Sunteți pe pagina 1din 1

Informatia privind depozitele

a BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

la situatia 31.01.2020

Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la


Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfirsitul
sfirsitul
Tipul de depozit lunii gestionare lunii precedente celei gestionare anului precedent celui gestionar lunii gestionare lunii precedente celei anului precedent celui
acceptate in acceptate in acceptate acceptate acceptate
acceptate in acceptate in acceptate in acceptate acceptate acceptate
valuta straina acceptate in MDL valuta straina in valuta in valuta in valuta
MDL MDL valuta straina ** in MDL in MDL in MDL
** ** straina straina straina
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Depozite la vedere fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice 396,598 1,586,555 390,309 1,524,911 366,335 1,194,527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 2,578,310 1,820,257 2,702,062 1,797,729 2,229,366 1,569,668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- depozitele bancilor 23,171 14,909 21,920 2,051 2,387 2,658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la vedere cu dobanda:
depozitele persoanelor fizice 1,876,528 24,922 1,821,792 24,778 1,425,556 18,270 0.81 2.00 0.80 2.00 1.00 2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 137,244 85,564 117,864 61,527 279,114 74,711 1.40 0.36 1.43 0.43 1.00 0.00
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice 115,505 500,421 94,603 523,799 373 236,270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 13,235 8,047 19,770 31,189 20,524 27,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la termen cu dobanda:
depozitele persoanelor fizice 5,737,779 4,799,246 5,673,908 4,718,123 5,305,791 4,833,716 4.85 1.00 4.83 0.99 5.00 1.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 660,564 232,650 628,129 190,879 706,201 370,139 4.55 1.97 4.62 1.90 4.00 2.00
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total depozite:
depozitele persoanelor fizice 8,126,410 6,911,144 7,980,612 6,791,611 7,098,055 6,282,783 3.61 0.70 3.62 0.70 3.94 0.78
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 3,389,353 2,146,518 3,467,825 2,081,324 3,235,205 2,041,918 0.94 0.23 0.89 0.19 0.96 0.36
- depozitele bancilor 23,171 14,909 21,920 2,051 2,387 2,658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota: Informatia este dezvaluita, conform cerintelor expuse in Regulamentul cu privire la dezvaluirea de catre bancile din R.Moldova a informatiei aferente activitatilor lor.
*La aceasta categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova si ale bugetelor locale, ale bancilor, institutiilor financiare nebancare si ale altor persoane fizice care practica activitate de intreprinzator s
** sumele depozitelor in valuta straina se recalculeaza la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionara.
*** se calculeaza conform pct. 4 din Instructiunea privind raportarea ratelor dobanzilor aplicate de bancile din R.Moldova.

Semnaturile:
Presedintele Comitetului de Conducere al bancii

Executorul si numarul telefonului O. Tabirta 022 30-32-85


Data perfectarii 20.02.2020