Sunteți pe pagina 1din 12

Disciplina: Introducere in Sociologie (I)

Anul univ. 2020-2021


Specializarile: Sociologie, Asistenta Sociala, an I

CURS NR.1
Tema: PERSPECTIVA SOCIOLOGICĂ DE INTERPRETARE
A VIEŢII SOCIAL-UMANE
(Partea I – 15.10.2020)

Tematica:
1. Definiţia şi specificul sociologiei ca ştiinţă socială
2. Obiectul de studiu şi scopul sociologiei
3. Problematica cercetărilor sociologice
4. Funcţiile teoretice şi aplicative ale sociologiei
1
Definitia sociologiei
• Sociologia constituie o modalitate specifică de
cunoaştere sistematică şi unitară a societăţii
omeneşti.

• Etimologic, termenul de sociologie s-a format


prin asocierea cuvântului latin socius (soţ,
asociat, tovarăş) şi a cuvântului grecesc logos
(teorie, ştiinţă, idee, studiu).
• Auguste Comte - ”părintele” Sociologiei
2
CE ESTE SOCIOLOGIA?

• o modalitate specifică, de cunoaştere


sistematică şi unitară a societăţii omeneşti.
• “ştiinţa instituţiilor sau a faptelor sociale”
(E. Durkheim)
• “ştiinţa fenomenelor sociale totale”
(G. Gurvitch)
• “ stiinţa acţiunii sociale” (A. Touraine)
• “ştiinţa realităţii sociale” (Dimitrie Gusti)
3
Sociologia analizează viaţa socială a
omului sub aspectul:
• 1) organizării microgrupale
(familie, colectivitate de muncă
ş.a.) şi macro-grupale (sat, oraş,
popor, naţiune, organizaţii
internaţionale etc.);

• 2) activităţilor, instituţiilor şi
valorilor politice, juridice,
economice, morale, religioase,
artistice, ştiinţifice şi filosofice,
precum şi,

• 3) al funcţionalităţii şi evoluţiei 4
în timp a tuturor acestora.
CUM DEFINIM SOCIOLOGIA?
• a) în sens restrâns, ca o ştiinţă, teorie generală a
socialului (acesta fiind forma generală de
existenţă a vieţii omeneşti) sau a formelor
sociale ale activităţii umane (şi nu a realităţii
sociale, de care se ocupă şi alte discipline);

• b) în sens larg, ca o teorie a societăţii globale


(numită şi macrosociologie). De asemenea, în
structura acestei discipline ştiinţifice sunt
integrate şi sociologiile de ramură.
5
SOCIOLOGIA STUDIAZĂ REALITATEA SOCIALĂ
ÎNTR-O VIZIUNE UNITARĂ ŞI GLOBALĂ.

Exemplu:

dacă îşi propune să cerceteze problema integrării


profesionale a forţei de muncă, sociologia tratează
această chestiune în strânsă legătură cu aspectele
care ţin de cadrul economic, juridic, politic, al
instruirii şi pregătirii şcolare etc.

6
Sociologia ca stiinţă “totală”
• Sociologia ne oferă o viziune unitară şi
totalizatoare asupra societăţii ca întreg şi a
diverselor ei componente şi activităţi.

• Sociologia este o ştiinţă nu numai a diferitelor


grupuri şi colectivităţi umane, ce compun o
anumită societate, sau a problemelor cu care se
confruntă acestea, ci şi a întregii game de relaţii
sociale care se nasc în sânul comunităţii.
7
Ca stiinţă teoretică şi aplicativă, sociologia
este preocupată de:

• analize conceptuale,
• abstractizare şi generalizare,
• elaborarea unor teorii,
• paradigme explicative,
• metodologii,
• descifrarea unor legi statistice,
• alcătuirea unor tipologii etc.
8
2. CE STUDIAZĂ SOCIOLOGIA?

• Cum e posibilă convieţuirea oamenilor şi


derularea activităţilor lor economice, politice,
artistice, religioase, juridice, spirituale etc?

• Care sunt factorii şi condiţiile ordinii sociale?

• Cum putem explica ştiinţific în ce constă


ordinea sociala? 9
Componentele sociologiei
(E. Durkheim)

• morfologia socială (descrie şi explică “anatomia


societăţii”),
• fiziologia socială (studiază “manifestările vitale ale
societăţii”)
• sociologia generală (sintetizează concluziile
analizelor ştiinţelor particulare).

10
Obiectul de studiu al celor trei
componente ale sociologiei
• morfologia socială are ca obiect “forma
materială şi exterioară a societăţii”,
• fiziologia socială vizează manifestările
funcţionale ale vieţii sociale, care sunt obiect de
studiu pentru diversele sociologii de ramură.
• sociologia generală se caracterizează prin
concepţii şi teorii care exprimă şi explică
aspectele generale ale vieţii sociale

11
Distinctia între sociologia generala şi
sociologiile de ramură
• sociologia generală are ca obiect structura,
funcţiile şi dinamica sistemului social global.

• sociologiile particulare se limitează la domenii


determinate ale societăţii (economic, politic,
juridic, artistic, religios, moral etc.), pe care le
descriu şi explică prin raportare la sistemul social
global.

12