Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul privind avizarea cabinetului medical (CMI) va conţine următoarele acte:

1. cererea tip
2. dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze
cabinetul/cabinetele medicale şi schiţa spaţiului (contract de inchiriere spatiu);
3. regulamentul de organizare şi funcţionare al cabinetului medical;
4. fişele de atribuţii ale posturilor; obligatoriu semnate şi parafate de medicul
angajat/colaborator şi având semnătura şi ştampila administratorului sau
medicilor asociaţi (prin care se respectă competenţa profesională specifică
fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi independenţa
profesională şi dreptul de decizie al personalului medical).
5. orarul de activitate pentru cabinetul medical;
6. certificatul de membru şi buletinul de identitate pentru medicul titular de cabinet
şi personalul medical cu studii superioare angajat/colaborator – copii xerox.
7. Taxa avizare 300 lei ;