Sunteți pe pagina 1din 1

NUME:

12.06.2021

EXAMEN SCRIS LA TENDINȚELE ACTUALE ALE LIMBII ROMÂNE

Se dă textul:

Ceea ce m-a mirat, când l-am auzit pe Dan povestind despre ei, a fost că
niciunul dintre acești oameni, pe care, de altfel, îi cunoșteam și eu, n-au ajuns
ceea ce au visat și ceea ce ar fi trebuit să devină, dacă ar fi urmat îndemnul celor
care și-au dat osteneala să-i crească și să-i scoată la lumină.

Cerințe:
- Realizați analiza sintactică a frazei (5 p.)
- Analizați cuvintele subliniate (2 p.)
- Construiți enunțuri în care propoziția dacă ar fi urmat îndemnul să fie:
subiectivă, predicativă, atributivă, completivă directă, completivă
prepozițională, circumstanțială condițională și concesivă. (2 p.)

Se acordă 1p din oficiu.


Timp de lucru: 1,5 h
Lucrările se încarcă pe platformă ori se trimit prin mail la adresa
lilianasoare2006@yahoo.com