Sunteți pe pagina 1din 20

Ghidul operatorului

Acest ghid include o selecție de informații privind operarea imprimantei


și funcțiile frecvent utilizate ale acesteia.
Consultați „Ghidul utilizatorului” (Manual online) pentru instrucțiuni
detaliate privind utilizarea imprimantei.

Operațiuni accesibile de pe ecranul de start......................2

Pregătirea pentru tipărire..........................................................4

Tipărirea desenelor CAD............................................................6

Tipărirea bannerelor....................................................................8

Tipărirea la formate non-standard.........................................10

Încărcarea unui document pentru copiere sau scanare


(SC-T5100M Series/SC-T3100M Series).................................12

Copierea (SC-T5100M Series/SC-T3100M Series)..............13

Scanarea (SC-T5100M Series/SC-T3100M Series)..............14

Alte tipăriri (Wi-Fi Direct Tipărire/Încărcare tipărire).......16

Păstrați acest ghid aproape de imprimantă pentru


consultare facilă.
Operațiuni accesibile de pe ecranul de start

Nivelul aprox. al consumabilelor Starea conexiunii la rețea


disponibile Pictograma se modifică în funcție de metoda de
Pe măsură ce cerneala se epuizează sau conectare. Dacă imprimanta este conectată, pictograma
recipientul maintenance box se umple, bara este albastră și indică intensitatea semnalului.
corespunzătoare devine mai scurtă.
Cu fir (Ethernet) Wi-Fi
Dacă pe bare se afișează simbolul a, pregătiți un
cartuș de cerneală sau un recipient maintenance box Wi-Fi Direct
nou. Veți putea tipări în continuare până când va fi
necesar să le înlocuiți. Atingeți această pictogramă…

Atingeți această pictogramă…

Puteți modifica metoda de conectare.


Pentru informații referitoare la Wi-Fi Direct, consultați
secțiunea de mai jos.
Se vor afișa numerele produselor consumabile. U „Alte tipăriri (Wi-Fi Direct Tipărire/Încărcare tipărire)” la
pagina 16

Starea curentă a imprimantei

Atingeți pentru a alimenta cu


hârtie sau pentru a o îndepărta.
U „Pregătirea pentru tipărire” la pagina 4

Atingeți acest buton pentru a verifica Când se afișează , există elemente care nu sunt afișate.
starea imprimantei sau pentru Exemplu: SC-T3100M Series
modificarea setărilor acesteia.

2
La pornirea imprimantei, se va afișa ecranul de start.
Secțiunile de mai jos ilustrează operațiunile disponibile pe ecranul
de start.

Numărul de notificări.
Numărul de notificări, cum ar fi avertismentele de cerneală insuficientă, este afișat pe pictogramă.

Atingeți această pictogramă…

Se afișează o listă a notificărilor care necesită intervenții din partea dvs. Instrucțiunile specifice se vor afișa
când atingeți fiecare notificare.

După ce finalizați acțiunile relevante pentru toate notificările, numărul dispare de pe pictogramă.

Informații privind rola de hârtie


Se afișează tipul de hârtie și lățimea rolei de hârtie setate.

Atingeți după ce ați introdus Atingeți înainte de a introduce


rola de hârtie... rola de hârtie...

Puteți efectua acțiuni cum ar fi înlocuirea Se afișează instrucțiunile privind introducerea rolei de
rolei de hârtie. hârtie.

Operațiunile disponibile pe ecranul tactil

Atingeți (apăsați) Glisați

Bara de navigare se va afișa în


cazul în care puteți naviga în
sus și în jos.

3
Pregătirea pentru tipărire

Verificați pozițiile de Introduceți hârtia conform


încărcare a hârtiei instrucțiunilor de pe ecran


Atingeți Paper Setting (Setare hârtie).
Roll Paper (Rolă de hârtie) A


Selectați una dintre sursele de hârtie.
Auto Sheet Feeder B
(Alimentator automat coli)
A4 - A3
Puteți seta mai multe
coli simultan*


Atingeți See Guide (Vizualizare ghid) pentru
C afișarea unor instrucțiuni detaliate pe ecran.
*Numărul colilor încărcate la un moment dat diferă în funcție
de tipul de hârtie. Consultați Ghidul utilizatorului (manualul
online) pentru mai multe informații.

Cut Sheet (1 sheet)


(Coală tăiată (1 coală))
A4 - lățime maximă tipărire
Colile sunt introduse pe rând

Dacăpe ecranul de start se afișează Load paper (Încărcare hârtie)


sau Ready (Pregătit), puteți deschide capacul pentru coli tăiate și
introduce o coală tăiată în imprimantă. După ce încărcați o foaie
tăiată, asigurați-vă că selectați Cut Sheet (1 sheet) (Coală tăiată
(1 coală)) la pasul B. În caz contrar, imprimanta nu poate detecta
coala tăiată încărcată.

4
În paginile următoare veți regăsi instrucțiuni referitoare la pregătirea
imprimantei pentru tipărire.
Urmați cu atenție acești pași pentru a obține o calitate optimă a tipăririi.

Setarea tipului și dimensiunii hârtiei Tipărirea

Opțiunile de setare diferă în funcție de tipul de hârtie. După ce pe ecran se afișează


Dacă selectați un tip sau o dimensiune de hârtie care diferă de hârtia mesajul Ready (Pregătit), puteți
încărcată, materialul tipărit va prezenta încrețituri, pete de cerneală sau
începe să tipăriți.
artefacte de tip bandă.
După ce ați efectuat setările
dorite, apăsați OK

Paper Type Paper Remaining


(Tip de hârtie) (Hârtie rămasă)
sau Paper Size
(Dimensiune
hârtie)
Puteți introduce o rolă de hârtie și apoi coli
tăiate pe alimentatorul automat cu coli.
Driverul imprimantei vă permite să selectați
oricare dintre cele două surse de hârtie.

Va trebui să selectați rapid setările dorite, deoarece va fi inițiată


alimentarea cu hârtie dacă ecranul nu este utilizat timp de 90 de
secunde.

Hârtie specială Epson

Selectați denumirea formatului hârtiei de pe ambalajul acesteia.

Hârtie nefurnizată de Epson

Selectați una dintre opțiunile de mai jos:


- Plain Paper (Hârtie simplă)
- Coated Paper <Generic> (Hârtie cretată <Generală>)
- Photo Paper <Generic> (Hârtie foto <Generală>)
- Tracing Paper (Hârtie de calc)
- Tracing Paper <Low Duty> (Hârtie de calc <Sarcină redusă>)
- Matte Film (Peliculă mată)

5
Tipărirea desenelor CAD


Faceți clic pe Custom Properties (Proprietăți
Utilizarea driverului imprimantei C particularizate).

Această metodă este recomandabilă pentru tipărirea de


înaltă calitate a desenelor CAD (cum ar fi schițele clădirilor).

Se afişează ecranul driverului imprimantei.


Selectați CAD/Line Drawing (Desen CAD/
D tehnic) din fila Printer Settings (Setări
imprimantă).
Windows

c Important
Dacă rânduri sau zone din desenul dvs. nu sunt tipărite
corect, comutați pe modul HP-GL/2 sau HP RTL.

Procedura de mai jos se aplică pentru AutoCAD 2018.


Faceți clic pe Plot (Plotare).
A

Mac


Selectați imprimanta din Printer/plotter
B (Imprimantă/ploter) și apoi faceți clic pe
Properties... (Proprietăți...).

6
Tipăriți desenele CAD și GIS folosind oricare dintre cele două
metode de mai jos, în funcție de destinația schiței.


Selectați plotterul din Printer/plotter
Utilizarea modului HP-GL/2 sau HP B (Imprimantă/ploter).
RTL Efectuați următoarele setări în funcție de modelul pe
care îl utilizați.
Această metodă este recomandabilă pentru tipărirea SC-T5100M Series/
desenelor CAD și GIS, cum ar fi hărțile și schemele. SC-T5100 Series/ HP Designjet 750C C3196A
SC-T5100N Series
SC-T3100M Series/
SC-T3100 Series/
HP Designjet 750C C3195A
SC-T3100N Series/
SC-T2100 Series

Puteți efectua tipărirea dintr-o aplicație care acceptă HP-GL/2


(compatibilă cu HP DesignJet 750C) și HP RTL.

Sursa implicită de hârtie este Roll Paper (Rolă de hârtie) Dacă imprimanta nu tipărește sau textul este trunchiat
și calitatea implicită a tipăririi este Standard. Dacă doriți Modificați setarea imprimantei după cum urmează:
să modificați setările, faceți acest lucru din meniul Setări
Settings (Setări) - General Settings (Setări generale) - Printer
imprimantă înainte de a efectua procedura de mai jos.
Settings (Setări imprimantă) - Printing Language (Limbă
tipărire) - USB (sau Network (Rețea)) - HP-GL/2
Procedura de mai jos se aplică pentru AutoCAD 2018.
Dacă tipăriți utilizând driverului imprimantei, readuceți setarea la
Auto din HP-GL/2.


Faceți clic pe Plot (Plotare).
A Dacă doriți să tipăriți pe o coală tăiată sau să modificați
setarea de calitate a tipăririi
Alegeți setarea dorită din meniul Printer Settings (Setări
imprimantă) în modul ilustrat mai jos:
Settings (Setări) - General Settings (Setări generale) - Printer
Settings (Setări imprimantă) - Universal Print Settings (Setări
universale tipărire)

Dacă doriți să modificați lățimea sau grosimea peniței


Alegeți setarea dorită din meniul Printer Settings (Setări
imprimantă) în modul ilustrat mai jos:
Settings (Setări) - General Settings (Setări generale) - Printer
Settings (Setări imprimantă) - HP-GL/2 Unique Settings
(HP-GL/2 Setări unice)

Dacă doriți să tipăriți pe hârtie supradimensionată


Introduceți hârtie cu o dimensiune mai mare decât cea inițială și
apoi modificați setarea imprimantei după cum urmează:
Settings (Setări) - General Settings (Setări generale) - Printer
Settings (Setări imprimantă) - Universal Print Settings (Setări
universale tipărire) - Page Margins option (Opțiune margini
hârtie) - Oversize (Supradimensionare)

7
Tipărirea bannerelor

Pași pentru tipărirea bannerelor Adaptarea originalului la lățimea


rolei de hârtie
Creați originalul în aplicație*
Adaptarea laturii scurte a
Original originalului la lățimea
rolei de hârtie.

Adaptarea laturii lungi a


originalului la lățimea
rolei de hârtie.
Selectați metoda de mărire din
driverul imprimantei
Selectați Output Size (Format material tipărit) - Fit to Roll
Paper Width (Adaptare la lăţime rolă de hârtie) și apoi
alegeți dacă doriți să adaptați latura scurtă sau pe cea lungă
a originalului la lățimea rolei de hârtie.

Windows

Tipărirea

*Pentru a crea un original cu format non-standard, consultați secțiunea


de mai jos.
U „Tipărirea la formate non-standard” la pagina 10

Mac

8
Paginile următoare ilustrează pașii pe care trebuie să îi urmați pentru
a mări și tipări un original creat în formatul standard pentru un
banner.

Adaptarea originalului la formatul


Specificarea formatului
materialului tipărit
Format material tipărit
Format
Original material
Original tipărit

Selectați Output Size (Format material tipărit) - Fit to Selectați Output Size (Format material tipărit) - Specify
Output Size (Adaptare la formatul materialului tipărit) și Size (Specificare format) și apoi alegeți formatul
apoi alegeți formatul materialului tipărit. materialului sau introduceți valoarea dorită pentru mărire.

Windows Windows

Mac Mac

9
Tipărirea la formate non-standard

Pași pentru tipărirea la formate non-standard


Înregistrarea și selectarea
formatului hârtiei
Înregistrarea și selectarea formatului
hârtiei în aplicație Windows


Porniți aplicația, faceți clic pe meniul File
A (Fișier) și apoi pe Print (Tipărire).


În fila Printer Settings (Setări imprimantă),
B faceți clic pe Custom Paper Size... (Format
personalizat hârtie...)
Crearea originalului


Introduceți informațiile următoare în fereastra
C User-Defined Paper Size (Format de hârtie
Mărirea și tipărirea originalului personalizat).
Faceți clic pe Save (Salvare) și apoi pe OK pentru a
finaliza înregistrarea formatului hârtiei.

Paginile următoare descriu pașii pe care trebuie să îi urmați


pentru a crea un original care va avea o dimensiune de
aproximativ o treime din formatul materialului tipărit și
pentru a mări și tipări apoi originalul respectiv astfel încât să
creați un banner care corespunde unei lățimi de 610 mm (24
in) a rolei de hârtie.

Format hârtie (original)*


Selectați formatul de hârtie înregistrat.
D
Output size (Format material tipărit) De exemplu: Microsoft Word 2016

Orientation: Landscape
*Puteți configura formatul hârtiei în modul ilustrat mai jos. Size: Banner
Lățime hârtie: de la 89 mm până la lățimea maximă de tipărire
Lungime hârtie: de la 127 mm până la 91.000 mm (Windows) Dacă nu se afișează formatul de hârtie înregistrat, verificați
Înălțime: de la 127 mm până la 15.240 mm (Mac) formatele de hârtie acceptate în aplicație.

10
Paginile următoare descriu pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a
crea și tipări un original la format non-standard, cum ar fi un banner
sau o formă pătrată.

Crearea originalului

Mac Creați originalul cu ajutorul aplicației.


Porniți aplicația și faceți clic pe Page Setup
A (Configurare pagină).

Dacă opțiunea Page Setup (Configurare pagină) nu se


afișează din cauza aplicației, selectați Print (Tipărire). Mărirea și tipărirea originalului


Pentru Orientation (Orientare), selectați ,
B iar pentru Paper Size (Format hârtie), selectați Încărcați rola de hârtie de 610 mm (24 in) și apoi măriți și
Manage Custom Sizes (Gestionare formate tipăriți originalul adaptându-l la lățimea rolei de hârtie.
personalizate).
Pentru instrucțiuni privind mărirea și tipărirea originalului,
consultați secțiunea de mai jos.
U „Tipărirea bannerelor” la pagina 8


Înregistrați formatul de hârtie în driverul
C imprimantei după cum urmează:
Pentru , introduceți „Banner” ca denumire a
formatului hârtiei.
Pentru , selectați denumirea imprimantei.
Faceți clic pe OK pentru a finaliza înregistrarea
formatului hârtiei.

11
Încărcarea unui document pentru copiere
sau scanare (SC-T5100M Series/SC-T3100M Series)
Dimensiuni și tipuri de documente Introduceți documentul conform
acceptate instrucțiunilor de pe ecran
Dimensiunea documentului


Atingeți Copy (Copiere) sau Scan (Scanare).
Lățime document:
SC-T5100M Series: 148 până la 915mm (36 inci)
A
SC-T3100M Series: 148 până la 610mm (24 inci)
Lungime document:
148 până la 2720* mm
* Lungimea maximă este 2569 mm doar la scanare (600 dpi) și
copiere (Fin și Super fin)

O singură coală

În timpul Scan (scanării), selectați locul în care doriți să


salvați documentul.

Rețineți următoarele puncte când încărcați documente.


• Aliniați documentul în partea dreaptă.
• Încărcați documentul cu partea pe care doriți să o copiați sau să o
scanați orientată în sus.
• Încărcați documentul în orientarea afișată în imaginea de mai sus.


Atingeți Guide (Ghidaj).
B
Tip document
- Plain Paper (Hârtie simplă)
- Recycled paper (Hârtie reciclată)
- Coated paper (Hârtie cretată)
- Tracing Paper (Hârtie de calc)
- Film (Folie)
- Blueprint (Heliografică)
- Printing Paper (Hârtie de tipărit)
- Carrier Sheets (Hârtie purtătoare)
Dacă ați încărcat deja documentul, se afișează Remove
(Eliminare). Dacă doriți să reîncărcați documentul, atingeți
Utilizați hârtia purtătoare opțională pentru documente subțiri sau
Remove (Eliminare), apoi reîncărcați documentul.
documente pe care nu doriți să le deteriorați. Consultați Ghidul
utilizatorului (manualul online) pentru a afla cum să utilizați hârtia


Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
purtătoare.
C încărca documentul.

12
Copierea (SC-T5100M Series/SC-T3100M Series)


Încărcați documentul. Atingeți butonul Copy (Copiere) pentru a
A D începe să scanați documentul.
U „Încărcarea unui document pentru copiere sau
scanare (SC-T5100M Series/SC-T3100M Series)” la
pagina 12


Efectuați setările de copiere.
B
În Basic Settings (Setări de bază), setați Color
(Culoare), Print Quality (Calitate tipărire), Density
(Densitate) și Magnification (Mărire).


Înlăturați documentul după ce a fost scanat.
E
În timp ce țineți documentul, apăsați butonul OK de
pe ecran și apoi îndepărtați documentul.

Pentru a efectua setări detaliate, cum ar fi tipul de


document, accesați Advanced (Avansat).

Tipărirea începe odată ce documentul a fost


îndepărtat.
Dacă doriți să scoateți documentul după ce a fost scanat fără
să îl țineți în slotul de scoatere a hârtiei, efectuați următoarele
setări în meniul imprimantei.

Settings (Setări) - General Settings (Setări generale)


- Scan Settings (Setări scanare) - Scan Options (Opțiuni


Setați numărul de copii.
C de scanare) - Confirm Before Ejecting Scanned Document
(Confirmare înainte de scoaterea documentului scanat)
- Off (Dezactivat)

13
Scanarea (SC-T5100M Series/SC-T3100M Series)


Puteți scana documente și desene CAD, apoi le puteți Încărcați documentul.
converti în date de imagine pentru a fi salvate sau trimise
prin e-mail.
A
U „Încărcarea unui document pentru copiere sau
scanare (SC-T5100M Series/SC-T3100M Series)” la
pagina 12


Specificați Save to (Salvare la)/Destination
B (Destinație).
Puteți specifica Save to (Salvare la) sau Destination
(Destinație) din lista destinatarilor înregistrați sau
utilizând Keyboard (Tastatură).

1. Fila Destination Specificați dintr-o listă de destinatari


(Destinaţie) înregistrați.

Specificați dintr-o listă de destinatari


2. Address book
înregistrați în agenda de adrese. De
(Carte de adrese)
asemenea, puteți înregistra destinatari noi.

Dacă destinatarul nu a fost înregistrat în agendă, selectați Keyboard


(Tastatură). Consultați Ghidul utilizatorului (manualul online)
Folder (Dosar) Email (E-mail) External memory
pentru mai multe informații.
(Memorie externă)


Setați setările de scanare în Scan Settings
Folder (Dosar)
Puteți salva datele într-un folder
specificat (folder partajat) din rețea. C (Setări scanare).
Selectați Color Mode (Mod culoare), File Format
Puteți trimite datele ca atașament de (Format fişier) și alte elemente similare.
Email (E-mail)
e-mail direct din imprimantă.

External memory Puteți salva datele pe o unitate flash USB


(Memorie externă) conectată la imprimantă.

Pentru a salva într-un folder sau pentru trimiterea prin e-mail,


trebuie să definiți setările în prealabil. Pentru mai multe detalii,
consultați „Ghidul administratorului”.

14

Atingeți butonul Save (Salvare) pentru a
D începe să scanați originalul.
Puteți adăuga setări de copiere și scanare utilizate frecvent în
presetări.
Selectați Presets (Presetări) din fiecare ecran cu setări, iar apoi
apăsați pe Save as Preset (Înregistrare în presetări). Introduceți
numele pe care doriți să îl înregistrați, apoi atingeți butonul OK.


După ce scanarea este finalizată, scoateți
E documentul.
În timp ce țineți documentul, apăsați butonul OK de Dacă nu vă puteți edita sau înregistra presetările, este posibil ca
pe ecran și apoi îndepărtați documentul. administratorul dvs. să fi restricționat aceste funcții. Contactați
administratorul imprimantei.

Dacă doriți să scoateți documentul după ce a fost scanat fără să îl


țineți în slotul de scoatere a hârtiei, efectuați următoarele setări în
meniul imprimantei.
Settings (Setări) - General Settings (Setări generale) - Scan
Settings (Setări scanare) - Scan Options (Opțiuni de scanare)
- Confirm Before Ejecting Scanned Document (Confirmare
înainte de scoaterea documentului scanat) - Off (Dezactivat)

15
Alte tipăriri
(Wi-Fi Direct Tipărire/Încărcare tipărire)

Încărcați imprimarea utilizând Web Config


Conexiunea Wi-Fi Direct
(SC-T5100M Series/SC-T3100M Series)
Folosiți Wi-Fi Direct pentru a vă conecta dispozitivul la Puteți utiliza funcția de încărcare tipăriri Web Config pentru
imprimantă atunci când nu sunteți la birou și nu puteți a tipări de pe un computer care nu are instalat un driver de
conecta imprimanta printr-o conexiune cu sau fără fir. imprimantă.
Sunt acceptate patru tipuri de fișiere: JPEG, HP-GL/2, TIFF și


Atingeți pe ecranul de start. PDF*.
A * Doar datele create prin funcția de scanare oferită de
imprimantele inkjet Epson. Cu toate acestea, datele create în
aplicații precum EPSON Scan și Epson Scan2 nu sunt acceptate.


Lansați un browser web pe un computer care
A este conectat la imprimantă printr-o rețea.


Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de
B adrese a browserului web, apoi apăsați tasta
[Enter] sau [Return].


Atingeți Wi-Fi Direct.
B

Afișați fila Print (Tipărire).
C

Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a


termina conectarea.
Dacă fila Print (Tipărire) nu apare, contactați


Tipăriți prin utilizarea driverului de imprimantă
C sau a altor funcții. administratorul de sistem.

Consultați Ghidul utilizatorului (manualul online)


Imprimarea începe când trageți și plasați datele.
pentru mai multe informații despre tipărire.
D

16
NOTĂ

17
18
Drepturi de autor şi mărci comerciale
Nicio parte din această publicaţie nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice,
mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau prin alte tehnici, fără permisiunea scrisă acordată în prealabil de Seiko Epson Corporation. Informaţiile conţinute în
prezentul document sunt destinate exclusiv utilizării cu această imprimantă Epson. Epson nu este responsabilă pentru nicio altă utilizare a acestor informaţii la
alte imprimante.

Nici Seiko Epson Corporation şi nici afiliaţii acesteia nu sunt responsabili faţă de cumpărătorul acestui produs sau faţă de terţi pentru daunele, pierderile,
costurile sau cheltuielile cauzate cumpărătorului sau terţilor ca rezultat al unui accident, al utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau al modificărilor,
reparaţiilor sau intervenţiilor neautorizate asupra produsului sau (cu excepţia Statelor Unite) ca rezultat al nerespectării cu stricteţe a instrucţiunilor de utilizare
şi întreţinere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru daune sau probleme care apar ca urmare a utilizării unor opţiuni sau produse consumabile care nu sunt
desemnate de Seiko Epson Corporation ca fiind Produse Originale Epson sau Produse Aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru nici o daună rezultată din interferenţele electromagnetice care apar din cauza utilizării oricăror alte
cabluri de interfaţă decât cele desemnate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Notă generală: celelalte nume de produse utilizate aici au doar scop de identificare şi pot fi mărci comerciale ale deţinătorilor lor. Epson îşi declină orice drepturi asupra
acestor mărci.

© 2020 Seiko Epson Corporation.

Însemnătatea simbolurilor

c Important Textele cu mențiunea „Important” trebuie respectate pentru a evita deteriorarea acestui produs.

U Indică un conținut referitor la referințe.

Descrierile modelelor produsului

Este posibil ca unele dintre modelele descrise în acest manual să nu fie comercializată în țara sau regiunea dvs.

19
Remedierea problemelor

Ghidul operatorului
Soluții
Dungi verticale sau orizontale Aplicați soluțiile în succesiunea prezentată până când rezultatele tipăririi se îmbunătățesc.
Începeți prin a reintroduce hârtia de tipărire.

Verificaţi setările tipului de hârtie


Atingeți Paper Setting (Setare hârtie) pe ecranul de start și verificați setarea tipului de hârtie. Dacă setarea
tipului de hârtie este incorectă, atingeți sursa hârtiei de tipărire și modificați-o conform tipului corect de hârtie.
Pentru informații privind configurarea tipului de hârtie, consultați secțiunea de mai jos.
U „Pregătirea pentru tipărire”-„Setarea tipului și dimensiunii hârtiei” la pagina 5

Linii drepte duble sau caractere Dacă rezultatul tipăririi nu se îmbunătățește


deformate
Efectuați o operațiune Media Adjust (Ajustare suport)
Din ecranul de start, atingeți Paper Setting (Setare hârtie) - sursă hârtie de tipărit - Media Adjust
(Ajustare suport). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza ajustarea.

Dacă rezultatul tipăririi nu se îmbunătățește

Încrețituri, urme de uzură sau culori Verificați dacă duzele sunt înfundate și efectuați curățarea capului
neuniforme Din ecranul de start, atingeți Settings (Setări) - Maintenance (Întreținere) - Print Head Nozzle
Check (Verificare duză cap tipărire).
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări, precum și pentru observarea modelului de
verificare a duzelor și efectuarea curățării capului.

Dacă problema duzelor înfundate nu se ameliorează după trei încercări

Efectuarea unei operațiuni Powerful Cleaning (Curățare avansată)


Din ecranul de start, atingeți Settings (Setări) - Maintenance (Întreținere) - Powerful Cleaning
(Curățare avansată).

Dacă problema duzelor persistă, luaţi legătura cu distribuitorul dvs. local sau cu serviciul de
asistenţă tehnică Epson.

Picături de cerneală Efectuaţi curăţarea capului.


Din ecranul de start, atingeți Settings (Setări) - Maintenance (Întreținere) - Print Head Cleaning
(Curățare cap tipărire).

În timpul scanării sau copierii, apar Suprafața de sticlă a scanerului este murdară. Consultați Ghidul utilizatorului (manualul online) pentru a
linii afla cum să curățați suprafața de sticlă.

Imposibil de introdus în mod Consultați Ghidul utilizatorului (manualul online) pentru a afla cum să încărcați originalul.
corespunzător originalele
Nu se poate citi corect lățimea
originalelor

CMP0143-02 RO ©2020 Seiko Epson Corporation.