Sunteți pe pagina 1din 9

Fotografia convenţională – este fotografia clasică alb-negru şi color obţinută pe

materiale fotosensibile, pe baza domeniului spectral convenţional.

Fotografia color – se obţine prin 2 sisteme:

1. Sistemul aditiv 2. Sistemul substractiv


Fotografia neconvenţională – este imaginea obţinută prin mijloace speciale
(filtre), pe baza domeniului spectral UV apropiat sau IR apropiat.

Tipuri:
• fotografia spectrozonală
• fotografia multispectrală
• fotografia color compus (se obţine din combinarea fotografiilor multispectrale)
• fotografia fals color

Fotografia fals color redă obiectele din fotografie colorate diferit faţă de
situaţia din natură (ex. verdele din natură este redat în imagine prin roşu sau
invers).
- sunt instrumente îmbarcate la bordul platformelor (în special pe sateliţi),
utilizate pentru efectuarea de observaţii şi măsurători.

CLASIFICARE

 după domeniul spectral în care operează:


- senzori electrooptici (UV apropiat, VIS, IR apropiat)
- senzori în IR termal (IR termic, IR îndepărtat)
- senzori radar pentru microunde

 după modul de captare şi înregistrare:


- captori analogici = restituie imediat sub formă de imagine fotografică
energia primită.
- captori numerici (digitali) = furnizează o informaţie numerică în limbaj
binar.
 după sistemul tehnologic de achiziţie a informaţiei:
- captori pasivi = înregistrează şi analizează radiaţia naturală emisă sau
remisă de către suprafaţa terestră sau diferite obiecte; nu operează
decât ziua şi pe cer senin.
- captori activi = au partcularitatea de a emite fluxuri artificiale de unde şi
de a le reprimi după reflexia de la suprafaţa terestră sau diverse obiecte;
sunt utilizabili atât ziua cât şi noaptea, în orice condiţii meteo.

Captorii se diferenţiază şi prin rezoluţia spectrală, rezoluţia spaţială,


rezoluția temporală, rezoluția radiometrică, câmpul global.

Rezoluţia spectrală – este caracterizată prin lărgimea benzii spectrale (la


imaginile multispectrale este echivalent cu numărul benzilor spectrale).

După rezoluția spectrală imaginile pot fi:


- imagini de mică rezoluție spectrală (3-4 benzi)
- imagini de medie rezoluție spectrală (de la 3-4 până la 14-15 benzi spectrale)
- imagini de mare rezoluție spectrală (15-220 benzi spectrale) – imagini
hiperspectrale
Rezoluţia spaţială (rezoluţia la sol) – cea mai mică suprafaţă terestră, de formă
pătrată, capabilă a fi înregistrată şi de a naştere unui semnal utilizabil (ex. 30x30 m).
- elementul corespunzător rezoluţiei spaţiale pe o imagine satelitară este pixelul.

După rezoluția spațială imaginile pot fi:


- imagini de foarte mică rezoluție spațială (sub 1000 m)
- imagini de mică rezoluție spațială (între 1000 m și 100 m)
- imagini de medie rezoluție spațială (între 100 m și 10 m)
- imagini de mare rezoluție spațială (între 10 m și 1 m)
- imagini de foarte mare rezoluție spațială (mai mare de 1 m)

Rezoluţia temporală
- intervalul de timp dintre două imagini înregistrate consecutiv asupra aceleași zone
(timp de revizitare)
- momentul înregistrării imaginii (anul, luna, ziua, ora)
- acoperirea temporală a arhivei de imagini
Rezoluţia radiometrică
- capacitatea senzorului de a evidenția diferențe foarte mici de energie.
- se exprimă prin număr de biți pe care este înregistrată energia provenită de
la detalii:

8 biți: 28 = 256 valori digitale


16 biți: 216= 65536 valori digitale

Câmpul global (scena satelitară)


- mărimea totală a teritoriului
observat instantaneu (ex. 185x185
km).