Sunteți pe pagina 1din 1

…………………………………………….. ….............................................

Colinde

I. Transcrie o strofă din colinda căreia îi II. a) Leagă cuvintele cu sens asemănător :
aparţine imaginea:
liniştit duios

dulce blând

milos domol

c) Alintă cuvintele
fete……………………………………………..
băieţi…………………………………………..
stea………………………………………………

III. Încercuiţi însuşirile lui Moş Crăciun: IV. Coloraţi imaginea

tânăr
darnic
bun
răutăcios
cu plete dalbe
barbă albă

S-ar putea să vă placă și