Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică a Moldovei

ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITĂȚII


COMERCIALE ȘI DE PRODUCERE LA ÎM
„VINĂRIA PURCARI” S.R.L. INGINERIA
SISTEMELOR DE PRODUCŢIE. MĂSURI DE
ÎMBUNĂTĂȚIRE.

Studentul: Știrbu Andrei

Coordonator: Ţurcan Iuliu,


conf. univ., .dr.

Chişinău – 2021
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII
MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Departament Oenologie și Chimie

Admis la susţinere
Şef Departament Enologie și Chimie:
Sturza Rodica, prof.univ.,dr.hab.
_______________________________
„_____”__________________ 2021_

Analiza diagnostic a activității comerciale și de


producere la ÎM „VINĂRIA PURCARI” S.R.L.
Ingineria sistemelor de producţie. Măsuri de
îmbunătățire.

Teză de licenţă

Student: Știrbu Andrei, IMIA-161

Coordonator: Țurcan Iuliu, conf.univ., dr.

Consultant: Sclifos Natalia, conf.univ., dr.

Recenzent: -

Chişinău – 2021