Sunteți pe pagina 1din 3

Suplimetar

1. Numerele naturale
a) Scrie succesorul numărului 3 889: ___________, apoi predecesorul numărului 1 000: __________.
b) Folosind o singură dată cifrele 4, 8, 0, 6, scrie: cel mai mic număr natural, __________________ apoi
cel mai mare număr natural_________________. Compară cele două numere.
________________________.
c) Scrie două nr. naturale pare şi două impare de patru cifre, folosind o singură dată cifrele 7, 2, 5, 6.
nr. pare: ____________ , _________ ; nr. impare: ____________ , ________

2.Operații cu numere naturale

a) Calculează:
5008 - 569=________; 673 + 3327=________; 87 x 6 = _______; 842 x 5 =______; 37 x
29 =_______
b) Află numărul necunoscut:
1679 + a = 7689 a – 359 = 1418 3 x a = 693 700 : a = 10

a= __________ a= _________ a= ________ a= ________

a= __________ a= _________ a= ________ a= ________

v: __________ v: _________ v: ________ v: ________

c) Completează:
sfertul lui 32: ____________ triplul lui 8 : ____________
jumătatea lui 84: __________ câtul numerelor 120 şi 4: _______
suma numerelor 37 şi 102: __________ produsul numerelor 74 şi 8: _____
dublul lui 45 : ______________ înzecitul numărului 11 : ________
diferenţa numerelor 100 şi 41: __________ doimea numărului 60 : _________
d) Ştiind că :a = 8 x 5 –( 135 – 129 ) Calculaţi :
axbxc=
b=7x6–9x4
axb:c=
c = 100 – (9 x 9 ) -18 a:b+c=
a:b:c=
axc:b=

1
e) Află diferenţa numerelor a şi b:
a = (800 – 70 x 10 + 64) x 10 b = (50 : 10 + 400 : 2 – 165) : 10 + 999

a = ______________________ b = ___________________________
a = ______________________ b = ___________________________
a = ______________________ b = ___________________________
a – b = ________________________________
f) Scrie sub formă de exercitiu si rezolvă:
Mărește de 7 ori suma numerelor 20 și 446.

______________________________ ________________________
Din triplul numărului 145 scade câtul numerelor 396 și 3 și adaugă înzecitul numărului
824.
______________________________________________________________
1. Elemente de geometrie

A.Observă desenul:
A noteaza -vârfurile poligonului :
-laturile poligonului :

E B -unghiurile poligonului:

D C

B. Desenează o linie frântă închisă formată din 3 segmente de: 4cm, 2cm și 5 cm.
Noteaz-o!

2. Probleme:
a) Suma a trei numere este 47. Al doilea număr este de 2 ori mai mare ca
primul, iar al treilea număr este cu 2 mai mare ca al doilea. Aflaţi cele trei numere,
folosind metoda figurativă.
Desen Rezolvare:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

R: __________________________________

2
b) Bunicul a plantat 36 meri, de 3 ori mai puţini pruni decât meri, cu 7 mai mulți
caiși decât meri şi de 7 ori mai mulţi peri decât pruni. Câţi pomi a plantat bunicul în total ?
Rezolvare:

____________________________________________________ _______________________________________
____________________________________________________ _______________________________________
____________________________________________________ _______________________________________
__________________________________________________ _________________________________________
R: __________________
Exerciţiul problemei: ______________________________________________________________

c) Suma a două numere este 200. Aflați cele două numere, știind că unul este cu 150 mai mare
decât celălalt.
Desen Rezolvare:
d)
__________________________________________________________
e) _______________________________________________________________
f) _______________________________________________________________
g) _______________________________________________________________
h)
________________________________________________________________
i) R: __________________________________

d) Suma a două numere este 45. Primul număr este de 4 ori mai mare decât al doilea. Aflați cele două numere.

Desen Rezolvare:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

R: __________________________________