Sunteți pe pagina 1din 10

Definiţia conceptului de carieră:

Cariera implică totalitatea experienţelor de muncă – remunerată şi neremunerată,


realizată de o persoană pe parcursul întregii sale vieţi.
Orientarea carierei este un ansamblu de activităţi şi programe prin care indivizii sunt
sprijiniţi în asimilarea şi integrarea cunoştinţelor, a experienţei, în corelaţie cu:
 autoînţelegerea – care include cunoaşterea propriei personalităţi şi raportarea
acesteia la personalităţile altora;
 înţelegerea mecanismelor de funcţionare a societăţii şi deci a factorilor care
contribuie la schimbarea continuă a acesteia, incluzând atitudinea faţă de
muncă;
 conştientizarea rolului pe care îl poate juca timpul liber în viaţa personală;
 înţelegerea necesităţii unei mulţimi de factori cu rol activ în planificarea
carierei;
 înţelegerea necesităţii informaţiilor şi abilităţilor în obţinerea succesului şi
satisfacţiei în muncă, dar şi în activităţile desfăşurate în timpul liber;
 învăţarea procesului de luare a deciziilor pentru dezvoltarea carierei.
Evoluţia modului în care vedem cariera se leagă în mod direct de modificările în
dinamica socio-economică, dintre care amintim:
– apariţia unor noi ocupaţii şi scăderea masivă a angajabilităţii în ocupaţii
„tradiţionale”;
– flexibilizarea sistemului de calificări profesionale;
– creşterea migraţiei forţei de muncă,
– dezvoltarea unor noi forme de angajare (angajare pe perioadă determinată,
autoangajare).
Concepte cheie în consilierea carierei:
1. Informare în carieră: Furnizarea informaţiilor despre locuri de muncă, rute de
formare educaţională, dinamica pieţei muncii. Acestea pot fi furnizate de:
– broşuri despre locuri de muncă şi angajatori;
– prospecte ale universităţilor;
– informaţii de pe piaţa muncii;
– site-uri specializate care oferă resurse on-line pe diferite;
1
– teme legate de dezvoltarea carierei.
Furnizori: Comunitatea locală lărgită: angajatori, colegi, părinţi, profesori diriginţi,
consilieri şcolari
2. Educaţie pentru carieră: Este un program planificat de activităţi curriculare şi
experienţe de învăţare.
Scopul său este de a-i ajuta pe tineri să-şi dezvolte cunoştinţele şi abilităţile necesare
pentru a face alegeri de succes şi pentru a administra tranziţia de la perioada de studiu la un
loc de muncă.
Furnizori: Profesori diriginţi, Consilieri şcolari.
3. Orientare în carieră: Este o intervenţie realizată de un consilier instruit care îi
ajută pe tineri să exploreze o gamă de opţiuni, pentru a corela informaţiile cu propriile lor
nevoi şi circumstanţe şi a lua decizii legate de orientarea în carieră, adică a progresa în
învăţare sau/şi muncă.
Evaluarea psihometrică poate fi realizată numai de un psiholog format în utilizarea
instrumentelor de evaluare pe care le utilizează.
Furnizori: Consilieri şcolari, Psihologi, profesori diriginţi – numai la un nivel
BAZAL.
4. Consiliere în carieră: Consilierea în carieră este un proces în cadrul căruia
consilierul şi persoana consiliată (clientul) se află într-o relaţie dinamică şi colaborativă care
se centrează pe identificarea şi atingerea scopurilor de carieră ale persoanei consiliate.
Furnizori: Consilieri şcolari, Psihologi, profesori diriginţi – numai la un nivel
BAZAL.

2
Model CV European
Curriculum vitae Poza
*Notă
Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu
propriul nume)
**Notă
Textul dintre () va fi înlocuit cu
informaţiile cerute
INFORMAŢII PERSONALE
Nume (Nume, prenume)
Adresă (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara)
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii (ziua, luna, anul)
(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ profesională pertinentă, începând cu cea
Perioada (de la – până la) mai recentă dintre acestea)
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

EDUCAŢIE Şl FORMARE (Descrieţi separat fiecare formă de


Perioada (de la – până la) învăţământ şi program de formare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ profesională urmate, începând cu cea
şi al organizaţiei profesionale prin care mai recentă)
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

3
Tipul calificării/diploma obţinută
Nivelul de clasificare a formei
De instruire/învăţământ

APTITUDINI Şl COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi al carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă (Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi
Limba maternă nivelul: excelent, bine, satisfăcător)
Limbi străine cunoscute
abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
Aptitudini şi competenţe sociale contextul în care le-aţi dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-
un mediu multicultural, ocupaţi o
poziţie
în care comunicarea este importantă
sau desfăşuraţi o activitate în care
munca de echipă este esenţială (de (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în
exemplu cultură, sport etc.). ce context le-aţi dobândit)
Aptitudini şi competenţe
organizatorice De exemplu coordonaţi
sau conduceţi activitatea altor persoane,
proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de
muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în
în domenii culturale sau sportive) sau la ce context le-aţi dobândit)
domiciliu.
Aptitudini şi competenţe tehnice

4
(utilizare calculator, anumite tipuri de (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în
echipamente, maşini etc.) ce context le-aţi dobândit)
Permis de conducere (Indicaţi alte informaţii utile şi care nu
Alte aptitudini şi competenţe au fost menţionate, de exemplu
Competenţe care nu au mai fost persoane de contact, referinţe etc.)
menţionate anterior (Enumeraţi documentele ataşate CV-
INFORMAŢII SUPLIMENTARE ului, dacă este cazul)
ANEXE

INTERVIUL DE ANGAJARE
1. Pregătire;
 analizaţi descrierea locului de muncă şi specificările pentru candidaţi, pentru a
afla ce anume doresc angajatorii de la un candidat şi scrieţi note referitoare la
deprinderile pe care le aveţi pentru îndeplinirea fiecărei activităţi din anunţ.
 asiguraţi-vă că ştiţi unde trebuie să mergeţi şi cât durează să ajungeţi acolo –
verificaţi traseele mijloacelor de transport.
 hotărâţi-vă asupra hainelor pe care le veţi purta – în funcţie de job!
 aflaţi cât de multe informaţii puteţi despre companie – de pe Internet, întrebaţi
persoane care lucrează acolo, citiţi pliante şi broşuri despre companie.
2. Interviul;
 sosiţi la timp – acordaţi-vă timp suficient să ajungeţi acolo;
 nu uitaţi, prima impresie contează; când intraţi în cameră, zâmbiţi şi stabiliţi
contactul vizual cu persoana care vă va intervieva;
 dacă persoana care vă intervievează vă dă mâna, nu refuzaţi;
 nu vă aşezaţi până când nu vi se spune;
 staţi drept, dar relaxat;
 vorbiţi clar şi daţi răspunsuri concise;
 fiţi pregătit să „vă vindeţi” – evidenţiaţi deprinderile pe care le aveţi şi aveţi
încredere în aceste deprinderi;
 ascultaţi cu atenţie întrebările, dacă nu sunteţi siguri că aţi înţeles, cereţi
lămuriri;
5
 fiţi exacţi în răspunsuri;
 concentraţi-vă pe punctele tari când răspundeţi la întrebări;
 puneţi întrebări despre companie – vă va ajuta să vă hotărâţi dacă locul de
muncă vi se potriveşte;
 puteţi face câteva însemnări înainte de interviu. Verificaţi lista şi, dacă
întrebările dumneavoastră au primit deja răspuns în timpul interviului, spuneţi
că nu aveţi alte întrebări deoarece aţi primit deja răspunsurile necesare;
 întrebaţi care este pasul următor şi arătaţi-vă interesat de acest loc de muncă;
 încercaţi să nu fiţi foarte emoţionat.
De ce muncesc oamenii?
O parte din motivele pentru care oamenii muncesc pot fi:
 banii;
 promovarea;
 formarea;
 vacanţe;
 plăcerea;
 călătorii;
 potrivirea cu domeniile de interes;
 lucrul în echipă;
 condiţii bune de lucru;
 munca pe teren;
 program fix;
 maşina de serviciu.
Tipuri de întrebări la interviu
1. Întrebări tradiţionale şi principale, care sunt puse în mod obişnuit şi nu pot fi
anticipate rapid. Pot fi sau nu legate de slujbă şi sunt destinate să arate cum reacţionezi pe
picioarele tale.
2. Întrebări menite să testeze comportamentul şi capacitatea de a rezolva
probleme. Acestea sunt menite să vadă modul în care ai reacţionat în situaţii dificile şi cum

6
te vei comporta dacă acestea s-ar repeta. Intervievatorii doresc întotdeauna să te testeze
pentru situaţii neaşteptate sau accidentale.
3. Întrebările ilegale care sunt uneori formulate inteligent. Acestea sunt destinate
pentru a se afla naţionalitatea, religia sau trecutul etnic, statutul marital etc. Întrebările
ilegale nu sunt întotdeauna intenţionate, dar uneori sunt.
Exemple de întrebări:
1. Ce ştii despre firma noastră?
2. De ce vrei să lucrezi la noi?
3. De ce ai ales o carieră în acest domeniu?
4. De ce ar trebui să te angajăm?
5. Vorbeşte despre tine!
6. Ce aştepţi tu de la jobul acesta?
7. Cât timp crezi că vei sta la noi?
8. De ce renunţi la locul de muncă actual?
9. Cum ai evalua firma pentru care ai lucrat?
10.Câţi oameni ai avut în subordine, dacă ai avut?
11.Îţi place să lucrezi cu cifre mai mult decât cu vorbe?
12.Ce ţi-a plăcut mai mult în ultimul post avut? Dar cel mai puţin?
13.Care sunt principalele tale 3 slăbiciuni şi care sunt principalele tale 3 calităţi?
14.Care este exact experienţa ta?
15.De ce nu ai găsit un job până acum? De ce aici?
16.Ce părere ai despre fostul sef?
17.Te-ai gândit vreodată să emigrezi? Dacă Da, de ce?
18.Poţi lucra cu termene fixe, sub presiune,..etc.?
19.Cum ai rezolva un conflict ivit în cazul unui proiect de echipă între membrii
acesteia?
20.Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iei vreodată ?
21.Ce salariu doreşti ?
22.Care a fost ultima carte pe care ai citit-o? Ultimul film pe care l-ai văzut?
Ultimul eveniment sportiv la care ai asistat?
23.Care sunt planurile tale de viitor?

7
Interviu de angajare la debutul carierei
1. Care sunt materiile care ti-au plăcut cel mai mult in timpul liceului şi de ce?
2. Care sunt materiile care ţi s-au părut cele mai dificile şi de ce?
3. Care e cea mai mare realizare a ta de până acum?
4. Care sunt calităţile/defectele tale?
5. Îmi poţi da exemplu o greşeală pe care ai făcut-o şi ce ai învăţat din ea?
6. Îmi poţi da exemplu de o situaţie în care ai avut de rezolvat mai multe sarcini în
acelaşi timp şi cum ai abordat situaţia respectivă?
7. Preferi lucrul individual sau în echipă?
8. De ce îţi doreşti să lucrezi în aceasta companie?
9. Care sunt hobby-urile tale? Ce sporturi practici?

Scrisoare de intenţie:
Exemplul 1
Stimate Domnule/Doamnă,
Va adresez aceasta Scrisoare de Intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră pentru
postul vacant pe care îl aveţi în instituţie.
Deoarece am absolvit………………, consider că, în anii de liceu/studenţie, am
acumulat multe cunoştinţe în ……………… pe care aştept cu nerăbdare să le pun în
practică.
Sunt o persoană dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobândite în
experienţa mea (....), responsabilă, hotărâtă, interesată în perfecţionarea profesională în
domeniul ………………. . Mi-aş dori să am şansa de a lucra alături de
dumneavoastră unde aş putea să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa
acumulată (conform CV-ului anexat) pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile companiei cât şi
pentru dezvoltarea carierei mele.
Dacă veţi considera că motivaţia şi calificarea mea sunt oportune pentru obţinerea unui
loc în cadrul companiei dumneavoastră sunt disponibil în orice moment pentru a fi contactat
în vederea discutării detaliilor unei posibile colaborări.
Vă mulţumesc,………………

8
Exemplul 2
Stimate Domnule/Doamnă,
Subsemnatul,…………………………., am luat la cunoştinţă cu interes de
posibilităţile pe care le oferă compania dumneavoastră. Animat de puternica dorinţă de a
reuşi, precum şi de ambiţie, tenacitate şi optimism, supun atenţiei Dvs. candidatura mea în
vederea obţinerii postului de ………………………
Beneficiind de o pregătire liceală/universitară şi de o experienţă în……………....
acumulată în cadrul SC XYZ SRL sunt pregătit pentru un parteneriat fructuos prin care veţi
avea la dispoziţie avantajele formării mele teoretice şi pe cele ale unei semnificative
experienţe de care dispun în domeniul............................Documentându-mă asupra
activităţilor derulate de firma dvs. am constatat cu satisfacţie, că profilul şi realizările
acesteia corespund pe deplin aspiraţiilor şi nevoilor mele.
Iată de ce îmi permit să apreciez că dorinţa mea de afirmare, entuziasmul, tenacitatea,
fidelitatea, şi pasiunea mea pentru reuşita totală (atingerea obiectivelor) sunt numai câteva
din trăsăturile pe care voi fi onorat sa le pun la dispoziţia unei echipe tinere şi dinamice.
Oportunitatea unei discuţii despre cum ar putea fi folosite cunoştinţele şi priceperea
mea în avantajul companiei dvs. ar fi binevenită.
Cu deosebita consideraţie,………………..

9
Exemplul 3
Date personale
Doamna / Domnule,
Anunţul dumneavoastră mi-a captat atenţia, fiind interesată in obţinerea postului de
„……………………….”.
Mă pot caracteriza ca o persoană ambiţioasă, energică, cu un dezvoltat simţ al
responsabilităţii şi cu o bună capacitate de adaptare.
Aptitudinile şi abilităţile personale ca inteligenţa, relaţiile interpersonale,
corectitudinea, capacitatea de comunicare si negociere, adăugate experienţei profesionale mă
determină să consider că am profilul necesar postului la care face referire anunţul.
Detalii privind educaţia si experienţa sunt descrise în CV-ul alăturat. Sper că acesta
corespunde cerinţelor dumneavoastră şi va constitui baza unui viitor interviu.
În speranţa unei viitoare colaborări, vă asigur de întreaga mea considerare.
Cu respect,
……………………………..
Bibliografie:
1. Grigoraş, M., Şoldănescu, P. Consilierea şi orientarea în alegerea carierei.
Editura Danubius, Brăila, 2004.
2. Parkinson, M. Ghidul carierei. Editura ALLBECK, Bucureşti, 2002.
3. Stevenson L. (coord.), Miclea M., Opre A. Orientarea în carieră. Ghid pentru
profesori. Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2007.

10

S-ar putea să vă placă și