Sunteți pe pagina 1din 6

Exemple de teste grilă pentru proprietăţile

distribuţiei normale

Reamintim cele trei proprietăţi ale distribuţiei normale care permit o asociere
rapidă de probabilităţi către anumite intervale valorice stabilite prin intermediul
mediei aritmetice (μ) şi al abaterii standard (σ ).

1. Cu o probabilitate de 68,26% valorile unei variabilei ce urmează o distribuţie


normală cu media aritmetică (μ) şi abaterea standard (σ) se află în intervalul
valoric [μ - σ; μ + σ].

2. Cu o probabilitate de 95,44% valorile unei variabilei ce urmează o distribuţie


normală cu media aritmetică (μ) şi abaterea standard (σ) se află în intervalul
valoric [μ - 2σ; μ + 2σ].

3. Cu o probabilitate de 99,74% valorile unei variabilei ce urmează o distribuţie


normală cu media aritmetică (μ) şi abaterea standard (σ) se află în intervalul
valoric [μ - 3σ; μ + 3σ].

Exemplul 1

Se apreciază că valoarea dintr-un moment viitor a unei variabile poate fi asociată


unei distribuţii normale cu media aritmetică μ = 475 şi abaterea standard σ = 22.
Care este probabilitatea asociată intervalului valoric [409; 541]?

a. 32%;

b. 68,26%;

c. 95,44%;
d. 99,74%;

e. 4,56%.

Rezolvare:

Avem două modalităţi de a identifica relaţia de la baza stabilirii intervalului


valoric:

i. prin diferenţa dintre media aritmetică şi limita inferioară;

ii. prin diferenţa dintre limita superioară şi media aritmetică.

i. Diferenţa dintre media aritmetică şi limita inferioară a intervalului


valoric este:

μ – Lim_inf = 475 – 409 = 66.

Această valoare este de trei ori mai mare decât abaterea standard (σ):

66/ σ = 66/22 = 3

sau:

μ – Lim_inf = 66 = 3*22

Rezultă că intervalul valoric a fost stabilit pe baza relaţiei:

[μ - 3σ; μ + 3σ]

pentru care asociem probabilitatea P = 99,74%.

Răspunsul corect este d.


ii. Diferenţa dintre limita superioară şi media aritmetică a intervalului
valoric are valoarea:

Lim_sup - μ = 541 - 475 = 66.

Şi această valoare este de trei ori mai mare decât abaterea standard (σ):

66/ σ = 66/22 = 3

sau:

Lim_sup - μ = 66 = 3*22

ceea ce ne conduce la aceeaşi relaţie:

[μ - 3σ; μ + 3σ]

cu probabilitatea asociată P = 99,74%.

Din nou, răspunsul corect este d.

Exemplul 2

Se apreciază că valoarea dintr-un moment viitor a unei variabile poate fi


asociată unei distribuţii normale cu media aritmetică μ = 1755 şi abaterea
standard σ = 102.

Care este probabilitatea asociată intervalului valoric [1551; 1959]?

a. 32%;

b. 68,26%;

c. 95,44%;
d. 99,74%;

e. 4,56%.

Rezolvare:

i. Diferenţa dintre media aritmetică şi limita inferioară a intervalului


valoric este:

μ – Lim_inf = 1755 – 1551 = 204,

de două ori mai mare decât abaterea standard (σ):

204/ σ = 204/102 = 2

sau:

μ – Lim_inf = 204 = 2*102 = 2* σ

ceea ce ne conduce la relaţia:

[μ - 2σ; μ + 2σ]

cu probabilitatea asociată P = 95,44%.

Răspunsul corect este c.

ii. Diferenţa dintre limita superioară şi media aritmetică a intervalului


valoric are valoarea:

Lim_sup - μ = 1959 - 1755 = 204.

Această diferenţă este, din nou, de două ori mai mare decât abaterea standard
(σ):

204/ σ = 204/102 = 2

sau:

Lim_sup - μ = 204 = 2*102 = 2* σ


rezultând aceeaşi relaţie:

[μ - 2σ; μ + 2σ]

pentru care avem probabilitatea P = 95,44%.

Răspunsul corect este, din nou, c.

Exemplul 3

Se apreciază că valoarea dintr-un moment viitor a unei variabile poate fi


asociată unei distribuţii normale cu media aritmetică μ = 684 şi abaterea
standard σ = 17.

Care este probabilitatea asociată intervalului valoric [667; 701]?

a. 32%;

b. 68,26%;

c. 95,44%;

d. 99,74%;

e. 4,56%.

Rezolvare:

i. Diferenţa dintre media aritmetică şi limita inferioară a intervalului


valoric este:

μ – Lim_inf = 684 – 667 = 17,

egală cu abaterea standard σ

μ – Lim_inf = 1*σ = 17.

Se ajunge, astfel, la relaţia:

[μ - σ; μ + σ]
pentru care avem probabilitatea P = 68,26%.

Alegem, prin urmare, răspunsul b.

ii. Diferenţa dintre limita superioară şi media aritmetică a intervalului


valoric reprezintă:

Lim_sup - μ = 701 - 684 = 17

fiind egală, din nou, cu abaterea standard σ.

Lim_sup – μ = 1* σ.

Ajungem, iarăşi, la relaţia:

[μ - σ; μ + σ]

cu probabilitatea asociată P = 68,26%.

Răspunsul corect este, din nou, b.