Sunteți pe pagina 1din 4

Management General – Note de Curs

Rozalia Nistor

Capitolul 3
Principiile generale ale Managementului.
Componentele sistemului de management al firmei

Principiile generale care stau la baza ştiinţei management, pot fi sintetizate după cum
urmează: principiul asigurării concordantei dintre parametrii sistemului de management
al firmei si caracteristicile sale esenţiale si ale mediului ambient; principiul
managementului participativ; principiul motivării tuturor factorilor implicaţi in activitatea
firmei si principiul eficientei.

3.1. Principiul asigurării concordantei dintre parametrii sistemului de management


al firmei si caracteristicile sale esenţiale si ale mediului ambient

Acest principiu, impune o permanenta corelare a sistemului de management al firmei la


situaţia existenta in cadrul acestora si in contextul in care firma isi desfasoara activitatea.
Aplicarea cu succes a acestui principiu, ridica o serie de probleme:
a) asigurarea concordantei cat mai depline intre parametrii sistemului de
management si caracteristicile întreprinderii si a mediului in care aceasta
operează;
b) realizarea acestei concordante la un nivel cat mai inalt de dezvoltare a ambelor
aspecte. Existenta eventualelor neconcordante duce la înregistrarea de
disfunctionalitati si in final la creşterea ineficientei;

3.2. Principiul managementului participativ


Principiul managementului participativ face referire la implicarea personalului firmei in
exercitarea celor mai importante si mai complexe procese si relaţii de management.
Managementul participativ apare ca o necesitate determinata de următoarele aspecte ale
vieţii economice:
- complexitatea si dinamismul activităţii firmei;
- fluiditatea componentelor mediului ambiant in care firma operează;
- rapiditatea evoluţiei ştiinţifice, tehnice etc
- nivelul ridicat de pregătire profesionala a angajaţilor etc

Participarea angajaţilor unei firme la realizarea celor mai importante procese si relaţii de
management, se poate face astfel:
- diferenţiat in funcţie de nivelul de pregătire a fiecărui angajat;
- in diverse forme participative: adunarea generala a asociaţilor sau acţionarilor;
consiliul de administraţie; comitetul de direcţie etc

16
Management General – Note de Curs
Rozalia Nistor

3.3. Principiul motivării tuturor factorilor implicaţi in activitatea firmei


Motivarea reprezintă necesitatea stabilirii si utilizării stimulentelor materiale si morale de
către factorii decizionali astfel incit sa se asigure împlinirea armonioasa a intereselor
tuturor pârtilor interesate.

Principalele cai de realizare a principiului motivării sunt:

- identificarea si evaluarea motivaţiilor la nivelul diferitelor compartimente de


munca: de exemplu, conducere superioara, acţionariat etc;
- adoptarea unor modalitati echitabile de impartire a profitului;
- constituirea si utilizarea diferitelor forme de profituri;
- salarizarea personalului;
- instituirea diferitelor forme de sancţionare materiala si/sau morala;
- stabilirea dividendelor, a comisioanelor etc

3.4. Principiul eficientei


Acest principiu exprima necesitatea modelarii sistemelor de management a firmelor astfel
incit sa se determine supravieţuirea si competitivitatea firmei pe piaţa de referinţa. Acest
principiu sintetizează finalitatea celorlalte principii si implica utilizarea unor instrumente
de management (concepte, metode etc) si economice, tehnice, sociologice etc bazate pe
analiza lucida, clara si sistematica a realităţii.

La începutul secolului trecut, Henry Fayol sublinia ca: „cel mai importa nt fel de
cunoştinţe despre principiile conducerii sunt cele privitoare la modul cum trebuie sa le
aplicam”.

3.5.Componentele sistemului de management al firmei

Exercitarea funcţiilor si relaţiilor de management se realizează prin intermediul


sistemului de management.

Sistemul de management poate fi definit ca fiind ansamblul elementelor cu caracter


decizional, organizatoric, informaţional, din cadrul societatii comerciale analizate, prin
intermediul căruia se exercita ansamblul proceselor si relaţiilor de management, in
vederea obţinerii eficientei maxime.

Componentele sistemului de management sunt: subsistemul organizatoric; subsistemul


informaţional; subsistemul decizional; subsistemul metode si tehnici de
management. Interdependenta care i-a naştere la nivel de firma intre toate aceste
subsisteme ale managementului poate fi reprezentata după cum urmează:

17
Management General – Note de Curs
Rozalia Nistor

Subsistemul Subsistemul Subsistemul


organizatoric Informational decizional

Subsistemul Metodelor si Tehnicilor de Management

Fiecare din cele patru subsisteme ale managementului unei firmei sunt sintetic prezentate
mai jos, si in mod detaliat in capitolele care vor urma, care fac referire specifica la cele
patru teme abordate.

a) subsistemul organizatoric, compus la rândul sau din:


- organizarea formala – definita drept ansamblul elementelor organizatorice
din cadrul firmei stabilite de către conducere prin regulamentele de organizare
si funcţionare, organigrame, descrieri si posturi;
- organizarea informala – definita drept totalitatea elementelor si a
interacţiunilor umane cu caracter organizatoric care se manifesta in mod
spontan si natural intre compartimentele firmei, operand cu o serie de
concepte precum: grupa informala; norma de conducere a grupei; relaţiile
informale, leaderul informal etc

b) subsistemul informaţional, care poate fi definit drept suma datelor,


informaţiilor, circuitelor informaţionale, fluxurilor informaţionale,
procedurilor si mijloacelor de tratare a informaţiilor existente care au scopul
de a asigura informaţiile necesare realizării obiectivelor stabilite. Elementele
componente ale subsistemului informaţional sunt: data, informaţia, fluxul
informaţional, procedura informaţionala, mijloacele de tratare a informaţiilor
etc.

c) subsistemul decizional, definit drept ansamblul deciziilor adoptate si aplicate


in cadrul unei firme, fiind integral specific managementului, un sistem de
comanda care reglează ansamblul activităţilor implicate. Subsistemul
decizional este de multe ori asemuit cu sistemul nervos al corpului omenesc,
având ca element de baza decizia de conducere;

18
Management General – Note de Curs
Rozalia Nistor

d) subsistemul metode si tehnici de management, definit drept ansamblul


procedurilor, metodelor si tehnicilor utilizate in managementul unei firme.
Acest subsistem contribuie la sporirea rationalitatii si a eficientei fiecărui
proces de management, având drept componente: diagnosticarea; delegarea;
tabloul de bord etc

19