Sunteți pe pagina 1din 4

Activităţile funcţiei comerciale şi

de marketing
Nr
crt
Activităţi
Descriere
1
aprovizionarea tehnico-
materială
ansamblul proceselor prin care
se asigură
procurarea şi gestionarea
materiilor prime,
materialelor, combustibililor,
echipamentelor
necesare producţiei
2
desfacerea (vânzarea)
ansamblul proceselor prin care
se asigură
vânzarea produselor şi distribuţia
acestora la
beneficiari
3
marketingul
ansamblul proceselor prin care
se asigură
studierea pieţei interne şi
externe a
comportamentului
consumatorului, pentru a da
direcţii clare de dezvoltare a
producţiei,
creşterea volumului vânzărilor şi
satisfacerea
profitabilă pentru firmă a
necesităţilor clienţilor.
Tabelul 4.6 Activităţile funcţiei
financiar-contabile
Nr
crt
Activităţi
Descriere
1
activitatea financiară
ansamblul proceselor prin care se
determină şi
se obţin resursele financiare
necesare atingerii
obiectivelor firmei
2
contabilitatea
ansamblul proceselor prin care
se
înregistrează şi se evidenţiază
valoric
resursele materiale şi financiare
3
controlul financiar de
gestiune
ansamblul proceselor prin care
se verifică
respectarea normelor legale cu
privire la
existenţa, integritatea, utilizarea
şi păstrarea
valorilor materiale şi băneşti cu
care este
dotată firma