Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie

1.M. Toma- Initiere in auditul situatiilor financiare


2.M. Toma –initiere in evaluarea intreprinderii; ghid privind aplicarea OMFP 3055/2009-
ED. CECCAR
3.Codul Fiscal
4.Normele de aplicare ale codului fiscal
5.Codul de procedura fiscala
6. Gîrbină Maria Mădălina Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS
(revizuite) – IFRS
7. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2007 : incluzând
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi Interpretările lor,CECCAR
8.Tabara Neculai, Horomnea Emil, Budugan Dorina - Contabilitate şi sisteme
informaţionale ISBN 1596, Ed. Editura Sedcom Libris Iasi, Ed. 0, Vol. 0 1999, 0p
9. http://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_5

Cuprins
Introducere...........................................................................................................................2
Obiectivele studiului............................................................................................................5
IFRS 5- Obiective, arie de aplicabilitate..............................................................................6
Clasificarea activelor imobilizate (sau a grupurilor destinate cedării) ca deţinute pentru
vânzare...........................................................................................................................11
Exemplul 1.................................................................................................................12
Exemplul 2.................................................................................................................12
Evaluarea activelor imobilizate (sau a grupurilor destinate cedării).............................13
catalogate ca deţinute pentru vânzare............................................................................13
Exemplul 3.................................................................................................................15
Recunoaşterea pierderilor din depreciere şi a reluărilor................................................16
Exemplul 4.................................................................................................................17
Prezentarea activităţilor întrerupte.................................................................................19
Exemplul 4.................................................................................................................21
Concluzii............................................................................................................................22
Bibliografie........................................................................................................................23

S-ar putea să vă placă și