Sunteți pe pagina 1din 4

Sumar video aprilie 2002

Sumar – Adunări aprilie 2002

Vă vorbeşte fratele Frank, din centrul Misionar din Krefeld,


Germania. Am o bucurie deosebită să vă vorbesc astăzi. Noi tocmai
am avut un week-end minunat. Domnul ne-a dat har, mulţi au fost
mântuiţi, unii au fost eliberaţi, alţii au fost vindecaţi şi toţi au fost
binecuvântaţi. A fost un week-end foarte deosebit, iar eu m-am gândit
la cei 40 de ani de slujbă. A fost ca o comemorare a datei de 2 aprilie
1962. Acum 40 de ani Domnul m-a chemat la slujbă cu glasul Său
măreţ, pătrunzător, însărcinându-mă şi trimiţându-mă să merg din
oraş în oraş şi să predic Cuvântul Său.
Dacă privesc înapoi în aceşti 40 de ani de slujbă, conform
însărcinării directe din partea Domnului, am fost în peste 120 de ţări;
iar acum noi traducem în acest loc, în centrul misionar, în 12 limbi,
adunările noastre lunare de aici. Cred că sunt 145 de ţări care primesc
literatură şi casete şi sunt în legătură cu Domnul şi cu slujba pe care a
dat-o El în acest timp.
În 2 aprilie am fost să revăd locul unde Domnul mi-a vorbit
(Fratele Frank arată fotografia clădirii). Locul pe care vi-l arăt cu
degetul, este fereastra unde eu am tras perdelele în 2 aprilie 1962.
Apoi am privit pe geam; noaptea trecuse, dar încă nu răsărise soarele.
Eu m-am întors de la geam, m-am rugat scurt, iar după rugăciune am
privit spre fereastră şi atunci am auzit Glasul Domnului, de sus, dar
din partea dreaptă, spunându-mi aceste cuvinte: „Slujitorul Meu, în
curând va lua sfârşit timpul tău pentru acest oraş. Te voi trimite
în alte oraşe ca să predici Cuvântul Meu.” În momentul următor
am fost pe covor, căzând spre stânga, pe braţ şi pe faţă.
Fraţi preaiubiţi şi surori, nu mint, ci vă spun adevărul: eu am o
chemare directă, o însărcinare aşa cum au primit prorocii şi apostolii,
şi dacă spun că am astăzi aceeaşi responsabilitate pe care a avut-o
Pavel în timpul lui, atunci eu nu am doar o pretenţie, eu nu exagerez.
Vă spun doar adevărul.
Aceea a fost doar prima parte din ce Domnul a spus în 2
aprilie 1962, când El a spus: „Slujitorul Meu, timpul tău pentru
acest oraş se va încheia în curând. Te voi trimite în alte oraşe
ca să predici Cuvântul Meu.” După ce am căzut la podea, am fost
luat din trupul meu. După un timp mi-am văzut trupul cu mâinile

1
Sumar video aprilie 2002
întinse fără vlagă, în felul acesta, spunând aceste cuvinte: „Doamne,
ei nu mă vor asculta. Au toate lucrurile din belşug. Ei nu sunt
pregătiţi să asculte.” De-abia am terminat, când Domnul a vorbit a
doua oară: „Slujitorul Meu, va veni timpul când ei te vor asculta.
Depozitează hrana, pentru că va veni o foamete mare. Atunci
vei sta în mijlocul oamenilor ca să le dai hrana.” Domnul a
amintit hrană firească: făină, cartofi, ulei, multe lucruri de care avem
nevoie ca să supravieţuim din punct de vedere firesc. Eu vă spun
adevărul. Pentru că a fost amintită o hrană firească, eu am crezut că
va veni o foamete firească şi Germania va fi lovită de o tragedie, aşa
cum a fost în 1945, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Era
o criză în jurul Berlinului iar eu m-am gândit că s-ar putea întâmpla
ceva poporului nostru. Aşa că ne-am apucat să strângem alimente
pentru a fi pregătiţi când va veni foametea. Dar au trecut lunile şi nu a
venit nici o foamete şi nu a avut loc nici o tragedie. Peste mine a venit
disperarea. Am spus: „Doamne, ia-mi viaţa. Nu mai pot trăi şi nu
voi mai predica. Am spus poporului Tău ceea ce Tu mi-ai spus
şi iată că nu s-a întâmplat nimic.” Apoi m-am gândit să trec
oceanul şi să mă întâlnesc cu William Branham, prorocul Celui
Preaînalt. Mă gândeam că Dumnezeu ar putea răspunde prin el.
Luni, 3 decembrie 1962, am fost împreună patru fraţi: William
Branham, fratele Frank, Fred Sothmann şi fratele Wood. Fratele
Branham vorbea despre al doilea război mondial, despre soldaţii
germani care erau închişi în Statele Unite, şi cărora el le predicase. El
a întrebat despre adunările din Elveţia şi despre anumite persoane din
Germania. Răbdarea mea a ajuns la limită şi i-am spus: „Frate
Branham, eu sunt aici ca să te întreb ceva.” Atunci el a ridicat
mâna, -stătea în faţa mea- şi a spus: „Frate Frank, pot să-ţi spun
eu ţie ce ţi-a vorbit Domnul?” Şi a repetat cuvânt cu cuvânt, într-o
ordine precisă, ceea ce Domnul mi-a vorbit în 2 aprilie. Eu nu mint,
iar martorii aceia sunt în viaţă astăzi. Ei au stat la aceeaşi masă, au
ascultat discuţia şi lucrurile pe care mi le-a spus fratele Branham.
Apoi el a continuat şi a spus: ”Frate Frank, tu ai înţeles greşit
ceea ce a spus Domnul. Ai avut impresia că va fi o foamete
naturală, dar Domnul va trimite o foame după auzirea
Cuvintelor Lui. Cuvintele Domnului constituie hrana pe care tu
trebuie s-o depozitezi. Este Cuvântul făgăduit pentru acest

2
Sumar video aprilie 2002
timp, descoperit prin Duhul Sfânt. Este ţinut pe benzi, în
mesajele de pe benzi.” Şi el a spus că hrana este depozitată. Până
aici am înţeles. Dar apoi a venit afirmaţia finală: „Aşteaptă cu
împărţirea hranei, până ce vei primi şi restul”. Această parte nu
am înţeles-o, dar nu l-am întrebat ce a vrut să spună.
Din 1958, când am recunoscut că William Branham este
prorocul promis pentru acest timp, am primit în Germania
înregistrările sale, am crescut sub slujba lui. Apoi am tradus mesajele
lui în limba germană. Eu cunosc mesajul acestui timp aşa cum îmi
cunosc şi Biblia. Şi Dumnezeu în harul Său a făcut astfel încât am
rămas întotdeauna în limitele Cuvântului lui Dumnezeu. Niciodată nu
predic ceva ce n-aş putea predica în prezenţa Domnului Isus Hristos
sau în prezenţa apostolilor şi prorocilor. Predic numai ceea ce se
găseşte în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. William Branham,
prorocul lui Dumnezeu, nu a fost trimis ca să ne îndepărteze de
Cuvântul lui Dumnezeu şi să începem o religie nouă, învăţături noi.
William Branham a fost trimis ca să ne întoarcă la Cuvântul lui
Dumnezeu care i-a fost descoperit prin acelaşi Duh Sfânt care s-a
odihnit peste apostoli şi proroci.
Aşa că eu, fratele Frank, nu am nimic de-a face cu toate
lucrurile care se petrec pe mapamond sub denumirea de „întregul
mesaj”, sau „slujba prorocului”. Slujba mea este legată în mod divin
de slujba fratelui Branham, ca a nimănui de pe pământ. Poate spuneţi
că această afirmaţie este foarte dură. Dar este adevărată. Puteţi găsi
astăzi un frate pe pământ, care să pună o mână pe inimă şi o mână pe
Scriptură, şi să spună ca şi apostolul Pavel, când L-a întâlnit pe
Domnul pe drumul Damascului, că Domnul l-a chemat şi i-a spus că-l
va trimite la neamuri, ca să fie martor? Eu, fratele Frank, pot
mărturisi că acelaşi Domn mi-a vorbit şi mi-a dat însărcinarea. Fie că
o credeţi sau nu, Dumnezeu nu se va răzgândi, nu-şi va schimba
Cuvântul Său. Nu are nevoie s-o facă. Dar prin harul lui Dumnezeu
eu fac ceea ce mi s-a spus când am fost însărcinat.
Şi dacă citiţi cu atenţie ceea ce i s-a spus fratelui Branham, şi
ceea ce el a repetat cu buzele lui – o să vă citesc: „Aşa cum a fost
trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui
Hristos, mesajul – MESAJUL - dat ţie va premerge a doua
venire a lui Hristos.” Aţi ascultat cu atenţie? Aţi auzit? „Mesajul dat

3
Sumar video aprilie 2002
ţie va premerge.” Şi apoi prorocul lui Dumnezeu, spune cu
sinceritate: „Nu eu voi fi premergătorul, ci Mesajul.” Aceea este
mărturia de pe buzele lui William Branham, cel mai mare slujitor şi
proroc al lui Dumnezeu, care a umblat vreodată pe faţa pământului,
care a avut slujba divină -semnul lui Mesia-, care a fost un om trimis
de Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu,
în acest timp de confuzie. Dumnezeu ne-a readus la Cuvânt, şi ne-a
dat înţelegerea sfintelor Scripturi.
Preaiubiţilor, am tradus peste 300 de predici ale fratelui
Branham în limba germană, şi sunt răspunzător pentru răspândirea
mesajului acestui timp până la marginile pământului, dar nu sunt
răspunzător pentru nici un cult, sau doctrină ce nu se găseşte în Sfânta
Scriptură. Sunt un slujitor al lui Dumnezeu care predică Cuvântul lui
Dumnezeu.
Slava este a lui Dumnezeu: privind în urmă în cei 40 de ani
care au trecut, Domnul a deschis uşile nu numai în toate naţiunile, ci
şi la toate denominaţiunile: luterani, baptişti, metodişti, penticostali,
peste tot Dumnezeu deschide din ce în ce mai multe uşi, iar Cuvântul
lui Dumnezeu îşi are cursul Său, şi ultima chemare răsună. Eu nu am
propriile mele învăţături, ci am învăţăturile Bibliei. Nu am un mesaj
propriu, ci mesajul lui Dumnezeu pentru acest ceas, care premerge a
doua venire a lui Hristos.
Noi am avut un week-end minunat. Au fost aici oameni din
circa 15 ţări, şi Domnul ne-a binecuvântat din belşug. Preaiubiţilor,
fiţi binecuvântaţi în numele Domnului Isus Hristos, şi fiţi pregătiţi
pentru că revenirea Mirelui ca să-şi ia acasă Biserica Mireasă este
foarte aproape. Maranatha! Dumnezeu să vă binecuvânteze în numele
sfânt al lui Isus. Amin.