Sunteți pe pagina 1din 2
EVALUARE FINA! once tenn ‘ntr-o dimineat& insorité de samb8ta a lunii aprilie, un microbuz rosu, pe care scria Livrdri speciale, se deplasa pe Drumu| Pitigoiului, dintr-un orasel pe care-I voi numi Orasul Nou. De fapt, nue acesta numele lui adevirat, dar daci cititi povestea pané la capat, veti intelege cu sigurant de ce prefer s& pastrez pentru mine adevératul lui nume. La urma urmei, numele oraguluin-are nimic a face cu povestea despre care va fi vorba aici. Intamplarile pe care am sa vile relatez ar putea avea loc oriunde pe lumea asta si chiar s-ar putea repeta candva, in viitor, céci nimeni n-are habar incotro s-a evaporat profesorul. E foarte probabil ca el s8-si facd un nou atelier, chiar in clipa asta, in orasul tau; aga c&, ia seama si fil cu luare-aminte, ca s8-i poti deslusi, laoadicd, intentiile ascunse si sa te strecori, neatins, prin panza de paianjen pe care o tese in jurul ‘tu... lat motivul pentru care va povestesc aceasti istorie. Microbuzul se deplaseazd, asadar, de-a lungul Drumului Pitigoiului si se opreste in fata casei cu numarul 7; 0 cas mare si veche, de culoare galben8, ca o budinc’ de vanilie, cunostime obloane verzi si balcoane minuscule; microbuzul se opreste direct sub un castan falnic, aflat i dreptul intrarii. Doi barbati in salopete rosii coboard din masin3. Deschid usa portbagajului si ridic& impreund un pachet extrem de mare, pe care il depun in fata portii cu numarul 7; apoi cerceteaz cuatentie placuta cu numele locatarilor. (Susan Niessen, Profesorul Miracol: atelierul dorintelor secrete) @ Precizeazi daca urmatoarele enunturi sunt adevarate sau false: a. {in cuvantul mpreund apare un diftong, b. Cuvantul mine poate avea omonim. c.Verbul se opreste este la modul conjunctiv. d. Adjectivul rosifare functia sintactica de nume predicativ. e. Substantivul (cu) atentie are functia sintactic’ de complement circumstantial de mod. @ Stabileste corespondentaintre elementele coloanelor date. a. oragulul 1 substantivcomunincazul N baici 2. substantivcomunincazulG c.microbuzul 3. pronume personal dise 4.verb predica ell 5. pronumereflexiv 6.adverbde loc p @ completeazi, in caiet, urmatoarele enunturi. a. Verbul s-arputea este la modul b. Verbul fi'este la modul.. c.Substantivul un pachet estein cazul.. d.Tnultimul enuntal textului subiectele sunt... e. Cuvantul (din) masindare functia sintactic’ de... 187 EVALUARE FINALA @Formuleazé raspunsuri scrise pentru urmatoarele cerinte care vizeazé textul dat. a. Identificd un reper temporal si unul spatial b, Numeste personajele din text c. Mentioneaza tipul de naratiune din acest text. 4d. Precizeazi cum este prezentat profesorul de catre narator. e. Transcrie un pasaj descriptiv. @ Scrie un text narativ de 140-160 de cuvinte, care si relatezi o intémplare, reali sau imaginara, care a dus la indeplinirea unei dorinte secrete a ta sau a altei persoane. in redactarea textului, vei avea in vedere: + s& prezinti corect si coerent intamplarea, respectand cele § momente ale subiectului; + sdrespecticerintele legate de calitatea redactarii—ortografie, punctuatie; + sd respecti regulile de redactare a unui text narativ; + s&daiun titlu sugestiv si adecvat textului scris; + s&teincadreziin limita de cuvinte indicat8. Etc 1,10 punete (5x2 puncte) eC eee Tc) PRUE Tu eee) Pee ech ac) Bee tues oer Lr) Ree SO Let aie ete e air Ma ace cesar) eee teas ene eee er Cer 188