Sunteți pe pagina 1din 4

Activităţile funcţiei de personal

(resurse umane)
Nr
crt
Activităţi
Descriere
1
previzionarea
necesarului de personal
şi selectarea acestuia
se realizează în funcţie de
strategia de
dezvoltare ulterioară a firmei;
selectarea personalului se poate
face de
întreprinderea însăşi sau de
către firme
specializate în recrutare şi selecţie
de personal
2
încadrarea în muncă şi
urmărirea activităţii
personalului
se realizează prin tehnici
specifice fiecărei
firme
3
elaborarea sistemului de
retribuire a personalului
se realizează periodic plecând de
la filozofia şi
politica firmei, ţinându-se cont de
ce există pe
piaţă în domeniul respectiv
4
realizarea planului de
carieră a personalului
angajat
se întocmeşte pentru fiecare
angajat în parte,
pentru a identifica limitele de
competenţă a
fiecăruia
5
elaborarea programelor
anuale de pregătire şi
perfecţionare a
personalului
se realizează pe baza
caracterizării anuale a
angajaţilor şi a planului de
carieră, ţinându-se
cont şi de bugetul alocat pentru
aceasta
6
evaluarea anuală a
personalului angajat
se realizează cu ajutorul unor
formulare de
evaluare specifice, evaluându-se
atât
pregătirea profesională cât şi
disciplina de care
a dat dovadă respectivul salaria