Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic Telciu Nume și prenume elev: ……………..

……………………
Clasa a V-a Data: …………………………………………………

TEST DE EVALUARE
1,50 p I. Completează spaţiile libere:
a) Lichenii sunt o asociație dintre o .............................................. şi o ...................................................... .
b) Explicați rolul celor două organisme în asociație:
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
c) Ciupercile inferioare se mai numesc și ..................................., ciupercile superioare sunt ciupercile cu
picor și ................... . Corpul lor se numește ..................... și este format din filamente ramnificate
numite ....................... .
1p II. Scrie 2 asemănări între un muşchi şi o ferigă:
a) ....................................................................................................................................................................... ;
b) ....................................................................................................................................................................... ;
1p III. Scrie 2 deosebiri între un muşchi şi o ferigă:
a) ....................................................................................................................................................................... ;
b) ....................................................................................................................................................................... ;

1p IV. Alegeti răspunsurile corecte:


1. Ferigile:
a) nu au flori;
b) nu organe adevărate;
c) sunt mult mai mici decât muşchii.
d) au atât tulpină aeriană, cât și subterană;
2. Mușchii:
a) Trăiesc pe sol, scoarța copacilor
b) Corpul lor se numește tal
c) Se înmulțesc prin semințe
d) Corpul lor se numește corm
1p V. Explică înmulţirea muşchilor/ferigilor (la alegere):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1,50 p VI. Specificați importanța lichenilor, mușchilor și ferigilor:
 Două pentru licheni:
-........................................................................................................................................................ .
-......................................................................................................................................................... .
 Două pentru mușchi:
-........................................................................................................................................................ .
-......................................................................................................................................................... .
 Două pentru ferigi:
-........................................................................................................................................................ .
-......................................................................................................................................................... .
1p VII. Asociaţi noţiunile:
a) Hribul ţigănesc
1.Ciuperci comestibile b) Coada calului
c) Gălbiorii
2. Licheni d) Lichenul galben
e) Pălăria şarpelui
3. Ciuperci otrăvitoare f) Ghebele
g) Feriga comună
4. Ferigi h) Mătreața bradului

Se acorda 2 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și