Sunteți pe pagina 1din 9

FRACŢII ZECIMALE.

(introducere) fişa 1

1.Scrieţi cu virgulă următoarele fracţii şi scrieţi cum le citim:


9
Model: = 0,9 şi citim „9 zecimi” sau „zero virgulă nouă”
10
123
= 1,23 şi citim „123 sutimi” sau „unu virgulă douăzeci şi trei”
100
17 41 1111 671 7 7 7 21
a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) ; h) .
10 100 1000 10 1000 100 10 1000
2. Completaţi tabelul după model :

Fracţia 8,182 0,07 32,0202 0,009 0,308 9,3 1,1111 434,89


zecimală
Cifra 1
zecimilor
Numărul 81
zecimilor
Cifra 8
sutimilor
Numărul 818
sutimilor
Cifra 2
miimilor
Numărul 8182
miimilor

3. Completaţi tabelul după model :

Fracţia 11,34 5,08 23,31 0,345 3,009 0,065 341,1 3,0 1231,1 56,2
zecimală
Partea 11
întreagă
Partea 0,34
zecimală

4. Transformaţi în fracţie ordinară (după model):

56 4,112= 0,7= 0,087= 0,0007= 1,02= 3,2=


5,6=
10

256 231,1= 4001,1= 30,01= 4,51= 121,1= 0,03=


2,56=
100

5.Completaţi tabelul (după model)::

APROXIMĂRI PRIN LIPSĂ LA CIFRA: APROXIMĂRI PRIN ADAOS LA CIFRA:


unităţilor zecimilor sutimilor unităţilor zecimilor sutimilor
4,781 4 4,7 4,78 5 4,8 4,79
0,0561
13,2351
223,0056
1,111
8,5341
20,712
15,0003
102,4052
2381,0671
56,7145
5,5551

6. Completaţi tabelul (după model):

ROTUNJIRI LA CIFRA:
unităţilor zecimilor sutimilor
4,2812 4 4,3 4,29
1,0561
17,2351
2213,0056
1,111
8,5391
20,7153
18,005
102,4052
2381,0671
56,7145
5,55512

Fracţii zecimale - fişa 2


Exemple (unitatea de măsură este luată diferit de la o situaţie la alta):

Pentru fiecare figură de mai jos indicaţi abscisele punctelor marcate:


a) b)

c) d)

FRACŢII ZECIMALE
Comparare.Adunare şi scădere.
(fişa 3)

1.Comparati următoarele fracţii zecimale :


a) 23,0707…..230,707 g) 344,5…..344,49 m) 7,0004…..7,40004
b) 301,778…...31,778 h) 9,56…..9,5600 n) 0,67…..0,76
c) 40045,01…..404,01 i) 56,5656…..565,656 o) 344,5…..344,39
d) 8001,1……80001,1 j) 313,08…..131,08 p) 9,66…..9,6600
e) 7,0404…..7,4040 k) 80045,01…..804,01
f) 0,67…..0,76 l) 9001,1……10001,1
2. Scrieţi cele mai bune încadrări posibile pentru fracţiile zecimale următoare folosind numere
naturale:
…….<3,1<……… ; …….<42,001<…….. ; …….<0,49<…….. ; …….<397,3<……….
3. Scrieţi cele mai bune încadrări posibile pentru fracţiile zecimale următoare folosind numere
zecimale având o zecimală :
…..…<3,23<……… ; …..…<0,78<……… ; …..…<0,067<……… ; …..…<31,22<………
4. Ordonaţi crescător:
a) 6,7 ; 67 ; 0,067 ; 6,71 ; 71 ; 711,01; 6,711 ; b)99,99;0,909 ; 99,009; 9 ; 90 ; 909;9,09;9,9.
5. Efectuati adunările :
a) 3,01 +4,51 = f) 0,01 +4,54 =
b) 0,6+99,1= g) 0,1+97,1=
c) 45,007+5,02= h) 15,007+5,02=
d) 6,51 +3,113 +0,0076= i) 3 +7,1 +1,115=
e) 45 +3,9 +0,909= j) 33 +1,99 +400,004=

6. Efectuati scăderile :
a) 6,78 -5,07= e) 45,9-40,1=
b) 31,8-30,07= f) 4,98-4,5=
c) 45 -34,5= g) 577-7,3=
d) 56,8 -20,1 -9,05= h) 600-499,8-1,11=

Fracţii zecimale.
Recapitulare şi sistematizare.
Fişa 4
1.Scrieţi cu virgulă:
123 1003 16 4 19 4191 71 12 891 7 61
a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) ; h) ; i) ; j) ; k)
10 10 100 100 1000 100 10 10000 100 1000 10
.
2.Transformaţi în fracţie zecimală finită:
7 17 33 2 17 31 16 44 5 33 14
a) ; b) ; c) ;d) ; e) ; f) ; g) ; h) ; i) ; j ) ; k)
2 50 30 25 20 500 400 200 8 16 2000
3.Transformaţi în fracţie zecimală infinită periodică:
11 29 32 67 311 203 503 1211
a) ; b) ; c) ;d) ; e) ; f) ; g) ; h) .
3 6 11 33 45 165 300 450
4.Transformaţi în fracţie ordinară ireductibilă :
a)0,3 ; b)1,2 ; c)0,25 ; d)0,125 ; e)0,036 ; f)0,9999 ; g)12,1 ; h)0,95 ; e)25,5 .
5.Comparaţi:
12,31 123,1 2,(2) 22 45 0,(45)
0,71 71 0,1(6) 0,2 2,31 2,(3)
2,34 2,4 0,111 0,(1) 3,33 33,3
3,2 3,200 3,2(7) 3,(27) 3,07 3,007
6,78 67,8 4 3,(19) 0,81 0,9

6.Ordonaţi crescător următorul şir de fracţii zecimale :


a) 4,55 ; 45 ; 45,5 ; 0,45 ; 4,(5) ; 4,(45) ; 455.
b)0,98 ; 9,8 ; 8,89 ; 9,(8) ; 9,9(8) ; 99 ; 89 ; 0,089.
7.Completaţi tabelul.
Fracţia 21,0987 0,0981 0,0087 123,1 3,42 5,6101 0,0004 6712,2
zecimală
Cifra
zecimilor
Numărul
zecimilor
Cifra
sutimilor
Numărul
sutimilor
Cifra
miimilor
Numărul
miimilor

8.Completaţi tabelul:
APROXIMĂRI PRIN LIPSĂ LA CIFRA: APROXIMĂRI PRIN ADAOS LA CIFRA:
unităţilor zecimilor sutimilor unităţilor zecimilor sutimilor
213,067
0,0278
1,111
12,568
0,0012
97,231
67,341
5,555
23,2323
0,0808
12348,079
21,004

9.Efectuaţi:
a)4,512+6,7 i)2,3⋅ 1000 p)0,08⋅ 1,1 v)124,5:3
b)12,1-11,99 j)0,0087⋅ 10 r)3,41⋅ 1,5 x)102,4:32
c)2,3+23+0,23 k)2,1⋅ 1000 s)4,5:10 y)5,76:2,4
d)6-5,56 ş)4,5:100 z)32,4:1,8
l)3,33⋅ 100
e)5,6-(2,33+1,1) t)5:1000 α ) 3,32
m)6,7⋅ 3
f)9,99+99+0,9 ţ)3,2:100 β )0,53
n)0,023⋅ 5
g)2,3⋅ 10 u)9:10000 γ )0,34
o)3,25 ⋅ 4
h)2,3⋅ 100
10.Efectuaţi:

a)3-2⋅ 0,9 f) [ ( 6,5 + 3 ⋅ 1,5) : 10 + 0,9] : 10 + 0,8


b)2,5⋅ 10-34:10 g) [ (10 − 3,4 : 2 ) ⋅10 − 3] : 1000 + 1

h) { [ ( 3,4 + 34 + 0,6 ) : 100 + 0,62] : 100} ⋅ 7 + 0,3


c)(5,6+4,4):100
d)1,22:144
i) 5 ⋅ [ 2 − ( 3,33 + 0,07 − 3) ] : 2 + 0,4
e)2,55:3+3:100
j) {[(1,5 2
) ] }
− 0,25 ⋅ 10 − 19,9 ⋅ 0,5 ⋅ 1000

11.Calculaţi media aritmetică a numerelor:


a)2,33 şi 0,07 c)23 şi 0,23 e)5 şi 0,5
b)1,2 şi 12 d)0,09 şi 0,89 f)78,8 şi 788.

Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite


Media aritmetică. Probleme .
fişa 5
1.Efectuaţi:
a) 3,1+2⋅ 1,11 b) 23,1:10-1,1 c) 32,9-8⋅ 3,9
d) 0,98-1:2 f) 2,5⋅ 0,5:25 h) (1,296:3,6+0,64):10
e) 0,0007⋅ 1000-0,4:2 g) (1-0,9):2⋅ 100 i) 5,85:15-0,001

j) [ ( 45 − 2,23 ⋅10 + 0,3) : 23 + 9] : 100 k) [ 0,5 + 2 ⋅ (1,12 + 12,1 + 121 ) ] + 268 + 0,06
l) m) { [ (12 − 0,99 : 3) ⋅ 100 + 33] : 100 + 0,5} : 125
100 − 0,5 ⋅ [ (13,11 : 2,3 + 0,3) : 100 + 0,04 ] ⋅100 n) { 0,25 + 5 ⋅ [ 33 − 2 ⋅ ( 34,5 + 5,5) : 80]} ⋅ 100 − 25

2. Maria are 20,4 lei.După ce îi dă surorii ei 6,7 lei primeşte de la mama încă 3 lei iar apoi îşi
cumpără 3 caiete a 1,5 lei fiecare. Aflaţi suma care îi rămâne Mariei.
3. Simona are 15,5 lei.După ce îi dă surorii ei 9,6 lei primeşte de la mama încă 5 lei iar apoi
îşi cumpără 3 pixuri a 1,2 lei fiecare. Aflaţi suma care îi rămâne Simonei.
4.Amalia cumpără 3 caiete a 1,2 lei fiecare , 6 creioane a 0,5 lei fiecare şi un penar care costă
6,7 lei.Aflaţi suma pe care o plăteşte Amalia.
5.Bunica are 31 lei pe care îi împarte nepoţilor astfel: lui Darian îi dă 7,5 lei , Mădălinei de
două ori mai mult decât lui Darian iar Denisei restul. Aflaţi ce sumă primesc Mădălina şi
Denisa.
6.Un turist are de parcurs cu bicicleta 200 km în trei zile .În prima zi parcurge un sfert din
distanţă , a doua zi de 2,5 ori mai mult iar în a treia zi cât i-a rămas. Aflaţi cât a parcurs turistul
în cele trei zile.
7.Într-un depozit se aduc fructe astfel : 120,5 kg mere , de două ori mai multe banane decât mere
şi de 10 ori mai puţine mandarine decât banane.Aflaţi cantitatea totală de fructe.
8.Calculaţi media aritmetică a următoarelor numere:
a) 4,5 şi 5,5 e) 45,45 şi 0,1 i) 34,5 şi 2,2
b) 0,0008 şi 8 f) 121 şi 1,9 j) 0,25 şi 0,75
c) 12,45 şi 6,3 g) 0,09 şi 0,9 k) 0,012 şi 0,988
d) 1 şi 0,009 h) 111,1 şi 0,2 l) 1025,9 şi 0,1

elev……………………………………………………

FRACŢII ZECIMALE.ECUAŢII.
Fişa 6

Rezolvaţi ecuaţiile:
1.
a) x+7=7,07 d) 3,41+x=8 g) 101,1-x=0,9
b) x+0,025=0,5 e) x-2,23=0,091 h) 3,5+x=22,21
c) x-4,44=5 f) 34-x=33,9 i) 78-x=2,89
2.
a) x⋅ 3,5=7 d) y⋅ 7,5=45 g) 56:x=2,8
b) x⋅ 4,4=5,368 e) z:7,8=23,4 h) 9,4:x=47

c) y⋅ 0,09=0,108 f) z:3,3=0,198 i) 144:x=0,12

3.
a) 4x-2,5=0,5 e) 2x+7=9,22 i) 46:x=20
b) 2,3⋅ x-1=22 f) x:5,5=10 j) 5:x=2
c) 7,5⋅ x+3=18 g) x:2,5=0,2 k) 5,6:x=28

d) 5x-4,5=0,5 h) 34:x=3,4 l) x:4+0,6=1

4.
a) (x+5)⋅ 10=55 d) (2x+6,2):100=0,07 g) (x:0,2+1):10+0,9=1
b) (3,4-x):10=0,3 e) (x+1,5):3+7,8=8,8 h) (3-x)⋅ 10+0,9=29,9
c) 7⋅ (5,2+x)=42 f) (4,5⋅ x-0,1):2+0,6=1 i) (4,59:x):10=0,153

5.
a) [ ( 4,5 − x ) ⋅ 10 : 6 − 0,5] : 10 = 0,65 e) { [ ( 3x − 0,1) ⋅ 2 − 0,5] ⋅ 3 − 0,3} : 10 = 5,7
b) [ ( 2 x − 4,7 ) ⋅ 3 − 1,9 + 9] : 5 − 3,9 = 0,1 f) { [ 4 + 24 ⋅ ( 0,9 + x ) ] : 100 + 0,02} : 3 = 0,1
c) [ 9,99 − 3 ⋅ ( 2,55 + x ) ] ⋅ 10 + 0,1 = 10 g) { [ ( 5,5 ⋅ x + 9) : 40] ⋅ 0,7 − 0,33} ⋅ 5 + 9,9 = 10
d) [ 0,25 + 2 ⋅ ( x + 1,25 ) ] ⋅ 3 + 0,25 = 13

FRACŢII ZECIMALE.INECUAŢII.
Fişa 7
I. Rezolvaţi inecuaţiile:
1.
j) x+7<7,07 m) 7,41+x<8 p) 1,1+x≥ 12,9
k) x+0,02>0,5 n) x-21,23>0,091 q) 3,5+x<22,21
l) x-4,14>5 o) x-8≥ 33,9 r) x-2,2≥ 2,89
2.
j) x⋅ 3,5<7 l) y⋅ 0,03<0,108 n) z:7,8>23,4
k) x⋅ 2,2≥ 5,368 m) y⋅ 7,5≤ 45 o) z:3,3<0,198
3.
m) 4x-2,5>0,5 o) 7,5⋅ x+3<18 q) 2x+7≥ 9,22
n) 2,3⋅ x-1<22 p) 5x-4,5<0,5 r) x:5,5≤ 10
4.
j) (x+5)⋅ 10≥ 55 k) 7⋅ (5,2+x)≤ 42 m) (x+1,5):3+7,8<8,8
l) (2x+6,2):100>0,07 n) (4,5⋅ x-0,1):2+0,6≤ 1

II. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi inecuaţiilor.

1.Determinaţi un număr ştiind că:


a) Dacă îl adunăm cu 76,4 obţinem 99,12;
b) Dacă din el scădem 1,98 obţinem 0,9;
c) Dacă îl scădem din 17,2 obţinem 14,5;
d) Dacă îl înmulţim cu 10 obţinem 3,7;
e) Dacă îl împărţim la 0,3 obţinem 8;
f) Dacă îl împărţim pe 12,1 la el obţinem 1,1.

2.Determinaţi un număr ştiind că :


a) Dacă din dublul său scădem 1,5 obţinem 1,7;
b) Dacă la triplul său adunăm 0,11 obţinem 0,23;
c) Dacă din jumătatea sa scădem 0,06 obţinem 1,09.
3.Aflaţi un număr ştiind că dacă la dublul său adunăm 3,7 iar rezultatul astfel obţinut îl
înmulţim cu 0,5 obţinem 2,35.
4.Aflaţi un număr ştiind că dacă din triplul său scădem 2,3 iar rezultatul astfel obţinut îl
împărţim la 2 obţinem 3,8 .

S-ar putea să vă placă și