferic de gestionare care ajută la optimizarea utilizării
produsului, controlul costurilor culorilor, securizarea produselor şi o linie de aprovizionare cu
consumabile prin activarea configuraţiei de la distanţă, monitorizare proactivă, depanare de securitate
şi rapoarte de imprimare şi generare de imagini.

Pentru a descărca versiunea curentă de HP Web Jetadmin şi pentru a vedea cea mai recentă listă a
sistemelor gazdă acceptate, vizitaţi www.hp.com/go/webjetadmin.

După instalarea pe un server gazdă, un client Windows poate accesa HP Web Jetadmin utilizând un
browser Web acceptat (cum ar fi Microsoft® Internet Explorer) pentru a naviga la gazda HP Web
Jetadmin.

Serverul Web încorporat


Produsul este dotat cu un server Web încorporat care oferă acces la informaţii despre produs şi
activităţile în reţea. Aceste informaţii apar într-un browser Web, precum Microsoft Internet Explorer,
Netscape Navigator, Apple Safari sau Firefox.

Serverul Web încorporat este localizat în produs. Nu este încărcat pe serverul de reţea.

Serverul Web încorporat reprezintă o interfaţă cu produsul pe care orice utilizator care are un computer
conectat în reţea şi un browser Web standard o poate utiliza. Nu se instalează şi nu se configurează
niciun software special, dar trebuie să aveţi un browser Web acceptat instalat pe computer. Pentru a
obţine acces la serverul Web încorporat, introduceţi adresa IP pentru produs în linia pentru adresă din
browser. (Pentru a afla adresa IP, imprimaţi o pagină de configurare. Pentru informaţii suplimentare
despre imprimarea unei pagini de configurare, consultaţi Pagini informative, la pagina 172.)

Pentru o explicaţie completă a caracteristicilor şi funcţionalităţii serverului Web încorporat, consultaţi


Serverul Web încorporat, la pagina 178.

HP Easy Printer Care


HP Easy Printer Care este un program pe care îl puteţi utiliza pentru următoarele operaţii:

● Verificarea stării produsului

● Verificarea stării consumabilelor şi folosirea HP SureSupply pentru achiziţionarea online a acestora

● Configurarea alertelor

● Vizualizarea rapoartelor privind utilizarea produsului

● Vizualizarea documentaţiei produsului

● Obţinerea accesului la instrumentele de întreţinere şi depanare

● Folosirea HP Proactive Support pentru scanarea periodică a sistemului de tipărire şi prevenirea


eventualelor probleme. HP Proactive Support poate actualiza componentele software, firmware şi
driverele imprimantei HP.

Puteţi vizualiza software-ul HP Easy Printer Care dacă produsul este conectat direct la calculator sau
dacă este folosit în reţea.

ROWW Utilitare acceptate pentru Macintosh 65


Sisteme de operare acceptate ● Microsoft® Windows 2000, Service Pack 4

● Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (32 biţi şi 64 biţi)

● Microsoft Windows Server 2003, Service Pack 1 (32 biţi


şi 64 biţi)

● Microsoft Windows Server 2008 (32 biţi şi 64 biţi)

● Microsoft Windows Vista™ (32 biţi şi 64 biţi)

Browsere acceptate ● Microsoft Internet Explorer 6.0 sau 7.0

Pentru a descărca software-ul HP Easy Printer Care, accesaţi www.hp.com/go/easyprintercare. Acest


site Web oferă şi informaţii actualizate despre browserele acceptate şi o listă a produselor HP care
acceptă software-ul HP Easy Printer Care.

Pentru informaţii suplimentare despre folosirea software-ului HP Easy Printer Care, consultaţi HP Easy
Printer Care, la pagina 175.

66 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW


Software pentru alte sisteme de operare
Sistem de operare Software

UNIX Pentru reţelele HP-UX şi Solaris, vizitaţi www.hp.com/go/unixmodelscripts pentru cele mai
recente scripturi model.

Linux Pentru informaţii, consultaţi www.hp.com/go/linuxprinting.

ROWW Software pentru alte sisteme de operare 67


68 Capitolul 3 Software pentru Windows ROWW
4 Utilizarea produsului cu Macintosh

● Software pentru Macintosh

● Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh

ROWW 69
Software pentru Macintosh
Sisteme de operare acceptate pentru Macintosh
Produsul acceptă următoarele sisteme de operare Macintosh:

● Mac OS X V10.3.9, V10.4, V10.5 şi versiuni ulterioare

NOTĂ: Pentru versiunile Mac OS V10.4 şi ulterioare, sunt acceptate procesoare Macintosh PPC şi
Intel® Core™.

Drivere de imprimantă acceptate pentru Macintosh


Aplicaţia de instalare HP oferă fişiere PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions
(PDE) şi utilitarul HP Printer Utility de utilizat cu computere Macintosh.

Fişierele PPD, împreună cu driverele de imprimantă Apple PostScript, oferă acces la caracteristicile
produsului. Utilizaţi driverul de imprimantă Apple PostScript care se livrează împreună cu computerul.

Dezinstalarea software-ului din sistemele de operare Macintosh


Trebuie să aveţi drepturi de administrator pentru a dezinstala software-ul.

Mac OS X V10.3 şi V10.4


1. Navigaţi la următorul folder:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2. Deschideţi folderul <lang>.lproj, unde <lang> este un cod de limbă din două litere.

3. Ştergeţi fişierul .GZ pentru acest produs.

4. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru fiecare folder de limbă.

Mac OS X V10.5

1. Navigaţi la următorul folder:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2. Ştergeţi fişierul .GZ pentru acest produs.

Prioritatea pentru setările de tipărire pentru Macintosh


Prioritatea modificărilor setărilor de tipărire depinde de locul în care sunt efectuate.

70 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


NOTĂ: Numele comenzilor şi casetelor de dialog poate diferi în funcţie de programul software.

● Caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină): Pentru a deschide această casetă de dialog,
faceţi clic pe Page Setup (Configurare pagină) sau pe o altă comandă asemănătoare din meniul
File (Fişier) al programului în care lucraţi. Setările modificate aici ar putea suprascrie setările
modificate în alte părţi.

● Caseta de dialog Print (Tipărire): Faceţi clic pe Print (Tipărire), Print Setup (Configurare tipărire)
sau pe o comandă similară din meniul File (Fişier) al programului în care lucraţi, pentru a deschide
această casetă de dialog. Setările modificate în caseta de dialog Print (Tipărire) au un nivel de
prioritate mai mic şi NU prevalează asupra setărilor din caseta de dialog Page Setup (Configurare
pagină).

● Setările prestabilite ale driverului imprimantei: Setările prestabilite ale driverului imprimantei
determină setările utilizate în toate operaţiile de tipărire, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
modificate într-una dintre următoarele casete de dialog: Page Setup (Configurare pagină), Print
(Tipărire) sau Printer Properties (Proprietăţi imprimantă).

● Setările de la panoul de control al imprimantei: Setările modificate de la panoul de control al


imprimantei au un nivel de prioritate mai mic decât al tuturor celorlalte setări.

Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Macintosh


Modificarea setărilor tuturor Modificarea setărilor prestabilite Modificarea setărilor de configurare a
operaţiilor de tipărire, până la pentru toate operaţiile de tipărire echipamentului
închiderea programului software

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe 1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Mac OS X V10.3 sau Mac OS X V10.4
Print (Tipărire). Print (Tipărire).
1. Din meniul Apple, faceţi clic pe
2. Modificarea setărilor dorite pentru 2. Modificarea setărilor dorite pentru System Preferences (Preferinţe
diferite meniuri. diferite meniuri. sistem) şi apoi pe Print & Fax
(Imprimare şi fax).
3. Din meniul Presets (Presetări),
faceţi clic pe Save as (Salvare ca) 2. Faceţi clic pe Printer Setup
şi introduceţi numele presetării. (Configurare imprimantă).

Aceste setări vor fi salvate în meniul 3. Faceţi clic pe meniul Installable


Presets (Presetări). Pentru a utiliza noile Options (Opţiuni instalabile).
setări, trebuie să selectaţi opţiunea
presetată salvată de fiecare dată când Mac OS X V10.5
deschideţi un program şi tipăriţi.
1. Din meniul Apple, faceţi clic pe
System Preferences (Preferinţe
sistem) şi apoi pe Print & Fax
(Imprimare şi fax).

2. Faceţi clic pe Options & Supplies


(Opţiuni şi consumabile).

3. Faceţi clic pe meniul Driver.

4. Selectaţi driverul din listă şi


configuraţi opţiunile instalate.

ROWW Software pentru Macintosh 71


Software pentru calculatoare Macintosh
HP Printer Utility
Folosiţi HP Printer Utility pentru a configura caracteristicile produsului ce nu pot fi configurate cu ajutorul
driverului de imprimare.

Puteţi folosi HP Printer Utility dacă produsul foloseşte un cablu USB (Universal Serial Bus) sau dacă
este conectat la o reţea de tip TCP/IP.

Deschiderea aplicaţiei HP Printer Utility

Mac OS X V10.3 sau Mac OS X V10.4 1. Deschideţi Finder (Căutare), faceţi clic pe Applications (Aplicaţii) apoi pe
Utilities (Utilitare) şi faceţi dublu clic pe Printer Setup Utility (Utilitar
configurare imprimantă).

2. Selectaţi produsul pe care doriţi să îl configuraţi şi apoi faceţi clic pe Utility


(Utilitar).

Mac OS X V10.5 1. Din meniul Printer (Imprimantă), faceţi clic pe Printer Utility (Utilitar
imprimantă).

-sau-

Din Print Queue (Coadă de tipărire), faceţi clic pe pictograma Utility (Utilitar).

Caracteristicile utilitarului HP Printer Utility

Utilitarul HP Printer Utility constă din mai multe pagini care pot fi accesate făcând clic în lista
Configuration Settings (Setări de configurare). În următorul tabel sunt descrise acţiunile pe care le
puteţi efectua din aceste pagini.

Articol Descriere

Configuration Page (Pagină de Tipăreşte o pagină de configurare.


configurare)

Supplies Status (Stare Arată starea consumabilelor produsului şi oferă legături pentru comandarea online a
consumabile) consumabilelor.

HP Support (Asistenţă HP) Vă oferă acces la asistenţă tehnică, posibilitatea de comandare online a consumabilelor,
înregistrare online şi informaţii despre reciclare şi returnare.

File Upload (Încărcare fişiere) Transferă fişiere de la computer la produs.

Upload Fonts (Încărcare fonturi) Transferă fişiere cu fonturi de la computer la produs.

Firmware Update (Actualizare Transferă fişiere firmware de la computer la produs.


firmware)

Duplex Mode (Mod duplex) Activează modul de tipărire automată faţă-verso.

Densitate toner Ajustează densitatea tonerului.

Resolution (Rezoluţie) Permite schimbarea setărilor de rezoluţie, inclusiv a setării REt.

Lock Resources (Blocare Permite blocarea sau deblocarea dispozitivelor de stocare (de exemplu, un hard-disk).
resurse)

Stored Jobs (Operaţii stocate) Administrează operaţiile de imprimare stocate pe hard diskul produsului.

72 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


Articol Descriere

Trays Configuration Permite modificarea setărilor tăvii prestabilite.


(Configurare tăvi)

IP Settings (Setări IP) Modifică setările de reţea ale produsului şi oferă acces la serverul Web încorporat.

Bonjour Settings (Setări Oferă posibilitatea de a activa sau dezactiva asistenţa Bonjour sau de a modifica
Bonjour) denumirea serviciului produsului listat într-o reţea.

Additional Settings (Setări Permite accesarea serverului Web integrat.


suplimentare)

E-mail Alerts (Alerte prin e-mail) Configurează produsul să trimită înştiinţări prin e-mail pentru anumite evenimente.

Informaţii echipament Prezintă informaţii referitoare la produsul selectat.

Utilitare acceptate pentru Macintosh


Serverul Web încorporat
Produsul este dotat cu un server Web încorporat care oferă acces la informaţii despre produs şi activităţi
în reţea. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat,
la pagina 179.

ROWW Software pentru Macintosh 73


Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru
Macintosh
Imprimarea
Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh
Utilizaţi presetările pentru tipărire pentru a salva setările curente ale driverului imprimantei pentru
utilizare ulterioară.

Crearea unei presetări pentru tipărire

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

3. Selectaţi setările imprimantei.

4. În caseta Presets (Presetări), faceţi clic pe Save As... (Salvare ca...) şi introduceţi numele
presetării.

5. Faceţi clic pe OK.

Utilizarea presetărilor pentru tipărire

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

3. În caseta Presets (Presetări), selectaţi presetarea pentru tipărire pe care doriţi să o utilizaţi.

NOTĂ: Pentru a utiliza setările implicite ale driverului imprimantei, selectaţi Standard.

Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni personalizate


Aveţi posibilitatea să scalaţi un document pentru a-l încadra într-o hârtie de dimensiuni diferite.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Paper Handling (Manevrare hârtie).

3. În zona pentru Destination Paper Size (Dimensiuni hârtie destinaţie), selectaţi Scale to fit paper
size (Redimensionare la dimensiuni hârtie), apoi selectaţi dimensiunile din lista derulantă.

4. Dacă doriţi să utilizaţi numai hârtie de dimensiuni mai mici decât cele ale documentului, selectaţi
Scale down only (Numai scalare în jos).

Tipărirea unei coperţi


Puteţi tipări o copertă separată pentru documentul dvs., care să includă un mesaj sugestiv (de exemplu,
“Confidenţial”).

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

74 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


3. Deschideţi meniul Cover Page (Pagină de însoţire) şi apoi selectaţi tipărirea acesteia Before
Document (Înainte de document) sau After Document (După document).

4. În meniul Cover Page Type (Tip pagină de însoţire), selectaţi mesajul pe care doriţi să îl tipăriţi pe
pagina de însoţire.

NOTĂ: Pentru a tipări o pagină-copertă goală, selectaţi valoarea Standard pentru opţiunea
Cover Page Type (Tip copertă).

Utilizarea filigranelor
Filigranul este o notă, de exemplu „confidenţial”, care este tipărită pe fundalul fiecărei pagini a unui
document.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Watermarks (Filigrane).

3. Lângă Mode (Mod), selectaţi tipul de filigran de utilizat. Selectaţi Watermark (Filigran) pentru a
tipări un mesaj semi-transparent. Selectaţi Overlay (Mască) pentru a tipări un mesaj care să nu
fie transparent.

4. Lângă Pages (Pagini), selectaţi dacă filigranul să fie tipărit pe toate paginile sau numai pe prima
pagină.

5. Lângă Text, selectaţi unul dintre mesajele standard sau selectaţi Custom (Personalizat) şi
introduceţi un mesaj nou în casetă.

6. Selectaţi opţiuni pentru restul setărilor.

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh


Puteţi tipări mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică reprezintă o modalitate
eficientă de tipărire a ciornelor.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

3. Deschideţi meniul Layout (Aspect).

4. În dreptul opţiunii Pages per Sheet (Pagini per coală), selectaţi numărul de pagini de tipărit pe
fiecare coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16).

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh 75


5. În dreptul opţiunii Layout Direction (Direcţie machetare), selectaţi ordinea şi plasarea paginilor
pe coala de hârtie.

6. În dreptul opţiunii Borders (Chenare), selectaţi tipul de chenar care va fi tipărit în jurul fiecărei
pagini de pe coală.

Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei (imprimare faţă-verso sau duplex)

Utilizarea tipăririi duplex automate

1. Introduceţi suficientă hârtie pentru operaţia de tipărire într-una dintre tăvi. Dacă încărcaţi hârtie
specială (de ex. hârtie cu antet), încărcaţi-o într-unul dintre următoarele moduri:

● Pentru tava 1, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în jos, astfel încât marginea superioară să intre
mai întâi în produs.

● Pentru toate tăvile, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în sus, cu marginea superioară în dreapta
tăvii.

2. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

3. Deschideţi meniul Layout (Aspect).

4. În dreptul opţiunii Two Sided (Faţă-verso), selectaţi Long-Edge Binding (Legare pe marginea
lungă) sau Short-Edge Binding (Legare pe marginea scurtă).

5. Faceţi clic pe Print (Tipărire).

Imprimarea manuală pe ambele feţe

1. Introduceţi suficientă hârtie pentru operaţia de tipărire într-una dintre tăvi. Dacă încărcaţi hârtie
specială (de ex. hârtie cu antet), încărcaţi-o într-unul dintre următoarele moduri:

● Pentru tava 1, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în jos, astfel încât marginea superioară să intre
prima în produs.

● Pentru toate tăvile, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în sus, cu marginea superioară în dreapta
tăvii.

2. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

3. În meniul Finishing (Finisare), selectaţi Manually Print on 2nd Side (Tipărire manuală pe verso).

4. Faceţi clic pe Print (Imprimare). Urmaţi instrucţiunile din fereastra pop-up care apare pe ecranul
computerului, înlocuind stiva de ieşire în tava 1 pentru imprimarea celei de-a doua jumătăţi.

5. Deplasaţi-vă la imprimantă şi scoateţi toate hârtiile goale din tava 1.

6. Introduceţi stiva imprimată cu faţa în sus, astfel încât marginea inferioară să intre prima în
imprimantă, în tava 1. Trebuie să imprimaţi a doua faţă din tava 1.

7. Dacă vi se solicită, apăsaţi un buton de la panoul de control pentru a continua.

Stocarea operaţiilor
Puteţi stoca operaţii pe echipament în vederea tipăririi ulterioare. Puteţi partaja altor utilizatori operaţii
stocate sau puteţi îngrădi accesul la acestea.

76 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


NOTĂ: Pentru mai multe informaţii referitoare la funcţiile de stocare a operaţiilor, consultaţi
Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare, la pagina 117 şi Setarea opţiunilor
de stocare a operaţiilor, la pagina 131.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Job Storage (Stocare operaţii).

3. În lista verticală Job Storage: (Stocare operaţie), selectaţi tipul de operaţie stocată.

4. Pentru tipurile de operaţii stocate Stored Job (Operaţie stocată) şi Personal Job (Operaţie
personală), introduceţi un nume lângă Job Name: (Nume operaţie:).

Selectaţi ce opţiune se va utiliza dacă o altă operaţie are deja numele respectiv.

● Use Job Name + (1 - 99) (Utilizare nume operaţie + (1-99)) asociază un număr unic la sfârşitul
numelui operaţiei.

● Replace Existing File (Înlocuire fişier existent) suprascrie o operaţie nouă peste operaţia
existentă stocată.

5. Dacă în pasul 3 aţi selectat Stored Job (Operaţie stocată) sau Personal Job (Operaţie personală),
introduceţi un număr din patru cifre în caseta de lângă Use PIN To Print (Utilizare PIN pentru
imprimare). Dacă alte persoane încearcă să imprime această operaţie, echipamentul le va solicita
introducerea acestui cod PIN.

Setarea opţiunilor pentru culori


Utilizaţi meniul pop-up Color Options (Opţiuni pentru culori) pentru a controla modul în care culorile
sunt interpretate şi tipărite din programele software.

1. În meniul File (Fişier) din programul software, faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Selectaţi driverul.

3. Deschideţi meniul pop-up Color Options (Opţiuni pentru culori).

4. Faceţi clic pe Show Advanced Options (Afişare opţiuni avansate).

5. Ajustaţi setările individuale pentru text, grafică şi fotografii.

Utilizarea meniului Services (Servicii)


Dacă produsul este conectat la o reţea, utilizaţi meniul Services (Servicii) pentru a obţine informaţii
despre starea echipamentului şi a consumabilelor.

1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Services (Servicii).

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh 77


3. Pentru deschiderea serverului Web încorporat şi efectuarea unei activităţi de întreţinere, efectuaţi
paşii următori:

a. Selectaţi Device Maintenance (Întreţinere dispozitiv).

b. Selectaţi o activitate din lista verticală.

c. Faceţi clic pe Launch (Lansare).

4. Pentru a accesa diferite site-uri Web de asistenţă pentru acest produs, efectuaţi paşii următori:

a. Selectaţi Services on the Web (Servicii pe Web).

b. Selectaţi Internet Services (Servicii Internet) şi apoi selectaţi o opţiune din lista verticală.

c. Faceţi clic pe Go! (Start!).

78 Capitolul 4 Utilizarea produsului cu Macintosh ROWW


5 Conectivitatea

● Conexiune USB

● Configuraţie de tip reţea

ROWW 79
Conexiune USB
Acest produs acceptă o conexiune USB 2.0. Trebuie să utilizaţi un cablu USB de tip A-la-B care nu
depăşeşte 2 metri .

80 Capitolul 5 Conectivitatea ROWW


Configuraţie de tip reţea
Este posibil să fie nevoie să configuraţi anumiţi parametri de reţea ai produsului. Puteţi să configuraţi
aceşti parametri de la panoul de control, de la serverul Web încorporat sau, pentru majoritatea reţelelor,
din software-ul HP Web Jetadmin.

Pentru o listă completă a reţelelor acceptate şi pentru instrucţiuni de configurare a parametrilor reţelei
din software, consultaţi Ghidul administratorului pentru serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect.
Ghidul este livrat împreună cu produsele care au instalat serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect.

Protocoale de reţea acceptate


Imprimanta acceptă protocolul de reţea TCP/IP, cel mai răspândit şi acceptat protocol de reţea.
Majoritatea serviciilor de reţea utilizează acest protocol. Următoarele tabele conţin serviciile şi
protocoalele de reţea acceptate.
Tabelul 5-1 Tipărire

Nume serviciu Descriere

port9100 (Mod direct) Serviciu de tipărire

Line printer daemon (LPD) Serviciu de tipărire

LPD avansat (cozi LPD personalizate) Protocolul şi programele asociate cu servicii de spooling
pentru imprimantă liniară instalate pe sisteme TCP/IP.

FTP Utilitate TCP/IP pentru transferul datelor între sisteme.

Imprimare cu servicii Web Utilizează serviciile de imprimare Microsoft Web Services for
Devices (WSD) acceptate de serverul de imprimare
HP Jetdirect.

Descoperire servicii Web Acceptă protocoalele de descoperire Microsoft WS de pe


serverul de imprimare HP Jetdirect.

Tabelul 5-2 Descoperirea echipamentelor de reţea

Nume serviciu Descriere

SLP (Service Location Protocol) Protocol de descoperire a echipamentelor care asigură


asistenţă la căutarea şi configurarea echipamentelor de reţea.
Folosit în principal de programe de tip Microsoft.

Bonjour Protocol de descoperire a echipamentelor care asigură


asistenţă la căutarea şi configurarea echipamentelor de reţea.
Folosit în principal de programe de tip Apple Macintosh.

Tabelul 5-3 Mesagerie şi management

Nume serviciu Descriere

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Permite browserelor Web să comunice cu serverul Web
încorporat.

EWS (Embedded Web Server) Vă permite să gestionaţi produsul prin intermediul unui
browser Web.

ROWW Configuraţie de tip reţea 81


Tabelul 5-3 Mesagerie şi management (Continuare)

Nume serviciu Descriere

SNMP (Simple Network Management Protocol) Utilizat de aplicaţii de reţea pentru gestionarea produsului.
Sunt acceptate SNMP v1, SNMP v3 şi obiectele standard MIB-
II (Management Information Base).

LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) Arată dacă produsul răspunde cererilor LLMNR prin IPv4 şi
IPv6.

Configurare TFTP Permite utilizarea TFTP pentru descărcarea unui fişier de


configurare care conţine parametri de configurare
suplimentari, precum SNMP sau setări ne-prestabilte pentru
un server de imprimare HP Jetdirect.

Tabelul 5-4 Adresare IP

Nume serviciu Descriere

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Pentru atribuirea automată a adresei IPv4 şi IPv6. Serverul
DHCP asigură produsului o adresă IP. În general, nu este
necesară nicio intervenţie a utilizatorului pentru ca produsul să
obţină o adresă IP de la un server DHCP.

BOOTP (Bootstrap Protocol) Pentru atribuirea automată a adresei IP. Serverul BOOTP
asigură produsului o adresă IP. Necesită intervenţia
administratorului pentru introducerea unei adrese hardware
MAC a produsului în serverul BOOTP pentru ca produsul să
obţină o adresă IP de la serverul respectiv.

Auto IP Pentru atribuirea automată a adresei IP. Dacă nu este prezent


niciun server DHCP sau BOOTP, imprimanta utilizează acest
serviciu pentru a genera o adresă IP unică.

Tabelul 5-5 Funcţii de securitate

Nume serviciu Descriere

IPsec/Firewall Oferă securitate la nivel de strat de reţea pentru reţelele IPv4


şi IPv6. Firewall-ul oferă un control simplu al traficului pe IP.
IPsec oferă o protecţie suplimentară prin protocoalele de
autentificare şi criptare.

Kerberos Permite schimbul de informaţii confidenţiale în cadrul unei


reţele deschise prin alocarea unei chei unice, numită tichet,
pentru fiecare utilizator care se conectează în reţea. Tichetul
este ulterior încorporat în mesaje pentru identificarea
expeditorului.

SNMP v3 Utilizează un model de securitate centrat pe utilizator pentru


SNMP v3, ceea ce oferă autentificarea utilizatorului şi
protejarea datelor prin criptare.

Lista de control al accesului (ACL) Specifică sistemele individuale de găzduire sau reţelele
sistemelor de găzduire cărora li se permite accesul la serverul
de imprimare HP Jetdirect şi la produsul din reţea ataşat.

SSL/TLS Permite transmiterea documentelor confidenţiale prin Internet


şi garantează confidenţialitatea şi integritatea datelor
schimbate între aplicaţiile clientului şi serverului.

Configurarea pachetului IPsec Oferă securitate în stratul de reţea prin controlul simplu al
traficului pe IP către şi de la produs. Acest protocol oferă

82 Capitolul 5 Conectivitatea ROWW


Tabelul 5-5 Funcţii de securitate (Continuare)

Nume serviciu Descriere

avantajele criptării şi autentificării şi permite mai multe


configuraţii.

Configurarea produsului în reţea


Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea
Puteţi să utilizaţi serverul Web încorporat pentru a vizualiza sau modifica setările configuraţiei IP.

1. Tipăriţi o pagină de configurare şi localizaţi adresa IP.

● Dacă utilizaţi IPv4, adresa IP conţine numai cifre. Aceasta are formatul:

xxx.xxx.xxx.xxx

● Dacă utilizaţi IPv6, adresa IP este o combinaţie hexazecimală de caractere şi cifre. Are un
format asemănător cu acesta:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. Tastaţi adresa IP în linia pentru adresă a unui browser Web pentru a deschide serverul Web
încorporat.

3. Faceţi clic pe fila Networking (Reţea) pentru a obţine informaţii despre reţea. Puteţi modifica
setările, dacă este necesar.

Setarea sau schimbarea parolei de reţea


Utilizaţi serverul Web încorporat pentru a seta o parolă de reţea sau pentru a schimba o parolă existentă.

1. Deschideţi serverul Web încorporat şi faceţi clic pe fila Reţea (Setări).

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe opţiunea Autorizare.

NOTĂ: Dacă a fost setată anterior o parolă, vi se solicită introducerea parolei. Introduceţi parola
şi faceţi clic pe butonul Aplicare (Aplicare).

3. Introduceţi parola nouă în casetele Parolă şi Verificare parolă.

4. În partea inferioară a ferestrei, faceţi clic pe butonul Aplicare (Aplicare) pentru a salva parola.

Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control


În plus faţă de utilizarea serverului Web încorporat, puteţi utiliza şi meniurile panoului de control pentru
setarea unei adrese IPv4, a măştii de subreţea şi a porţii implicit.

1. Pe panoul de control al produsului, atingeţi săgeata jos până când este afişat meniul
Administrare.

2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi săgeata jos până când este afişat meniul Configurare iniţială.

4. Atingeţi meniul Configurare iniţială pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi meniul Reţea şi intrări/ieşiri pentru deschiderea acestuia.

ROWW Configuraţie de tip reţea 83


6. Atingeţi meniul Jetdirect încorporat pentru deschiderea acestuia.

7. Atingeţi meniul TCP/IP pentru deschiderea acestuia.

8. Atingeţi meniul Setări IPV4 pentru deschiderea acestuia.

9. Atingeţi meniul Setări manuale pentru deschiderea acestuia.

10. Atingeţi opţiunea Adresă IP, apoi atingeţi butonul Adresă IP.

-sau-

Atingeţi opţiunea Mască de subreţea, apoi atingeţi butonul Mască de subreţea.

-sau-

Atingeţi opţiunea Poartă prestabilită, apoi apăsaţi butonul Poartă prestabilită.

11. Utilizaţi ecranul tactil pentru a introduce adresa IP, masca de subreţea sau portalul implicit, apoi
atingeţi butonul Salvare.

Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control


În plus faţă de utilizarea serverului Web încorporat, puteţi utiliza şi meniurile panoului de control pentru
setarea unei adrese IPv6.

1. Pe panoul de control al produsului, atingeţi săgeata jos până când este afişat meniul
Administrare.

2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi săgeata jos până când este afişat meniul Configurare iniţială.

4. Atingeţi meniul Configurare iniţială pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi meniul Reţea şi intrări/ieşiri pentru deschiderea acestuia.

6. Atingeţi meniul Jetdirect încorporat pentru deschiderea acestuia.

7. Atingeţi meniul TCP/IP pentru deschiderea acestuia.

8. Atingeţi meniul Setări IPV6 pentru deschiderea acestuia.

9. Atingeţi meniul Adresă pentru deschiderea acestuia.

10. Atingeţi meniul Setări manuale pentru deschiderea acestuia.

11. Atingeţi opţiunea Activare.

12. Atingeţi setarea Activat, apoi atingeţi butonul Salvare.

13. Atingeţi opţiunea Adresă, apoi atingeţi butonul Adresă.

14. Utilizaţi ecranul tactil pentru a introduce adresa, apoi atingeţi butonul Salvare.

84 Capitolul 5 Conectivitatea ROWW


Dezactivarea protocoalelor de reţea (opţional)
În mod prestabilit, toate protocoalele de reţea acceptate sunt activate din fabrică. Dezactivarea
protocoalelor neutilizate are următoarele avantaje:

● Reduce traficul de reţea generat de imprimantă

● Împiedică utilizatorii neautorizaţi să imprime de la produs

● Furnizează numai informaţii pertinente pe pagina de configurare

● Permite afişarea de mesaje de eroare şi de avertizare specifice protocoalelor pe panoul de control


al produsului

Dezactivarea IPX/SPX, AppleTalk sau DLC/LLC

NOTĂ: Nu dezactivaţi IPX/SPX în sisteme bazate pe Windows, care imprimă prin IPX/SPX.

1. Pe panoul de control al produsului, atingeţi săgeata jos până când este afişat meniul
Administrare.

2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi săgeata jos până când este afişat meniul Configurare iniţială.

4. Atingeţi meniul Configurare iniţială pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi meniul Reţea şi intrări/ieşiri pentru deschiderea acestuia.

6. Atingeţi meniul Jetdirect încorporat pentru deschiderea acestuia.

7. Atingeţi meniul IPX/SPX pentru deschiderea acestuia.

-sau-

Atingeţi meniul AppleTalk pentru deschiderea acestuia.

-sau-

Atingeţi meniul DLC/LLC pentru deschiderea acestuia.

8. Atingeţi opţiunea Activare.

9. Atingeţi setarea Dezactivat, apoi atingeţi butonul Salvare.

Setările duplex şi ale vitezei legăturii


Viteza legăturii şi modul de comunicare ale serverului de imprimare trebuie să coincidă cu cele ale
reţelei. În majoritatea situaţiilor, lăsaţi produsul în modul automat. Modificările incorecte ale setărilor
duplex şi ale vitezei legăturii pot împiedica produsul să comunice cu alte echipamente din reţea. dacă
trebuie să efectuai modificări, utilizaţi panoul de control al produsului.

NOTĂ: Efectuarea modificărilor acestor setări determină oprirea, apoi pornirea produsului. Efectuaţi
modificări numai când produsul este în stare de inactivitate.

1. Pe panoul de control al produsului, atingeţi săgeata jos până când este afişat meniul
Administrare.

2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

ROWW Configuraţie de tip reţea 85


3. Atingeţi săgeata jos până când este afişat meniul Configurare iniţială.

4. Atingeţi meniul Configurare iniţială pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi meniul Reţea şi intrări/ieşiri pentru deschiderea acestuia.

6. Atingeţi meniul Jetdirect încorporat pentru deschiderea acestuia.

7. Atingeţi săgeata jos până când este afişată opţiunea Viteza legăturii.

8. Atingeţi opţiunea Viteza legăturii.

9. Atingeţi una din următoarele opţiuni.

Setare Descriere

Automat Serverul de imprimare se configurează automat pentru cea mai mare viteză a
legăturii şi pentru modul de comunicare permis în reţea.

10T Semi 10 megaocteţi pe secundă (Mbps), operare semi-duplex

10T Complet 10 Mbps, operare full-duplex

100TX Semi 100 Mbps, operare semi-duplex

100TX Complet 100 Mbps, operare full-duplex

100TX Automat Limitează negocierea automată la viteza maximă de 100 Mbps

1000TX Complet 1000 Mbps, operare full-duplex

10. Atingeţi butonul Salvare. Produsul se opreşte, apoi porneşte.

86 Capitolul 5 Conectivitatea ROWW


6 Hârtie şi suporturi de imprimare

● Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a suporturilor de imprimare

● Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare

● Dimensiuni de hârtie particularizate

● Tipuri acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare

● Capacitatea tăvii şi a sertarului

● Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare speciale

● Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare

● Configurarea tăvilor

● Locaţii de ieşire

ROWW 87
Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a
suporturilor de imprimare
Acest produs acceptă tipuri variate de hârtie şi de suporturi de imprimare, în concordanţă cu indicaţiile
din acest ghid al utilizatorului. Hârtia sau suporturile de imprimare care nu corespund acestor indicaţii
pot crea următoarele probleme:

● Calitate slabă a imprimării

● Apariţia frecventă a blocajelor

● Uzarea prematură a produsului, fiind necesară repararea acestuia

Pentru rezultate optime, utilizaţi numai hârtie şi medii de tipărire originale HP create pentru imprimante
laser sau multifuncţionale. Nu utilizaţi hârtie sau medii de tipărire destinate imprimantelor cu jet de
cerneală. Hewlett-Packard Company nu poate recomanda utilizarea altor mărci de medii de tipărire,
deoarece HP nu poate controla calitatea acestora.

Este posibil ca hârtia să îndeplinească toate cerinţele din acest ghid al utilizatorului şi totuşi să nu
producă rezultate satisfăcătoare. Acest fapt ar putea fi rezultatul manevrării necorespunzătoare,
nivelurilor inacceptabile de temperatură şi/sau umiditate sau al altor variabile care nu pot fi controlate
de Hewlett-Packard.

ATENŢIE: Utilizarea hârtiilor sau a suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc specificaţiile Hewlett-
Packard poate crea probleme produsului, fiind necesară repararea acestuia. Reparaţiile de acest fel nu
sunt acoperite de acordurile Hewlett-Packard de garanţie sau service.

88 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de
imprimare
Acest produs acceptă un număr de dimensiuni ale hârtiei şi se adaptează la diferite suporturi de
imprimare.

NOTĂ: Pentru a obţine rezultate optime, selectaţi dimensiunea şi tipul corecte de hârtie în driverul
imprimantei înainte de imprimare.
Tabelul 6-1 Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare

Dimensiuni Tava 1 Tava 2 Tava 3 (opţională)

Letter

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

A4

210 x 297 mm

RA4

215 x 305 mm

A5

148 x 210 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

B6 (JIS)

128 x 182 mm

Executive

184 x 267 mm

Declaraţie

140 x 216 mm

5x7

127 x 178 mm

5x8

127 x 203 mm

A6

105 x 148 mm

Carte poştală (JIS)

100 x 148 mm

Carte poştală dublă (JIS)

ROWW Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare 89


Tabelul 6-1 Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare (Continuare)

Dimensiuni Tava 1 Tava 2 Tava 3 (opţională)

148 x 200 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

8,5 x 13

216 x 330 mm

Plic de tip Commercial nr. 10

105 x 241 mm

Plic nr. 9

100 x 226 mm

Plic B5

176 x 250 mm

Plic C5 ISO

162 x 229 mm

Plic C6

114 x 162 mm

Plic DL ISO

110 x 220 mm

Plic Monarch

98 x 191 mm

Personalizată

între 98,4 x 148 mm şi 216 x 356 mm

Personalizată

între 148 x 210 mm şi 216 x 297 mm

Personalizată

între 148 x 210 mm şi 216 x 297 mm

90 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Dimensiuni de hârtie particularizate
Acest produs acceptă o varietate de dimensiuni de hârtie particularizate. Dimensiunile particularizate
acceptate sunt dimensiuni cuprinse între dimensiunile minimă şi maximă specificate pentru produs, dar
nu sunt listate în tabelul cu dimensiuni de hârtie acceptate. Când utilizaţi o dimensiune particularizată
acceptată, specificaţi dimensiunea particularizată în driverul de imprimare şi încărcaţi hârtia într-o tavă
care acceptă dimensiuni particularizate.

ROWW Dimensiuni de hârtie particularizate 91


Tipuri acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare
Pentru o listă completă a hârtiei specifice cu marcă HP pe care o acceptă acest produs, accesaţi
www.hp.com/support/cljcm3530mfp.

Tip hârtie Tava 1 Tava 2 Tava 3 (opţională)

Hârtie obişnuită

Light (Uşoară) 60–74 g/m2

Midweight (Greutate medie) (96–110 g/m2)

Heavy (Hârtie grea) (111–130 g/m2)

Extra heavy (Hârtie extra grea) (131–175 g/m2)

Folii transparente color

Etichete

Letterhead (Hârtie cu antet)

Preprinted (Hârtie preimprimată)

Prepunched (Hârtie preperforată)

Colored (Color)

Rough (Hârtie rugoasă)

Hârtie de corespondenţă

Recycled (Hârtie reciclată)

Envelope (Plicuri)

Cardstock (Carton)

Mid-weight glossy (Hârtie lucioasă de greutate medie)


(96–110 g/m2)

Heavy glossy (Hârtie grea lucioasă) (111–130 g/m2)

Extra-heavy glossy (Hârtie extra-grea lucioasă) (131–


175 g/m2)

Card glossy (Carton lucios) (176–220 g/m2)

Peliculă opacă

HP Tough Paper (Hârtie dură)

HP Matte (Mată) (105 g/m2)

HP Matte (Mată) (120 g/m2)

HP Matte (Mată) (160 g/m2)

HP Matte (Mată) (200 g/m2)

HP Soft Gloss (Moale lucioasă) (120 g/m2)

HP Glossy (Lucioasă) (130 g/m2)

92 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Tip hârtie Tava 1 Tava 2 Tava 3 (opţională)

HP Glossy (Lucioasă) (160 g/m2)

HP Glossy (Lucioasă) (220 g/m2)

ROWW Tipuri acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare 93


Capacitatea tăvii şi a sertarului
Tavă sau sertar Tip hârtie Specificaţii Cantitate

Tava 1 Hârtie Gama: Înălţimea maximă a topului: 10


mm
Hârtie de corespondenţă de 60 g/
m2 până la 220 g/m2 Echivalentul a 100 de coli de
hârtie de corespondenţă de 75 g/
m2

Plicuri Hârtie de corespondenţă de mai Până la 10 plicuri


puţin de 60 g/m2 până la 90 g/m2

Etichete Maxim 0,102 mm grosime Înălţimea maximă a topului: 10


mm

Folii transparente Minim 0,102 mm grosime Înălţimea maximă a topului: 10


mm

Până la 50 de coli

Hârtie lucioasă Interval: Înălţimea maximă a topului: 10


mm
Hârtie de corespondenţă de 96 g/
m2 până la 220 g/m2 Până la 50 de coli

Tava 2 Hârtie Interval: Înălţimea maximă a topului: 25


mm
Hârtie de corespondenţă de 60 g/
m2 până la 220 g/m2 Echivalentul a 250 de coli de
hârtie de corespondenţă de 75 g/
m2

Înălţimea maximă a topului


pentru hârtie A6: 15 mm

Folii transparente Minim 0,102 mm grosime Înălţimea maximă a topului: 25


mm

Hârtie lucioasă Interval: Înălţimea maximă a topului: 25


mm
Hârtie de corespondenţă de 96 g/
m2 până la 220 g/m2

Tava 3 (opţională) Hârtie Interval: Echivalentul a 500 de coli de


hârtie de corespondenţă de 75 g/
Hârtie de corespondenţă de 60 g/ m2
m2 până la 220 g/m2
Înălţimea maximă a topului: 56
mm

Folii transparente Minim 0,102 mm grosime Înălţimea maximă a topului: 56


mm

Hârtie lucioasă Interval: Înălţimea maximă a topului: 56


mm
Hârtie de corespondenţă de 96 g/
m2 până la 220 g/m2

Sertar de ieşire Hârtie Până la 250 de coli de hârtie de


corespondenţă de 75 g/m2

94 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare
speciale
Acest produs acceptă imprimarea pe suporturi speciale. Pentru a obţine rezultate satisfăcătoare,
respectaţi indicaţiile următoare. Când utilizaţi hârtii sau suporturi de imprimare speciale, asiguraţi-vă că
aţi setat tipul şi dimensiunea în driverul de imprimare, pentru a obţine cele mai bune rezultate de
imprimare.

ATENŢIE: Imprimantele HP LaserJet utilizează cuptoare pentru a fixa particulele de toner uscat pe
hârtie, în puncte foarte precise. Hârtia HP destinată imprimării cu laser este proiectată pentru a rezista
la această încălzire extremă. Utilizarea hârtiei pentru jet de cerneală, care nu este proiectată pentru
această tehnologie, poate conduce la deteriorarea imprimantei.

Tip de suport Permisiuni Restricţii

Plicuri ● Depozitaţi plicurile întinse. ● Nu utilizaţi plicuri care sunt cutate,


crestate, lipite unele de altele sau
● Utilizaţi plicuri la care lipitura se deteriorate în alt fel.
extinde până la colţul plicului.
● Nu utilizaţi plicuri care au copci,
● Utilizaţi benzi adezive acoperite agrafe, ferestre sau căptuşeli.
care sunt aprobate pentru a fi
utilizate în imprimantele cu laser. ● Nu utilizaţi materiale auto-adezive
sau alte materiale sintetice.

Etichete ● Utilizaţi numai etichete între care nu ● Nu utilizaţi etichete care au cute sau
este vizibilă coala de pe spate. bule de aer, sau care sunt
deteriorate.
● Utilizaţi etichete care stau întinse.
● Nu imprimaţi pe bucăţi decupate din
● Utilizaţi numai coli întregi de coli de etichete.
etichete.

Folii transparente ● Utilizaţi numai folii transparente ● Nu utilizaţi suporturi de imprimare


care sunt aprobate pentru a fi transparente care nu sunt aprobate
utilizate în imprimantele cu laser. pentru imprimantele cu laser.

● Aşezaţi foliile transparente pe o


suprafaţă netedă după ce le
scoateţi din produs.

Hârtii cu antet sau formulare ● Utilizaţi numai hârtii cu antet sau ● Nu utilizaţi hârtii cu antet în relief
preimprimate formulare care sunt aprobate sau metalic.
pentru a fi utilizate în imprimantele
cu laser.

Hârtie grea ● Utilizaţi numai hârtie grea care este ● Nu utilizaţi hârtie a cărei greutate
aprobată pentru a fi utilizată în depăşeşte specificaţiile de
imprimantele cu laser şi care suporturi recomandate pentru acest
îndeplineşte specificaţiile de produs, decât dacă este hârtie HP
greutate pentru acest produs. care a fost aprobată pentru a fi
utilizată în acest produs.

Hârtie lucioasă sau stratificată ● Utilizaţi numai hârtie lucioasă sau ● Nu utilizaţi hârtie lucioasă sau
stratificată care este aprobată stratificată proiectată pentru a fi
pentru a fi utilizată în imprimantele utilizată în produsele cu jet de
cu laser. cerneală.

ROWW Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare speciale 95


Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare
Se pot încărca suporturi diferite în tăvi, pentru ca apoi să solicitaţi suportul după tip sau dimensiune prin
utilizarea panoului de control.

Orientarea hârtiei pentru încărcarea tăvilor


Dacă utilizaţi hârtie care necesită o anumită orientare, încărcaţi-o conform informaţiilor din următoarele
tabele.

NOTĂ: Opţiunea Mod antet alternativ afectează modul în care încărcaţi hârtiile cu antet sau cele pre-
imprimate. Această opţiune e implicit dezactivată. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Meniul Device
Behavior (Comportament echipament), la pagina 43.

96 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Tava 1

Tip hârtie Orientarea imaginii Mod Duplex Cum se încarcă hârtia Cum se încarcă hârtia

Mod antet alternativ = Mod antet alternativ = Activat


Dezactivat

Pre-imprimate sau cu Portrait (Portret) Imprimare pe o Cu faţa în jos Cu faţa în sus


antet singură faţă
Cu marginea superioară Cu marginea inferioară orientată
orientată către produs către produs

Imprimare faţă-verso Cu faţa în sus Cu faţa în sus

Cu marginea inferioară orientată Cu marginea inferioară orientată


către produs către produs

Landscape (Peisaj) Imprimare pe o Cu faţa în jos Cu faţa în sus


singură faţă
Marginea de sus spre partea din Marginea de sus spre partea din
spate a produsului spate a produsului

Imprimare faţă-verso Cu faţa în sus Cu faţa în sus

Marginea de sus spre partea din Marginea de sus spre partea din
spate a produsului spate a produsului

Prepunched (Hârtie Portret sau peisaj O faţă sau faţă-verso Orificiile spre partea din spate a Inaplicabil
preperforată) produsului

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 97


Tip hârtie Orientarea imaginii Mod Duplex Cum se încarcă hârtia Cum se încarcă hârtia

Mod antet alternativ = Mod antet alternativ = Activat


Dezactivat

Plicuri Latura lungă a Imprimare pe o Cu faţa în jos Inaplicabil


plicului către produs singură faţă
Cu marginea superioară
orientată către produs

Latura scurtă a Imprimare pe o Cu faţa în jos Inaplicabil


plicului către produs singură faţă
Marginea de sus spre partea din
spate a produsului

98 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Tava 2 sau tava 3 opţională

Tip hârtie Orientarea imaginii Mod Duplex Cum se încarcă hârtia Cum se încarcă hârtia

Mod antet alternativ = Mod antet alternativ = Activat


Dezactivat

Pre-imprimate sau cu Portrait (Portret) Imprimare pe o Cu faţa în sus Cu faţa în jos


antet singură faţă
Marginea superioară în partea Marginea superioară în partea
dreaptă a tăvii stângă a tăvii

Imprimare faţă-verso Cu faţa în jos Cu faţa în jos

Marginea superioară în partea Marginea superioară în partea


stângă a tăvii stângă a tăvii

Landscape (Peisaj) Imprimare pe o Cu faţa în sus Cu faţa în jos


singură faţă
Marginea de sus spre partea din Marginea de sus spre partea din
spate a produsului spate a produsului

Imprimare faţă-verso Cu faţa în jos Cu faţa în jos

Marginea de sus spre partea din Marginea de sus spre partea din
spate a produsului spate a produsului

Prepunched (Hârtie Portret sau peisaj O faţă sau faţă-verso Orificiile spre partea din spate a Inaplicabil
preperforată) produsului

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 99


Tip hârtie Orientarea imaginii Mod Duplex Cum se încarcă hârtia Cum se încarcă hârtia

Mod antet alternativ = Mod antet alternativ = Activat


Dezactivat

Încărcarea tăvii 1
SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-load-tray1.

ATENŢIE: Pentru evitarea blocării hârtiei, niciodată nu încărcaţi sau nu descărcaţi hârtia din tavă în
timpul imprimării.

1. Deschideţi tava 1.

2. Rabataţi extensia tăvii pentru a susţine hârtie şi reglaţi ghidajele laterale la lăţimea corectă.

100 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


3. Încărcaţi hârtia în tavă cu faţa în jos, iar latura scurtă, de sus, trebuie să intre prima în produs.

4. Asiguraţi-vă că stiva încape sub marcajele de pe ghidaje şi nu depăşeşte indicatorii nivelului de


încărcare.

5. Reglaţi ghidajele laterale astfel încât să atingă uşor stiva de hârtie fără să o îndoaie.

Imprimarea plicurilor
Dacă software-ul utilizat nu se setează automat pe formatul plic, specificaţi orientarea Landscape (Tip
vedere) a paginii în programul software sau în driverul imprimantei. Utilizaţi următoarele indicaţii pentru
setarea marginilor adreselor expeditorului şi destinatarului pe plicuri de tip Commercial #10 sau DL:

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 101


Tipul adresei Marginea stângă Marginea superioară

Expeditor 15 mm 15 mm

Destinatar 102 mm 51 mm

Pentru plicuri de alte dimensiuni, ajustaţi marginile corespunzător.

Încărcarea tăvii 2
Această tavă stochează până la 250 de coli de hârtie de 75 g/m2. Dacă hârtia este mai grea, tava nu
va rezista la atâtea coli. Nu supraîncărcaţi tava.

ATENŢIE: Nu imprimaţi plicuri, etichete, cărţi poştale sau dimensiuni neacceptate din tava 2. Imprimaţi
aceste tipuri de hârtie numai din tava 1.

SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-load-tray2.

1. Deschideţi tava prin glisare.

NOTĂ: Nu deschideţi tava în timp ce este utilizată.

2. Reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei strângând clema de reglare şi glisând ghidajele
până la dimensiunea hârtiei utilizate.

102 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


3. Încărcaţi hârtia în tavă cu faţa în sus. Verificaţi hârtia pentru a vedea dacă ghidajele ating uşor
teancul, dar nu o îndoiţi.

NOTĂ: Pentru a preveni blocajele, nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că vârful teancului se află
sub indicatorul de plin al tăvii.

NOTĂ: Dacă tava nu este reglată corect, se poate afişa un mesaj de eroare în timpul imprimării
sau hârtia se poate bloca.

4. Glisaţi tava în produs.

5. Panoul de control va afişa tipul şi dimensiunile suporturilor din tavă. În cazul în care configuraţia
nu este corectă, urmaţi instrucţiunile pentru schimbarea dimensiunii sau tipului din panoul de
control.

HP LaserJet

DDMMYYYY 00.00 AM

Încărcarea tăvii opţionale de 500 de coli şi suporturi grele (Tava 3)


Tava 3 poate stoca până la 500 de coli de hârtie standard.

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 103


Produsul detectează automat următoarele dimensiuni standard de hârtie în tava 3: Letter, Legal,
Executive, A4, A5 şi B5 (carte poştală).

ATENŢIE: Nu imprimaţi plicuri sau hârtii cu dimensiuni neacceptate din tava 3. Imprimaţi aceste tipuri
de hârtie numai din tava 1.

Încărcarea hârtiei de dimensiuni standard în tava 3


SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-load-tray3.

1. Deschideţi tava prin glisare.

NOTĂ: Nu deschideţi tava în timp ce este utilizată.

2. Reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei strângând clemele de reglare şi glisând
ghidajele până la dimensiunea hârtiei utilizate.

104 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


3. Încărcaţi hârtia în tavă cu faţa în sus. Verificaţi hârtia pentru a vedea dacă ghidajele ating uşor
teancul, dar nu o îndoiţi.

NOTĂ: Pentru a preveni blocajele, nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că vârful teancului se află
sub indicatorul de plin al tăvii.

NOTĂ: Dacă tava nu este reglată corect, se poate afişa un mesaj de eroare în timpul imprimării
sau hârtia se poate bloca.

4. Glisaţi tava în produs.

5. Panoul de control va afişa tipul şi dimensiunile suporturilor din tavă. În cazul în care configuraţia
nu este corectă, urmaţi instrucţiunile pentru schimbarea dimensiunii sau tipului din panoul de
control.

HP LaserJet

DDMMYYYY 00.00 AM

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 105


Încărcarea hârtiei de dimensiuni personalizate în tava 3
Pentru a utiliza suporturi personalizate, modificaţi setările de dimensiune de la panoul de control pe
Personalizat şi setaţi unitatea de măsură, Dimensiune X şi Dimensiune Y.

1. Deschideţi tava prin glisare.

2. Reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei strângând clemele de reglare şi glisând
ghidajele până la dimensiunea hârtiei utilizate.

3. Încărcaţi hârtia în tavă cu faţa în sus. Verificaţi hârtia pentru a vedea dacă ghidajele ating uşor
teancul, dar nu o îndoiţi.

106 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


4. Glisaţi tava în produs. Panoul de control va afişa tipul şi dimensiunile suporturilor din tavă.

5. Panoul de control vă solicită să setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei. Selectaţi opţiunea


Personalizat iar apoi configuraţi dimensiunile X şi Y ale hârtiei personalizate.

HP LaserJet

DDMMYYYY 00.00 AM

NOTĂ: Pentru determinarea dimensiunilor X şi Z, consultaţi etichetele din tava de hârtie sau
următoarea ilustraţie.

Y
X

ROWW Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare 107


Configurarea tăvilor
Produsul va afişa automat un mesaj prin care vă solicită să configuraţi o tavă pentru tip şi dimensiune
în următoarele situaţii:

● Când încărcaţi hârtie în tavă

● Când specificaţi o anumită tavă sau un anumit tip de suport pentru o operaţie de imprimare prin
driverul imprimantei sau printr-un program software, iar tava nu este configurată astfel încât să
coincidă cu setările operaţiei de imprimare

Pe panoul de control se va afişa următorul mesaj: Tava <X> [tip] [dimensiune] Pentru a schimba
dimensiunea sau tipul, atingeţi „Modificare”. Pentru a accepta, atingeţi „OK”.

NOTĂ: Solicitarea nu apare dacă imprimaţi din tava 1 şi tava 1 este configurată pentru Oricare
personalizată şi Orice tip.

NOTĂ: Dacă aţi utilizat alte modele de produse HP LaserJet, este posibil să fiţi deja obişnuiţi cu
configurarea tăvii 1 pentru modul Prima sau Casetă. Pentru acest produs, setarea dimensiunii tăvii 1
la Oricare personalizată este echivalentă cu modul Prima. Setarea dimensiunii pentru tava 1 pe o
setare diferită de Oricare personalizată este echivalentă cu modul Casetă.

Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie


1. Încărcaţi hârtie în tavă. Închideţi tava dacă utilizaţi tava 2 sau 3.

2. Apare mesajul de configurare a tăvii.

3. Apăsaţi OK pentru a accepta dimensiunea şi tipul detectate sau apăsaţi Modify (Modificare) pentru
a alege altă dimensiune şi alt tip de hârtie.

4. Selectaţi dimensiunea şi tipul corecte şi apoi apăsaţi pe OK.

Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările operaţiei de imprimare


1. În programul software, specificaţi tava sursă, dimensiunea hârtiei şi tipul hârtiei.

2. Trimiteţi operaţia către produs.

Dacă tava trebuie configurată, apare mesajul de configurare a tăvii.

3. Încărcaţi tava cu hârtia de tipul şi dimensiunea specificată, apoi închideţi tava.

4. Apăsaţi OK pentru a accepta dimensiunea şi tipul detectate sau apăsaţi Modify (Modificare) pentru
a alege altă dimensiune şi alt tip de hârtie.

5. Selectaţi dimensiunea şi tipul corecte şi apoi apăsaţi pe OK.

Detectarea automată a foliilor transparente (mod de detectare automată)


Senzorul automat pentru tipul de suport funcţionează numai când tava respectivă este configurată cu
setarea Orice tip. Configurarea unei tăvi pentru orice alt tip, precum hârtie de corespondenţă sau hârtie
lucioasă, dezactivează senzorul de suport din tava respectivă.

108 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Produsul poate clasifica automat tipurile de hârtie într-una din două categorii:

● Ne-transparente

● Transparency (Folie transparentă)

Pentru un control suplimentar, un anumit tip de hârtie trebuie selectat pentru operaţie sau configurat în
tavă.

Setările pentru detectarea automată

Detectare completă (doar tava 1)

● Produsul face distincţie între folii transparente (Transparency mode) (modul Folie transparentă) şi
hârtie (Normal mode) (modul Normal).

● De fiecare dată când produsul imprimă o pagină, detectează prezenţa colilor transparente sau
netransparente.

● Acesta este modul cel mai lent.

Numai folii transparente

● Produsul face distincţie între folii transparente (Transparency mode) (modul Folie transparentă) şi
hârtie (Normal mode) (modul Normal).

● Produsul presupune că pagina a doua şi următoarele sunt de acelaşi tip de suport ca prima pagină.

● Acesta este modul cel mai rapid şi este util pentru imprimări de volum mare în modul Normal.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la setarea acestor opţiuni, consultaţi Meniul Print Quality
(Calitate imprimare), la pagina 47.

Selectarea suportului după sursă, tip sau dimensiune


În sistemul de operare Microsoft Windows, modul în care imprimanta încearcă să preia suporturile în
momentul trimiterii unei operaţii de imprimare este controlat de trei setări. Setările Source (Sursă),
Type (Tip), şi Size (Dimensiune) apar în casetele de dialog Page Setup (Iniţializare pagină), Print
(Imprimare) sau Print Properties (Proprietăţi imprimare) în majoritatea programelor software. Cu
excepţia cazului în care modificaţi aceste setări, produsul va selecta automat o tavă, utilizând setările
prestabilite.

Sursă
Pentru a imprima după Source (Sursă), selectaţi tava din care produsul va fi alimentat. Dacă selectaţi
o tavă configurată pentru un tip sau o dimensiune, care nu se potriveşte cu operaţia dvs. de imprimare,
produsul vă solicită să încărcaţi tava cu suportul de imprimare de tipul sau dimensiunea
corespunzătoare operaţiei înainte de a o imprima. Când încărcaţi tava, produsul începe imprimarea.

Tipul şi dimensiunea
Prin utilizarea setărilor Type (Tip) sau Size (Dimensiune) doriţi ca produsul să preia suporturi de
imprimare din tava încărcată cu tipul şi dimensiunea corecte. Selectarea suportului de imprimare în
funcţie de tip în locul sursei este asemănătoare blocării tăvilor, şi previne utilizarea accidentală a
suporturilor de imprimare speciale. De exemplu, dacă o tavă este configurată pentru hârtie cu antet şi
selectaţi hârtie simplă, produsul nu va prelua hârtia cu antet din tava respectivă. În schimb, va prelua
dintr-o tavă încărcată cu hârtie simplă şi configurată pentru hârtie simplă pe panoul de control al

ROWW Configurarea tăvilor 109


produsului. Selectarea suportului după Tip şi Dimensiune duce la o calitate semnificativ mai bună a
imprimării pe carton, hârtie lucioasă şi folii transparente. Utilizarea unor setări greşite poate duce la o
calitate nesatisfăcătoare a imprimării. Imprimaţi întotdeauna utilizând opţiunea Type (Tip) în cazul
suporturilor de imprimare speciale, cum sunt etichetele sau foliile transparente. Dacă este posibil,
imprimaţi după Size (Dimensiune) pe plicuri.

● Pentru a imprima după Tip sau Dimensiune, selectaţi Tip sau Dimensiune în caseta de dialog Page
Setup (Iniţializare pagină), în caseta de dialog Print (Imprimare), sau în caseta de dialog Print
Properties (Proprietăţi imprimare), în funcţie de programul software.

● Dacă imprimaţi des pe un anumit tip sau pe o anumită dimensiune de suporturi, configuraţi o tavă
pentru acel tip sau pentru acea dimensiune. Ulterior, când veţi selecta tipul sau dimensiunea
respectivă, produsul va prelua suportul de imprimare din tava configurată pentru acel tip sau pentru
acea dimensiune.

110 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW


Locaţii de ieşire
Produsul are un sertar de ieşire ADF şi un sertar de ieşire standard pentru paginile imprimate.

1 Sertar de ieşire standard

2 Sertar de ieşire ADF (pentru copierea originalelor)

Când scanaţi sau copiaţi documente utilizând dispozitivul ADF, documentele originale sunt livrate
automat în sertarul de ieşire ADF.

Atunci când trimiteţi operaţii de imprimare către produs de pe un computer, materialele imprimate vor
fi livrate în sertarul de ieşire standard.

ROWW Locaţii de ieşire 111


112 Capitolul 6 Hârtie şi suporturi de imprimare ROWW
7 Utilizarea caracteristicilor produsului

● Setări de economie

● Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare

● Imprimarea materialului grafic sau de marketing pentru afaceri

● Imprimarea hărţilor şi semnelor pentru exterior rezistente la intemperii

● Setarea alinierii duplex

● Folosirea capsatorului

ROWW 113
Setări de economie
Setarea ceasului de timp real
Utilizaţi caracteristica de ceas de timp real pentru reglarea setărilor de dată şi timp. Informaţiile despre
dată şi timp sunt ataşate sarcinilor stocate de imprimare, fax şi trimitere digitală, astfel puteţi identifica
versiunile cele mai recente ale sarcinilor de imprimare stocate.

Setarea formatului de dată


1. Pe panoul de control, derulaţi la şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Dată/Oră.

4. Atingeţi Format dată.

5. Atingeţi formatul dorit.

6. Atingeţi Salvare.

Setarea datei
1. Pe panoul de control, derulaţi la şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Dată/Oră.

4. Atingeţi Dată.

5. Atingeţi opţiunile corespunzătoare pentru a seta anul, luna şi ziua corectă.

6. Atingeţi Salvare.

Setarea formatului de oră


1. Pe panoul de control, derulaţi la şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Dată/Oră.

4. Atingeţi Format oră.

5. Atingeţi formatul corespunzător.

6. Atingeţi Salvare.

Setarea orei
1. Pe panoul de control, derulaţi la şi atingeţi Administrare.

2. Atingeţi Oră/Programare.

3. Atingeţi Dată/Oră.

4. Atingeţi Oră.

114 Capitolul 7 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


5. Atingeţi opţiunile corespunzătoare pentru a seta ora şi minutul corect, precum şi setarea AM/PM.

6. Atingeţi Salvare.

Hibernare şi trezire
Setarea întârzierii la hibernare
Utilizaţi funcţia de întârziere a hibernării pentru a selecta intervalul de timp în care produsul rămâne
inactiv înainte de a intra în modul de hibernare. Valoarea prestabilită este de o oră.

1. Derulaţi până la meniul Administrare şi apăsaţi pe acesta.

2. Atingeţi meniul Oră/Programare.

3. Atingeţi setarea Întârziere hibernare.

4. Atingeţi setarea dorită pentru întârzierea hibernării şi apoi atingeţi butonul Salvare.

Setarea orei de trezire


Utilizaţi funcţia pentru timpul de activare pentru a activa echipamentul la un moment dat al fiecărei
zile.

1. Derulaţi până la meniul Administrare şi selectaţi-l.

2. Atingeţi meniul Oră/Programare.

3. Atingeţi setarea Oră de activare.

4. Atingeţi ziua din săptămână corespunzătoare orei de trezire.

5. Atingeţi setarea Personalizat.

6. Atingeţi butonul Salvare.

7. Apăsaţi opţiunile corespunzătoare pentru a seta ora şi minutul corect, precum şi setarea AM/PM.

8. Dacă doriţi să activaţi produsul la aceeaşi oră în fiecare zi, atingeţi butonul Da pe ecranul Aplicare
pentru toate zilele. Dacă doriţi să setaţi ora pentru zile diferite, atingeţi butonul Nu şi repetaţi
procedura pentru fiecare zi.

Setarea orei de hibernare


Utilizaţi caracteristica pentru ora de hibernare pentru a programa produsul pentru a intra în modul de
hibernare la aceeaşi oră în fiecare zi.

1. Derulaţi până la meniul Administrare şi apăsaţi pe acesta.

2. Atingeţi meniul Oră/Programare.

3. Atingeţi setarea Timp hibernare.

4. Atingeţi ziua din săptămână corespunzătoare orei de activare.

5. Atingeţi setarea Personalizat.

6. Atingeţi butonul Salvare.

ROWW Setări de economie 115


7. Atingeţi opţiunile corespunzătoare pentru a seta ora şi minutul corect, precum şi setarea AM/PM.

8. Dacă doriţi ca produsul să intre în modul de hibernare la aceeaşi oră în fiecare zi, atingeţi butonul
Da pe ecranul Aplicare pentru toate zilele. Dacă doriţi să setaţi ora pentru zile diferite, atingeţi
butonul Nu şi repetaţi procedura pentru fiecare zi.

Setarea modurilor economice din EWS


1. Deschideţi EWS dintr-un browser Web. Consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 178.

2. Faceţi clic pe Settings (Setări) şi apoi pe Wake Time (Oră trezire).

3. Setaţi ora de trezire pentru fiecare zi din săptămână.

4. Setaţi decalajul de hibernare pentru produs.

5. Faceţi clic pe Apply (Aplicare).

116 Capitolul 7 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de
imprimare
Următoarele caracteristici de stocare a operaţiilor sunt disponibile pentru operaţiile de imprimare:

● Operaţii de corectare şi păstrare: Această caracteristică oferă o cale rapidă şi simplă de a


imprima şi corecta un exemplar al unei operaţii, urmând să se imprime apoi exemplarele
suplimentare.

● Operaţii personale: Când trimiteţi o operaţie privată către produs, aceasta nu este imprimată dacă
nu specificaţi numărul de identificare personală (PIN) de la panoul de control.

● Operaţii de copiere rapidă: Puteţi imprima numărul necesar de exemplare ale unei operaţii de
imprimare şi puteţi apoi să stocaţi o copie a operaţiei pe hard disk-ul produsului. Stocarea operaţiei
vă permite să imprimaţi ulterior exemplare suplimentare ale acesteia.

● Operaţii stocate: Puteţi stoca pe produs o operaţie de imprimare, cum ar fi un formular de


personal, o fişă de pontaj sau un calendar pentru a permite altor utilizatori să imprime operaţia în
orice moment. Operaţiile stocate pot fi protejate printr-un PIN.

ATENŢIE: Dacă opriţi produsul, se şterg toate operaţiile de copiere rapidă, operaţiile corectate şi
păstrate şi cele personale.

Crearea unei operaţii stocate


Utilizarea driverului imprimantei pentru crearea de operaţii stocate.

Windows 1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), apoi pe fila Job Storage (Stocare


operaţie).

3. Selectaţi modul dorit pentru stocarea operaţiilor.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Setarea opţiunilor de stocare a operaţiilor,


la pagina 131.

Macintosh 1. În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2. Deschideţi meniul Job Storage (Stocare operaţii).

3. În lista derulantă Job Storage: (Stocare operaţii), selectaţi tipul de operaţie


stocată.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Stocarea operaţiilor, la pagina 76.

NOTĂ: Pentru a stoca permanent operaţia şi a împiedica ştergerea acesteia de către produs când
este necesar spaţiu pentru alte activităţi, selectaţi opţiunea Stored Job (Operaţie stocată) din driver.

Imprimarea unei operaţii stocate


Puteţi imprima o operaţie personală de la panoul de control, după ce aceasta a fost trimisă către produs.

1. În ecranul Început, selectaţi meniul Stocare operaţie.

2. Atingeţi fila Preluare.

ROWW Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare 117


3. Derulaţi până la folderul care conţine operaţia personală şi selectaţi-l.

4. Derulaţi la şi selectaţi operaţia stocată pe care doriţi să o imprimaţi.

5. Dacă este solicitat un cod PIN, atingeţi câmpul PIN.

6. Utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce codul PIN, apoi apăsaţi butonul OK.

7. Atingeţi câmpul Exemplare pentru a modifica numărul de exemplare de imprimat.

8. Apăsaţi butonul Preluare operaţie stocată pentru a imprima documentul.

Ştergerea unei operaţii stocate


Când trimiteţi o operaţie stocată, produsul ignoră toate operaţiile anterioare cu acelaşi nume de utilizator
şi de operaţie. Dacă o operaţie nu este deja stocată sub acelaşi nume de utilizator şi de operaţie, iar
produsul are nevoie de spaţiu suplimentar, acesta poate şterge alte operaţii stocate, începând cu cea
mai veche. Puteţi modifica numărul de operaţii care pot fi stocate din meniul Preluare operaţie din
panoul de control al produsului.

1. În ecranul Început, selectaţi meniul Stocare operaţie.

2. Atingeţi fila Preluare.

3. Derulaţi până la folderul în care este stocată operaţia şi selectaţi-l.

4. Derulaţi până la operaţia pe care doriţi să o ştergeţi şi selectaţi-o.

5. Dacă operaţia necesită un cod PIN, atingeţi câmpul PIN.

6. Utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce codul PIN, apoi apăsaţi butonul OK.

7. Apăsaţi butonul Ştergere.

Utilizaţi caracteristica de stocare a operaţiilor pentru operaţiile de copiere


Puteţi, de asemenea, să creaţi o operaţie de copiere stocată de la panoul de control, care să poată fi
imprimată ulterior.

Crearea unei operaţii de copiere stocate


1. Aşezaţi documentul original cu faţa în jos pe geam sau cu faţa în sus în alimentatorul ADF.

2. În ecranul Început, selectaţi meniul Stocare operaţie.

3. Atingeţi fila Creare.

4. Specificaţi numele operaţiei stocate într-unul din următoarele moduri:

● Selectaţi din listă un dosar existent. Atingeţi opţiunea Operaţie nouă şi introduceţi numele
operaţiei.

● Atingeţi caseta aflată sub Nume folder sau Nume operaţie existente: din partea dreaptă a
ecranului şi apoi editaţi textul.

5. O operaţie stocată privată are în dreptul numelui o pictogramă în formă de lacăt, iar pentru a o
prelua este necesar să specificaţi un cod PIN. Pentru transforma o operaţie într-o operaţie privată,
atingeţi caseta de validare PIN pentru imprimare şi tastaţi codul PIN al operaţiei. Apăsaţi butonul
OK.

118 Capitolul 7 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


6. Apăsaţi butonul Opţiuni suplimentare pentru a vizualiza şi modifica alte setări.

7. După setarea tuturor opţiunilor, atingeţi butonul Pornire pentru a scana documentul şi a stoca
operaţia. Operaţia este salvată pe produs până când o ştergeţi, pentru a putea să o imprimaţi de
câte ori aveţi nevoie.

Pentru informaţii despre tipărirea operaţiei, consultaţi Imprimarea unei operaţii stocate,
la pagina 117.

Pentru informaţii despre ştergerea operaţiei, consultaţi Ştergerea unei operaţii stocate,
la pagina 118.

ROWW Caracteristici de memorare a operaţiilor pentru operaţii de imprimare 119


Imprimarea materialului grafic sau de marketing pentru
afaceri
Puteţi utiliza HP Color LaserJet seria CM3530 MFP pentru a imprima materiale promoţionale şi de
marketing, precum şi alte documente color pe hârtie lucioasă. Pentru a maximiza calitatea imprimării
acestor materiale, trebuie să procedaţi astfel:

● Alegeţi hârtia potrivită. Consultaţi tabelul de mai jos.

● Configuraţi tava de hârtie corect. Consultaţi Configurarea tăvii de hârtie , la pagina 120

● Alegeţi setările corecte din driverul imprimantei. Consultaţi Configurarea setărilor driverului,
la pagina 121.

Hârtia lucioasă acceptată


Produs hârtie lucioasă HP Cod produs Dimensiune produs Setări panou de control şi
driver imprimantă

Hârtie laser de Q6541A Letter HP luciu uşor 120 g


prezentare HP, luciu uşor

Hârtie laser de Q2546A Letter Hârtie lucioasă HP 130 g


prezentare HP, lucioasă

Hârtie laser de Q2552A A4 Hârtie lucioasă HP, 130 g


prezentare HP, lucioasă

Hârtie laser profesională HP, Q6542A A4 HP soft lucioasă 120 g


luciu uşor

Hârtie laser HP, broşată Q6611A, Q6610A Letter HP lucioasă 160 g


lucioasă

Hârtie laser superioară HP, Q6616A A4 HP lucioasă 160 g


lucioasă

Hârtie foto laser HP, lucioasă Q6607A, Q6608A Letter HP lucioasă 220 g

Hârtie foto laser HP, lucioasă Q6614A A4 HP lucioasă 220 g

NOTĂ: Pentru o listă completă a tipurilor de hârtie marca HP din Statele Unite, consultaţi www.hp.com/
go/paper.

Configurarea tăvii de hârtie


Configuraţi tava de hârtie pentru tipul de hârtie corect.

1. Încărcaţi hârtia în tava 2 sau 3.

2. După ce închideţi tava, panoul de control vă solicită să configuraţi dimensiunea şi tipul hârtiei.

3. Dacă sunt afişate tipul şi dimensiunea corecte, apăsaţi butonul OK pentru a accepta dimensiunea
şi tipul detectate sau apăsaţi butonul Modificare pentru a selecta un tip şi o dimensiune diferite ale
hârtiei.

120 Capitolul 7 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


4. Când este afişată solicitarea pentru dimensiunea hârtiei, atingeţi dimensiunea corectă şi apoi
apăsaţi butonul Salvare.

5. Când este afişat promptul pentru tipul hârtiei, atingeţi tipul corect. Consultaţi tabelul de mai sus
pentru a determina tipul corect. de hârtie.

Configurarea setărilor driverului


Efectuaţi următorii paşi pentru a imprima pe hârtie lucioasă din programul software-ului grafic.

1. Selectaţi Print (Imprimare) din meniul File (Fişier) al programului software.

2. Selectaţi HP Color LaserJet seria CM3530 MFP, apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) sau
Printing Preferences (Preferinţe imprimare).

3. Din lista derulantă Paper type (Tip hârtie), selectaţi acelaşi tip de hârtie ca cel pe care l-aţi configurat
în panoul de control al produsului.

4. Faceţi clic pe OK pentru a salva setările şi pe OK pentru a imprima. Operaţia de imprimare va fi


imprimată automat din tava configurată pentru hârtie lucioasă, optimizându-se calitatea imprimării
pentru acel tip.

ROWW Imprimarea materialului grafic sau de marketing pentru afaceri 121


Imprimarea hărţilor şi semnelor pentru exterior rezistente
la intemperii
Puteţi utiliza HP Color LaserJet seria CM3530 MFP pentru a imprima hărţi, semne şi meniuri durabile
şi rezistente la intemperii, utilizând Hârtie HP Tough (rezistentă). Hârtia HP Tough (rezistentă) este o
hârtie rezistentă la apă, rezistentă la uzură, satinată, care păstrează culorile vibrante şi claritatea
imaginii, chiar şi când este supusă la utilizare intensă sau la condiţiile meteo. Astfel, evitaţi laminarea
costisitoare, necesară în cazul hârtiei obişnuite. Pentru a maximiza calitatea acestei ieşiri trebuie să
procedaţi astfel:

● Alegeţi hârtia potrivită. Consultaţi tabelul de mai jos.

● Configuraţi tava de hârtie corect. Consultaţi Configurarea tăvii de hârtie , la pagina 120.

● Alegeţi setările corecte din driverul imprimantei. Consultaţi Configurarea setărilor driverului,
la pagina 121.

Hârtie rezistentă acceptată


Nume hârtie HP Cod produs Dimensiune produs Setări panou de control şi
driver imprimantă

Hârtie HP LaserJet Tough Q1298A Letter Hârtie HP Tough


(rezistentă)

Hârtie HP LaserJet Tough Q1298B A4 Hârtie HP Tough


(rezistentă)

122 Capitolul 7 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


Setarea alinierii duplex
Pentru documentele cu două feţe, cum sunt broşurile, setaţi înregistrarea pentru tavă înainte de a
imprima, pentru a vă asigura că paginile se aliniază.

1. Din panoul de control, selectaţi meniul Administrare şi apoi meniul Calitate imprimare.

2. Atingeţi setarea Setare înregistrare, iar apoi tava pe care o reglaţi.

3. Atingeţi opţiunea Pagină de test, apoi butonul Imprimare.

4. Urmaţi etapele din pagina imprimată.

ROWW Setarea alinierii duplex 123


Folosirea capsatorului
Capsarea documentelor
Activaţi mecanismul de capsare inserând suporturi de imprimare în capsator.

1. Introduceţi până la 20 de coli de hârtie cu greutatea de maxim 80 g/m2 în fanta din uşa capsatorului.
Introduceţi mai puţine coli de capsat dacă hârtia este mai grea de 80 g/m2.

ATENŢIE: Nu utilizaţi capsatorul pentru a capsa folii de plastic, carton sau lemn. Puteţi deteriora
capsatorul încercând să capsaţi asemenea materiale.

NOTĂ: Depăşirea cantităţii de hârtie recomandate poate determina blocări sau deteriorări.

2. Aşteptaţi capsarea paginilor introduse. Atunci când este introdus până la capăt în fanta
capsatorului, topul de documente va determina acţionarea mecanismului de capsare.

124 Capitolul 7 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


3. Extrageţi topul de documente capsat din fanta capsatorului.

NOTĂ: Dacă nu puteţi extrage documentele după capsare, deschideţi uşa capsatorului şi
extrageţi apoi documentele.

Alimentarea cu capse
Fiecare casetă de capse conţine 5.000 de capse neformate.

1. Deschideţi uşa capsatorului.

NOTĂ: Deschiderea uşii capsatorului va dezactiva capsatorul.

Instrucţiuni şi codurile de componente pentru capse de schimb sunt listate pe uşa capsatorului.

2. Dacă doriţi să înlocuiţi o casetă cu capse (de exemplu, dacă nu mai sunt capse în caseta veche),
extrageţi caseta de capse din produs.

ROWW Folosirea capsatorului 125


3. Introduceţi o casetă de capse nouă în deschizătura din uşa capsatorului.

4. Închideţi uşa capsatorului.

126 Capitolul 7 Utilizarea caracteristicilor produsului ROWW


8 Activităţi de imprimare

● Revocarea unei operaţii de imprimare

● Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows

ROWW 127
Revocarea unei operaţii de imprimare
Aveţi posibilitatea să opriţi o solicitare de imprimare utilizând panoul de control sau utilizând programul
software. Pentru instrucţiuni despre modul în care se opreşte o solicitare de imprimare de la un computer
dintr-o reţea, consultaţi Ajutorul online pentru software-ul specific de reţea.

NOTĂ: După ce se revocă o operaţie de imprimare, este necesar un timp pentru golirea tuturor
informaţiilor de imprimare.

Oprirea operaţiei de imprimare curente din panoul de control al


produsului
NOTĂ: Dacă operaţia dvs. de imprimare este într-un stadiu prea avansat, este posibil să nu aveţi
opţiunea de a o anula.

1. Atingeţi butonul de oprire de pe panoul de control.

2. Din lista afişată pe ecranul tactil, atingeţi operaţia de imprimare pe care doriţi să o ştergeţi şi atingeţi
butonul Anulare operaţie.

3. Atingeţi butonul Da.

4. Atingeţi butonul OK pentru a reveni la starea Pregătit.

Oprirea operaţiei de tipărire curente din programul software


Când trimiteţi operaţia de imprimare, apare pe ecran pentru scurt timp o casetă de dialog, care vă oferă
opţiunea de a anula operaţia de imprimare.

Dacă au fost trimise mai multe operaţii de imprimare către imprimantă din programul software, este
posibil ca acestea să aştepte într-o coadă de imprimare (de exemplu, în Windows Print Manager).
Consultaţi documentaţia programelor software pentru a afla instrucţiuni specifice referitoare la anularea
unei operaţii de imprimare de la computer.

Dacă o operaţie de imprimare este în aşteptare într-o coadă de imprimare sau în spooler-ul de
imprimare, ştergeţi operaţia de acolo.

1. Windows XP, Windows Server 2003 şi Windows Server 2008 (utilizând vizualizarea
prestabilită a meniului Start): Faceţi clic pe Start, Setări, apoi faceţi clic pe Imprimante şi
faxuri.

-sau-

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 şi Windows Server 2008 (utilizând
vizualizarea meniului Classic Start): Faceţi clic pe Start, Setări, apoi faceţi clic pe
Imprimante.

-sau-

Windows Vista: Faceţi clic pe Start, Control Panel (Panou de control), apoi, în categoria
Hardware and Sound (Hardware şi sunete), faceţi clic pe Printer (Imprimantă).

2. În lista de imprimante, faceţi dublu clic pe numele acestui produs pentru a deschide coada sau
spooler-ul de imprimare.

3. Selectaţi operaţia de imprimare pe care doriţi s-o anulaţi, apoi apăsaţi pe Delete (Ştergere).

128 Capitolul 8 Activităţi de imprimare ROWW


Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru
Windows
Deschiderea driverului imprimantei
Cum se face? Paşi de urmat

Deschiderea driverul imprimantei În meniul File (Fişier) din programul software, faceţi clic pe
Print (Tipărire). Selectaţi imprimanta, apoi faceţi clic pe
Properties (Proprietăţi) sau pe Preferences (Preferinţe).

Solicitarea ajutorului pentru orice opţiune de imprimare Faceţi clic pe simbolul ? din colţul din dreapta sus al driverului
imprimantei şi apoi faceţi clic pe orice element al acestuia. Se
va afişa un mesaj pop-up care oferă informaţii despre
elementul respectiv. Sau faceţi clic pe Help (Ajutor) pentru a
deschide funcţia de ajutor online.

Utilizarea scurtăturilor pentru tipărire


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Printing
Shortcuts (Scurtături pentru tipărire).

Cum se face? Paşi de urmat

Utilizarea unei scurtături pentru tipărire Selectaţi una din scurtături şi apoi faceţi clic pe OK pentru a
tipări operaţia cu setările predefinite.

NOTĂ: Întotdeauna selectaţi o scurtătură înainte de a


modifica vreo setare în partea dreaptă a ecranului. Dacă
modificaţi setările şi selectaţi ulterior o scurtătură, se vor pierde
toate modificările.

Crearea unei scurtături personalizate pentru tipărire a) Ca bază de lucru, selectaţi o scurtătură existentă.
b) Selectaţi opţiunile de tipărire pentru scurtătura nouă.
c) Faceţi clic pe Save As (Salvare ca), introduceţi un nume
pentru scurtătură şi faceţi clic pe OK.

NOTĂ: Întotdeauna selectaţi o scurtătură înainte de a


modifica vreo setare în partea dreaptă a ecranului. Dacă
modificaţi setările şi selectaţi ulterior o scurtătură, se vor pierde
toate modificările.

Setarea opţiunilor pentru hârtie şi calitate


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Paper/
Quality (Hârtie/Calitate).

Cum se face? Paşi de urmat

Selectarea dimensiunii paginii Selectaţi o dimensiune din lista verticală Paper size
(Dimensiune hârtie).

Selectarea unei dimensiuni personalizate de pagină a) Faceţi clic pe Custom (Personalizat). Se deschide caseta
de dialog Custom Paper Size (Dimensiune hârtie
personalizată). b) Introduceţi un nume pentru dimensiunea
personalizată, precizaţi dimensiunile şi faceţi clic pe OK.

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows 129


Cum se face? Paşi de urmat

Selectarea unei surse pentru hârtie Selectaţi o tavă din lista verticală Paper source (Sursă hârtie).

Selectarea unui tip de hârtie Selectaţi un tip din lista verticală Paper type (Tip hârtie).

Tipărirea paginilor pe tipuri diferite de hârtie a) În zona Special pages (Pagini speciale), faceţi clic pe
Covers (Coperţi) sau pe Print pages on different paper
Tipărirea primei sau ultimei pagini pe hârtie diferită (Tipărire pagini pe hârtie diferită) şi apoi pe Settings (Setări).
b) Selectaţi o opţiune pentru tipărirea unei coperţi faţă, spate
sau a ambelor coperţi goale sau pretipărite. Sau selectaţi o
opţiune pentru tipărirea primei sau ultimei pagini pe hârtie
diferită. c) Selectaţi opţiunile din listele verticale Paper
source (Sursă hârtie) şi Paper type (Tip hârtie) şi apoi faceţi
clic pe Add (Adăugare). d) Faceţi clic pe OK.

Ajustarea rezoluţiei imaginilor tipărite În zona Print Quality (Calitate tipărire), selectaţi o opţiune din
prima listă verticală. pentru informaţii despre fiecare dintre
opţiunile disponibile, consultaţi ajutorul Online pentru driverul
imprimantei.

Setarea efectelor documentului


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Effects
(Efecte).

Cum se face? Paşi de urmat

Scalarea unei pagini pentru a se potrivi pe dimensiunea unui Faceţi clic pe Print document on (Imprimare document pe) şi
anumit tip de hârtie apoi selectaţi o dimensiune din lista verticală.

Scalarea unei pagini la un procent din dimensiunea reală Faceţi clic pe % of actual size (% din dimensiunea reală) şi
apoi introduceţi procentul sau mişcaţi bara culisantă.

Imprimarea unui filigran a) Selectaţi un filigran din lista verticală Watermarks


(Filigrane). b) Pentru imprimarea filigranului numai pe prima
pagină, faceţi clic pe First page only (Numai prima pagină).
În caz contrar, filigranul se va imprima pe fiecare pagină.

Adăugarea sau editarea de filigrane a) În zona Watermarks (Filigrane), faceţi clic pe Edit (Editare).
Se va deschide caseta de dialog Watermark Details (Detalii
NOTĂ: Pentru efectuarea acestei operaţiuni, driverul de filigran). b) Precizaţi setările filigranului şi apoi faceţi clic pe
imprimantă trebuie salvat pe calculator. OK.

Setarea opţiunilor de finisare a documentelor


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Finishing
(Finisare).

130 Capitolul 8 Activităţi de imprimare ROWW


Cum se face? Paşi de urmat

Imprimarea automată faţă-verso (duplex) 1. Încărcaţi hârtia cu faţa în jos în tava 2.

2. Din driverul imprimantei, selectaţi caseta de validare


Imprimare faţă-verso. Dacă legaţi documentul la
marginea de sus, selectaţi caseta de validare Întoarcere
pagini în sus.

3. Faceţi clic pe butonul OK pentru a efectua operaţia de


imprimare.

Tipărea unei broşuri a) Selectaţi caseta de validare Imprimare faţă-verso. b) În


lista verticală Aspect broşură, faceţi clic pe opţiunea Legare
la stânga sau Legare la dreapta. Opţiunea Pagini per
coală se modifică automat la 2 pagini per coală.

Tipărirea mai multor pagini pe coală a) Selectaţi numărul de pagini pe coală din lista verticală
Pages per sheet (Pagini per coală). b) Selectaţi opţiunile
corecte pentru Print page borders (Tipărire margini pagini),
Page order (Ordine pagini) şi Orientation (Orientare).

Selectarea orientării paginii a) În zona Orientare, selectaţi opţiunea Portret sau Peisaj.
b) Pentru imprimarea paginii cu partea de jos în sus, selectaţi
opţiunea Rotire cu 180 de grade.

Setarea opţiunilor de stocare a operaţiilor


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Job
Storage (Stocare operaţie).

Cum se face? Paşi de urmat

Imprimarea unui exemplar pentru verificare înainte de a În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi clic
imprima toate exemplarele pe Proof and Hold (Verificare şi păstrare). Produsul imprimă
numai primul exemplar. Pe panoul de control al produsului va
apărea un mesaj care vă va solicita să imprimaţi restul
exemplarelor.

Stocarea temporară a unei operaţii private în produs şi a) În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi
imprimarea acesteia mai târziu clic pe Personal Job (Operaţie personală). b) În zona Make
Job Private (Creare operaţie privată), introduceţi un număr de
identificare personală (PIN) format din 4 cifre.

Stocarea temporară a unei operaţii în produs În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi clic
pe Quick Copy (Copiere rapidă). Un exemplar din operaţiei
NOTĂ: Aceste operaţii sunt şterse dacă produsului este este imprimat imediat, însă puteţi imprima în continuare mai
oprit. multe exemplare de la panoul de control al produsului.

Stocarea permanentă a unei operaţii în produs a) În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi
clic pe Stored Job (Operaţie stocată).

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows 131


Cum se face? Paşi de urmat

Faceţi o operaţie stocată permanent personală, astfel încât a) În zona Job Storage Mode (Mod stocare operaţie), faceţi
oricine încearcă să o imprime să trebuiască să introducă un clic pe Stored Job (Operaţie stocată). b) În zona Make Job
PIN Private (Creare operaţie privată), faceţi clic pe PIN to print
(PIN pentru imprimare) şi apoi introduceţi un număr de
identificare personală (PIN) format din 4 cifre.

Primirea înştiinţărilor când cineva imprimă o operaţie stocată În zona Job Notification Options (Opţiuni de înştiinţare
operaţie), faceţi clic pe Display Job ID when printing (Afişare
ID operaţie la imprimare).

Setarea numelui de utilizator pentru o operaţie de stocare În zona User Name (Nume de utilizator), faceţi clic pe User
name (Nume de utilizator) pentru a utiliza numele de utilizator
implicit din Windows. Pentru a furniza un alt nume de utilizator,
faceţi clic pe Custom (Personalizare) şi tastaţi numele.

Specificarea unui nume pentru operaţia stocată a) În zona Job Name (Nume operaţie), faceţi clic pe
Automatic (Automat) pentru a utiliza numele implicit al
operaţiei. Pentru a specifica un nume de operaţie, faceţi clic
pe Custom (Personalizat) şi tastaţi numele. b) Selectaţi o
opţiune din lista derulantă If job name exists (Dacă numele
operaţiei există). Selectaţi Use Job Name + (1-99) (Utilizare
nume operaţie + (1-99)) pentru a adăuga un număr la sfârşitul
numelui existent sau selectaţi Replace Existing File (Înlocuire
fişier existent) pentru a suprascrie o operaţie care posedă deja
numele respectiv.

Setarea opţiunilor pentru culori


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Color
(Culori).

Cum se face? Paşi de urmat

Ajustarea manuală a setărilor culorilor a) În zona Color Options (Opţiuni pentru culori), faceţi clic pe
Manual şi apoi pe Settings (Setări). b) Puteţi ajusta setările
generale pentru Edge Control (Control margini) şi setările
pentru text, scheme şi fotografii. Consultaţi Gestionarea
culorilor, la pagina 136 pentru informaţii referitoare la fiecare
opţiune.

Dezactivarea tipăririi color şi folosirea exclusivă a nuanţelor de În zona Color Options (Opţiuni pentru culori), faceţi clic pe
gri. Print in Grayscale (Imprimare în scală de gri).

Modificarea modului de randare a culorilor În zona Color Themes (Teme culori), selectaţi o opţiune din
lista verticală. Consultaţi Gestionarea culorilor,
la pagina 136 pentru informaţii referitoare la fiecare opţiune.

Obţinerea de asistenţă şi de informaţii despre starea produselor


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila Services
(Servicii).

Cum se face? Paşi de urmat

Obţinerea de informaţii despre asistenţă pentru echipament şi În lista verticală Internet Services (Servicii Internet), selectaţi
comandarea online a consumabilelor o opţiune de asistenţă şi faceţi clic pe Go! (Start!)

132 Capitolul 8 Activităţi de imprimare ROWW


Cum se face? Paşi de urmat

Verificaţi starea echipamentului, inclusiv nivelul Faceţi clic pe pictograma Device and Supplies Status
consumabilelor (Echipament şi consumabile). Se va deschide pagina Device
Status (Stare echipament) a serverului Web HP încorporat.

Aflaţi câte pagini color şi câte pagini alb-negru au fost Faceţi clic pe pictograma Imprimare jurnal de operaţii cu
imprimate de produs utilizarea culorilor. Jurnalul de operaţii cu utilizarea culorilor
enumeră numărul total de pagini, precum şi câte dintre acestea
sunt color şi câte doar alb-negru.

Setarea opţiunilor avansate de tipărire


Pentru efectuarea următoarelor activităţi, deschideţi driverul imprimantei şi faceţi clic pe fila
Advanced (Avansat).

Cum se face? Paşi de urmat

Selectarea opţiunilor avansate de tipărire Pentru modificarea unei setări în oricare dintre secţiuni, faceţi
clic pe o setare curentă pentru a activa o listă verticală.

Modificarea numărului de copii tipărite Deschideţi secţiunea Paper/Output (Hârtie/Ieşire) şi apoi


introduceţi numărul de copii de tipărit. Dacă selectaţi două sau
NOTĂ: Dacă programul software folosit nu permite tipărirea mai multe copii, puteţi selecta opţiunea de colaţionare a
unui anumit număr de copii, puteţi modifica această setare din paginilor.
driver.

Modificarea acestei setări afectează numărul de copii pentru


toate operaţiile de tipărire. După terminarea operaţiei de
tipărire, restabiliţi setarea la valoarea iniţială.

Tipărirea textului colorat ca negru, nu în nuanţe de gri a) Deschideţi secţiunea Document Options (Opţiuni
document) şi apoi secţiunea Printer Features (Funcţii
imprimantă). b) În lista verticală Print All Text as Black
(Tipărire tot textul în negru), selectaţi Enabled (Activat).

Modificarea ordinii de tipărire a paginilor a) Deschideţi secţiunea Document Options (Opţiuni


document) şi apoi secţiunea Layout Options (Opţiuni aspect).
b) În lista verticală Page Order (Ordine pagini), selectaţi Front
to Back (Din faţă în spate) pentru a tipări paginile în ordinea
în care acestea sunt aranjate în document sau Back to
Front (Din spate în faţă) pentru a tipări paginile în ordine
inversă.

ROWW Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows 133


134 Capitolul 8 Activităţi de imprimare ROWW
9 Utilizarea culorilor

● Gestionarea culorilor

● Corelarea culorilor

● Utilizarea avansată a culorilor

ROWW 135
Gestionarea culorilor
Gestionaţi culorile prin modificarea setărilor de pe fila Color (Culoare) din driverul imprimantei.

Automat
Setarea pe Automatic (Automat) a opţiunilor pentru culori asigură de regulă cea mai bună calitate
posibilă la imprimarea documentelor color. Opţiunea Automatic (Automat) pentru reglarea culorilor
optimizează tratarea nuanţelor de gri neutre, semitonurile şi ímbunătăţirile marginilor pentru fiecare
element dintr-un document. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ajutorul online pentru driverul
imprimantei.

NOTĂ: Automatic (Automat) este setarea implicită şi este recomandată pentru imprimarea tuturor
documentelor color.

Imprimarea în tonuri de gri


Selectaţi opţiunea Print in Grayscale (Imprimare ín tonuri de gri) din driverul pentru imprimantă pentru
a imprima alb-negru un document color. Această opţiune este utilă pentru imprimarea documentelor
color care urmează să fie fotocopiate sau trimise prin fax.

Când este selectată opţiunea Print in Grayscale (Imprimare ín tonuri de gri), produsul utilizează modul
monocrom, prin care se reduce utilizarea cartuşelor color.

Reglarea manuală a culorilor


Utilizaţi opţiunea de ajustare Manual a culorii pentru a ajusta modul de tratare a culorilor gri neutre,
nuanţele şi ímbunătăţirea contururilor pentru text, grafice şi fotografii. Pentru a dobândi acces la opţiunile
manuale pentru culoare, din fila Color (Culoare), selectaţi Manual şi apoi selectaţi Settings (Setări).

Opţiuni manuale pentru culoare


Utilizaţi opţiunile manuale pentru culori pentru a regla opţiunile Neutral Grays (Nuanţe de gri
neutre), Halftone (Semitonuri) şi Edge Control (Controlul muchiilor) pentru text, imagini grafice sau
fotografii.
Tabelul 9-1 Opţiuni manuale pentru culoare

Descriere setare Opţiuni setare

Halftone (Semiton) ● Smooth (Netezire) asigură rezultate mai bune pentru zone
imprimate mari, cu acoperire completă şi ímbunătăţeşte
Opţiunile pentru Halftone (Semiton) afectează fotografiile conferind continuitate gradaţiei culorilor. Selectaţi
rezoluţia şi calitatea imprimărilor color. această opţiune când doriţi să obţineţi zone colorate uniform şi
cursiv.

● Opţiunea Detail (Detaliu) este utilă pentru texte şi grafice care


necesită distincţii clare íntre linii şi culori sau imagini care conţin
un model sau un grad ridicat de detaliu. Selectaţi această opţiune
când doriţi să obţineţi muchii şi detalii clare.

Neutral Grays (Nuanţe de gri neutre) ● Black Only (Numai negru) generează culori neutre (nuanţe de gri
şi negru) prin utilizarea exclusivă a tonerului negru. Prin aceasta
Setările pentru Neutral Grays (Nuanţe de gri neutre) se garantează culorile neutre, fără nuanţe de culori nedorite.
determină metoda de creare a culorilor gri utilizate la Această setare este cea mai indicată pentru documente şi grafică
text, grafice şi fotografii. ín tonuri de gri.

● Opţiunea 4-Color (4 culori) generează culori neutre (nuanţe de gri


şi negru) combinând toate cele patru tonere color. Această metodă

136 Capitolul 9 Utilizarea culorilor ROWW


Tabelul 9-1 Opţiuni manuale pentru culoare (Continuare)

Descriere setare Opţiuni setare

produce diferenţieri şi tranziţii mai line la alte culori şi produce cel


mai ínchis negru.

Teme cromatice
Utilizaţi temele cromatice pentru a regla opţiunile RGB Color (Culoare RGB) pentru íntreaga pagină.

Descriere setare Opţiuni setare

RGB Color (Culoare RGB) ● Default (sRGB) ((sRGB) Prestabilit) setează imprimanta să
interpreteze culorile RGB drept sRGB. Standardul sRGB este
acceptat de Microsoft şi de World Wide Web Consortium
(http://www.w3.org).

● Fotografie (sRGB) interpretează culorile RGB ca la imprimarea


acestora pentru o fotografie, cu ajutorul unui mini-laborator digital.
Acest mod redă culori mai profunde şi mai saturate, într-un mod
diferit faţă de modul Prestabilit (sRGB). Utilizaţi această setare
pentru imprimarea de fotografii.

● Photo (Foto) (AdobeRGB 1998) este destinat fotografiilor digitale


care utilizează spaţiul de culoare AdobeRGB şi nu sRGB. La
imprimarea dintr-un program software profesional care utilizează
AdobeRGB, este important să dezactivaţi gestionarea culorilor din
programul software şi să permiteţi produsului să gestioneze spaţiul
de culoare.

● None (Niciuna) setează imprimanta să imprime date RGB ín


modul de dispozitiv brut. Pentru a randa fotografii corect la
selectarea acestei opţiuni, trebuie să gestionaţi culorile ín
programul ín care lucraţi sau ín sistemul de operare.

● Profil personalizat sporeşte saturaţia culorilor în tonuri medii.


Obiectele mai puţin colorate sunt redate în culori mai bogate.
Puteţi descărca profiluri personalizate de la www.hp.com/go/
cljcm3530mfp_software.

ROWW Gestionarea culorilor 137


Corelarea culorilor
Procesul de corelare a culorilor imprimate cu ecranul calculatorului este complex, deoarece
imprimantele şi monitoarele utilizează metode diferite de producere a culorilor. Monitoarele afişează
culorile prin luminarea pixelilor utilizând un proces color RGB (roşu, verde, albastru), iar imprimantele
imprimă culorile utilizând un proces CMYK (cian, magenta, galben şi negru).

Mai mulţi factori pot să influenţeze capacitatea de potrivire a culorilor imprimate cu cele de pe monitor.
Printre aceşti factori se includ:

● Hârtie

● Coloranţii din imprimantă (de exemplu, cerneluri sau tonere)

● Procesul de imprimare (de exemplu, inkjet, tipar sau tehnologie laser)

● Iluminarea ambiantă

● Diferenţele personale în percepţia culorilor

● Programele software

● Drivere de imprimantă

● Sistemul de operare al computerului

● Monitoare şi setarea monitoarelor

● Plăcile video şi driverele

● Mediul de operare (de exemplu, umiditatea)

Aveţi în vedere factorii de mai sus în situaţia în care culorile de pe ecran nu corespund perfect cu culorile
imprimate.

Pentru majoritatea utilizatorilor, cea mai bună metodă de corelare a culorilor de pe ecran cu
echipamentul este imprimarea color sRGB.

Potrivirea culorilor ca eşantion de carte


Procesul de corelare a materialelor imprimate cu eşantioanele de carte preimprimate şi referinţele
pentru culorile standard este unul complex. În general, aveţi posibilitatea să obţineţi o corespondenţă
rezonabil de bună cu un eşantion de carte, dacă cernelurile utilizate pentru crearea eşantionului de carte
sunt cian, magenta, galben şi negru. Acestea se mai numesc şi procesare de eşantioane de carte color.

Anumite eşantioane de carte sunt create din mostre de culori. Mostrele de culori sunt coloranţi creaţi
special. Multe dintre aceste mostre de culori sunt în afara gamei acoperite de produs. Majoritatea
eşantioanelor de carte cu mostre de culori sunt însoţite de o procesare a eşantioanelor de carte care
asigură aproximări CMYK pentru mostra de culoare.

Majoritatea procesărilor de eşantioane de carte stipulează care procese standard au fost utilizate pentru
a imprima eşantionul de carte. În majoritatea cazurilor ele sunt SWOP, EURO sau DIC. Pentru a obţine
o corespondenţă optimă a culorilor la procesarea eşantionului de carte, selectaţi emularea
corespunzătoare de cerneală din meniul produsului. Dacă nu puteţi identifica standardul procesului,
utilizaţi emularea cernelii SWOP.

138 Capitolul 9 Utilizarea culorilor ROWW


Imprimarea eşantioanelor de culori
Pentru a utiliza eşantioane de culori, selectaţi eşantionul care se potriveşte cel mai bine cu culoarea
dorită. Utilizaţi valoarea culorii eşantionului în programul software pentru a descrie obiectul pe care doriţi
să îl potriviţi. Culorile pot să varieze în funcţie de tipul hârtiei şi de programul software utilizat. Pentru
mai multe detalii despre modul de utilizare a eşantioanelor de culori, vizitaţi www.hp.com/support/
cljcm3530mfp.

Utilizaţi următoarea procedură pentru a imprima eşantioane de culori utilizând panoul de control:

1. Apăsaţi pe Administrare şi apoi pe Informaţii.

2. Apăsaţi Sample pages/fonts (Pagini/fonturi eşantion) şi apoi pe CMYK samples (Eşantioane) sau
RGB samples (Eşantioane) pentru a imprima eşantioanele.

ROWW Corelarea culorilor 139


Utilizarea avansată a culorilor
Produsul furnizează caracteristici automate pentru culori, generând rezultate excelente privind calitatea
acestora. Tabelele de culori proiectate şi testate cu atenţie asigură redarea fidelă şi uniformă a tuturor
culorilor care pot fi imprimate.

De asemenea, produsul oferă instrumente sofisticate pentru profesioniştii experimentaţi.

Toner HP ColorSphere
HP proiectează sistemul de imprimare (imprimantă, cartuşe de imprimare, toner şi hârtie) astfel íncât
componentele sale să se completeze reciproc, ín vederea optimizării calităţii de imprimare, a fiabilităţii
produsului şi a productivităţii utilizatorului. Cartuşele de imprimare HP originale conţin toner
HP ColorSphere, care este proiectat special pentru imprimante precum cea pe care o utilizaţi, pentru a
produce o gamă largă de culori impecabile. Acest sistem de imprimare vă ajută să creaţi documente cu
aspect profesional, care conţin text şi imagini clare, precum şi fotografii imprimate ín culori realiste.

Tonerul HP ColorSphere produce o calitate de imprimare de o consistenţă şi o intensitate impresionante


pentru o mare varietate de tipuri de hârtie. Aceasta ínseamnă că puteţi realiza documente profesionale
care vor face impresie. În plus, hârtiile HP de calitate profesională pentru uz zilnic şi cele speciale (o
mare varietate de suporturi de imprimare HP de tipuri şi greutăţi diferite) sunt proiectate pentru a
corespunde modului dvs. de lucru.

HP ImageREt 3600
Tehnologia de imprimare HP ImageREt 3600 este un sistem de tehnologii inovatoare dezvoltate în
exclusivitate de HP pentru a asigura o calitate superioară a imprimării. Sistemul HP ImageREt se
evidenţiază în acest domeniu prin integrarea de tehnologii avansate şi prin optimizarea fiecărui element
al sistemului de imprimare. Au fost dezvoltate mai multe categorii de sisteme HP ImageREt, pentru o
varietate de cerinţe ale utilizatorilor.

Sistemul se bazează pe tehnologii laser-color esenţiale, inclusiv îmbunătăţiri ale imaginilor,


consumabile inteligente şi lucrul cu imagini cu rezoluţie înaltă. Pe măsură ce nivelul sau categoria
ImageREt evoluează, aceste tehnologii esenţiale sunt rafinate pentru a oferi o utilizare avansată a
sistemului şi sunt integrate tehnologii suplimentare. HP oferă o îmbunătăţire superioară a imaginii pentru
documentele obişnuite de birou şi marketing. Fiind optimizat pentru imprimarea pe tipuri de hârtie HP
laser-color foarte lucioasă, HP Image REt 3600 furnizează rezultate superioare pe toate suporturile
acceptate, într-o varietate de condiţii de mediu.

Selectarea suporturilor de imprimare


Pentru a obţine cele mai bune culori şi cea mai bună calitate a imaginilor, selectaţi tipul de suport de
imprimare corespunzător din meniul software al imprimantei sau din driverul imprimantei.

Opţiuni pentru culori


Opţiunile pentru culori asigură materiale imprimate ín culori optime. Aceste opţiuni utilizează etichetarea
obiectelor, prin care se asigură setări optime de culori şi semitonuri pentru diferitele obiecte (text, grafică
şi fotografii) de pe pagină. Driverul imprimantei determină ce obiecte apar pe o pagină şi utilizează setări
de semitonuri şi culori care asigură cea mai bună calitate de imprimare pentru fiecare obiect.

În mediul Windows, opţiunile Automatic (Automat) şi Manual pentru setarea culorilor se găsesc pe fila
Color (Culoare) din driverul imprimantei.

140 Capitolul 9 Utilizarea culorilor ROWW


Standard red-green-blue (sRGB)
Standard red-green-blue (sRGB) este un standard global de culori (roşu-verde-albastru) pe care HP şi
Microsoft l-au dezvoltat ca pe un limbaj comun de culori pentru monitoare, dispozitive de intrare (scanere
şi camere digitale) şi dispozitive de ieşire (imprimante şi plotere). Este spaţiul implicit de culori utilizat
pentru produsele HP, sistemele de operare Microsoft, World Wide Web şi majoritatea software-urilor
pentru birou. Standardul sRGB reprezintă monitorul Windows tipic şi este standardul de convergenţă
pentru televiziunea de ínaltă definiţie.

NOTĂ: Aspectul culorilor afişate pe ecran este influenţat de factori precum tipul de monitor folosit şi
de condiţiile de iluminare din cameră. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Corelarea culorilor,
la pagina 138.

Cele mai recente versiuni ale aplicaţiilor Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office şi multe
alte programe utilizează standardul sRGB pentru comunicarea culorilor. Deoarece este spaţiul implicit
de culori din sistemele de operare Microsoft, sRGB a fost adoptat pe scară largă. Atunci când
programele şi dispozitivele utilizează sRGB pentru a schimba informaţii despre culori, utilizatorii se
bucură de o corelare mult ímbunătăţită a culorilor.

Standardul sRGB contribuie la sporirea posibilităţilor dvs. de a corela automat culorile íntre produs,
monitorul computerului şi alte dispozitive de intrare, eliminând necesitatea de a deveni un expert ín
culori.

ROWW Utilizarea avansată a culorilor 141


142 Capitolul 9 Utilizarea culorilor ROWW
10 Copierea

● Setarea opţiunilor implicite de copiere

● Ajustarea setărilor de copiere

● Copierea de pe geamul scanerului

● Copierea din alimentatorul cu documente

● Copierea documentelor faţă-verso

● Copierea originalelor de dimensiuni mixte

● Copierea fotografiilor

● Combinarea operaţiilor de copiere prin utilizarea caracteristicii Generare operaţie

● Anularea unei operaţii de copiere

ROWW 143
Setarea opţiunilor implicite de copiere
Puteţi utiliza meniul Administrare pentru a stabili setările implicite care se aplică tuturor operaţiilor de
copiere. Dacă este necesar, aveţi posibilitatea să ignoraţi majoritatea setărilor pentru o operaţie
individuală. După finalizarea operaţiei, produsul revine la setările prestabilite.

1. Din ecranul Început, derulaţi până la meniul Administrare şi selectaţi-l.

2. Apăsaţi butonul Opţiuni prestabilite pentru operaţii, apoi butonul Opţiuni de copiere prestabilite.

3. Sunt disponibile câteva opţiuni. Aveţi posibilitatea să configuraţi valori implicite pentru toate
opţiunile sau pentru unele opţiuni.

Pentru informaţii despre fiecare opţiune, consultaţi Ajustarea setărilor de copiere, la pagina 145.
Sistemul de asistenţă integrat furnizează, de asemenea, câte o explicaţie pentru fiecare opţiune.
Apăsaţi butonul Help (Asistenţă) din colţul sus-dreapta al ecranului.

144 Capitolul 10 Copierea ROWW


Ajustarea setărilor de copiere
Produsul oferă mai multe funcţii pentru optimizarea materialelor copiate. Toate aceste funcţii sunt
disponibile pe ecranul Copiere.

Ecranul Copiere constă din câteva pagini. Din prima pagină, apăsaţi butonul Opţiuni suplimentare pentru
a trece la pagina următoare. Apoi apăsaţi butoanele săgeată-sus sau săgeată-jos pentru a derula la
alte pagini.

Pentru detalii despre modul de utilizare a unei opţiuni, atingeţi opţiunea, apoi atingeţi butonul de
asistenţă din colţul din dreapta-sus al ecranului. Tabelul următor oferă o prezentare a opţiunilor de
copiere.

NOTĂ: În funcţie de modul în care administratorul de sistem a configurat echipamentul, este posibil
ca unele dintre aceste opţiuni să nu fie afişate. Opţiunile din tabel sunt listate în ordinea în care sunt
afişate.

Nume opţiune Descriere

Feţe Utilizaţi această caracteristică pentru a indica dacă documentul original este imprimat pe o faţă
sau pe ambele feţe şi dacă copiile trebuie imprimate pe o faţă sau pe ambele feţe.

Micşorare/Mărire Utilizaţi această caracteristică pentru a micşora sau pentru a mări imaginea copiată pe pagină.

Color/Alb-negru Utilizaţi această caracteristică pentru a opta între imprimarea alb-negru şi imprimarea color.

Colaţionare Utilizaţi această funcţie pentru a asambla fiecare set de pagini copiate în aceeaşi ordine ca în
documentul original.

Selectare hârtie Utilizaţi această caracteristică pentru a selecta tava corespunzătoare mărimii şi tipului de hârtie
pe care doriţi să o folosiţi.

Ajustare imagine Utilizaţi această funcţie pentru a îmbunătăţi calitatea generală a exemplarelor. De exemplu,
aveţi posibilitatea să ajustaţi umbrele şi claritatea şi să utilizaţi setarea Curăţare fundal pentru
a elimina imaginile estompate din fundal sau pentru a elimina o culoare deschisă din fundal.

Orientare conţinut Utilizaţi această caracteristică pentru a specifica modalitatea în care conţinutul paginii originale
este amplasat pe pagină: portret sau peisaj.

Optimizare text/imagine Utilizaţi această caracteristică pentru a optimiza calitatea documentului de ieşire pentru un tip
de conţinut particular. Aveţi posibilitatea să optimizaţi documentul de ieşire pentru text sau
pentru imagini imprimate, sau să ajustaţi manual valorile.

Pagini per coală Utilizaţi această caracteristică pentru a copia mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Dimensiune original Utilizaţi această caracteristică pentru a descrie dimensiunea de pagină a documentului original.

Format broşură Utilizaţi această caracteristică pentru a copia două sau mai multe pagini pe o singură coală de
hârtie, având astfel posibilitatea să îndoiţi colile la mijloc, pentru a forma o broşură.

Până la margini Utilizaţi această funcţie pentru a evita umbrele care pot apărea pe marginile exemplarelor
atunci când documentul original este imprimat până aproape de margini. Combinaţi această
funcţie cu funcţia Micşorare/Mărire pentru a vă asigura că pagina se va imprima în întregime
pe exemplare.

Generare operaţie Utilizaţi această caracteristică pentru a combina câteva seturi de documente originale într-o
singură operaţie de copiere. De asemenea, utilizaţi această caracteristică pentru a copia un
document original care are mai multe pagini decât numărul de coli acceptate la un moment dat
de alimentatorul de documente.

ROWW Ajustarea setărilor de copiere 145


Copierea de pe geamul scanerului
Utilizaţi geamul scanerului pentru a face până la 999 de exemplare după originale pe hârtie subţire (sub
60 g/m2 sau 16 lb) sau pe hârtie groasă (peste 105 g/m2 sau 28 lb). În acest fel se pot copia chitanţe,
decupaje din ziar, fotografii, documente vechi, documente uzate sau cărţi.

1. Aşezaţi documentele originale cu faţa în jos pe geamul scanerului. Aliniaţi colţul originalului cu
colţul stânga-sus al geamului.

2. Pentru a copia utilizând opţiunile de copiere implicite, utilizaţi tastatura numerică de pe panoul de
control pentru a selecta numărul de exemplare şi apăsaţi butonul Pornire.

-sau-

Pentru a utiliza setări particularizate, atingeţi butonul Copiere. Specificaţi setările, apoi apăsaţi
butonul Pornire. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea setărilor particularizate, consultaţi
Ajustarea setărilor de copiere, la pagina 145.

SFAT: Pentru a viziona o prezentare animată a acestei proceduri, vizitaţi acest site Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-load-flatbed.

146 Capitolul 10 Copierea ROWW


Copierea din alimentatorul cu documente
Utilizaţi alimentatorul de documente pentru a face până la 999 de exemplare ale unui document de până
la 50 de pagini (în funcţie de grosimea paginilor).

1. Plasaţi documentul în alimentatorul de documente, paginile fiind orientate cu faţa în sus.

2. Pentru a copia utilizând opţiunile de copiere implicite, utilizaţi tastatura numerică de pe panoul de
control pentru a selecta numărul de exemplare şi apăsaţi butonul Pornire.

-sau-

Pentru a utiliza setări particularizate, atingeţi butonul Copiere. Specificaţi setările, apoi apăsaţi
butonul Pornire. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea setărilor particularizate, consultaţi
Ajustarea setărilor de copiere, la pagina 145.

SFAT: Pentru a viziona o prezentare animată a acestei proceduri, vizitaţi acest site Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-load-adf.

ROWW Copierea din alimentatorul cu documente 147


Copierea documentelor faţă-verso
Puteţi copia documentele faţă-verso în mod manual sau automat.

Copierea manuală a documentelor faţă-verso


Această procedură produce exemplare imprimate pe o singură faţă, care trebuie asamblate manual.

1. Încărcaţi documentele originale în alimentatorul de documente, cu prima pagină orientată în sus


şi cu partea de sus a paginii spre înainte.

2. Apăsaţi butonul Începere copiere. Sunt copiate şi imprimate paginile cu număr impar.

3. Scoateţi topul din sertarul de ieşire al alimentatorului de documente şi reîncărcaţi topul cu ultima
pagină orientată în sus şi cu partea de sus a paginii spre înainte.

4. Apăsaţi butonul Începere copiere. Sunt copiate şi imprimate paginile cu număr par.

5. Colaţionaţi copiile imprimate cu număr impar şi par.

Copierea automată a documentelor cu două feţe


1. Încărcaţi documentele originale în alimentatorul de documente, cu prima pagină orientată în sus
şi cu partea de sus a paginii spre înainte.

2. Pe panoul de control, apăsaţi butonul Copiere.

3. Apăsaţi butonul Feţe.

4. Pentru a realiza o copie faţă-verso după un original imprimat numai pe o singură faţă, apăsaţi
butonul Original cu o faţă, imprimare faţă-verso.

-sau-

Pentru a realiza o copie faţă-verso după un original faţă-verso, apăsaţi butonul Original faţă-verso,
imprimare faţă-verso.

-sau-

148 Capitolul 10 Copierea ROWW


Pentru a realiza o copie faţă după un original faţă-verso, apăsaţi butonul Original faţă-verso,
imprimare pe o faţă.

5. Apăsaţi butonul OK.

6. Apăsaţi butonul Începere copiere.

ROWW Copierea documentelor faţă-verso 149


Copierea originalelor de dimensiuni mixte
Aveţi posibilitatea să copiaţi documente originale imprimate pe dimensiuni de hârtie diferite atâta timp
cât colile de hârtie au o latură cu dimensiune comună. De exemplu, puteţi combina dimensiunile Letter
şi Legal sau puteţi combina dimensiunile A4 şi A5.

1. Aşezaţi colile din documentul original astfel încât acestea să aibă aceeaşi lăţime.

2. Plasaţi colile cu faţa în sus în alimentatorul de documente şi reglaţi ambele ghidaje pentru hârtie
la dimensiunea documentului.

3. Pe panoul de control, apăsaţi butonul Copiere.

4. Apăsaţi butonul Dimensiune original.

NOTĂ: Dacă această opţiune nu se află pe primul ecran, apăsaţi butonul Opţiuni suplimentare
până când apare opţiunea.

5. Selectaţi butonul Letter/Legal combinat, apoi butonul OK.

6. Apăsaţi butonul Începere copiere.

150 Capitolul 10 Copierea ROWW


Copierea fotografiilor
Copierea unei fotografii

NOTĂ: Copierea fotografiilor de pe geamul scanerului.

1. Ridicaţi capacul şi plasaţi fotografia pe geamul scanerului, cu marginea imaginii în jos şi colţul din
stânga-sus al fotografiei în colţul din stânga-sus al geamului scanerului.

2. Închideţi capacul cu grijă.

3. Pe panoul de control, apăsaţi butonul Copiere.

4. Apăsaţi butonul Optimizare text/imagine şi selectaţi butonul Fotografie.

5. Apăsaţi butonul Începere copiere.

ROWW Copierea fotografiilor 151


Combinarea operaţiilor de copiere prin utilizarea
caracteristicii Generare operaţie
Utilizaţi această caracteristică pentru a combina mai multe seturi de originale într-o singură operaţie de
imprimare. Puteţi, de asemenea, să utilizaţi această caracteristică pentru a copia un document original
care are mai multe pagini decât numărul de coli acceptate de alimentatorul de documente.

1. Pe panoul de control, apăsaţi butonul Copiere.

2. Derulaţi până la butonul Generare operaţie şi apăsaţi pe acesta.

3. Apăsaţi butonul Generare operaţie activată.

4. Apăsaţi butonul OK.

5. Dacă este necesar, selectaţi opţiunile de copiere dorite.

6. Apăsaţi butonul Începere copiere. După scanarea fiecărei pagini, panoul de control vă solicită mai
multe pagini.

7. Dacă operaţia conţine mai multe pagini, încărcaţi pagina următoare, apoi apăsaţi butonul
Scanare.

Produsul salvează temporar toate imaginile scanate. Apăsaţi butonul Finalizare pentru a termina
imprimarea exemplarelor.

NOTĂ: Când utilizaţi funcţia Generare operaţie, dacă scanaţi prima pagină a unui document utilizând
alimentatorul de documente, va trebui să scanaţi toate paginile din acel document utilizând alimentatorul
de documente. Dacă scanaţi prima pagină a unui document utilizând geamul scanerului, va trebui să
scanaţi toate paginile din acel document utilizând geamul scanerului.

152 Capitolul 10 Copierea ROWW


Anularea unei operaţii de copiere
1. Apăsaţi butonul Oprire de pe panoul de control, iar apoi selectaţi numele operaţiei.

2. Apăsaţi butonul Anulare operaţie, apoi butonul OK.

ROWW Anularea unei operaţii de copiere 153


154 Capitolul 10 Copierea ROWW
11 Scanarea şi trimiterea către o adresă de
e-mail, un folder sau un flux de lucru

● Configurarea setărilor de e-mail

● Folosirea ecranului Send E-mail (Trimitere e-mail)

● Efectuarea principalelor funcţii de e-mail

● Utilizarea agendei

● Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă

● Scanarea şi trimiterea într-un folder

● Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru

ROWW 155
Configurarea setărilor de e-mail
Echipamentul oferă funcţii de scanare color şi transmisie digitală. Prin utilizarea panoului de control
puteţi scana documente alb-negru sau color şi puteţi să le trimiteţi către o adresă de e-mail, ca
ataşament. Pentru a putea fi folosită funcţia de transmisie digitală, echipamentul trebuie să fie conectat
la o reţea LAN.

NOTĂ: Pictograma e-mail nu apare pe panoul de control dacă funcţia e-mail nu este configurată.

Înainte de a putea trimite un document prin e-mail, trebuie să configuraţi echipamentul.

NOTĂ: Instrucţiunile care urmează se referă la configurarea echipamentului de la panoul de control.


Puteţi efectua aceste proceduri şi prin utilizarea serverului Web încorporat. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 178.

Protocoale acceptate
Produsul acceptă protocoalele SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) şi LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol).

SMTP

● SMTP este un set de reguli care definesc interacţiunile dintre programele care trimit şi primesc e-
mailuri. Pentru ca un produs să poată trimite documente prin e-mail, trebuie să fie conectat la o
reţea LAN care are acces la un server de e-mail care acceptă SMTP. Serverul SMTP trebuie să
aibă şi acces la Internet.

● Dacă utilizaţi o conexiune LAN, contactaţi administratorul de sistem pentru a obţine adresa IP sau
numele de gazdă pentru serverul SMTP. Dacă vă conectaţi printr-o conexiune DSL sau prin cablu,
contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru a obţine adresa IP a serverului SMTP.

LDAP

● Protocolul LDAP este utilizat pentru accesarea unei baze de date. Când produsul utilizează LDAP,
acesta caută într-o listă globală de adrese de e-mail. În momentul în care începeţi să introduceţi
adresa de e-mail, LDAP apelează la o funcţie de autocompletare care oferă o listă de adrese e-
mail care se potrivesc cu caracterele introduse. Pe măsură de tastaţi caractere suplimentare, lista
de adrese de e-mail corespondente se restrânge.

● Acest produs acceptă standardul LDAP, dar conectarea la un server LDAP nu este necesară pentru
ca produsul să poată trimite e-mailuri.

NOTĂ: Dacă schimbaţi setările LDAP, trebuie să le schimbaţi utilizând serverul Web încorporat.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 178, sau Embedded
Web Server User Guide de pe CD-ul pentru administrator al echipamentului.

Configurarea setărilor serverului de e-mail


Utilizarea Asistent de configurare e-mail

Utilizarea Asistent de configurare e-mail constituie cel mai simplu mod de configurare a setărilor de e-
mail.

1. În ecranul Început, selectaţi meniul Administrare.

2. Atingeţi meniul Configurare iniţială.

156 Capitolul 11 Scanarea şi trimiterea către o adresă de e-mail, un folder sau un flux de lucru ROWW
3. Atingeţi meniul Configurare e-mail.

4. Atingeţi meniul Asistent de configurare e-mail şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Căutarea porţii SMTP

1. În ecranul Început, selectaţi meniul Administrare.

2. Atingeţi meniul Configurare iniţială.

3. Atingeţi meniul Configurare e-mail, apoi meniul Căutare porţi de trimitere.

4. Apăsaţi butonul Găsire.

Configurarea adresei porţii SMTP

1. În ecranul Home (Început), apăsaţi Administrare.

2. Apăsaţi pe Configurare iniţială.

3. Apăsaţi E-mail Setup (Configurare e-mail), apoi selectaţi SMTP Gateway (Poartă SMTP).

4. Introduceţi adresa porţii SMTP, fie sub forma unei adrese IP, fie sub forma numelui de domeniu
complet. Dacă nu cunoaşteţi adresa IP sau numele domeniului, contactaţi administratorul de reţea.

5. Apăsaţi OK.

Testarea setărilor SMTP

1. În ecranul Home (Început), apăsaţi Administrare.

2. Apăsaţi pe Configurare iniţială.

3. Apăsaţi E-mail Setup (Configurare e-mail), apoi selectaţi Test Send Gateways (Testare porţi de
trimitere).

Dacă aţi introdus o configuraţie corectă, pe ecranul panoului de control va apărea mesajul
Gateways OK (Porţi OK).

Dacă primul test se încheie cu succes, trimiteţi un mesaj de e-mail către dvs. înşivă, utilizând
caracteristica de trimitere digitală. Dacă primiţi mesajul de e-mail, înseamnă că aţi configurat cu succes
caracteristica de trimitere digitală.

Dacă nu primiţi mesajul de e-mail, întreprindeţi aceste acţiuni pentru a rezolva problemele legate de
software-ul de trimitere digitală:

● Verificaţi SMTP şi adresa pentru a vă asigura că le-aţi introdus corect.

● Imprimaţi o pagină de configuraţie. Verificaţi dacă adresa de poartă SMTP este corectă.

● Asiguraţi-vă că reţeaua funcţionează corect. Trimiteţi un mesaj de e-mail către dvs. înşivă de la un
computer. Dacă primiţi mesajul de e-mail, înseamnă că reţeaua funcţionează corect. Dacă nu
primiţi mesajul de e-mail, contactaţi administratorul dvs. de reţea sau furnizorul de servicii Internet
(ISP).

● Executaţi fişierul DISCOVER.EXE. Acest program încearcă să găsească poarta. Aveţi posibilitatea
să descărcaţi fişierul de pe site-ul Web HP de la www.hp.com/support/cljcm3530mfp.

ROWW Configurarea setărilor de e-mail 157


Folosirea ecranului Send E-mail (Trimitere e-mail)
Folosiţi ecranul tactil pentru a parcurge opţiunile din ecranul Send E-mail (Trimitere e-mail).

1 2 3 4

HP LaserJet

10 5
9
6
8

7
1 Butonul Home La atingerea acestui buton, se deschide ecranul Home (Început).
(Început)

2 Butonul Send E-mail La apăsarea acestui buton, documentul este scanat şi se trimite un fişier la adresa de e-mail
(Trimitere e-mail) furnizată.

3 Butonul pentru Acest buton apare numai dacă există o eroare sau un avertisment în zona liniei de stare. Apăsaţi-
eroare/avertizare l pentru a deschide un ecran pop-up care să vă asiste la rezolvarea erorii sau avertismentului.

4 Butonul Help (Ajutor) Apăsaţi acest buton pentru a accesa asistenţa pentru panoul de control.

5 Butoane pentru Apăsaţi aceste butoane pentru a folosi agenda de adrese pentru popularea câmpurilor To:
agenda de adrese (Către:), CC:sau BCC: . Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea agendei cu adrese
locale, la pagina 161.

6 Bara de derulare Folosiţi bara de derulare pentru a vizualiza şi configura câmpurile CC:, BCC:, Message (Mesaj)
şi File Name (Nume fişier). Apăsaţi pe oricare dintre aceste câmpuri pentru a deschide tastatura
şi a adăuga informaţiile necesare.

7 Butonul More Options Apăsaţi acest buton pentru a modifica anumite setări pentru e-mail aferente operaţiei de scanare
(Opţiuni curente.
suplimentare)

8 Câmpul Subject: Atingeţi acest câmp pentru a deschide tastatura şi a introduce de la tastatură un titlu pentru
(Subiect:) subiect.

9 Câmpul To: Apăsaţi pe acest câmp pentru a deschide tastatura şi introduceţi adresele de e-mail către care
(Destinatar:) doriţi să trimiteţi documentul scanat.

10 Câmpul From: Apăsaţi pe acest câmp pentru a deschide tastatura şi a introduce adresa de e-mail. Dacă
(Expeditor:) administratorul de sistem a configurat produsul în acest scop, câmpul va insera automat o adresă
prestabilită.

158 Capitolul 11 Scanarea şi trimiterea către o adresă de e-mail, un folder sau un flux de lucru ROWW
Efectuarea principalelor funcţii de e-mail
Caracteristica pentru e-mail a echipamentului oferă următoarele beneficii:

● Trimite documente la numeroase adrese de e-mail, economisind timp şi micşorând costurile de


livrare.

● Livrează fişiere în alb-negru sau color. Fişierele pot fi trimise în diverse formate de fişier pe care
destinatarul le poate manipula.

Prin utilizarea funcţiei de e-mail, documentele sunt scanate în memoria produsului şi trimise către o
adresă de e-mail sau către mai multe adrese, sub forma unui fişier ataşat la e-mail. Documentele digitale
pot fi trimise în mai multe formate grafice, precum .TIF şi .JPG, care permit destinatarilor să manipuleze
documentul în diferite programe pentru a obţine rezultatul dorit. Documentele sunt primite la o calitate
apropiată de cea a originalului, putând fi ulterior imprimate, stocate sau redirecţionate.

Pentru a putea folosi funcţia de e-mail, echipamentul trebuie să fie conectat la o reţea locală SMTP
validă care acces la Internet.

Încărcarea documentelor
Puteţi scana un document fie pe geamul scanerului, fie utilizând alimentatorul de documente. Geamul
scanerului şi alimentatorul de documente pot scana originale de dimensiunile Letter, Legal, Executive,
A4 şi A5. Originalele mai mici, chitanţele, documentele neuniforme şi uzate, documentele capsate, cele
împăturite anterior şi fotografiile trebuie scanate utilizând geamul scanerului. Documentele care conţin
mai multe pagini pot fi scanate uşor utilizând alimentatorul de documente.

Trimiterea documentelor
Echipamentul scanează atât originalele alb-negru cât şi color. Puteţi utiliza setările implicite sau puteţi
modifica preferinţele de scanare şi formatele de fişiere. Sunt prestabilite următoarele setări:

● Color

● PDF (este necesar ca destinatarul să dispună de Adobe Acrobat® pentru vizualizarea


ataşamentului)

Pentru informaţii despre modificarea setărilor pentru operaţia curentă, consultaţi Schimbarea setărilor
de e-mail pentru operaţia curentă, la pagina 163.

Trimiterea unui document


1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe suprafaţa de scanare sau cu faţa în sus în ADF.

2. În ecranul Home (Început), apăsaţi pe E-mail.

3. Dacă vi se cere, introduceţi numele de utilizator şi parola.

4. Completaţi câmpurile From: (Expeditor:), To: (Destinatar:)şi Subject: (Subiect:) . Derulaţi şi


completaţi câmpurile CC:, BCC: şi Message (Mesaj) dacă este cazul. În câmpul From:
(Expeditor:) poate să apară numele dvs. de utilizator şi alte informaţii prestabilite. . Dacă se
întâmplă acest lucru, s-ar putea să nu puteţi schimba aceste informaţii.

5. (Opţional) Apăsaţi pe More Options (Opţiuni suplimentare) pentru a schimba setările pentru
documentul pe care îl trimiteţi (de exemplu, dimensiunea documentului original). Dacă trimiteţi un
document faţă-verso, selectaţi Sides (Feţe) şi o opţiune corespunzătoare unui original faţă-verso.

ROWW Efectuarea principalelor funcţii de e-mail 159


6. Apăsaţi pe Start; pentru a trimite.

7. După trimitere, scoateţi originalul de pe suprafaţa de scanare sau din alimentatorul ADF.

Utilizarea funcţiei de completare automată


Atunci când introduceţi caractere în câmpurile Către:, CC: sau De la: din ecranul Trimitere e-mail, este
activată funcţia de completare automată. Pe măsură ce introduceţi adresa sau numele de la tastatura
de pe ecran, produsul caută automat lista din agenda cu adrese şi completează adresa sau numele
după prima literă potrivită. Puteţi selecta apoi numele corespunzător prin apăsarea butonului
Introducere sau puteţi continua introducerea numelui până când funcţia de completare automată
găseşte înregistrarea corectă. Dacă introduceţi un caracter care nu corespunde niciunei înregistrări din
listă, textul de completare automată dispare de pe afişaj, pentru a anunţa că introduceţi o adresă
neînregistrată în agendă.

160 Capitolul 11 Scanarea şi trimiterea către o adresă de e-mail, un folder sau un flux de lucru ROWW
Utilizarea agendei
Puteţi trimite e-mailuri către o listă de destinatari utilizând funcţia Address book (Agendă de adrese) a
echipamentului. Contactaţi administratorul de sistem pentru informaţii referitoare la configurarea listelor
de adrese.

NOTĂ: Puteţi utiliza serverul Web încorporat (EWS) pentru a crea şi administra agenda cu adrese de
e-mail. Agenda cu adrese de e-mail EWS poate fi utilizată pentru a adăuga, edita, sau şterge o adresă
de e-mail individuală sau o întreagă listă de distribuţie prin e-mail. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 178.

Crearea unei liste de destinatari


1. În ecranul Home (Început), apăsaţi pe E-mail.

2. Parcurgeţi unul din următorii paşi:

● Apăsaţi pe To: (Destinatar:) pentru a afişa tastatura pe ecran şi introduceţi adresa de e-mail
a destinatarului. Separaţi adresele de e-mail între ele cu punct şi virgulă sau apăsaţi Enter pe
ecran.

● Utilizarea agendei cu adrese.

a. În ecranul Send E-mail (Trimitere e-mail) apăsaţi pe butonul corespunzător agendei


pentru a deschide agenda.

b. Parcurgeţi intrările din agendă folosind bara de derulare. Ţineţi apăsată săgeata pentru
a derula rapid lista.

c. Evidenţiaţi numele unui destinatar pentru a-l selecta şi apoi atingeţi butonul cu săgeata
.

Puteţi, de asemenea, să selectaţi o listă de distribuţie atingând lista derulantă din partea
superioară a ecranului şi atingând apoi All (Toate), sau puteţi adăuga un destinatar dintr-
o listă locală apăsând Local în lista derulantă. Evidenţiaţi numele dorite şi apoi apăsaţi
butonul săgeată pentru a adăuga numele la lista de destinatari.

Puteţi să eliminaţi un destinatar din listă derulând până la destinatarul dorit şi apăsând
butonul de eliminare din mijlocul ecranului.

3. Numele din lista de destinatari se află în linia pentru text din tastatura afişată pe ecran. Dacă doriţi,
puteţi adăuga un destinatar care nu se află în agenda de adrese introducând adresa de e-mail de
la tastatură. Când sunteţi mulţumit cu lista de destinatari, apăsaţi pe OK.

4. Apăsaţi pe OK.

5. Terminaţi de introdus informaţiile în câmpurile CC: şi Subject: (Subiect:) din ecranul Send E-mail
(Trimitere e-mail) dacă este necesar. Puteţi să verificaţi lista de destinatari apăsând pe săgeata
orientată în jos din linia de text To: (Destinatar:) .

6. Apăsaţi Start.

Utilizarea agendei cu adrese locale


Folosiţi agenda de adrese locală pentru a stoca adresele de e-mail utilizate frecvent. Agenda de adrese
locală poate fi partajată între produsele care folosesc acelaşi server, pentru a accesa software-ul de
trimitere digitală HP.

ROWW Utilizarea agendei 161


Puteţi utiliza agenda de adrese când introduceţi adrese de e-mail în câmpurile From: (Expeditor:), To:
(Destinatar:), CC: sau BCC: . De asemenea, puteţi să adăugaţi sau să ştergeţi adrese din agendă.

Pentru a deschide agenda, apăsaţi butonul care corespunde acesteia .

Adăugarea adreselor de e-mail în agenda de adrese locală


1. Apăsaţi pe Local.

2. Apăsaţi butonul de adăugare .

3. (Opţional) Apăsaţi pe câmpul Name (Nume) şi introduceţi un nume pentru noua intrare folosind
tastatura afişată. Apăsaţi pe OK.

Acest nume va fi aliasul adresei de e-mail. Dacă nu introduceţi nici un alias, va fi folosită adresa
de e-mail.

4. Apăsaţi pe câmpul Address (Adresă) şi introduceţi adresa de e-mail pentru noua intrare folosind
tastatura afişată. Apăsaţi pe OK.

Ştergerea adreselor de e-mail din agenda locală


Puteţi să ştergeţi adresele de e-mail pe care nu le mai utilizaţi.

NOTĂ: Pentru a schimba o adresă de e-mail, trebuie să ştergeţi mai întâi adresa şi să adăugaţi apoi
adresa corectă sub forma unei adrese noi în agenda de adrese locală.

1. Apăsaţi pe Local.

2. Apăsaţi pe adresa de e-mail pe care doriţi să o ştergeţi.

3. Apăsaţi butonul de eliminare din colţul din dreapta jos.

Va apărea următorul mesaj de confirmare: Do you want to delete the selected address(es)?
(Doriţi să ştergeţi adresa/adresele selectate?)

4. Apăsaţi pe Yes (Da) pentru a şterge adresa/adresele de e-mail sau pe No (Nu) pentru a reveni la
ecranul agendei de adrese.

162 Capitolul 11 Scanarea şi trimiterea către o adresă de e-mail, un folder sau un flux de lucru ROWW
Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă
Utilizaţi butonul More Options (Opţiuni suplimentare) pentru a schimba următoarele setări de e-mail
pentru operaţia de tipărire curentă:

Buton Descriere

Document File Type Atingeţi acest buton pentru a schimba tipul de fişier creat de produs în urma scanării unui document.
(Tip fişier document)

Output Quality Apăsaţi acest buton pentru a creşte sau scădea calitatea de tipărire a fişierului scanat. O calitate ridicată
(Calitate rezultat) produce un fişier de dimensiuni mai mari.

Resolution Apăsaţi acest buton pentru a schimba rezoluţia de scanare. O rezoluţie ridicată produce un fişier de
(Rezoluţie) dimensiuni mai mari.

Color/Black (Color/ Apăsaţi acest buton pentru a determina dacă documentul va fi scanat color sau alb-negru.
Alb-negru)

Original Sides (Feţe Apăsaţi acest buton pentru a specifica dacă documentul original era tipărit numai pe faţă, sau faţă-verso.
original)

Content Orientation Apăsaţi acest buton pentru a specifica orientarea de tip Portret sau Peisaj a originalului.
(Orientare conţinut)

Original Size Apăsaţi acest buton pentru a specifica dimensiunea originalului: letter, A4, legal sau o combinaţie letter/
(Dimensiune legal.
original)

Optimize Text/ Apăsaţi acest buton pentru a specifica procedura de scanare în funcţie de tipul documentului scanat.
Picture (Optimizare
text/imagine)

Job Build (Generare Apăsaţi acest buton pentru a activa modul Job Build (Generare operaţii), care vă permite să comasaţi
operaţie) mai multe operaţii de scanare mici şi să le trimiteţi sub forma unui singur fişier.

Image Adjustment Apăsaţi acest buton pentru a schimba setările de contrast şi claritate sau pentru a elimina culoarea de
(Ajustare imagine) fundal a originalului.

ROWW Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă 163


Scanarea şi trimiterea într-un folder
Dacă administratorul de sistem a activat această funcţie, produsul poate scana un fişier şi îl poate trimite
într-un folder din reţea. Sistemele de operare acceptate în ceea ce priveşte folderele destinaţie sunt
următoarele: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 şi Windows Server 2008.

1. Într-un browser Web acceptat de pe computerul dvs., tastaţi adresa IP sau nume de gazdă al
produsului în câmpul de adresă/URL. Pentru a afla adresa IP sau numele gazdei, imprimaţi o
pagină de configurare. Consultaţi Pagini informative, la pagina 172.

2. Faceţi clic pe fila Trimitere digitală.

3. În partea stângă a paginii, faceţi clic pe opţiunea Trimitere în folder.

4. La pagina Trimitere în folder, selectaţi opţiunea Activare asistent de configurare a scanării.

5. Faceţi clic pe butonul Aplicare.

6. Introduceţi CD-ul pentru administrator în computer.

7. Pe ecranul Bine aţi venit, faceţi clic pe butonul Software pentru administrator şi apoi pe butonul
Expert pentru configurarea scanării.

8. Urmaţi paşii indicaţi de instrumentul de configurare pentru a crea un folder de reţea care să fie
conectat la produsul dvs.

164 Capitolul 11 Scanarea şi trimiterea către o adresă de e-mail, un folder sau un flux de lucru ROWW
Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru
NOTĂ: Această funcţie a produsului este furnizată de software-ul opţional de trimitere digitală.

Dacă administratorul de sistem a activat funcţionalitatea Flux de lucru, puteţi scana un document şi îl
puteţi trimite către o destinaţie personalizată din fluxul de lucru. O destinaţie din fluxul de lucru vă dă
posibilitatea de a trimite informaţii suplimentare, împreună cu documentul scanat, la o anumită locaţie
din reţea sau pe un anumit site FTP. Pe panoul de control vor apărea prompturi care vă vor solicita
anumite informaţii. Administratorul de sistem poate desemna o anumită imprimantă drept imprimantă
de reţea prestabilită. Acest lucru va permite utilizatorilor să scaneze documentul şi să îl trimită spre
imprimare la o anumită imprimantă din reţea.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau cu faţa în sus în alimentatorul de
documente.

2. În ecranul Început, selectaţi Flux de lucru.

3. Selectaţi destinaţia la care doriţi să trimiteţi documentul scanat.

4. În câmpul text, introduceţi datele care doriţi să însoţească fişierul, apoi apăsaţi Trimitere flux de
lucru.

ROWW Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru 165


166 Capitolul 11 Scanarea şi trimiterea către o adresă de e-mail, un folder sau un flux de lucru ROWW
12 Fax

● Faxul analogic

● Fax digital

ROWW 167
Faxul analogic
Dacă este instalat accesoriul de fax analogic, echipamentul poate funcţiona ca un fax de sine stătător.

Modelul HP Color LaserJet CM3530fs MFP este livrat cu un accesoriu de fax preinstalat. Pentru HP
Color LaserJet CM3530 MFP (modelul de bază), puteţi comanda acest accesoriu opţional. Pentru
informaţii referitoare la comandarea accesoriului de fax analogic, consultaţi Numerele de identificare
ale componentelor, la pagina 255. Specificaţiile pentru accesoriul de fax analogic sunt disponibile în
Accesoriu 500 de fax analogic HP LaserJet MFP - Ghid pentru fax. O versiune electronică a acestui
ghid se găseşte pe CD-ul utilizatorului, furnizat împreună cu produsul, sau la adresa www.hp.com/go/
mfpfaxaccessory500.

Conectarea accesoriului tip fax la o linie telefonică


Când conectaţi accesoriul de fax la o linie telefonică, asiguraţi-vă că linia respectivă este una dedicată
care nu este utilizată de alt echipament. De asemenea, această linie ar trebui să fie una analogică,
deoarece faxul nu va funcţiona corect dacă este conectat la unele sisteme digitale PBX. În cazul în care
nu ştiţi cu siguranţă dacă aveţi o linie telefonică analogică sau digitală, contactaţi furnizorul de
telefonie.

NOTĂ: HP recomandă utilizarea cablului de telefon livrat cu accesoriul de fax, pentru a vă asigura că
accesoriul funcţionează corespunzător.

Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a conecta accesoriul de fax la o priză telefonică.

1. Găsiţi cablul de telefon livrat cu accesoriul de fax. Conectaţi un capăt al cablului în priza telefonică
a accesoriului, aflată pe formator. Apăsaţi conectorul până când se fixează pe poziţie cu un clic.

ATENŢIE: Aveţi grijă să conectaţi linia telefonică la portul accesoriului de fax, aflat în centrul
formatorului. Nu conectaţi linia telefonică la portul HP Jetdirect, care se află mai aproape de partea
inferioară a formatorului.

2. Conectaţi celălalt capăt al cablului telefonic la priza telefonică de perete. Împingeţi conectorul până
se aude un clic sau până când se fixează bine. Deoarece în diferite ţări/regiuni se utilizează diferite
tipuri de conectori, este posibil ca la montarea conectorului să nu se audă un clic.

Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de fax


Înainte să fie posibilă utilizarea funcţiilor de fax, trebuie să le configuraţi în meniurile panoului de control.
Pentru informaţii complete despre configurarea şi utilizarea accesoriului de fax şi despre depanarea
problemelor apărute la accesoriul de fax, consultaţi Accesoriu 500 de fax analogic HP LaserJet MFP -
Ghid pentru fax.

168 Capitolul 12 Fax ROWW


Utilizaţi driverul de trimitere a faxurilor pentru a trimite un fax de la un computer, fără să vă deplasaţi la
panoul de control al produsului. Driverul de trimitere a faxurilor este disponibil pe CD-ul pentru
administrator ce însoţeşte produsul şi pe site-ul www.hp.com. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Accesoriu 500 de fax analogic HP LaserJet MFP - Ghid pentru driverul Trimitere fax.

Documentaţia Accesoriu 500 de fax analogic HP LaserJet MFP - Ghid pentru fax şi Accesoriu 500 de
fax analogic HP LaserJet MFP - Ghid pentru driverul de trimitere a faxurilor este disponibilă pe CD-ul
utilizatorului care însoţeşte produsul sau la adresa www.hp.com/go/mfpfaxaccessory500.

ROWW Faxul analogic 169


Fax digital
Serviciile de fax digitale devin disponibile când instalaţi software-ul opţional HP Digital Sending
(Trimitere digitală HP). Pentru informaţii despre comandarea acestui software, accesaţi www.hp.com/
go/digitalsending

Pentru trimiterea digitală prin fax, acest echipament nu trebuie să fie conectat direct la o linie telefonică.
În schimb, echipamentul poate trimite un fax în unul dintre următoarele moduri:

● Fax prin reţea LAN trimite faxuri prin intermediul unui alt furnizor de servicii de fax.

● Fax prin Microsoft Windows 2000 este un modem de fax şi un modul de trimitere digitală (Digital
Sender Module) de pe un computer care permite sistemului să funcţioneze ca un poartă de fax.

● Fax prin Internet apelează la un furnizor de servicii de fax prin Internet pentru a procesa faxurile,
iar faxul este livrat pe un aparat de fax tradiţional sau este trimis pe adresa de e-mail a utilizatorului.

Pentru informaţii complete despre utilizarea trimiterii digitale prin fax, consultaţi documentaţia livrată
împreună cu software-ul HP Digital Sending.

170 Capitolul 12 Fax ROWW


13 Administrarea şi întreţinerea produsului

● Pagini informative

● HP Easy Printer Care

● Serverul Web încorporat

● Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin

● Caracteristici de securitate

● Administrarea consumabilelor

● Înlocuirea consumabilelor

● Curăţarea echipamentului

● Calibrarea scanerului

● Actualizarea firmware-ului

ROWW 171
Pagini informative
Paginile informative furnizează detalii despre produs şi despre configuraţia sa curentă. În tabelul de mai
jos, sunt prezentate instrucţiunile pentru imprimarea paginilor informative.

Descriere pagină Cum se imprimă pagina de la panoul de control al echipamentului

Harta meniului Administrare 1. Pe panoul de control al produsului, atingeţi butonul săgeată jos până când este
afişat meniul Administrare.
Conţine meniurile panoului de control şi
setările disponibile. 2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.

4. Atingeţi meniul Pagini de configurare/de stare pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi opţiunea Harta meniului Administrare, apoi atingeţi butonul Imprimare.

Conţinutul hărţii meniurilor variază în funcţie de opţiunile instalate pe produs.

Pentru o listă completă a meniurilor panoului de control şi a valorilor posibile ale


acestora, consultaţi Utilizarea panoului de control, la pagina 12.

Pagină de configurare 1. Pe panoul de control al produsului, apăsaţi butonul săgeată jos până când este
afişat meniul Administrare.
Afişează setările produsului şi
accesoriile instalate. 2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.

4. Atingeţi meniul Pagini de configurare/de stare pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi opţiunea Pagină de configurare, apoi atingeţi butonul Imprimare.

NOTĂ: Dacă produsul conţine un server de imprimare HP Jetdirect sau un hard


disc opţional, se vor imprima pagini de configurare suplimentare cu informaţii despre
aceste produse.

Pagină de stare a consumabilelor 1. Pe panoul de control al produsului, apăsaţi butonul săgeată jos până când este
afişat meniul Administrare.
Indică nivelul de toner din cartuş.
2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.

4. Atingeţi meniul Pagini de configurare/de stare pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi opţiunea Pagină de stare a consumabilelor, apoi atingeţi butonul


Imprimare.

NOTĂ: Dacă utilizaţi consumabile non-HP, este posibil ca pagina cu informaţii


despre starea consumabilelor să nu indice durata de viaţă rămasă a acestora.

Pagină de utilizare 1. Pe panoul de control al produsului, atingeţi butonul săgeată jos până când este
afişat meniul Administrare.
Indică numărul de pagini imprimate
(defalcat pe dimensiuni), numărul 2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.
paginilor imprimate pe o singură faţă
(simplex) sau faţă-verso (duplex) şi 3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.
procentajul mediu de acoperire.
4. Atingeţi meniul Pagini de configurare/de stare pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi opţiunea Pagină de utilizare, apoi atingeţi butonul Imprimare.

172 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Descriere pagină Cum se imprimă pagina de la panoul de control al echipamentului

Jurnal de operaţii cu utilizarea culorilor 1. Pe panoul de control al produsului, apăsaţi butonul săgeată jos până când este
afişat meniul Administrare.
Arată informaţii privind folosirea
culorilor pentru fiecare operaţie. 2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.

4. Atingeţi meniul Pagini de configurare/de stare pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi opţiunea Jurnal de operaţii cu utilizarea culorilor, apoi atingeţi butonul


Imprimare.

Director de fişiere 1. Pe panoul de control al produsului, atingeţi butonul săgeată jos până când este
afişat meniul Administrare.
Conţine informaţii despre dispozitivele
de stocare în masă, cum ar fi unităţile 2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.
flash, cardurile de memorie sau unităţile
hard disc instalate pe produs. 3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.

4. Atingeţi meniul Pagini de configurare/de stare pentru deschiderea acestuia.

5. Atingeţi săgeata jos până când este afişată opţiunea Director de fişiere.

6. Atingeţi opţiunea Director de fişiere, apoi atingeţi butonul Imprimare.

Rapoarte fax 1. Pe panoul de control al produsului, apăsaţi butonul săgeată jos până când este
afişat meniul Administrare.
Există cinci rapoarte care prezintă
activitatea faxului, apelurile fax, 2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.
codurile de facturare, numerele de fax
blocate şi numerele cu apelare rapidă. 3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.

NOTĂ: Rapoartele pentru faxuri sunt 4. Atingeţi meniul Rapoarte fax pentru deschiderea acestuia.
disponibile numai la modelele de
produse care au funcţionalitate de fax. 5. Apăsaţi unul din următoarele butoane pentru a imprima raportul corespunzător:

◦ Jurnal de activitate al faxului

◦ Raport apeluri de fax

◦ Raport coduri de facturare

◦ Listă de faxuri blocate

◦ Listă de apelare rapidă

6. Apăsaţi butonul Imprimare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ghidul pentru fax al produsului dvs.

Pagini/Fonturi eşantion 1. Pe panoul de control al produsului, atingeţi butonul săgeată jos până când este
afişat meniul Administrare.
Indică fonturile instalate în produs.
2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.

4. Atingeţi Pagini/Fonturi eşantion.

5. Atingeţi săgeata jos pentru a derula până la opţiunea Listă de fonturi PCL sau
Listă de fonturi PS.

6. Selectaţi opţiunea Listă de fonturi PCL sau Listă de fonturi PS, apoi apăsaţi
butonul Imprimare.

ROWW Pagini informative 173


Descriere pagină Cum se imprimă pagina de la panoul de control al echipamentului

NOTĂ: Listele de fonturi prezintă fonturile stocate pe accesoriul hard disc sau
memoria DIMM.

174 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


HP Easy Printer Care
Deschiderea software-ului HP Easy Printer Care
Pentru a deschide software-ul HP Easy Printer Care, utilizaţi una dintre următoarele metode:

● Din meniul Start, selectaţi Programs (Programe), selectaţi Hewlett-Packard, selectaţi HP Easy
Printer Care şi apoi faceţi clic pe Start HP Easy Printer Care.

● În fereastra barei de sarcini din Windows (în colţul din dreapta jos al desktop-ului), faceţi dublu clic
pe pictograma HP Easy Printer Care.

● Faceţi dublu clic pe pictograma de pe desktop.

HP Easy Printer Care, secţiuni software


HP Easy Printer Care poate oferi informaţii despre diferitele echipamente HP existente în reţea şi despre
orice alte echipamente conectate direct la computerul dumneavoastră. Unele din elementele existente
în tabelul următor ar putea să nu fie disponibile pentru fiecare produs.

Butonul pentru ajutor (?) din colţul din dreapta sus oferă informaţii suplimentare despre opţiunile valabile
pentru pagina respectivă.

Secţiune Opţiuni

Fila Device list (Listă echipamente) ● Lista Device (Echipament): afişează echipamentele pe care le puteţi selecta.

Aceasta este prima pagină care apare la NOTĂ: Informaţiile despre echipament sunt afişate sub formă de listă sau de
deschiderea software-ului. pictograme, în funcţie de setarea opţiunii View as (Vizualizare ca).

NOTĂ: Pentru a reveni din orice filă la ● Informaţiile din această filă includ alertele curente ale echipamentului respectiv.
această pagină, faceţi clic pe My
HP Printers (Imprimantele mele HP) din ● Dacă faceţi clic pe un produs din listă, HP Easy Printer Care deschide fila
partea stângă a paginii. Overview (Trecere în revistă) a echipamentului respectiv.

Imprimante compatibile Oferă o listă a tuturor echipamentelor HP care acceptă software-ul HP Easy Printer
Care.

Fereastra Find Other Printers (Căutare Faceţi clic pe legătura Find Other Printers (Căutare alte imprimante) din lista
alte imprimante) Devices (Echipamente), pentru a deschide fereastra Find Other Printers (Căutare
alte imprimante). Fereastra Find Other Printers (Căutare alte imprimante) este de
Adăugaţi mai multe produse la lista fapt un utilitar care detectează alte imprimante din reţea. Puteţi adăuga aceste
My HP Printers (Imprimantele mele HP) imprimante în lista My HP Printers (Imprimantele mele HP) şi puteţi monitoriza
aceste echipamente de la calculatorul dumneavoastră.

Fila Overview (Trecere în revistă) ● Secţiunea Device Status (Stare echipament): Această secţiune afişează
informaţii despre identificarea şi starea produsului. Indică motivele alertelor
Conţine informaţii elementare despre produselor, cum ar fi atingerea de către un cartuş de imprimare a limitei duratei
starea produsului. de viaţă estimate. După remedierea unei probleme a produsului, pentru
actualizarea stării faceţi clic pe butonul de reîmprospătare din colţul din
dreapta sus.

● Secţiunea Supplies Status (Stare consumabile): Conţine informaţii detaliate


despre starea consumabilelor, cum ar fi cantitatea de toner rămasă în cartuşul
de imprimare şi starea hârtiei din fiecare tavă.

● Legătura Supplies Details (Detalii consumabile): deschide pagina de stare a


consumabilelor, oferindu-vă informaţii detaliate despre starea, comandarea şi
reciclarea consumabilelor echipamentului.

ROWW HP Easy Printer Care 175


Secţiune Opţiuni

Fila Support (Asistenţă) ● Secţiunea Device Status (Stare echipament): această secţiune afişează
informaţii despre identificarea şi starea produsului. Indică motivele alertelor
Oferă legături către informaţiile despre produselor, cum ar fi atingerea de către un cartuş de imprimare a limitei duratei
asistenţă de viaţă estimate. După remedierea unei probleme a produsului, pentru
actualizarea stării faceţi clic pe butonul de reîmprospătare din colţul din
dreapta sus.

● Secţiunea Device Management (Administrare echipament): oferă legături


către informaţii despre HP Easy Printer Care, către setări avansate echipament
şi către rapoarte folosire echipament.

● Troubleshooting and Help (Depanare şi întreţinere): oferă legături către


instrumentele pe care le puteţi folosi pentru rezolvarea problemelor, către
informaţiile despre asistenţă echipament disponibile online şi către experţii
HP online.

Fila Settings (Setări) ● About (Despre): oferă informaţii generale despre această filă.

Configurează setările echipamentului, ● General: oferă informaţii despre produs, cum ar fi codul de model, seria şi
ajustează setările de calitate a tipăririi şi setările pentru dată şi oră (dacă sunt disponibile).
găseşte informaţii despre caracteristicile
produsului respectiv ● Information Pages (Pagini de informare): oferă legături către paginile cu
informaţii despre tipărire disponibile pentru echipamentul respectiv.
NOTĂ: Pentru unele produse această
filă nu este disponibilă. ● Capabilities (Capabilităţi): oferă informaţii despre caracteristicile
echipamentului, cum ar fi duplexarea, memoria disponibilă şi personalităţile de
tipărire disponibile. Pentru ajustarea setărilor, faceţi clic pe Change
(Modificare).

● Print Quality (Calitate tipărire): oferă informaţii despre setările privind calitatea
tipăririi. Pentru ajustarea setărilor, faceţi clic pe Change (Modificare).

● Trays / Paper(Tăvi/hârtie): oferă informaţii despre tăvi şi despre configurarea


acestora. Pentru ajustarea setărilor, faceţi clic pe Change (Modificare).

● Restore Defaults (Restabilire valori prestabilite): oferă o modalitate de


restabilire a setărilor echipamentului la valorile prestabilite din fabrică. Pentru
restabilirea setărilor la valorile prestabilite, faceţi clic pe Restore (Restabilire).

HP Proactive Support Dacă este activat, HP Proactive Support scanează periodic sistemul de tipărire
pentru identificarea eventualelor probleme. Pentru a configura frecvenţa de
NOTĂ: Acest element este disponibil efectuare a scanărilor, faceţi clic pe legătura more info (informaţii suplimentare).
din filele Overview (Trecere în revistă) şi Această pagină oferă şi informaţii despre actualizările disponibile pentru
Support (Asistenţă). componentele software şi firmware şi despre driverele HP pentru imprimantă.
Fiecare actualizare recomandată poate fi acceptată sau respinsă.

Butonul Supplies Ordering ● Lista de comandă: conţine consumabilele care pot fi comandate pentru fiecare
(Comandare consumabile) echipament. Pentru a comanda un anumit articol, faceţi clic pe caseta de
selectare Order (Comandă) din dreptul articolului respectiv din lista de
Faceţi clic din orice filă pe butonul consumabile. Lista poate fi sortată după produs sau după consumabilele care
Supplies Ordering (Comandare trebuie comandate cu prioritate. Lista conţine informaţii despre consumabilele
consumabile) pentru a deschide aferente fiecărui produs existent în lista My HP Printers (Imprimantele mele
fereastra Supplies Ordering HP).
(Comandare consumabile) ce asigură
accesul la comandarea online a ● Butonul Shop Online for Supplies (Achiziţionare consumabile online):
consumabilelor. deschide într-o fereastră nouă de browser site-ul Web HP SureSupply. Dacă
aţi bifat caseta de selectare Order (Comandă) pentru orice articol, informaţiile
NOTĂ: Acest element este disponibil despre respectivele articole vor fi transferate pe site-ul Web, de unde veţi primi
din filele Overview (Trecere în revistă) şi informaţii referitoare la opţiunile de achiziţionare a consumabilelor selectate.
Support (Asistenţă).
● Butonul Print Shopping List (Tipărire listă de cumpărături): Tipăreşte
informaţiile pentru articolele care au caseta de validare Order (Comandă)
selectată.

176 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Secţiune Opţiuni

Legătura Alert Settings (Setări alertă) Faceţi clic pe Alert Settings (Setări alertă) pentru a deschide fereastra Alert Settings
(Setări alertă) în cadrul căreia puteţi configura alertele pentru fiecare produs.
NOTĂ: Acest element este disponibil
din filele Overview (Trecere în revistă) şi ● Alertarea este activă sau inactivă: activează sau dezactivează alertele.
Support (Asistenţă).
● Printer Alerts (Alerte imprimantă): selectaţi opţiunea de primire doar a alertelor
pentru erori grave sau a alertelor tuturor erorilor.

● Job Alerts (Alerte operaţie): la produsele care le acceptă, puteţi primi alerte
pentru anumite operaţii de tipărire.

Control acces culoare Folosiţi această funcţie pentru a permite sau restrânge accesul la tipărirea color.

NOTĂ: Acest element este disponibil


doar pentru echipamentele HP color care
acceptă Control acces culoare.

NOTĂ: Acest element este disponibil


din filele Overview (Trecere în revistă) şi
Support (Asistenţă).

ROWW HP Easy Printer Care 177


Serverul Web încorporat
Folosiţi serverul Web încorporat pentru a vizualiza echipamentul şi starea reţelei şi pentru a gestiona
funcţiile de imprimare de la calculator în locul panoului de control. În continuare sunt prezentate exemple
de activităţi care pot fi efectuate utilizând serverul Web încorporat:

NOTĂ: Când imprimanta este conectată direct la un computer, utilizaţi HP Easy Printer Care pentru
a vizualiza starea imprimantei.

● Vizualizarea informaţiilor despre starea imprimantei.

● Setarea tipului de suport încărcat în fiecare tavă.

● Determinarea duratei de viaţă rămase pentru toate consumabilele şi comandarea altora noi.

● Vizualizarea şi modificarea configuraţiei tăvilor.

● Vizualizarea şi modificarea configuraţiei meniului de pe panoul de control al imprimantei.

● Vizualizarea şi imprimarea paginilor interne.

● Primirea notificării despre evenimentele referitoare la imprimantă şi la consumabile.

● Vizualizarea şi modificarea configuraţiei reţelei.

Pentru a utiliza serverul Web încorporat trebuie să aveţi Microsoft Internet Explorer 5.01 sau o versiune
ulterioară, sau Netscape 6.2 sau o versiune ulterioară pentru Windows, Mac OS şi Linux (numai
Netscape). Pentru HP-UX 10 şi HP-UX 11 este necesar Netscape Navigator 4.7. Serverul Web
încorporat funcţionează atunci când imprimanta este conectată la o reţea bazată pe IP. Serverul Web
încorporat nu suportă conexiunile imprimantei bazate pe IPX. Nu este necesar să aveţi acces la Internet
pentru a deschide şi utiliza serverul Web încorporat.

Când imprimanta este conectată la reţea, serverul Web încorporat este disponibil automat.

NOTĂ: Pentru informaţii complete despre utilizarea serverului Web încorporat, citiţi Embedded Web
Server User Guide (Ghidul utilizatorului serverului Web încorporat), care se găseşte pe CD-ul pentru
administrator, livrat cu echipamentul.

Deschiderea serverului Web încorporat cu ajutorul unei conexiuni de reţea.


1. Într-un browser Web acceptat de pe computerul dvs., tastaţi adresa IP sau nume de gazdă al
produsului în câmpul de adresă/URL. Pentru a afla adresa IP sau numele gazdei, imprimaţi o
pagină de configurare. Consultaţi Pagini informative, la pagina 172.

NOTĂ: După accesarea URL-ului, puteţi pune un semn de carte, astfel încât să puteţi reveni
rapid la acesta.

2. Serverul Web încorporat are patru file cu setări şi informaţii despre produs: fila Informaţii, fila
Setări, fila Reţea şi fila Trimitere digitală. Faceţi clic pe fila pe care doriţi să o vizualizaţi.

Consultaţi Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat, la pagina 179 pentru informaţii
suplimentare despre fiecare filă.

178 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat
Filă sau secţiune Opţiuni

Fila Informaţii ● Stare dispozitiv: Afişează starea produsului şi durata de viaţă rămasă a
consumabilelor HP, 0% indicând un consumabil epuizat. În această pagină sunt
Furnizează informaţii despre indicate tipul şi dimensiunea hârtiei din fiecare tavă. Pentru a modifica setările
echipament, informaţii de stare şi prestabilite, faceţi clic pe Modificare setări.
de configurare
● Pagină de configurare: Conţine informaţiile de pe pagina de configurare.

● Stare consumabile: Arată durata de utilizare rămasă a consumabilelor HP, 0%


indicând că un consumabil a atins sfârşitul duratei de utilizare estimate. Această
pagină conţine şi numerele de reper ale consumabilelor. Pentru a comanda
consumabile noi, faceţi clic pe Achiziţionare consumabile în zona Alte legături din
partea stângă a ferestrei.

● Jurnal de evenimente: Conţine o listă a tuturor evenimentelor şi erorilor legate de


produs.

● Pagină de utilizare: Prezintă un sumar al numărului de pagini pe care produsul le-


a imprimat, grupate după dimensiune şi tip.

● Pagină de diagnosticare: Vă permite să denumiţi produsul, afişează numele


companiei, asignează produsului un număr de mijloc fix şi denumeşte contactul
principal care administrează produsul. O persoană de la asistenţa autorizată HP
poate solicita aceste informaţii.

● Informaţii dispozitiv: Prezintă informaţii despre numele reţelei produsului, adresă


şi model. Pentru a personaliza aceste date, faceţi clic pe Informaţii dispozitiv de la
fila Setări.

● Panou de control: Afişează mesaje de la panoul de control, precum Pregătit sau


Mod Hibernare activat.

● Jurnal de operaţii cu utilizarea culorilor: Afişează numărul total de pagini


imprimate, numărul total de pagini imprimate color şi numărul total de pagini
imprimate alb-negru.

● Imprimare: Vă permite să trimiteţi operaţii de imprimare către imprimantă.

Fila Setări ● Configurare dispozitiv: Vă permite să configuraţi setările prestabilite ale


produsului. Această pagină conţine meniurile tradiţionale de pe afişajul panoului de
Vă permite să configuraţi control.
echipamentul de la calculator.
● Dimensiuni/Tipuri tăvi: Afişează dimensiunea şi tipul hârtiei şi suporturilor de
imprimare acceptate de fiecare tavă de alimentare în parte.

● Server de e-mail: Numai pentru reţea. Utilizat împreună cu pagina Alerte pentru
configurarea alertelor prin e-mail.

● Alerte: Numai pentru reţea. Vă permite să configuraţi primirea de alerte prin e-mail
pentru diverse evenimente legate de produs şi de consumabile.

● Trimitere automată: Vă permite să configuraţi produsul pentru a trimite e-mailuri


automate cu privire la configuraţia produsului şi la consumabile, către anumite
adrese de e-mail.

● Securitate: Vă permite să setaţi o parolă pentru accesul la filele Setări şi Reţea.


Activează şi dezactivează anumite funcţii ale serverului Web încorporat.

● Manager de autentificare: Vă permite să stabiliţi ce funcţii ale produsului vor solicita


utilizatorului furnizarea de informaţii la conectare pentru a putea fi utilizate.

● Autentificare LDAP: Vă permite să configuraţi un server cu protocol LDAP


(Lightweight Directory Access Protocol) pentru a limita anumitor utilizatori accesul la

ROWW Serverul Web încorporat 179


Filă sau secţiune Opţiuni

produs. Serverul LDAP va solicita unui utilizator să furnizeze informaţii la conectare,


pentru a obţine acces la produs.

● Autentificare Kerberos: Vă permite să configuraţi un protocol de autentificare în


reţea Kerberos, care oferă o autentificare puternică pentru aplicaţiile client/server,
utilizând criptografia cu chei secrete.

● PIN dispozitiv: Vă permite să configuraţi codurile PIN necesare pentru a accesa


diverse funcţii ale produsului. Utilizaţi pagina Manager de autentificare pentru a
selecta PIN grup 1 sau PIN grup 2 pentru diversele funcţii. De exemplu, puteţi
configura opţiunea Copiere să solicite PIN grup 1 şi opţiunea Trimitere la e-mail
să solicite PIN grup 2.

● PIN utilizator: Vă permite să adăugaţi, să editaţi sau să ştergeţi utilizatorii individuali


cu drept de utilizare a diferitelor funcţii ale produsului, cum ar fi copierea, faxul şi
trimiterea digitală.

● Editare alte legături: Vă permite să adăugaţi sau să personalizaţi legături către alte
site-uri Web. Această legătură este afişată în zona Alte legături pe toate paginile
serverului Web încorporat.

● Informaţii dispozitiv: Vă permite să denumiţi produsul şi să-i atribuiţi un număr de


inventar. Introduceţi numele şi adresa de e-mail a contactului principal, care va primi
informaţii despre produs.

● Limbă: Vă permite să stabiliţi limba în care produsul afişează informaţiile de pe


serverul Web încorporat.

● Data şi ora: Permite sincronizarea orei cu un server de oră din reţea.

● Program hibernare: Vă permite să setaţi sau să editaţi o oră de activare, oră de


hibernare şi o întârziere a hibernării pentru produs.

● Restricţionare imprimare color: Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi să permiteţi sau


să restricţionaţi imprimarea color. Puteţi să specificaţi permisiuni pentru utilizatori
individuali sau pentru operaţii transmise din programe software specifice.

● Configurare ecran de început: Vă permite să configuraţi funcţiile afişate pe ecranul


Început şi ordinea afişării acestora.

NOTĂ: Fila Setări poate fi protejată prin parolă. Dacă produsul este într-o reţea,
consultaţi administratorul de sistem înainte de a schimba setările din această filă.

Fila Trimitere digitală Utilizaţi paginile din fila Trimitere digitală pentru a configura funcţiile de trimitere digitală.

NOTĂ: Dacă echipamentul este configurat să utilizeze software-ul opţional HP Digital


Sending (software de trimitere digitală), opţiunile din aceste file nu sunt disponibile. În
schimb, toate setările de configurare pentru trimitere digitală se efectuează utilizând
HP Digital Sending Software.

● General. Setaţi informaţiile de contact pentru administratorul de sistem.

● Trimitere în folder. Vă permite să activaţi, dezactivaţi şi configuraţi funcţionalităţile


de trimitere către un folder de la produs. Se utilizează, de asemenea, pentru a lega
produsul la folderele individuale de destinaţie existente în reţea. Ca prim pas, trebuie
să creaţi şi să configuraţi foldere de destinaţie. Aceste foldere de destinaţie trebuie
să fie funcţionale înainte de a utiliza această pagină pentru a adăuga destinaţiile în
cadrul produsului.

● Setări e-mail. Configuraţi setările de e-mail pentru trimitere digitală. Puteţi să


specificaţi serverul SMTP, adresa implicită „De la” şi subiectul implicit. De asemenea,
puteţi să setaţi dimensiunea maximă de fişier permisă pentru ataşări.

180 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Filă sau secţiune Opţiuni

● Agendă de adrese de e-mail. Pagina Agendă de adrese de e-mail vă permite să


adăugaţi pe rând adrese de e-mail în agenda produsului şi să editaţi adresele de e-
mail salvate deja pe produs. Puteţi utiliza fila Import/Export şi pentru a încărca
simultan pe produs o listă mare de adrese de e-mail utilizate frecvent, în loc să le
adăugaţi individual.

● Setări LDAP. Vă permite să configuraţi adresele de e-mail la care pot fi trimise


documente scanate.

● Import/Export. Utilizaţi această filă pentru a importa sau a exporta fişiere .CSV care
conţin adrese de e-mail, numere de fax sau înregistrări de utilizatori, pentru a putea
fi accesate pe produs. Puteţi, de asemenea, să exportaţi e-mailuri, faxuri sau
înregistrări ale utilizatorilor de pe produs într-un fişier de pe computerul dvs. Puteţi
utiliza apoi acest fişier pe post de copie de siguranţă a datelor sau pentru a importa
înregistrările pe alt produs HP.

● Jurnal. Vizualizaţi jurnalul de activitate pentru trimitere digitală al produsului. Jurnalul


conţine informaţii despre operaţiile de trimitere digitală, inclusiv eventualele erori
survenite.

● Preferinţe. Configuraţi setările implicite pentru trimitere digitală, precum


dimensiunea implicită a paginii şi timpul de întârziere implicit pentru resetarea
setărilor. De asemenea, puteţi configura aceste setări prin utilizarea meniurilor
panoului de control al produsului.

Fila Fax Fila Fax conţine opţiuni pentru configurarea şi utilizarea funcţionalităţilor de fax ale
produsului. Pentru informaţii suplimentare despre funcţiile de fax, consultaţi Ghidul
utilizatorului pentru fax.

NOTĂ: Această filă este disponibilă exclusiv pentru HP Color LaserJet CM3530fs MFP.

● Utilizaţi ecranul Setări de fax pentru a configura funcţiile de trimitere a faxurilor ale
produsului.

● Pagina Agendă de adrese de fax vă permite să adăugaţi pe rând numere de fax pe


produs şi să editaţi numerele de fax salvate deja pe produs. Puteţi, de asemenea,
să utilizaţi funcţia Import/Export din fila Trimitere digitală pentru a încărca simultan
în memoria produsului o listă mare de numere de fax utilizate frecvent, în loc să le
adăugaţi individual.

● Utilizaţi ecranul Apelări rapide fax pentru a adăuga, edita sau şterge numere de fax
cu apelare rapidă în/din memoria produsului. Puteţi utiliza numerele de fax cu apelare
rapidă pentru a memora numere de fax utilizate frecvent sau puteţi lista până la 100
de numere de fax. Pot fi configurate până la 100 de numere cu apelare rapidă.

Fila Reţea Administratorii de reţea pot utiliza această filă pentru a controla setările de reţea ale
echipamentului, atunci când acesta este conectat într-o reţea bazată pe IP. Această filă
Vă oferă posibilitatea de a schimba nu apare dacă echipamentul este conectat direct la un calculator, sau dacă echipamentul
setările de reţea de la calculatorul este conectat la reţea printr-un alt server decât HP Jetdirect.
dvs.
NOTĂ: Fila Reţea poate fi protejată prin parolă.

Alte legături ● Asistenţă instantanee HP: Vă conectează la site-ul Web HP pentru a vă asista în
găsirea de soluţii la problemele generate de produs.
Conţine alte legături de Internet.
● Achiziţionare consumabile: Vă conectează la site-ul Web HP SureSupply, unde
veţi primi informaţii despre opţiunile de achiziţie a consumabilelor originale HP,
precum cartuşe de imprimare şi hârtie.

● Asistenţă produs: Vă conectează la site-ul de asistenţă pentru produsul dvs., unde


puteţi căuta subiecte de asistenţă generale.

● Arată-mi cum: Vă conectează la informaţii care demonstrează activităţi specifice


pentru produs.

ROWW Serverul Web încorporat 181


Filă sau secţiune Opţiuni

NOTĂ: Pentru a utiliza aceste legături, trebuie să dispuneţi de o conexiune la Internet.


Dacă utilizaţi o conexiune dial-up şi aceasta nu s-a conectat automat când aţi deschis
serverul Web încorporat, trebuie să vă conectaţi manual pentru a putea vizita oricare dintre
aceste site-uri. Conectarea poate presupune oprirea şi repornirea serverului Web
încorporat.

182 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin este un soluţie software bazată pe Web pentru instalarea, monitorizarea şi depanarea
de la distanţă a perifericelor conectate la reţea. Gestionarea este proactivă, ceea ce permite
administratorilor de reţea să rezolve problemele înainte ca utilizatorii să fie afectaţi. Descărcaţi acest
software de gestionare îmbunătăţită de la www.hp.com/go/webjetadmin.

Plug-in-urile pentru produs pot fi instalate în HP Web Jetadmin pentru a oferi asistenţă pentru opţiuni
specifice ale produsului. Software-ul HP Web Jetadmin poate oferi înştiinţări imediate ale noilor plug-
in-uri disponibile. În pagina Product Update (Actualizare produs), urmaţi instrucţiunile pentru a vă
conecta automat la site-ul Web HP şi a instala cele mai recente plug-in-uri pentru produs.

NOTĂ: Browserele trebuie să aibă activat Java™. Navigarea de pe un computer Apple nu este
acceptată.

ROWW Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin 183


Caracteristici de securitate
Protejarea serverului Web încorporat
Asociaţi o parolă pentru accesul la serverul Web încorporat, pentru ca utilizatorii neautorizaţi să nu poată
modifica setările produsului.

1. Deschideţi serverul Web încorporat. Consultaţi Serverul Web încorporat, la pagina 178.

2. Faceţi clic pe fila Setări.

3. În partea stângă a ferestrei, faceţi clic pe legătura Securitate.

4. Faceţi clic pe butonul Setări de securitate dispozitiv.

5. Introduceţi parola nouă în caseta Parolă nouă şi introduceţi-o din nou în caseta Verificare
parolă.

6. Faceţi clic pe butonul Aplicare. Notaţi parola şi păstraţi-o într-un loc sigur.

Ştergerea în siguranţă de pe disc


Pentru a împiedica ştergerea datelor de pe discul fix al echipamentului prin acces neautorizat, utilizaţi
caracteristica de ştergere în siguranţă de pe disc. Această caracteristică poate şterge în siguranţă
operaţiile de imprimare de pe unitatea hard disc.

Secure Disk Erase (Ştergere în siguranţă de pe disc) oferă următoarele nivele de securitate a discului:

● Non-Secure Fast Erase (Ştergere rapidă fără securitate). Aceasta este o funcţie simplă de
ştergere a tabelului de fişiere. Accesul la fişier este eliminat, însă informaţiile sunt reţinute pe disc
până sunt suprascrise de operaţiile ulterioare de stocare a datelor. Acesta este modul cel mai rapid.
Ştergerea rapidă fără securitate este modul de ştergere implicit.

● Secure Fast Erase (Ştergere rapidă sigură). Accesul la fişier este eliminat, şi toate informaţiile
sunt suprascrise cu un model identic de caractere fixat. Această procedură este mai lentă decât
ştergerea rapidă fără securitate, însă toate informaţiile sunt suprascrise. Ştergerea rapidă sigură
îndeplineşte cerinţele U.S. Department of Defense 5220-22.M referitoare la ştergerea suporturilor
de informaţii de tip disc.

● Secure Sanitizing Erase (Ştergere sigură de igienizare). Acest nivel este similar cu modul de
ştergere rapidă sigură. În plus, datele sunt suprascrise în mod repetat, prin utilizarea unui algoritm
care previne menţinerea oricăror date reziduale. Acest mod are impact asupra performanţei.
Ştergerea sigură de igienizare îndeplineşte cerinţele U.S. Department of Defense 5220-22.M
referitoare la igienizarea suporturilor de informaţii de tip disc.

Date afectate
Datele afectate de caracteristica de ştergere sigură a discului includ fişierele temporare create în timpul
procesului de imprimare şi de copiere, operaţiile stocate, operaţiile reţinute pentru corectură, fonturile
stocate pe disc şi macrocomenzile (formularele) de pe disc, fişierele de fax stocate, agendele şi
aplicaţiile HP şi de la terţi.

NOTĂ: Operaţiile stocate vor fi suprascrise în condiţii de securitate numai după ştergerea lor din
meniul Preluare operaţie de pe produs, după ce a fost setat modul corespunzător de ştergere.

Această caracteristică nu va avea impact asupra datelor stocate pe un produs de tip nevolatil RAM
(NVRAM) bazat pe flash, utilizat pentru stocarea setărilor implicite, numărului de pagini imprimate şi a

184 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


altor date similare. Această caracteristică nu afectează datele stocate pe un disc RAM de sistem (dacă
este utilizat vreunul). Această caracteristică nu afectează datele stocate pe un RAM pentru boot de
sistem, bazat pe flash.

Prin modificarea modului de ştergere sigură a discului, nu se suprascriu datele anterioare de pe disc,
şi nici nu se efectuează imediat o igienizare completă a discului. Prin modificarea modului de ştergere
sigură a discului, se modifică modul în care echipamentul MFP curăţă datele temporare pentru operaţii
după ce a fost modificat modul de ştergere.

Obţinerea accesului la ştergerea sigură a discului


Utilizaţi HP Web Jetadmin pentru a obţine acces şi pentru a seta caracteristica de ştergere sigură a
discului.

Informaţii suplimentare
Pentru informaţii suplimentare despre caracteristica HP Secure Disk Erase (Ştergere sigură a discului),
consultaţi broşura de asistenţă HP, sau accesaţi www.hp.com/go/webjetadmin/.

Hard discuri criptate HP de înaltă performanţă


Acest produs acceptă hard discuri criptate opţionale, pe care le puteţi instala pe placa formatorului, în
slotul pentru accesorii EIO sau în ambele locaţii. Aceste hard discuri oferă o criptare pe bază de
hardware, astfel încât puteţi stoca în siguranţă informaţiile speciale imprimate, scanate sau copiate, fără
a afecta performanţa produsului. Aceste hard discuri utilizează cel mai recent AES (standard avansat
de criptare) şi dispun de funcţii versatile de economisire a timpului şi de o funcţionare robustă.

Pentru informaţii referitoare la comandarea acestor accesorii, consultaţi Numerele de identificare ale
componentelor, la pagina 255.

Autentificare DSS
Aplicaţia opţională Digital Sending Software (DSS) pentru echipament este disponibilă pentru
achiziţionare separată. Software-ul oferă un program avansat de trimitere care conţine un proces de
autentificare. Acest proces cere utilizatorilor introducerea unui identificator de utilizator şi a unei parole
înainte de a putea utiliza oricare dintre caracteristicile DSS care necesită autentificare.

Blocarea meniurilor panoului de control


Pentru a împiedica modificarea configuraţiei produsului de către o persoană neautorizată, puteţi bloca
meniurile panoului de control. Aceasta împiedică utilizatorii neautorizaţi să schimbe setările de
configurare, cum ar fi serverul SMTP. Următoarele proceduri descriu cum puteţi restricţiona accesul la
meniurile panoului de control utilizând software-ul HP Web Jetadmin. (Consultaţi Utilizarea software-
ului HP Web Jetadmin, la pagina 183.)

1. Deschideţi programul HP Web Jetadmin.

2. Deschideţi folderul DEVICE MANAGEMENT (Administrare dispozitiv) din lista verticală din panoul
Navigation (Navigare). Navigaţi la folderul DEVICE LISTS (Liste de dispozitive).

3. Selectaţi produsul.

4. În lista verticală Device Tools (Instrumente dispozitiv), selectaţi Configure (Configurare).

5. Selectaţi Security (Securitate) din lista Configuration Categories (Categorii de configuraţii).

ROWW Caracteristici de securitate 185


6. Introduceţi o Device Password (Parolă dispozitiv).

7. În secţiunea Control Panel Access (Acces la panoul de control), selectaţi Maximum Lock
(Blocare maximă). Aceasta împiedică utilizatorii neautorizaţi să obţină acces la setările de
configuraţie.

Blocarea compartimentului formatorului


Compartimentul formatorului, aflat în spatele produsului, are un slot pe care-l puteţi utiliza pentru a ataşa
un cablu de securitate. Blocarea compartimentului formatorului previne scoaterea unor componente
preţioase din formator.

Figura 13-1 Slot pentru cablul de securitate

186 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Administrarea consumabilelor
Utilizaţi cartuşe de imprimare HP originale pentru cele mai bune rezultate de imprimare.

Depozitarea cartuşelor de tipărire


Nu scoateţi cartuşul de tipărire din ambalaj decât în momentul folosirii.

ATENŢIE: Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de tipărire, nu îl expuneţi la lumină mai mult de
câteva minute.

Politica HP cu privire la cartuşele de tipărire non-HP


Compania Hewlett-Packard nu recomandă utilizarea cartuşelor non-HP, indiferent dacă sunt noi sau
recondiţionate.

NOTĂ: Defecţiunile cauzate de utilizarea cartuşelor non-HP nu sunt acoperite de garanţia HP şi de


acordurile de service.

Pentru a instala un cartuş HP nou, consultaţi Schimbarea cartuşelor de imprimare, la pagina 189. Pentru
a recicla un cartuş folosit, respectaţi instrucţiunile cartuşului nou.

Linia directă şi site-ul Web HP pentru fraudă


Apelaţi linia directă HP pentru fraudă (1-877-219-3183, apel gratuit în America de Nord) sau vizitaţi site-
ul www.hp.com/go/anticounterfeit dacă aţi instalat un cartuş de tipărire HP, iar mesajul de pe panoul de
control vă informează că acel cartuş nu este un cartuş HP original. HP vă va ajuta să stabiliţi dacă acel
cartuş este original şi să urmaţi etapele necesare pentru rezolvarea problemei.

Cartuşul dvs. de tipărire nu este un cartuş HP original dacă observaţi următoarele:

● Experimentaţi un număr mare de probleme cu acel cartuş de tipărire.

● Cartuşul nu are aspectul obişnuit (de exemplu, lipseşte capătul portocaliu de desigilare sau
ambalajul diferă de ambalajul HP obişnuit).

ROWW Administrarea consumabilelor 187


Înlocuirea consumabilelor
Când utilizaţi consumabile HP originale, imprimanta vă anunţă automat când consumabilele se apropie
de sfârşitul estimat al duratei de viaţă. Anunţul pentru comanda consumabilelor asigură timp suficient
pentru a comanda consumabile noi înainte de a fi nevoie de înlocuire. Pentru mai multe informaţii despre
comandarea consumabilelor, consultaţi Consumabile şi accesorii, la pagina 253

Durată consumabile
Pentru informaţii despre livrarea fiecărui produs, consultaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pentru a comanda consumabile, vizitaţi Consumabile şi accesorii, la pagina 253.

Localizarea consumabilelor
Consumabilele sunt identificate după etichete şi după mânerele albastre de plastic.

Următoarea figură ilustrează amplasarea fiecărui articol consumabil.

Figura 13-2 Amplasarea articolelor consumabile

1 3

1 Unitate de colectare a tonerului

2 Cartuşe de imprimare

3 Cuptor

Indicaţii pentru înlocuirea consumabilelor


Pentru a facilita înlocuirea consumabilelor, ţineţi cont de următoarele recomandări când instalaţi
produsul.

● Lăsaţi un spaţiu adecvat în faţa şi în partea dreaptă a produsului pentru eliminarea consumabilelor.

● Produsul trebuie aşezat pe o suprafaţă plană, stabilă.

Pentru instrucţiuni referitoare la instalarea consumabilelor, consultaţi eticheta fiecărui consumabil sau
vizitaţi pagina www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

188 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Schimbarea cartuşelor de imprimare
Când un cartuş de imprimare se apropie de sfârşitul duratei de viaţă, pe panoul de control este afişat
un mesaj care vă recomandă să comandaţi un cartuş de schimb. Produsul poate continua să imprime
utilizând cartuşul de imprimare curent până ce panoul de control afişează un mesaj prin care vi se cere
să înlocuiţi cartuşul, cu excepţia cazului în care aţi selectat opţiunea de a ignora mesajul prin utilizarea
meniului Înlocuiţi consumabile. Pentru mai multe informaţii referitoare la meniul Înlocuiţi consumabile,
consultaţi Meniul Administrare, la pagina 28.

Produsul utilizează patru culori şi dispune de cartuşe de imprimare separate pentru fiecare culoare:
negru (K), magenta (M), cian (C) şi galben (Y).

Puteţi înlocui un cartuş de imprimare când panoul de control afişează mesajul Înlocuiţi cartuşul
<color>. Panoul de control afişează şi culoarea cartuşului care a atins limita duratei de viaţă estimate
(dacă este instalat un cartuş HP autentic). Instrucţiunile de înlocuire sunt inscripţionate pe eticheta
cartuşului de imprimare.

ATENŢIE: Dacă tonerul ajunge pe îmbrăcăminte, curăţaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi îmbrăcămintea
în apă rece. Apa fierbinte impregnează tonerul în ţesătură.

NOTĂ: Informaţii referitoare la reciclarea cartuşelor uzate pot fi găsite pe cutia acestora. Consultaţi
Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare, la pagina 280.

SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-replace-print-cartridges.

Înlocuirea cartuşelor de imprimare

1. Deschideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că uşa este deschisă complet.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 189


2. Apucaţi mânerul cartuşului de imprimare uzat şi trageţi în afară pentru a-l scoate.

3. Stocaţi cartuşele de tipărire uzate într-o pungă de protecţie. Informaţii referitoare la reciclarea
cartuşelor uzate pot fi găsite pe cutia acestora.

4. Scoateţi cartuşul nou de tipărire din punga de protecţie a acestuia.

NOTĂ: Aveţi grijă să nu deterioraţi eticheta de memorie de pe cartuşul de imprimare.

190 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


5. Prindeţi cartuşul de tipărire de ambele capete şi distribuiţi uniform tonerul balansând uşor cartuşul.

6. Scoateţi capacul de protecţie portocaliu din cartuşul de imprimare.

ATENŢIE: Evitaţi expunerea prelungită la lumină.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola verde. Procedând astfel, este posibil să deterioraţi cartuşul.

7. Aliniaţi cartuşul de imprimare cu canalul acestuia şi introduceţi cartuşul până se fixează cu un clic.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 191


8. Închideţi uşa frontală.

Schimbarea unităţii de colectare a tonerului


Înlocuiţi unitatea de colectare a tonerului când panoul de control vă solicită aceasta.

NOTĂ: Unitatea de colectare a tonerului este concepută pentru o singură utilizare. Nu încercaţi să
goliţi unitatea de colectare a tonerului şi să o refolosiţi. Procedând astfel, riscaţi ca tonerul să se verse
în interiorul produsului, ceea ce va reduce calitatea imprimării. După utilizare, returnaţi unitatea de
colectare a tonerului în programul de reciclare al HP Planet Partners. Consultaţi Instrucţiuni pentru
returnare şi reciclare, la pagina 280.

SFAT: Pentru a ursmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-replace-toner-collection-unit.

Înlocuirea unităţii de colectare a tonerului

1. Deschideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că uşa este deschisă complet.

192 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


2. Prindeţi eticheta albastră din partea superioară a unităţii de colectare a tonerului şi scoateţi-o din
produs.

3. Puneţi dopul albastru ataşat peste orificiul din partea de sus a unităţii de colectare.

4. Scoateţi noua unitate de colectare a tonerului din cutie.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 193


5. Introduceţi mai întâi partea de jos a noii unităţi de colectare în produs şi apoi împingeţi partea
superioară a unităţii până se fixează în poziţie.

6. Închideţi uşa frontală.

NOTĂ: Dacă unitatea de colectare a tonerului nu este montată corect, uşa din faţă nu se va
închide complet.

Pentru reciclarea tonerului folosit din unitatea de colectare, urmaţi instrucţiunile care însoţesc noua
unitate de colectare a tonerului.

Instalarea memoriei
Puteţi instala memorie suplimentară pentru echipament.

ATENŢIE: Electricitatea statică poate defecta DIMM-urile. Când manipulaţi DIMM-urile, purtaţi o
brăţară antistatică sau atingeţi frecvent ambalajul antistatic al DIMM-ului înainte să atingeţi o suprafaţă
metalică de pe imprimantă.

194 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Instalarea DIMM-urilor de memorie DDR
1. Opriţi imprimanta.

2. Deconectaţi toate cablurile de alimentare şi de interfaţă.

NOTĂ: Această ilustraţie poate să nu prezinte toate cablurile.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 195


3. Localizaţi şuruburile de pe placa formatorului din partea posterioară a imprimantei.

4. Scoateţi şuruburile şi detaşaţi placa formatorului de produs. Aşezaţi placa de formatare pe o


suprafaţă plată, curată, cu împământare

5. Eliberaţi şi deschideţi suportul ce conţine unitatea hard disc.


IX
O
IX
O

IX
IX

O
O

IX
IX

O
XO
XI
O

IX

IX
O

O
IX

IX
XO

O
XO

XI
XI

O
O

IX
IX

O
O

IX
IX

O
XO
XO

XI
XI

O
O

IX
O
IX
XO
XO

XI
XI

O
O

XO
XI
O

196 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


6. Pentru a înlocui un DIMM care este deja instalat, îndepărtaţi închizătoarele de pe cele două părţi
ale locaşului DIMM, ridicaţi DIMM-ul într-un unghi şi trageţi-l afară.

O
XOX
OXO
XOX

O
XOX
OXO
XOX

O
XOX
OXO
XOX

XO
XO XO
XO
XO
O
XOX
XO OXO
XOX

XO
XO
XO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XO XOXOXOXOXOXO
XO XOXOXO
XO XOXOXOXO XOXOXOXOXOXO
XO XO
XO XO
XO XO XOXO
XOXOXO

XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO XOXOXO

7. Scoateţi noul DIMM din ambalajul antistatic. Căutaţi crestătura de aliniere de pe muchia inferioară
a DIMM-ului.

8. Ţinând DIMM-ul de muchii, aliniaţi crestătura de pe DIMM cu bara din locaşul DIMM-ului la un unghi
şi împingeţi ferm DIMM-ul în locaş, până se aşează complet. Când este instalat corect, contactele
metalice nu sunt vizibile.

O
XOX
OXO
XOX

O
XOX
OXO
XOX

O
XOX
OXO
XOX

XO
XO XO O
XO XO XOX
XO OXO
XOX

XO
XO
XO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XO XOXOXOXOXOXO
XO XOXOXO
XO XOXOXOXO XOXOXOXOXOXO
XO XO
XO XO
XO XO XOXO
XOXOXO

XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO XOXOXO

9. Apăsaţi în jos DIMM-ul, până ce încuietoarele fixează DIMM-ul.

XI
OX
IO

XI
OX
IO
XI
XI XO
OX
IO

OX
XI IX
OX O
IO
XI
XO
XI
OX
IO

OX
XI IX
OX O
IO
XI
XI XO
OX
IO
XO
XO XO
XO XO
XO
OX
XI IX
OX O
IO
XI
XO

OX
IX
O

XO
XO
XO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XO XOXOXOXOXOXO
XO XOXOXO
XO XOXOXOXO XOXOXOXOXOXO
XO XO
XO XO
XO XO XOXO
XOXOXO

XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO
XOXOXO XOXOXO

NOTĂ: Dacă aveţi dificultăţi în introducerea DIMM-ului, verificaţi dacă crestătura de pe muchia
inferioară a DIMM-ului este aliniată cu bara din locaş. Dacă DIMM-ul tot nu intră, asiguraţi-vă că
folosiţi tipul corespunzător de DIMM.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 197


10. Aliniaţi placa formatorului în ghidajele din partea inferioară a slotului şi glisaţi-o în echipament.

NOTĂ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii formatorului, asiguraţi-vă că aceasta este aliniată în
şinele din părţile superioară şi inferioară ale deschiderii.

11. Reconectaţi cablul de alimentare şi cablurile de interfaţă şi porniţi echipamentul.

198 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Activarea memoriei pentru Windows
1. Windows XP şi Windows Server 2003 (utilizând vizualizarea prestabilită a meniului Start
(Pornire)): Faceţi clic pe Start (Pornire), faceţi clic pe Settings (Setări), apoi faceţi clic pe Printers
and Faxes (Imprimante şi faxuri).

-sau-

Windows 2000, Windows XP, şi Windows Server 2003 (utilizând vizualizarea clasică a
meniului Start (Pornire)): Faceţi clic pe Start (Pornire), faceţi clic pe Settings (Setări), apoi faceţi
clic pe Printers (Imprimante).

-sau-

Windows Vista: Faceţi clic pe Start (Pornire), faceţi clic Control Panel (Panou de control), apoi,
în categoria pentru Hardware and Sound (Hardware şi sunet), faceţi clic pe Printer
(Imprimantă).

2. Faceţi clic de dreapta pe pictograma driverului, apoi selectaţi Properties (Proprietăţi).

3. Faceţi clic pe fila Device Settings (Setări echipament).

4. Expandaţi zona Installable Options (Opţiuni instalabile).

5. Lângă Printer Memory (Memorie imprimantă), selectaţi capacitatea totală de memorie instalată.

6. Faceţi clic pe OK.

Instalarea unei plăci pentru server de imprimare HP Jetdirect sau EIO sau a unui hard
disc EIO
Acest produs este echipat cu un slot I/O (EIO) extern. Puteţi instala un card suplimentar de server de
imprimare HP Jetdirect sau o unitate de disc EIO externă în slotul EIO liber.

NOTĂ: Acest exemplu ilustrează instalarea unui card de server de imprimare Jetdirect.

1. Opriţi imprimanta.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 199


2. Deconectaţi toate cablurile de alimentare şi de interfaţă.

3. Slăbiţi şi scoateţi cele două şuruburi de reţinere care fixează capacul locaşului EIO şi îndepărtaţi
capacul. Nu veţi mai avea nevoie de şuruburi şi de capac. Ele pot fi aruncate.

4. Inseraţi ferm placa de server de imprimare HP Jetdirect în locaşul EIO.

200 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


5. Introduceţi şi strângeţi şuruburile de fixare care au fost livrate cu placa de server de imprimare.

6. Reconectaţi cablul de alimentare şi cablurile de interfaţă şi porniţi echipamentul.

7. Imprimaţi o pagină de configurare. Ar trebui să imprimaţi şi o pagină de configurare HP Jetdirect


care conţine configuraţia de reţea şi informaţiile de stare.

Dacă aceasta nu se imprimă, opriţi echipamentul, demontaţi şi remontaţi placa de server de


imprimare pentru a vă asigura că este aşezată complet în locaş.

8. Efectuaţi unul dintre aceşti paşi:

● Alegeţi port-ul corect. Consultaţi documentaţia computerului sau a sistemului de operare


pentru instrucţiuni.

● Reinstalaţi software-ul, alegând instalarea pentru reţea de această dată.

ROWW Înlocuirea consumabilelor 201


Curăţarea echipamentului
Pentru menţinerea calităţii imprimării, curăţaţi bine echipamentul de fiecare dată când înlocuiţi un cartuş
de imprimare sau când apar probleme de calitate a imprimării.

AVERTISMENT! Evitaţi să atingeţi zona cuptorului când curăţaţi echipamentul. Ar putea fi fierbinte.

ATENŢIE: Pentru a evita defectarea permanentă a cartuşului de imprimare, nu utilizaţi soluţii de


curăţare pe bază de amoniac în echipament şi în afara acestuia, decât conform instrucţiunilor.

Curăţarea exteriorului echipamentului


● Curăţaţi exteriorul echipamentului dacă prezintă urme vizibile.

● Utilizaţi o cârpă moale, fără scame, umezită cu apă sau cu apă îmbibată cu un detergent slab.

Curăţarea ecranului senzitiv


Curăţaţi ecranul senzitiv ori de câte ori este necesar, pentru a îndepărta praful şi amprentele digitale.
Ştergeţi uşor ecranul tactil cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.

ATENŢIE: Utilizaţi numai apă. Solvenţii sau soluţiile de curăţat pot deteriora ecranul senzitiv. Nu
turnaţi şi nu pulverizaţi apă direct pe ecranul senzitiv.

Curăţarea geamului scanerului


● Curăţaţi suprafaţa de scanare doar dacă murdăria este vizibilă sau dacă observaţi o scădere a
calităţii copiilor, cum ar fi apariţia dungilor.

● Curăţaţi geamul scanerului ştergându-l uşor cu o cârpă curată, uşor umezită şi fără scame. Utilizaţi
o substanţă de curăţat suprafeţe pe bază de amoniac numai atunci când o cârpă muiată în apă nu
curăţă geamul scanerului.

ATENŢIE: Nu turnaţi şi nu pulverizaţi lichide direct pe geamul scanerului. Nu apăsaţi cu putere pe


suprafaţa geamului. (Se poate sparge).

Curăţarea alimentatorului de documente


Tuşul şi lichidul corector pot lăsa reziduuri pe sticla îngustă din stânga geamului mare al scanerului.
Dacă întâmpinaţi probleme de genul dungilor apărute pe copii, curăţaţi sticla îngustă.

202 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Curăţarea contraplăcii alimentatorului de documente
1. Deschideţi capacul scanerului.

2. Identificaţi contraplaca din vinil alb a alimentatorului de documente

3. Curăţaţi contraplaca alimentatorului de documente ştergând-o cu o cârpă curată şi umedă, fără


scame. Utilizaţi un agent de curăţare pe bază de amoniac, numai când cârpa umezită cu apă nu
curăţă componentele.

4. Închideţi capacul scanerului.

Curăţarea rolelor alimentatorului de documente


Curăţaţi rolele din alimentatorul de documente dacă observaţi preluări defectuoase ale hârtiei sau dacă
originalele prezintă urme după ce trec prin alimentatorul de documente.

ROWW Curăţarea echipamentului 203


ATENŢIE: Curăţaţi rolele numai dacă au loc preluări defectuoase ale hârtiei sau dacă apar urme pe
originale şi observaţi prezenţa prafului pe role. Curăţarea frecventă a rolelor poate introduce praf în
interiorul imprimantei.

1. Trageţi pârghia de eliberare pentru a deschide capacul alimentatorului de documente.

2. Localizaţi rolele.

3. Ştergeţi rolele cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.

ATENŢIE: Nu turnaţi apă direct pe role. Procedând astfel, este posibil să deterioraţi produsul.

4. Căutaţi placa de separare.

5. Ştergeţi-o cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.

204 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


6. Închideţi capacul alimentatorului de documente.

Curăţarea cuptorului
Imprimaţi o pagină de curăţare pe imprimantă, pentru a curăţa cuptorul de particulele de toner şi hârtie
ce se acumulează uneori. Acumularea de toner şi particule poate determina apariţia unor pete de toner
pe faţa sau pe verso-ul colii imprimate.

HP recomandă utilizarea paginii de curăţare de fiecare dată când apare o problemă de imprimare.

Mesajul Cleaning (Curăţare) va apărea pe afişajul panoului de control al dispozitivului, atunci când are
loc curăţarea.

Pentru ca pagina de curăţare să aibă rezultate optime, imprimaţi-o pe hârtie pentru copiator (nu pe hârtie
de corespondenţă, grea sau rugoasă).

Crearea şi utilizarea paginii de curăţare


1. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administrare.

2. Derulaţi şi apăsaţi pe Print Quality (Calitate imprimare)

3. Apăsaţi Calibration/cleaning (Calibrare/curăţare).

4. Apăsaţi Process cleaning page (Procesare pagină de curăţare).

ROWW Curăţarea echipamentului 205


Calibrarea scanerului
Calibraţi scanerul pentru a compensa decalajele din sistemul de captare a imaginii (capul carului) pentru
alimentatorul ADF şi pentru scanările de pe geamul-suport. Din cauza toleranţelor mecanice, capul
carului scanerului ar putea să nu citească exact poziţia imaginii. În timpul procedurii de calibrare sunt
calculate şi stocate valorile de decalaj ale scanerului. Valorile de decalaj sunt utilizate apoi la efectuarea
scanărilor, astfel încât să fie capturată porţiunea corectă a documentului.

Calibrarea scannerului trebuie efectuată numai atunci când observaţi probleme de decalaj la imaginile
scanate. Scanerul este calibrat înainte de ieşirea din fabrică. Rareori necesită o a doua calibrare.

Înainte de a calibra scanerul, imprimaţi martorul de calibrare.

1. Aşezaţi hârtie de dimensiune Letter sau A4 în tava 1 şi ajustaţi ghidajele laterale.

2. În ecranul Început al panoului de control, derulaţi până la şi atingeţi Administrare.

3. Atingeţi Depanare.

4. Atingeţi Calibrare scaner.

5. Atingeţi Calibrare pentru a imprima prima trecere a martorului de calibrare.

6. Aşezaţi prima trecere a martorului de calibrare în tava 1 cu faţa în jos, astfel încât săgeţile să arate
către echipament.

7. Atingeţi Pornire pentru a imprima a doua trecere. Ţinta finală de calibrare trebuie să arate ca figura
următoare.

ATENŢIE: Dacă martorul de calibrare nu arată ca în figura prezentată aici, procesul de calibrare
va eşua şi calitatea scanărilor va fi scăzută. Zonele negre trebuie să se extindă complet până la
marginile scurte ale paginii. Dacă nu este aşa, utilizaţi un marcator negru pentru a extinde zonele
negre până la marginile paginii. Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corect.

8. Aşezaţi martorul de calibrare cu faţa în sus în ADF şi ajustaţi ghidajele laterale.

9. După ce martorul de calibrare a trecut o dată prin ADF, reaşezaţi-l cu faţa în jos în ADF şi atingeţi
Pornire.

10. Aşezaţi martorul de calibrare cu faţa în jos pe geamul scanerului, atingeţi Pornire şi scanaţi pagina.
După această trecere, calibrarea este completă.

206 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Actualizarea firmware-ului
Acest produs deţine capacitatea de actualizare de la distanţă a firmware-ului (RFU). Utilizaţi această
informaţie pentru realiza upgrade-ul firmware-ul produsului.

Determinarea versiunii curente de firmware


1. Pe panoul de control al produsului, apăsaţi butonul săgeată jos până când este afişat meniul
Administrare.

2. Atingeţi meniul Administrare pentru deschiderea acestuia.

3. Atingeţi meniul Informaţii pentru deschiderea acestuia.

4. Selectaţi opţiunea Pagină de configurare, apoi apăsaţi butonul Imprimare.

Codul de dată al firmware-ului este listat în pagina de configurare, în secţiunea denumită Informaţii
dispozitiv. Codul de dată al firmware-ului are acest format: AAAALLZZ XX.XXX.X.

● Primul şir de numere semnifică data, unde AAAA reprezintă anul, LL reprezintă luna, iar ZZ
reprezintă ziua. De exemplu, un cod de dată firmware care începe cu 20061125 reprezintă 25
noiembrie 2006.

● Al doilea şir de cifre reprezintă numărul versiunii de firmware, în format zecimal.

Descărcarea noului firmware de pe site-ul Web HP


Pentru a găsi cel mai recent upgrade firmware pentru produs, accesaţi www.hp.com/go/
cljcm3530mfp_firmware. Această pagină oferă informaţii pentru descărcarea noii versiuni a firmware-
ului.

Transferarea noului firmware către imprimantă


NOTĂ: Produsul poate primi o actualizare de fişier .RFU când se află în starea "ready" ("gata").

Următoarele situaţii pot afecta durata necesară transferului fişierului.

● Viteza computerului gazdă care trimite actualizarea.

● Orice operaţie care se află înaintea operaţiei .RFU în coadă este terminată înainte de efectuarea
actualizării.

● Dacă procesul este întrerupt înainte de descărcarea firmware-ului, trebuie să trimiteţi din nou
fişierul firmware.

● Dacă în timpul actualizării de firmware survine o cădere de tensiune, actualizarea este întreruptă,
iar pe panoul de control este afişat mesajul Retrimitere actualizare (doar în limba engleză). În
acest caz, trebuie să trimiteţi upgrade-ul prin portul USB.

NOTĂ: Actualizarea firmware-ului implică o modificare în formatul memoriei RAM nevolatile


(NVRAM). Setările de meniu care au fost modificate din setări implicite pot reveni la valorile implicite şi
trebuie modificate din nou dacă aveţi nevoie de setări diferite de cele implicite.

Utilizarea fişierului executabil flash pentru a actualiza firmware-ul.


Acest produs are memorie flash, drept pentru care puteţi utiliza fişierul executabil flash (.EXE) pentru
upgrade-ul de firmware. Descărcaţi acest fişier de la www.hp.com/go/cljcm3530mfp_firmware.

ROWW Actualizarea firmware-ului 207


NOTĂ: Pentru a aplica această metodă, conectaţi imprimanta la computerul dvs. printr-un cablu USB
şi instalaţi driverul imprimantei pe computer.

1. Imprimaţi o pagină de configurare şi reţineţi adresa TCP/IP.

2. Localizaţi fişierul .EXE din computerul dvs. şi faceţi dublu clic pentru a-l deschide.

3. Din lista derulantă Selectare imprimantă de actualizat, selectaţi acest produs. Faceţi clic pe
butonul Start pentru a începe procesul de actualizare.

ATENŢIE: Nu opriţi produsul şi nu încercaţi să efectuaţi imprimări în timpul acestui proces.

4. Când procesul este complet, în caseta de dialog se va afişa o pictogramă cu un chip zâmbitor.
Faceţi clic pe butonul Ieşire pentru a închide caseta de dialog.

5. Opriţi şi apoi porniţi imprimanta.

6. Imprimaţi o altă pagină de configurare şi verificaţi dacă este listat noul cod de date firmware.

Cum se utilizează FTP pentru încărcarea firmware-ului printr-un browser


1. Asiguraţi-vă că browser-ul de Internet pe care îl utilizaţi este configurat pentru vizualizarea
folderelor de pe site-urile FTP. Aceste instrucţiuni sunt pentru aplicaţia Microsoft Internet Explorer.

a. Deschideţi browser-ul şi faceţi clic pe Tools (Instrumente), apoi faceţi clic pe Internet
Options (Opţiuni Internet).

b. Faceţi clic pe fila Advanced (Avansat).

c. Selectaţi caseta Enable folder view for FTP sites (Activare vizualizare folder pentru site-
uri FTP).

d. Faceţi clic pe OK.

2. Imprimaţi o pagină de configurare şi reţineţi adresa TCP/IP.

3. Deschideţi o fereastră de browser.

4. În linia de adresă a browser-ului, tastaţi ftp://<ADDRESS> (ftp://<ADRESĂ>) , unde


<ADDRESS> (<ADRESĂ>) reprezintă adresa produsului. De exemplu, dacă adresa TCP/IP
este192.168.0.90, tastaţi ftp://192.168.0.90.

5. Localizaţi fişierul .RFU descărcat pentru produs.

6. Trageţi şi plasaţi fişierul .RFU pe pictograma PORT din fereastra browserului.

NOTĂ: Produsul se opreşte, apoi porneşte automat pentru a activa actualizarea. După finalizarea
procesului de actualizare, pe panoul de control al produsului MFP se va afişa mesajul Pregătit.

208 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


Cum se utilizează FTP pentru actualizarea firmware-ului printr-o conexiune de reţea
1. Notaţi adresa IP de pe pagina HP Jetdirect. Pagina HP Jetdirect este a doua pagină care se
imprimă când imprimaţi pagina de configurare.

NOTĂ: Înainte de a realiza upgrade-ul firmware-ului, asiguraţi-vă că imprimanta nu se află în


modul Sleep (Hibernare). De asemenea, aveţi grijă ca toate mesajele de eroare să fie eliminate
de pe afişajul panoului de control.

2. Faceţi clic pe Start (Început), faceţi clic pe Run (Rulare), apoi tastaţi cmd pentru a deschide
fereastra de comandă.

3. Tip: ftp <ADRESĂ TCP/IP>. De exemplu, dacă adresa TCP/IP este 192.168.0.90, tastaţi ftp
192.168.0.90.

4. Navigaţi până la folderul în care este stocat fişierul de firmware.

5. Apăsaţi Enter pe tastatură.

6. Când vi se cere numele de utilizator, apăsaţi Enter.

7. Când vi se cere parola, apăsaţi Enter.

8. Introduceţi bin în linia de comandă.

9. Apăsaţi Enter. Mesajul 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files (200 Tipuri setate
la I, Se utilizează modul binar pentru transfer de fişiere) apare în fereastra de comandă.

10. Tastaţi put şi apoi numele fişierului. De exemplu, dacă numele fişierului este cljcm3530.rfu, scrieţi
put cljcm3530.rfu.

11. Începe procesul de descărcare şi firmware-ul este actualizat în produs. Acest lucru poate dura
câteva minute. Lăsaţi procesul să se termine, fără să mai interacţionaţi cu produsul sau cu
computerul.

NOTĂ: Imprimanta se opreşte şi porneşte automat după procesarea upgrade-ului.

12. În linia de comandă, introduceţi: bye pentru a ieşi din comanda ftp.

13. În linia de comandă, introduceţi: exit pentru a reveni la interfaţa Windows.

Utilizarea HP Web Jetadmin pentru realizarea upgrade-ului firmware-ului


Pentru a afla cum să utilizaţi HP Web Jetadmin pentru a efectua upgrade-ul firmware pentru produs,
accesaţi pagina www.hp.com/go/webjetadmin

ROWW Actualizarea firmware-ului 209


Utilizarea comenzilor Microsoft Windows pentru a realiza upgrade-ul firmware-ului.
Pentru a actualiza firmware-ul utilizând o conexiune de reţea, urmaţi aceste instrucţiuni.

1. Faceţi clic pe Start (Început), faceţi clic pe Run (Rulare), apoi tastaţi cmd pentru a deschide
fereastra de comandă.

2. Tastaţi următoarea comandă: copy /B <NUMEFIŞIER> \\<NUMECOMPUTER>


\<NUMEPARTAJARE>, unde <NUMEFIŞIER> este numele fişierului .RFU (inclusiv calea),
<NUMECOMPUTER> este numele computerului de pe care este partajat produsul şi
<NUMEPARTAJARE> este numele de partajare al produsului. De exemplu: C:\>copy /b C:
\cljcm3530.rfu \\SERVERUL_DVS\COMPUTERUL_DVS.

NOTĂ: Dacă numele de fişier sau calea conţin un spaţiu, va trebui să includeţi numele sau calea
fişierului între ghilimele. De exemplu, tastaţi: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS
\cljcm3530.rfu" \\SERVERUL_DVS\COMPUTERUL_DVS.

3. Apăsaţi Enter pe tastatură. Panoul de control afişează un mesaj care indică stadiul procesului de
upgrade al firmware-ului. La sfârşitul procesului de upgrade, panoul de control afişează mesajul
Pregătit. Pe ecranul calculatorului apare mesajul One File Copied (Un fişier copiat)

210 Capitolul 13 Administrarea şi întreţinerea produsului ROWW


14 Rezolvarea problemelor

● Rezolvarea problemelor generale

● Restabilirea setărilor din fabrică

● Tipurile de mesaje de pe panoul de control

● Mesajele afişate pe panoul de control

● Blocaje

● Probleme la manipularea hârtiei

● Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator

● Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere

● Rezolvarea problemelor de performanţă

● Rezolvarea problemelor legate de fax

● Rezolvarea problemelor legate de e-mail

● Rezolvarea problemelor de conectivitate

● Probleme cu software-ul produsului

● Rezolvarea problemelor obişnuite din Windows

● Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh

ROWW 211
Rezolvarea problemelor generale
Dacă produsul nu reacţionează corect, urmăriţi paşii din următoarea listă, în ordine. Dacă produsul nu
trece de un pas, urmăriţi sugestiile de depanare corespunzătoare. Dacă un anumit pas rezolvă
problema, nu este necesar să realizaţi şi următorii paşi de pe listă.

Lista de verificare pentru depanare


1. Asiguraţi-vă că ledul Ready (Pregătit) al produsului este aprins. Dacă nici un led nu este aprins,
urmaţi aceşti paşi:

a. Verificaţi conexiunie cablurilor de alimentare.

b. Verificaţi dacă întrerupătorul de alimentare este în poziţia pornit.

c. Verificaţi dacă formatorul este instalat corect în produs. Consultaţi Semnificaţia indicatoarelor
luminoase de la formator, la pagina 235.

d. Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este corectă pentru configuraţia energetică a


produsului. (Consultaţi eticheta de pe spatele produsului pentru cerinţe referitoare la
tensiune.) Dacă utilizaţi un prelungitor şi tensiunea nu corespunde specificaţiilor, conectaţi
produsul direct la priza de perete. Dacă produsul este deja conectat la priza de perete,
încercaţi o altă priză.

e. Dacă niciuna dintre aceste măsuri nu restabileşte alimentarea, contactaţi Asistenţa pentru
clienţi HP.

2. Verificaţi cablarea.

a. Verificaţi conexiunile cablurilor dintre produs şi reţea/calculator. Asiguraţi-vă că utilizaţi o


conexiune sigură.

b. Asiguraţi-vă că nu cablul în sine este defect, prin utilizarea unui alt cablu, dacă este posibil.

c. Verificaţi conexiunea la reţea. Consultaţi Rezolvarea problemelor de conectivitate,


la pagina 246.

3. Verificaţi dacă apar mesaje pe ecranul panoului de comandă. Dacă apar mesaje de eroare,
consultaţi Mesajele afişate pe panoul de control, la pagina 216.

4. Asiguraţi-vă că hârtia utilizată corespunde specificaţiilor.

5. Imprimaţi o pagină de configurare. Consultaţi Pagini informative, la pagina 172. Dacă produsul
este conectat la o reţea, se va imprima şi o pagină HP Jetdirect.

a. Dacă paginile nu se imprimă, asiguraţi-vă că cel puţin o tavă conţine hârtie.

b. Dacă pagina se blochează în imprimantă, eliminaţi blocajul. Pentru instrucţiuni, consultaţi


funcţia Help (Asistenţă) a panoului de control sau consultaţi Blocaje, la pagina 217.

6. Dacă pagina de configurare se imprimă, verificaţi următoarele elemente.

a. Dacă pagina nu se imprimă corect, există o problemă de hardware a produsului. Contactaţi


serviciul de asistenţă clienţi HP.

b. Dacă pagina se imprimă corect, atunci hardware-ul produsului funcţionează. Există o


problemă legată de calculatorul pe care îl utilizaţi, de driverul de imprimantă sau de program.

7. Selectaţi una din opţiunile următoare:

212 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Windows: Faceţi clic pe Start, pe Settings (Setări), apoi pe Printers (Imprimante) sau Printers
and faxes (Imprimante şi faxuri). Faceţi dublu clic pe numele produsului.

-sau-

Mac OS X: Deschideţi Print Center (Centru de imprimare) sau Printer Setup Utility (Utilitar
configurare imprimantă) şi faceţi dublu clic pe linia produsului.

8. Verificaţi dacă aţi instalat driverul pentru imprimantă al acestui produs. Verificaţi programul pentru
a vă asigura că utilizaţi driverul de imprimantă pentru acest produs.

9. Imprimaţi un document scurt dintr-un alt program care a funcţionat corect în trecut. Dacă această
procedură dă rezultate, problema se datorează programului pe care îl utilizaţi. Dacă această
procedură nu dă rezultate (documentul nu se imprimă), completaţi aceşti paşi:

a. Încercaţi să imprimaţi de pe un alt calculator care are software-ul produsului instalat.

b. Dacă aţi conectat produsul la reţea, conectaţi-l direct la un calculator cu cablu USB.
Redirecţionaţi produsul la portul corect sau reinstalaţi software-ul, selectând noul tip de
conexiune pe care doriţi să îl utilizaţi.

Factorii care afectează performanţa produsului


Mai mulţi factori afectează durata de realizare a unei operaţii de imprimare:

● Viteza maximă a produsului, măsurată în pagini pe minut (ppm)

● Utilizarea unei hârtii speciale (cum ar fi foliile transparente, hârtia grea şi hârtia cu dimensiune
particularizată)

● Timpul de procesare şi de descărcare al produsului

● Complexitatea şi dimensiunea graficelor

● Viteza computerului pe care íl utilizaţi

● Conexiunea USB

● Configuraţia I/O a imprimantei

● Memoria instalată a produsului

● Sistemul de operare şi configuraţia reţelei (dacă este cazul)

NOTĂ: Deşi memoria suplimentară poate îmbunătăţi modul în care produsul tratează graficele
complexe şi timpul de descărcare, aceasta nu va creşte viteza maximă a produsului (ppm).

ROWW Rezolvarea problemelor generale 213


Restabilirea setărilor din fabrică
Utilizaţi meniul Resetări pentru a restabili setările din fabrică.

1. Derulaţi şi apăsaţi pe Administration (Administrare), apoi apăsaţi pe Resets (Resetări).

2. Apăsaţi Restore Factory Settings (Restabilire setări din fabric) şi apoi pe Reset (Resetare).

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Meniul Resetări, la pagina 54.

214 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Tipurile de mesaje de pe panoul de control
Există patru tipuri de mesaje care pot apărea pe panoul de control şi care indică starea imprimantei sau
problemele legate de aceasta.

Tip mesaj Descriere

Mesaje de stare Mesajele de stare reflectă starea curentă a imprimantei. Acestea vă informează despre funcţionarea
normală a imprimantei şi nu necesită nicio interacţiune pentru a fi anulate. Ele se schimbă odată cu
schimbarea stării imprimantei. Când imprimanta este pregătită, nu este ocupată şi nu are mesaje de
avertizare nesoluţionate, este afişat mesajul de stare Pregătit dacă imprimanta este online.

Mesaje de avertisment Mesajele de avertizare vă informează despre erorile de date şi de imprimare. Aceste mesaje
alternează de obicei cu Pregătit sau cu mesajele de stare şi rămân active până când se atinge butonul
OK. Unele mesaje de avertizare sunt anulabile. Dacă Avertismente ce pot fi şterse este setat la
valoarea Operaţie în meniul imprimantei Comportament echipament, următoarea operaţie de
imprimare şterge aceste mesaje.

Mesaje de eroare Mesajele de eroare indică necesitatea efectuării unei acţiuni, cum ar fi alimentarea cu hârtie sau
îndepărtarea unui blocaj.

Unele mesaje de eroare sunt auto-continuabile. Dacă Continuare automată este setat în meniuri,
dispozitivul va continua să funcţioneze normal după ce un mesaj de eroare cu continuare automată
a funcţionării se afişează timp de 10 secunde.

NOTĂ: Apăsarea oricărui buton în intervalul de 10 secunde de afişare a mesajului de eroare cu


posibilitate de continuare automată prevalează asupra caracteristicii de continuare automată, iar
funcţia butonului devine prioritară. De exemplu, apăsarea butonului Stop opreşte temporar
imprimarea şi vă permite să anulaţi operaţia de imprimare.

Mesaje de eroare Mesajele de eroare critice vă informează despre o defectare a dispozitivului. Unele dintre aceste
critice mesaje pot fi anulate prin oprirea şi repornirea imprimantei. Aceste mesaje nu sunt afectate de setarea
Continuare automată. Dacă o eroare critică persistă, este nevoie de service.

ROWW Tipurile de mesaje de pe panoul de control 215


Mesajele afişate pe panoul de control
Produsul furnizează un sistem puternic de mesagerie la panoul de control. Atunci când pe panoul de
control apare un mesaj, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a rezolva problema. Dacă produsul
afişează un mesaj de “eroare” sau de “avertizare” şi nu sunt indicaţi paşii ín rezolvarea problemei, opriţi
produsul şi porniţi-l din nou. Dacă apar ín continuare probleme la produs, contactaţi serviciul de asistenţă
HP.

Pentru a obţine informaţii suplimentare pentru mesajele de avertizare care apar ín linia de stare, apăsaţi
butonul Avertisment .

Pentru informaţii suplimentare despre o varietate de subiecte, apăsaţi butonul Ajutor ( ) din colţul din
dreapta-sus al ecranului început.

216 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Blocaje
Cauze frecvente ale blocajelor
Produsul este blocat.

Cauză Soluţie

Hârtia nu îndeplineşte specificaţiile. Utilizaţi numai tipurile de hârtie care îndeplinesc specificaţiile
HP . Consultaţi Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi
de imprimare, la pagina 89.

O componentă a fost instalată incorect. Verificaţi dacă cureaua de transfer şi rola de transfer sunt
instalate corespunzător.

Utilizaţi hârtie care a trecut deja printr-o imprimantă sau un Nu utilizaţi hârtie pe care s-a tipărit sau copiat anterior.
copiator.

O tavă de alimentare este incorect încărcată. Eliminaţi hârtia în exces din tava de alimentare. Asiguraţi-vă
că topul de hârtie nu depăşeşte marcajul pentru înălţimea
topului din tavă. Consultaţi Încărcarea hârtiei şi a suporturilor
de imprimare, la pagina 96.

Hârtia este strâmbă. Ghidajele tăvii de alimentare nu sunt corect reglate. Ajustaţi
aceste ghidaje astfel încât să imobilizeze topul fără a-l îndoi.

Colile de hârtie se leagă sau se lipesc unele de altele. Scoateţi colile de hârtie, flexaţi-le, rotiţi-le la 180 de grade sau
întoarceţi-le. Încărcaţi din nou hârtia în tava de alimentare.

Hârtia este eliminată înainte de a se aşeza în tava de ieşire. Resetaţi produsul. Aşteptaţi ca pagina să se aşeze integral în
tava de ieşire înainte de a o îndepărta.

La tipărirea pe două feţe, aţi luat pagina tipărită înainte de a se Resetaţi produsul şi imprimaţi documentul din nou. Aşteptaţi
tipări şi a doua faţă a documentului. ca pagina să se aşeze integral în tava de ieşire înainte de a o
îndepărta.

Hârtia este degradată. Înlocuiţi hârtia.

Rolele interne ale tăvii nu încarcă hârtia. Dacă hârtia este mai grea de 220 g/m2, este posibil să nu poată
fi preluată din tavă.

Rolele sunt uzate. Înlocuiţi rolele.

Hârtia are marginile groase sau încreţite. Înlocuiţi hârtia.

Hârtia este perforată sau cu model în relief. Hârtia perforată sau cu model în relief nu se separă uşor.
Alimentaţi câte o coală din tava 1.

Hârtia nu a fost stocată corect. Înlocuiţi hârtia din tăvi. Hârtia trebuie stocată în ambalajul
original, într-un mediu controlat.

Nu a fost îndepărtat tot materialul de ambalare. Verificaţi dacă banda adezivă, cartonul şi siguranţele de plastic
au fost îndepărtate integral.

Dacă produsul continuă să se blocheze, contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi HP sau furnizorul
de service HP autorizat.

Locaţii ale blocajelor


Utilizaţi această ilustraţie pentru a identifica locaţiile blocajelor. În plus, pe panoul de control vor apărea
instrucţiuni care să vă indice locaţia hârtiei blocate şi modul de eliminare a blocajului.

ROWW Blocaje 217


NOTĂ: Zonele interne ale produsului care pot necesita deschidere au mânere sau etichete verzi.

Figura 14-1 Locaţii ale blocajelor

7
1

5
3
4
1 Zona tăvilor de ieşire

2 Zona cuptorului

3 Zona tăvii 1

4 Tavă opţională de 500 de coli şi suporturi grele (Tava 3)

5 Zona de prelevare din tava 2

6 Zona duplexorului

7 Zona alimentatorului de documente

Eliminarea blocajelor
Atunci când survine un blocaj, pe afişajul panoului de control apare un mesaj care descrie locaţia
blocajului.

AVERTISMENT! Pentru a evita electrocutarea, nu purtaţi coliere, lanţuri, brăţări sau alte articole
metalice atunci când lucraţi în interiorul produsului.

Tipul blocării Procedură

13.XX.YY - Blocaj la uşa din dreapta Consultaţi Eliminarea blocajelor de la uşa din dreapta,
la pagina 219
13.XX.YY - Blocaje la uşa din dreapta

13.XX.YY - Blocaj în zona cuptorului Consultaţi Eliminarea blocajelor de la uşa din dreapta,
la pagina 219
13.XX.YY - Blocaj cuptor, înfăşurare

13.XX.YY - Blocaj sub panoul de control Consultaţi Eliminarea blocajelor din zona tăvii de ieşire,
la pagina 223

13.XX.YY - Blocaj în tava 1 Consultaţi Eliminarea blocajelor din tava 1, la pagina 224.

13.XX.YY - Blocaj în tava 2 Consultaţi Eliminarea blocajelor din tava 2, la pagina 225.

218 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Tipul blocării Procedură

13.XX.YY - Blocaj în tava 3 Consultaţi Eliminarea blocajelor din tava opţională de 500 de
coli şi suporturi grele, la pagina 226

13.XX.YY - Blocaj la uşa din dreapta jos Consultaţi Eliminarea blocajelor la uşa din dreapta jos
(Tava 3), la pagina 227

Eliminarea blocajelor de la uşa din dreapta


ATENŢIE: Cuptorul poate fi fierbinte când utilizaţi produsul. Aşteptaţi ca acesta să se răcească înainte
de a-l manevra.

SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-right-door-jams.

1. Deschideţi uşa din dreapta.

2. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în tava de ieşire, trageţi încet de hârtie în jos pentru a o elimina.

ROWW Blocaje 219


3. Dacă hârtia blocată se află în interiorul uşii din dreapta, trageţi încet de hârtie pentru a o elimina.

4. Ridicaţi capacul alimentatorului cu hârtie aflat spre interiorul uşii din dreapta. Dacă există hârtie
blocată, trageţi încet de aceasta pentru a o elimina.

5. Închideţi capacul alimentatorului de hârtie.

220 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


6. Trageţi încet hârtia din zona de ieşire.

7. Căutaţi hârtia în zona rolei tăvii 2. Lângă partea inferioară dreapta, acţionaţi în sus cele două
mânere verzi, pentru a elibera uşa de acces în caz de blocaje. Scoateţi hârtia blocată şi închideţi
uşa.

8. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru a o
elimina.

ATENŢIE: Nu atingeţi rolele de pe rola de transfer. Contaminarea poate afecta calitatea


imprimării.

9. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul cuptorului, unde nu este vizibilă. Scoateţi cuptorul
pentru a verifica dacă există hârtie blocată în interior.

ROWW Blocaje 221


ATENŢIE: Cuptorul poate fi fierbinte când utilizaţi produsul. Aşteptaţi ca acesta să se răcească
înainte de a-l manevra.

a. Apucaţi mânerele cuptorului, ridicaţi uşor şi trageţi drept spre în afară pentru a scoate cuptorul.

b. Deschideţi uşa de acces la blocaje. Dacă hârtia este blocată în interiorul cuptorului, trageţi
încet în sus de aceasta pentru a o elimina. Dacă hârtia se rupe, eliminaţi toate fragmentele
de hârtie.

ATENŢIE: Chiar dacă fuzelajul cuptorului s-a răcit, s-ar putea ca rolele din interior să fie
încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele cuptorului înainte de a se răci.

1 Deschideţi uşa de acces la blocaje.

2 Îndepărtaţi orice hârtie blocată.

c. Închideţi uşa de acces la blocaje şi apăsaţi cuptorul complet în produs.

222 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


10. Închideţi uşa din dreapta.

Eliminarea blocajelor din zona tăvii de ieşire


SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-output-jams.

1. Dacă hârtia se poate vedea din tava de ieşire, apucaţi marginea din faţă şi scoateţi-o.

2. Dacă hârtia blocată este vizibilă în zona de ieşire a duplexului, trageţi încet de aceasta pentru a o
elimina.

ROWW Blocaje 223


Eliminarea blocajelor din tava 1
SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-tray1-jams.

1. Dacă hârtia se poate vedea în tava 1, îndepărtaţi blocajul trăgând uşor hârtia în afară. Apăsaţi
butonul OK pentru a şterge mesajul.

2. Dacă nu puteţi scoate hârtia sau dacă din tava 1 nu se vede nicio hârtie blocată, închideţi tava 1
şi deschideţi uşa din dreapta.

3. Dacă hârtia este vizibilă în interiorul uşii din dreapta, trageţi încet marginea din faţă a hârtiei pentru
a o scoate.

224 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


4. Trageţi încet hârtia din zona de ieşire.

5. Închideţi uşa din dreapta.

Eliminarea blocajelor din tava 2


ATENŢIE: Deschiderea unei tăvi când hârtia este blocată poate provoca ruperea hârtiei în bucăţi care
rămân în tavă, iar la rândul lor acestea pot provoca alte blocaje. Asiguraţi-vă că eliminaţi blocajele înainte
de a deschide tava.

SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-tray2-jams.

1. Deschideţi tava 2 şi asiguraţi-vă că hârtia este stivuită corect. Eliminaţi colile de hârtie blocate sau
deteriorate.

ROWW Blocaje 225


2. Închideţi tava.

Eliminarea blocajelor din tava opţională de 500 de coli şi suporturi grele


SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-tray3-jams.

1. Deschideţi tava 3 şi asiguraţi-vă că hârtia este stivuită corect. Scoateţi colile de hârtie blocată sau
deteriorată.

2. Închideţi tava 3.

226 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Eliminarea blocajelor la uşa din dreapta jos (Tava 3)
SFAT: Pentru a urmări un film de animaţie care ilustrează această procedură, vizitaţi pagina Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-lower-right-door-jams.

1. Deschideţi uşa din dreapta jos.

2. Dacă hârtia se poate vedea, trageţi uşor hârtia blocată în sus şi în jos pentru a o scoate.

3. Închideţi uşa din dreapta jos.

ROWW Blocaje 227


Eliminarea blocajelor din alimentatorul de documente
SFAT: Pentru a viziona o prezentare animată a acestei proceduri, vizitaţi acest site Web:
www.hp.com/go/cljcm3530mfp-adf-jams.

1. Deschideţi capacul alimentatorului de documente.

2. Ridicaţi rolele.

3. Scoateţi hârtia blocată.

228 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


4. Închideţi capacul alimentatorului de documente.

Recuperarea după un blocaj


Acest produs dispune de o caracteristică de recuperare după blocaje, care permite reimprimarea
paginilor blocate. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

● Automat — Produsul încearcă să imprime din nou paginile blocate, când este disponibilă memorie
suficientă.

● Dezactivat — Produsul nu încearcă să reimprime paginile blocate. Deoarece nu se utilizează


memorie pentru stocarea celor mai recente pagini, performanţa este optimă.

NOTĂ: La utilizarea acestei opţiuni, dacă produsul rămâne fără hârtie, iar operaţia este imprimată
pe ambele feţe, unele pagini se pot pierde.

● Activat — Produsul reimprimă întotdeauna paginile blocate. Este alocată memorie suplimentară
pentru stocarea ultimelor câteva pagini imprimate. Aceasta ar putea duce la scăderea
performanţelor generale.

Setarea caracteristicii Recuperare după blocaj

1. Atingeţi meniul Administrare, apoi setarea Comportament echipament.

2. Atingeţi setarea Avertisment/Eroare de comportament, apoi setareaRecuperare după un blocaj.

3. Atingeţi o opţiune, apoi butonul Salvare.

ROWW Blocaje 229


Probleme la manipularea hârtiei
Utilizaţi doar hârtie care respectă specificaţiile precizate în Ghidul pentru suporturi de imprimare
specifice familiei de imprimante HP LaserJet. Configuraţi întotdeauna, din panoul de control, tipul hârtiei
pentru a corespunde celui din tavă.

Produsul preia mai multe coli


Produsul preia mai multe coli

Cauză Soluţie

Tava de alimentare este supraîncărcată. Deschideţi tava şi Eliminaţi hârtia în exces din tava de alimentare.
verificaţi dacă teancul de hârtii se află sub marcajul pentru
înălţimea maximă a teancului.

Colile de hârtie sunt lipite între ele. Scoateţi colile, îndoiţi-le, rotiţi-le cu 180 de grade sau
întoarceţi-le, apoi reîncărcaţi-le în tavă.

NOTĂ: Nu răsfoiţi hârtia. Răsfoirea poate genera


electricitate statică, care determină lipirea hârtiei.

Hârtia nu îndeplineşte specificaţiile pentru acest produs. Utilizaţi numai hârtia care îndeplineşte specificaţiile HP pentru
acest produs.

Tăvile nu sunt reglate corespunzător. Verificaţi dacă ghidajele de hârtie se potrivesc cu dimensiunea
hârtiei utilizate.

Produsul este alimentat cu hârtie de dimensiuni incorecte.


Produsul este alimentat cu hârtie de dimensiuni incorecte.

Cauză Soluţie

În tava de alimentare nu este încărcat un suport de dimensiuni Încărcaţi hârtie de dimensiuni corecte în tava de alimentare.
corecte.

În programul software sau în driverul imprimantei nu este Asiguraţi-vă că setările din programul software şi din driverul
selectată hârtia de dimensiuni corecte. imprimantei sunt corecte, deoarece programul software ignoră
setările driverului imprimantei şi ale panoului de control, iar
driverul imprimantei ignoră setările panoului de control.

Dimensiunea corectă a hârtiei din tava 1 nu este selectată pe De la panoul de control, selectaţi dimensiunea corectă a hârtiei
panoul de control al echipamentului MFP. pentru tava 1.

Dimensiunea hârtiei nu este configurată corect pentru tava de Imprimaţi o pagină de configurare sau utilizaţi panoul de
alimentare. control pentru a determina dimensiunea hârtiei pentru care
este configurată tava.

Ghidajele din tavă nu se sprijină pe hârtie. Verificaţi dacă ghidajele ating hârtia.

Imprimanta preia hârtie din tava incorectă


Imprimanta preia hârtie din tava incorectă

Cauză Soluţie

Utilizaţi un driver pentru o altă imprimantă. Utilizaţi un driver pentru această imprimantă.

230 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Imprimanta preia hârtie din tava incorectă

Cauză Soluţie

Tava specificată este goală. Încărcaţi hârtie în tava specificată.

Dimensiunea hârtiei nu este configurată corect pentru tava de Imprimaţi o pagină de configurare sau utilizaţi panoul de
alimentare. control pentru a determina dimensiunea hârtiei pentru care
este configurată tava.

Ghidajele din tavă nu se sprijină pe hârtie. Verificaţi dacă ghidajele ating hârtia.

Hârtia nu este preluată automat


Hârtia nu este preluată automat

Cauză Soluţie

În programul software este selectată alimentarea manuală. Încărcaţi tava 1 cu hârtie sau, dacă hârtia este încărcată,
apăsaţi butonul bifă .

Nu este încărcată hârtia de dimensiuni corecte. Încărcaţi hârtia de dimensiuni corecte.

Tava de alimentare este goală. Încărcaţi hârtia în tava alimentare.

Hârtia dintr-un blocaj anterior nu a fost îndepărtată în totalitate. Deschideţi produsul şi scoateţi hârtia de pe traseul hârtiei.

Dimensiunea hârtiei nu este configurată corect pentru tava de Imprimaţi o pagină de configurare sau utilizaţi panoul de
alimentare. control pentru a determina dimensiunea hârtiei pentru care
este configurată tava.

Ghidajele din tavă nu se sprijină pe hârtie. Verificaţi dacă ghidajele posterioare şi de lăţime ating hârtia.

Solicitarea de alimentare manuală este setată la ALWAYS Deschideţi tava, reîncărcaţi suportul de imprimare, apoi
(ÎNTOTDEAUNA). Produsul solicită întotdeauna alimentarea închideţi tava.
manuală, chiar dacă tava este încărcată.
Sau schimbaţi setarea solicitării de alimentare manuală la
UNLESS LOADED (DACĂ NU ESTE ÎNCĂRCATĂ), astfel
încât produsul să solicite alimentarea manuală numai în cazul
în care tava este goală.

Setarea USE REQUESTED TRAY (SE UTILIZEAZĂ TAVA Încărcaţi tava cerută.
SOLICITATĂ) a produsului este setată la EXCLUSIVELY
(EXCLUSIV) şi tava cerută este goală. Produsul nu va utiliza Sau modificaţi setarea de la EXCLUSIVELY (EXCLUSIV) la
o altă tavă. FIRST (PRIMA), din meniul CONFIGURE DEVICE
(CONFIGURARE DISPOZITIV). Produsul poate utiliza alte
tăvi dacă nu este încărcat niciun suport de imprimare în tava
specificată.

Hârtia nu se alimentează din tava 2 sau 3


Hârtia nu se alimentează din tava 2 sau 3

Cauză Soluţie

Nu este încărcată hârtia de dimensiuni corecte. Încărcaţi hârtia de dimensiuni corecte.

Tava de alimentare este goală. Încărcaţi hârtia în tava alimentare.

La panoul de control al produsului nu este selectat tipul corect Selectaţi din panoul de control tipul corect de hârtie pentru tava
de hârtie pentru tava de alimentare. de alimentare.

ROWW Probleme la manipularea hârtiei 231


Hârtia nu se alimentează din tava 2 sau 3

Cauză Soluţie

Hârtia dintr-un blocaj anterior nu a fost îndepărtată în totalitate. Deschideţi produsul şi scoateţi hârtia de pe traseul hârtiei.
Verificaţi cu atenţie zona cuptorului pentru blocaje.

Niciuna dintre tăvile opţionale nu apare ca opţiune de tavă de Tăvile opţionale sunt afişate ca disponibile numai dacă sunt
alimentare. instalate. Verificaţi dacă tăvile opţionale sunt instalate corect.
Verificaţi dacă driverul imprimantei a fost configurat pentru a
recunoaşte tăvile opţionale.

O tavă opţională nu este instalată corect. Imprimaţi o pagină de configurare pentru a confirma că tava
opţională este instalată. Dacă nu, verificaţi dacă tava este
ataşată corect la produs.

Dimensiunea hârtiei nu este configurată corect pentru tava de Imprimaţi o pagină de configurare sau utilizaţi panoul de
alimentare. control pentru a determina dimensiunea hârtiei pentru care
este configurată tava.

Ghidajele din tavă nu se sprijină pe hârtie. Verificaţi dacă ghidajele ating hârtia.

Foliile transparente sau hârtiile lucioase nu sunt preluate


Foliile transparente sau hârtiile lucioase nu sunt preluate

Cauză Soluţie

Tipul corect al suportului nu este specificat în aplicaţia software Verificaţi dacă tipul corect de suport este selectat în software
sau în driverul imprimantei. sau în driverul imprimantei.

Tava de alimentare este supraîncărcată. Scoateţi colile în exces din tava de alimentare. Nu depăşiţi
marcajele pentru înălţimea maximă a stivei pentru tavă.

Suportul dintr-o altă tavă de alimentare are aceleaşi Asiguraţi-vă că tava de alimentare care conţine foliile
dimensiuni cu foliile transparente şi echipamentul se setează transparente sau hârtiile lucioase este selectată în programul
implicit pe cealaltă tavă. software sau în driverul imprimantei. Utilizaţi panoul de control
al echipamentului pentru a configura tava pentru tipul de suport
încărcat.

Tava care conţine foliile transparente sau hârtiile lucioase nu Asiguraţi-vă că tava de alimentare care conţine foliile
este configurată corect pentru tipul de suport. transparente sau hârtiile lucioase este selectată în programul
software sau în driverul imprimantei. Utilizaţi panoul de control
al echipamentului pentru a configura tava pentru tipul de suport
încărcat.

Este posibil ca foliile transparente sau hârtia lucioasă să nu Utilizaţi doar suport care îndeplineşte specificaţiile de suport
îndeplinească specificaţiile de suporturi acceptate. ale HP pentru această imprimantă.

Mediile cu umiditate ridicată pot cauza nealimentarea cu hârtie Evitaţi imprimarea pe hârtie lucioasă în condiţii de umiditate
lucioasă sau alimentarea cu prea multe hârtii. ridicată. Când imprimaţi pe hârtie lucioasă, puteţi îmbunătăţi
alimentarea produsului scoţând hârtia din ambalaj şi lăsând-o
câteva ore. Cu toate acestea, dacă lăsaţi hârtia în medii
umede, pot apărea deformaţii.

232 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Plicurile se blochează sau nu sunt preluate de produs
Plicurile se blochează sau nu sunt preluate de produs

Cauză Soluţie

Plicurile sunt încărcate într-o tavă care nu le poate accepta. Încărcaţi plicurile în tava 1.
Numai tava 1 poate alimenta plicuri.

Plicurile sunt îndoite sau deteriorate. Încercaţi să folosiţi alte plicuri. Stocaţi plicurile într-un mediu
controlat.

Plicurile se lipesc deoarece conţinutul de umiditate este prea Încercaţi să folosiţi alte plicuri. Stocaţi plicurile într-un mediu
mare. controlat.

Orientarea plicurilor este incorectă. Verificaţi dacă plicurile sunt încărcate corect.

Acest produs nu acceptă plicurile utilizate. Consultaţi HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Ghid
pentru suporturi de imprimare specifice familiei de imprimante
HP LaserJet).

Tava 1 este configurată pentru o altă dimensiune decât Configuraţi tava 1 pentru plicuri.
plicurile.

La ieşire, coala este îndoită sau încreţită


La ieşire, coala este îndoită sau încreţită

Cauză Soluţie

Hârtia nu îndeplineşte specificaţiile pentru acest produs. Utilizaţi numai hârtie care îndeplineşte specificaţiile HP pentru
acest produs.

Hârtia este deteriorată sau de slabă calitate. Scoateţi hârtia din tava de alimentare şi încărcaţi hârtie de
bună calitate.

Trebuie să reduceţi viteza produsului. Setaţi opţiunea PAPER CURL (ÎNCREŢIRE HÂRTIE) din
meniul Print Quality (Calitate imprimare) la REDUCED
(REDUS) pentru a micşora viteza maximă la 10 ppm (în loc de
40 ppm) şi viteza 3/4 la 7,5 ppm (în loc de 30 ppm).

Produsul funcţionează într-un mediu excesiv de umed. Verificaţi dacă mediul de imprimare se conformează
specificaţiilor de umiditate.

Imprimaţi zone mari, cu acoperire completă. Zonele mari cu acoperire completă pot cauza ondularea
excesivă. Încercaţi să utilizaţi un model diferit.

Hârtia utilizată nu a fost stocată corespunzător şi este posibil Scoateţi hârtia şi înlocuiţi-o cu hârtia dintr-un pachet nou,
să fi absorbit umezeală. nedesfăcut.

Colile de hârtie au margini neuniforme. Scoateţi colile, îndoiţi-le, rotiţi-le cu 180 de grade, sau
întoarceţi-le, apoi reîncărcaţi-le în tavă. Nu răsfoiţi hârtia. Dacă
problema persistă, înlocuiţi hârtia.

Tipul respectiv de hârtie nu a fost configurat pentru tavă sau Configuraţi software-ul pentru hârtie (consultaţi documentaţia
nu a fost selectat în software. software-ului). Configuraţi tava pentru hârtie, consultaţi
Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare, la pagina 96.

Hârtia a fost utilizată anterior pentru o operaţie de imprimare. Nu reutilizaţi hârtia.

ROWW Probleme la manipularea hârtiei 233


Produsul nu imprimă duplex sau execută această operaţie în mod
necorespunzător
Produsul nu imprimă duplex (imprimare faţă-verso) sau execută această operaţie în mod necorespunzător.

Cauză Soluţie

Încercaţi să imprimaţi faţă-verso pe o hârtie neacceptată. Verificaţi dacă hârtia este acceptată pentru imprimare faţă-
verso.

Driverul imprimantei nu este setat pentru imprimare faţă-verso. Setaţi driverul imprimantei pentru a permite imprimarea faţă-
verso.

Prima pagină se imprimă pe spatele formularelor preimprimate Încărcaţi formularele preimprimate şi hârtiile cu antet în tava 1,
sau pe spatele hârtiilor cu antet. cu antetul sau partea imprimată în jos, cu marginea superioară
a paginii îndreptată spre produs. Pentru tava 2 şi 3, încărcaţi
hârtia cu partea imprimată în sus şi cu marginea superioară
spre partea din dreapta a produsului.

Configuraţia produsului nu este setată pentru imprimare În Windows, rulaţi caracteristica de configurare automată:
duplex.
1. Faceţi clic pe butonul Start, indicaţi spre Settings
(Setări), apoi faceţi clic pe Printers (Imprimante) (pentru
Windows 2000) sau pe Printers and Faxes (Imprimante
şi faxuri) (pentru Windows XP).

2. Faceţi clic dreapta pe pictograma produsului HP, apoi


faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) sau Printing
Preferences (Preferinţe imprimare).

3. Faceţi clic pe fila Device Settings (Setări dispozitiv).

4. Sub Installable Options (Opţiuni instalabile), faceţi clic


pe Update Now (Actualizare imediată) în lista Automatic
Configuration (Configurare automată).

234 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator
Ledurile de pe formator indică faptul că produsul funcţionează corect.

1 Ledul de conectivitate al formatorului (aprins când formatorul este instalat corect)

2 Ledul „Puls”

3 Ledurile HP Jetdirect

Ledul de conectivitate a formatorului


Ledul de conectivitate a formatorului indică dacă formatorul este instalat corect în imprimantă. Dacă
ledul nu este aprins, urmaţi procedura de mai jos pentru rezolvarea problemei.

1. Opriţi imprimanta.

ROWW Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator 235


2. Deconectaţi toate cablurile de alimentare şi de interfaţă.

NOTĂ: Această ilustraţie poate să nu prezinte toate cablurile.

3. Localizaţi şuruburile de pe placa formatorului din partea posterioară a imprimantei.

4. Scoateţi şuruburile şi scoateţi formatorul din produs.

236 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


5. Aliniaţi placa formatorului în ghidajele din partea inferioară a slotului şi glisaţi-o în produs. Împingeţi
ferm în partea dreaptă a formatorului, pentru a vă asigura că este introdusă complet.

NOTĂ: Pentru a preveni deteriorarea plăcii formatorului, asiguraţi-vă că aceasta este aliniată în
şinele din părţile superioară şi inferioară ale deschiderii.

6. Reconectaţi cablul de alimentare şi cablurile de interfaţă şi porniţi echipamentul.

Ledul „Puls”
Ledul „Puls” indică dacă formatorul funcţionează corect. În timp ce echipamentul se iniţializează după
ce l-aţi pornit, ledul clipeşte rapid, apoi se stinge. După ce echipamentul a terminat secvenţa de
iniţializare, ledul „Puls” începe să pulseze.ledul „Puls”

Dacă ledul „Puls” este stins, este posibil ca formatorul să aibă o problemă. Opriţi şi apoi porniţi
imprimanta. Dacă ledul rămâne stins, contactaţi un furnizor de service sau de asistenţă autorizat de HP.
Consultaţi broşura de asistenţă HP sau accesaţi www.hp.com/support/cljcm3530mfp.

ROWW Semnificaţia indicatoarelor luminoase de la formator 237


Ledurile HP Jetdirect
Serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect dispune de două leduri. Ledul galben indică activitatea
de reţea, iar ledul verde indică starea legăturii. Ledul galben cu lumină intermitentă indică trafic de reţea.
Dacă ledul verde este stins, înseamnă că s-a întrerupt o legătură.

Dacă s-a întrerupt legătura, verificaţi toate conexiunile cablurilor de reţea. În plus, puteţi încerca să
configuraţi manual setările de legătură pe serverul de imprimare încorporat, prin utilizarea meniurilor de
pe panoul de control al echipamentului.

1. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administrare.

2. Apăsaţi pe Configurare iniţială.

3. Apăsaţi pe Reţea şi intrări/ieşiri.

4. Apăsaţi pe Jetdirect încorporat sau EIO <X> Jetdirect.

5. Apăsaţi pe Viteza legăturii.

6. Selectaţi viteza corespunzătoare a legăturii.

7. Apăsaţi pe Salvare.

238 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la
copiere
Puteţi preveni majoritatea problemelor de calitate a imprimării urmărind indicaţiile de mai jos.

● Configuraţi corect tipul de hârtie încărcat în fiecare tavă. Consultaţi Configurarea tăvilor,
la pagina 108.

● Utilizaţi hârtie care îndeplineşte specificaţiile HP. Consultaţi Hârtie şi suporturi de imprimare,
la pagina 87.

● Curăţaţi produsul dacă este necesar. Consultaţi Curăţarea echipamentului, la pagina 202.

● Utilizaţi consumabile HP originale.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi www.hp.com/go/printquality/cljcm3530.

Exemplu de probleme legate de calitatea la imprimare


Anumite probleme de calitate la imprimare derivă din utilizarea unei hârtii necorespunzătoare.

● Utilizaţi hârtie care respectă specificaţiile HP.

● Suprafaţa hârtiei este prea rugoasă. Utilizaţi hârtie care respectă specificaţiile HP.

● S-ar putea ca setarea driver-ului de imprimantă sau setarea tăvii pentru hârtie să fie
necorespunzătoare. Asiguraţi-vă că aţi configurat tava pentru hârtie de la panoul de control al
produsului şi că aţi selectat setarea corectă de driver pentru hârtia utilizată.

● Este posibil ca modul de imprimare să fie setat incorect sau ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile recomandate.

● Foliile transparente pe care le utilizaţi nu sunt proiectate pentru aderarea corespunzătoare a


tonerului. Utilizaţi numai folii transparente proiectate pentru produsele HP Color LaserJet.

● Conţinutul de umiditate al hârtiei este neuniform, prea ridicat sau prea scăzut. Utilizaţi hârtie de la
altă sursă sau dintr-un pachet nou.

● Anumite zone ale hârtiei resping tonerul. Utilizaţi hârtie de la altă sursă sau dintr-un pachet nou.

● Hârtia cu antet pe care o utilizaţi este prea rugoasă. Utilizaţi hârtie xerografică, mai netedă. Dacă
problema se rezolvă în acest fel, luaţi legătura cu producătorul hârtiei cu antet pentru a verifica
dacă hârtia utilizată îndeplineşte specificaţiile pentru acest produs.

ROWW Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere 239


Riglă pentru defecte repetitive
Dacă un defect se repetă la distanţe regulate pe pagină, utilizaţi această riglă pentru a detecta cauza
defectului. Aşezaţi partea superioară la primul defect. Marcajul care este lângă următoarea apariţie a
defectului arată componenta care trebuie înlocuită.

Figura 14-2 Riglă pentru defecte repetitive


0 mm

27 mm

32 mm

44 mm
49 mm
50 mm

66 mm

76 mm
77 mm
78 mm
80 mm

92 mm

105 mm

Distanţa dintre defecte Componentele produsului care pot provoca defecte

27 mm Cartuş de imprimare

32 mm Cartuş de imprimare

44 mm Motor de imprimare

49 mm Motor de imprimare

50 mm Motor de imprimare

66 mm Motor de imprimare

76 mm Cartuş de imprimare

77 mm Cuptor

78 mm Cuptor

80 mm Motor de imprimare

92 mm Motor de imprimare

105 mm Motor de imprimare

240 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Defecte ale foliilor transparente pentru proiecţii
La foliile transparente pentru proiecţii pot apărea probleme de calitate a imaginii, care apar şi la orice
alt tip de hârtie de imprimare, dar şi defecte specifice foliilor transparente. În plus, deoarece foliile
transparente se pliază pe traseul căii de imprimare, acestea pot fi marcate de componentele de
manipulare a hârtiei de imprimare.

NOTĂ: Lăsaţi foliile transparente să se răcească timp de cel puţin 30 de secunde înainte de a le
manipula.

● În fila Paper (Hârtie) a driverului imprimantei, selectaţi Transparency (Folie transparentă) ca tip
de hârtie de imprimare. De asemenea, asiguraţi-vă că tava este configurată corect pentru folii
transparente.

● Verificaţi dacă foliile transparente îndeplinesc specificaţiile pentru acest produs.

● Apucaţi foliile transparente de la margini. Grăsimea pielii poate produce pete pe suprafaţa foliilor
transparente.

● Zonele întunecate mici, distribuite la întâmplare la marginea din urmă a paginilor cu acoperire
completă pot fi cauzate de lipirea între ele a colilor în tava de ieşire. Încercaţi să imprimaţi operaţia
în loturi mai mici.

● Dacă culorile selectate nu corespund în momentul imprimării, selectaţi alte culori din programul
software sau driver-ul imprimantei.

● Dacă utilizaţi un proiector cu reflexie, utilizaţi mai bine un proiector standard.

Probleme de calitate a imprimării asociate cu mediul


Dacă produsul funcţionează în condiţii de umiditate sau ariditate excesivă, verificaţi dacă mediul de
imprimare întruneşte specificaţiile. Consultaţi Specificaţii de mediu, la pagina 276.

Probleme de calitate asociate cu blocajele


● Asiguraţi-vă că toate colile sunt îndepărtate de pe traseul hârtiei.

● Dacă produsul s-a blocat de curând, imprimaţi două până la trei pagini pentru a-l curăţa.

● Hârtia nu trece prin cuptor, determinând defecte de imagine care apar pe documentele ulterioare.
Imprimaţi două sau trei pagini pentru a curăţa produsul.

Optimizarea şi îmbunătăţirea calităţii imaginii


Următoarele proceduri pot fi utilizate pentru rezolvarea majorităţii problemelor legate de calitatea
imaginii.

Dacă aplicarea acestor proceduri nu determină îmbunătăţirea calităţii de imprimare, accesaţi


www.hp.com/support/cljcm3530mfp.

ROWW Corectarea calităţii imprimării şi probleme de calitate la copiere 241


Calibrarea produsului
Calibrarea este o funcţie a imprimantei care optimizează calitatea imprimării. Dacă întâmpinaţi probleme
de calitate, calibraţi imprimanta.

1. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administrare.

2. Derulaţi până la şi atingeţi Calitate imprimare.

3. Atingeţi Calibrare rapidă sau atingeţi Calibrare completă.

4. Apăsaţi pe Calibrare.

Pagini pentru depanarea problemelor de calitate a imprimării


Utilizaţi paginile de depanare a problemelor de calitate a imprimării pentru a diagnostica şi rezolva
problemele de calitate a imprimării.

1. Derulaţi la şi apăsaţi pe Administrare.

2. Derulaţi la şi apăsaţi pe Depanare.

3. Apăsaţi pe Depanare calitate imprimare.

4. Apăsaţi pe Imprimare.

Imprimanta revine în starea Pregătit după imprimarea paginilor de depanare pentru calitatea imprimării.
Urmaţi instrucţiunile de pe paginile imprimate.

242 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Rezolvarea problemelor de performanţă
Problemă Cauză Soluţie

Paginile sunt imprimate, dar sunt Este posibil ca documentul să conţină Verificaţi documentul pe care-l imprimaţi,
complet goale. pagini goale. pentru a vedea dacă conţinutul apare pe
toate paginile.

Este posibil ca produsul să funcţioneze Pentru a verifica produsul, imprimaţi o


incorect. pagină de configurare.

Paginile se tipăresc foarte încet. Tipurile de hârtii mai grele pot încetini Imprimaţi pe un tip de hârtie diferit.
imprimarea.

Paginile complexe se pot imprima lent. Este posibil ca acţiunea


corespunzătoare a cuptorului să
necesite o viteză de imprimare mai lentă,
pentru a asigura o calitate de imprimare
optimă.

Paginile nu s-au imprimat. Este posibil ca produsul să nu tragă Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
hârtia corect. corect în tavă.

Hârtia blochează produsul. Eliminaţi blocajul. Consultaţi Blocaje,


la pagina 217.

Cablul USB poate fi defect sau conectat ● Deconectaţi cablul USB la ambele
incorect. capete şi reconectaţi-l.

● Încercaţi să imprimaţi o operaţie


care s-a imprimat în trecut.

● Încercaţi să utilizaţi un cablu USB


diferit.

Pe computerul dvs. rulează alte Este posibil ca produsul să nu partajeze


echipamente. un port USB. Dacă aveţi un hard disc
extern sau o cutie de comutatoare pentru
reţea care este conectată la acelaşi port
ca produsul, este posibil celălalt
echipament să interfereze. Pentru a
conecta şi utiliza produsul, trebuie să
deconectaţi celălalt echipament sau
trebuie să utilizaţi două porturi USB pe
computer.

ROWW Rezolvarea problemelor de performanţă 243


Rezolvarea problemelor legate de fax
Consultaţi Accesoriu 500 de fax analogic HP LaserJet MFP Ghidul de fax şi Accesoriu 500 de fax
analogic HP LaserJet MFP Ghidul driverului pentru trimiterea faxurilor, care sunt incluse pe CD-ul pentru
utilizator. Ghidurile pot fi de asemenea descărcate de pe www.hp.com/go/mfpfaxaccessory500.

244 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Rezolvarea problemelor legate de e-mail
Dacă nu reuşiţi să trimiteţi mesaje de e-mail utilizând caracteristica de trimitere digitală, este posibil să
fie necesară reconfigurarea adreselor de poartă SMTP sau LDAP. Imprimaţi o pagină de configurare
pentru a afla adresele curente ale porţilor SMTP şi LDAP. Consultaţi Pagini informative,
la pagina 172. Utilizaţi următoarele proceduri pentru a verifica dacă adresele porţilor SMTP şi LDAP
sunt valide.

Validarea adresei de poartă SMTP


NOTĂ: Această procedură este pentru sistemele de operare Windows.

1. Deschideţi o linie de comandă MS-DOS: faceţi clic pe Start, pe Run (Executare), apoi introduceţi
cmd.

2. Tastaţi telnet urmat de adresa de poartă SMTP şi de numărul 25, care reprezintă portul prin care
comunică echipamentul. De exemplu, introduceţi telnet 123.123.123.123 25 unde
„123.123.123.123” reprezintă adresa porţii SMTP.

3. Apăsaţi Enter. Dacă adresa porţii SMTP nu este validă, răspunsul constă în mesajul Could not
open connection to the host on port 25: Connect Failed (Nu se poate deschide
conexiunea la gazdă prin portul 25. Conexiune nereuşită).

4. Dacă adresa porţii SMTP nu este validă, contactaţi administratorul de reţea.

Validarea adresei de poartă LDAP


NOTĂ: Această procedură este pentru sistemele de operare Windows.

1. Deschideţi Windows Explorer. În bara de adrese, introduceţi LDAP://, urmat imediat de adresa
porţii LDAP. De exemplu, introduceţi LDAP://12.12.12.12 unde „12.12.12.12” reprezintă
adresa porţii LDAP.

2. Apăsaţi Enter. Dacă adresa porţii LDAP este validă, se deschide caseta de dialog Find People
(Găsire persoane).

3. Dacă adresa porţii LDAP nu este validă, contactaţi administratorul de reţea.

ROWW Rezolvarea problemelor legate de e-mail 245


Rezolvarea problemelor de conectivitate
Rezolvarea problemelor de conectare directă
Dacă aţi conectat produsul direct la un calculator, verificaţi cablul.

● Verificaţi dacă aţi conectat cablul la calculator şi la produs.

● Asiguraţi-vă că lungimea cablului nu este mai mare de 2 m. Înlocuiţi cablul, dacă este necesar.

● Verificaţi funcţionarea corectă a cablului, conectându-l la un alt produs. Înlocuiţi cablul, dacă este
necesar.

Rezolvarea problemelor de reţea


Verificaţi următoarele elemente pentru a verifica dacă produsul comunică cu reţeaua. Înainte de a
începe, imprimaţi o pagină de configurare. Consultaţi Pagini informative, la pagina 172.

1. Există probleme fizice de conexiune între staţia de lucru sau serverul de fişiere şi produs?

Verificaţi cablurile de reţea, conexiunile şi configuraţia routerului. Verificaţi dacă lungimile cablurilor
de reţea corespund specificaţiilor.

2. Cablurile de reţea sunt conectate corespunzător?

Asiguraţi-vă că produsul este conectat la reţea prin portul şi cablul corespunzător. Verificaţi fiecare
conexiune a cablurilor pentru a vă asigura că este sigură şi în locul corespunzător. Dacă problema
persistă, încercaţi un alt cablu sau un alt port de pe hub sau de pe transceiver. Ledul chihlimbar
de activitate şi ledul verde de stare a conexiunii, alăturate conexiunii portului de pe spatele
produsului, trebuie să fie aprinse.

3. Viteza de conectare şi setările duplex sunt corecte?

Hewlett-Packard vă recomandă să lăsaţi aceste setări în modul automat (setarea prestabilită).


Consultaţi Setările duplex şi ale vitezei legăturii, la pagina 85.

4. Puteţi efectua "ping" către produs?

Utilizaţi corect promptul de comandă pentru a efectua ping către produs de la calculatorul dvs. De
exemplu:

ping 192.168.45.39

Asiguraţi-vă că operaţia de ping afişează timpul dus-întors al pachetului de date.

Dacă puteţi efectua ping către produs, verificaţi dacă este corectă configuraţia adresei IP a
produsului. Dacă este corectă, ştergeţi-o şi apoi adăugaţi produsul din nou.

Dacă nu reuşiţi să efectuaţi ping către produs, verificaţi dacă huburile de reţea sunt pornite şi apoi
verificaţi dacă setările de reţea, produsul şi calculatorul sunt configurate pentru aceeaşi reţea.

5. Aţi adăugat aplicaţii software în reţea?

Asiguraţi-vă că sunt compatibile şi că sunt instalate corect, cu driverele de imprimantă corecte.

6. Alţi utilizatori pot imprima?

Poate fi vorba de o problemă specifică staţiei de operare. Verificaţi driverele de reţea ale staţiei de
lucru şi redirecţionaţi (captare în Novell NetWare).

246 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


7. Dacă alţi utilizatori pot imprima, utilizează acelaşi sistem de operare în reţea?

Verificaţi setările sistemului de operare în reţea.

8. Protocolul dvs. este activat?

Verificaţi starea protocolului dvs. în pagina Configuration (Configurare). De asemenea, puteţi utiliza
serverul de Web încorporat pentru a verifica starea altor protocoale. Consultaţi Serverul Web
încorporat, la pagina 178.

9. Produsul apare în HP Web Jetadmin sau în altă aplicaţie de administrare?

● Verificaţi setările reţelei în pagina Network configuration (Configurare reţea).

● Confirmaţi setările de reţea ale produsului utilizând panoul de comandă al produsului (pentru
produsele cu panou de comandă).

ROWW Rezolvarea problemelor de conectivitate 247


Probleme cu software-ul produsului
Problemă Soluţie

Un driver de imprimantă al produsului nu este vizibil în folderul ● Reinstalaţi software-ul produsului.


Printer
NOTĂ: Închideţi toate aplicaţiile în curs de execuţie.
Pentru a închide o aplicaţie care are o pictogramă în bara
de sistem, faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă
şi selectaţi Close (Închidere) sau Disable (Dezactivare).

● Încercaţi să conectaţi cablul USB la un alt port USB al


computerului.

A fost afişat un mesaj de eroare în timpul instalării software-ului ● Reinstalaţi software-ul produsului.

NOTĂ: Închideţi toate aplicaţiile în curs de execuţie.


Pentru a închide o aplicaţie care are o pictogramă în bara
de activităţi, faceţi clic cu butonul din dreapta al mausului
pe pictogramă şi selectaţi Close (Închidere) sau
Disable (Dezactivare).

● Verificaţi cantitatea de spaţiu liber de pe discul pe care


instalaţi software-ul produsului. Dacă este necesar,
eliberaţi cât mai mult spaţiu posibil şi reinstalaţi
software-ul produsului.

● Dacă este necesar, executaţi programul de


defragmentare a discului şi reinstalaţi software-ul
produsului.

Produsul este în modul Ready (Gata), dar nu imprimă nimic ● Tipăriţi o pagină de configurare şi verificaţi
funcţionalitatea produsului.

● Verificaţi dacă toate cablurile sunt montate corect şi dacă


respectă specificaţiile. Aici se includ cablurile USB şi de
alimentare. Încercaţi cu un alt cablu.

248 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Rezolvarea problemelor obişnuite din Windows
Mesaje de eroare:

„General Protection FaultException OE” (Defecţiune/Excepţie OE privind protecţia generală)

„Spool32”

„Illegal Operation” (Operaţie ilegală)

Cauză Soluţie

Închideţi toate programele, reporniţi Windows şi reîncercaţi.

Selectaţi un driver de imprimantă diferit. Dacă este selectat


driverul de imprimare PCL 6, comutaţi pe PCL 5 sau pe driverul
de imprimare cu emulaţie HP postscript level 3, ceea ce se
poate efectua printr-un program software.

Ştergeţi toate fişierele temporare din subdirectorul Temp.

Consultaţi documentaţia Microsoft Windows livrată împreună


cu calculatorul pentru mai multe informaţii despre erorile
Windows.

ROWW Rezolvarea problemelor obişnuite din Windows 249


Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh
Această secţiune listează problemele care pot să apară la utilizarea sistemului Mac OS X.
Tabelul 14-1 Probleme la utilizarea sistemului Mac OS X
Driverul imprimantei nu este listat în Print Center (Centru de imprimare) sau în Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurarea
imprimantelor).

Cauză Soluţie

Software-ul produsului nu a fost instalat sau a fost instalat incorect. Asiguraţi-vă că fişierul .GZ pentru produs se află în următorul folder
de pe hard disc:

● Mac OS X V10.3 şi V10.4: Library/Printers/PPDs/


Contents/Resources/<lang>.lproj, unde <lang> este
codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi.

● Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/


Resources

Dacă este cazul, reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi


ghidul de iniţiere.

Fişierul PPD (Postscript Printer Description) este corupt. Ştergeţi fişierul .GZ din următorul folder de pe hard disc: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, unde
<lang> este codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi.

● Mac OS X V10.3 şi V10.4: Library/Printers/PPDs/


Contents/Resources/<lang>.lproj, unde <lang> este
codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi.

● Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/


Resources

Reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul de


iniţiere.

Numele produsului, adresa IP sau numele gazdei Rendezvous/Bonjour nu apar în lista de imprimante din Print Center (Centru de
imprimare) sau din Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei).

Cauză Soluţie

Este posibil ca produsul să nu fie gata de utilizare. Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablurile, produsul este pornit şi
indicatorul Ready (Pregătit) este aprins. Dacă vă conectaţi printr-un
hub USB sau Ethernet, încercaţi să vă conectaţi direct sau să utilizaţi
alt port.

Este posibil să fie selectat un tip de conexiune incorect. Verificaţi dacă sunt selectate USB, IP Printing sau Rendezvous/
Bonjour, în funcţie de tipul conexiunii dintre produs şi calculator.

Sunt utilizate valori greşite pentru numele produsului, adresa IP sau Imprimaţi o pagină de configurare pentru a verifica numele produsului
numele de gazdă Rendezvous/Bonjour. adresa IP sau numele de gazdă Rendezvous. Verificaţi dacă numele,
adresa IP şi numele de gazdă Rendezvous din pagina de configurare
corespund cu valorile respective din Print Center (Centru de
imprimare) sau din Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a
imprimantei).

Cablul de interfaţă poate fi defect sau de calitate slabă. Înlocuiţi cablul de interfaţă. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
interfaţă de calitate.

250 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


Tabelul 14-1 Probleme la utilizarea sistemului Mac OS X (Continuare)
Driverul imprimantei nu configurează automat produsul selectat în Print Center (Centrul de tipărire) sau în utilitarul Printer Setup
(Configurare imprimantă).

Cauză Soluţie

Este posibil ca produsul să nu fie gata de utilizare. Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablurile, produsul este pornit şi
indicatorul Ready (Pregătit) este aprins. Dacă vă conectaţi printr-un
hub USB sau Ethernet, încercaţi să vă conectaţi direct sau să utilizaţi
alt port.

Software-ul produsului nu a fost instalat sau a fost instalat incorect. Asiguraţi-vă că fişierul PPD corespunzător produsului se află în
următorul folder de pe unitatea hard disc:

● Mac OS X V10.3 şi V10.4: Library/Printers/PPDs/


Contents/Resources/<lang>.lproj, unde <lang> este
codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi.

● Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/


Resources

Dacă este cazul, reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi


ghidul de iniţiere.

Fişierul PPD (Postscript Printer Description) este corupt. Ştergeţi fişierul .GZ din următorul folder de pe hard disc:

● Mac OS X V10.3 şi V10.4: Library/Printers/PPDs/


Contents/Resources/<lang>.lproj, unde <lang> este
codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi.

● Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/


Resources

Reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul de


iniţiere.

Cablul de interfaţă poate fi defect sau de calitate slabă. Înlocuiţi cablul de interfaţă. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de
interfaţă de calitate.

O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit.

Cauză Soluţie

Este posibil să se fi întrerupt coada de imprimare. Reporniţi coada de imprimare. Deschideţi print monitor
(monitorizare imprimare) şi selectaţi Start Jobs (Pornire operaţii).

Utilizaţi un nume de produs sau o adresă IP incorectă. Este posibil Imprimaţi o pagină de configurare pentru a verifica numele produsului
ca operaţia de imprimare să fi fost primită de un alt produs cu nume, adresa IP sau numele de gazdă Rendezvous. Verificaţi dacă numele,
adresă IP sau nume de gazdă Rendezvous identice sau similare. adresa IP şi numele de gazdă Rendezvous din pagina de configurare
corespund cu valorile respective din Print Center (Centru de
imprimare) sau din Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a
imprimantei).

Un fişier PostScript încapsulat (EPS) nu se imprimă cu fonturile corecte.

Cauză Soluţie

Această problemă apare când se utilizează unele programe. ● Încercaţi să descărcaţi în produs fonturile conţinute în fişierul
EPS, înainte de imprimare.

● Trimiteţi fişierul în format ASCII, nu în cod binar.

ROWW Rezolvarea problemelor uzuale la sistemele Macintosh 251


Tabelul 14-1 Probleme la utilizarea sistemului Mac OS X (Continuare)
Nu puteţi imprima de pe un card USB de la terţi.

Cauză Soluţie

Această eroare apare atunci când nu este instalat software-ul pentru La adăugarea unui card USB produs de o altă companie, este posibil
produse USB. să fie necesar să utilizaţi software-ul Apple USB Adapter Card
Support. Cea mai recentă versiune a acestui software este
disponibilă pe site-ul Web Apple.

Atunci când vă conectaţi printr-un cablu USB, produsul nu apare în Print Center (Centrul de tipărire) sau în utilitarul Printer Setup
(Configurare imprimantă), după selectarea driverului.

Cauză Soluţie

Această problemă se datorează fie unei componente software, fie Depanare software
unei componente hardware.
● Verificaţi dacă sistemul dvs. Macintosh acceptă USB.

● Verificaţi dacă sistemul de operare Macintosh este Mac


OS X v10.3 sau o versiune ulterioară.

● Asiguraţi-vă că pe sistemul Macintosh este instalat software-ul


USB corespunzător de la Apple.

Depanare hardware

● Verificaţi dacă produsul este pornit.

● Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul USB.

● Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB de mare viteză


corespunzător.

● Asiguraţi-vă că nu aveţi prea multe dispozitive USB


consumatoare de energie pe traseu. Deconectaţi toate celelalte
dispozitive USB de pe traseu şi conectaţi cablul direct la portul
USB de la computerul gazdă.

● Verificaţi dacă pe traseu sunt conectate la rând mai mult de două


distribuitoare USB nealimentate. Deconectaţi toate celelalte
dispozitive de pe traseu şi conectaţi cablul direct la portul USB
de la computerul gazdă.

NOTĂ: Tastatura iMac este un distribuitor USB nealimentat.

252 Capitolul 14 Rezolvarea problemelor ROWW


A Consumabile şi accesorii

● Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor

● Numerele de identificare ale componentelor

ROWW 253
Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi
consumabilelor
Există mai multe metode de comandare a pieselor, consumabilelor şi accesoriilor.

Comandă hârtie şi consumabile www.hp.com/go/suresupply

Comandă piese sau accesorii originale HP www.hp.com/buy/parts

Comandă prin intermediul furnizorilor de service sau asistenţă Contactaţi un furnizor de service sau de asistenţă autorizat de
HP.

Comanda prin utilizarea software-ului HP HP Easy Printer Care, la pagina 175

Serverul Web încorporat, la pagina 178

254 Anexa A Consumabile şi accesorii ROWW


Numerele de identificare ale componentelor
Informaţiile despre comandare şi disponibilitate se pot modifica pe parcursul duratei de viaţă a
produsului.

Accesorii
Element Descriere Cod produs

Alimentator 1x500 coli HP Color Tavă de 500 de coli şi suporturi grele, CE522A
LaserJet care sporeşte capacitatea totală de
intrare la 850 de coli.

Accesoriu 500 de fax analogic Oferă funcţionalităţi de fax. Această tavă CC487A
HP LaserJet MFP este inclusă cu modelul HP Color
LaserJet CM3530fs MFP.

Cartuşe de imprimare şi unitate de colectare a tonerului


Element Descriere1 Cod produs

Cartuş de imprimare negru HP Color Cartuş negru standard CE250A


LaserJet

Cartuş de imprimare negru Cartuş negru de capacitate superioară CE250X


HP Color LaserJet

Cartuş de imprimare cyan HP Color Cartuş cian CE251A


LaserJet

Cartuş de imprimare galben HP Color Cartuş galben CE252A


LaserJet

Cartuş de imprimare magenta HP Color Cartuş magenta CE253A


LaserJet

Unitate de colectare a tonerului Recipient pentru tonerul nefuzionat cu CE254A


hârtia.
1 Pentru informaţii suplimentare, consultaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Memorie
Element Descriere Cod produs

Module de memorie DDR2 SODIMM x64 128 MO CC409A


cu 200 de pini
256 MO CC410A
Creşte capacitatea echipamentului de a
trata operaţii de imprimare ample sau 512 MO CC411A
complexe.

ROWW Numerele de identificare ale componentelor 255


Element Descriere Cod produs

Hard discuri criptate HP de înaltă Hard disc criptat intern pentru instalare J8018A
performanţă pe placa formatorului

63 mm (2,5 in)

Hard disc criptat EIO pentru instalare în J8019A


slotul EIO

63 mm (2,5 in)

Cabluri şi interfeţe
Element Descriere Cod produs

Card Enhanced I/O (EIO) Server de imprimare HP Jetdirect 635n J7961G


IPv6/IPsec

Cablu USB Conector standard pentru produs, C6518A


compatibil USB, de 2 m

Kituri de întreţinere
Element Descriere Numărul de reper

Kit de cuptor Cuptor de schimb de 110 V CE484A

Cuptor de schimb de 220 V CE506A

256 Anexa A Consumabile şi accesorii ROWW


B Service şi asistenţă

● Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard

● Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de imprimare

● Declaraţie de garanţie limitată pentru kitul de cuptor HP Color LaserJet

● Acord de licenţă pentru utilizatorul final

● Heimdal Kerberos 5

● OpenSSL

● Serviciul de garanţie pentru reparaţii efectuate de client

● Asistenţă pentru clienţi

ROWW 257
Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard
PRODUS HP DURATA GARANŢIEI LIMITATE

HP Color LaserJet seria CM3530 MFP Garanţie limitată pe termen de un an

HP garantează utilizatorului final că echipamentele şi accesoriile HP nu vor conţine defecte materiale


şi de fabricaţie, după data cumpărării, pe perioada specificată mai sus. Dacă HP primeşte o înştiinţare
despre asemenea defecte în perioada de garanţie, va repara sau va înlocui, după opţiunea proprie,
produsele care se dovedesc defecte. Produsele de schimb vor fi fie noi, fie echivalente în performanţe
cu cele noi.

HP garantează că, dacă este instalat şi utilizat corespunzător, software-ul HP nu va eşua la executarea
instrucţiunilor de programare după data achiziţiei şi pe perioada specificată mai sus, ca urmare a
defectelor de material şi manoperă. Dacă HP primeşte o înştiinţare despre asemenea defecte în
perioada de garanţie, va înlocui software-ul care nu execută instrucţiunile de programare din cauza unor
defecte de acest fel.

HP nu garantează că funcţionarea produselor HP va fi neîntreruptă sau fără erori. Dacă HP nu poate,


într-un timp rezonabil, să repare sau să înlocuiască un produs conform condiţiilor garantate, clientul va
fi îndreptăţit la returnarea preţului de achiziţie, în cazul returnării prompte a produsului.

Produsele HP pot conţine componente recondiţionate, echivalente din punct de vedere al


performanţelor cu unele noi sau care au fost utilizate accidental.

Garanţia nu se aplică pentru defecte rezultate din (a) întreţinere sau calibrare improprie sau inadecvată,
(b) software, interfaţare, componente sau consumabile care nu au fost livrate de HP, (c) modificare
neautorizată sau utilizare greşită, (d) utilizare în afara specificaţiilor de mediu publicate pentru produs,
sau (e) amenajare nepotrivită a locaţiei sau întreţinere nepotrivită.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE. NICI O
ALTĂ GARANŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE OFERITĂ ÎN MOD EXPLICIT SAU
IMPLICIT. HP RESPINGE ÎN MOD EXPRES GARANŢIILE IMPLICITE SAU CELE DE
VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP.
Anumite ţări/regiuni, state sau provincii nu permit limitări ale duratei unor garanţii implicite, deci limitările
de mai sus s-a putea să nu fie aplicabile în cazul dvs. Această garanţie vă oferă drepturi specifice. Este
posibil să mai aveţi şi alte drepturi, care pot varia în funcţie de stat, ţară/regiune sau provincie.

Garanţia cu răspundere limitată HP este valabilă în orice ţară/regiune sau localitate unde HP are o
reprezentanţă de asistenţă pentru acest produs şi unde HP comercializează acest produs. Nivelul de
service pe perioada de garanţie poate varia conform standardelor locale. HP nu va modifica sau adapta
nici un produs pentru ca acesta să poată funcţiona într-o ţară/regiune pentru care nu a fost destinat, din
motive derivând din legislaţie sau alte reglementări.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, COMPENSAŢIILE DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE


GARANŢIE SUNT COMPENSAŢIILE UNICE ŞI EXCLUSIVE ALE CUMPĂRĂTORULUI. CU
EXCEPŢIA CELOR INDICATE MAI SUS, HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR PUTEA FI FĂCUŢI
RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU PAGUBE DIRECTE,
SPECIALE, INCIDENTALE SAU DERIVATE (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT SAU DE DATE), SAU
PENTRU ALTE PAGUBE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE,
ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTULUI CIVIL SAU ALTE CLAUZE. Anumite ţări/regiuni, state sau provincii nu
permit excluderea sau limitarea pagubelor incidentale sau derivate, deci limitările de mai sus s-a putea
să nu fie aplicabile în cazul dvs.

258 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ
SAU MODIFICĂ, DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, DREPTURILE STATUTARE
OBLIGATORII ÎN VIGOARE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., LA CARE SE
ADAUGĂ.

ROWW Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard 259


Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de
imprimare
Acest produs HP este garantat ca lipsit de defecţiuni legate de material şi manoperă.

Această garanţie nu acoperă produsele care (a) au fost reumplute, reprelucrate, modificate sau utilizate
necorespunzător, (b) întâmpină probleme în urma folosirii sau depozitării necorespunzătoare sau în
neconcordanţă cu specificaţiile de mediu publicate pentru imprimantă sau (c) prezintă urme de uzură
rezultate din funcţionarea normală.

Pentru a obţine service de garanţie, vă rugăm să returnaţi produsul în unitatea de unde l-aţi achiziţionat
(cu o descriere scrisă a problemei şi cu exemple tipărite) sau să contactaţi asistenţa pentru clienţi HP.
HP va decide înlocuirea produselor care se dovedesc a fi defecte sau rambursarea preţului de achiziţie.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVĂ, ŞI NICI O
ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU
IMPLICATĂ, IAR HP REFUZĂ SPECIFIC ORICE GARANŢII IMPLICATE SAU CONDIŢII DE
COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, ÎN NICI UN CAZ HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI
RĂSPUNZĂTORI PENTRU DEFECŢIUNI APĂRUTE ÎN MOD DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL SAU
IMPLICIT (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT SAU DE DATE), SAU PENTRU ALTE DEFECŢIUNI,
CHIAR DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE, CLAUZE DE PIERDERE A REPUTAŢIEI SAU PE ALTE
CLAUZE.

CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ


SAU MODIFICĂ, DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, DREPTURILE STATUTARE
OBLIGATORII ÎN VIGOARE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., LA CARE SE
ADAUGĂ.

260 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


Declaraţie de garanţie limitată pentru kitul de cuptor HP
Color LaserJet
Acest produs este garantat fără defecte de materiale şi de asamblare până când imprimanta afişează
indicatorul de durată de viaţă scurtă pe panoul de control.

Această garanţie nu se aplică pentru produse care (a) au fost recondiţionate sau desfăcute în vreun fel,
(b) prezintă probleme rezultate din utilizare greşită, stocare nepotrivită, sau utilizare în afara
specificaţiilor de mediu publicate pentru imprimantă sau (c) prezintă urme de la utilizarea normală.

Pentru a obţine service de garanţie, vă rugăm să returnaţi produsul în unitatea de unde l-aţi achiziţionat
(cu o descriere scrisă a problemei) sau contactaţi asistenţa pentru clienţi HP. HP va decide înlocuirea
produselor care se dovedesc a fi defecte sau rambursarea preţului de achiziţie.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIA DE MAI SUS ESTE EXCLUSIVĂ, ŞI NICI O
ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE EXPRIMATĂ SAU
IMPLICATĂ, IAR HP REFUZĂ SPECIFIC ORICE GARANŢII IMPLICATE SAU CONDIŢII DE
COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, ÎN NICI UN CAZ HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI
RĂSPUNZĂTORI PENTRU DEFECŢIUNI APĂRUTE ÎN MOD DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL SAU
IMPLICIT (INCLUSIV PIERDERE DE PROFIT SAU DE DATE), SAU PENTRU ALTE DEFECŢIUNI,
CHIAR DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE, CLAUZE DE PIERDERE A REPUTAŢIEI SAU PE ALTE
CLAUZE.

TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE GARANŢIE, CU EXCEPŢIA CAZURILOR PERMISE


LEGAL, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ SAU MODIFICĂ, CI COMPLETEAZĂ DREPTURILE
STATUTARE MANDATARE APLICABILE VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.

ROWW Declaraţie de garanţie limitată pentru kitul de cuptor HP Color LaserJet 261
Acord de licenţă pentru utilizatorul final
VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS SOFTWARE: Acest
Acord de licenţă pentru utilizatorul final („ALUF”) este un contract între (a) dumneavoastră (fie persoană
fizică, fie entitatea pe care o reprezentaţi) şi (b) Hewlett-Packard Company („HP”) care reglementează
utilizarea produsului software („Software”). Acest ALUF nu este aplicabil dacă există un acord de licenţă
separat între dumneavoastră şi HP sau furnizorii săi pentru Software, inclusiv un acord de licenţă în
documentaţia online. Termenul „Software” poate să includă (i) suporturile asociate, (ii) un ghid pentru
utilizator sau alte materiale imprimate şi (iii) documentaţie „online” sau în format electronic (denumite
colectiv „Documentaţia utilizatorului”).

DREPTURILE DE A BENEFICIA DE SOFTWARE SUNT OFERITE NUMAI CU CONDIŢIA SĂ FIŢI DE


ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ALUF. PRIN INSTALAREA, DESCĂRCAREA
SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, SE ÎNŢELEGE CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI
OBLIGAŢIILE CE VĂ REVIN CONFORM PREVEDERILOR ACESTUI ALUF. DACĂ NU ACCEPTAŢI
ACEST ALUF, NU INSTALAŢI, NU DESCĂRCAŢI ŞI NU UTILIZAŢI SOFTWARE-UL. DACĂ AŢI
CUMPĂRAT SOFTWARE-UL ŞI NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEST ALUF, VĂ RUGĂM SĂ
ÎNAPOIAŢI SOFTWARE-UL LA LOCUL DE UNDE L-AŢI CUMPĂRAT ÎN DECURS DE PAISPREZECE
ZILE, PENTRU RAMBURSAREA PREŢULUI DE ACHIZIŢIE; DACĂ SOFTWARE-UL ESTE INSTALAT
PE, SAU ESTE PUS LA DISPOZIŢIE ÎMPREUNĂ CU, UN ALT PRODUS HP, AVEŢI POSIBILITATEA
SĂ ÎNAPOIAŢI ÎN ÎNTREGIME PRODUSUL NEUTILIZAT.

1. SOFTWARE DE LA TERŢI. Software-ul poate să includă, pe lângă software-ul patentat de HP


(„Software HP”), software sub licenţă de la terţi („Software de la terţi” şi „Licenţă de la terţi”). Orice
Software de la terţi vă este oferit sub licenţă în conformitate cu termenii şi condiţiile Licenţei de la terţi
corespunzătoare. În general, Licenţa de la terţi se găseşte într-un fişier precum license.txt; dacă nu
găsiţi Licenţa de la terţi, contactaţi asistenţa HP. Dacă Licenţele de la terţi includ licenţe care prevăd
condiţii de disponibilitate a codului sursă (precum Licenţa publică generală GNU) şi codul sursă
corespunzător nu este inclus cu Software-ul, accesaţi paginile de asistenţă pentru produse ale site-ului
Web HP (hp.com) pentru a afla cum obţineţi respectivul cod sursă.

2. DREPTURI ACORDATE PRIN LICENŢĂ. Veţi avea următoarele drepturi, cu condiţia să respectaţi
toţi termenii şi condiţiile acestui ALUF:

a. Utilizare. HP vă acordă o licenţă de Utilizare a unei copii a Software-ului HP. „Utilizare” înseamnă
instalarea, copierea, stocarea, încărcarea, executarea, afişarea sau utilizarea în alt mod a Software-
ului HP. Nu aveţi dreptul să modificaţi Software-ul HP sau să dezactivaţi caracteristicile de autorizare
sau de control ale Software-ului HP. Dacă acest Software este furnizat de HP în vederea Utilizării cu
un produs de prelucrare a imaginilor sau de imprimare (de exemplu, dacă Software-ul este un driver,
un firmware sau un program de completare pentru o imprimantă), Software-ul HP poate fi utilizat numai
cu produsul respectiv („Produs HP”). Este posibil ca în Documentaţia utilizatorului să fie prevăzute
restricţii suplimentare referitoare la Utilizare. Nu aveţi permisiunea să separaţi părţile componente ale
Software-ului HP în vederea Utilizării. Nu aveţi dreptul să distribuiţi Software-ul HP.

b. Copiere. Dreptul dumneavoastră de copiere înseamnă că puteţi să faceţi copii de arhivare sau de
rezervă ale Software-ului HP, cu condiţia ca fiecare copie să conţină toate avizele referitoare la dreptul
de proprietate ale Software-ului HP original şi să fie utilizată numai cu scopul de a beneficia de o rezervă.

3. UPGRADE-URI. Pentru a Utiliza Software-ul HP sub formă de upgrade, actualizare sau supliment
(denumite colectiv „Upgrade”), este necesar ca mai întâi să aveţi licenţă pentru Software-ul HP original
identificat de HP ca fiind eligibil pentru Upgrade. În măsura în care Upgrade-ul înlocuieşte Software-ul
HP original, nu aveţi permisiunea să mai utilizaţi respectivul Software HP. Acest ALUF este valabil pentru
fiecare Upgrade, exceptând cazul în care HP prevede alţi termeni referitori la Upgrade. În cazul unei
contradicţii între acest ALUF şi ceilalţi termeni, ceilalţi termeni vor prevala.

4. TRANSFER.

262 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


a. Transfer la terţi. Utilizatorul iniţial al Software-ului HP poate să facă un transfer unic al Software-ului
HP către un alt utilizator. Orice transfer va include toate părţile componente, suporturile de stocare,
Documentaţia utilizatorului, acest ALUF şi, dacă este cazul, Certificatul de autenticitate. Transferul nu
poate fi un transfer indirect, precum consignaţia. Înainte de transfer, utilizatorul final care primeşte
Software-ul transferat trebuie să fie de acord cu acest ALUF. În momentul transferării Software-ului HP,
licenţa dumneavoastră îşi pierde valabilitatea în mod automat.

b. Restricţii. Nu aveţi permisiunea să închiriaţi, să daţi în leasing sau să împrumutaţi Software-ul HP


sau să Utilizaţi Software-ul HP în oficii sau în regim de partajare a timpului. Nu aveţi permisiunea să
acordaţi sublicenţe, să atribuiţi sau să transferaţi în alt mod Software-ul HP, exceptând cele prevăzute
în mod expres în acest ALUF.

5. DREPTURI DE PROPRIETATE. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului şi


Documentaţiei utilizatorului sunt deţinute de compania HP sau de furnizorii săi şi sunt protejate prin
lege, inclusiv prin legile aplicabile referitoare la dreptul de autor, secretul comercial, patente şi mărci
comerciale. Nu vi se permite să eliminaţi din Software elementele de identificare ale produsului, avizul
referitor la dreptul de autor sau restricţiile referitoare la proprietate.

6. LIMITARE PRIVIND REFACEREA CODULUI SURSĂ. Nu aveţi permisiunea să refaceţi codul sursă,
să decompilaţi sau să dezasamblaţi Software-ul HP, cu excepţia cazului şi numai în măsura în care
dreptul de a face acest lucru este permis de legislaţia în vigoare.

7. CONSIMŢĂMÂNTUL DE A UTILIZA DATELE. HP şi filialele sale pot colecta şi utiliza informaţiile


tehnice pe care le furnizaţi în legătură cu (i) Utilizarea Software-ului sau a Produsului HP, sau cu (ii)
asigurarea serviciilor de asistenţă legate de Software-ul sau Produsul HP. Toate informaţiile respective
se vor supune politicii de confidenţialitate a companiei HP. HP nu va utiliza astfel de informaţii într-o
formă care vă identifică personal, decât în măsura în care este necesar pentru a îmbunătăţi modul
dumneavoastră de Utilizare sau pentru a asigura serviciile de asistenţă.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII. Fără a ţine seama de daunele pe care le-aţi putea suporta, întreaga
răspundere a companiei HP şi a furnizorilor săi în condiţiile acestui ALUF şi remediul dumneavoastră
exclusiv în condiţiile acestui ALUF se va limita la valoarea mai mare dintre suma pe care aţi plătit-o
pentru Produs şi 5,00 USD. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA ÎN VIGOARE, COMPANIA HP
SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE SPECIALE,
INCIDENTALE SAU REZULTATE PRIN CONSECINŢĂ (INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDEREA
PROFITURILOR, PIERDEREA DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERII, VĂTĂMAREA PERSONALĂ
SAU PIERDEREA CONFIDENŢIALITĂŢII) LEGATE ÎN ORICE FEL DE UTILIZAREA SAU
INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE COMPANIA HP SAU
ORICARE DINTRE FURNIZORII SĂI AU FOST ÎNŞTIINŢAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA
UNOR ASEMENEA DAUNE ŞI CHIAR DACĂ REMEDIUL DE MAI SUS NU ÎŞI ATINGE SCOPUL
ESENŢIAL. Unele state sau alte jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau
prin consecinţă, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul
dumneavoastră.

9. CLIENŢI DIN CADRUL GUVERNULUI S.U.A. În cazul în care reprezentaţi o entitate a Guvernului
S.U.A., în conformitate cu FAR 12.211 şi FAR 12.212, veţi primi licenţă pentru Software comercial pentru
computer, Documentaţia software-ului pentru computer şi Date tehnice pentru elemente comerciale, în
cadrul acordului de licenţă comercială HP.

10. CONFORMITATE CU LEGILE PRIVIND EXPORTUL. Veţi respecta toate legile, normele şi
regulamentele (i) care guvernează exportul sau importul Software-ului sau (ii) care restricţionează
Utilizarea Software-ului, inclusiv restricţiile referitoare la proliferarea armelor nucleare, chimice sau
biologice.

11. REZERVAREA DREPTURILOR. HP şi furnizorii săi îşi rezervă toate drepturile care nu v-au fost
acordate în mod expres în acest ALUF.

ROWW Acord de licenţă pentru utilizatorul final 263


(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 11/06

264 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


Heimdal Kerberos 5
Această soluţie de la HP utilizează şi conţine cod sursă deschisă şi biblioteci din Heimdal Kerberos 5
şi proiectul OpenSSL. În continuare se prezintă creditele, datele de copyright şi informaţiile de licenţă
asociate acestor soluţii bazate pe cod sursă deschisă.

Heimdal este o implementare gratuită a Kerberos 5. Obiectivele sunt:

• disponibilitatea unei implementări liber utilizabilă de către orice persoană

• compatibilitatea de protocol cu implementările existente şi, în absenţa conflictelor, cu RFC 1510 (şi
orice RFC viitoare actualizate)

• compatibilitatea rezonabilă cu M.I.T Kerberos V5 API

• suportul pentru Kerberos V5 prin GSS-API (RFC1964)

• includerea celor mai importante şi utile aplicaţii (rsh, telnet, popper etc.)

• includerea unei compatibilităţi inverse suficiente cu Kerberos V4

Copyright (c) 1997 Kungliga Tekniska Högskolan (Institutul Regal de Tehnologie, Stockholm, Suedia).
Toate drepturile rezervate.

Redistribuţia şi utilizarea în forma sursă şi forma binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiţia
îndeplinirii următoarelor condiţii:

1. Redistribuţiile de cod sursă trebuie să păstreze avizul de copyright de mai sus, prezenta listă de
condiţii şi următoarea derogare de răspundere.

2. Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă avizul de copyright de mai sus, prezenta listă de
condiţii şi următoarea derogare de răspundere în documentaţia şi/sau celelalte materiale furnizate
împreună cu distribuţia.

3. Numele Institutului sau numele colaboratorilor nu pot fi utilizate pentru a sprijini sau a promova
produsele derivate din prezentul software în absenţa unei permisiuni prealabile în scris.

PREZENTUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE INSTITUT ŞI COLABORATORI „CA ATARE”


ŞI SE DEROGĂ ORICE GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ CA ACEASTĂ
ENUMERARE SĂ FIE LIMITATIVĂ, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI
CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP. INSTITUTUL SAU COLABORATORII SĂI NU ÎŞI
ASUMĂ, ÎN NICIUN CAZ, RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE,
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTATE PE CALE DE CONSECINŢĂ
(INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACHIZIŢIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUIRE,
PIERDEREA UTILITĂŢII, DATELOR SAU PROFITURILOR SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII DE
AFACERI), INDIFERENT DE MODUL PRODUCERII ŞI CU PRIVIRE LA ORICE FORMĂ DE
RĂSPUNDERE, FIE EA CONTRACTUALĂ, STRICTĂ SAU DELICTUALĂ (INCLUSIV PENTRU
NEGLIJENŢĂ SAU ALTELE), IZVORÂTĂ ÎN ORICE FEL DIN UTILIZAREA PREZENTULUI
SOFTWARE, CHIAR DACĂ SUNT ANUNŢAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DAUNELOR
MENŢIONATE.

Eric Young a scris „libdes”. Heimdal utiliza libdes, fără acestea kth-krb neputând să fi existat.

Toate funcţiile din libdes au fost reimplementate sau au utilizat codul disponibil în domeniul public.
Funcţia principală AES a fost scrisă de Vincent Rijmen, Antoon Bosselaers şi Paulo Barreto.
Transformarea principală DES SBOX a fost scrisă de Richard Outerbridge.

ROWW Heimdal Kerberos 5 265


Universitatea Berkeley din California a scris, iniţial, telnet şi telnetd. Codul de autentificare şi criptare
din telnet şi telnetd a fost adăugat de David Borman (pe atunci angajat al Cray Research, Inc). Codul
de criptare a fost eliminat la exportare şi apoi readăugat de Juha Eskelinen, esc@magic.fi.

Popper a fost, iniţial, tot un program Berkeley.

Unele dintre funcţiile existente în libroken provin, de asemenea, de la Berkeley, prin NetBSD/FreeBSD.

Editline a fost scris de Simmule Turner şi Rich Salz. Heimdal conţine o copie modificată.

Implementarea getifaddrs pentru Linux a fost scrisă de Hideaki YOSHIFUJI pentru proiectul Usagi.

Remedierea erorilor, documentaţia, încurajările şi codul au beneficiat de contribuţia urmptoarelor


persoane:

Derrick J Brashear

shadow@dementia.org

Ken Hornstein

kenh@cmf.nrl.navy.mil

Johan Ihrén

johani@pdc.kth.se

Love Hörnquist Åstrand

lha@kth.se

Magnus Ahltorp

map@stacken.kth.se

Mark Eichin

eichin@cygnus.com

Marc Horowitz

marc@cygnus.com

Luke Howard

lukeh@PADL.COM

Brandon S. Allbery KF8NH

allbery@kf8nh.apk.net

Jun-ichiro itojun Hagino

itojun@kame.net

Daniel Kouril

kouril@informatics.muni.cz

Åke Sandgren

ake@cs.umu.se

266 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


Michal Vocu

michal@karlin.mff.cuni.cz

Miroslav Ruda

ruda@ics.muni.cz

Brian A May

bmay@snoopy.apana.org.au

Chaskiel M Grundman

cg2v@andrew.cmu.edu

Richard Nyberg

rnyberg@it.su.se

Frank van der Linden

fvdl@netbsd.org

Cizzi Storm

cizzi@it.su.se

Petr Holub

Holub.Petr@atlas.cz

Mario Strasser

mario.strasser@zhwin.ch

David Love

fx@gnu.org

şi sperăm să fim iertaţi de persoanele nemenţionate aici.

Toate erorile au fost introduse de noi.

ROWW Heimdal Kerberos 5 267


OpenSSL
Copyright (c) 1998-2001 Proiectul OpenSSL. Toate drepturile rezervate.

Redistribuţia şi utilizarea în forma sursă şi forma binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiţia
îndeplinirii următoarelor condiţii:

1. Redistribuţiile de cod sursă trebuie să păstreze avizul de copyright de mai sus, prezenta listă de
condiţii şi următoarea derogare de răspundere.

2. Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă avizul de copyright de mai sus, prezenta listă de
condiţii şi următoarea derogare de răspundere în documentaţia şi/sau celelalte materiale furnizate
împreună cu distribuţia.

3. Toate materialele publicitare care menţionează funcţii ale acestui software sau utilizarea sa trebuie
să afişeze următorul credit: „Acest produs conţine software dezvoltat în cadrul proiectului OpenSSL
pentru a fi utilizat în OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. Denumirile „OpenSSL Toolkit” şi „OpenSSL Project” nu trebuie utilizate pentru sprijinirea sau
promovarea unor produse derivate din prezentul software în absenţa unei permisiuni prealabile în scris.
Pentru permisiunea în scris, vă rugăm să contactaţi openssl-core@openssl.org.

5. Produsele derivate din prezentul software nu pot fi intitulate „OpenSSL” şi nu pot conţine în denumirea
lor termenul „OpenSSL” în absenţa permisiunii scrise a Proiectului OpenSSL.

6. Redistribuţiile de orice formă trebuie să păstreze următorul credit: „Acest produs conţine software
dezvoltat în cadrul proiectului OpenSSL pentru a fi utilizat în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

PREZENTUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE PROIECTUL OpenSSL „CA ATARE” ŞI SE DEROGĂ


ORICE GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ CA ACEASTĂ ENUMERARE
SĂ FIE LIMITATIVĂ, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE PENTRU
UN ANUMIT SCOP. PROIECTUL OpenSSL SAU COLABORATORII SĂI NU ÎŞI ASUMĂ, ÎN NICIUN
CAZ, RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE,
EXEMPLARE SAU REZULTATE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACHIZIŢIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUIRE,

PIERDEREA UTILITĂŢII, DATELOR SAU PROFITURILOR SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII DE


AFACERI), INDIFERENT DE MODUL PRODUCERII ŞI CU PRIVIRE LA ORICE FORMĂ DE
RĂSPUNDERE, FIE EA CONTRACTUALĂ, STRICTĂ SAU DELICTUALĂ (INCLUSIV PENTRU
NEGLIJENŢĂ SAU ALTELE), IZVORÂTĂ ÎN ORICE FEL DIN UTILIZAREA PREZENTULUI
SOFTWARE, CHIAR DACĂ SUNT ANUNŢAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DAUNELOR
MENŢIONATE.

Acest produs include software criptografic scris de Eric Young

(eay@cryptsoft.com). Acest produs include software scris de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

/* crypto/mem.c */

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Toate drepturile rezervate.

Acest pachet este o implementare SSL scrisă de Eric Young (eay@cryptsoft.com). Implementarea a
fost scrisă pentru a se conforma protocolului SSL pentru Netscape.

Biblioteca este gratuită pentru uzul comercial şi necomercial, sub rezerva respectării următoarelor
condiţii. Următoarele condiţii se aplică întregului cod conţinut în această distribuţie, fie el de forma RC4,

268 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


RSA, lhash, DES etc., şi nu numai codului SSL. Documentaţia SSL inclusă cu această distribuţie intră
sub incidenţa aceloraşi termeni de copyright, cu excepţia faptului că deţinătorul este Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).

Copyrightul rămâne proprietatea lui Eric Young şi, ca atare, avizurile de copyright incluse în cod nu
trebuie eliminate. În cazul utilizării prezentului pachet într-un produs, Eric Young trebuie recunoscut
drept autorul părţilor de bibliotecă utilizate. Recunoaşterea poate fi de forma unui mesaj textual la
iniţializarea programului sau în documentaţia (on-line sau textuală) furnizată împreună cu pachetul.

Redistribuţia şi utilizarea în forma sursă şi forma binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiţia
îndeplinirii următoarelor condiţii:

1. Redistribuţiile de cod sursă trebuie să păstreze avizul de copyright, prezenta listă de condiţii şi
următoarea derogare de răspundere.

2. Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă avizul de copyright de mai sus, prezenta listă de
condiţii şi următoarea derogare de răspundere în documentaţia şi/sau celelalte materiale furnizate
împreună cu distribuţia.

3. Toate materialele publicitare care menţionează funcţii ale acestui software sau utilizarea acestuia
trebuie să afişeze următorul credit: „Acest produs include software criptografic scris de Eric Young
(eay@cryptsoft.com)”. Cuvântul „criptografic” poate fi omis dacă rutinele din biblioteca utilizată nu au
legătură cu criptografia :-).

4. Dacă includeţi orice cod specific sistemului Windows (sau o derivată a acestuia) din directorul de
aplicaţii (cod de aplicaţii), trebuie să includeţi creditul: „Acest produs include software scris de Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

PREZENTUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE ERIC YOUNG „CA ATARE” ŞI SE DEROGĂ
ORICE GARANŢII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ CA ACEASTĂ ENUMERARE
SĂ FIE LIMITATIVĂ, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE PENTRU
UN ANUMIT SCOP. AUTORUL SAU COLABORATORII SĂI NU ÎŞI ASUMĂ, ÎN NICIUN CAZ,
RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE,
EXEMPLARE SAU REZULTATE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA ACHIZIŢIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUIRE, PIERDEREA UTILITĂŢII, DATELOR
SAU PROFITURILOR SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII DE AFACERI), INDIFERENT DE MODUL
PRODUCERII ŞI CU PRIVIRE LA ORICE FORMĂ DE RĂSPUNDERE, FIE EA CONTRACTUALĂ,
STRICTĂ SAU DELICTUALĂ (INCLUSIV PENTRU NEGLIJENŢĂ SAU ALTELE), IZVORÂTĂ ÎN
ORICE FEL DIN UTILIZAREA PREZENTULUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SUNT ANUNŢAŢI CU
PRIVIRE LA POSIBILITATEA DAUNELOR MENŢIONATE.

Licenţa şi termenii de distribuţie pentru orice versiune sau derivată a acestui cod disponibile în domeniul
public nu pot fi modificate. Aceasta înseamnă că este interzisă simpla copiere a prezentului cod şi
introducerea sub o altă licenţă de distribuţie [inclusiv licenţa publică GNU.]

ROWW OpenSSL 269


Serviciul de garanţie pentru reparaţii efectuate de client
Produsele HP sunt create cu multe componente care pot fi reparate de client (CSR) pentru a minimiza
timpul de reparaţie şi pentru a asigura mai multă flexibilitate la efectuarea înlocuirii pieselor defecte.
Dacă, în timpul perioadei de diagnosticare, HP constată că reparaţia poate fi efectuată cu o piesă CSR,
HP vă va livra direct piesa respectivă pentru înlocuire. Există două categorii de piese CSR: 1) Piese
pentru care repararea de către client este obligatorie. Dacă solicitaţi HP să înlocuiască aceste piese,
veţi fi taxat cu valoarea transportului şi manoperei aferente acestui serviciu. 2) Piese pentru care
repararea de către client este opţională. Aceste piese sunt create şi pentru repararea de către client.
Dacă, totuşi, solicitaţi ca acestea să fie înlocuite de către HP, acest lucru se poate face fără costuri
suplimentare în cadrul serviciului de garanţie aferent acestui produs.

În funcţie de disponibilitate şi de accesibilitatea geografică, piesele CSR vor fi expediate pentru a fi


livrate a doua zi. Livrarea în aceeaşi zi sau în patru ore poate fi asigurată cu un cost suplimentar, dacă
zona este accesibilă. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, puteţi suna la Centrul de asistenţă tehnică HP,
iar un tehnician vă va ajuta prin telefon. HP specifică în documentaţia livrată împreună cu orice piesă
CSR dacă piesa deteriorată trebuie returnată la HP. În cazurile în care este necesar să returnaţi piesele
defecte la HP, trebuie să expediaţi piesele defecte înapoi la HP într-un anumit interval de timp, de obicei
cinci (5) zile lucrătoare. Piesele defecte trebuie returnate împreună cu documentaţia aferentă în
ambalajul furnizat. Nereturnarea piesei defecte poate conduce la taxarea dvs. de către HP pentru
înlocuire. Pentru orice piesă reparată de client, HP va plăti toate costurile de expediere şi returnare a
piesei şi va alege curierul/transportatorul care să fie utilizat.

270 Anexa B Service şi asistenţă ROWW


Asistenţă pentru clienţi
În perioada de garanţie dispuneţi de asistenţă tehnică gratuită Numerele de telefon ale ţării/regiunii pot fi găsite pe fluturaşul
prin telefon în ţara/regiunea dumneavoastră din cutia echipamentului sau pe www.hp.com/support/.

Pregătiţi denumirea, seria, data cumpărării şi descrierea


problemei produsului.

Obţineţi asistenţă non stop pe Internet www.hp.com/support/cljcm3530mfp

Obţineţi asistenţă pentru echipamentele conectate la un www.hp.com/go/macosx


calculator Macintosh

Descărcaţi utilitare, drivere şi informaţii electronice software www.hp.com/go/cljcm3530mfp_software

Comandaţi contracte suplimentare HP de service sau www.hp.com/go/macosx


întreţinere

ROWW Asistenţă pentru clienţi 271


272 Anexa B Service şi asistenţă ROWW
C Specificaţiile produsului

● Specificaţii fizice

● Consumul de energie şi emisiile acustice

● Specificaţii de mediu

ROWW 273
Specificaţii fizice
Tabelul C-1 Dimensiunile produsului

Produs Înălţime Adâncime Lăţime Greutate1

HP Color LaserJet CM3530 MFP 560,5 mm 519 mm 515 mm 43,2 kg

HP Color LaserJet CM3530fs MFP 560,5 mm 519 mm 543 mm 44,0 kg


1 Cu cartuşe de imprimare

Tabelul C-2 Dimensiunile produsului cu toate uşile şi tăvile deschise complet

Produs Înălţime Adâncime Lăţime

HP Color LaserJet CM3530 MFP 835 mm 819 mm 870,5 mm

HP Color LaserJet CM3530fs MFP 835 mm 819 mm 870,5 mm

274 Anexa C Specificaţiile produsului ROWW


Consumul de energie şi emisiile acustice
Pentru informaţii actualizate, consultaţi www.hp.com/go/cljcm3530_regulatory.

ROWW Consumul de energie şi emisiile acustice 275


Specificaţii de mediu
Condiţii de mediu Recomandată Permisă

Temperatură (imprimantă şi cartuş de 15° - 27°C (59° - 80,6°F) 0° - 35°C (32° - 95°F)
imprimare)

Umiditate relativă Umiditate relativă (RH) de 20% - 60% RH 10% - 90%

Altitudine Nu este cazul 0 - 2500 m

276 Anexa C Specificaţiile produsului ROWW


D Informaţii despre norme

● Reglementări FCC

● Programul de susţinere a produselor ecologice

● Declaraţie de conformitate

● Declaraţie de conformitate

● Declaraţii privind siguranţa

● Declaraţia Telecom

ROWW 277
Reglementări FCC
Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru dispozitivele
digitale din Clasa A, în conformitate cu secţiunea 15 din Reglementările FCC. Aceste limite sunt
destinate să ofere o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare dintr-o instalaţie
rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie la frecvenţe radio şi, dacă
nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de instrucţiuni, poate cauza interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială poate cauza
interferenţe dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va cere să elimine interferenţele pe cheltuială
proprie.

NOTĂ: Modificările aduse imprimantei care nu sunt aprobate expres de HP pot anula dreptul
utilizatorului de a opera acest echipament.

Pentru a respecta limitările impuse pentru clasa B în secţiunea 15 a Reglementărilor FCC, trebuie să
folosiţi un cablu de interfaţă ecranat.

278 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Programul de susţinere a produselor ecologice
Protecţia mediului
Compania Hewlett-Packard se angajează să furnizeze produse de calitate, fabricate într-o manieră
inofensivă pentru mediul înconjurător. Acest produs a fost proiectat cu o serie de caracteristici pentru
a reduce la minim impactul asupra mediului.

Generarea de ozon
Acest produs nu generează cantităţi apreciabile de ozon (O3).

Consumul de energie
Consumul de energie scade semnificativ în modurile Ready (Pregătit) şi Sleep (Hibernare), fapt care
determină economisirea resurselor naturale şi a celor materiale, fără a afecta nivelul ridicat de
performanţă al acestui produs. Pentru a determina nivelul de calificare ENERGY STAR® al acestui
produs, consultaţi Foaia cu informaţii referitoare la produs sau Foaia cu specificaţii. Produsele calificate
sunt listate la:

www.hp.com/go/energystar

Utilizarea hârtiei
Caracteristica opţională de imprimare duplex automată (imprimare pe ambele părţi) şi capacitatea de
imprimare N-up (mai multe pagini imprimate pe o singură pagină) pot diminua cantitatea de hârtie
utilizată şi consumul implicit al resurselor naturale.

Materiale plastice
Piesele din plastic de peste 25 de grame sunt marcate în conformitate cu standardele internaţionale,
ceea ce măreşte posibilitatea de identificare a materialelor plastice în scopul reciclării la sfârşitul
perioadei de viaţă a produsului.

Consumabile pentru imprimare HP LaserJet


Returnarea şi reciclarea cartuşelor de imprimare HP LaserJet goale se realizează simplu—gratuit—prin
partenerii globali ai HP. Informaţii şi instrucţiuni ín mai multe limbi despre acest program sunt incluse ín
toate pachetele noi cu cartuşe de imprimare şi consumabile HP LaserJet. Determinaţi reducerea
suplimentară a taxei de mediu, când returnaţi mai multe cartuşe odată, decât atunci când le returnaţi
separat.

HP se angajează să furnizeze produse şi servicii de calitate superioară, care respectă normele ecologice
din toate punctele de vedere, de la proiectare şi fabricaţie la distribuţie, utilizarea de către clienţi şi
reciclare. Când participaţi la programul HP Planet Partners, noi asigurăm reciclarea adecvată a
cartuşelor de imprimare HP LaserJet, procesarea acestora în scopul recuperării materialelor plastice şi
metalice pentru alte produse şi evitarea aruncării a milioane de tone de deşeuri la în gropile de gunoi.
Vă rugăm să reţineţi că respectivul cartuş nu vă va fi înapoiat. Vă mulţumim că aveţi o atitudine
responsabilă cu privire al mediu!

ROWW Programul de susţinere a produselor ecologice 279


NOTĂ: Utilizaţi eticheta de returnare numai pentru a înapoia cartuşele de imprimare HP LaserJet. Vă
rugăm să nu utilizaţi această etichetă pentru cartuşele HP cu cerneală, cartuşele non-HP , cartuşele
reumplute sau modificate sau pentru returnări care implică probleme de garanţie. Pentru informaţii
referitoare la reciclarea cartuşelor HP cu cerneală, vă rugăm să consultaţi pagina Web www.hp.com/
recycle.

Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare


Statele Unite şi Porto Rico
Eticheta inclusă ín cutia cartuşului de toner HP LaserJet este pentru returnarea şi reciclarea unuia sau
mai multor cartuşe de imprimare HP LaserJet, după utilizare. Urmaţi instrucţiunile aplicabile de mai jos.

Mai multe returnări (mai mult de un cartuş)

1. Ambalaţi fiecare cartuş de imprimare HP LaserJet ín cutia şi punga sa originală.

2. Legaţi cutiile împreună utilizând sfoară sau bandă adezivă . Greutatea maximă a pachetului poate
fi de 31 kg (70 lb).

3. Utilizaţi o singură etichetă de expediere pre-plătită.

SAU

1. Utilizaţi o cutie adecvată sau comandaţi o cutie gratuită pentru elemente voluminoase de la
www.hp.com/recycle sau 1-800-340-2445 (poate ţine cartuşe de imprimare HP LaserJet cu o
greutate maximă de 31 kg (70 lb) ).

2. Utilizaţi o singură etichetă de expediere pre-plătită.

Returnări separate
1. Ambalaţi cartuşul de imprimare HP LaserJet ín cutia şi punga sa originală.

2. Plasaţi eticheta de expediere pe partea frontală a cutiei.

Expediere

Pentru toate returnările de cartuşe de imprimare HP LaserJet în scopul reciclării, daţi pachetul
reprezentanţilor UPS în momentul următoarei programări de livrare sau duceţi-l la un centru de livrare
UPS autorizat. Pentru a afla adresa centrului de livrare UPS local, apelaţi 1-800-PICKUPS sau consultaţi
adresa www.ups.com. Dacă returnaţi prin intermediul USPS (U.S. Postal Service) daţi pachetul unui
curier al U.S. Postal Service sau lăsaţi-l la un birou al U.S. Postal Service. Pentru informaţii suplimentare
sau pentru a comanda etichete sau cutii suplimentare pentru returnări voluminoase, vizitaţi
www.hp.com/recycle sau apelaţi 1-800-340-2445. Cererea de preluare a pachetului de către UPS va fi
taxată la tarifele normale. Informaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

Pentru locuitorii din Alaska şi Hawaii: Nu utilizaţi eticheta UPS. Pentru informaţii şi instrucţiuni, sunaţi
la 1-800-340-2445. Serviciile Poştale americane oferă gratuit transportul pentru returnarea cartuşelor,
ca urmare a unei convenţii încheiate cu HP pentru Alaska şi Hawaii.

Returnări din afara SUA


Pentru a participa la programul de returnare şi reciclare HP Planet Partners, este suficient să urmaţi
instrucţiunile din ghidul de reciclare (care se află în interiorul ambalajului noului element pentru produs
furnizat) sau vizitaţi www.hp.com/recycle. Selectaţi ţara/regiunea de provenienţă pentru a afla informaţii
referitoare la modalitatea de returnare a componentelor de imprimare HP LaserJet.

280 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Hârtia
Acest produs poate să folosească hârtie reciclată în cazul în care aceasta îndeplineşte condiţiile
specificate în Ghidul mediilor de tipărire pentru familia de imprimante HP LaserJet. Acest produs este
adecvat pentru utilizarea de hârtie reciclată în conformitate cu EN12281:2002.

Restricţii privind materialele


Acest produs HP nu conţine mercur în adaos.

Acest produs HP conţine o baterie care poate necesita o manevrare specială la sfârşitul duratei sale de
viaţă. Bateriile conţinute de produs sau furnizate de Hewlett-Packard pentru acest produs au
următoarele caracteristici:

HP Color LaserJet seria CM3530 MFP

Tip Monofluorură de carbon - Litiu

Greutate 0,8 g

Amplasare Pe placa de formatare

Înlocuire de către utilizator No (Nu)

Pentru informaţii în legătură cu reciclarea, accesaţi www.hp.com/recycle sau contactaţi autorităţile


locale sau Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice


din Uniunea Europeană
Prezenţa acestui simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că nu poate fi aruncat
împreună cu gunoiul menajer. În schimb, este răspunderea dvs. să scoateţi din uz echipamentul uzat
predându-l la punctul de colectare indicat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate.
Colectarea şi reciclarea separată a echipamentelor uzate la scoaterea din folosinţă ajută la conservarea
resurselor naturale şi asigură reciclarea acestora într-un mod care protejează sănătatea oamenilor şi
mediul înconjurător. Pentru informaţii suplimentare despre locaţiile în care puteţi preda echipamentele
uzate pentru reciclare, contactaţi primăria locală, serviciul de salubrizare care deserveşte gospodăria
dvs. sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.

Substanţe chimice
HP şi-a luat angajamentul de a furniza clienţilor informaţii despre substanţele chimice din produsele
sale, respectând cerinţe legale precum REACH (Regulamentul CE Nr. 1907/2006 al Parlamentului

ROWW Programul de susţinere a produselor ecologice 281


European şi al Consiliului). Un raport cu informaţii chimice pentru acest produs este disponibil la adresa:
www.hp.com/go/reach.

Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS)


Foile cu informaţii de siguranţă materială (MSDS) pentru consumabilele ce conţin substanţe chimice
(de exemplu toner) pot fi obţinute accesând site-ul Web al HP la adresa www.hp.com/go/msds sau
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Pentru informaţii suplimentare


Pentru a obţine informaţii despre aceste subiecte legate de protecţia mediului:

● Specificaţii legate de protecţia mediului pentru acest produs şi pentru alte produse HP corelate

● Angajamentul HP privind protecţia mediului

● Sistemul HP de management ecologic

● Programul HP de returnare şi reciclare a produselor, la sfârşitul duratei de viaţă

● Specificaţii privind siguranţa materialelor

Vizitaţi www.hp.com/go/environment sau www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

282 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Declaraţie de conformitate
Declaraţie de conformitate
conform ISO/IEC 17050–1 şi EN 17050–1
Numele producătorului: Hewlett-Packard Company
DoC#: BOISB-0802–01–rel. 1.0
Adresa producătorului: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
declară că produsul
Numele produsului: HP Color LaserJet CM3530 MFP
Număr de identificare a modelului în BOISB-0802-01
nomenclator:2)
Opţiunile produsului: TOATE

Cartuşe de toner: CE250X, CD250A, CE251A, CE252A, CE253A


se conformează următoarelor Specificaţii de produs:
Siguranţă: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 A1 +A2 (Produs Laser/LED de clasă 1)
GB4943-2001
EMC: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 – Clasa A1)3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998+A1 + A2
Titlul FCC 47 CFR, Partea 15 Clasa A / ICES-003, versiunea 4
GB9254-1998, GB17625.1–2003
Informaţii suplimentare:
Acest produs respectă cerinţele directivei EMC 2004/108/CE şi ale directivei privind echipamentele de joasă tensiune 2006/95/CE, purtând,

în consecinţă, marcajul CE .
Acest dispozitiv respectă prevederile din Partea a 15-a din Reglementările FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1)
acest dispozitiv nu produce interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv
interferenţe care pot produce o funcţionare nedorită.
1) Produsul a fost testat într-o configuraţie tipică cu sisteme de computere personale Hewlett-Packard.
2) Pentru motive de reglementare, acest produs are asociat un Număr de identificare în nomenclator. Acest număr nu trebuie confundat cu
numele produsului sau cu numărul produsului.
3) Produsul îndeplineşte cerinţele normelor EN55022 şi CNS13438 Clasa A, caz în care sunt valabile următoarele informaţii: „Avertisment -
Acesta este un produs din clasa A. În mediu casnic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul
să ia măsurile adecvate.”
Boise, Idaho , USA

1 martie 2008
Doar pentru subiecte de conformitate:
Contact european: Oficiul local de vânzări şi service Hewlett-Packard, sau Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germania, (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates
Contact SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,
(Telefon: 208-396-6000)

ROWW Declaraţie de conformitate 283


Declaraţie de conformitate
Declaraţie de conformitate
conform ISO/IEC 17050–1 şi EN 17050–1
Numele producătorului: Hewlett-Packard Company
DoC#: BOISB-0802–02–rel. 1.0
Adresa producătorului: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
declară că produsul
Numele produsului: HP Color LaserJet CM3530fs MFP
Accesorii5) BOISB-0703-00 – Accesoriu 500 de fax analogic HP LaserJet MFP
Număr de identificare a modelului în BOISB-0802-02
nomenclator:2)
Opţiunile produsului: TOATE

Cartuşe de toner: CE250X, CD250A, CE251A, CE252A, CE253A


se conformează următoarelor Specificaţii de produs:
Siguranţă: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 A1 +A2 (Produs Laser/LED de clasă 1)
GB4943-2001
EMC: CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 – Clasa A1)3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998+A1 + A2
Titlul FCC 47 CFR, Partea 15 Clasa A / ICES-003, versiunea 4
GB9254-1998, GB17625.1–2003
TELECOM ES 203 021; FCC Titlul 47 CFR, Partea 684)
Informaţii suplimentare:
Acest produs respectă prevederile directivei EMC 2004/108/CE, ale directivei privind echipamentele de joasă tensiune 2006/95/CE şi ale

directivei R&TTE 1999/5/CE (Anexa II), purtând, în consecinţă, marcajul CE .


Acest dispozitiv respectă prevederile din Partea a 15-a din Reglementările FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1)
acest dispozitiv nu produce interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv
interferenţe care pot produce o funcţionare nedorită.
1) Produsul a fost testat într-o configuraţie tipică cu sisteme de computere personale Hewlett-Packard.
2) Pentru motive de reglementare, acest produs are asociat un Număr de identificare în nomenclator. Acest număr nu trebuie confundat cu
numele produsului sau cu numărul produsului.
3) Produsul îndeplineşte cerinţele normelor EN55022 şi CNS13438 Clasa A, caz în care sunt valabile următoarele informaţii: „Avertisment -
Acesta este un produs din clasa A. În mediu casnic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul
să ia măsurile adecvate.”
4) În plus faţă de standardele de mai sus, acest produs a obţinut aprobările de telecomunicaţii şi respectă standardele pentru ţările/regiunile
în care este comercializat.
5) Acest produs utilizează un modul accesoriu de fax analogic al cărui număr de conformitate a modelului este BOISB-0703-00, după cum
este necesar pentru îndeplinirea cerinţelor normative în ţările/regiunile în care produsul va fi comercializat.
Boise, Idaho , USA

1 martie 2008
Doar pentru subiecte de conformitate:
Contact european: Oficiul local de vânzări şi service Hewlett-Packard, sau Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germania, (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates
Contact SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,
(Telefon: 208-396-6000)

284 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Declaraţii privind siguranţa
Siguranţă laser
Centrul pentru echipamente şi sănătate radiologică (CDRH) din cadrul U.S. Food and Drug
Administration a implementat reglementări pentru produsele laser fabricate începând cu 1 august 1976.
Respectarea acestora este obligatorie pentru produsele comercializate în SUA. Echipamentul este
certificat ca produs laser din „clasa 1” în standardul pentru radiaţii al Departamentului pentru Sănătate
şi Servicii Publice (DHHS) conform acordului pentru controlul radiaţiilor în scopul asigurării sănătăţii şi
siguranţei din 1968. Deoarece radiaţiile emise în interiorul echipamentului sunt complet izolate de
învelişul de protecţie şi suprafeţele externe, raza laser nu poate părăsi incinta în timpul funcţionării în
condiţii normale.

AVERTISMENT! Folosirea controalelor, efectuarea reglajelor sau parcurgerea procedurilor în alt mod
decât se specifică în ghidul utilizatorului poate determina expunerea la radiaţii periculoase.

Reglementări DOC (Canada)


Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Declaraţie VCCI (Japonia)

Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia)

Declaraţie EMC (Coreea)

Declaraţie EMI (Taiwan)

ROWW Declaraţii privind siguranţa 285


Declaraţie pentru laser (Finlanda)
Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CM3530, CM3530fs, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1


laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CM3530, CM3530fs - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa


toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig


laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

286 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Tabel de substanţe (China)

ROWW Declaraţii privind siguranţa 287


Declaraţia Telecom
Modelele HP Color LaserJet CM3530fs MFP au deja instalat Accesoriu 500 de fax analogic HP LaserJet
MFP pentru a asigura comunicaţia cu reţeaua publică de telefonie pe linie comutată (PSTN) pentru
funcţionalitatea de fax. Consultaţi Accesoriu 500 de fax analogic HP LaserJet MFP Ghidul de fax unde
se găsesc toate informaţiile despre aprobările conform normelor în vigoare şi toate notele de
reglementare asociate cu funcţionalitatea de fax şi cu acest dispozitiv.

288 Anexa D Informaţii despre norme ROWW


Index

Simboluri/Numerice adresă, imprimantă asistenţă


ştergerea hard disk-ului 184 Macintosh, depanare 250 legături pe serverul Web
ştergerea în siguranţă de pe adresă IP încorporat 181
disc 184 Macintosh, depanare 250 online 132, 271
afişare grafică, panou de pagini HP Printer Utility 72
A control 12 asistenţă, panou de control 15
accesorii agendă de adrese, e-mail asistenţă clienţi
comandă 254 funcţie de completare legături pe serverul Web
numere de reper 255 automată 160 încorporat 181
accesoriu de capsare/stivuire agende, e-mail online 271
specificaţii, fizice 273 import 180 asistenţă online 271
accesoriu de fax suport LDAP 156 asistenţă online, panou de
conectarea liniei agende, e-mail control 15
telefonice 168 adăugarea adreselor 161 asistenţă pentru clienţi
fax digital 170 curăţare 54 pagini HP Printer Utility 72
accesoriu de imprimare duplex ştergerea adreselor 162 asistenţă tehnică
specificaţii, fizice 273 agende de adrese, e-mail online 271
accesoriu EIO liste de destinatari 161 avertismente 2
setări 31 liste de destinatari, creare 161
accesoriu fax alerte, e-mail 73 B
rezolvarea problemelor 244 alerte prin e-mail 73 baterii incluse 281
activităţi de imprimare 127 alimentare blocaj
actualizare firmware, consum 275 uşa din dreapta jos 227
Macintosh 72 depanare 212 blocaje
actualizare firmware de la distanţă alimentator cu documente alimentator de
(RFU) 207 copiere documente pe două documente 228
ADF feţe 148 cauze frecvente 217
capacitate 5 alimentator de documente cuptor 219
copiere din 147 blocaje 228 plicuri 233
curăţare sistem de copiere documente faţă- recuperare 229
alimentare 202 verso 148 tava 1 224
dimensiuni acceptate 159 ambele feţe, copiere 148 tava 2 225
administrare ambele feţe, tipărire pe tava 3 226, 227
consumabile 187 setări Macintosh 72 tavă de ieşire 223
EPC 175 anulare uşa din dreapta 219
EWS 178 operaţii de copiere 153 blocaje de hârtie 217
pagini informative 172 tipărire 128 blocare
administrare reţea 83 meniurile panoului de
adresare IP 82 control 185
blocare resurse, Macintosh 72

ROWW Index 289


butoane, panou de control caracteristici 5 cerinţe pentru browser
ecran senzitiv 15 caracteristici de conectivitate 6 server Web încorporat 178
localizare 12 caracteristici de securitate 6 cerinţe pentru browser Web
buton Asistenţă, panou de control, caracteristici ecologice 4 server Web încorporat 178
ecran senzitiv 15 carcasă/stativ cerinţe referitoare la spaţiu 273
buton Început, panou de control, specificaţii, fizice 273 ciclu de funcţionare 5
ecran senzitiv 15 Card Enhanced I/O ciclu de funcţionare lunar 5
butonul Error (Eroare), ecranul tactil număr de reper 256 color
de pe panoul de control 15 carduri EIO imprimare ín tonuri de gri 136
butonul Menu (Meniu) 12 instalare 199 comandare
butonul Reset (Resetare) 12 număr de reper 256 consumabile prin serverul Web
butonul Sleep (Economisire) 12 cartuş de imprimare încorporat 181
butonul Start 12 administrare 187 comandă
butonul Start, panou de control, cartuşe consumabile şi accesorii 254
ecran senzitiv 15 comandare prin serverul Web comenzi
butonul Status (Stare) 12 încorporat 181 numere de reper pentru 255
butonul Stop 12 depozitare 187 comutator alimentare,
butonul Stop, ecranul tactil de pe garanţie 260 localizare 8
panoul de control 15 intervale de înlocuire 188 comutator pornire/oprire,
butonul Warning (Avertisment), înlocuire 188 localizare 8
ecranul tactil de pe panoul de meniu de gestionare 29 conectivitate
control 15 non-HP 187 USB 80
reciclare 279 conector-LAN 6
C cartuşe, imprimare configurare
cablu, USB numere de reper 255 tăvi 108
cod produs 256 cartuşe de imprimare configurare intrări/ieşiri
cabluri garanţie 260 setări 31
USB, depanare 243 intervale de înlocuire 188 configuraţie USB 80
calea de imprimare automată pe înlocuire 189 configuraţii, modele 3
două feţe meniu de gestionare 29 consumabile
copierea documentelor 148 numere de reper 255 comandare 254
calibrarea scanerului 51 reciclare 279 comandare prin serverul Web
calibrare scaner 51, 206 cartuşe de tipărire încorporat 181
calitate comandare prin serverul Web consumabile 187
depanare 239 încorporat 181 contrafăcute 187
calitatea imprimării depozitare 187 intervale de înlocuire 188
depanare 239 non-HP 187 înlocuire 188
calitate de imprimare stare Macintosh 77 localizare 188
mediu 241 cartuşe de toner. Vezi cartuşe de meniu de gestionare 29
calitate la ieşire imprimare meniu Resetări 54
depanare 239 casetă de capse non-HP 187
capace, localizare 8 încărcare 125 numere de reper 255
capacitate ceas pagină de stare,
ADF 5 setare 114 imprimare 172
capsare 124, 125 ceas de timp real 114 reciclare 279
capsator cerinţe de sistem stare, vizualizare cu HP Printer
alimentare cu capse 125 server Web încorporat 178 Utility 72
capse, încărcare 125 cerinţe de temperatură 276 stare, vizualizare cu serverul
caracteristica Disk Erase (Ştergere cerinţe de umiditate 276 Web încorporat 179
disc) 184

290 Index ROWW


consumabile, stare cuptor listă de verificare 212
HP Easy Printer Care 175 blocaje 219 meniu 51
consumabile curăţare 205 mesaje panou de control 216
anticontrafacere 187 curăţare pagini goale 243
consumabile contrafăcute 187 cuptor 205 paginile nu se tipăresc 243
consumabile non-HP 187 despre 202, 203 probleme de conectare
container de stocare ecran tactil 202 directă 246
specificaţii, fizice 273 exterior echipament 202 probleme de reţea 246
controlare operaţii de geam 202 probleme Macintosh 250
imprimare 109 role alimentator de probleme manipulare
convenţii, document 2 documente 203 hârtie 230
convenţii document 2 sistem de alimentare tipărire duplex 234
coperţi 74, 129 ADF 202 depozitare
copiere cartuşe de tipărire 187
anulare 153 D descoperire echipamente 81
calitate, depanare 239 dată, setare 26, 114 detectare automată folii
caracteristici 7 Declaraţia EMC pentru transparente 108
de pe geam 146 Coreea 285 dezactivare
din alimentatorul cu Declaraţie de conformitate 283, AppleTalk 85
documente 147 284 DLC/LLC 85
documente cu două feţe 148 Declaraţie de siguranţă pentru laser IPX/SPX 85
documente faţă-verso 148 (Finlanda) 286 protocoale de reţea 85
fotografii şi cărţi 151 declaraţie EMI pentru dezafectare, la sfârşitul duratei de
mai multe originale 152 Taiwan 285 viaţă 281
modul Operaţie 152 declaraţie VCCI (Japonia) 285 dezafectare la sfârşitul duratei de
setare opţiuni 144 declaraţii de conformitate viaţă 281
setări 145 Declaraţie de dezinstalarea software-ului
specificaţii de viteză 5 conformitate 283, 284 Windows 64
copiere faţă-verso 148 declaraţii de reglementare dezinstalare software
copiere pe ambele feţe 148 programul de susţinere a Macintosh 70
copii, număr de produselor ecologice 279 diagnostice
Windows 133 declaraţii de siguranţă 285, 286 reţele 34
culoare declaraţii de siguranţă laser 285, dimensiuni de hârtie
corespondenţă 138 286 particularizate 91
HP ImageREt 3600 140 defecte, repetitive 240 DIMM (dual inline memory
imprimare eşantioane de defecte repetitive, depanare 240 modules)
culori 139 densitate instalare 194
Neutral Grays (Nuanţe de gri setări 72 DIMM-uri (dual inline memory
neutre) 136 depanare modules)
opţiuni semiton 136 adrese porţi 245 numere de reper 255
culori blocaje 217 DIMM-uri de memorie
administrare 135 cabluri USB 243 securitate 186
gestionare 136 calitate 239 director de fişiere, imprimare 173
imprimate vs. de pe defecte repetitive 240 dpi, setări 72
monitor 138 fişiere EPS 251 drivere
potrivirea ca eşantion de folii transparente 232 acceptate 59
carte 138 folii transparente pentru Macintosh, depanare 250
reglare 136 proiecţii 241 presetări (Macintosh) 74
sRGB 137, 141 imprimare lentă a scurtături (Windows) 129
utilizare 135 paginilor 243 setări 62, 63, 70, 71

ROWW Index 291


setări Macintosh 74 faţă-verso, tipărire funcţie 3
tipuri de hârtie 92 setări Macintosh 72
universal 60 fax G
Windows, deschidere 129 analogic 168 garanţie
drivere de emulare PS 59 configurare caracteristici 168 cartuşe de imprimare 260
drivere PCL fax analogic 168 Depanare de către client 270
universal 60 programare a imprimării 27 licenţă 262
Driver universal de tipărire 60 fax prin Internet 170 produs 258
Driver universal de tipărire HP 60 fax prin reţea LAN 170 gateway-uri
duplex fax Windows 2000 170 configurare 156
copierea documentelor 148 fila Informaţii, server Web geam
duplexor încorporat 179 curăţare 202
setări Macintosh 72 fila Reţea, server Web dimensiuni acceptate 159
încorporat 181 geam scaner
E fila Setări, server Web curăţare 202
Easy Printer Care 175 încorporat 179 General Protection FaultException
ecran tactil, curăţare 202 fila Trimitere digitală, server Web OE (Defecţiune/Excepţie OE
ecranul Început, panou de încorporat 180 privind protecţia generală) 249
control 14 filă Services (Servicii) grafică pentru afaceri
e-mail Macintosh 77 imprimare 120
agende de adrese 161 filigrane
despre 156, 159 Windows 130 H
funcţie de completare firmware, upgrade 207 hard disc
automată 160 fişiere EPS, depanare 251 ştergere 184
încărcare documente 159 fişiere PPD (PostScript Printer hard discuri
setări operaţie 163 Description) criptate 185
setări server Web incluse 72 numere de reper 256
încorporat 180 flux de lucru, trimitere către 165 Harnaşament pentru interfeţe
suport LDAP 156 Foaie de date despre siguranţa externe (FIH - Foreign Interface
suport SMTP 156 materialelor (MSDS) 282 Harness) 10
trimitere documente 159 folder de reţea, scanare şi trimitere hartă meniu
e-mail în 164 meniul Informaţii 17
configurare 156 foldere hartă meniuri
liste de destinatari 161 trimitere în 164 imprimare 172
rezolvare probleme 245 fonturi hârtie
scanare 156 fişiere EPS, depanare 251 capsare 124
setări panou de control 158 incluse 5 coperţi, utilizare hârtie
validare adrese porţi 245 încărcare Macintosh 72 diferită 129
erori listă, imprimare 18, 173 dimensiune, selectare 129
software 248 fonturi TrueType incluse 5 dimensiune personalizată,
erori de operare ilegală 249 formator selectare 129
erori Spool32 249 securitate 186 dimensiuni acceptate 89
EWS fotografii dimensiuni particularizate 91
caracteristici 178 copiere 151 dimensiuni personalizate, setări
Explorer, versiuni suportate îmbunătăţire calitate Macintosh 74
server Web încorporat 178 tipărire 129 format, selectare 129
încărcare 159 încărcare 100
F reducere efect de ochi încărcare tava 3 106
faţă-verso, copiere 148 roşii 129 orientare pentru încărcare 96
FTP, trimitere către 165 pagini per coală 75

292 Index ROWW


prima pagină 74 Î lumină atenţionare
primele şi ultimele pagini, încărcare localizare 12
utilizare hârtie diferită 129 capse 125 lumină date
selectare 109 dimensiuni acceptate 159 localizare 12
sursă 109 documente, dimensiuni lumină pregătit
tip 109 acceptate 159 localizare 12
tip şi dimensiune 109 geam scaner 159 lumini
tipuri acceptate 92 tava 1 100 panou de control 12
hârtie, comandă 254 tava 2 102
hârtie cu antet, încărcare 133 încărcarea suporturilor de M
hârtie lucioasă, acceptată 120 imprimare Macintosh
hârtie specială configurare 96 AppleTalk 85
indicaţii 95 încărcare fişier, Macintosh 72 asistenţă 271
hărţi impermeabile îndepărtare software card USB, depanare 252
imprimare 122 Macintosh 70 dezinstalare software 70
HP Customer Care 271 înlocuire drivere, depanare 250
HP Easy Printer Care consumabile 188 HP Printer Utility 72
browsere acceptate 65 întârziere, hibernare 115 probleme, depanare 250
descărcare 65 întreruperea unei solicitări de redimensionare
deschidere 175 imprimare 128 documente 74
descriere 65 setări AppleTalk 34
opţiuni 175 J setări driver 71, 74
sisteme de operare Jetadmin sisteme de operare
acceptate 65 actualizări firmware 209 acceptate 70
Utilizarea 175 Jetadmin, HP Web 65, 183 software 72
HP Printer Utility 72 jurnal activitate, fax 173 mai multe pagini per coală
HP Printer Utility, Macintosh 72 jurnal de activitate al faxului Windows 130
HP Web Jetadmin ştergere 54 mască de subreţea 83
actualizări firmware 209 jurnal de operaţii cu utilizarea măsuri de precauţie 2
culorilor, imprimare 173 mediu, specificaţii 276
I mediul produsului
imprimare L rezolvare probleme 241
depanare 243 Ledul „Puls” 237 memorie
hărţi impermeabile 122 leduri caracteristici 5
semne de exterior 122 formator 235 inclusă 3, 72
sertar ieşire, selectare 111 leduri formator 235 numere de reper 255
specificaţii de viteză 5 licenţă, software 262 meniul
imprimarea din tava 2 102 limbaje, imprimantă 5 Print Quality (Calitate
imprimare duplex limbaje imprimantă 5 imprimare) 47
orientare pentru încărcare Linia directă HP pentru meniul Administrare 28
hârtie 96 fraudă 187 meniul Administrare, panou de
imprimare faţă-verso linie directă pentru fraudă 187 control 16
orientare pentru încărcare linie telefonică, conectarea meniul Configurare iniţială 31
hârtie 96 accesoriului de fax 168 meniul Configurare trimitere 42
imprimare ín tonuri de gri 136 listă de apelare rapidă, meniul Default Job Options (Opţiuni
informaţii despre produs 1 imprimare 173 prestabilite pentru operaţii) 19
instalare listă numere de fax blocate, meniul Device Behavior
carduri EIO 199 imprimare 173 (Comportament echipament) 43
Internet Explorer, versiuni suportate liste de destinatari 161 Meniul E-mail Setup (Configurare e-
server Web încorporat 178 mail) 42

ROWW Index 293


meniul Fax Setup (Configurare hard discuri 256 pagini pe minut 5
fax) 39 memorie 255 pagini per coală
meniul Informaţii 17 Windows 130
meniul Oră/Programare, panou de O panou de control
control 26 ochi roşii, reducere efect 129 asistenţă 15
meniul Resetări, panou de operaţii aspect 12
control 54 setări Macintosh 72 blocarea meniurilor 185
meniul Service, panou de operaţii, stocare butoane 12
control 55 setări 28 butoane ecran senzitiv 15
meniuri, panou de control operaţii private curăţare panou tactil 202
Administrare 16, 28 Windows 131 ecran e-mail 158
blocare 185 oprirea unei cereri de ecranul Început 14
Configurare iniţială 31 imprimare 128 indicatoare luminoase 12
Configurare trimitere 42 oprirea unei cereri de tipărire 128 localizare 8
Fax Setup (Configurare oprirea unei solicitări de meniul Administrare 16, 28
fax) 39 imprimare 128 meniul Configurare iniţială 31
Informaţii 17 opţiuni avansate de tipărire meniul Configurare
Oră/Programare 26 Windows 133 trimitere 42
Service 55 opţiuni culori 132 meniul Fax Setup (Configurare
meniuri, panoul de control oră, setare 26, 114 fax) 39
E-mail Setup (Configurare e- oră de activare, setare 27 meniul Informaţii 17
mail) 42 oră trezire, setare 115 meniul Resetări 54
Resetări 54 ordine pagini, modificare 133 meniul Service 55
mesaje orientare meniu Oră/Programare 26
alerte prin e-mail 73 hârtie, în timpul încărcării 96 mesaje, tipuri de 215
tipuri de 215 setare, Windows 130 setări 62, 70
mesaje de eroare orientare peisaj panoul de control
alerte prin e-mail 73 setare, Windows 130 meniul E-mail (Configurare e-
panou de control 216 orientare portret mail) 42
tipuri de 215 setare, Windows 130 Parametri TCP/IP, configurare
mod antet alternativ 133 manuală 83, 84
modele 3 P piese
mod Hibernare pagină configurare comandare 255
setări 26, 28 Macintosh 72 placă server de imprimare
modul Operaţie, copiere 152 pagină de configurare instalare 199
imprimare 172 Plăci ethernet 6
N meniu Informaţii 17 plicuri
Netscape Navigator, versiuni pagină de configurare protocoale, blocaje 233
suportate imprimare 38 încărcare în tava 1 100
server Web încorporat 178 pagină de curăţare, orientare pentru încărcare 96
Neutral Grays (Nuanţe de gri imprimare 205 poartă
neutre) 136 pagină de utilizare, configurare 157
note 2 imprimare 172 poartă, setare valoare
număr de serie pagini implicită 83
localizare 10 goale 243 poartă implicit, setare 83
numere de reper imprimare lentă 243 porturi
accesorii 255 nu se tipăresc 243 depanare Macintosh 252
cartuşe 255 pagini goale incluse 6
cartuşe de imprimare 255 depanare 243 localizare 10
pagini informative 172

294 Index ROWW


porturi de interfaţă caracteristici de reţele 34
incluse 6 conectivitate 6 Windows 249
localizare 10 configurare 81 riglă, defect repetitiv 240
port USB configurare adrese porţi 157 role
depanare 243 descoperire echipamente 81 curăţare alimentator de
depanare Macintosh 252 dezactivare protocoale 85 documente 203
porţi diagnostice 34
testare 157 HP Web Jetadmin 183 S
validare adrese 245 instalare carduri EIO 199 scalare documente
PPD-uri mască de subreţea 83 Macintosh 74
incluse 72 pagină de configurare Windows 130
presetări (Macintosh) 74 protocoale, imprimare 38 scanare
prima pagină poartă implicit 83 specificaţii de viteză 5
utilizare hârtie diferită 74 protocoale acceptate 81 scanare către e-mail
prioritate, setări 62, 70 securitate 34 agende de adrese 161
produs fără mercur 281 servere de imprimare despre 156, 159
Programul de susţinere a incluse 3 încărcare documente 159
produselor ecologice 279 servere SMTP 156 setări operaţie 163
protocoale, reţea 81 setări AppleTalk 34 setări server Web
setări DLC/LLC 34 încorporat 180
R setări IPX/SPX 34 suport LDAP 156
rapoarte de fax, imprimare 18, setări Macintosh 73 suport SMTP 156
173 setări TCP/IP 31 trimitere documente 159
raport apel, fax 173 setări viteză legătură 37 scanare către e-mail
raport coduri de facturare, testare setări SMTP 157 configurare 156
fax 173 validare adrese porţi 245 liste de destinatari 161
realizare upgrade firmware 207 reţinere, operaţie setări 156
reciclare accesare 117 setări panou de control 158
Programul HP ecologic şi de caracteristici 117 scanare şi trimitere în fluxul de
returnare a materialelor pentru revocarea unei solicitări de lucru 165
imprimare 280 imprimare 128 scanare şi trimitere într-un
redimensionare documente rezoluţie folder 164
Macintosh 74 depanarea calităţii 239 schimbare
Windows 130 setări 72 memorie 194
Reglementări DOC (Canada) 285 specificaţii 5 scurtături 129
reglementări FCC 278 rezoluţie, ajustare 129 securitate
Resolution Enhancement rezolvare blocarea meniurilor panoului de
technology (REt) 72 probleme de conectare control 185
restabilirea setărilor din directă 246 EWS 184
fabrică 214 probleme de reţea 246 hard disc criptat 185
restricţii privind materialele 281 rezolvarea problemelor setări 34
REt (Resolution Enhancement buton Error (Eroare), ecranul ştergere în siguranţă a
technology) 72 tactil al panoului de discului 184
reţea control 15 semne de exterior
parolă, schimbare 83 mediu 241 imprimare 122
parolă, setare 83 rezolvare probleme sertare
reţele alerte prin e-mail 73 selectare 111
adresă IP 82, 83, 84 blocaje 217 sertare ieşire
AppleTalk 85 e-mail 245 selectare 111
mesaje, tipuri de 215

ROWW Index 295


sertar ieşire ADF hârtie cu dimensiuni software UNIX 67
selectare 111 personalizate 74 specificaţii
sertar ieşire standard Job Storage (Stocare caracteristici 5
selectare 111 operaţii) 76 electric şi acustic 275
server de imprimare HP Jetdirect setări IPX/SPX 85 fizice 273
instalare 199 setările din fila Culori 77 mediu de operare 276
leduri 235 setările driverului Macintosh specificaţii acustice 275
modelele care în includ 3 filigrane 75 specificaţii de viteză 5
setări 31 setări pagină cu dimensiuni specificaţii fizice 273
server de imprimare Jetdirect personalizate specificaţiile mediului de
instalare 199 Macintosh 74 operare 276
leduri 235 setări prestabilite specificaţii privind
modelele care în includ 3 meniul Resetări 54 alimentarea 275
setări 31 setări RGB 137, 141 stare
servere LDAP setări sRGB 137, 141 ecranul Început, panou de
conectare la 156 setări TCP/IP 31 control 14
setări server Web setări timp de expirare 31 filă Services (Servicii)
încorporat 180 setări viteză legătură 37 Macintosh 77
validare adrese porţi 245 sisteme de operare HP Easy Printer Care 175
servere SMTP acceptate 58, 70 HP Printer Utility,
conectare la 156 site-uri Web Macintosh 72
configurare adresă poartă 157 asistenţă clienţi 271 mesaje, tipuri de 215
testare 157 asistenţă clienţi server Web încorporat 179
validare adrese porţi 245 Macintosh 271 stare consumabile, fila Services
server Web încorporat driver universal de tipărire 60 (Servicii)
asociere parolă 184 HP Web Jetadmin, Windows 132
caracteristici 178 descărcare 183 stare consumabile, filă Services
fila Trimitere digitală 180 rapoarte de fraudă 187 (Servicii)
setare IPX/SPX 34 Site-uri Web Macintosh 77
setare pentru hibernare Foaie de date despre siguranţa stare echipament
întârziere 115 materialelor (MSDS) 282 filă Services (Servicii)
timp activare 115 software Macintosh 77
setări acord de licenţă pentru stare produs
culori 140 software 262 HP Easy Printer Care 175
drivere 63, 71 dezinstalare Macintosh 70 stocare, operaţie
presetări driver dezinstalare pentru accesare 117
(Macintosh) 74 Windows 64 caracteristici 117
prioritate 62, 70 HP Easy Printer Care 65, setări Macintosh 76
restabilire setări din 175 stocare, operaţii
fabrică 214 HP Printer Utility 72 setări 28
reţea, modificare 83 HP Web Jetadmin 65 setări Macintosh 72
reţea, vizualizare 83 Macintosh 72 stocare operaţie
setări AppleTalk 34, 85 probleme 248 accesare 117
Setări Bonjour 73 server Web încorporat 65 stocare operaţii
setări de economie setări 62, 70 caracteristici 117
hibernare şi activare 114 sisteme de operare setări Macintosh 76
setări DLC/LLC 34, 85 acceptate 58, 70 Windows 131
setări driver Macintosh software HP-UX 67 sugestii 2
filă Services (Servicii) 77 software Linux 67 suport de imprimare
software Solaris 67 încărcare în tava 1 100

296 Index ROWW


suport de tipărire setări Macintosh 73 suport SMTP 156
dimensiuni personalizate, setări specificaţii, fizice 273 trimitere documente 159
Macintosh 74 tăvi, ieşire trimitere către e-mail
pagini per coală 75 capacitate 94 liste de destinatari 161
prima pagină 74 tăvi, stare validare adrese porţi 245
suporturi de imprimare HP Easy Printer Care 175 trimitere digitală
capsare 124, 125 tăvi de ieşire configurare e-mail 156
dimensiuni acceptate 89 localizare 8 flux de lucru 165
suporturi de imprimare teme cromatice 137 foldere 164
acceptate 89 teste încărcare documente 159
suporturi speciale reţele 34 setări server Web
indicaţii 95 text colorat încorporat 180
tipărire ca negru 133 suport LDAP 156
T tipărire, cartuşe suport SMTP 156
taste, panou de control stare Macintosh 77 trimitere digitală prin fax 170
ecran senzitiv 15 tipărire duplex Trimitere în fluxul de lucru 165
localizare 12 Windows 130 Trimitere în folder 164
tava 1 tipărire faţă-verso trimitere prin fax, digital 170
capacitate 94 Windows 130
Tava 1 tipărire N-up U
blocaje 224 Windows 130 umiditate
imprimare faţă-verso 76 tipărire pe ambele feţe rezolvare probleme 241
tava 2 Windows 130 unitate de colectare a tonerului
capacitate 94 tipărire pe două feţe înlocuire 192
Tava 2 setări Macintosh 72 Uniunea Europeană, scoatere din
blocaje 225 tipuri de litere uz 281
Tava 3 incluse 5 uşa din dreapta
blocaje 226, 227 toner blocaje 219
tavă de 500 de coli de hârtie şi setare densitate 72 uşa din dreapta jos
suporturi grele transmisie către e-mail blocaje 227
specificaţii, fizice 273 setări operaţie 163 utilitare acceptate
tavă de ieşire transmisie către e-mail pentru Macintosh 73
blocaje 223 setări 158
localizare 8 transmisie digitală V
tavă de ieşire standard agende de adrese 161 validare adrese porţi 245
localizare 8 despre 156, 159 verificare şi păstrare
tavă pentru 500 de coli de hârtie şi meniul Setup (Configurare) 42 Windows 131
pentru suporturi grele setări operaţie 163 viteză procesor 5
modele ce includ 3 setări panou de control 158
tăvi trimitere documente 159 W
capacitate 94 validare adrese porţi 245 Web Jetadmin
configurare 108 trimiterea digitală actualizări firmware 209
detectare automată folii liste de destinatari 161 Windows
transparente 108 trimitere către e-mail drivere acceptate 59
imprimare faţă-verso 76 agende de adrese 161 driver universal de tipărire 60
incluse 3 despre 156, 159 rezolvare probleme 249
încărcare 96 încărcare documente 159 setări driver 63
orientare hârtie 96 setări server Web sisteme de operare
selectare hârtie 109 încorporat 180 acceptate 58
suport LDAP 156

ROWW Index 297


298 Index ROWW
© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CC519-90944*
*CC519-90944*
CC519-90944