Sunteți pe pagina 1din 4

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 19 martie 2021
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 299 al Codului muncii al
deputaților Republicii Moldova nr.154/2003
nr. 73 din 17.03.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații Z.Greceanîi, M.Radvan, I.Lozovan, A.Pilipețcaia,
I.Koksal, A.Răileanu, A.Dolință, A.Darovannaia, M.Babuc,
S.Rotundu, M.Ciobanu, S.Macari, I.Grigoriu, G.Sajin,
D.Gherman, V.Roșca, R.Apostolova
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
2 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii speciale pentru
deputaților elaborarea unor proiecte de lege pentru modificarea legislației privind
prevenirea și combaterea îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de
interese, a stărilor de incompatibilitate și a încălcării regimului juridic al
restricțiilor și limitărilor
nr. 76 din 18.03.2021
Inițiatori - deputații V.Bolea, A.Suhodolskii, A.Dolință, Gr.Novac
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a
deputaților persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220/2007
(art.161, 17)
nr. 49 din 03.03.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Bolea, R.Mudreac, E.Dolință, C.Furculiță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1456 din 25
deputaților mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art.18)
nr. 70 din 15.03.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Glavan, M.Tauber, G.Repeșciuc, V.Fotescu,
V.Vitiuc, E.Graur, Ig.Himici
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

1
raport
distribuit
5 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
deputaților selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului
nr. 45 din 01.03.2021
Inițiatori - deputații V.Bolea, O.Lipskii, V.Batrîncea, N.Pascaru,
G.Novac, N.Țurcan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.436/2007 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea
nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11,
ș.a.; ș.a.)
nr. 311 din 09.07.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică
raport 7 Urmează prezentarea raportului
distribuit
deputaților Comisiei juridice, numiri și imunități
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
identificarea masurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate
de COVID-19
nr. 466 din 26.11.2020
Inițiatori - deputații P.Filip, D.Diacov, S.Rotundu, L.Guzun,
Gh.Buza, N.Ciubuc, R.Rebeja, A.Jizdan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
deputaților nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale - art.9,
20, 36; Codul contravențional – art. 134, 1341, 398, 42310, 4396 ș.a.)
nr. 43 din 12.02.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, Ig.Grosu, D.Alaiba
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 9 Urmează prezentarea raportului
distribuit
deputaților Comisiei juridice, numiri și imunități
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul electoral al RM nr.1381/1997 – art.1841; Legea cu privire la statutul
persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199/2010 – anexa; ș.a.)
nr. 470 din 26.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații F.Gagauz, V.Batrîncea, C.Furculiță,
A.Suhodolski, I.Koksal
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului
deputaților Parlamentului, adoptat prin legea nr.797/1996 (art.13)
nr. 24 din 05.02.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Vitiuc, Ig.Himici, D.Ulanov
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2
raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.397 din 16
deputaților octombrie 2003 privind finanțele publice locale
nr. 262 din 19.06.2020
Lege organică
Inițiator - deputata I.Grigoriu
Raportor - Comisia administrație publică

raport
distribuit
12 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din
deputaților 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11)
nr. 313 din 09.07.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, Ch.Moțpan, S.Macari, I.Grigoriu,
D.Plîngău, L.Vovc, M.Ciobanu, A.Spătaru
Raportor - Comisia administrație publică

raport
distribuit
13 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
deputaților (Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind
administrația publică locală – art.14; ș.a.)
nr. 448 din 12.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, M.Ciobanu, V.Năstase, D.Plîngău,
S.Macari, I.Munteanu, I.Grigoriu, C.Moțpan, A.Spătaru,
L.Vovc
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport
distribuit
14 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003
deputaților privind finanțele publice locale (art.5)
nr. 254 din 17.06.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Frunze, V.Roșca, L.Carp
Raportor - Comisia administrație publică

raport
distribuit
15 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de
deputaților judecător la Curtea Supremă de Justiție
nr. 498 din 08.12.2020
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Notă: Oxana Robu

raport 16 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la


distribuit
deputaților Curtea Supremă de Justiție
nr. 501 din 08.12.2020
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Notă: Ghenadie Plămădeală

3
raport
distribuit
17 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la
deputaților principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
nr. 393 din 21.09.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații N.Ciubuc, R.Mudreac, A.Slusari, Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
18 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.22/2018 privind exercitarea
unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
(art.2, 4, 41, 42, ș.a.)
nr. 402 din 25.09.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul N.Ciubuc
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
19 Curtea de Conturi
Raportul anual 2018 asupra administrării resurselor financiare publice și
patrimoniului public
nr. 1640 din 13.09.2019

Curtea de Conturi
Raportul anual 2019 asupra administrării resurselor financiare publice și
patrimoniului public
nr. 2165 din 15.09.2020

Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2018 al Curții de Conturi


asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public și Raportul anual 2019 al Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public
nr. 30 din 11.02.2021
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
20 Curtea de Conturi
Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019
nr. 1130 din 30.04.2020

Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de


Conturi pe anul 2019
nr. 31 din 11.02.2021
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice

S-ar putea să vă placă și