Sunteți pe pagina 1din 274

I) oesii

de

CrDiDe5Cti
*
Librria Socecil & Co.

www.dacoromanica.roPretul Lei 1,50.

Stab. vatic 1. V. Smolt.

POESII
DE

MIHAIL EMINESCU
e.....4(......9

Cditia a opta
*

opta I-Die de escemplare

eu o ootita blografica de U. r})alore5cu

ovIServz

131.TCURET1
Cditura bibrarlei 5oceci., : eomp.
1901

www.dacoromanica.ro

63179. Stabilimentul grafie I. V. Saadi. Bucureftt.

www.dacoromanica.ro

PREFATA LA EDITIA D'INTAI

aolectia de fata cuprinde toate poesiile lui


Eminescu, publicate in Convorbiri Literare

de vre-o doisprezece ani incoace, precum ei


cele afhte pana acum numai in manuscript
pe la unele persoane particulare.
Publicarea se face in lipsa poetului din
tarit. El a fost totdeauna prea impersonal i
prea nepasiltor de soarta lucrarilor sale, pentru a fi putut fi induplecat sa se ingrijeasca
insus de o asernenea culegere, cu toate staruinta amicilor si literari.
Poesiile, asa cum se presenta in paginele
urmatoare, nu sunt dar rev6zure de Eminescu
i sunt prin urrnare lipsite de indreptarile ce

avea de gand sa le faca, cel putin la cele


vechi (Yenere fi Madond, Mortua est, Egipetul,
Noaptea, Anger de paai, Imptrat i proktar, Itugdeiunea unui Due, Anger i Demon).

www.dacoromanica.ro

11/

Daca totu am publicat aceste poesii im-

preuna cu celelalte aa cum se gasese, am


facut'o dintr'un sinitimnt de datorie literar.
Trebuiau sa devie mai uor accesibile Dentru
iubitorii de literatura noastra toate scrierile

poetice, chiar i cele incepRoare, ale unui


au tor, care a fost inzestrat cu darul de a intrupa adanca sa simtire i cele mai inane
gandiri intr'o frumuseta de forme, sub al carei

farmec limba romilna pare a priini o noua


viatd.
C. JYTaiorescu.

Bucureti, Decemvrie 1883.

www.dacoromanica.ro

POETUL EM1NESCU
;enera generatie romna se afla astazi sub
influenta operei poetice a lui Eminescu.

Se cuvine dar sa ne dam sama de individualitatea omului, care a personificat in


sine cu atAta stralucire ultima faza a poesiei
romne de astazi.
Viata lui externa e simpla de povestit,
i nu credem, ca in tot decursul ei sa fi avut

vre-o intimplare din afara o inriurire mai


insemnata asupra lui. Ce a fost i ce a devenit Eminescu, este resultatul o-eniului
seu
6
innascut, care era prea puternic in a sa proprie fiint, incAt sa'l fi abatut vre-un contact
cu lumea de la drumul seu firesc. Ar fi fost
crescut Eminescu in Romnia sau in Franta
i nu in Austria i in Germania ; ar fi mo-

www.dacoromanica.ro

VI

tenit sau ar fi agonisit el mai mult5. sau mai


putina avere ; ar fi fost arzat in hierarchia
Statului la o positie mai inalta; ar fi intilnit
in viata lui sentimentala orce alte figuri omeneti : Eminescu remanea acela, soarta lui
nu s'ar fi schimbat.
Nascut la 5- lanuarie 1849 in Botoltanif

primind prima invetatura la gimnasiul din


Cerneuti, parasind la 0174 scoala pentru a

se lua dupa trupa de teatru a d-nei Fanni


Tardini prin Romania i prin Transilvania,
parasind i aceasta trupa pentru a se arunca
cu cea mai mare incordare in studii felurite
la Viena, sustinut acolo i la Berlin in parte
prin contributiile unor amici literari, numit
intre 1874 0 18715 revisor scolar i bibliotecar la Ia0, destituit i dat in judecat de
guvernul urmator, insarcinat apoi cu redactia

ziarului eTimpul), incalzit din vreme, dar


numai sporadic de farmecul unor femei, de
la care au remas in poesiile lui cate-va urme

de per balai, de ochi intunecati, de mane


reci, de un nu Is-au ce 0. nu fliu cum, lovit
in Iunie 1883 de isbucnirea nebuniei, al
www.dacoromanica.ro

VII

carei germen era din natere indreptat intru


catva la inceputul anului 1884, dar degenerat in foi ma lui etica

intelectuala,

apucat din nou de nemiloasa fatalitate ereditara, Eminescu moare la 15 lunie 1889
in institutul de alienati din Bucure0i.
La o privire superficiala, fuga mi Erninescu de la gimnasiu dupa o trup a. de actori, darea lui in judecata, activitatea lui ca
redactor de ziar, care adeca nu s'ar putea
explica deck prin necesitati materiale, lipsa
de orce distinctii conventionale, de premiuri
academice, de decoratii . c. 1., toate aceste,
puse in legatura mai ales cu isbucnirea alie-

natiei mentale, par a da vietei sale o coloare romantica,

unele reviste

ziare,

.care 1-au ignorat cka vreme era in toata


vigoarea lui, au gasit- aici prilegiul de a'0
arata sentirnentalitatea 0 de a acusa societatea romana, ca ar fi lasat un asemenea
om nebagat in sarna i intr'o miserie, din
causa careia ar fi nebunit.
Noi credern, Ca aceste apretieri sunt
gre0te.

www.dacoromanica.ro

ym

Ceea ce caracterizeala mai Antal de


toate personalitatea lui Eminescu, este o aa
de coviritoare inteligenta, ajutata de o memorie, careio nimic din cete ce'i intiparise
vre-odata nu-i mai scapa (nici chiar in epoca
alienatiei declarate), incat lumea, in care traia

el, dupg firea lui i fara nici o sila, era


aproape exclusiv lumea ideilor generale ce
i le insuise i le avea pururea la indemana.
In aceea proportie tot ce era cas individual,
intimplare externa, conventie sociala, avere
sau neavere, rang sau nivelare obteasca, i
chiar soarta externa a persoanei sale ca per-

soana, i erau indiferente. A vorbi de miseria materiala a lui Eminescu insemneaza a


intrebuinta o expresie nepotrivita cu indivi-

dualitatea lui i pe dare el cel d'intai ar fi


respins-o. Cat i-a trebuit lui Eminescu pentru ca s traiasca in acceptiunea materiala a
cuventului, a avut el totdeauna. trijile existentei nu l'au coprins niciodata in vremea
puterii lui intelectuale ; cand nu castiga singur,
ii sustinea tatal se'u i'l ajutau amicii. Ear recunoaterile publice le-a despretuit totdeauna.

www.dacoromanica.ro

IX

Vre un premiu academic pentru poesiile lui Eminescu, de a carui lipsa se plnge
o revista germana din Bucureti? Dar Eminescu ar fi intimpinat o asemenea propunere
cu un ris homeric sau, dupa dispositia momentului, cu acel suris de indulgenta miloasa
ce'l avea pentru nimicurile lumeti. Regina
Romniei, admiratoare a poesiilor lui, a donit sal vada, i Eminescu a avut mai multe
convorbiri literare cu Carmen Sy lva. L-am
\Taut i eu la Curte i 1-am vzut pastrnd
i aici simplicitatea incntatoare ce o avea
in toate raporturile sale omeneti. Dar cnd

a fost vorba sa

se confere o distinctie

onorifica, un bene-merenti sau nu tiu ce alta


decoratie, el s'a impotrivit cu energie. Rege
el insu al cugetarei omeneti, care alt Rege

ar fi putut sal distinga? i aceasta nu din


vre-o vanitate a lui, de care era cu desvirire lipsit, nu din sumetia unei inteligente
exceptionale, de care numai el singur nu era
tiutor, ci din naivitatea unui geniu cuprins

de lumea ideala, pentru care orce coborlre

www.dacoromanica.ro

in lumea conventionala era o suparare i o


nepotrivire fireasca.
Cine i da sama' de o asernenea figura,

va intelege indata, ci nu'l puteai prinde pe


Eminescu cu interesele care ademenesc pe
cei mai multi oarneni. Luxul starii materiale,

arnbitia, iubirea de glorie nu a fost in nici


un grad obiectul preocuparilor lui. Sa fi avut

ca redactor al Timpuluih mai mult deck


a avut, sa fi avut mai putin : pentru micele
lui trebuinte materiale tot atAt era. Nurnai
dupa isb.ucnirea nebuniei, in intervalele lucide, in care se aratau ins feluritele forme
de degenerare etica obicinuite la asemenea
stari, devenise lacom de bani.

Prin urmare legenda, c miseria ar

fi

adus pe Eminescu la nebunie, trebue sa aiba

soarta multor alte legende, sa dispara inaintea realitatii.

Si nici munca speciala a unui redactor


de ziar nu credem c trebue privita la Eminescu ca o sfortare impusa de nevoie unui
spirit recalcitrant. Erninescu era omul cel
mai silitor, vecinic cetind, meditnd, scriind.

www.dacoromanica.ro

XI

Lipsit de orce interes egoist, el se interesa


cu atAt Mai mult la toate manifestarile vietei
intelectuale, fie scrierile vre unui prieten, fie

cetirea a tot ce se publica in literatura romn, fie isvoarele istorice, despre care avea
cunotinta cea mai arnanuntita, fie luptele
politice

din tara. A se ocupa cu una din

aceste chestii, a cugeta i a scrie asupra lor,


era lucrul cel mai potrivit cu felul spiritului
seu. i energia cu care a redactat eTimpul),
inaltirnea de vederi, .ce apare in toate articolele lui, puterea neuitata, cu care incontra
frasei despre nagoiuilismul liberal al parti-

dului de la guvern a opus importanta elementului autochton, sunt o dovada pentru


aceasta.

Cu o aa natura, Eminescu gasea un


element firesc pentru activitatea sa in toate
situatiile, in care a fo3t pus. La biblioteca,
pentru a'i spori comoara deja imensa a meInoriei sale; ca revisor scolar, yentru a starui
cu limpezimea spiritului seu asupra nouelor
metode de invetamnt; in cercul de amici
literari, pentru a se bucura fara invidie sau

www.dacoromanica.ro

XII

a ride fara reutate de scrierile cetite; la redactia tTimpului, pentru a biciui fraseologia
neadeverata si a formula sintesa unei directii
istorice nationale : in toate aceste ocupari
sfere, Eminescu se afla fara sila in elementul seu.

Daca a nebunit Eminescu, causa este


exclusiv interna, este inascuta, este ereditara.
Cei ce cunosc datele din familia lui, tiu c
la doi frati ai sei, morti sinucisri, a isbucnit
nebunia inainte de a sa i ca aceasta nevropatie se poate urmari in linie ascendenta.
De altminteri i in vremea in care spi-

ritul ei era in vigoare, felul traiului seu facuse pe amici sa se teama de resultatul final. Viata lui era neregulata; adese se liranea numai cu narcotice i excitante; abus de
tutun i de cafea, noRti petrecute in cetire
i scriere, zile intregi petrecute fara mAncare, i apoi de odata la vreme neobicinuita,
dup miezul noptii, mncare i bautura fara
alegere i fara mesura : aa era viata lui
Eminescu. Nu aceasta viata i-a causat nebunia, ci germenele de nebunie inascut a causat

www.dacoromanica.ro

XIII

aceasta viata. Ceea ce o dovedete, este, ca.


toate incercarile, adese-ori i cu staruinta

repetate de unii prieteni ai sei, nu au fost


in stare sa'l aduca la un trai mai regulat.
Si nici de nefericiri, care ar fi influentat sanatatea intelectuala sau fisica a lui
Eminescu, nu credem ea' se poate vorbi.
Daca ne-ar intreba cine-va : a fost fericit
Eminescu ? am respunde : cine e fericit ? Dar
daca ne-ar intreba : a fost nefericit Erninescu?

am respunde cu toata convingerea : nu! Ce

e drept, el era p6truns de ideile lui Schopenhauer, era prin urmare pesimist. Dar acest
pesimism nu era redus la plAngerea mgrgi-

nita a unui egoist nemultumit cu soarta sa


particulara, ci era eterizat sub forma mai
senina a melancoliei pentru soarta omenirii
indeobte ; i chiar acolo, unde din poesia
lui strabate indignarea in contra epigonilor
0 a demagogilor inrlatori, avem a face cu un

simtiment estetic, iar nu cu o amaraciune


personal. Eminescu, din punct de vedere al
egoismului cel mai nepasator om ce
poate
inchipui cine-va, precum nu putea fi atins de

www.dacoromanica.ro

XIV

un simtim6nt prea intensiv al fericirii, nu


putea fi nici expus la o prea mare nefericire.
Seninatatea abstract eata nota lui caracteristica, in melancolie ca i in veselie. Si
lucru interesant de observat : chiar forma
nebuniei lui era o veselie exsuhanta.

and venea in mijlocul nostru cu naivitatea sa de copil, care ei catigase de mult


inima tuturor, i ne aducea ultima poesie ce
o fcuse, o refacuse, o rafinase, cautand mereu o forma mai perfecta, o cetea par'ca ar

fost o lucrare straina de el. Nici odata


nu s'ar fi gandit macar sa o publice : publicarea ei era indiferenta, unul sau altul
fi

din noi trebuia sa'i ia manuscrisul din mana

i sal dea la a Convorbirii.


Si daca pentru poesiile lui, in care i-a
intrupat sub o forma' aa de minunata quintesenta cugetarilor i simtirilor, se multumea

cu emotiunea estetica a unui mic cerc de


amici, tara a se gandi la nici o satisfactie
de amor-propiu; daca el se considera oarecum ca organul accidental, prin care insa
poesia se manifesta, aa incat ar fi prirnit
www.dacoromanica.ro

XV

cu aceea multumire sa se fi manifestat prin

altul : ne este permis a conchide, nu numai


ca era nepasator pentru intimplarile vietei
externe, dar i chiar ca in relatiile lui pasionale era de un caracter cu totul neobicinuit. Cuvintele de amor fericit sau nefericit
nu se pot aplica lui Eminescu in acceptiunea
de toate zilele. Nici o individualitate femeiasca nu'l putea captiva i tinea cu desavirOre in marginirea ei. Ca i Leopardi in As-

pasia, el nu vedea in femeia iubita deck


copia imperfecta a unui prototip nerealizabil.
il iubea internplatoarea copie sau il parasea,

tot copie remnea, 0 el se refugia cu melancolie impersonal intr'o lume mai potrivita cu el, in lume a cugetarii 0 a poesiei.
De aici Luceaferul cu versurile de la sfAr0t:
Ce'ti pasa tie, chip de lut.
Dac'oi fi eu sau altul?
Trind in cercul vostru strirnt,
Norocul ye petrece;
Ci eu in lumea mea me simt
Nemuritor
Bucurqti, Octomvrie Isp.

rece.
T. Naiorescu.

www.dacoromanica.ro

Ed. VII r,

www.dacoromanica.ro

SINGURATATE

au perdelele lasate
Sed la masa mea de brad,
Focul plpAe in sobA,

lard eu pe ganduri cad.


Stoluri, stoluri trec prin minte
Du lci iluzii ; amintiri

Tiriesc incet ca greeri


Printre negre, vechi zidiri,
Sau cad grele, mngaioase
Si se sfarmd 'n suflet trist,
Curn in picuri cade ceara
La picioarele lui Christ.

www.dacoromanica.ro

In odae prin unghere


S'a tesut painjenis,
Si prin cArtile in vravuri
UmblA soarecii furis.

In aceast dulce pace


Imi ridic privirea 'n pod
Si ascult cum invelisul
Car01or incet mi'l rod.
Ah I de cAte-ori voit-am

Ca sl spAnzur lira 'n cui


Si un capet poeziei
Si pustiului s5. pui ?

bar atuncea, greeri, soareci


Cu usor-mAruntul mers,
Readuc melancolia-mi

Tail ea se face vers.

Cate-odatl ... prea arare


A tArziu cAnd arde lampa,
Inima din loc irni sare,
CAnd aud c sung cleampa :

www.dacoromanica.ro

Este Ea. Desarta casA


Dintr'o datA-mi pare plinA,
In privazul negru-al nop%ii
E icoanA de lumina.

Si me mir eu, cum de vremea


SA mai treaa sA indurA,
CAnd eu stau soptind cu draga
MAnA 'n mAnA, gurA 'n gurA.

www.dacoromanica.ro

LASA-TI LUMEA TA UITATA


lumea ta uitat,

hasa-ti
Mi te dA cu totul mie,
De ti-ai da viata toat,Nime 'n lume ni ne etlea

Vin' cu mine, raaceste


Pe crdri cu cotituri,
Unde noaptea ne trezeste
Glasul vechilor paduri.
Printre crengi sdintee stele,
Farmec dgnd crrii strimte,
Si afard doar de ele
Nime 'n lume nu ne simte.

www.dacoromanica.ro

Perul teu ti se desprinde


Si frumos Vt se mai sede
Nu zi ba de te-oi cuprinde
Nime 'n lurne nu ne vede.
Tanguiosul bucium sung.,

L'ascultdm cu atdta drag,


Pe cdnd iese dulcea lund
Dintr'o rariste de fag.

$i respunde codrul verde


Fermecat si dureros,
Iara sufletu-mi se pierde
Dupd chipul teu frumos.
Te desfaci c'o dulce slid,
Mai nu vrei si mai te lasi,
Ochii tei sunt plini de mild,
Chip de anger di-A.01as.

lath; lacul. Luna plind


Poleindu'l el strabate ;
El aprins de-a ei lumina
Simte-a lui singuratate.

www.dacoromanica.ro

-8TremurAnd ca unde 'n spume


Intre trestie le farina,
Si visAnd o 'ntreaga. lume
Tot nu poate s5. adoarmA.
De-al tel.' chip el se ptrunde,
Ca oglinda el alege
Ce priveti zimbind in unde ?
Eti frumoas se 'ntelege.
InAlOmile albastre..

PleacA zarea lor pe dealuri,


ArAtAnd privirii noastre
Stele 'n ceruri, stele 'n valuri.

E-un miros de tei in crAnguri,


Dulce-i umbra de rachiti,
Si suntem att de singuri
Si atAt de fericiti !
Numai luna printre cea0.
VarsA apeldr vApae,

Si te afl strinsl 'n brate,


Dulce dragoste bAlae.

www.dacoromanica.ro

DACA RAMURI BAT IN GEAM


91Pki daca ramuri bat in geam
'Y se cutremur plopii,

E ca in minte s te am
i 'ncet sl te apropli.
i dac stele bat in lac
Adncu-i luminndul,

E ca durerea mea s'o impac


Inseninndu-mi gandul.

i dacl norii dei se duc


De iese 'n luciu luna,
E ca aminte sl-mi aduc
De tine 'n tot deauna.

www.dacoromanica.ro

PAJUL CUPIDON
pajul Cupidon vicleanul

Mu it e ru si alintat,
Cu copii se hrjoneste,

far la dame doarme 'n pat.


De lumina ca tlharii
Se fereste binisor,
Pe feresti se sue noaptea
Dibuind incetisor.
Corde1l 4e si nimicuri

Tad toate-a lui averi,


Darnic cdnd nu vreai nici una
i sgarcit dacd le ceri.

www.dacoromanica.ro

In volumul ros de molii


Cauti noaptea adever,
Si 'nta1ne0i lipit 'n file
Vita-i galbend de per.
El (1 gnduri ne 'ntelese
Verstei crude 0 necoapte,
Cu icoane luminoase
O ingdna 'ntreaga noapte.
Cnd de-o sete sufleteascd
E cuprinsA fata mica

A dormit cu ea aldturi
Ca doi pui de turturicl.
E sflos ca

copii,

Dar zimbirea-i e vicleand.

Dar gales ei sunt ochii


Ca i ochii de 1/lc:land.

Gat 0 umere frumoase,


Sinuri albe i rotunde

El le tine 'mbrtipte
Si cu manile le-ascunde.

www.dacoromanica.ro

-12

De te rogi frumos de densul,


Indestul e de hain,
Velul alb de peste toate
Sal inlature putin.

www.dacoromanica.ro

CE TE LEGENI CODRULE
(In form& toisulard)

ae te legenT codrule,
Fr ploae, fdr5. vent,
Cu crengile la pdmAnt ?

De ce nu m'as legana,
Dacd trece vremea mea !
Zioa scade, noaptea creste
i frunzisul mi'l rdreste ;
Bate ventul frunza 'n dunga
Cantaretil mi'i alungd ;
Bate ventul dintr'o parte
Iarna-i ici, vara-i departe.
,

i de ce sd nu me plec,

Dacd pasdrile tree !

www.dacoromanica.ro

14

Peste verf de ramurele


Trec in stoluri randurtele,
Ducend gndurile mele
$1 norocul meu cu ele.

Si se duc pe rend pe rend


Zarea lumi 'ntunecand ;

Si se duc ca clipele
Scuturand aripele,.

Si me las pustiit,

estejit si amortit,
cu doru-mi singurel
De me 'ngn nurnai cu el !
.51

www.dacoromanica.ro

MELANCOLIE
c printre nori s'a fost deschis o poarta,

parea
Pen care trece albd regina noptii moarta.

0 dormi, o dormi in pace printre fclii o mie


*i in mormnt albastru si 'n panze argintie,
In mausoleu-ti mndru, al cerurilor arc,
Tu adorat si dulce al noptilor monarc !
Bogatd in intinderi std. lumea 'n promoroacd,
Ce sate si cmpii c'un luciu vl imbraca ;
Vzduhul scanteiaza, si ca unse cu var
Lucesc zidiri, ruine pe campul solitar.
tintirt2mul singur cu strimbe cruci veghiaza,

0 cucuvae surd pe una se asazd,


Clopotnita trosneste, in stlpi isbeste toacd,
strdveziul demon, prin aer cdnd sd. treack
Atinge incet arama cu zirnti-aripei sale
De auzi din ea un valet, un aiurit de jale,

www.dacoromanica.ro

16

Biserica 'n /mina


Sta cuvioas tristd, pustie si betrana,
Si prin ferestre sparte, prin usi tiue ventul ;
Se pare ca vrajeste si ca-i auzi cuventul.
Nauntrul el pe stlpi-i, pgreti, iconostas
Abia conture triste si umbre au remas ;
Drept preot toarce-un greer un gand fin si obscur,
Drept dascal toaca cariul sub invechitul mur.

Credinta zugrveste icoanele 'n biserici


Si 'n sufletu-mi pusese povestile-i feerici,
Dar de-ale vietei valuri, de al furtunei pas,
Abia conture triste si umbre au mai remas.
In van mai caut lumea-mi in obositul creer,
Cci ragusit, tomnatec vrajeste trist un greer ;
Pe inima-mi pustie zadarnic mana-mi 01.1,

Ea bate ca si cariul incet inteun sicriu.


Si cand gandesc la viata-mi, imi pare ca ea cura
Incet repovestita de o straina gura,
Ca si and 'n'ar fi viata-mi, ca si and n'as fi fost.
Cine e acel ce-mi spune povestea pe de rost,
De-mi tin la el urechea si rid de cate-ascult
ta de dureri straine ? . . . Parc'am murit de mult

www.dacoromanica.ro

RUGACIUNEA UNUI DAC


pe cand nu era moarte, nimic nemuritor,
Nici simburul luminii de viata. datator,
Nu era azi nici mane, nici eri nici totdeauna,

aci unul erau toate, si totul era una ;


Pe cand pamentul, ceriul, vezduhul, lumea toata
Erau din rendul celor ce n'au fost nici-odata
Pe atunci eral Tu singur, in cat me 'ntreb in sine-mi

Au cine-i zeul, cdrut plecam a noastre inemi ?

El singur eu statut-a 'nainte d'a fi zeii,

*i din noian de ape puteri au dat scanteii,


El zeilor da suflet i lumii fericire,
El este al omenirii isvor de mantuire.
Sus inimele voastre 1 antare aduceti-i,
El este moartea mortii si invierea vietii !
63179. Ed. mr.

www.dacoromanica.ro

18

$i el imi dete ochii s ved lumina zilei,


$i inima-mi umplut-au cu farmecele milei,

In vuetul de venturi auzit-am al lui mers


$i 'n glas purtat de cantec simtii duiosu-i vers
$i tot pe ldng'aceste cersesc Anc'un adaos :
1 SA

'ngdclue intrarea-mi in vecinicul repaos !

S blesteme pe-or cine de mine-o avea


SA bine-cuvinteze pe cel ce me impild,

milA,

S'asculte or ce gurd ce ar vrea ca s me ridd,


Puteri s pue 'n bratul ce-ar sta sd me ucida,
$'acela intre oameni devind cel Antdi,

Ce mi-ar rdpi chiar piatra ce-oiu pune-o 0.001


Gault de toatd lumea prin anii mei sA trec
Pan' ce-oiu sim0 c ochiu-mi de lacrime e sec,
CA 'n or-ce om din lume un dusman mi se naste,
C'ajung pe mine insu-mi a nu me mai cunoaste,
Ca chinul i durerea simtirea-rni a 'mpetrit-o,
Ca pot sa--noi blestcm mama, pe care am iubit-o

and ura cea mai crudd mi s'ar parea amor,


Poate-oiu uita durerea-mi si voiu putea sd mor.

Strain si far' de lege de voiu muri atunce,


Nevrednicu-mi cadavru in ulita. '1 arunce,

www.dacoromanica.ro

19

S'aceluia, 136rinte, sd'i dai coroana scumpd,


Ce-o s amuse cinii ca inima-mi s'o rumpd,

Iar celui ce cu pietre me va isbi in fatA,


Indurd-te, stdpne, si dd'i pe veci viat !
Ast-fel numai, Pdrinte, eu pot sd'ci multAmesc

Ca tu mi-ai dat in lume norocul s trdesc.


Sa cer a tale daruri, genunchi si frunte nu plec,
Spre urd i blestemuri as vrea sd te induplec,
Se simt el de suflareali suflarea mea se curmd
Si 'n stingerea eternd dispar fdrd de urm !

www.dacoromanica.ro

PE ACEEAS ULIC1OARA

pe aceeas ulicioard

Bate luna in feresti,


Numai tu de dup6. gratii
Vecinic nu te mai ivesti.
*1 aceiasi pomi in floare
Crengi intind peste zaplaz,.
Numai zilele trecute

Nu le fac s fie azi.


Altul este al tu suflet,
Alfa ochii ti acum ;
Numai eu, itmas acelas,
Bat mereu acelas drum.
www.dacoromanica.ro

-2IAh, subtire si gingasa


Tu paseai incet, incet,
Du lce imi veneai in umbra
Tainuitului hoschet.
Si lsndu-te la pieptu-mi,
Nu stiam ce-i pc pament,

Ne spuneam atat de multe


Far' a zice un cuvEnt.
Sarutari erau respunsul
La 'ntrebari indeosebi,
Si de alte cele in lume
N'aveai vreme s intrebi.

in farmecul vieti-mi

Nu stiam ca-i tot aceea


De te razimi de o umbra
Sau de crezi ce a zis femeea.
VEntul tremura 'n perdele
Astazi ca si alte dati,
Numai tu de dupd ele
Vecinic nu te mai arati !

www.dacoromanica.ro

DE CATE ORI IUBITO

. . .

cAte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte.


D eOceanul
cel de ghiata mi-apare inainte :

Pe bolta alburie o stea nu se aratA,


Departe doard luna cea galbena o patA ;
Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite
0 pasgre pluteste cu aripi ostenite,
Pe cAnd a ei pAreche nainte tot s'a dus
C'un pAlc intreg de pAseri, perzendu-se 'n af3us.
Aruncl pe-a ei urm priviri suferitoare,
Nici feu nu'i pare-acuma, nici bine nu ea moare
VisAndu-se 'ntr'o clipd cu anii inapoi.
Suntem tot mai departe deolaltg. amendoi,

Din ce in ce mai singur me 'ntunec si inghet,


CAnd tu te pierzi in zarea eternei dimineti.

www.dacoromanica.ro

0 REMA I
v0

rmdi, rrnAi la mine !

xTe iubesc att de mult


Ale tale doruri toate
DNumai eu stiu s le-ascult ;

,In al umbrel intuneric


3.Te asamn unui print
v Ce se uit' adAnc in ape
D Cu ochi negri si cuminti ;

i prin vuetul de valuri,

D Prin miscarera naltei erbi

.)Eu te fac s'auzi in tain


)1VIersul cardului de cerbi :

www.dacoromanica.ro

24

Eu te vd rapit de farmee
aCum ingani cu glas clomol,
In a apei stralucire
Intinznd piciorul gol ;

*i privind in luna plind


'La vapaia de pe lacuri,
Anii ti se par ca clipe,
Clipe dulci sd par ca veacuri.e
Astfel zise lin padurea,
Bo lti asupra-mi cltinand

ueratn la ei chemare
'am e0t in camp riznd.
Astzi chiar de m'a. intoarce
A '14e1ege n'o mai pot ...
Unde qti, copilarie,
Cu padurea ta cu tot ?

www.dacoromanica.ro

DESPARTIRE

la

cer un semn, iubito, spre a nu te mai uita?


Te-as cere doar pe tine, dar nu mai esti a ta?
Nu floarea vestejitA din perul:teu bAlai
CAci singura mea rugl-i : uitrii s me dal.
La ce simtirea crudA a stinsului noroC
SI nu se sting-asemeni, ci 'n veci sl stea pe loc?
Tot alte unde-i sun6 aceluias pArau ?
La ce statornicia pArerilor de reu,

and prin aceastA lume sA trecem ne e scris


Ca visul unei umbre si umbra unui vis?
La ce de-acu 'nainte tu grija mea s'o port.' ?
La ee sA msuri Anil ce sboarA peste morti ?
Tot una-i, dacA astA-zi sau mane o s mor,
CAnd voiu sA-mi piarA urma in mintea tuturor,
CAnd voiu sA uiti norocul visat de amendoi.

www.dacoromanica.ro

- 26 Trezindu-te, iubito, cu anii inapoi,


Sa fie neagra umbra in care-om fi perit,
Ca si cand nici-odatA noi nu ne-am fi gasit,
Ca si cAnd anii mAndri de dor ar fi deserti.
CA te-am iubit atata, putea-vei tu sA ierti ?
Cu fata spre parete me lasa prin strAini
Sa 'nghete sub pleoape a ochilor lumini.
Si cAnd se va intoarce pdmentul in pAment,
Au cine o sA stie de unde-s, eine sunt ?
CAntAri tAnguitoare prin zidurile reci
Cersi-vor pentru mine repaosul de veci.

Ci eu as vrea ca unul, venind de mine aproape,


SA-mi spue al tu nume pe 'nchisele'mi pleoape,
Apoi

de vor

m'arunce in margine de drum

...,

Tot imi va fi mai bine ca 'n ciasul de acum.


Din zare departata resar'un stol de corbi
SA 'ntunece tot cerul pe ochii mei cei orbi,
Resar'o vijelie din margini de pAment,
DAnd pulberea-mi terinii si inima-mi la vent.

Ci tu rmAi in floAre ca luna lui April,


Cu ochii mari i umezi, cu zimbet de cupil ;
Din cat esti de copilA sA 'ntineresti mereul

Sa nu me tii pe mine, cum nu m'oiu sti nici eu.

www.dacoromanica.ro

CRAIASA DIN POVESTI


rleguri albe, stralucite
Naste luna argintie,

Ea le scoate peste ape,


Le intincle pe campie.

S'adun flori in sezdtoare


De painjen tort sa. rumpa,
Si anina 'n haina noptii
Boabe maxi de piatra scumpd.

Langa lac, pe care norii


Au urzit o umbra fina,
Rupta de miscari de valuri
Ca de bulgari de lumina,

www.dacoromanica.ro

- 28 Ddridu-i trestia 'ntr'o parte


Sta copila lin plecatd,
Trandafiri aruncd ro0i
Peste unda fermecatA.

Ca sd vad'un chip, se uitd


Cum aleargd apa 'n cercuri,
Cdci vrAjit de mult e lacul
De-un cuvnt al sfintei Mercuri.

Ca sd iasd chipu 'n fatA,


Trandafiri aruncd tineri,
Caci vrAji0 sunt trandafirii
De-un cuvnt al sfintei Vineri.

Ea se uitd ... peru-1 galben,


Pala ei lucesc in lung,
Iar in ochii ei albastri
Toate basmele s'adund.

www.dacoromanica.ro

ODA
(ln metru antic)

credeam sA 'nvt a muri vr'odata ;


tEntr, inf4urat in manta-mi,
"OchiinuPururi
mei nltam vistori la steaua
Singuratatii.

Cand de-odat tu rsari0 in cale-mi,


Suferinta tu, dureros de dulce !
Pan' in fund bui voluptatea morOi
Ne 'ndurtoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,


Or ca Hercul inveninat de haina-i ;
Focul meu a'l stinge nu pot cu toate
Apele marii.

www.dacoromanica.ro

30

De-al meu propriu vis mistuit me vaiet,


Pe-al meu propriu rug me topesc in flacdri
Pot sd mai re'nviu luminos din el ca
Paserea Phoenix?
PiarA-mi ochii turburiltori din cale,

Vino iar in sin, nepAsare trista,


Ca s pot muri 1initit, pe mine
Mie redA-me !

www.dacoromanica.ro

LA MIJLOC DE CODRU DES


(In former popular-a)

ha mijloc de codru des


Toate pasrile ies
Din huceag de aluni$
La voiosul lumini$,
Lumini$ de lauga baltd,
Care 'n trestia inalta
Leganandu-se din unde
In adncu-i se ptrunde
*i de lund $1 de soare
.5i de paserl eallaoare,

.i de luna $i de stele
.5i de sbor de randunele
.*i de chipul dragel mele.

www.dacoromanica.ro

VENERE

1 MADONA

Ideal pierdut in noaptea unei lumi ce nu mai este,


Lume ce &idea in basme si vorbea in poesii,
0 ! te ved, te aud, te cuget, tnr si dulce veste
Dintr'un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alti zei.
Venere, marmurd caldA, ochiu de piatrA ce scAntee,

Brat molatic ca gandirea unui imptrat poet,


Tu ai fost divinizarea frumusetei de femee,
A femeei, ce si astAzi tot frumoasA o revd.
Rafael pierdut in visuri ca 'ntr'o noapte instelat
Sufletu 'mbAtat de raze si d'eterne primaveri,
Te-a vzut si-a visat raiul cu gradini imbAlsAmate,
Te-a vzut plutind regina printre Angerii din cer.
www.dacoromanica.ro

33

''i-a creat pe pAnza goalA pe Madona-Dumnezeu

Cu diademl de stele, cu surisul bland, vergin,


Fata paid '11 raze blonde, chip de Anger, dar femee,
CAci femeea-i prototipul Angerilor din senin.

Astfel eu, pierdut in noaptea unei vieti de poesie,


Te-am vezut, femee stearpA farA suflet, arA foc,
s'i-am fAcut din tine-un Anger blAnd ca ziva de magie,
CAnd in viata pustiitA ride-o razA de noroc.

Am vezut fata ta pall de o bolnavA betie,


Buza ta invinetitA de-al coruppei muscat,
'am sverlit asupra-ti, crudo, velul alb de poesie
i palorei tale raza inocentei eu i-am dat.
Ti-am dat palidele raze ce 'nconjoare cu magie
Fruntea angerului geniu, Angerului ideal,
Din demon facui o santA, dintr'un chiot simfonie,
Din ochirile-ti murdare ochiu-aurorei matinal.
Dar azi velul cade, crudo ! desmetit* din visuri sece,
Fruntea mea este trezitA de a buzei tale 'nghet,
i privesc la tine, demon, si amoru-mi stins si rece
Me invatA cum asuprA-ti eu sA caut cu dispret !
8

631 76. Ed, VIII.

www.dacoromanica.ro

- 34
Tu imi pari ca o bacant, ce a luat cu 'melaciune
De pe-o frunte de fecioarA mirtul verde de martir,
0 fecioar'a cdrei suflet era sant ca rugaciunea,
Pe cand inima bacantei e spasmodic lung delir.
0, cum Rafael creat-a pe Madona Dumnezee
Cu diadema'i de stele, cu surisul bland, vergin,
Eu facut-am zeitate dinteo palide femee,
Cu inima stearpa, rece i cu suflet de venin !

i rugatoare
Pop din nou sdrobi i frAnge apostat' inima mea ?
La picioareli cad O'ti caut in ochi negri-adanci ca marea
*i sdrut a tale mane i te intreb de poti ierta.
Plane, copila ? C'o privire t1med

Sterge-ti ochii, nu mai plAnge !.. A fost crudd 'nvinuirea,

A fost crudd i nedreapta, lard razem, fard fond.


Suflete! de-ai fi chiar demon, tu eti santa prin iubire,
Si ador pe acest demon cu-ochii marl, cu prul blond.

www.dacoromanica.ro

SONET
i ubind in taind am pdstrat tdcere,
1 GIndind cd ast-fel o sd'ti placd tie,
Ctici in priviri ceteam o vecinicie
De-ucigAtoare visuri de placere.

Dar nu mai pot. A dorului tdrie.


Cuvinte d duioaselor mistere,
Vreau sd. me 'nec de dulcea 'nv5pdiere
A celui suflet, ce pe al meu tie.
Nu vezi cd gura-mi arsd e de sete
i 'n ochii mei se vede 'n friguri chinu-mi
Copila mea cu lungi .51 blonde plete ?
Cu o suflare recore,ti suspinu-mi,
C'un zimbet far.' gndirea mi sa se 'mbete :
.F un sieuit durerii yin la sinu-mi !

www.dacoromanica.ro

SONET
7-4 fa r A - i toamnA, frunza 'mprstiata.,

" Iar vAntul svrle 'n geamuri grele picuri ;


Si tu citesti scrisori din roase plicuri
li intr'un ceas gndesti la 'viaia toat.
PierzAndu-ti timpul tu cu dulci nimicuri.
N'ai vrea ca nitne 'n usa ta sd bat ;
Dar si mai bine-i, cAnd afara-i sloatd,

SA, stal visnd la foc, de somn s picuri.


Si eu ast-fel m6 uit din jq pe gdnduri,

Visez la basmul vechiul al zinei Dochii,


In juru-mi ceata creste rAnduri-rnduri
be-oclat-aud fosnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scAnliuri
Iar mani subtiri si reci mi-acoper.ochii.

www.dacoromanica.ro

SONET
unt ani la niijloc si 'ncl multi vor trece
4" Din ceasul slant in care de 'ntalnirAm,
Dar tot mereu gAndesc cum ne iubirAm,
Minune cu ochi marl si mAnA rece.

0 vino iar ! Cuvinte dulci inspirA-mi,


Privirea ta asupra mea s plece,
Sub raza ei me las1 a petrece
canturi noue smulge tu din lird-mi.

Tu nici nu stii, a ta apropiere


Cum inima-mi de-adAnc o linisteste

Ca resdrirea stelei in acere ;


Iar cAnd te ved zimbind copilareste,
Se stinge-atunci o viata de durere,
Privirea-mi arde, sufletul imi creste.

www.dacoromanica.ro

SONET
Cand insus glasul gandurilor tace,
s") Me 'ngana cantul und dulci evlavii,

Atunci te chem ; chemarea-mi asculta-vei ?

Din neguri red plutind te vei desface ?


Puterea noptii bland insenina-vei
Cu ochii marl si purtatori de pace ?
gesai din umbra vremilor incoace

Ca sa te ved venind

ca 'n vis, asa vil !

aproape, mai aproape,


Cobori incet
Te pleaca iar zimbind peste-a mea fata,
A ta iubire c'un suspin arat-o.

Cu geana ta m'atinge pe pleoape


shut fiorii stringerii in brace,
Pe veci perduto, vednic adorato !

www.dacoromanica.ro

SONET
recut-au anii ca nori lungi pe sesuri
$1 nici odatA n'or s vie iara,
CA6 nu me 'ncAntA azi cum me miscarA
Povesti de doine, ghicitori, eresuri
C. fruntea-mi de copil o 'nseninarA,,
Abia 'ntelese, pline de 'ntelesuri
Cu-a tale umbre azi in van me impresuri,
0 ceas at tainei, asfintit de sarA
SA smulg un sunet din trecutul vietii,
SA fac, o suflet, ca din nou sA tremuri ?
Cu mAna mea in van pe lird lunec :

Pierdut e totu 'n zarea tineretii


$t mutd-i gura dulce-a altor vremuri,
Iar timpul creste'n urma mea
mentunec

www.dacoromanica.ro

SONET
S'a stins viata falnicei Venetii,
N'auzi cntAri, nu vezi lumini de baluri ;

Pe sari de marmurA, prin vechl portaluri


P6rrunde luna, indlbind pAretii.

Okeanos se plange pe canaluri,


El numa 'n veci e 'n floarea tinereVii,
Miresel dulci i-ar da suflarea vietii,
IsbWe 'n ziduri vechi, sunAnd din valuri.

Ca 'n tintirim tAcere e 'n cetate.


Preot rmas din a vechimei zile
San Marc sinistru miezul noppi bate,
Cu glas adanc cu graiul de Sibile
RostWe Fin in clipe cadentate :
,Nu 'nvie mortli e 'n zadar, copile le

www.dacoromanica.ro

DORINTA
Vino 'n codru la isvorul
Care tremura pe prund,
Unde prispa cea de brazde
Crengi plecate o ascund,

Si in braelemi intinse
Sa alergi, pe piept sa-mi cazi,
Sail desprind din crestet velul,
SA-I ridic de pe obraz.
Pe genuchli mei sedea vei,
Vom fi singuri-singurei,
Iar in per infiorate

0 sail caza flori de tei.

www.dacoromanica.ro

- 42 Fruntea albA 'n peril]. galben


Pe-al meu bras incet s'o culci,
LAsAnd pradd gurei mele
Ale tale buze dulCi.

Vom visa un vis ferice,


IngAna-ne-vor c'un cAnt
Singuratece isvoare,
BlAndA batere de vent ;

Adormind de armonia
Codrului bAtut de gandinil,
Flori de tel de-asupra noastrA
Or sA cadA renduri-renduri.

www.dacoromanica.ro

MORTUA EST !
de veghe pe umezi morminte,

Faclie
Un sunet de clopot in orele sfinte,
Un vis, ce isi moae aripa 'n amar
Astfel ai trecut de al lumii hotr.
Trecut-ai and ceru-i ample senina,
Cu riuri de lapte si flori de lumina,
and norii cei negri par sumbre palate,
De luna regina pe rend visitate.
Te ved ca o umbra de-argint stralucita,
Cu-aripi ridicate, la ceruri pornita,
Suind, palid suflet, a norilor schele
Prin ploaie de raze, ninsoare de stele.

www.dacoromanica.ro

44

0 razd te 'nalt, un cantec de duce


Cu bratele albe pe piept puse cruce,
CAnd torsul s'aude l'al vrjilor caer,

Argint e pe ape, i aur in aer.


Ved sfletu-ti candid prin spatiu cum trece ;

Privesc apoi latul rnias ... alb si rece


Cu haina lui lunga culcat in sicriu,
Privesc la surisuft reinas Anca. viu

Si 'ntreb al meu suflet rnit de 'ndoiall


De ce-al murit, Anger cu fata cea pall?
Au mi ai fost junk n'ai fost tu frumoas1 ?
Te-ai dus spre a stinge o stea radioasA ?
Dar poate acolo sl fie castele
Cu arcuri de aur zidite de stele,
Cu riuri de foc i cu poduri de-argint,
Cu termuri de smirnA, cu flori care cant ?
SA treci tu prin ele, o sfAntA regina,
Cu p6r lung de raze, cu ochi de luming,
In hainA albastrA stropitA de aur,
Pe fruntea ta mndrd cununA de laur ?

www.dacoromanica.ro

45

O moartea-i un haos, o mare de stele,

and viatal o balt de vise rebele ;


O moartea i un secul cu sori inflorit,

and viata-i un basmu pustiu i urit.


Dar poate

o ! capu-mi pustiu, cu furtune I

andirilmi rele sugrum cele bune


and sorii se stng i stelele pica.

Imi vine a crede c toate-s nimicd.

Se poate ca bolta de sus sa se sparga,


S. cadd nimicul cu noaptea lui larga,
Sa vd cerul negru, cd
cerne
Ca prdzi trectoare a mortii eterne.
S'atunci, de-a fi ast fel ... atunci in vecie
Suflarea ta caldd, ea n'o sd. invie,

Atunci graiuti dulce in veci este mut,


Atunci acest anger n'a lost de cat lut.
Si tott4, tering frumoas i moartd,
De racla ta razim eu harfa mea Sparta
Si moartea ta n'o plang, ci mai fericescO razd fugal din haos lumesc.

www.dacoromanica.ro

46

'apoi cine stie, de este mai bine


A fi sau a nu fi ? Dar stie or-cine,
Ca ceea ce nu e, nu simte dureri
.*i multe dureri-s, putine placed.
A fi? Nebunie si trist si goal-a:
Urechea te minte si ochiul te 'nsald :
Ce-un secol ne zice, ceilalti deszic
_Decdt un vis sarbeld, mai bine nimic.
\Ted vise intrupate gonind dupa vise
?An' dau in morminte ce-asteapta deschise,
nu stiu gdndirea-mi in ce sd o sting:
Sd rid ca nebunii ? s-1 blestem ? s-1 pldng?
_La ce? ... Oare totul nu e nebunie ?
Au moartea ta Anger, de ce fu sd fie?
Au e sens in lume?... Tu chip zimbitor
Trdit-ai anume ca astfel s mori?

De e sens intr'asta, e 'ntors si ateu


Te palida-ti frunte nu-i scris Dumnezeu.

www.dacoromanica.ro

NOAPTEA
poaptea potolit si vna arde focul in camin.
" Dintr'un colt pe o sofa rosa eu in fata lui privest,
Pn'ce mintea imi adoarme, pan'ce genele 'mi clipesc ;
Luminarea-i _stinsa. 'n cask somnu-1 cald; molatic, lin.

Atunci tu prin intuneric te apropii surizinda,


Alba ca zapada iernii, dulce ca o zi de yard;
Pe genuchi imi sezi, iubito, bratele-ti imi inconjoard
Gatul ... iar tu cu lubire privesti fata mea palinda.
Cu ale tale brate albe, moi, rotunde, parfumate,
Tu grumazul mi'l inlantui pe-al meu piept capul 0'1 culci,

$'apoi ca din vis trezita, cu manute albe, dulci


De pe fruntea mea cea trist tu dal vitele 'nteo parte.

www.dacoromanica.ro

- 48 Netezesti incet si lenes fruntel mea cea linistitd


$i, gandind cd dorm, sireato, apesi gura ta de foc
Pe-ai mei ochi inchisi ca somnul si pe fruntea-mi in mijloe

$i surizi, cum ride visul inteo inimd 'ndrgitd.


0 ! desmeardd, pan' ce fruntea-mi este netedd si lind,
0 ! desmeardd, pdn' esti jund ca lumina cea din soare,
PAn' esti clard ca o rosa, pdn' esti dulce ca o floare,
Pdn' nu-i fata mea sbArcitd, pdn' nu-i inima betrand.

www.dacoromanica.ro

EGIPETUL
Dilul miK valuri blonde pe cAmpii cuprin0 de Maur,
" Peste el cerul d'Egipet desfAcut in foc i aur ;
Pe-a liii maluri galbini, ese, stuful cre0e din adanc
Flori, juvaeruri in aer, sclipesc tainice in soare,
Unele-albe, nalte, fragezi, ca argintul din ninsoare,
Alte ro0i ca jAratec, alte-albastre ochi ce pthng.

$i prin tufele de. indturi ce cresc verzi, adAnce, dese,


Pasri 'inblnzite 'n cuiburi distind penele alese,
Ciripind cu clout 'n soare, gugiulindu-se cu-arnor.
Inecat de vecinici isuri, r6sArit din sfinte-isvoarA,
Nilul misc-a ui legendA i oglinda-i galben clara
CAtr marea linitit, ce ineacA a lui dor.
4

68179. Rd. VIII.

www.dacoromanica.ro

De-a lui maluri sunt unite cAmpii verzi $i tri fence :


Memfis colo 'n depArtare, cu zidirile-1 antice,
Mur pe mur, stAncA pe stAncA --- o cetate de giganti.
Sunt gAndiri architectonici de-o grozavA maretie!
Au zidit munte pe munte in antica lor trufie,
I-a imbrAcat cu-argint ca'n soare sA luceascA intr'un lant.

Si s parA rsArite din visArile pustiei,


Din nisipuri argintoase in mi$carea vijeliei,

Ca un gand al mArei sfinte reflectat de cerul cald


S'aruncat in depArtare ! Colo se ridic trufase
Si eterne c $i moartea piramidele-uria$e,
Racle ce incap in ele epopea unui scald.
Se 'nsereazA. Nilul doarme $1 ies stelele din strunga,
Luna 'n mare 1$i aruncA chipul $1 prin non le-alungl.
Cine-a deschis piramida $i inlAuntru a intrat?
Este regele. In hainA de-aur ro$ si pietre scumpe
El intrA sl vad'acolo tot trecutul : i se rumpe
Al lui suflet, cnd prive,te peste-a vremurilor vad.
In zadar guvernA regii lumea cu intelepciune :
Se 'nmultesc semnele rele, se 'nputin faptele bune,
In zadar caut'-al vietei inteles nedeslegat.
Iese 'n noapte ... $'a lui umbrA lung intins se desawarA
Pe-ale Nilului lungi valuri. Ast-fel pe-unde de popoara
Umbra gAndurilor regii se aruna 'ntunecat.

www.dacoromanica.ro

51

Ale piramidei visuri, ale Nilului reci unde,


Ale trestiilor sunet, ce sub luna ce ptrunde
Par a fi snopuri gigantici de lungi sulite de-argint,
Toat-a apei, a pustiei si a noptii mAretie .
Se unesc sA 'mbrace mAndru, vechi-acea imperAtie,
SA invie in deserturi sir de visuri ce te mint.
Riul sfAnt ne povesteste cu ale undelor lui gure
De-a isvorului su taind, despre vretni apuse, sure,
Sufletul se 'mbatA 'n visuri care-alunecA in sbor,
Pahnii risipiti in cranguri aurift de-a lunei raz1
Nalta sveltele lor trunchiuri, noaptea-i dark luminoasA,
Undele viseazA spume, cerurile 'nsirA nori.

$i in templele marete, colonade 'n marmuri albe,


Noaptea zeli se preumbla in vestmintele kr dalbe,
'ale preolilor cAntec sunA 'n harfe de argint ;
i la vntul din pustie, la recoarea noptii brunA,
Piramidele din crestet aiurind si jalnic sunA,
i selbatec se plang regii in giganticul mormnt.

In zidirea cea anticd, sus in frunte-i turnul maur,


Magul privea pe ganduri in oglinda lui de aur,
Unde-a cerului mii stele ca 'ntr'un centru se adun.
El in mic priveste-acolo cdile kr tdinuite
i cu varga 2ugravete drumurile lor gasite :
Au aflat sAmburul lumei, tot ce-i drept, frumos si bun.

www.dacoromanica.ro

.- 52 Si se poate cd, spre rul unei ginti efeminate,


Regilor pdtati de crime, preotimei desfrnate,
Magul, paza xesbundrii, a cetit semnul intors ;
S'atunci vntul ridicat-a tot nisipul din pustiuri,
Astupand cu el orase, ca gigantice sicriuri
Unei ginti ce Pall viatd 'ngreuia pmntul stors.
Uraganu acum aleargd pan' ce caii lui er crapa,
Si in Nil nurnal desertul nisipusul si-1 adapd,
AsternAndu-1 peste cdmpii cei odat infloriti.
Memfis, Teba, tara 'ntreaga coperitd-i de ruine,
Prin desert strabat selbatec man l. familii beduine
Cu viaca lor de basme pe cdmpie risipiti.
Dar s'acum, turburdnd stele pe-ale Nilului lungi unde,
Noaptea flamingo cel rosu apa 'ncet, incet ptrunde,
S'acum luna arginteste tot Egipetul antic;
S'atunci sufletul viseazd toat' istoria straseche,
Glasul din trecut strdbate l'a presentului ureche,
Din a valurilor svadd prorociri se aridic.
S'atunci Memfis se inaltd, argintos gand al pustiei,
Inchegare mdestria din suflarea vijeliei ...
Beduini ce stau in lund o minune o privesc,
Povestindu-si basme mndre imbrdcate 'n flori si stele
De orasul care iese din pustiile de jele;
Din pamnt si de sub mare s'aud sunete ce cresc.

www.dacoromanica.ro

53 Marea 'n fund clopote are, care sung 'n or ce noapte;


Nilu 'n fund grgdine are, pomi cu mere de-aur coapte;
Sub nisipul din pustie cufundat e un popor
Ce cu-orwle-i de-odata se trezete i se duce
Sus in curtile din Memfis, unde 'n salt lumina luce ;
Ei petrec in yin i 'n chiot or-ce noapte pan 'n zor.

www.dacoromanica.ro

ADIO
De-acuma nu te-oiu mai vedea,
Rem Ai, remi cu bine!

Me voiu feri in calea mea


De tine.

De astAzi dar tu fd ce vrei,


De astAzi nu'ml mai pasil.,
CA cea mai dulce 'ntre fernei
Me lasd.

CAci nu mai am de obicei,


Ca 'n zilele acele,
Sd me imbet si de scAntei
Din stele,

www.dacoromanica.ro

55 Cand degerand atatea dati


Eu me uitam prin ramuri
Si asteptam sa te arati
La geamuri.

0 cat eram de fericit


Sa mergem impreuna
Sub acel farmec linistit
De luna!

Si cand in taina me rugam


Ca noaptea in kc sa stee,
In veci alaturi s te am,
Fernee I

Din a kr treacat s apuc


Ace le dulci cuvinte,

De care azi abia mi-aduc


Aminte.

Cad astazi dac mai ascult


Nimicurile-aceste,

Imi pare-o veche de demult


Poveste.

www.dacoromanica.ro

- 56

Si dacd luna bate 'n lunci


Si tremurd pe lacuri,
Totu imi pare cd de-atunci
Sunt veacuri.

Cu ochii srii cei de 'ntdi


Eu n'o voiu mai privi-o,
De-aceea 'n urma mea remdi,
Adio !

www.dacoromanica.ro

CE E AMORUL
ae e amorul ? E un lung
`-' Prilej pentru durere ;
Caci mii de lacrmi nu-i ajung
i tot mai multe cere.De-un semn in treacat de la ea
El sufletul ti-1 leaga,

In cat sa n'o mai poti uita


Viata ta intreagd.

Dar Arica de te-asteapta 'n prag


In umbra de unghere,
De se 'ntalneste drag cu drag,
Cu inima ta cere :

www.dacoromanica.ro

58

Dispar si ceruri si pdm6nt


pieptul tu se bate,
totu-atrnA de-un cuvnt
$optit pe jumtate.
Te urmAre$te sept6mAni

Un pas fAcut a lene


0 dulce stringere de mni,
Un tremurat de gene ;
Te urmAresc luminAtori

Ca soarele si luna
peste zi de-atAtea ori
$i noaplea totdeauna.

aci scris a fost ca vita ta


De doru-i O. nu 'ncapA,
aci te-a cuprins asemenea
Lianelor din api.

www.dacoromanica.ro

LACUL
acul codrilor albastru,
Nuferi galbeni 61 incarcd,

Trearind in cercuri albe


El cutremurA o bareA.

Si eu trec de-alung de maluri


Parc'ascult i parc'atept
EL din trestii s resarA
Si sA-mi cadA lin pe piept.

SA arim iii luntrea mica


Inganati de glas de ape,
Si s scap din liana cArma
Si lopetile sa-mi scape,

www.dacoromanica.ro

6o

Sa plutim cuprinsi de farmec


Sub lumina bldndei lune,
VAntu 'n trestii lin fosneascd,
Unduioasa apd sune ...
Dar nu vine ! Singuratic

In zadar suspin si sufer


LAngd lacul cel albastru,
Incdrcat cu flori de nufAr.

www.dacoromanica.ro

ANGER DE PAZA
alnd sufletu-mi noaptea veghea in extazA,
\--' Vedeam ca in vis pe al meu Anger de paza,
Incins cu o hainA de umbrA si razA,
C'asuprA-mi c'un zimbet aripele-a 'ntins ;
Dar cum te vz intr'o palidA hainA,
CopiIa cuprinsa de dor si de tainA,
Fugi acel Anger de ochiu'ti invinS.

Esti demon, copilA, cA numai c'o zare


Din genele-ti lunge, din ochiul tu mare,
FAcusi pe-al meu Anger cu spaimA sA sboare,
El, veghea mea sfAntA, amicul fidel ?
Or poate ... ! 0 'nchide lungi genele tale
SA pot recunoaste trAsurile-ti pale
CAci tu ... tic efti el.

www.dacoromanica.ro

FLOARE ALBASTRA
cufundat in stele
IarSite-ai
in nori si 'n reruri nalte ?

De nu m'ai uita incalte,


Sufletul vietei mele.

In zadar riuri in soare


Grdmddesti 'n a ta gandire,
Si campiile Asire
i intunecata mare.
Piramidele 'nvechite

Lira 'n cer verful kr mare


Nu cdta in departare
Fericirea ta, White !

www.dacoromanica.ro

- 63 Astfel zi se mititica,
Dulce netezindu-mi perul,
Ah I ea spuse adeverul ;

Eu am ris n'am zis nimica.


(Hai in codrul cu verdeat,
Und' isvoare plang in vale,
Stnca st sl se prAvale
In prapastia mreata.
Acolo 'n ochi de pdclure
Langa bolta cea seninl
i sub trestia cea 110.

Vom edea in foi de mure.


i mi-i spune atunci pove0
.i minciuni cu a ta gurita,
Eu pe-un fir de romonit
Voiu cerca de me iube0.
i de-a soarelui cdldura
Voiu fi roOe ca mrul
Mi-oi desface de-aur pet-ul

Sd-ti astup cu densul gura.

www.dacoromanica.ro

- 64 De mi-i da o sarutare
Nime 'n lume n'a s'o stie,
Caci va fi sub palarie
'apoi cine treaba are 1
Cand prin crengi s'a fi ivit
Luna 'n noaptea cea de vara,
Mi-i tinea de subsuoara,
Te-oi tinea de dupa gat.
Pe carare 'n bolti de frunze
Apuctind spre sat in vale,
Ne-otn da sarutari de cale,
Dulci ca florile ascunse.
i sosind l'al portii prag,
Vont vorbi 'n intunecitne.
Grija noastr n'aib'o nime :
Cui, cei pasa ca. 'mi esti drag ?
Inc'o gura si dispare ...
Ca un stalp eu stau in lurid !
Ce frumoasd, ce nebuna
E albastra-mi dulce floare 1

www.dacoromanica.ro

*i te-ai dus, dulce minune,


'a murit iubirea noastr,
Floare-albastra. ! floare-albastr !

..

Totui este trist in lume.

63179. El. VIII.

www.dacoromanica.ro

ANGER

1 DEMON

noaptea 'n doma intristatd prin Iurnini ingdlbenite


A fdclielor de ceard care ard langd altare,
Pe cnd bolta 'n fundul domei std intunecoasd, mare,
Neptrunsd de-ochii rosii de pe mucuri ostenite,

In biserica pustie langd arcul din parete


Genunchiata st pe trepte o copild ca un anger.
Pe-a altarului icoand in de raze rosii friingeri
Paha i rnohorita. maica Domnului se vede.

0 facile e infiptd intr'un stalp de peatra surd,


Lucil picaturi de smoald la pdment cad sfrdind,
$i cununi de flori uscate fdsiesc amirosind,

$'a copilei rugaclune tainic un sopa murmurd.


www.dacoromanica.ro

67 --

Cufundat ill- intuneric, lang' o cruce TnarmuritA,

Intr'o umbra neagra, deaA, ca un dembn El veghiazA,


Coatele pe bratul crucii le destinde i k a-seaza,
Ochii cufundati in capu-i, fruntea trista i 'ncretita.

barbia lui s'apasa pe al pietrei umr rece,


Prul su negru ca noaptea pe al marmurei brat. alb;
Abia candela cea tristA cu reflectul ei rbs-alb
Bland o raza mai aruncd ce peste-a lui fatd trece.
Si

Ea un anger, ce se roagd El un demon ce viseaza ;


Ea o inima de aur El un suflet apostat :
El in umbra lui fatala sta 'ndArAtnic rAzimat
La picioarele Madonei trista, .sfdnta. Ed vegheaza.

Pe un mur inalt i rece de o marmurd curata


Alba ca zApada iernei, lucie ca apa Dna,
Se resfrange ca 'n oglinda a copilei umbra plind.
Umbra ei, ce ca i dnra ista in ruga ingenunchiata.
Ce-ti lipseste oare tie, blond copil cu-a ta mdrire.
Cu de marmur'alba fata i cu mAnele de cearA,
Vel, o negurd diafana mestecata 'n stele, clara
E privireaii inocenta sub a genelor umbrire

www.dacoromanica.ro

68

Ce-si lipse$te s fii Anger ? Aripi lungi $i constelate ? . ,

Dar ce vd ? Pe-a umbrei tale umeri vii ce se intinde


Dou umbre de aripe ce se mi$cA tremurande,
Dou aripe de umbra care ceruri ridicate.
0, nu-i umbra ei aceea

este Angeru i de pazg,


Langa marmura cea alba vd fiinta-i aeriariA,
Peste viata-1 inocentA viata lui cea sfntl plana,
Langa densa el se roagA, langa ea ingenuchiaza.

Dar de-i umbra ei aceea atunci Ea un Anger este,


Anse aripele-i albe lume-a le vede nu poate ;
Muri sfinfft de-a o nenirii rugleiuni indelungate
Ved aripele-i diatom.: $i de dnsele dau veste.
Te iubesc ! era si strige demonul in a lui noapte,

Dail umbra 'naripata a lui buze le inmoae ;


Nu spre-amor

spre 'nchinAciune el genuchili incovoae

$i asculta, dus din lume, a ei dulci $i timizi $oapte.

Ea,

0 fiicA e de rege, blonda 'n diadem de stele,


Trece 'n lume fericia, anger rece $i femee
El rescoala in popoare a distrugerii scAntee
$i in inimi pustiite samInA gandiri rebele.

www.dacoromanica.ro

- 69 DespArffi de a vietli valuri, intre el si intre densa


Veacurl sunt de cugetare, o istorie-un popor :

de si arare se 'ntAlnesc si ochii lor,


Se privesc, par a se soarbe in dorinta lor aprinsa.
Une ori

Ochii ei cei marl, albastri, de blAndete dulci si moi,


Cu adanc petrund in ochii lui cei negri furtunosi,
$1 pe fata lui cea slaba. trece-usor un nour ros
Se iubesc
i ce departe sunt deolaitA amendoi !

A venit un rege palid, i coroana sa anticA,


Grea de glorii si putere, l'a ei poale-ar fi depus,
Pe-ale tronului covoare ea piciorul de-ar fi pus,
Si in mana-i insceptratA, mAna ei Angusta mica.

DarA nu --- mu1te remas-au buzele-1 abia deschise,

Muta inima in pieptu-i, mana ei trasd 'ndaret.


In a suiletului tainA ea iubea ; clar i incet
Se ivea fata de demon feciorestilor ei vise.
Ea-1 vedea miscAnd poporul cu idei reel, indrdsnee :
Ce puternic ci gAndi ea cu-amoroasa dulce spaima ;
El presentul el rescoalA cu-a gandirilor lui faimA
Contra tot ce gramadira veacuri lungi si frunti marete.

www.dacoromanica.ro

El ades suit pe-o piatrd cu turbare se 'nfd.ward


In stindardul rp$, $1 frnntea-i aspra-adaned, incretsitd,

PArea ca o noapte neagra de furtune acoperit.


Ochii fulgereau i vorba-i trezea furia vulgard.

Pe un pat sdrac asudd intr'o lunga agonie


Tnrul. 0 lampd 'ntinde limb'avard $i subtire
SfrAind in aer bolnav nimeni nu-i $tie de $tire,.
Nimeni soarta-i n'o 'mblAnzeste, nimeni fruntea nu i
mat-10e,

Ah ! acele gAnduri toate indreptate insr re lume,

Contra legilor ce-s scrise, contra ordinii 'mbrdcate


Cu-a lui Dumnezeu numire astAzi toate-s 'ndreptate
Contra inimei murinde, sufletul vor sd-i sugrume
I

A muri fdrA sperantd. ! Cine stie amArAciunea


Ce-i ascunsA 'n aste vorbe ? Sa te simti neliber, mic,
Sa vezi marele-aspiratii cd-s reduse la nimic,

CA domnesc in lumi rele, cAror nu te pot't opune,


Ca-opunndu-te la ele, tu viata-ci risipesti
cAnd mori, sd vezi cA'n lume vietuit-gi in zadar :

0 astfel de moarte i iadul ! Alte lacrimi, alt amar


Mai crud nici e cu putinta simti Ca nimica nu efti.

www.dacoromanica.ro

71

5i acele ganduri negre mai nici a muri nu 1 lasA :

Cum a intrat el in viata! Cat amor de drept si bine,


Cata sincere fratie adusese el cu sine !
i resplata ? Amarirea care sufletu-i apasa.

Dar prin negurele negre, care ochii ei acoper,


Se apropie-argintoasa umbra nalt'a unui Anger,
Se a$aza lin pe patu-i ; ochii Iui orbiti de plangeri
Fa-i saruta ; de pe demii negurile se descoper ...

Este Ea cu-o multumire adanca, ne mai simtita,


El in ochii ei se uitA. Mandra-i de indulosare,
Ceasul ultim a impaca toata viata i de durere.
Ah ! $opte$te el pe moarte : eine e$ti,- ghicesc, iubita.

Am voit viata 'ntreaga sa pot rescula poporul


Cu gandirile mi rebele contra cerului deschis
El n'a vrut ca s condamne pe demon, ci a trimis
l'e un Anger, O. me 'mpace, $i 'mpacarea -- e amorul

www.dacoromanica.ro

SE BATE MIEZUL NOPTII


Se bate miezul noptii in clopotul de-aramd
$i somnul, varnesu vietii, nu vrea sa-mi iee vamd.
Pe cali bdtute-adesea vrea moartea sl me poarte,
S'asemen intre olaltd viata si cu moarte ;
Ci cumpena gandirrmi si azi nu se mai schimbd,
Caci intre amendoue std neclintita limbd.

www.dacoromanica.ro

ATAT DE FRAGEDA

"

Eitht de fragedd, te asemeni


Cu floarea albd de cire.?,

$1 ca anger dintre oameni


In calea vietli mele esi.
Abia atingi covorul moale,
Mdtasa sun sub picior,
$1 de la crestet pang. 'n poale
Plutesti ca visul de usor.
Din incretirea lungei rochii
Resai ca marmura in loc
S'atrra sufletu-mi de ochii
Cel plini de lacrimi si noroc.

www.dacoromanica.ro

74

O vis ferice de iubire,


Mireas bland din povesti,
Numai zhnbi ! A ta zimbire
Mi-aratd cat de dulce esti.
Cat poti cu a farmecului noapte
SI 'ntuneci ochii mel pe veci,
Cu-a gurii tale calde soapte,
Cu 'mbratiseri de brace reci.
De-odatil trece o cugetare,

Un vai pe ochii ti ferbinti :


E 'ntunecoasa renuntare,
E umbra dulcilor dorin0.
Te duci, s'am inteles prea bine,
Sa nu me .tin de pasul teu,
Pierdutd vecinic pentru mine,
Mireasa sufletului meu !

Ca te-am zdrit e a mea vind,


Si vecinic n'o sd mi-o mai iert,
Spasi-voi visul de lumina
Tinzendu-mi dreapta in desert.

www.dacoromanica.ro

75

$'o s'a" 'mi rsai ea o icoan


A pururi verginii Marii,
Pe fruntea ta purtand coroand
Unde te dud ? Cdnd o s vii ?

www.dacoromanica.ro

0 MAMA

. . .

om/nad, dulce mamd, din negurd de vremi


Pe freametul de frunze la tine tu me chemi ;
Deasupra criptei negre a sfantului moment

Se scuturd salcdmii de toamnd side vent,


Se bat incet din ramuri, ingand glasul teu
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu .

and voiu muri, iubito, la crWet sd nu-mi plAngi ;


Din teiul glut i dulce o ramurd sd frangi,
La capul meu cu grija tu ramura s'o ingropi,
Asupra ei sd cadd a ochilor tel stropi ;
Simti-o-voiu odatA unibrind mormentul meu .
Mereu va crWe umbra-i, eu voiu dormi mereu.

www.dacoromanica.ro

77

Ear dacl impreunA va fi ca sl murirn,


SA nu ne clued 'n triste zidiri de tintirim :
Mormntul O. ni-1 sape la margine de riu,
Ne pund 'n incAperea aceluia sicriu,
De-apururea aproape vel fi de sinul meu ...
Mereu va plange apa, noi vom dormi mereu.

www.dacoromanica.ro

FET-FRUMOS DIN TEl


Blanca, stii cd din iubire
Far' de lege te-ai nascut ;

,Arn jurat de la 'nceput


)Pe Hristos sd '1 iei de mire !
,ImbrAcdndu-te 'n vesmentu-i,
2,LepdAnd viata lumii,
A Vei spAsi gresala mumii,
),*i de-o crimd tu me mAntuLa

*Traiul lumii, dragA tatd,


,Cine vor, aceia lese'l
x.Dard sufletul mie vesel,
,Tineretea luminatd.

www.dacoromanica.ro

79

Dantul, musica, pAdurea

Pe acestea le 'ndragii,
Nu chiliile pustii
Uncle plangi gandind aiurea ?<(

,Stiu mai bine ce-ti prieste.


Cum am spus asa remne ;
Pentru drumul cel de mAne
De cu azi te pregAteste !c
MAna ea la ochi si o tine,
Toate mintile-ai adunA
Sa ia lumea 'n cap nebunA,
Par' c'atAta-i mai remAne.
Calu-1 alb, un bun tovarAs,
Inselat asteapt' afara ;
Ea picioru '1 pune 'n scard
Si la codru pleacd earAs.

Sara vine din arinisti,


Cu miroase o imbatA,
Cerul stelele-si aratd,
Solii dulci ai lungii linitti

www.dacoromanica.ro

-,-- So

Dar prin codri ea ptrunde


Langa teiul vechiu $i sant,
Ce cu flori pan' in pamnt
Un isvor vrajit ascunde.

Inganat de glas de ape


Cant'un corn cu 'nduiosare,
Tot mai tare $1 mai tare,
Mai aproape, mai aproape ;

Ear isvorul, prins de vraja,


Resat-ea sunand din valuri :
Sus in codri de pe dealuri
Luna blanda tine strajd.
-

Ca din farmec ea tresare


Si, privind uimit 'n laturi,
Vede-un tnr chiar alturi,
Pe-un cal negru e Ware .. .
Oare ochii- ei o mint,
Sau aivea-1, adevru-i ?

Flori de teiu el are 'n paru-i


Si la sold un corn de-argint.
www.dacoromanica.ro

81

Ea prive5te-atunci in jos,
Trece mana pe la tample,
Ear inima-i se ample
De un farmec dureros.

El se da tot mai aproape


i cersea copiliireste ;

Al ei suflet se rapeste
De inchide-a ei pleoape,
Cu o mn il respinge,
Dar se simte prins5 'n braVd,
De-o durere, de-o dulceat
Pieptul, inima-i se stringe.

Ar striga si nu se 'ndur5.
Capu-i cade pe-a lui umr,
Sdrutdri fdra de numtr

El i soarbe de pe gura.
0 desmiarda s'o intreabg,
Ear ea fata si-o ascunde
i asa de 'ncet respunde
Cu o voce duke, slabl.
6

63179. Rd. mr.

www.dacoromanica.ro

- 82 Tot alturi caldresc,


Nu au grija nimdruia,

Si de dragi unul altuia


Ei din ochi se prapddesc.
Se tot duc, se duc rnereu,
Trec in umbra, pier in vale,
Eard cornul plin de jale
Suna duke, sund greu.
Bldndu-i sunet se imparte
Peste vdi imprdstiet,
Mai incet, tot mai incet,
Mai departe, mai departe

Sus in brazii de pe dealuri


Luna 'n urtn tine strajd,
Ear isvorul prins de vrajd
Resat-ea sundnd din valuri.

www.dacoromanica.ro

CU MAINE ZILELET ADAUGI


Gu maine zilele'ti adaugi

Cu leri viata ta o scap,


Si ai cu toate astea 'n Eta
De-apururi ziva cea de azi-.

Land unul trece, altul vine


In astA lume a'l urma ;
Precurn cAnd soarele apune,
El si resare unde-va.
Se pare cum cA alte valuri
Lobor mereu pe-acelas vad,
Se pare cum ca-i aka toamnA,
Ci 'n veci aceleasi frunze cad.

www.dacoromanica.ro

84

Naintea noptii noastre dmbld


CI-Masa dulcet dimineti ;

Chiar moartea nsd-si e-o pdrere


Si un visternic de vieti.

Din ori-ce clipd trecaoare


Ast adevr 11 inteleg,
Ca sprijind vecia 'ntreagd.

Si 'nvrte universu 'ntreg.


De-aceea sboare anu-acesta

Si se cufunde in trecut,
Tu ai s'acum comoara 'ntreaga
Ce 'n suflet pururi ai avut.
Cu maine zilele'ti adaugi,

Cu ieri viata ta o scazi,


Avnd cu toate astea 'n fata
De-apururi ziva cea de azi.
Privelistile sclipitoare

Ce 'n repezi siruri se destern,


Repausd nestrdmutate
Sub raza gandului etern.

www.dacoromanica.ro

DIN VALURILE VREMII


Din valurile vremii, iubita mea, resai,

Cu bratele de marmur, cu perul lung blai


Si fata strvezie cu fata albei ceri
Slbit e de umbra duioaselor dureri !
Cu zimbetul tu dulce tu mngdi ochii mei,
Femee intre stele si stea intre femei,
intorcendu-ti fata spre umerul teu stang,
In ochii fericirii me uit pi erdut si plAng.

Cum bare din noianul de neguri s te rump,


SA te ridic la pieptu-mi, iubite Anger scump,

fata mea in laerimi pe fata ta s'o plec,


Cu sArutAri aprinse suflara s i-o 'nec
Si mAna friguroasa s'o incAlzesc la sin,
Aproape mai aproape pe inima'ml s'o tin.

www.dacoromanica.ro

- 86 Dar vai, un chip aievea nu esti ast-fel de treci,


i umbra ta se pierde in negurile reci,
De me gAsesc iar singur cu bratele in jos
In trista amintire a visului frumos!
Zadarnic dupa umbra ta dulce le intind :
Din valurile vremii nu pot s te cuprind.

www.dacoromanica.ro

POVESTEA CODRULUI
slvit e codrul,
Imperat
Neamuri mil ei cresc sub poale,
Toate inflorind din mila
Codrului, Mgriei Sale.

Lung, soare si luceferi

El le poartg 'n a lui herb,


Impregiuru-i are dame
$i curteni din neamul cerb.
Crainici, iepurii cei repezi,

Purttori ei sunt de vesti,


Filomele-i tin orchestrul
$i isvoare spun povesti.

www.dacoromanica.ro

88

Peste flori, ce cresc in umbra,


Langd ape, pe potici,
Vezi bejanii de albine,
Armii grele de furnici.
Hai i noi la craiul, dragd,

51 sa fim din nou copii,


Ca norocul si iubirea
SA ne pard jucdrii.

Mi-a parea cum cd natura


Toat mintea ei si a pus,
De cat or si ce pdpusA
SA te facd mai presus.
Amndoi vom merge 'n lurne
Rataciti si singurei,
Ne-om culca langd isvorul
Ce resare sub un tei.
Adormi-vom, troeni-va
Teiul floarea-i peste noi,
Si prin somn auzi-vom bucium

De la stdnele de oi.

www.dacoromanica.ro

89

Mal' aproape, mai aproape


Noi ne-om stringe plept la piept

...

0 auzi, cum chiam' acuma


Craiul sfatu-i intelept !

Peste albele isvoare


Luna bate printre ramuri,
Imprejuru-ne s'adund
Ale Curtii mndre neamuri :

Cai de mare albi ca spuma,


Bouri nalti cu steine 'n frunte,
Cerbi cu coarne rAmuroase,
Ciute sprintene de munte,

**i pe teiul nostru 'ntreab5.

Cine suntem, stau la sfaturi !


Earl gazda noastr zice
Dandu'si ramurile 'n laturi :
*0 priv4i-i, cum viseazii
*Visul codrului de fagi
*A mndoi ca 'ntr'o poveste . ..

vEi isi sunt ap de dragi !

www.dacoromanica.ro

IMPERAT

1 PROLETAR

pe banci de lemn in scunda taverna mohorit,


Unde petrunde ziva printre ferqti murdare,
Pe langd mese lunge sttea posomoritd,
Cu fete 'ntunecoase, o ceat pribegitd,
Copii sdraci i sceptici ai plebei proletare.

Ah ! zise' unul, spuneti ca-i omul o lumind


Pe lumea asta plind de-amaruri i de chin ?
Nici o scAntee 'ntrensul nu'i candidd i plina,
Murdard este raza-i ca globul cel de tind,
Asupra cdrui densul domnqte pe deplin.

www.dacoromanica.ro

91

Cei tail se ingradird


Cu-averea si mdrirea in cercul lor de legi,
Prin bunuri ce furard, in veci vezi cum conspird
Contra celor ce den5ii la lucru-i osAndird
Si le subjugd inunca vietei lor intregi.
Spuneti-mi ce-i dreptatea ?

tJnii plini de plAcere petrec a lor viatd,


Tree zilele voioase 5i orele surid,
In cupe yin de ambrd, iarna gradini, verdeatd,
Vara petreceri, Alpii cu fruntile de ghiatd,
Ei fac din noapte ziud 5'a zilei ochi inchid.

Virtutea pentru dn;ii ea nu esistd. Anse


V'o predicA, cdci trebue sd fie brace tari
A statelor greoziie, cari trebue impinse,
Si trebuesc luptate resboaele aprinse;
Caci voi murind in sdnge, ei pot sd fie mari.

Si flotele marete s'armatele fdloase,


Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
S'acele milioane, ce in gramezi luxoase
Sunt strinse la bogatul, pe cel sdrac apasd
Si 's supte din sudoarea prostitului popor.

www.dacoromanica.ro

- 92 o frazd de dn0i inventatd


Ca prin a ei putere O. ye aplece 'n jug,
CAci de-ar lipsi din inimi speranta de resplatd,
Dup. ce-amar muncirAti, miei viata toatd,
Ati mai purta osnda ca vita de la plug ?
Religia

Cu umbre, care nu sunt, Va 'ntunecat vederea


i v'a acut sd credeti cd yeti fi resplatiti ...
Nu! moartea cu viata a stins toat pldcerea
Cel ce in ast lume a dus numai durerea,
Nimic n'are dincolo, caci morti sunt cei muriti.

i frase-i totul ce statele sustine,


Nu-i ordinea fireasc ce ei, a fi, sustin.
Averea sd. le aperi, mdrirea s'a kr bine
Ei bratul tu inarml, ca O. lovWi in tine,
i pe voi contra voastra in lupta ei ye man.
Minciuni

De ce sl fiti voi sclavii milioanelor nefaste.


Voi, ce din munca voastr abia puteti trdi ?
De ce boala i moartea sd fie partea voastra,
Cnd ei in boggle cea splendidd 0 vastd
Petrec ca i in ceruri, n'au timp nici de-a muri ?
www.dacoromanica.ro

93

De ce uitati cd 'n voi e numer si putere ?


and vreti, puteti prea lesne pdmentul sd 'mpartiti.
Nu le mai faceti ziduri unde sd 'nchid avere,
Pe voi unde sd 'nchidA, cdnd impini de durere
Veti crede c'aveti dreptul i voi ca sd traiti.

Ei, ingraditi de lege, pracerilor se lasd


$i sucul cel mai dulce pdmentului il. sug,
Ei chiarn t 'n voluptatea orgiei sgomotoase
De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase ;
Frumusetile-ne tineri, betranii lor distrug.

i de 'ntrebati atuncea, voue ce ve remdne ?


Munca, din care densii se 'mbatd in placeri,
Robia viata toed, lacrimi pe o neagrd pane,
Copilelor patate miseria 'n ruOne.
Ei tot, i voi nimica; ei cerul, voi dureri !

De lege n'au newt : virtutea e ward


and ai ce-ti trebue$te ... Ear legi sunt pentru voi,
Voue ye pune lege, pedepse ye mesoard
CAnd mdna v'o intindeti la bunuri zimbitoare,
aci nu'i iertat nici bratul teribilei nevoi.

www.dacoromanica.ro

94

Sdrobiti orenduiala cea crudd si nedreaptd


Ce lumea o imparte in miseri i bogati.
Atunci cdnd dupd moarte ..resplata nu v'asteaptd,
Faceti c 'n asta lume sa aibI. parte dreaptd,
Egale fie-care, si sal trhn ca frati I

Sfrmall statuea goal& a Venerel antice,


Ardeti acele pnze cu corpuri de ninsori
Ele stdrnesc in suflet idea neferice
A perfectiei umane, i ele fac s pice
In ghiarele uzurei copile din popor !

Sfarmati tot ce atit inima lor bolnava


Slarmati palate, temple, ce crimele ascund,
Svtrliti statui de tirani, in foc sd curga lava,
Sa spele de pe pietre pand si urma sclava.
Celor ce le urmeazd pan' la al lumei fund!

Sfdrmati tot ee arata mndrie si avere,


! desbracati viata de haina-i de granit,
De purpurd, de aur, de lacrimi, e urit,
Sa fie un vis numai, sa fie o parere
Ce far' de patimi trece in timpul nesfrsit.

www.dacoromanica.ro

95

Zid 4i din darmature gigantici piramide


Ca un memento mori pe al istoriei p'.an
Aceasta este arta ce sufletufl cleschide
Naintea vesniciei ; nu corpul gol ce ride
Cu mutra de vendutd, cu ochiu vil i viclean.

0 ! aduceci potopul, destul voi asteptard0


Ca s vedeti ce bine prin bine o s eas
Nimic ! Locul hienei ii lua acel vorbarq,
Locul cruzimii vechie acel lin si pismataret.
Formele se schimbara, dar rent a remas.

Atunci ye yeti intoarce la vremile-aurite


Ce mitele albastre ni le soptesc ades ;
Placerile egale egal vor fi 'mpart'ite,
Chiar moartea cand va stinge lampa viecii finite

Vi s'a parea un anger cu perul blond si des.

Atunci yeti muri lesne fara de-amor si grija,


Feciori or tri 'n lume cum voi ati vietuit,
Chiar clopotul n'a Plange cu limba lui de schija
Pentru acel de care norocul avu grija.
Nimeni de a plange n'are : el tralul si-a trait.

www.dacoromanica.ro

96

boale ce miseria s'averea nefireased

Le nasc in oameni, toate cu 'ncetul s'or topi,


Va cresce tot ce'n lume este menit s creased,
Va bea pan' in fund cupa pdn' va vrea s'o sdrobeascd,
Cad va muri cdnd nu va avea la ce trdi.

Pe malurile Seinei in faeton de gala.


Cesarul trece palid, in ganduri adancit ;
Al undelor greu vuet, vuirea in granit
A sute d'echipajuri, gandirea n'o insald :
Poporul lui l face tdcut si umilit.

Zimbirea lui desteaptd, adancd si tdeutd,


Privirea-i ce citeste in suflete-omenesti,
Si mdna-i care poart destinele lumesti,
Cea grupa sdrentuitd in cale-i o salutd.
Mdrirea-i e in taind legata de acesti.

Convins ca voi el este 'n naltimea-i solitard


Lipsit de iubire, cumcd principiul reu
Nedreptul si minciuna al lumii duke freu,
Istoria umand in veci se desfasoard,
Povestea-i a ciocanului ce cade pe ildu.

www.dacoromanica.ro

97

Si el

el vrful mndru al celor ce apas.


Salua 'n a lui cale pe-apdrtorul mut.
De ati lipsi din lume, voi causa 'ntunecoas
De resturndri mdrete mdrirea-i radioasA,
Cesarul, chiar Cesarul de mult ar fi cdzut.

Cu ale voastre umbre nimica crezaoare,


Cu zimbetu-v rece, de mill pArAsit
Cu mintea de dreptate $i bine rizRoare,
Cu umbra voastr numai, puteri ingrozitoare
La jugu-i el sile$te pe cei ce 1-au urit.

Parisul arde 'n valuri, fortuna 'n el se scaldd,


Turnuri ca falce negre trosnesc arznd in vent
Prin limbele de flacdri, ce'n valuri se framnt,
RAcnete, vuet de-arme pCtrund marea cea caldA,
Evul e un cadavru Paris al lui mormnt.

Pe stradele 'ncru$ite de flacdri orbitoare,


Suiti pe baricade de bulgari de granit,
Se misc batalioane a plebei proletare
Cu cusme frigiene $i arme lucitoare,
$i clopote de-alarmd resund rAgusit.
7

63179. Ed. VIM.

www.dacoromanica.ro

- 98 Ca marmura de albe, ca ea nepasatoare


Prin aerul cel rosu femei tree cu-arme 'n brat,
Cu per bogat si negru ce pe-umeri se coboarl
Si sinii lor acoper e ura si turbare
In ochii lor cei negri, aclAnci si desperati.

0 ! lupt-te 'nvelit in pletele-ti bogate,


Eroic este astAzi copilul cel pierdut 1
Caci flamura cea ros cu umbra-i de dreptate
Sfinteste-a ta viata. de tin si pecate.

Nub nu esti tu de vin, ci cei ce te-au vendut 1

Scantee marea lira, si playele ei sure


Se misc una pe alta ca paturi de cristal
Prin lurne pravalite; din tainica paldure
Apare luna mare campiilor azure,
Umplndu-le cu ochiul ei mndru, triumfal.

Pe undele incete isi misca leganate


CorAbli invechite scheletele de lemn ;
Trecend incet ca umbre, tin pgnzele umflate
In fata lunei care prin ele atunci strabate,
Si 'n roata de foc galben st fatd-i ca un semn.

www.dacoromanica.ro

99

Pe maluri sdruncinate de aiurirea marii


Cesaru 'ncd veghiazd la trunchiul plecat
Al salciei pletoase, si intinse a apei aril
In ceruri fulgerande se pleaca lin sufldrii
A zefirului noptii si sund cadentat.

Ei pare, cd prin aer in noaptea instelatd.


C1c6nd pe veil de codri, pe-a apelor mariri,
Trecea cu barba alba pe fruntea 'ntunecatd
Cununa cea de pae 6i atarna uscata -Mosneagul rege Lear.

Uimit privea Cesarul la umbra cea din nouri,


Prin creta-1 cdrei stele tremurdnd transpar.
I se deschide 'n minte tot sensul de tablouri
A vietli sclipitoare, a popoarelor ecouri
Par glasuri ce imbracd o lume de arnar.

In or ce om o lume isi face incercarea,


Betrdnul Demiurgos se opinteste 'n van,
In or ce minte lumea isi pune intrebarea
Din nou : de unde vine si unde merge ? Floarea
Dorintelor obscure salite in noian,

www.dacoromanica.ro

100

Al lumel 'ntregul simbur, dorinta-1 si mArirea,


In inima or cdrui i-ascuns $1 trditor,
Svr lire hasardatd, cum pomu 'n inflorire

In or ce floare 'ncearcd intreagd a sa fire,


Ci 'n calea de-a da roade cele mai multe mor.

Ast-fel umana roadd in calea ei inghiatd,


Se petrifica unul in sclav, altu 'mprat,
Acoperind cu noime sermana lui viatA
$i ardtAnd la soare-a miseriei lui fata
Fatd, cdci intelesul j-acelas la toti dat.

In veci aceleasi doruri mascate cu-altA haind,


$i 'n toatA omenirea in veci acelas om ;
In multe forme-apare a vietii crudd taind,

Pe toti ea i in$ald, la nime se destaind,


Dorint'i nemarginite plantAnd intr'un atom.

CAnd $tii cA visu-acesta cu moarte se sfir$e$te


Ca 'n urmA-ti remAn toate ast-fel cum sunt, de dregi
Or-cdt ai drege 'n lume atunci te obose$te
Eterna alergare s'un gand te-ademeneste:
Cli vis al morli-eterne e Pinfa lunzi 'niregi.

www.dacoromanica.ro

pE LANGA PLOPII FARA SOT


pe langa ptopii WA sot
Adesea am trectit;
Me cunosteau vecinii toci,
Tu nu 111'4 eunoscut.
La geanita teui ce strAlucea,
Privii atAt de des :
0 lume toatA 'ntelegea,

Tu nu m'al inteles.
De cAte ori am asteptat
0 soapta de respuns !
0 zi din viatA sa. 'mi fi dat,
0 zi mi-erade ajuns ;

www.dacoromanica.ro

. .

..-- 102 -

0 oarl s fi fost amici,


SA ne iubim cu dor,
S'ascult de glasul gurli mici
0 oarA, si. sA mor.
DAndu-mi din ochiul tu senin

0 razd din adins,


In calea timpilor ce yin

0 stea s'ar fi aprins,


Ai fi trait in veci de, veci
Si renduri de vieti,
Cu ale tale brate reci
InmArmureai mAret

Un chip de-apururi adorat,


Cum nu mai au perechi
Acele zine ce strIbat
Din timpurile vechi I

CAci te iubeam cu ochi pAgAni

Si plini de suferinti,
Ce mi-i lAsarl din btrAni
PArintii din pArinti.

www.dacoromanica.ro

-. 103

Azi nici macar imi pare Mu


Ca tree cu mult mai rar,
Ca cu tristete capul tu
Se 'ntoarce in zadar:

Cad azi le semeni tuturor


La umblet si la port,
Si te privesc nepastor
C'un ochiu rece de mort.
Tu trebuia sa te cuprinzi
De ace] farmec sfant
Si noaptea candela s'aprinzi
Iubirii pe pam'ent.

www.dacoromanica.ro

GLOSSA
72 remea trece, vremea vine,
Toate 's vechi fi nouif toate ;
Ce e re'u fi ce e bine
Tu te 'ntreabd fi socoate.
Nu spera fi nu ai teamd :
Ce e val, ca valul trece ;
De te 'ndeamnd, de te chiamd,
Tu remdi la toate rece.
Multe trec pe dinainte,
In auz ne sund multe ;
Cine tine toate minte
*I ar sta sti le asculte !
Tu asazdte de-o parte
Regasindu-te pe tine,
Cdnd cu sgotnote desarte
Vremea trece, vremea vine.

www.dacoromanica.ro

- 105 Nici incline a ei limba


Recea cumpn' a gAndirii
In spre clipa ce se schimba.
Pentru masca fericirli,
Ce din moartea ei se naste
Si o clipA tine poate :
Pentru cine o cunoaste,
Toate-s vechi fi nouzY toate.

Privitor ca la teatru
Tu in lume s te 'nehipui :
Joace unul $i pe patru
Totus tu ghici-vei chipu-i
Si de plange, de se ceartd,
Tu in colt petreci in tine
Si 'ntelegi in a kr arta.,
Ce e reit fi ce e bine.
kriitorul si trecutill
Sunt a. filei doue fete,
Vede 'n capet inceputul
Cine stie sA le 'nvete.

Tot ce-a fost r o sA fie


In present te-aveth pe toate,

Dar de a lor zdarnicie


Te intreaM fi socoate. .

www.dacoromanica.ro

106

Caci acelorasi mijloace


Se supun cdte existA,

Si de mii de ani incoace


Lumea-i veselA i tristA ;

Alte mAsti, aceeas piesA,

Alte guri, aceeas gama,


Amagit atat de-ades

Nu spera fi nu ai teamd.
Nu spera cand vezi mizerii
La isbAndA fAc6nd punte,
Te-or intrece nAtArAii

De-ai fi cu stea in frunte.


Teama n'ai ; cAta-vor iarls
Intre d6nsii sA se piece,
Nu te prinde lor tovarAs :
Ce e val, ca valul trece.
Cu un cAntec de sirenA
Lumea 'ntinde lucii mreje ;
Ca sA schimbe-actori 'n s_cene
Te momeste in vrteje.
Tu pe-alaturi te strecoarA
Nu baga nici chiar de seamA,
Din cArarea ta afarl
De te 'ndeamnd, de te chiamd.

www.dacoromanica.ro

--.-

107 --

De te-ating, sd feri in lAturi,

De hulesc, O. tad din gura


Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dac tii a lor msurd !
Zicd totl ce vor sd zicA,
Treacd 'n lume cine-o trece :
Ca sd nu 'ndrdgesti nimicd,
Tu remdi la Mate rece.

Tu remdi la toate rece.


De te 'ndeamnd, de te chianzd ;
Ce e val, ca valul trece,
Nu spera ,si nu ai teamd.
Te intreabd ,si socoate,

Ce e reu fi ce e bine ;
Toate 's vechi fi noue toate :
Vremea trece, vremea vine.

www.dacoromanica.ro

S'A DUS AMORUL


S'a dus amorul, un arnic
Supus amandurora ;
Deci cnturilor mele zic
Adio tuturora.

Uitarea le inchide 'n scrin


Cu mdna ei cea rece,I
Si nici pe buze nu-mi mai vin
Si nici prin gnd mi-or trece.

Atat murmur de isvor,


Atat senin de stele

Si un atat de trist amor


Am ingropat in ele l

www.dacoromanica.ro

- 109 De ce noian indepArtat


Au resdrit in mine !_
Cu cate lacrimi le-am udat,
Iubito, pentru tine!
Cum strAbAtea atdt de greu
Din jalea mea adAncA !

Si cat de mult imi pare reu,


Ca nu mai sufer inca,

Ca nu mai vrei s te arati,


LuminA de 'ndeparte
Cu ochii tel intunecati,
RenAscatori din moarte !

Si cu acel smerit suris,


Cu acea blndd fata
SA faci din viata mea un vis,
Din visul meu o viat !
SA mi se par cum-ca cre5ti
De cum resare luna
In umbra duicilor poveti

Din nopti o mie una!

www.dacoromanica.ro

.- 110 Era un vis misterios


i blAnd din cale-afard.

i prea era de tot frumos,


De-a trebuit sd piard.
Prea mult un Anger mi-ai pArut
i prea putin femee,
Ca fericirea ce am avut

Sa fi putut sd stee.
Prea ne pierdurdm tu i eu
In al ei farmec poate,
Prea am uitat pe Dumnezeu,
Precum uitardm toate.

i poate cd nici este loc


Pe o lume de mizerii
Pentr'un atAt de slant noroc,
StrAbdtAtor durerii.

www.dacoromanica.ro

DEPARTE SUNT DE TINE

neparte sunt de tine $i singur langa foc


Is" Petrec in minte viata-mi lipsit de noroc,
Optzeci de ani imi pare in lume .c'am trait,
Ca sunt btran ca iarna, ca tu vei fi murit,
Aducerfle-aminte pe suflet cad in picuri,
Rede$teptand in fata-mi trecutele nimicuri;
Cu degetele-i vntul ioveste in feresti,
Se toarce 'n gndu-mi firul duioaselor pove$ti,
'atuncea dinainte-mi prin ceat par'ca treci,
Cu ochii marl in lacrimi, cu mani subtiri $1 reci,
Cu bratele-amendoue de gatul meu te-anini..
i par' c'ai vrea a 'mi spune ceva, apoi suspini.

www.dacoromanica.ro

-112Eu string la pept averea-mi de-amor, de frumuseti,


In sdrutdri unim noi sermanele vieti ...
0 ! glasul amintirii rmde pururi mut,

S uit pe veci norocul ce-o clipa ram avut,

SA uit, cum dup'o clipd din bratele-mi te-a smuls ...

Voiu fi bardn si singur, vei fi murit de mult 1

www.dacoromanica.ro

FREAMET DE CODRU

resdrind scAntee lacul

Si se leagana sub soare ;


Eu, privindu'l din pddure,
Las aleanul sd me fure

Si ascult de la recoare
Pitpalacul.

Din isvoare si din garle


Apa sung somnoroasd ;
Unde soarele petrunde
Printre ramuri a ei unde,
Ea in valuri sperioasd
Se asverle.
63179. Ed. VIII.

www.dacoromanica.ro

114

Cucul cAntd, mierle, presuri


Cine stie sA le-asculte ?
Ale paserilor neamuri

Ciripesc pitite 'n ramuri


Si vorbesc cu-atAt de multe
Intelesuri !

Cucu 'ntreabl : )1./nde-i sora


Viselor noastre de varA ?
vMlAdioasd

i iubitA,

Cu privirea ostenitA,

Ca o zin sA resar
"Tuturora

Teiul vechiu tin ram intins-a


Ea sA poat
indoae,

al

Ramul tener vent sl


dee
Si de brate 'n sus s'o iee,
Eard florile s ploae
Peste densa.
Se intreabA trist isvorul :
tJnde mi-i crAiasa oare ?
0.Perul moale despletindu-si,
z Fata 'n apa mea privindu'si,

2.S1 m'atinga visltoare


*Cu piciorul ?

www.dacoromanica.ro

- 115 Am respuns : Pclure draga,


Ea nu vine, nu mai vine!
X Singuri voi stejari remaneti
De visati la ochii vineti,
Ce lucirA pentru mine

)Vara 'ntreagl.c
Ce frumos era in crAnguri,

and cu ea m'am prins tovar4!


0 poveste incAntatA,

Care azi e 'ntunecatA ...


De-uncle esti, revino iarAs,
SA fim singuri I

www.dacoromanica.ro

DE-OR TRECE ANII

ne-or trece anii cum trecurd,


1-1 Ea tot mai mult imi va placea,
Pentru ca. 'n toatd-a ei faptura
E-un Dnu stiu cumc< s'un > nu stiu ce

M'au fermecat cu v'o scantee


Din clipa 'n care ne vezum ?

Dc si nu e de cat fcmee,
E totus alt-fel, nu stiu cum.
De aceea una-mi este mie

De ar vorbi, de ar tacea ;
Daca'l ei glas e armonie,
E si 'n tacere nu stiu ce.

www.dacoromanica.ro

- 117 -Ast-fel robit de-aceeas jale


Petrec mereu acelas drum :
In taina farmecelor sale
E-un z.nu still cec 'un )nu stiu cumg.

www.dacoromanica.ro

TE DUCI
duci, si ani de suferinta.
7>e N'or s te vaza ochi-mi

tristi,

Inamorati de a ta fiinta.
De cum zimbesti, de cum te misti.

Si nu e bland ca o poveste
Amorul meu cel dureros,
Un demon sufletul teu este,
Un chip de marmora frumos.
In fat farmecul palorii
ochii ce scantee de vii
Sunt umezi infioratorii
De lingusiri, de viclenii.

www.dacoromanica.ro

-- 119 --,

and me atingi, eu me cutremur,


Tresar la pasul tett cAnd treci,
De-al genei tale gingas tremur
Ater-ill viata mea pe veci.

Te duci, si reu n'o sA'mi mai parA


De acum de ziva cea de ieri,
CI nu am fost victim iarA
Neinduratelor dureri,

C'auzu-mi n'o sA '1 mai intuneci


Cu-a gurii dulci suflAri fierbinct,

Pe frunte-mi mIna n'o s'o luneci


Ca sl mai faci sA-mi ies din minti.
Puteam numiri defAimAtoare

In gAndul meu sl 'ti iscodesc,


$i te uram cu 'nversunare,
Te blAstemam

cAci te iubesc.

De-acum nici asta nu-mi remdne


$i n'o sA am ce blAstema :

Ca azi va fi ziva de mane,


Ca mAni toti anii s'or urma

www.dacoromanica.ro

- 120 -.
0 toamna, care intarzie
Pe-un istovit si trist isvor,
De asupra-i frunzele pustie ;
A mele visuri, care mor.

Viata'mi pare o nebunie


Sfrsita far' a fi 'nceput,
In toata neagra vesnicie
0 clipa 'n brate te-am tinut.
De-atuni, pornind a lui aripe,
S'a dus pe veci norocul meu :
Reda-mi comoara unei clipe
Cu ani de parere de z*u 1

www.dacoromanica.ro

PESTE VERFURI
Orfuri trece lung
p este
Codru 'si bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul sund.

Mai departe, mai departe,


Mai incet, tot mai incet,
Sufletu-'mi nematigAiet

Indulcind cu dor de moarte.


De ce fad, ca.nd fermecatA
Inima2mi spre tine 'ntorn ?
Mai suna-vei, dulce corn,
Pentru mine vre odatd?

www.dacoromanica.ro

SOMNOROASE PASERELE
Somnoroase pdsrele

Pe la cuiburi se adunA,
Se ascund in rAmurele
Noapte bunA !

Doar isvoarele suspinA,


Pe cAnd codrul negru tace,
Dorm si florile 'n gradina
Dormi in pace !

Trece lebAda pe apa


Intre trestii sA se culce
Fie-0 Angerii aproape,
Somnul dulce !

www.dacoromanica.ro

- 123 Peste-a nopfd feerie


Se ridicd mndra lund.
Totu-i vis si armonie
Noapte build !

www.dacoromanica.ro

REVEDERE
(in forma' poptlard)

Codrule, codrupile,

Ce mai faci dragutule?


Ca de cAnd nu ne-am vzut,
Muhl vreme a trecut,
*i de cAnd m'am depArtat,
Mu ltA lume am Amb lat.

Ia, eu fac ce fac de mult:


Iarna viscolu '1 acsult
Crengile-mi rupendu-le,
Apele-astupandu-le,
Troenind cArdrile
i gonind cAntArile.

www.dacoromanica.ro

- 125 Si mai fac ce fac de mult :


Vara doina mi-o ascult ;
Pe cdrarea spre isvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Umplndu-si cofeile
Mi-or canta femeile.

Codrule cu riuri line,


Vremea trece, vremea vine :

Tu din tnr precum esti


Tot mereu intineresti.
Ce mi-i vremea, cdnd de veacuri
Stele-mi scAntee pe lacuri L

Ca de-i vremea rea sau build,


Vntu-mi bate, frunza-mi sund,
Si de-i vremea bund, rea,
Mie-mi curge Dundrea.
Numa omu-i schimbdtor,
Pe pdment ratdcitor,

Ear noi locului ne tinem,


Cum am fost, asa remdnem :
Marea si cu riurile,
Lumea .cu pustiurile,

Luna si cu soarele,
Codrul cu isvoarele.

www.dacoromanica.ro

CAND AMINTIRILE

aand amintirile 'n trecut


`-' Incearcd sl me cheme,
Pe drumul lung si cunoscut
Mai trec din vreme 'n vreme.

De-asupra casei Jale les


i azi aceleasi stele
Ce-au luminat atat de. des
Induiosarii -mete.

peste arbori resfirati


Resare blnda lund
Ce ne gasea imbigosati
*optindu-ne impreund.
i

www.dacoromanica.ro

- 127 A noastre inimi isi jurau


CredintA pe toti vecii,
and pe cArdri se scuturack
De floare liliecii.

Putut-au oare-atAta dor


In noapte sA se stAngA,
CAnd valurile de isvor
N'au incetat sA planga,

and luna trece prin stejari


UrmAnd mereu in cale-si,
CAnd ochii ti tot Inca marl
Se uitA dulci si galesi ?

www.dacoromanica.ro

DOINA
De la Nistru pdn' la Tisa
Tot Romdnul pldnsu-mi-s'a,
CA nu mai poate strdbate
De-atAta strdindtate.

Din Hotin i pan' la Mare


Vin Muscalii de-a cdlare,

De la mare la Hotin
Mereu calea ne-o atin ;
Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii

Si strdinul te tot pate


De nu te mai pop cunoa5te
Sus la munte, jos pe vale
S'au fAcut durnanii cale
Din Satmar pAnd 'n Sdcele
Numai vaduri ca acele.
www.dacoromanica.ro

129

Vai de biet Roman saracul !


Indarat tot da ca racul,
Nici ei merge, nici se 'ndeamnal,
Nici ei este toamna toamna
Nici e vara vara lui,
$i-i strain in tara lui.
De la Turn 'n Dorohoi
Curg dumanii in puhoi
$i s'aseaza pe la noi ;
$i cum vin cu drum de fier,
Toate cantecele pier,
Sboara paserile toate
De neagra strainatate ;
Numai umbra spinului

La ua crqtinului.
bi desbraca taxa sanul,
Codru
frate cu Romanul
De secure se tot pleaca
$i isvoarele ei seaca.
Sarac in Ora saraca !
Cine-au indragit strinii,
Manca-i-ar inima cainii,
Manca-i-ar casa pustia,
$i neamul nemernicia !

Stefane Maria Ta,

Tu la Putna nu mai sta,


9

68170. Ed. VIII.

www.dacoromanica.ro

- 130 Las' Archimandritului


ToatA grija schitului,
LasA grija Sfintilor
In sama pArintilor,
Clopotele sl le tragA
Ziva 'ntreaga, noaptea 'ntreagA,
Doar s'a 'ndura Dumnezeu.

Ca art mantui neamul tu I


Tu te 'nalta din mormnt,
SA te-aud din corn sunAnd
Si Moldova adunAnd.
De-i suna din corn odatA,
Ai s'aduni Moldova toatd,
De-i suna de clout ori,

Iti vin codri 'n ajutori,


De-i suna a treia oarA,
Toti dumanii or sA piarl
Din hotare in hotar
IndrAgi-i-ar ciorile
Si spAnzurAtorile !

www.dacoromanica.ro

MAI AM UN SINGUR DOR


Mai am un singur dor:
In linistea srii
Sa m6 lsati O. mor
La marginea mdrii;
Sd-mi fie somnul lin
Si codrul aproape,
Pe 'ntinsele ape

Sa am un cer senin.
Nu 'mi trebue flamuri,
Nu voiu sicriu bogat
Ci mi impletiti un pat
De tinere ramuri.
Si nime 'n.urma mea
Nu 'ml plangd la crestet ;
Doar toamna glas sd dea
Frunzisului vested.

www.dacoromanica.ro

- 132 Pe cAnd cu sgomot cad


Isvoarele 'ntr'una,
Alunece luna
Prin verfuri lungi de brad.
Petrunza talanga
Al srii rece vent ;
Deasupra-mi teiul sant
SA-si scuture creanga.

Cum n'oi mai fi pribeag


De-atunci inainte,

M'or troeni cu drag


Aduceri aminte ;
Luceferi ce resar
Din umbra de cetini,
Fiindu-mi prietini,

0 sa'm zimbeasca iar.


Va geme de patemi
Al marii aspru cant . ..
Ci eu voiu fi pament
In singurAtate-mi.

www.dacoromanica.ro

VARIANTA ACELEIAS POESII


adormi curend
D e-oiu
In noaptea uititrii,

Sa me duceti tAcend
La m argin ea marii.

Nu voiu sicriu bogat,


Facile

flamuri,

Ci-mi impletiti un pat


Din tinere ramuri.

SI 'mi fie somnul lin


i codruI aproape,
Luceasc' un cer senin
Eternelor ape,

www.dacoromanica.ro

- 134 Care 'n dureri adAnci


Se 'naltA la maluri;
S'ar atArna de stinci
Cu brate de valuri,

Se 'nalt5, dar recad


Si murmurA 'ntr'una,

and pe pduri de brad


Alunec1 luna.

Si nime 'n urma mea


Nu 'mi pth.nga la crestet,
-Dom- moartea glas s dea
Frunzisului vested,

SA treacA lin prin vent

A tot stiutoarea
De-asuprA-mi teiul sfnt
SA. 'si scuture floarea.

Cum n'olu mai fi pribeag


De atunci inainte,
M'or troeni cu drag
Aduceri anninte,

www.dacoromanica.ro

135

Ce n'or sti a privesc


0 lume de patemi,
Pe and liane cresc
Pe singurdtate-mi.

www.dacoromanica.ro

ALTA VARIANTA

nu voiu morment bogat,


CAntare si flamuri,
Ci-mi impletiti un pat
Din tinere ramuri ;

i nime 'n urma mea


Nu-mi plAnga la crestet,
Frunzisului vested
Doar ventul glas sA-i dea.

In linistea strii
Sa me 'ngropati, pe cAnd
Trec stoluri sburnd
La marginea marii.
SA. 'mi fie somnul lin
*1 codrul aproape ;
LuceascA cer senin
Eternelor ape,

www.dacoromanica.ro

- 137 Care din vgi adAnci


Se 'na.41 la maluri ;

Cu brate de valuri
S'ar atArna de stAnci
51 murmurg. 'ntr'una,
CAnd spumegand recad ;

Iar pe paduri de brad


Alunece luna.

Reverse dulci scantei


A tot tiutoarea,
De-asupra-mi crengi de tel
Sg-si scuture floarea,
Ne mai fiind pribeag
De atunci inainte,
Aduceri aminte

M'or coperi cu drag


51 stinsele patemi
Le-or troeni cAz6nd,
Uitarea iniinznd
Pe singurAtate-mi.

www.dacoromanica.ro

ALTA VARIANTA

i ar cAnd voiu fi pment,


A In linistea s&ii
Sapati-mi un mormnt
La marginea m6rii.

Nu voiu sicriu bogat


Podoabe .si flamuri,

Ci-mi impletiti un pat


Din vestede ramuri.
SA-mi fiesomnul lin
Si codrul aproape,

i am un cer senin
Pe-adancele ape,

www.dacoromanica.ro

139

S'aud cum blAnde cad


Isvoarele intr'una,
Pe vrfuri lungi de brad
Alunece luna.

S'aud pe valuri vent,


Din munte talanga,
De-asupr1-mi teiul sfAnt

Sali scuture creanga..


Si cum n'oiu suferi
De atuncea 'nainte,
Cu flori m'or troeni
Aduceri aminte.

Si cum va inceta
Al inimei sbucium,
Ce dulce-mi va sunh
CAntarea de bucium 1

Vor arde 'n preajma mea


Luminele 'n dealuri,
Isbind s'or frAmenta
Eternele valuri.

www.dacoromanica.ro

- 140 nime 'n urma rnea


Nu'mi plAngl la cretet,
CI codrul vent s dea
Frunziului vqted.
Luceferli de foc
Privi-or din cetini
Morment fgr' de noroc
*i WA prietini.

www.dacoromanica.ro

EPIGONII
aAnd privesc zilele de'aur a scripturelor romAne,
Me cufund ca intr'o mare de visdri dulci si senine,
Si in jut par'cA-mi colindl dulci si mAndre primAveri,
Sau ved nopti ce'ntind deasuprI'mi oceanele de stele,
Zile cu trei sori in frunte, verzi dumbrvi cu filomele,
Cu isvoare-ale gandirii 5 i cu riuri de cAntAri.

Ved poeti, ceau scris o limbA ca un fagure de miere :


Cickindeal gur d-aur, Mumulean glas de durere,
Prale firea cea intoarsA, Daniil cel trist i mic,
Vaarescu cAntAnd duke a iubirei primAvarA,

Cantemir croind la planuri din cutite i paharl,


Beldiman vestind in stihuri de resboiul

www.dacoromanica.ro

- (42 Lira de argint Sihleanu, Donici cuib de 'ntelepciune,


Care, cum rar se intampla, ca sa mediteze pune
Urechile ce-s prea lunge ori coarnele de la cerb
Unde-i boul lui cu minte, unde-i vulpea diplomata?
S'au dus toti si s'au dus toate pe o cale ne'nturnata,
S'a dus Pan, finul Pepelei, cel istet ca un proverb.
Eliad zidea din visuri si din basme seculare
Delta biblicelor sfinte, profetiilor amare,
Adever scaldat in minte, sfinx petrunsa. de 'nteles,
Munte cu capul de piatr de furtune detunat,
Sta. si azi in fata lumii e enigma ne'splicata,
Si veghiaz'o stanc ars dintre nouri de eres.

Bolliac canta iobagiul s'a lui lanturi de arama;


L'ale tern fiamuri negre arlova ostirea chiamd,
In present vrajeste umbre dintr'al seculelor plan;
Si ca Byron, treaz de ventul cel selbatec al durerei,
Palid stinge Alexandrescu sfanta candel' a sperarei,
Descifrand eternitatea din ruina unui an.
Pe-un pat alb cu un lintoliu zace lebada murinda,
Zace palida virgina cu lungi gene, voce blnda,
Viata-i fil o primavara, moartea-o parere de reu ;
Ear poetul ei cel ten& o privea cu imbtare,
Si din lira curgeau note si din ochi lacrimi amare,
Si ast-fel Bolintineanu '0 incepe cantecul seu.

www.dacoromanica.ro

143

Murefan scutura lantul cu a lui voce ruOnita,


Ruinpe coarde de araml cu o mama ammlita,
Chiama piatra sa invie ca i miticul poet,
Smulge muncilor durerea, brazilor destinul spune
Si bogat in saracia-i, ca un astru el apune,
Preot desteptarii noastre, semnelor vremii profet,

Ear Negruzzi terge colbul de pe cronice betrne.


Caci pe mucedele pagini stau domniile romane,
Scrise de mana cea veche a 'nvetatilor mireni ;
Moae pana in coloarea unor vremi de mult trecute,
Zugraveste din nou earsi pnzele posomorite
Ce-aretau faptele crunte unor domni tirani, vicleni.
S'acel rege-al poeziei, vecinic tne'r

ferice,

Ce din frunze ii doineste, ce cu fluerul iti zice,


Ce cu basmul povesteste veselul Alecsandri,
Ce 'nsirnd margaritare pe a stelei blnda. raza
Acum seculii strbate, o minune luminoasa,
Acum ride printre lacrimi, cand o canta pe Dridri,
Sau visand o umbra dulce cu de-argint aripe albe,
Cu doi ochi ca dou basme mistice, adance, dale.
Cu zimbirea de virgina, cu glas blind, duios, incet,
El i pune pe-a ei frunte mandru diadem de stele,
0 aseaza 'n tron de aur sa domneasca lumi rebele
iubind-o fr margini, scrie visul de poet.

www.dacoromanica.ro

144

Sau visAnd cu doina tristA a voinicului de munte


Visul apelor adAnce si a stancelor carunte,
Visul selbelor btrAne de pe umerii de deal,
El desteaptA 'n sinul nostru dorul Wei ceT strAbune,
El revoacA 'n dulci icoane a istoriei minune,
Vremea lui Stefan cel mare, zimbru sombru si regal.
EarA noi? noi epigonii ? ... Simtiri reci, harfe sdrobite,

Mici de zile, marl de patimi; inime bardne-urite,


MAsti riznde puse bine pe un caracter inimic ;
Dumnezeul nostru : umbra, patria noastrA: o frazA,
In noi totul e spoialA, tot e lustru Para baza ;
Voi credeati in scrisul vostru, noi nu credern in nimic.
Si de-acea spusa voastrA era sfAntA si frumoasA,
Cad de minti era gAnditA, caci din inimi era scoasA,
Inimi marl, tinere incA, de si voi sunteti bet-Atli.

S'a intors masina lumii: cu voi viitorul trece;


Noi suntem iarls trecutul fAra inimi, trist si rece ;
Noi in nol n'avem nimica, totu-i calp, totu-i strAin ;
Voi, pierduti in ganduri sfinte, convorbeati cu idealuri,
Noi cArpim cerul cu stele, noi mAnjim marea cu valuri,
CAci al nostru-i sur si rece, marea noastrA-i de inghet.
Voi urmati cu repejune cugetArile regine,

and pIutind pe aripi sfinte printre stelele senine,


Pe-a lor urme luminoase voi asemenea mergeti.

www.dacoromanica.ro

14-5

Cu-a ei candela de aur palida intelepciune,


Cu zimbirea ei regald, ca o stea cc nu apune,
Lumin a vietel voastre drum de rose semanat :
Sufletul vostru un anger, inima voastrd o
Ce la ventul cald ce-o rinsed cdtituri molcome respird:
Ochiul vostru vede 'n lume de icoane un palat.
Noi? Privirea scrutdtoare ce nimica nu viseazd,
Ce tablourile minte, ce simtirea simuleazd,
Privim reci la lumea asta ye numim visionari.
0 conventie e totul; ce e azi, mane-i m' nciund
Ati luptat lupta deseartd, ati venat tinta nebund,
Ati visat zile de aur pe-astd lurne de amar.
%.Moartea succede vietii, viata succede Ia inoarte

Alt sens n'are lumea asta, n'are alt scop, altd soarte ;
Oalnenii din toate cele fac icoand si simbol,
Nutnesc sfnt, frurnos si bine ce nimic nu insemneazd,
Impartesc a lor gandire pe sisteme numeroasd
Si pun haine de itnagini pe cadavrul trist si gol.
Ce e cugetarea sacrd? Combinarea mdiestritd
Unor lucruri n'existente, carte trista. i 'nealcit,
Ce mai mult o incifreazd cel ce vrea a descifra.
Ce e poesia? Anger palid cu priviri curate,
Voluptos joc cu icoane i cu glasuri tremurate
Strai de purpura i aur peste tdrina cea grea.
63179. El. Gill.

10

www.dacoromanica.ro

- 146 RemAneti darA cu bine, sfinte fin visionare,

Ce faceati valul sA ante, ce puneati steaua sa sboare,


Ce creati o altA lume pe-astA lume de norol ;
Noi reducem tot la praful azi in noi, inane 'n ruing ;
Prosti si genii, mic si mare, sunet, sufletul, luminA
Toate's praf... Lumea'i atm este, 0 ca dnsa suntem noi.

www.dacoromanica.ro

C ALIN
(File din poveae)

0 az e I. Toarnua trunzele colincla,


Sun' un crier sub o grind&
Vdntul Wide bate 'n gesunuri
Cu o tudoll tromunindd.

Earn tu la gura sobei


Situ Ca oninul sit te prindd.
Ce tresari din vis deodatd?
Tu twat pileind in Untie _
E lubitul, care vine
De intiloc ad te cuprindd,
Ei in Me ta trim-masa

0 sit lie o oglinda


Fa te vezi pe tine Mein
Visalonre, surizdtida.

I.

pe un deal resare luna, ca o vatr de jaratic


Rumenind stravechii codri i castelul singuratic
$'ale riurilor ape ce clipesc fugind in ropot ;
De departe 'n vi coboard tanguiosul glas de clopot.

www.dacoromanica.ro

148

Pe de-asupra de prapdstii sunt zidiri de cetatue,


AcAtat de pietre sure un voinic cu greu le sue ;
Asezdnd genunchiu si mana cAnd pe un colt cAnd pe
alt colt,
Au ajuns sd rumpd gratii ruginite-a unel bolci
Si pe-a degetelor verfuri in iatacul tdinuit
Intrd, unde zidul negru intr'un arc a 'ncremenit.
Ci prin flori intretesute printre gratii luna moale,
SfiicioasI si smeritd, si-a versat razele sale :
linde-ajung, par vdruite zid, podele ca de cridd,
Pe-unde nu, pare cd umbra cu cArbune-i zugravitd ;
Ear de sus pdn' in podele un painjen, prins de vrajd,
A tesut subtire pdnzd, strAvezie ca o mreajd,
Tremurdnd ea licdreste si se pare a se rumpe,
Incarcatd de o burl, de un colb de pietre scumpe.
Dupa pAnza de painjen doarme fata de 'mperat ;
InecatA de lumind e intinsd in crivat ;
Al ei chip se zugrdveste plin si alb: cu ochiu '1 mesuri
Prin usoara 'nvinetire a subtirelor mdtesuri ;
Ici si colea a ei haind s'a desprins din sponci s'aratd
Trupul alb in goliciune-i, curatia ei de fatA.
Resfiratul per de aur peste perini se 'mprastie,
Templa bate linistitd ca o umbra viorie.
Si sprincenele arcate fruntea alba i-o incheie,
Ce o singurd trsurd mdestrit le incondeie ;
Sub pleoapele inchise globii ochilor se bat,
Bratul ei atArnd lenes peste marginea de pat,

www.dacoromanica.ro

149

De a verstii el cAldura fragii sinului se coc,


A ei gura desclestat de-a suflrii sale foc,
Ea zimbind isi mica dulce a el buze, mici, subtiri,
Ear pe patu-i si la capu-i presurati 's trandafiri.

Ear voinicul s'apropie si cu mana sa el rumpe


Panza cea acoperita de un colb de pietre scumpe ;
A frumsetii haruri goale, ce simtirile-i adapa.
Incdperile gAndirii mai nu pot s le incapa.
El in brate prinde fata, peste fata i se 'nclina,
Pune gura lui fierbinte pe-a ei buze ce suspina,
Si inelul scump i'l scoate de pe degetul cel mic
S'apol pleaca ear in lume, nAsdravanul cel voinic.
II.

Ea- a doua zi se mira, cum de firele sunt rupte,


Si 'n oglind' ale ei buze se \red vinete si supte;
Ea zimbindu-si trist se uit si sopteste bland din gull:
*Sburator cu negre plete, yin la noapte de me furag.

Fie-care, cum e vrerea, despre fete sam deeii


Dar ea samna celora indragiti de singuri ersi :
Si Narcis vezendu-si fata in oglinda sa, isvorul,
Singur fuse indragitul, singur el indragitorul.

www.dacoromanica.ro

- 150 Si de s'ar putea pe densa cineva ca sa o prinda,


and cu ochii mari selbatici se priveste in oglinda
Subtiindu-si gdra mica si chemandu se pe nume
Si fiindu-si sie draga, cum nu-i este nime 'n lume :
Atunci el cu o privire nalucirea i ar descoasa
Cum ca. ea
a ghicit cA e frumoasa.
frumoasa fan

Idol tu! rapire minii cu ochi mari si perul des,


Pentru-o inima fecioard mandru idol Vi-ai ales !

Ce sopteste ea in taind, cand priveste cu mirare


Al ei chip gingas si tener, de la cap pan' la picioare ?
vVis frumos avut-arn noaptea : a venit un sburator,
Si stringendu-1 tare 'n brave, era mai ca sa-1 omor.
'Si deaceea, and me caut in paretele de oglinzi,
Singurica 'n camasuO. brate albe eu intinz
>1,Si me 'rnbrac in perul galben, ca in strai usor tesut,
2Si zarind rotundu-mi up-ler, mai ca-mi vine sal sarut.
>>Si atunci de sfiiciune mi-ese sangele 'n obraz
Cum nu vine sburatorul, ca la pieptul lui sA caz ?
-

vDaca. boiul mi'l inmlAcliu, daca ochii mei imi plac,

sE temeiul ca acestea fericit pe el il fac,


> Si mi-s draga mie insumi, pentrucal sunt draga lui
Gura. tu ! invata minte, nu me spune nimarui,
Nici chiar lui, cand vine noaptea langl patul meu tiptil
2Doritor ca o femee si viclean ca un copilc.
IV.

Astfel vine 'n toata noaptea sburator la al ei pat.


Se trezi din sornn de-odata de sdrutu-1 fermecat,

www.dacoromanica.ro

-151-

**i atuncea, and spre usa el se 'ntoarce ca sa fuga,


Ea'l opreste 'n kc cu ochii si c'o mult smerit ruga :
0 rernai, remai la mine, tu cu vers duios de foc,
Sburator cu plete negre, umbra fard de noroc,
nu crede ca. in lume singurel i rtacit
Nu-i gasi un suflet ten er ce de tine-i indragit.
O tu umbra peritoare cu adancii, tristii ochi,
Dulci 'n ochii umbrei tale nu le fie de deochi !
El s'aseazd langa densa si o prinde de mifloc,
Ea sopteste vorbe arse de al buzelor ei foc.
)0 sopteste-mi zice densul tu cu ochii plin d'eres,
Dulci cuvinte ne'ntelese, insa pline de 'nteles,
A 1 vietei vis de aur ca un fulger, ca o clipa-11
I
visez, cand cu-a mea maim al tell brat rotund il
pipai,

h and pui capul tu pc pieptu-mi si bataile ei numeri,


)Cand sdrut cu 'mpatimire ai tel albi si netezi umeri
s$1 cand sorb al teu resuflet in suflarea vietei mele,
$1. cand inima ne .creste de un dor, de-o dulce jele,
) and pierduta razimi fata de-arzetorul meu obraz,
Perul teu balaiu si moale de mi-1 legi dup. grumaz,
Ochii tel pe jumetate de-i inchizi, imi 'ntinzi o gura :
)Fericit me simt atuncea cu asupra de mesura,
Tu
nu vezi ! nu-ti aflu nume . . . limba in gull
mi se leaga
)
nu pot sail spun o data cat oh ! cat imi esti
de draga !c
I

www.dacoromanica.ro

- 152 Ei soptesc, multe si-ar spune si nu stiu de-unde sa'nceapa,

Caci pe rand si-astupa gura, cnd cu gura se adapa ;


Unu 'n bratele altuia tremurand ei se saruta,
Numai ochlul e vorbaret, earl limba lor e mutd,
Ea-si acopere cu maina fata rosa de sfieald,.
Ochi 'n lacriini si-i ascunde intr'un per ca de peteala.
V.

S'a fcut ca ceara alba fata rosd ca un meii atata de subtire, sa o tai c'un fir de per I
i cosita ta balae o aduci la ochi plangend,
Inima far' de nadejde, suflete batut de gand.
Toata ziva la fereastra suspinnd nu spui nimica ;
Ridicand a tale gene, al tel.' suflet se ridick;
Urmarind pe ceruri limpezi, cum pluteste-o ciocarlie !

Tu ai vrea sa spui sa duca. catre densul o solie ...


Dar ea _shawl : Tu, cu ochiul plutitor si 'ntunecos,
Stai cu buze desclestate de un tremur dureros,
Nu-ti mai scurge ochii tineri, dulcii cerului fiastri,
Nu uita ca 'n lacrimi este taina ochilor albastri :
Stele rare din tarie cad ca picuri de argint,
i seninul cer albastru mandru lacrimele-i prind ;
Dar dac ar cadea toate, el reindne trist si gol,
N'ai putea sa faci cu ochii inaltimilor ocol ;
Noaptea stelelor, a lunei, a oglinzilor din riu
Nu-i ca noaptea cea mocnita si pustie din sicriu,
i din and in cand vex-sate, mandru lacrimile-ti sed :
Dar de seci intreg isvorul, atunci cum o sa te ved

www.dacoromanica.ro

)53

Prin ei curge rum enirea, mandrA ca de trandafiri,


i zapada viorie din obrajii tel subtiri ;
Apoi noaptea lor albastrA, a lor duke vecinicie,
Ce uor se mistuete prin plAnsorile pustie !
Cine e nerod sa arda in cArbuni smarandul rar
S'a lui vecinica lucire s'o striveasca in zadar ?
Tu-ti arzi ochii i frum'seta, dulce noaptea kr se stange,
Si nici _tii ce perde lumea. Nu mai plange, nu mai
plange !

VI.

0 tu crai cu barba 'n noduri ca i caltii cand nu-i perii


Tu in cap nu ai graunte, numai pleava i pusderii,
Bine-ti pare sa fii singur, crai barari fra de minti,
SA oftezi dup' a ta fata cu ciubucul intre dinti ?
SA te primbli i sa numeri scanduri albe in cerdac ?
Mult bogat ai fost o data, mult remas-ai tu sarac !
Alungat-o-ai pe dnsa, ca departe de 0.64
In coliba impistrita ca sa nasc' un pul de print ;
In zadar ca s'o mai cate tu trimiti in lume crainic
Nimeni n'a afla locaul, unde ea s'ascunde tainic.
VII,

Sura-i sara cea de toamna ; de pe lacul apa surd


Infunda m*area-i creata intre stuf la iezeturA,

www.dacoromanica.ro

- 154

Ear pd.durea lin suspind, si prin frunzele uscate


Rdnduri-rAnduri trece-un freamt ce le scuturd pe toate ;
Pe cdnd codrul, dragul codru, troenindu-si frunza toatd,

Isi deschide-a lui adAncuri fao lunei sa, le batd.


Tristal-i firea ; eard vntul sperios o creangd farmd,
Singuratece isvoare fac cu valurile larmd.
Pe potica dinspre codri cine oare se coboard?
Un voinic cu ochl de vultur lunga vale b msoard ;
Sapte ard de cdnd plecat-ai sburdtor cu negre plete,
S'ai uitat de soarta mandrel, iubitoarei tale fete !
Si pe cdmpul gol el vede un copil umbldnd descult
Si cercAnd ca sd adune intr'un card bobocii multi.
v13und vreme, mdi bdete ! vMultumim, voinic stain !.:(
DCum te chiamd, mai copile !c
Ca pe tatA meu : Cann.
,Mama-mi spune cdte odatA, de o intreb : a cui's, mama ?

vSburatoru-ti este tatd, si pe el Calin il chiaml.e


Cdnd l'aude, numai ansul 10 stia inima lui,
Caci copilul cu bobocii era chiar copilul lui.
Atunci intrd in colibd, si pe capdt unei laiti
Lumina cu mucul negru intr'un hArb un ros opait ;
Se cocea pe vatra surd cloua turte in cenusA,
Un papuc e sub o grindri, eard altul dupd usa ;
Hiriitd, noduroasA stA in corb rdsnita vechie ;
In cotlon torcea motanul pieptenrindu'si o urechie ;
Sub icoana afumatI unui sf dnt cu comanac
Arde'n candel' o lumina cat un simbure de mac ;
Pe-a icoanei policioard busuioc si, mint'uscatd
Umplu casa intunecoasd de-o mireasmd piperata ;

www.dacoromanica.ro

55

Pe cuptorul uns cu hurnA i pe ccwovii plreti


ZugrIvit-au c'un cArbune copiIaul cel istet
Purcelui cu coada sfredel i cu bete 'n loc de labl,
Cum mai bine i se ede unui purcelu de treaba ;

0 beOcl 'n loc de sticld e intinsl 'n ferAstruie,


Printre care trece-o dunga inohorit i galbuie.
Pe un pat de scdnduri goale doarme tenera. nevasta."
In mocnitul intuneric i cu fata spre fereastrA.

El s'a5eazA lingi densa, fruntea ei o netezete,


0 desmiardl cu durere, suspinAnd o drigostete,
PleacI gura la ureche-i, bland pe nutne el o chiaml.
Ea ridicl somnoroasl lunga genelor maramA,
Speriat la el se uitA ... i se pare a viseazd,
Ar zimbi i nu se 'ncrede, ar rlcni i nu cuteazl.
El din patu-i o ridicA i pe pieptul lui $i-o pune,
Inima-i svecnqte tare, viata-i par'ca se rpune.
Ea se uit, se tot uitd, un cuvent macor nu spune,
Ride door' cu ochi 'n lacrAmi, speriatl de-Q minune,
S'apoi ii supWe perul pe al ei deget alb subtire,
Ii ascunde fata rog l'al lui piept duios de mire.
El tergarul i-1 desprinde $i-1 impinge lin la vale,
Drept in cretet o slruta pe-al -ei per de aur moale
$i barbia i-o ridic, s'uitA 'n ochi-i plini de api,
Si pe rand 'astupl gura cAnd cu gura se adapl.

www.dacoromanica.ro

- 156 VIII.

De treci codri de aramA, de departe vezi albind


'auzi mAndra glasuire a pAdurii de argint.
Acolo, lngl isvoare, iarba pare de met,
Flori albastre tremur' ude in Arezduhul tAmdiet;
Pare-a. $i trunchli vednic poartd suflete sub coaja
Ce suspinl printre ramuri cu a gasului lor vrajd.
Ear prin mAndrul intuneric al pldurii de argint,
Vezi isvoare sdrumicate peste pietre licurincl,
Ele tree cu harnici uncle $1 suspinl 'n florl molatic,
and coboarA 'n ropot dulce din tap$anul pravAlatic,
Ele sar in bulgari fluizi peste prundul din rAstoace,
In cuibar rotind de ape, peste care luna zace.
Mii de fluturi mi6 alba$tri, mii de roluri de albine
Curg in riuri sclipitoare peste flori de miere pline,
Umplu aerul vAratic de mireasmA $i 'recoare
A pppoarelor de mu$te serbAtori murmuitoare.
LInga lacul care 'n tremur somnoros $1 lin se bate,
Vezi o masa mare 'ntinsd cu fAclii prea luminate :
CA6 din patru parti a lumii imperati si 'mperatese
Au venit ca sd serbeze nunta ginga$6 mirese:
Feti-frumo$i cu per de aur, zmei cu solzii de otele,
Cititoril cei de zodii $i -$agalnicul Pepele.
EatA craiul, socru mare, rdzimat in jet cu spatl,
El pe capu-i poartA mitrd $1-1 cu barba pieptenatA,
TaPen, drept, cu skeptru 'n mAnA $ecle 'n perine de puf,
cu crengi il aper pajii de muscute $1 zAduf.

www.dacoromanica.ro

157

Acum eatl cd din codru $1 Cahn mirele iese


Care tine 'n a lui mlna mama gingasei mirese ;
Ei fo$nea uscat pe frunze poala lung' a albei rochii,
Fata ro$ie ca merul, de noroc 1-s umezi ochii,
La pAment mai cd ajuage al el per de aur moale,
Care-i cade peste, brave, peste umerele goale
Ast-fel vine mlAdioasd, trupul ei frumos il poartA,
Flori albastre are 'n pAru'i $i o stea in frunte poarta.
Socrul roaga 'n capul mesei sd pofteasca s se pund
Nunul mare, mindrul soare, $i pe nuna mIndra lurid.
$i s'aseazd toti la masa, cum li-s anii, cum li-i rangul ;
Lin vioarele resund, earl cobza tine hangul. -Dar ce sgomot se aude? 1:3dziit ca de albine ?
Toti se uitA cu mirare $1 nu stiu, de unde vine,
Pana vAd painjinisul intre tufe ca un- pod,
Peste care trece 'n sgomot o multime de norod :
Trec furnici ducend in gur de fdin marii saci,
Ca sa coacd pentru nunta $i placintd si colaci,
$1 albinele aduc miere, aduc colb mdrunt de aur,
Ca cercei din el sA facd cariul, care-i me$ter faur.
Eat vine nunta 'ntreagd : vornicel e-un grierel,
ti sar purici inainte cu potcoave de otel ;
In ve$ment de catifele un bondar rotund in pIntec
Somnoros pe nas ca popi gldsue$te 'ncet un cdntec ;
0 cojita de aluni trag locuste, podu 'I scutur,
Cu musteata resucia sede 'n ea un mire flutur ;
Fluturi multi de multe neamuri %in in urma lui un lant,
Toti cu inime u$oare, toti $agalnici $i berbanti ;

www.dacoromanica.ro

158

Vin tintarii Idutarii, gndlceii, cArdbusii,


Ear mireasa viorica i-astepta 'nddrdtul usii.
.5i. pe masa 'mprdteasc sare-un greer, crainic sprinten

Ridicat in cloud labe s'a 'nchinat bdtnd din pinten,


El tuseste, isi incheie haina plind de sireturi :
x.Sa iertati, boeri, ca nunta s'o pornim si noi aldturi.

www.dacoromanica.ro

NU ME INTELEGI
ochii mei acuma nimic nu are pret

InCa taina ce ascunde a tale frumuseti ;


Cad pentru care altd minune deck tine
Mi-asi risipi o viatA de cugetari senine
Pe basme si nimicuri, cuvinte cumpAnind,

Cu peritorul sunet al lor s te cuprind,


In lanturi de iinagini duiosul vis sA-1 ferec,
SA. 'mpedec umbra-i dulce de a merge 'n intunerec ?

Si azi cand a mea minte, a farmecului roabd,


i ce durere iti face o podoabA
Si cnd resai 'nainte-mi ca marmura de clara,
Din on

CAnd ochiul tAu cel mAndru strAluce in afard

Intunecnd privirea-mi, de nu pot sl vd inca


Ce adnc trecut de ganduri e 'n noaptea lor adncl,
Azi cnd a mea iubire e atta de curat
Ca farmecul de care tu esti impresuratA,

www.dacoromanica.ro

16o

Ca setea cea eternA ce-o au dui:A. olaltd


Lumina de 'ntuneric si marmura de daltd,
CAnd dorul meu e-atta de-adAnc si atAt de sfAnt
Cum nu mai e nimica in cer si pe pament,

and e o 'namorare de tot ce e al teu,


De-un zimbet, de-un cutremur, de bine si de reu,
and esti enigma ensds a vietei mele 'ntregi :
Azi \red din a ta vorbd, cd nu me intelegi !

www.dacoromanica.ro

STRIGOII
... cal trece amasta ca fumul
ile pre pnneut. Ca Colima au Junorit, ca Sarba s'au talat, cu panza
se iutalunt, cu patuent se acopere.

I.

ub bolta cea inalta a unei vechi biserici,


S
4"--7 Intre fclii de cearl, arznd in sfenici mari,

E 'ntinsa. 'n haine albe cu fata spre altari


Logodnica lui Arald, stapn peste Avari ;
Incet, adnc rsun cdnarile de clerici.

Pe pieptul moartei luce de pietre scumpe salbd


i pru-i de-aur curge din racla. pe .pAment,
Cazuti in cap sunt ochii, un zimbet trist i sflint
Pe buzele-i lipite ce vinete ti sunt,
Ear fata ei frumoas ca varul este alb.
61179. Ed. VIII.

www.dacoromanica.ro

11

162

i langa ea 'n genunche e Ara ld, mandrul rege,


Scantee disperarea in ochi-i crunti de sange,
i incalcit e prul lui negru, gura-si strange,
El ar rAcni ca leii, dar vai ! nu poate plange,
De zile trei isi spune povestea vieti 'ntrege :

Eram un copilandru. Din codri vechi de brad


1,FlAmanzii ochi rotindu-i eu mistuiam pAmntul,
DEu resvratiam imperii, popoarele cu gandul ;

pVisAnd, ca toad lumea imi asculta cuvntul,


xIn valurile Volgai cercain cu spada vad.

,Domnind sumet si tnr pe roinicele stoluri,


,Caror a mea fiinta un Semizeu parea,
)Simteam c universul la pasu-mi tresArea,
i natii cdlatoare. impinse de a mea,
)Umplut-au sperioase pustiul pan' la poluri.

"Caci Odin parasise de ghiata nalta-i doma ;


Pe zodii sangeroase porneau a lui popoara,
oCu crestetele albe preoti cu pleata rarA
"Trezeau din codri vecinici, din pace seculara
zMii roiuri vorbitoare, curgend spre vechea Roma.
www.dacoromanica.ro

163 -

Pe Nistru tabarisem, poporul tu impil.


Cu sfetnici vechi de zile me 'ntimpinasi in cale
Ca marmura de alba, cu per de aur moale
3 In jos plecat-am ochii 'naintea fetii tale,
StatEnd un indratnic, un sfiicios copil.

La blanda ta mustrare simt glasul cum imi seacd ;


Eu caut a rspunde, nu stiu ce s respund.
Mi-ar fi parut mai bine 'n pament sa me cufund !
Cu manele-amndou eu fata imi ascund,
Si 'ntdia-data 'n vig un plans amar me 'neaca.

Zimbira intre dnsii betranii ti prieteni


Si singuri ne lasar , Te 'ntreb intr'un tarziu
DUitAndu-ma la tine, privind fr s tiu :
vLa ce-ai venit, regina, aicia in pustiu ?
Ce cauti la barbarul sub stresina-i de ceteni ?

Cu glasul On de lacrami, de 'nduiosare cald,


Privindu-m cu ochii, in care-aveai un cer,
"Mi-ai zis : Astept din parte-VI, o rege caviler,
*Cd-mi vei da prins pe-acela, ce urnilit ti-1 cer ,
Eu vreau sd-mi dai copilul sburdalnic pe Arald.

www.dacoromanica.ro

- 164

*Si intorcndu-mi fata eu spada ti-am intins ;

Pe plaiuri dundrene poporu-si oprl mersul,


"Arald, copilul rege, uitat-a universul
DUrechea-i fu menitd ca sa-ti asculte versul
0De-atunei, invinetoareo, iubit-ai pe invins.

De-atunci, fecioar5 blondd cu spicul cel de gilt',


zVeneai la mine noaptea ca nimeni sd te vadd
*Si 'nlAntuindu-mi gAtul cu brate de zdpadd,
DImi intindeai o gur deschisd pentru sfadd ;
zEu yin la tine, rege, s cer pe-Arald al meu.

vDe-ai fi cerut pdmntul cu Roma lui anticd,


vCoroanele ce regii pe frunte le asazd,
*i stelele ce vecinic pe ceruri colindeazd :
3Pe toate la picioare-0 eu le puneam in vazd ...
'Dar nu '1 mai vrei pe Arald, cdci nu mai vrei nimicd.

*Ah

unde-i vremea ceea, and eu cercam un vad

DSA les la lumea largd 1 Si fost-ar fi mai bine

)Ca nici o datA 'n viatA sd nu te vd pe tine,


,Sa fumege 'nainte-mi orasele 'n ruine,
1,SA se 'mplineascA visu-mi din codrii cei de brad ! g

www.dacoromanica.ro

165

Fcliile ridicd, se rniKd 'n line pasuri


Duand la groapd trupul reginei dundrene
Monachi, cunoscAtorii vietei pamntene,

Cu barbele lor albe, cu ochii stin0 sub gene,


Preoti bardni ca iarna cu gdngavele glasuri,

0 duc cAntAnd prin tainii i pe sub negre bolti.


A misticei religii intunecoase cete
Pe funii lungi coboard sicriul sub pdrete,
Pe piatra pralvAlita pun crucea drept pecete,
Sub candela ce arde in umbra unui co4.

www.dacoromanica.ro

In uumele stdntului
Tatrr, s'auhi cum latrd
Catelul paindutulut
Bub crucea de petard.

Ara Id pe un cal negru sbura, i dealuri, vale,


In juru-i fug ca visuri, prin nouri joacd lun,
La peptu-i manta neagra in falduri 1i-o adund,
Movili de frunze 'n drumu-i le spulberd de sund,
Ear steaua cea polard i-arat a lui cale.

Ajuns-a el la poala de codru 'n muntii vechi ;


Isvoare vii murmurd i saltd de sub peatra,
Colo cenup surd in pArdsita vatrd,
In codri-adnci cdtelul pdmentului tot latrd,
Ltrat cu glas de zimbru resund in urechi.

www.dacoromanica.ro

- 167 Pe-un jet tdiat in stanc st tapan, palid, drept,


Cu cdrj lui in !liana, preutul cel palgn.
De un veac el sade ast-fel, de moarte-uitat bardn ;
In plete-i cre3te muschiul si muschiti pe al lui sin,
Barba 'n pment i-ajunge si genele la piept.

Asa fel zi si noapte de veacuri el sta. orb,


Picioarele lui vechie cu peatra 'mpreunate,
El numerd in gandu-i zile nenum6-ate,
$i fdlfde deasupra-i, gonindu-se in roate
Cu-aripe ostenite, un alb s'un negru corb.

Ara ld atunci coboard de pe-al lui cal. Co mn


El scuturd din visu-i mosneagu 'ncremenit ;
"0 mag, de zile vecinic, la tine am venit,
DA-mi inapoi pe-aceea ce moartea mi-a rdpit,

v$i de azi a mea viatd la zeli tel se 'nchind.c

BtrAnul cu a lui arid sus genele-si ridicd,


Se uitd lung la dnsul, dar gura 'nchisd-i tace ;
Cu greu a lui picioare din peatr le desface,
Din tronu-i se coboard, cu maim semn 61 face
Ca 'n sus O. il urmeze pe a codrilor poticd.

www.dacoromanica.ro

168

In poarta prdbusitd ce duce 'n fund de munte,


Cu cdrja lui cea vechie el bate de trei ori
Cu sgomot sare poarta din vechii ei usori ;
136trAnul se inchind... pe rege '1 prind fiori,
Un stol de gAnduri aspre trecu peste-a lui frunte.

In dom de marmur negru ei intrd neopriti,


Si portile in urmd. in vechi titini s'aruncd ;
0 candela bardnul aprinde, para lungd
Se 'naltd 'n sus albastrd, de fie-care dungd
Lucesc 'n juru-i ziduri ca tuciul lustruiV.

Si in acere crudd ei nu stiu ce astept !


Cu nidnd 'ntinsd magul i face semn sd sadd.
Arald cu moartea 'n suflet, a gandurilor pradd,
Pe jet tdcut se lasd, cu dreaptd pe-a lui spadd,
In zid de marmur negru se uitd crunt si drept.

Fantastic pare-a creste btrdnul alb si bkind :


In aer isi ridicd a farmecelor varga
Si o suflare rece prin dom atunci aleargd,
Si mii de glasuri slabe incep sub bolta larga.
Un cant frumos si dulce, adormitor sunand.

www.dacoromanica.ro

169

Din ce in ce cdntarea in valuri ea tot creste,


Se pare cd furtuna Tidied al ei glas,
CA vntul trece in spainid pe-al marilor talaz,
CA 'n sufletu-i pdmntul se sbate cu necaz,
CA ori ce-i viu in lume acum incremeneste.

Se sgudue tot domul de pare-a fi de scAnduri,


i stAnci in temelie claindu-se vedem,
PlAnsori sfAsietoare impinse de blestem

Se urmresc prin bolte, se chiamd, fulger', gem


i cresc tumultoase in valuri rdnduri, rdnduri.

Din inimd-i pdmntul la morti sd dee viatd,


*In ochi-i sd se scurgd scAntei de steaua lind,
1 A perului lucire s'o dee luna plind,
vIar duh dd-i tu, Zamolxe, smnt de lumind,
Din duhul gurel tale ce arde si inghiatd.

,Stihil a lumei patru supuse lui A raid,


v Strabateti voi pAmentul si a lui maruntaie,
1.Fdceti din peatra aur si din inghet vdpae,
N.S5. 'nchege apa 'n sAnge, din pietre foc sa". sale,
,Dar inima-i fecioard hrdniti cu sdnge cald.c

www.dacoromanica.ro

- 170 Atuncea dinaintea lui Ara ld zidul piere :


El vede toata firea amestecat' afard,
Ninsoare, fulger, ghia0, vent arzetor de yard,
Departe vede-ora$ul pe sub un arc de par
Si lumea nebunitd gemand din resputere.

Biserica cre$tind, a ei catapiteasmd

De-un fulger drept in doua e rupta $i tresare :


Din tainita mormentul atuncea ei apare,
Si peatra de pe groapa crapAnd in doue sare ...
Incet plutind se 'nalca mireasa-i, o fantasmd.

0 dulce intrupare de-omat; pe pieptu-i salba


De petre scumpe, perul i-ajunge la ealcae,
Ochii cazuti in capu-i $i buze viorie;
Cu mnele-i de ceard ea templa $1-o mangae,

Dar fata ei frumoasa ca varul este alba.

Prin vent, prin neguri vine, $i nourii s'a$tern,


Fug fulgerele 'n laturi Idsnd-o ca sa. treacd,
Si luna inegre$te $i ceru 'ncet se pleacd
Si apele cu spaima fug in pament $i seacd
Parea cd 'n somn un anger ar trece prin infern.

www.dacoromanica.ro

-171

Priveligtea se stinge. In negru zid s'aratA


Venind, ca 'n gomn lunatic, in pasuri line ea.
Arald nebun se uit, cu ochii o 'nghitea.
Puternicele brate spre densa intindea.
Si 'n nesimtire cade pe a jetului seu spatA.

10 siinte gatu-atuncea cuprins de brate red,


Pe pieptul gol el simte un lung sArut de ghiata,
PArea un junghiu ca-i curm suflare gi viatd,
Din ce in ce mai vie o simte-in a lui brata
Si gtie cl deacuma a lui remne 'n veci.

5i sufletul ei dulce din ce in ce-i mai cald ...


Pe ea o tine-acuma, ce fu a mortii pradd!
Ea 'nldntuegte gatu-i cu brate de zapadl,
Intinde a ei gurA deschisd pentru sfadA :
vRege-a venit Maria gi-ti cere pe Arald!

vArald, nu vrei tu fruntea pe sinul meu s'o culci ?


Tu zeu cu ochii negri, o ce frumogi ochi ai !
zLas' sa'ti inlntui gatul cu perul meu blai,
DViata, tineretea mi-ai preacut-o 'n rai,
vLas' sA me uit in ochi-ti ucizAtor de dulciox

www.dacoromanica.ro

- 172 ---.

i blande triste glasuri din vuet se desfac,


Acuma la ureche-i un cAntec vechiu strgbate
Ca murmur din isvoare prin frunzele uscate,
Acum o armonie de-amor si voluptate
Ca molcoma caden0 a undelor pe lac.

www.dacoromanica.ro

. . . cum de multe ori, Gaud inor


mullein, multi dinteacel morti Mc
ca se swan( de se fac Strigol. .

Indreptarea legil 1652.

IlL

In salele pustie lumine ro0 de tortii


Ranesc intunecimea ca pete de jeratic ;
Arald se primbla singur riznd, vorbind selbatic.
Arald, tenrul rege, e-un rege singuratic,
Palatui parc'ateapt in veci s5.-i vie mortii.

Pe-oglinzi de marmuri negre un negru nimitez,


A faclelor lucire, rsbind prin pAnza fin,
Resfrang o dureroasa lumin din lumind,
Zidirea cea pustie de jale pare plin

i chipul mortii pare a 'n ofi ce colt il vezi.


www.dacoromanica.ro

- 174
De cAnd cdzu un trdsnet in doin, de-atunci in somn
Ca plumbul surd si rece el doarme zioa toat,
Pe inirna-i de-atuncea s'a pus o neagra path.;
Dar noaptea se trezeste si tine judecata
i 'n negru 'mbrac5 toate al noptii palid domn.

Un obrtizar de ceard pArea c poart el,


Att de alba fata-i s'ata't de nemiscatd,
Dar ochi-i ard in friguri si buza-i sAngeratA,
Pe inima sa poarta. de-atunci o neagra pata,
Eard pe frunte poartA coroana de otel.

De-atunci in haina mortii el si-a 'mbrdcat viata,


Ei plac addnce cAnturi, ca glasuri de furtunA,
Ades Mare pleacA in mAndre nopti cu lund,
Si and se 'ntoarce, ochii lucesc de voie buns,
Pdn' ce un fior de moarte 'I. coprinde dimineata.

Ara ld, ce insemneazA pe tine negrul port


i fata ta cea alba ca ceara, neschimbata. ?

Ce al? de and pe sinull porti tu o neagrA patA


Deli plac fAclii de moarte, cAntarea 'ntunecata ?
Arald ! de nu me 'nsalA privirea, tu esti mort !

www.dacoromanica.ro

- 175 .i azi el se avent'd pe calul sell arab


i drumul, ca sagetii, ei da peste pustie
Care sub luna plind luceste argintie
El vede de departe pe mndra lui Marie,
i ventu 'n codri sun5 cu glas duios si slab.

In perul ei de aur rubine 'nflcdrate


$i 'n ochii ei s'adund lumina sfintei milli ;
S'ajung curend in cale, s'alaturd calri,
51 unul inspre altul se pIeac6. 'n desmierddri,
Dar buzele el rosii 'Area O. 's sAngerate.

Ei trec ca vijelie cu aripi frd" numer,


Cdci caii kr alearga allturea 'nspumati.
Vorbesc de-a lor iubire, lubire faird sat ;

Ea se lasase dulce si greu pe al lui brat


5i-si rezimase capul bdlai de al Jul umer.

,Arald, nu vrei pe sinu-mi tu fruntea ta s'o culci,


vTu zeu cu ochii negri, o ce frumosi ochi ai !
*Las sa-ti inlantui gatul cu perul meu Mai,
iViata, tineretea mi-ai prefacut-o 'n raj,
vLas' sa me uit in ochi-ti ucizetor de dulci !
www.dacoromanica.ro

176

Miroase-adormitoare vzduhul 11 ingreun',

Cad ventul adunat-a de flori de tel troiene


5i le asterne 'n cale reginei dunArene.
Prin frunze aiureazd soptirile-i a lene,
CAnd gurile 'nsetate 'n srutdri se 'mpreun'.

Cum ei mergend ca ventul se ceart5 si se 'ntreabd,


Nu vcl in fundul noptii o umbra de roseatd,
Dar simt ca. 'n a kr suflet .trecii-un flor de ghiatA,
De a mortii galbeneala pieriti ei sunt la fatA
Ei simt c'a kr vorbire e slat:id, tot mai slabl.

,Arald ! strigd crdiasa, las' fata sA-mi ascund,


x.N'auzi tu de departe cocosul rAgusit ?
20 zard de luminA s'aratA 'n resat-it,

,Viata trecetoare din pieptu-mi a rdnit,


,A zilei raze rosii in inim5-mi petrund.4

Arald incretnenise pe calu-i un stejar


Plinjenit e ochiu-i de-al mortii glas etern,
Fug caii dusi de spaim5. si ventului s'astern,
Ca umbra strAvezie iesite din infern
Ei sboarA, vntul geme prin codri cu amar.
!

www.dacoromanica.ro

177

Ei sboar
o vijelie, trec ape far de vad,
Naintea-lor se 'nalt puternic vechii munti,
Ei trec in repejune prin nun fr punti,
Coroanele de fugd le fulgera pe frunti,
Naintea lor se miscd padurile de brad.

Din tronul lui de peatra btrdnul preot vede


'n venturi el ridica adancul glas de arama,
Pe soare sill opreasca el noaptea o rechiama,
Furtunelor d sborul pdmEntul de 'I distrama....
Tdrziu! cad faptul zilei in slava se repede !

Porneste vijelia adAncu-i cant de jale,


Cdnd ei soseau alaturi pe cai incremeniti,
Cu genele lasate pe ochi pAinjiniti
Frumosi erau si astfel de moarte logoditi
Si 'n doue laturi templul deschise-a lui portale.

Clri ei intrd 'nuntru si portile recad ;


Pe veci perird 'n noaptea maretului mormnt
In sunete din urmd ptrunde 'n fire cant,
Jelind-o pe crdiasa cu chip frumos i sf ant,
Pe-Arald, copilul rege al codrilor de brad.
12

63179. Ed. VII/.

www.dacoromanica.ro

178 -

Betrnu 'si pleacd geana si ear remne orb,


Picioarele lui vechie cu peatra se 'mpreund,
El numrd in gandu-i si anii i adund,
Ca o poveste-uitatd Ara Id in minte-i sund,
i peste capu-i sboard un alb s'un negru corb.

Pe jetul lui de peatra intepeneste drept


Cu cdrja lui cea vechie preotul eel pagan
$i cu veacuri nainte el sade-uitat btrn,
In plete-i creste muschiul si muschiu pe al lui sin,
Barba 'n pdmnt i-ajunge si genele de piept.

www.dacoromanica.ro

DIANA
Ge cauti pe unde bate luna
Pe-un alb isvor tremurAtor
Si unde prisrile 'untr'una
Se 'ntrec cu glas ciripitor ?
N'auzi cum frunzele 'n poiand
Soptesc cu sgomotul de guri
Ce se sdrutA, se hirjoand
In umbra adAncd de plduri ?

In cea oglinda micritoare


Vrei sd prive$ti un straniu joc,
0 apd vecinic cAlltoare
Sub ochiul tu rnias pe loc ?
S'a desprimAvarat pdurea,
E-o noud viatd 'n ori-ce svon,

Si numai tu gAnde0 aiurea


Ca tnrul Endymion ?

www.dacoromanica.ro

18o

De ce doresti singuratatea
Si glasul tainic de isvor ?
S'auzi cum codrul frunza-si bate,
S'adormi pe verdele covor ?
Iar prin lumina cea rdrit,
Din valuri red, din umbre moi
S'apar'o zind linistit
Cu ochii mari, cu umeri goi ?
Ah ! acum crengile le 'ndoae
Mnute albe de omt,
0 fatA dulce si blae,
Un trup inalt si mlAdiet.
Un arc de aur pe-al ei umr,.
Ea trece mAndrA la veriat,
Si peste frunze fdr5. num&
Abia o urmA a lAsat.

www.dacoromanica.ro

SATIRA I
Gand cu gene ostenite seara suflu 'n luminare,
Doar ceasornicul urmeazd lunga timpului carare;
CAci perdelele 'ntr'o parte cAnd le dai, si in odae
Luna varsd peste toate voluptoasa ei vapae,
Ea din noaptea amintirii o vecie 'ntreagd scoate
De dureri, pe care ins& le simtim ca 'n vis pe toate.
Lund tu, stdpAria mArii, pe a lumii boltd luneci
i gandirilor dnd via0, suferintele intuneci ;
Mii pustiuri scantelaza sub lumina ta fecioara,
i WI codri-ascund in umbra strdlucire de isvoard l.
Peste cdte mii de valuri stApdnirea ta strAbate,
Cand plutesti pe miscdtoarea marilor singurdtate!
Cdte termuri infiorite, ce palate si cetAti
Strdbalute de-al teu farmec tie singurd'ti ardti !
i in cate mit de case lin petruns-al prin feresti,
CAte frunti, pline de gAnduri, gAnditoare le privesti 1

www.dacoromanica.ro

- 182 Vezi un rege ce'mpAnzeste globu'n planuri pe un veac,


CAnd la ziva cea de mane abea cuger' un sArac
Desi trepte osebite le-au esit din urna sortii,
DeopotrivA4 stapaneste raza ta S i geniul mortii,
La acelas sir de patimi deopotriva fiind robi,
Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi.
Unul cautd 'n oglinda. de'si bucleazA al sett per,
Altul cautA in lume si in vreme adever,
De pe galbenele file el adunA mii de coji,
A lor nume trecetoare le insamnA pe reboj,
Eard altu 'mparte lumea de pe scandura trbii,
Socotind cat aur marea poarta 'n negrele-i cordbii.

Ear cok betainul dascl, cu-a Jul hainA roasA 'n coate,
Inteun calcul frA cap& tot socoate i socoate,
Si de frig la piept s'inchee tremurand halatul. vechi,
Isi infundA gatu 'n guler si bumbacul in urechi;
Uscathr asa cum ebte, garbovit si de nimic,
Universul fArA margini e in degetul lui mic !
CAci sub frunte-i viitorul i pecutut se incheaga,
Noaptea-adanc' a vesniciei el in situri o desleagA ;
Precum Atlas in vechime sprijinea cerul pe umerp
Asa el sprijinA lumea si vecia intr'un nuttier.
Pe and luna strAluceste peste-a tomurilor bracurl,
Intr'o 60'1 poartA gandul indArA.t cu mil de veacuri
La 'nceput, pe and fiintA nu era, nici nefiinta,
Pe and totul era lips1 de. yiata i vointk

www.dacoromanica.ro

- 183 and nu s'ascundea nimica, desi tot era ascuns,


and paruns de sine insus odihnea cel nep&runs
Fu prapastie ? genuna ? Fu noian in tins de apA ?
N'a fost lume priceputA si nici minte s'o priceapA,
Caci era un intuneric ca o mare far' o razA,

Dar nici de vzut nu fuse si nici ochiu care s'o vazA,


Umbra celor nefacute nu 'ncepuse-a se desface,
Si in sine impAcatd stApAnea eterna pace !
Dar de odat' un punct se rniscA ... cel Antdiu si singur !
EatA-1

Cum din chaos face mumA, eard el devine tatal


Punctu-acela de m4care, mult mai slab ca boaba
sputnii,

E stapanul fr margini peste marginile lumii.


De-atunci negura eternA se desface ;n fasii,
De atuner rsare lumea, luna, soare i stihii.
De atunci i pana astAzi colonii de lutni pierdute
Vin din sure val de chaos pe carari necunoscute
Si, in roiuri luminoase isvorind din infinit,
Sunt atrase in viatA de un dor nemArginit.
Ear in lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici,
Facem pe pdm6ntul nostru musunoae de furnici :
Microscopice popoare, regi, osteni si imperati,
Ne succedem generatii si ne creclem minunati ;
Musti de-o zi pe-o lume mica de se m6surA cu cotul,
In acea nemarginire ne 'nv6lim, uitam cu totul
CumcA lutnea asta 'ntreag e o clipA suspendatA,
Ca 'nclaratu-i i 'nainte-i intuneric se aratA.

www.dacoromanica.ro

184

Precum pulberea se joacd in imperiul unei razd,


Mil de fire viorie ce cu raza inceteazd :
Ast-fel intr'a veciniciei noapte pururea adAncd
Avem clipa, avem raza, care tot mai sine Anca ;
Cum s'o stinge, totul piere ca o umbra 'n intuneric,
Caci e vis al nefiintei universul cel chimeric.

In present cugetatorul nu'si opreste a sa minte,


Ci 'ntr'o clipd gandu 'I duce mii de veacuri inainte ;
Soarele, ce azi e mAndru, el el vede trist si ros,
Cum se'nchide ca o rand printre nori intunecosi,
Cum planqii toti inghea0 si s'asverl rebeli in spat,
Ei, din frenele luminii si a soarelui scdpat'i ;
Ear catapeteasma lumii in addnc s'a inegrit,
Ca si frunzele de toamnd -toate steleleau perit ;
Timpul wort Vintinde trupul i devine vecTnicie,
Cdci nimic nu se intempld in intinderea pustie,
Si in noaptea nefiintei totul cade, totul tace,
CA6 in sine impecata reincepe-eterna pace.
Incepend la talpa insds' a multimii omenesti
Si suind in susul scdrii pdn' la fruncile crdesti,
De-a vietel lor enigma ii vedem pe toti munciti,
FAr' a sti sA spunem care ar fi mai nenoroc4i.

Unul e in toti, tot astfel precum una e in toate;


De asupra tuturora se ridicA cine poate,
www.dacoromanica.ro

185

Pe cand altii stand la umbra si cu inima smerita,


Nestiuti se pierd in taing ca si spuma nezarita.
Ce-o sa-i pese soartei- oarbe ce vor ei sau ce gandesc
Ca si vntu 'n valuri trece peste traiul omenesc.
Fericeasca-1 scriitorii, toata lumea recunoasca-1

Ce-o sa alba din acestea pentru el bardnul dascal ?


Nemurirea, se va zice. Este drept ca viata 'ntreaga,
Ca si iedera de-un arbor, de o idee i se leaga.
*De oiu muri isi zice 'n sine al meu nume o sal
poarte
v Secolii din gull 'n gura si 1-or duce mai departe
*De-a pururi, pretutindeni ; in ungherul unor crieri
i-or gasi, cu al meu nume, adapost a mele scrieri !
0 serinane ! VI tu minte cate 'n lume-ai auzit,
Ce-ti trecn pe dinainte, cate singuri ai vorbit ?
Prea putin ; pe ici, pe colo de imagini o fasie,
Vre o urn:a de gandire, ori un petec de hartie.
i cand propria ta viata singur n'o stii pe de rost,

0 asi bata altii capul s'o petrunza cum a fost ?


Poate vr'un pedant cu ochii cei verzui, peste un veac
Printre tomuri bracuite asezat, si el un brac,
Aticismul limbei tale o sal puna la cantari,
Colbul ridicat din carte'ti l'o sufla din ochelari

www.dacoromanica.ro

1136

te-o strange 'n dou iruri, wzdndu-te la coadd


In vr'o not prizritd sub o pagina neroadd.
Poti zidl o lume 'ntreaga, poti s'o sfarimi: ori ce.-ai spune,

Peste toate o lopata de Wind se depune.


Maria care-a dorit sceptrul universului, i gnduri
Ce-au cuprins tot universul, incap bine 'n patru scdnduri.

Or sd vie pe-a ta urm in convoiu de 'nmormntare


Splendid ca o ironie, cu priviri nepasatoare ;
Ear deasupra tuturora va vorbi vr'un mititel,
Nu sldvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el
Sub a numelui tu umbra : eatd tot ce te Weaptd.

Ba sd vezi ... posteritatea este drica 0 mai dreaptd.


Neputnd O. te ajungd, crezi c'o vrea O. te admire ?
Ei vor aplauda de sigur biografia subtire,
Care s'o 'ncerca s'arate ca. n'ai fost vr'un lucru mare,
C'ai fost om cum sunt i dn0i. Magulit e. fiecare
Ca n'ai fost mai mult ca ddnsui. i prostatecele nari
i le umfl ori i eine in savante adundri,
Cand de tine se vorbeste. S'a 'nteles de mai nainte
C'o ironica grimasa sal te laude 'n cuvinte.
Astfel incdput pe mdna a ori cdrui, te vor drege,
Rele or zice cd sunt toate cdte nu vor intelege,
Dar afard de acestea vor cata vietei tale
Sa-i gdseasca pete multe, rutati i midi scandale :

www.dacoromanica.ro

- 187 Astea toate te apropie de densii. Nu lumina


Ce in lume-ai revErsat-o, ci pcatele si vina,
Oboseala, slabiciunea, toate relele ce sunt
Intr'un mod fatal legate de o mam de pament,
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mu lt mai mult ii vor atrage de cat tot ce ai gndit.

In ziduri, printre arbori ce se scutura de floare,


Cum revarsa luna plind linistita ei splendoare !
i din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate,
Amortita li-i durerea, le simOm ca 'n vis pe toate,
Caci in propria-ne lume ea deschide poarta 'ntrarii
*i ridica mii de umbre dupd stinsul lurnindrii.
Mii pustiuri scanteiaz sub lumina ta fecioard,
*i cati codri-ascund in umbra stralucire de isvoara,
Peste ate mii de valuri stapanirea ta strabate,
Cdnd plutesti pe miscatoarea mdrilor singurdtate !

i pe toi ce 'n astd lume sunt supusi puterii sortii,


Deopotrivd-i stdpaneste. raza ta si geniul morcii !

www.dacoromanica.ro

SATIRA II
De ce pana mea remlne in cerneall, me intrebi ?
De ce ritmul nu m'abate cu ispita-i de la trebi?
De ce dorm, ingrAmddite intre galbenele file,
Jambii suitori, trocheii, sltaretele dactile ?
Dac tu stiai problema astei vieti cu care lupt,

Ai vedea, cA am cuvinte pana chiar sl o fi rupt.


Cad intreb, la ce-as incepe sa incerc in lupt5. dreapta
A turna in formA notil limba veche si 'nteleaptA ?
Acea tainic shntire, care doarme 'n a mea hara,
In cuplete de teatru s'o desfac ca pe o marfa?
Sau cu sete O. caut forma ca sl poat sa le 'ncapa,
SA le scriu, cum cere lumea, vr'o istorie pe al:ob.' ?!

Ins tu imi vei respunde, c e bine ca in lume


Prin frumoas stihuire sA petrunza al meu nume,
SA-mi atrag luare-aminte a bArbatilor din tarA,
SA-mi dedic a inele versuri la cocoane bundoard,

www.dacoromanica.ro

- 1St) Si desgustul meu din suflet sal impac prin a mea minte.
Dragul meu, cararea asta s'abatut de mai inainte.

Noi avem in veacul nostru acel soiu ciudat de barzi,


Care 'ncearca prin poeme s devie cumularzi ;
Inchinand ale lor versuri la puternici, la cocoane,
Sant cantati in cafenele si fac zgomot in saloane ;
Ear cararile viecei fiind grele si nguste,
Ei incearca O. le treaca prin protecfm de fuste,
Dedicand brosuri la dame, a caror barbati ei spera
C'ajungend cand-va ministri le-a deschide cariera.

De ce nu voiu pentru nume, pentru glorie sa scriu ?


Oare glorit sa fie a vorbi intr'un pustiu!
Azi, cand patimilor proprii muritorii toft sunt robi,
Gloria-i inchipuirea ce o mie de neghiobi
Idolului lor inchina, numind mare pe-un pitic
Ce-o besica e de spurna intr'un secol de nimic.
Incorda-voi a mea lira s cant dragostea ? Un lant
Ce se 'mparte cu fratie intre doi si trei amar4i !
Ce? sa 'ngani pe coarda dulce, c de voie te-ai adaos
La cel chor ce 'n opereta e condus de Menelaos ?
4z1 adeseori femeea, ca si lumea, e o scoall,
Unde 'nveti numal durere, injosire si spoiala;
La aceste academii de stiinti a zinei Vineri
Tot mai des se perindeaza si din tineri in mai tineri,

www.dacoromanica.ro

- 190 Tu le vezi primind elevii cei itnberbi in al lor clas.


Para and din coala toata o ruina a rmas.
Vai !

tot mai gandeti la anii, cand visam in academii,

AscultAnd pe vechii dascAli carpocind la haina vremii,


Ale clipelor cadavre din volume stand s'adune
Si 'n a lucrurilor peteci cautAnd intelepciunea ?

Cu murmurile lor blAnde, un isvor de horum-harum,


C4tiga1]d cu clipocealA nervum rerum gerendarum,
Cu evlavie adancd ne 'nvtau al minii scripet,
Leganand cand o planeta, cAnd pe-un rege din Egipet,
Par' ca-1 vd pe astronomul cu al negurii repaos,

Cum wr ca din citie scoate lumile din haos


Si cum neagra venicie ne-o intinde i ne 'nvata,
Ca epocile se 'nOrA ca margelele pe ata.
Atunci lumea 'n capatina se 'nvn-tea ca o moriKA
De simteam ca Galilei, ca comedia se miKA.

Ametiti de limbe moarte, de planeti, de colbul

ucolii,

Confundam pe bietul dascal cu un craiu mancat de molii

Si privind painjiniul din tavan de pe pilastri,


Ascultam pe craiul Ramses i visam la ochi albatri
Si pe margini de caete scriam versuri dulci, de pilda
CAtre vre-o trandafirie i selbatica ClotildA.

www.dacoromanica.ro

- 191 Imi plutea pe dinainte cu al timpului amestic


Ba un soare, ba un rege, ba alt animal domestic,
Salliirea din condee ddea farmec astei linisti,
Vedeam valuri verzi de grame, undoiarea unei inisti,
Capul greu cadea pe bancd, pareau toate 'n infinit

and suna, stiam ca Ramses trebuia s fi murit.


Atunci lumea cea gandita pentru noi avea Mind.
Si, din contra, cea aevea ne prea cu neputh45.
Azi abea vedem, ce stearp si ce asprd cale este
Cea ce poate s convie unei inime oneste.
Ear in lumea cea. comund a visa e un pericul,
Si de ai cumva ilusii, esti pierdut si esti ridicul.
Si deaceea de-azi nainte poti s nu me mai intrebi,
De ce ritmul nu m'abate cu ispita-i de la trebi,
De ce dorm, ingramadite intre galbenele file,

Jambii suitori, trocheii, saltarecele dactile,


De-oi urma s scriu in versuri, team5.-mi e ca nu
cum-va

Oamenii din ziva de-astazi s 'nceap' a me luda.


Dac port cu usurinta si cu zimbet a lor urd,
Laudele 4or de sigur m'ar mahni peste mdsur5.

www.dacoromanica.ro

SATIRA III
7.In Sultan, dintre acela ce domnesc peste vr'o limbl
""` Ce, cu-a turmelor pAune, a ei patrie gi-o schimbA,
La pamnt dormea, tinndu-i cdpadi mana cea dreaptA
Data ochiu 'nchis afard, inlAuntru se deteaptA.
Vede, cum din ceruri luna lunecd i se coboarA
Si s'apropie de dnsul preschimbatl in fecioarA.
Inflorea cararea ca de pasul blAndei primaveri,
Ochii ei sunt plini de umbra tinuitelor dureri.
Codri se infioreazI de atAta frumuseVe,
Apele 'ncretesc in tremur strAveziile ler fece,
Pulberea de diamante cade finA ca o burl,
ScAnteind plutea prin aer i pe toate din naturA,
prin mAndra farmecare sunA-o musicA de

oapte,

Ear pe ceruri se inalca curcubeele de noapte.


Ea, eznd cu el alAturi, mAna find, i-o intinde,
Prul ei cel negru 'n valuri de mAtase se desprinde :
'Las' O. leg a mea viatA de a ta. In brale-mi vino,
)Si durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o.
www.dacoromanica.ro

193

vScris in cartea vietel este i de veacuri i de stele


zEu s fiu a ta stdpana, tu stapn vietli mele.s
Si cum o privea sultanul, ea se 'ntuneca, dispare :
Ear din inima lui simte un copac cumca resare,
Care creste intr'o clipa ca in veacuri, mereu creste,
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se 15.tete,
Umbra lui cea uria0. orizontul ii cuprinde
Si sub densul universul intr'o umbra se intinde;
Ear in patru parti a lumii vede iruri muntii marl,
Atlasul, Caucazul, Taurul i Balcanii seculari,
Vede Eufratul i Tigris, Nilul, Dunrea betrana:
Umbra arborelui falnic peste toate e stapana.
Astfel Asia, Europa, Africa cu a ei pustiuri
Si cOrabiile negre leganandu-se prin riuri,
Valurile verzi de grne leganandu-se pe- lanuri,
Marile termuitoare i cetati langa limanuri,
Toate se intind nainte-i. Ca peu-n uria covor
Vede Ora langa arA i popor MAIO popor,
Ca prin neguri alburie se sb-eved i se prefac
In intinsa 'mparatie sub o umbra de copac.

Vulturii porniti la ceruri, pan' la ramuri nu ajung;


Dar un vent de biruinta se pornete indelung
Si lovete randuri, randuri in frunz4ul sunator,
Strigate de Allah! Allah! se aud pe sus prin nor,
Sgomotul crWea ca marea turburata i inalta,
Urlete de batalie s'alungau dupa olalta ;
63179. EL Y1U.

www.dacoromanica.ro

13

- 194

Ins frunzele-ascutite se indoae dupa vent


Si deasupra Romei nou se inclin la pgment.
Se cutremurd Sultanul ... se desteapt ... si pe cer
Vede luna ce pluteste peste plaiul Eschiser,
Si priveste trist la casa Seihului Edebali.
Dupd gratii de fereastrd o copild el zri
Ce-i zimbeste, mldioasd ca o creanga de alun :
E a Seihului copil, e frumoasa Malcatun.
Atunci el pricepe visul ca-i trimis de la Profet,
Ca pe-o clip se 'nltase chiar in raiu la Mahomet,
Ca din dragostea-i lumeasei un imperiu se va naste,
Ai caruia ani si margini numai cerul le cunoaste.

Visul su se 'nfiripeaz5 si se 'ntinde vultureste


An cu an imperAtia tot mai larga se sporeste,
Eara flamura cea verde se inalt an cu an,
Neam cu neam urmndu-i sborul si sultan dui:A sultan.
Astfel tail dupd tard drum de glorie-i deschid ...
Pand 'n Dundre ajunge furtunosul Baiazid.
La un semn, un term de altul legand vas de vas se leaga,

Si in sunet de fanfare trece oastea lui intreaga,


Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah si Spahii
Vin de 'ntuneca patnntul la Rovine in campii ;
www.dacoromanica.ro

RespAndindu-se in roiuri, intind corturile mari-ins 'n zarea departatd sund codrul de stejari.

Eata vine-un sol de pace c'o nAframd 'n vrf de bet.


Baiazid privind la dnsul, ii intreabd cu dispret :
)Ce vrei tu?.:(

,Noi? BunA pace! Si de n'o fi cu banat,


Donmul nostru-ar vrea s vazd pe rnAritul irnprat.

La un semn deschisd-i calea, si s'apropie de cort


Un btrAn atAt de simplu dupa vorbd, dupA port.
Tu esti Mircea?
Da 'mprate lc
Ai venit sd mi te inchini,
SA nu schimb a ta coroanA intr'o ramurd de spini.
Ori ce gand ai, imperate, si ori cum vei fi sosit,,
Cat suntem Ancd pe pace, eu iti zic: bine-al venit.L.
Despre partea inchinArii insa, Doamne s ne ierti.
Dar acu, vei vrea cu oaste i rsboiu ca s ne certi,
Ori vei vrea sl fad intoarsa de pe-acuma a ta cale,
Sa ne dai un semn si noue de mila MAriei-Tale
De-o fi una, de-o fi alta : ce e scris i pentru noi
Bucurosi le-om duce toate, de e pace, de-1 itsboi.
Cu m ? CAnd lumea mi-e deschisd, a privi gandesti
cA pot

Ca intreg Aliotmanul sA se 'mpedice de-un ciot?


www.dacoromanica.ro

196

0 tu nici visezi, batrAne, cati in cale mi s'au pus !


Toata floarea cea vestita a intregului Apus,
Tot ce sta in umbra crucii, imperaci si regi s'adund
SI dea piept cu uraganul ridicat de semi-tuna ;
S'a 'mbracat in zale lucii cavalerii de la Malta,
Papa cu-a lul trel coroane, puse una peste alta,
- Fulgerele adunat-au contra fulgerului, care
In turbarea-i furtunoasa a cuprins pament si mare ;
N'au avut dealt cu ochiul ori cu mana setnn,a face,
Si apusul isi impinse toate neamurile 'ncoace ;
Pentru-a crucii biruint se miscard riuri-riuri
Ori din codri rescolite ori sternite din pustiuri,
Sguduind din pace-adanca ale lumii inceputuri,

Inegrind tot orizontul cua kr zeci de mii de scuturi;


Se miscau ingrozitoare ca paduri de land si sAbii,
Tremura inspaimentata. marea de-ale lor corabii 1

La Nicopole vezut-ai cdte tabere s'au strins


Ca sa stee inainte mi ca si zidul neinvins.
Cand vezui a kr multime cata frunza, cata earba,
Cu o urd ne'mpAcatA mi-am soptit atunci in barba,
Am jurat ca peste densii sa tree falnic fall pas,
Din pristolul de la R oma sa dau ealului oyes !_,...
Si de crunta-mi vijelie tu te aperi c'un toeag ?
Si purtat de biruinta., O. me 'mpedec de-un mosneag?(
De-un mosneag, da, iinperate ! CACI mosneagul ce privesti

Nu e o.n de rand, el este Domnul Tarii-Romanesti.


Eu nu ti-as dori vreodatA sa ajungi sa ne cunosti,
Nici ea Dunarea O. 'nece spumegand a tale osti.

www.dacoromanica.ro

197

Dupd vremuri multi venird, incepend cu acel oaspe


Ce din vechi se pomeneste, cu Dariu al lui Istaspe ;
Multi durard, dui:4 vremuri, peste DunAre vr'un pod,
De-au trecut cu spaima lumii i multhne de norod ;
Imperati, pe care lumea nu putea s-i mai incapA,
Au venit si'n Ora noastr de-au cerut pament i apA.
Si nu voi ca sA me laud, nici cA voi s te 'nspAiment:
Cum venird, se fecurA toti o apa s'un pament.
Te flesti cA inainte-ti resturnat-ai val vertej
Ostile leite 'n zale de 'mperati si de viteji ?

,Tu te lauzi c Apusul inainte ti s'a pus ?


Ce-i mAna pe ei in luptA, ce-a voit acel Apus ?
Laurii voiau sA-i smulga de pe fruntea ta de fier,
A credintei biruintA cdta orice cavaler.
Eu ? imi apAr sArdcia si nevoile l nearnul !

Si deaceea tot ce miscA 'n tam asta, ftul, ramul,


Mi-e prieten nutnai mie, earl tie dusman este ;
DusmAnit vei fi de toate far' a prinde chiar de veste.
N'avem osti, dare iubirea de mosie e un zid
Care nu se infioreazA de-a ta faim, -Baiazid !

abia pleca betranul; ce mai freamet, ce mai sbucium

Codrul clocoti de sgomot si de arme si de bucium,


Ear la poala lui cea verde mii de capete pletoase,
Mii de coifuri lucitoare ies din umbra 'ntunecoasA.
alaretii umplu cAmpul si roesc dupa un semn
Si in caii lor selbatici bat cu scArile de lemn,
www.dacoromanica.ro

- 19S Pe copite iau in fuga fata negrului pament,


LAnci scantee lungi in soare, arcuri se intind in
vent,

Si ca nouni de arama $i ca ropotul de grindeni


Orizoitu 'ntunecandu'l, yin sageti de pretutindeni
Vajeind ca vijelia $i ca plesnetul de ploae,
Ur la campul $i de tropot $i, de strigat de batae.
In zadar striga 'mpe'ratul ca si leul in turbare,
Umbra mortii se intinde tot mai mare $i mai mare ;
In zadar flamura verde o ridica inspre oaste,
Caci coprinsa-i de peire $i in fata si in coaste,
Cad se dating. rarite $iruri lungi de btlie,
Cad Arabii ca $i palcuri risipite pe campie,
In genunchi cAdeau pedestri, colo caii se restoarna,
Cad sagetile in valuri care suerd, se toarna,
*i lovind in Ltd, 'n spate, ca $i crivetul $i gerul,
Pe pament lor li se pare ca se narue tot cerul.
Mircea insu$ mana 'n lupta vijelia 'ngrozitoare,
Care vine, vine, vine, mica totul in picioare,
Dul duind soseau caldrii ca un zid inalt de suliti,
Printre cetele pagane trec rupendu-$i large uliti,
Risipite se 'mpra$tie a dusmanilor $iraguri,
, gonind biruitoare, tot veneau a WU steaguri
Ca potop ce prpacleste, ca o mare SurburatA.
Peste-un ceas paganitatea e ca pleava venturata
Acea grindin' ()teal inspre Dunare o nada.,
Ear in urma lor se 'ntinde falnic armia romand.

www.dacoromanica.ro

- 199

Pe and oastea se asazd, eatd soarele apune,


Voind crestetele 'nalte ale trii sd 'ncunune
Cu un nimb de biruinta ; fulger lung incremenit
Mrgineste muntii negri in intregul asfintit,
Pdn' ce isvorsc din veacuri stele una cdte una
Si din neguri dintre codri tremurdnd s'aratd luna:
Doamna mdrilor s'a noptii, varsd liniste si somn.
Langa cortu-i unul dintre fii falnicului Domn
Sta zimbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte
S'o trimeatd dragei sale de la Arges mai departe
oDe din vale de Rovine
AGrdim, Doamnd, catre Tine,
),Nu din gura, ci din carte,
Ca ne esti asa departe.
Te-am ruga, mari, ruga
Sd-mi trirniti pe cineva
v-Ce-i mai mAndru 'n valea Ta
D C o dr ul cu poenele,

vOchii cu sprincenele ;
D CA si eu trimite-voi

oCe-i mai mAndru pe la noi:


Oastea mea cu flamurile,
)Codrul si cu ramurile,
m.Coiful nalt cu penele,
Ochii Cu sprincenele.

Si sl stii cd. 's sdngtos,


Da, multdmind lui Christos,
Te sdrut, Doamnd, frumos.q.

www.dacoromanica.ro

- 200 -

De-asa vremi se 'nvrednicir cronicarli i rapsozil ...


Veacul nostru ni'l umplura saltimbancii si Irozii.

In isvoadele betrane pe eroi mai pot sa caut


Au cu lira visatoare ori cu sunete de flaut
Pot sa 'ntimpin patriotii ce-au venit de-atunci incolo ?
Inaintea acestora tu ascunde-te, Apollo
0 eroi ! care 'n trecutul de mariri ye adumbriseti,
Ati ajuns acum de modd de ye scot din letopiseti
cu voi drapndu-si nula, ve citeaz toti nerozii,
Mestecand veacul de aur in noroiul greu al prozii.
Remaneti in umbra sfanta, Basarabi si voi Musatini,
Descalecatori de taxa, datatori de legi sit datini,
Ce cu plugul si cu spada ati intins mosia voastra
De la munte pan' la mare si la Dundrea albastral
1

Au presentul nu ni-i mare ? N'o sa-mi dee ce-o sa cer?


N'o sa aflu intre-ai nostri vre un falnic juvaer ?
Au la Sybaris nu suntem lang capistea spoelii ?
Nu se nasc glorii pe strada si la usa cafenelii ?
N'avem oameni ce se lupta cu retoricele suliti
In aplausele grele a canaliei de until ?
Panglicari in ale teril care joac ca pe funii,
Msti cu toate de renume din comedia minciunii ?

www.dacoromanica.ro

- 201 Au de patrie, virtute nu vorbeste liberalul


De ai crede cA viata-i e curatA ca cristalul ?
Nici visezi cA inainte-ti stA un stalp de cafenele,
Ce isi ride de-aste vorbe inganandu-le pe ele.
Vezi colo pe uriciunea Mil suflet, fArA cuget,
Cu privirea 'mprosat si la falci umflat si buget,
Negru, cocosat $1 lacom, un isvor de siretlicuri,
La tovarAsii sei spune veninoasele-i nimicuri

Toti pe buze au virtute, ear in ei moned5. calpa,


Quintesenta de miserii de la crestet pAnA 'n talpd !
Si deasupra tuturora, oastea s si-o recunoascA,
Isi aruncA pocitura bulbucatii ochi de brOascA ...
Dinteacestia tara noastrA isi alege astAzi solii !
Oameni, vrednici ca sA pet in zidirea sfintei Golii
In cAmAsi cu mAneci lunge si pe capete scufie,
Ne fac legi si ne pun biruri, ne vorbesc filosofie,
Patriotii 1 Virtuosii, ctitorii de-asezdminte,

Unde spumega desfrul in miscAri si in cuvinte,


Cu evlavie de vulpe ca in strane $ed pe locuri
Si aplauda frenetic schime, cAntece si jocuri,
Si apoi in sfatul Terii se adun' sA se admire,
BulgAroi cu ceafa groasA, grecotei cu nas subtire
Toate mutrele acestea sunt pretinse de Roman,
ToatA greco-bulgarimea e nepoata lui Traian !
Spuma asta 'nveninat, astA plebe, ast gunoi,
SA ajung' a fi stapainA si pe card si pe noi ?

Tot ce 'n Wile vecine e smintit si strpiturd,


Tot ce-i insemnat cu pata putrejunii de naturd,

www.dacoromanica.ro

- 202 Tot ce e perficl si lacom, tot Fanarul, toti ilotii,


Toti se scuturd aicea i formeazd patrio0i,
In cat fonfii $i flecarii, gdgdutii si gu$atii,
B5.113510 cu gura strimbd, sunt stapAnii astei natii !
Vol sunteti urma$ii Romei ? Ni$te rei si ni$te fameni I
I-e rusine omenirii sd ye zicA voue oameni !
Si aceastd. ciuma 'n lume $i aceste creaturi

Nici rusine n'au sd iee in smintitele lor guri


Gloria neamului nostru spre-a o face de ocard,
Indrdsnesc ca s rosteascd. pdn' $i numele tett, tart !
La Paris, in lupanare de cinisme $i de lene,
Cu femeile-i pierdute $i 'n orgiile-1 obscene,

Acolo v'ati pus averea, tineretele la stos ;


Ce a scos din voi Apusul, and nimic nu e de scos ?
Ne-ati venit apoi, drept minte o sticlutd de pomadd,
Cu monoclu 'n ochi, drept arm5 betisor de promenadd,
Ve$tejiti fdrd de vreme, dar cu creeri de copil,
Drept stiinta avend in minte vre-un vals de Bal-Mabil,
Ear in schimb cu-averea toatd vr'un papuc de curtezand

0 te-admir, progeniturd de origThe romanA !

Si acum pnivii cu spaim lata noastr sceptic rece,


Ve mirai, cum de minciuna astzi .nu vi se mai
trece?

www.dacoromanica.ro

- 203 and vedem c toti aceia, care vorbe mari aruncd,


Numal banul l vneazd si cAstigul fdrd muncd,
Azi cAnd fraza lustruitd nu ne poate insela,
AstAzii altii sunt de vind, domnii mei, nu este-asa ?
Prea v'ati araat arama, sasiind aceastA tard,
Prea McurAti neamul nostru de rusine si ocard,
Prea v'ati bdtut joc de limbd, de strdbuni si obicei,
Ca sA nu s'arate oclatd, ce sunteti : niste misei !
Da, cdstigul fArd muncd, eatA singura pornire ;
Virtutea e-o nerozie, geniul o nefericire !

Dar ldsati mAcar strAmosii ca sA doarmd 'n colb de


cronici :

Din trecutul de marire v'ar privi cel_mult ironici.


Cum nu vii tu, Tepq-Doamne, ca punnd mAna pe ei,
SA4 imparti in dou cete : in smintiti si in misei,
$1 in dou temniti large cu de-a sila sdi aduni,
sa dal foc la puscdrie si la casa de nebuni !

www.dacoromanica.ro

SATIRA IV
td. castelul singuratic, oglindindu-se in lacuri,
ar in funclul apei dare doarme umbra 1W de veacuri,
Se Malta in tdcere dintre raristea de braz1
Dand atata intunerec rotitorului talaz ;
Prin ferestrele arcate dup geamuri se ved numa

Lungi perdele incretite care santeie ca bruma.


Luna tremura pe codri, se aprinde, se mareste,
Muschi de stanca, verf de arbor ea pe ceruri zugraveste,

Ear stejarii par o straj de giganti ce-o inconjoard,


Resdritul ei pzindu-1 ea pe o tainied comoard.
Numai lebedele albe, and plutesc incet din trestii,
Domnitoare peste ape, oaspeti linistei acestii,
Cu aripele intinse se mai scutura si-o tae
and in cercuri unduioase, and in brazde de vapae ;
Papura se misca 'n freamt de al undelor cutreer,
Ear in earba inflorita somnoros suspin' un greer

E atata vara 'n aer, e atat de dulce zvonul ...

www.dacoromanica.ro

- 205 Singur numai cavalerul suspinand privisea balconul

Ce 'ncarcat era cu frunze, de ei spanzue prin ostrete


Rose rosie de Siras i liane 'n fel de fete ;
Respirarea cea de ape el imbata, ca si sara,
Peste farmecul naturei dulce-i pleura ghitara :

O arata-mi-te eard 'n haina lunga de matas,


Care pare incarcata de o pulbere-argintoasa.
)Te-as privi o viata 'ntreaga in cununa ta de raza,
Pe cand mama ta cea alba perul galben el neteaza.
vVino Joaca-te cu mine, cu norocul meu, mi-arunca
x.De la sinul tu cel duke, floarea vesteda de lunca,
z Ca pe coardele ghitarei resunand incet s ma!

Ah! E-atat de alba noaptea, par' c!ar

fi

cazut
zapada,

,Ori in umbra parfumata a budoarului s vin ?


vS1 me 'mbete acel miros de la panzele de in ?
vCupidon, un paj sagalnic, va ascunde cu-a lui !liana
vVioriul glob al lampei, mladioasa mea stapana !(
Si uscat fosnl matasa pe podele, intre glastre,
Intre rosele de Siras i lianele albastre
Dintre flori copila ride si se 'nchind peste gratii,
Ca un chip usor de anger e aretarea adoratei ;
Din balcon i-aruncl-o roza i, cu manile la gura,
Pare ca el dojeneste and sopteste cu caldura ;
Apoi ear dispare 'n luntru, auzi pasuri ce coboara,
Si iesind pe us iute, ei s'au grins de subsuoara ;

www.dacoromanica.ro

206

Brat de brat pasesc alaturi, le st bine la olaltd,


Ea frumoasa si el teller, el inalt si ea inaltA.
Ear din umbra de la maluri se desface-acum la larg
Luntrea cu-ale ei vintrele spanzurate de catarg
Si incet inainteaza in lovire de lopeti,
Leganand at5ta farmec i atatea frumuseti.
Luna, luna iese 'ntreaga, se inalt' asa bah&
Si din term in term dureaza o carare de vdpae
Ce pe-o repede 'nmiire de mici unde o asterne
Ea, copila cea de aur, visul negurel eterne,
Si cu cat lumina-i dulce tot mai mult se lamureste,
Cu-atat valurile apei, cu-atAt trmul par' ca creste,
Codrul pare tot mai mare, par' ca vine mai aproape
Dimpreuna cu al lunei disc, stIpanitor de ape;
Ear tel cu umbra lat i cu flori pana 'n pament
Inspre apa 'ntunecata lin se scutura de vent,
Peste capul blond al fetei sboar fiorile 'o ploua,
Ea se prinde de grumazu-1 cu manutele-amendoue
Si pe spate 'si lasa capul: *Me uimesti, daca nu
mantui ;

*A.h, ce fioros de dulce de pe buza ta cuventu-i!


sat de sus ridici acuma in gandirea ta pe-o roaba,
sCnd durerea ta din suflet este singura-mi podoabl,
sSi cu focul bland din glasu-ti tu me don i. si me cutremuri

*De imi pare o poveste de amor din alte vremuri ;

www.dacoromanica.ro

- 207 )Visurile tale toate, ochiul teu atat de tristu-i,


2Cu-a lui umed' adncime toata mintea mea o mistui.
,DA-mi-i mie ochii negri, nu privl cu el in laturi,
,Caci de noaptea lor cea dulce ve$nic n'o s me mai
saturi,

v A$ orbi privind intr'en$ii. 0, asculta. numa 'ncoace,


Cum la vorbd mii de valuri stau cu stelele proroace,
,Codrii negri aiureaza si isvoarele-i albastre
vPovestesc ele 'n de ele numai dragostele noastre,
x.Si luceferii ce tremur a$a reci prin negre ceteni,
)0Tot pamentul, lacul, cerul, toate, toate ni's prieteni.
,Ai putea sa lepezi carma $i lopetile s lepezi,
,Dupa propria lor voe sa ne duel unde repezi :
,Caci or unde numai ele ar dofi ca O. ne poarte,
,Pretutindeni fericire del viata, de e moartec.

Fantazie, fantazie! Cnd suntem numai noi senguri,


Ce ades, me porti pe lacuri $i pe mare si prin crenguri !
Unde ai Arzut veodata aste teri necunoscute ?

and se petrecur' aceste? La o mie patru sute ?


Azi n'ai chip in toat voia in privirea-i O. te pierzi,
Cum iti vine, cum iti place pe copila s'o desmierzi,
Dupa gat sa-i asezi bratul, gura 'n gura, piept la piept,
S'o intrebi numai cu ochii : Me iube$ti tu ? spune drept !
14 ! Abia t'i-ai intins maim, sare iverul la u$1.,
E-un congres de rubedenii, vre un unchiu, vre-o matu$5..

www.dacoromanica.ro

Iute capul intr'o parte si te uiti in jos smerit...


Oare nu-i in lutnea asta vr'un ungher pentru iubit?
Si ca mumii egiptene stau cu totii in scaun tepeni,
Tu, cu mdnele 'nclestate, mai cu degetele drapeni,
Mai sucesti vre o tigard, numeri fire de mustet
i 'n probleme culinare te incerci a fi istet.

Sunt sAtul de-asa vian.... nu sorbind a ei pahard,


Dar mizeria acesta, prosa asta e amard.
SA sfintesti cu mil de lacrimi un instinct ant de van,
Ce le-abate si la pdsdri de vre-o dou oH pe an?
Nu triti voi, ci un altul ye inspird, el tneste,
El cu gura voastrd ride, el se 'ncAntd, el optqte,
CAci a voastre vieti cu toate sunt ca undele ce curg,
Vecinic este numai rail : Hal este Detniurg.
Nu simtiti c'amorul vostru e-un amor strAin ?
Nebuni 1

Nu simtiti cd 'n proaste lucruri voi vedeti numai minuni!

Nu vedeti c'acea iubire serv'o causd din naturd?


CA e leagan unor viete ce seminte sunt de urd?
Nu vedeti cd risul vostru e in fii vostri plans,
Cd-i de villa cum cd neamul Cain Ana. nu s'a stins?
0 teatru de papuse! zvon de vorbe omenesti!
Povestesc ca papagalii mii de glume si povesti
FArl ca sd le priceapd. Dupd ele un actor
Sta de vorbd cu el insus, spune zeci de mii de ori
www.dacoromanica.ro

209

Ce-a spus veacuri dup'olalta, ce va spune veacuri anca,


Pan' ce soarele s'o stinge in genunea cea adanca.

Ce ? and luna se strecoara printre nouri, prin pustii,


Tu cu lumea ta de ganduri dupa ea sa te atii ?
Sa aluneci pe poleiul de pe ulitele ninse,
Sa privesti prin luncii geamuri la luminile aprinse
Si s'o vezi incunjurata de un roi de pierde-vara,
Cum zimbeste tuturora cu gandirea ei uoara,
S'auzi zornetul de pinteni si fonirile de rochii,
Pe cand ei sucesc mustata, earl ele fac cu ochii ?
and incheie cu-o privire amnroasele 'ntelegeri,
Cu ridicula-ti simtire tu la poarta ei s degeri ?
Patimas i indaratnic s'o iubesti ca un copil,
and ea-i rece i cu toane ca si luna lui April ?
Inclestand a tale brave toata mintea s -ti-o pierzi,
De la crestet la picioare s'o admiri si s'o desmierzi
Ca pe-o marmura, de Paros sau o panza de Corregio,
and ea-i rece si cocheta. ? Esti ridicol, intelege-o.
Da, visam odinioara pe acea ce m'ar iubi,
and a sta pierdut pe ganduri, peste umr m'ar privi,
As simti-o ca-i aproape, i ar ti cd o 'nteleg,
Din srmana noastr viata am dura roman intreg
N'o mai caut. Ce s caut ? E acela cantec vechi,
Setea linistei eterne, care 'mi sun la urechi ;
Dar organele 's sfrmate, i 'n strigari iregulare
Vechiul cantec mai patrunde cum in nopti. isvorul sare.
P'ici pe colo mai strabate cate-o voce mai curata

Dinteun carmen saeculare ce '1 visai si eu odata ;


63119. Ed.

III.

14

www.dacoromanica.ro

- 210 -Dar tot suerl si strigl, scaprA si rupt resunA,


Se impinge tumultoasA si selbatecA pe strunA,
Si in gAndu-mi trece vntul, capul arde pustiit,

Aspru, rece synA cAntul cel etern neispravit...


Uncle's siruriIe dare din viata-mi sl le spun ?
Ah I organele 's sfArmate si maestru e nebun I

www.dacoromanica.ro

LUCEAFERUL
Hfost o data ca 'n povesti,

A fost ca nici odata


Din rude marl imparatesti
0 prea frumoasa fata.

$i era una la parinti


$i mandra 'n toate cele,
Cum e fecioara intre sfinti
Si luna intre stele.
Din umbra falnicelor bolti
Ea pasul si '1 indreapta
"Langa fereastra, unde 'n colt
Luceaferul asteaptd.

www.dacoromanica.ro

-- 212

Privea in zare, cum pe maxi


Resare si straluce,
Pe miscatoarele cArari
CorAbii negre duce.

El vede azi, tl, vede mani,


Ast-fel doriata-i gata ;
El ear privind de septamAni,
Ei cade dragg fata.
Cum ea pe coate-si rzima
Visand ale ei temple,
De dorul lui si inima
Si sufletu-i se emple,

Si eat de viu s'aprinde el


In ori si care sara
Spre umbra negrului castel,
and ea o sA-1 aparA.
*

Si pas cu pas pe urma ei


Aluneca. 'n oclae,
Tesand cu recile-i scantei
0 mreaj de vApae.

www.dacoromanica.ro

- 213 $1 cAnd in pat se 'ntinde drept


Copila sl se culce,
I-atinge mAnele pe piept,

I 'nchide geana dulce,


*i din oglinda luminis
Pe trupu-i se revars,
Pe ochii mari, bAtAnd inchisi,
Pe fata ei intoarsA.
Ea 61 privea cu tin suris,
El tremura 'n oglinda,
CAci o urma adAnc in vis
De suflet sA se prinda.

Iar ea, vorbind cu el in somn,


Oft And din greu suspinA :
v0 dulce-al noptii mele- Doinn,
*De ce nu vii tu ? Vind !

zCobori in jos, luceafar blAnd,


sAlunecand pe o razA,
"PAtrunde in casA si in gand
,i viata-mi lumineazA 1.:(

www.dacoromanica.ro

214

El asculta tremurator,
Se aprindea mai tare
Si s'arunca fulgerator,
Se cufunda in mare ;
Si apa, unde-au fost caz.ut,
In cercuri se roteste,
Si din adanc necunoscut
Un mandru ten& creste.

Usor el trece ca pe prag


Pe marginea ferestii
Si tine 'n mam un toiag
Incununat cu tresdi.

Parea un tenet- Voevod


Cu per de aur moale ;
Un venet giulgi se 'ncheie nod
Pe umerele goale,
Iar umbra feVei stravezii

E alba ca de ceara
Un mort frumos cu ochii vii
Ce scantele 'n afara.

www.dacoromanica.ro

- 215 X. Din sfera mea venii cu greu


2Ca sa-ti urmez chemarea,
2Iar cerul este tatAl meu,
ni mumA 'mi este marea.

2Ca in cAmara ta sl vin,


2SA te privesc de-aproape,
2Am coborit cu-al meu senin
m'am nAscut din ape.

)0 yin', odorul meu nespus,


lumea ta o lasa ;
lEu sunt luceaferul de sus.
sIar tu sA-mi fii mireas.

'Colo 'n 'palate de mArgean


2Te-oi duce veacuri multe,
toatA lumea In ocean
De tine o s'ascu1te.4
20 eti frumos cum numa'n vis
2Un Anger se aratA,
eDarA pe calea ce-ai deschis
2N'oi merge nici odat ;

www.dacoromanica.ro

- 216 Strain la vorba si. la port


z.Lucesti far' de viata,

v Caci eu sunt vie, tu eti mort,


, Si ochiul tel.' menghiata.c
*

Trecu o zi, trecura trei,


Si iards noaptea vine
Luceaferul deasupra ei
Cu razele-i senine ;

Ea trehul de el in sornn
Aminte sa-si aducd,
Si dor de-al valurilor Domn
De inim'o apuca :

Cobori in jos, luceafer bland,


x. Alunecand pe-o raza,

,l'Atrunde 'n casa i in gand


:t.i viata-mi lumineaza !

Cum el din cer o auzi,


Se stinse de durere,
Iar ceru 'ncepe a roti
In locul unde piere.

www.dacoromanica.ro

-. 217 In aer rumene vpgi


Se 'ntind pe lumea 'ntreagg,
Si din a chaosului vgi
Un mndru chip se 'ncheaga.

Pe vitele-i negre de per


Coroana-i arde pare,
Venea plutind in adever,
Scgidat in foc de soare.
Din negru giulgi se desfgsor
Marmoreele brata,
El vine trist si ggnditor,
Si palid e la fatg ;

Dar ochil mari si minunati


Lucesc adgnc, chimeric,
Ca doue patimi frg sat
Si pline de'ntuneric.

,Din sfera mea venii cu greu


'Ca sg te-ascult s'acuma,
vSi soarele e tatgl meu,
"Iar noaptea 'mi este mutna.

www.dacoromanica.ro

- 218 30 yin', odorul meu nespus,


Si lumea ta o lasa ;
Eu sunt luceafrul de sus,
Iar tu sa-mi fii mireasd.
P 0 yin', in perul tell !Alai
S'anin cununi de stele,
Pe-a mele ceruri sa resai
Mai mandrd de cat ele.
20 eti frumos, cum numa'n vis
Un demon se arat ;
Dard pe calea ce-ai deschis
N'oi merge nici odatd !

Me dor de crudul teu amor


A pieptului meu coarde,
Si ochii mari i grei me dor,
Privirea ta me arde.
Dar cum ai vrea s me cobor?
A Au nu 'ntelegi tu oare,
Cum cd eu sunt nemuritor
Si tu qti muritoare ?

www.dacoromanica.ro

- 21.9

Nu caut vorbe pe ales,


1\116 tiu cum a incepe ;
Dei vorbeti pe inteles,
Eu nu te pot pricepe.
Dar dacA vrei cu crezAment
SA te 'ndragesc pe tine,

Tu te coboarl pe pament,
Fii muritor ca niine.
--PTu'mi ceri chiar nemurirea mea
In schimb pe-o sArutare ?
Dar voi sA tii asemenea,

Cat te iubesc de tare.


Da, me voi nate din pecat,
Primind o altA lege :
Cu vecinicia sunt legat,
Ci voi sA me deslege.

Si se tot duce, s'a tot -dus


De dragu-unei copile,

S'a rupt din locul lui de sus


Pierind mai multe zile.

www.dacoromanica.ro

- 220 In vremea asta Cann,


Vic lean copil de casd,
Ce umple cupele cu yin
Mesenilor la masa,

Un paj ce poart pas cu pas


A 'mprtesei rochii,
Bdiat din flori 1 de pripas,
Dar indrdsnet cu ochii,

Cu obrajei ca doi bujori


De rumeni, batd-i vina,
Se fur4eazd pnditor
Privind la Cad lina.
Dar ce frumoas se fcii
Si mndrd, arz'o focul !
Ei, Cdtlin 1 acu-i acu

Ca sa-ti incerci norocul.

*i 'n treaca o coprinse lin


Intr'un ungher de graba.
Da ce vrei, mari Callin 1
Ia las', catd-0 de treabd.

www.dacoromanica.ro

- 221 DCe voi ? As vrea sa nu mai stai


DPe ganduri totdeauna,
DS1 rizi mai bine si sa-mi dai
DO gull, numai una.

DDar nici nu stiu macar ce-mi ceri.


DDA-mi pace, fugi departe

DO, de luceaferul din cer


DiVra prins un dor de moarte.

DDac nu stii, ti-as arata


DDin bob in bob amorul,
DCi numai nu te mania,
DCi stai cu binisorul.

,)Cum venatorul 'ntinde 'n crang


DLa paserele latul,

vand ti-oi intinde bratul stang,


D$a me cuprinzi cu bratul ;

x.i ochii tel. nemiscatori


Sub ochii mei remdie ;
DDe te inalt de subsuori,
"Te 'nalta din calcdie ;

www.dacoromanica.ro

- 222 and fata mea se pleacd 'n jos,


In sus remdi cu fata,
SA ne privim nesdtios,
Si dulce toatd. viata ;

Si ca sa-ti fie pe deplin


Iubirea cunoscutd :

and sdrutAndu-te me 'nclin,


Tu iar4 me sdrutd.(c
Ea-I asculta pe copiIa
Uimitd i distrasd,
Si ruOnos i drAgAlas
Mai nu vrea, mai se lasd,

Si-i zice 'ncet Ancd de mic


Te cunWeam pe tine,
Si guraliv i de nimic
Te-ai potrivi cu mine ;
Dar un luceafr, resdrit
Din linitea uitarii,
DA orizon nemArginit
Singurdtatii mdrii ;

www.dacoromanica.ro

- 223 i. tainic genele le plec,


aaci mi le umple plnsul,

and ale apei valuri tree


aCalltorind spre densul ;

aLuceste c'un amor nespus


aDurerea sa-mi alunge,
aDar se inalta tot mai sus
Ca O. nu-1 pot ajunge,

Parunde trist cu raze reci


Din lumea ce-1 desparte :

In veci e voi iubi si 'n veci


a Va remdnea departe.

De aceea zilele imi sunt


a Pustii ca niste stepe,
a Dar nopOle 's de-un farmec sant
Ce nu-I mai pot pricepe.c

-- aTu esti copild, asta e !


aHal, s'om fugi in lume,
aDoax ni s'or pierde urrnele

ai nu ne-or sti de nume ;

www.dacoromanica.ro

-- 224 xCci amndoi vom fi cuminci,


DVom fi voio0 i teferi,

pVei pierde dorul de parinti


Si visul de luceferi.
*

Porni luceaferul. Creteau

In cer a lui aripe,


Si cal de mii de ani treceau
In tot attea clipe.
Un cer de stele de desupt,
Deasupra-i cer de stele,
Parea un fulger ne 'ntrerupt
Rtacitor prin ele.
Si din a chaosului %TM

Jur imprejur de sine


Vzu ca 'n zioa cea d'intli,
Cum isvorau lumine,

Cum, isvorind, el inconjor

Ca nite mart de-a 'notul ;


El sboar, gnd purtat de dor,
13M1'

piere totul, totul :

www.dacoromanica.ro

- 225 Cad unde-ajunge, nu-i hotar,


Nici ochiu spre a cunoate,
vremea 'ncearcl in zadar
Din goluri a se nate.
Nu e nimic,

totti

0 sete care '1 soarbe,


E un adAnc, asemene
Uitarii celei oarbe.
vDe greul negrei vednicii,
vPArifite, me desleaga.,

x.i. lAudat pe veci sA fii


'Pe-a lumii scarA 'ntreaga!

v0 cere-mi, doamne, ori-ce pret,


vDar dA-mi o altA soarte,
vCAci tu isvor Wi de vieti
x.i dAtAtor de moarte.
vReia-mi 11.1 nemuririi nimb

3.i focul din privire,


vi pentru toate dd-mi in schimb
v0 oarl de iubire !
15

63179. El. VIII.

www.dacoromanica.ro

- 226 ,Din chaos Doamne-am apArut


i m'a. intoarce 'n chaos,

4i din repaos m'am nAscut ...


*Mi-e sete de repaosor

,Hyperion ce din genuni


,vResai c'o intreagA lume,
Nu cere semne i minuni
v Care n'au chip i nume.
),Tu vreai un om sA te socoVi,
"Cu ei O. te asemeni ?
Dar piarA oamenii cu toti,

,vS'ar nate iar4i oameni.


,)Ei doar au stele cu noroc
1,3>i prigoniri de soarte ;
,)Noi nu avem nici timp, nici loc,
1.*Si nu cunoatem moarte.

a DDin sinul vecTnicului ieri

)x.TrIete azi ce moare,


2. v Un soare de s'ar stinge 'n ceri,

,pS'aprinde iar4 soare.

www.dacoromanica.ro

- 227 Prdnd pe veci a r6sari,


>,Din urmA moarte '1 pate
zCAci toti se nasc spre a muri,
mor spre a se na5te.

5i

',Jar tu, Hyperion, remli


'Or unde ai apune,
Tu esti din forma cea
Eti vecinicA minune.

Si pentru cine vrel s mori?


ovIntoarcete, te 'ndreaptA
x.Spre-acel pAment rAtAcitor

xo>5i vezi ce te ateapta. ac


*

In locul lui menit din ceri


Hyperion se 'ntoars6
ca i 'n zioa cea de ieri,
Lumina si-o revarsd.

CAci este seard 'n asfintit


noaptea o sd 'nceapd,
Resare luna lini$tit
tremurAnd din apa

www.dacoromanica.ro

- 2 28 umple cu-ale ei scAntei


CArarile din cranguri
Sub irul lung de mAnciri tei
Sedeau doi tineri singuri.

*0 lasl-mi capul meu pe sin,


*Iubito, sl se culce,
,Sub raza ochiului senin
,Si negrAit de dulce.
*Cu farmecul luminii reci
*GAndirile strAbate-mi,

*Revarsl lin4te de veci


Pe noaptea mea de patemi.

,Si deasupra mea remAi


*Durerea mea de-o curmA,
*CAci e5ti lubirea mea d'intAi

*Si visul meu din urml.c

Hyperion vedea de sus

Uimirea 'n a lor fall;


Abia un brat pe gAt i-a pus,
Si ea l'a prins in brata.

www.dacoromanica.ro

-- 229 --

Miroase florile-argintii

i cad, o dulce ploae,


Pe crestetele-a doi copii
Cu plete lungi, balae.

Ea hnbetata de amor
Ridica ochii, vede
Luceaferul si 'ncetisor
Dorintelel increde :
Cobori in jos, luceafer bland,
Alunecand pe raza,

Patrunde 'n codru si in gand


Norocu-mi lumineaza!

El tremura ea alte dati


In codri si pe dealuri,
Calduzind singuratati
De miscatoare valuri ;

Dar nu mai cade ca'n trecut


In marl din tot inaltul :
Ce-ti pas tie, chip de lut,.
Dac' oi fi eu sau altul !
www.dacoromanica.ro

..-- 230 -

sTrind in cercul vostru strimt,


"Norocul ye petrece
,Ci eu in lumea mea me simt
vNemuriior si rece.

www.dacoromanica.ro

CRITICILOR MEI
fpulte flori sunt, dar putine

Rod in lume o a poarte :


Toate bat la poarta vietei,
Dar se scutur multe moarte.
E usor a scrie versuri,

and nimic nu ai a spune,


Insirand cuvinte goale

Ce din coada au s sune.


Dar and inima Tt framenta.
Doruri vii si patimi multe,
S'a lor glasuri a ta minte
Sta pe toate a le-asculte :

www.dacoromanica.ro

-,- 232 -.

Ca si flori in poarta vietei,


Bat la portile gAndiril,
Toate cer intrare 'n lume,
Cer vesmintele vorbirii.
Pentru-a tale proprii patimi,
Pentru propria'ti viat
Unde ai judectorii,
Ne 'nduratii ochi de ghiata ?

Ah ! atuncea 0 se pare,
Ca pe cap iti cade cerul :
Unde vei gsi cuvntul
Ce exprim adevrul?

Critici voi, cu flori deserte :


Care roade n'ati adus :

E usor a scrie versuri


Ca.nd nimic nu al de spus.

www.dacoromanica.ro

LA STEAOA .

. .

Lha steaoa care-a resArit

"Ca miiE odecale-att


de lunga
ani i-au trebuit
Luminei sa ne-ajunga.

Poate de mult s'a stins in drum


In depArtAri albastre,

Iar raza ei abia acum


Luci vederii noastre.
Icoana stelei ce-a murit
Incet pe cer se sue :
Era, pe cAnd nu s'a zdrit,
Azi o vedem, si nu e.

www.dacoromanica.ro

- 234 .Tot ast-fel and al nostru dor


Peri in noapte-adanc,
Lumina stinsului amor
Ne urmArete dna..

www.dacoromanica.ro

DE CE NU-MI VII
Vezi, rAndunelele se clue,

Se scutur frunzele de nuc,

S'waz bruma peste vii -De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?

0 ! vino iar in al meu brat,


SA te privesc iar cu nesat,
SA razim dulce capul meu

De sinul teu, de sinul teu!


Ti-aduci aminte cum pe-atunci,
CAnd ne primblam prin vli i lunci,

Te ridicam de subsuori
De-atAtea ori, de-atAtea ori ?

www.dacoromanica.ro

-- 236 In lumea asta sunt femei


Cu ochi ce isvorsc scAntei ...
Dar, ori-cAt ele sunt de sus,
Ca tine nu-s, ca tine nus :
CAd tu inseninezi mereu
Viata sufletului meu,
Mai mAndrA declt ori-ce stea,
Iubita mea, iubita mea !
Tarzie toamnA e acum,
Se scutur frunzele pe drum
Si lanurile sunt pustii ...
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii!

www.dacoromanica.ro

KAMADEVA*)
au durerile iubirii
Voind sufletu-mi sa-1 vindic,
L-arn chemat in somn pe Kama
Kamadeva, zeul indic.

El veni, copilul mandru.


Calarind pe-un papagal,
Avnd zimbetul atarnic
Pe-a- lui buze de coral.
) Kamadeva este in Mitologia Indica zeul amorului. 1'atal
s'eu este Cerul, ear muma sa llusia. In figurare se infac4eazii.
calirind pe un papagal, cu un arc facut din trestie de zahar,
coarda arcului formati din albine, ear sagecile din florile trandafirii ale arborelui Amra.

.r. jw.

www.dacoromanica.ro

- 23S Aripi are, ear in tolbA-i


El pAstreaz A. ca sgeti

Numai flori inveninate


De la Gangele mAret.
Puse-o floare-atunci in arcu-i,

Me lovi cu ea in pept,
i de-atunci in ori-ce noapte
Prang pe patul tneu destept.
Cu sAgeatal otrAvitA

A sosit ca sl me certe
Fiul cerului albastru
'al iluziei deserte.

www.dacoromanica.ro

SARA PE DEAL
1?t ara pe deal buciumul sunA cu jale,

Turmele'l urc', stelele scapArl'n cale,


Ape le plang clar izovrind in fantane;
Sub un salcAm, dragA, m'astepft tu pe mine,

Luna pe cer trece-asa santA si dark


Ochii tel marl cauta. 'n frunza cea rat-A,
Stele le nasc umezi pe bolta senink
Pieptul de dor, fruntea de gAnduri ti-e plinA.

Nourii curg, raze-a lor siruri despica,


Stresine vechi casele'n lunA ridicA,

Scaqie'n vent cumpana de la flnanA,


Valea-i in fum, fluere murmurA'n stanA;

www.dacoromanica.ro

- 240 .Si osteniti oameni cu coasA'n spinare


Vin de la cAmp ; toaca resun5 mai tare,
Clopotul vechiu umple cu glasul lui sara,
Sufletul meu arde'n iubire ca para.

Ah ! in curnd satul in vale amuteSe,


Ah ! in curnd pasu-mi spre tine grAbqte :
LAngA salcAm sta-vom noi noaptea intreagA,

Ore intregi spune-ti-voi cAt imi qti dragA !


Ne-om rAzimh capetele-unul de altul

Si surizind vom adorrni sub inaltul


Vechiul salcAm. Ast-fel de noapte bogata,
Cine pe ea n'ar da viata lui toatA ?

www.dacoromanica.ro

SONET*)
ri ate stele ard in indlVme
4:) Ori ate unde arunan fatal marea;
Cu-a lor lumind si cu scAnteiarea
Ce-or fi 'nsemndnd, ce vor nu stie nime.

Deci cum voesti, tu poti urma cdrarea;


Fii bun si mare, ori ptat de crime :
Acelas praf, aceeas addncime!
Ear mostenirea ta si a tot : uitarea 1
*) Urmitoarele sase poesii de Eminescu, scrise pe at se
in prima aruncituri a condeiului, au remas nerev6zute

vede

de poet, nepublicate de el. Una din ele este numai un fragment de 3 strofe; srug'aciuneag se afra intercalatii intr'o poesie
de 12 strofe, intitulat6 Te ewes": asi, ave'nd big': in manuscript
fiecare strofe renduri sterse si neinlocuite ; satira Dalila, dad nu

ar fi fost inlIturaa ca un fel de varianti a actualei satire IV,


ar fi primit poate o modificare radicalii. Dar fi asa cum le gasim asfazi, aceste poesii cuprind versuri de o unici frumusee si
nu pot lipsi din opera lui Eminescu.
T. M.
63179. Ed. VIII.

www.dacoromanica.ro

16

- 242 Par'cl me ved murind : in umbra portii


Asteapta cel ce vor s me ingroape,
Aud cAntdri si ved lumini de tortii.
0, umbra dulce, vino mai aproape,
SA simt plutind deasuprA-mi geniul mor%ii

Cu aripi negre, umede pleoape.

www.dacoromanica.ro

PE UN ALBUM
plbumul ? Bal-mascat cu lume multd,

" In care toti pe sus isi poart5. nasul,


Disimulndu-si mutra, gandul, glasul,

Cu toti vorbesc si nimeni nu ascultd:


eu intrai, me vezi rAnindu-mi pasul,

Un vers incerc cu pana mea inculta,


Pe masa ta asez o foaie smult
Ce de and e nici n'a visat Parnasul.
Spre-a-ti aminti trecu tele petreceri
Condeiu 'n mn tu mi-I pui cu si15.

De la ori cine-un snop de pale seceri ,


Apoi te uict rizend la at-o fill,
Viclean te bucuri de a le noastre 'ntreceri,
Privind in vrav prostia imobil5..

www.dacoromanica.ro

INTRE PASERI
Gum nu suntem dou paseri

Sub o strasing de stuf,


Cioc in cioc sa stain alaturi
Intr'un cuib numai de puf !
.

Nu rni-ai scoate oare ochii


Cu-ascutitul botisor?

Si allturea cu mine
Sta-vei oare binisor ?

Par'cl mi te vd, draguta,


Ca imi sbor si c te scap ;
Stand pe gard, privind la mine,.
Ai tot da cochet din cap.
www.dacoromanica.ro

- 245 lard eu suit pe casd


i plouat de-att amor,
M'as umfia ursuz in pene
asi sta intr'un picior.

www.dacoromanica.ro

FRAGMENT
Dup ce atata vreme
La ola1t5. n'am vorbit,
Mie-mi pare ca uitaram
Cat de mult ne-am fost iubit.

Dar acum te vkl nainte-mi


Duke, palida cum sezi
Las5.-m ca aka data
Umilit O. 'ngenuchez,
Lasa-m sA-0 plang de mila,

Sa-ci sarut a tale mani ...


Manusite, ce facurai
De atatea Optemani ?

www.dacoromanica.ro

RUGACIUNE

RugAmu-ne 'ndurArilor

Luceaferului mdrilor :
Din valul ce n e bAntue,
Ina4A-ne, ne mAntue,
Privirea adoratA
AsuprA-ne coboarA,
0 maicA preacuratA

i pururea fecioarl
Marie !

www.dacoromanica.ro

DALILA
ne povesteste de Samson, cumcI muierea,
B iblia
CAnd dormea, tAindu-i p6ru1, i-a luat toatA puterea
De 1-au prins apoi dusmanii, 1-au legat si i-au scos ochii,

Ca dovadA de ce suflet stA in pieptii unei rochii ...


Tinere ce On de visuri urmAresti vre-o femee,
Pe cAnd luna, scut de aur, strAluceste prin alee
Si pateazA umbra verde cu misterioase dungi,
Nu uita cA doamna are minte scurtA, hAine lungi.
Te imbeti de feeria unui mAndru vis de varl,
Care'n tine se petrece ... Ia intreab-o bunAoarA
0 sa-0 spue de panglice, de volane si de mode,
Pe cAnd inima ta bate ritmul sfant al unei ode . . ,
CAnd cochetA de-al teu umer 0 se razimA copila,
Dac'ai inima si minte, te gandeste la Dalila.
E frumoasA se'ntelege ; ca copii are haz,

Si and ride, face Ana si gropite in obraz,

www.dacoromanica.ro

- 249 SI gropite, face 'n unghiul ucigwi sale guri


Si la degetele mAnii i la ori-ce inchieturi ;

Na e mica, nu e mare, nu'i subtire, ci 'mplinita


Inca ai ce strange 'n brate numai bunA de iubit ;
Tot ce-ar zice, i se cade, tot ce face-i ade bine,
$1 o prinde ori-ce lucru, caci ap se i cuvine ;
Daca vorba-i e placuta, 0 tacerea-i Ana. place,
Vorba zice; yfugi 'ncoloc, risul zice ; vino 'ncoace Ic
Umbla par'cA amintindu0 vre-un cAntec, alintatA,
Par ca 1-ar fi tot a-lene i s'ar cere sArutata,

Si se 'nalt din calcaie sa-ti ajunga pAn'la gull,


DAruind c'o slrutare acea tainica caldura
Ce n'o are decat numai sufletul unei femei , ..
CALI fericire crez tu c'ai gasi in bratul el !
Te-al insenina vzndu-i rumenirea din obraji.
E cu toane, o craiasA, ear tu tner ca un paj,
Si adanc privind in ochi-i, ti-ar parea cumcl inveti
Cum viata pret s alba i cum moartea s'aiba pret,
Si petruns de-o bucurie 0 fermecatoare jale,
Ai vedea in ea craiasa lumii gandurilor tale,
Ap ca, inchipuindu-ti lacrimoasele el gene,
Ti-ar parea mai mAndra cleat Venus Anadyomene
$i in chaosul uitarii, ori cum orele alerge,
Ea din ce in ce mai draga ti-ar cAdea pe zi ce merge.

Ce iluzii ! Nu 'ntelegi tu din a ei clutatura,


Ca deprindere, grimasa este zimbetul pe gurA,

www.dacoromanica.ro

- 250 Ca intreaga-i frumusete e in lume de prisos,


Si ca sufletul si-1 perde fail de nici un folos ?
In zadar boltita lira ce din sapte coarde suna,
Tnguirea ta de moarte in cadentele i adund ;
In zadar in ochi av-vei umbre mandre din povesti,
Precum iarna se aseazA flori de gheata pe feresti
Cana in inima e vara ; in zadar o rogi : ) consacra-mi
Crestetul cu-ale lui gAnduri, sa-1 sfintesc cu-a mele lacrami!c

Ea nici poate anteleaga, ca nu tu o vreai . . . ca'n tine


E un demon ce'nsetza dupa dulcele-i lumine,
C'acel demon plange, ride, neputend s'auza plansu-si,
Ca o vrea spre a se'ntelege insfirsit pe sine insusi,
Ca se sbate ca un sculptor far& brate care geme,
Ca un maistru ce-asurzeste in momentele supreme
Pdn'a nu ajunge 'n culmea dulcei muzice de sfere
Ce-o aude el se naste din rotire si cAdere,
Ca el nu-i cere drept jertfa pe-un altar inalt sl moara,
Precum in vechimea sfAnta se junghiau odinioara
Virginele ce statura sculptorilor de modele,

and taiau in marmor chipul unel zine dupe ele ;


S'ar pricepe acel demon ... s'ar renaste
Mistuit de focul propriu, el atunci s'ar recunoaste
Si, ptruns de-ale lui patimi si de amoru-i cu nesatiu,
El ar frange 'n vers adonic limba lui ca si Horatiu,
Ar atrage 'n visu-i mAndru a isvoarelor inurmururi,
Umbra umeda din codri, stelele ce ard de-apururi,
$i 'n acel moment de taind, and s'ar crede ca-i ferice,
Poate-ar invia 'n ochiu-i ochiul lumei cei antice

www.dacoromanica.ro

- 251 $1 cu patima adancl ar privi-o s'o adore,


De la ochii ei cei tineri mntuirea s'o implore,
Ar voi in a lui brate sa-o tina-'n veci de veci,
Desghetand cu sarutarea-i raza ochilor ei mei i
Cad de peatra de ar fi, Anc s'o incalz1 de-atat amor,
and cazndu-i in genunche, i-ar vorbl tanguitor,
Fericirea inecandu-1, el ar sta O. 'nnebuneasca
Ca'n furtuna lui de patimi i mai mult sa o iubeasca.
Cu zimbiri de curtezan i cu ochi bisericosi,
S'ar preface ca pricepe. Magulite toate sunt
De-a fi umbra frumusetii cei eterne pe pament.
0 femee intre flori zi-i 51 o floare 'ntre femei,

$'o sa.-1 placa. Dar o pune O. aleaga intre trei


Ce-o inconjoara, toti zicnd el o iubesc cat de
naiva,

Vei vedea c deodata ea devine pozitiva


$1 and dama cocheteaza cu privirele-i galante,
Impartind ale ei vorbe intre-un crai betrn 'un
fante,

Nu-i minune ca simtirea-i sa se poat inela,


Sa confunde-un crai de pica cu un crai de mahala:
Cad cu dorul teu demonic va vorbl calugAre$te,
Pe cand craiul cel de pica de s'arat pieptu-i crete,
Ochiul inghetat 1-1 umplu ganduri negre de amor
$1 de-odata e vioae, sta picior peste picior,
$'acel sec, in judecata-i e cu duh i e frumos ...

www.dacoromanica.ro

- 252 A visa cI adeverul sau alt lucru de prisos


E in stare ca s schimbe in natur' un fir de per,
Este piedica eternd ce-o punem la adever.
Asa dar and plin de visuri urmAresti vre-o femee,
Pe cAnd luna, scut de aur, strAlucete prin alee
pAteaza umbra verde cu fantasticele-i dungi,
Nu uita, c doantha are minte scurtl, haine lungi.
Te imbeti de feeria unui mAndru vis de varA,
Care'n tine se petrece
Ia intreab-o bunloarA,
spue de panglice, de volane si de mode,
Pe cAnd inima ta bate'n ritmul sfAnt al unei ode...
and vezi piatra ce nu simte nici durerea si nici mila,
De ai inim i minte, feri in lturi: e Dalila!

www.dacoromanica.ro

POST-SCRIPTUM

In notita biografica din editiile anterioare in.


semnasem ziva nasterei lui Eminescu la 20 Decemvrie 1819 in satul Ipotesti 1tngt Botosani".
Aceastil insemnare se intemeia pe aratarea lui
Eminescu insus. D. Iacob Negruzzi pstreazA un
registru, in care membrii societhtii literare Junimea" si-au inscris data si locul nasterii lor. Pe
pagina 2-a a registrului, in dreptul numelui Mihail
Eminescu, sta scris de propria mdnd a poetului:
bIgnat", in adevr martirul pe care Biserica ortodoxa ii serbeaza in zioa de 20 Decemvrie. .
Ins6 fostul meu elev, d. N. D. Giurescu, absol-

vent al facultgii de litere din Bueuresti, scrie la


7 (19) Mai 1892 d-lui'llegruzzi urmAtoarele:

Dup o zaclarnic. escursiune ce am facut in


Ipotesti, satul copilariei lui Eminescu, d. G. Cerwww.dacoromanica.ro

- 254 chez (pe atunci prefectul judetului Botopni) a


primit urmatorul rspuns la o scrisoare ce adresase maicai Agapia Gherghel, starita schitului
Agafton, unde traete o mltua a poetului.
1891 Martie 29 Agafton.

Dl. Poet Eminescu este nliscut in Botosani; aceasta este


foarte sigur, chci am intrebat pe Maica Fevronia Iorascu, care
an fost fath chnd s'au nhscut. Este cunoscut Lich. ch Botezul
i s'au cetit de chtre Preotul Dimitrie, de la Ospenia ...
Agapia Gherghel",

Am pornit spre biserica Uspenia, ce-i mai zice


Catedrala din Boto,,ani .
Am cautat pe Preotul Dimitrie, i dupa rescolirea
catorva groase volume, prafuite de vreme, in care
erau trecute numele tuturor botezatilor de Dumnea-lui Preotul Iconom Ion Stamati", acum reposat, incepCind cu a. 1832, am gasit in metrica, partea I de nateri i botezuri" urmatoarele rinduri,
pe cari le dau in exacta transcriere :
kii biserica Domneasca

Nascut la 15 Ghenarie 1850, din parinti : Gheorghe


Enzinovici, proprietar i sotia sa Bala, nascuta Va-

sile Iurafeu, care primi Botezul in 21 Ghenarie ;


s'a numit Mihail avnd nas,4 pe Dumnea-lui Stolnicul Vasile Iuracu.
www.dacoromanica.ro

- 255 Acest volum se afl in buna p6strare a Preotului Dimitrie, de la mai sus pomenita Biserica...
R6m5.ne (aa dar) cu totul sigur_c5. Mihail Eminescu s'a nascut in Botoani in zioa de 15 Ianuarie 1850.
N. D. Giurescu.

Si noi credem, ca trebue primita rectificarea


d-lui Giurescu. Vechia insemnare a lui Eminescu
insu, cu ziva de 20 Decernvrie 1849, va fl fost
resultatul unei informatii inexacte a poetului din
partea parintilor.

www.dacoromanica.ro

CUPRINS
Tag.

Prefata la ediVia I
Poetul Eminescu, de T. Maiorescu

1.11

1. SingurAtate
2. Lask-ti lumea ta uitatfi,

3
6
9
10
13
15
17
20

i dach ramuri bat in geam .


4. Pajul Cupidon -,

...

3.

5. Ce te legeni codrule . .
6. Melancolie

7. Rugliciunea unui Dac


8. Pe aceeas ulicioark.

9. De ate ori iubito

22
23

10. 0 remki
11. Desp krtire

25
27
99
31

12. Crkiasa din povesti


13. Od
14. La mijloc de codru des
15. Venere i Madonk. ,

32

16. Sonet (lubind in tab*

35

17. Sonet (Afark-i toamnft)

36
37
38
39

18. Sonet (Sunt ani la mijloc)


19. Sonet (Mid insus glasu.1)
20. Sonet (Trecut-au anii)
21, Sonet (S'a stins viata falnicei Venetii)

40
17

68179. Ed. VIII.

www.dacoromanica.ro

11._c_.

22. Dorinta
23. Mortua est

24. Noaptea ,
25. Egipetul
26. Adio
27. Ce e amorul
28. Lacul
29. Angeo de pazit
30. Floare albastrft
31. Anger si demon
32. Se bate miezul noptii
33. Atht de fragedh,
34. 0 mama dulce, dulce mangt
35. Fin frumos din tel . .
36. Cu mkine zileteli adaugi
37. Din valurile vremii
38. Povestea codrului
,39. Imphrat i proletar
40. Pe-lttnglt plopii Parit sot
41. Glossa
42. S'a dus amorul
43. Departe sunt de tine

41
43
47
49
51
57
59
61
62
66
72
73
76
78

44. Freamht de codru ....

45. De-or trece anii


46. Te dud
4T. Peste vhrfuri . .
48. Somnoroase phshrele
49. Revedere
50. Chad amintirile

'83

...

61. Doinh

52. Mai am un singur dor

131
13'3

Varianth
Alt& variant&

Alth varianth

www.dacoromanica.ro

85
87
90
101
104
108
111
113
116
118
121
122
124
126
128

136
138

Pag.

53. Epigonii

141

51. Min
55. Nu m6 'nteIegi
56. Strigoii
57. Diana
58. Satira I
59. Satira Ii
60. Satira III
61. Satira IV
62. Luceafrul
81 Criticilor mei
64. La steaoa
65. De ce nu-mi vii
66. Kamadeva .
67. Sara pe deal .
68. Sonet
69. Pe un album .
70. Intre plOri
71. Fragment

117
159
161

179
181

188
192

201

211
231

.
.

72. Rugitciune
73. Da lila

Post-Scriptum

www.dacoromanica.ro

233
235
237
239
241
243
244
246
247
248
2;;3

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și