Sunteți pe pagina 1din 6

Basmul Toamnei

de Ionel Teodoreanu
1. Citește textul de mai jos și rezolvă sarcinile propuse:

 Îl începe o frunza –cu glasul stins de sfială, cu obrajii dogorâţi-


şoptindu-l:,, A fosst odat’!’’
       Dar şoapta îi sporeşte în freamăt răspândit prelung, şi frunzele, ‘mpreuna, murmură
întrebător :,, A fosst?
       De departe gânsacul hotărăşte :,, A fosssst…’’ Şi gâştele îl încuvinţează dând din
cap:,, Da-da, da-da, da-da.’’
       Iar firele de iarbă alergând de-a valma, s-apleacă şi se roagă suspinând:,, sssspune…
ssspune…’’
       Prunii, deşteptaţi din toropeala verii, deschid ochi vineţi, aiuriţi.
       Merele şi perele fug de prin aşternutul crengilor, zugrăvindu-şi chipurile colorate pe
feţele frunzelor, ca să nu le bage nimeni în samă fuga. Dar vântul descoperă înşelăciunea
şi, pornind în căutarea lor, se uită pe fereşti, le vede şi le cheamă prin horn.
       Gutuile îngălbenesc de spaimă, privind pe sora lor mai mare, Luna, care-a albit de
groază pe marginea prăpastiei. Bostanii au cozi fudule, râd pe-nfundate de fratele lor,
Soarele, că-i berbec.
       Nucii cu miros amar se-ntreabă de unde li s-a tras atâta mâhnire frunzelor şi,
frământaţi de gânduri, creierii închişi în nuci se zbârcesc mohorât.
       Frunzele viei prind culori aprinse şi se clatină de beţie, că doar sunt mici, şi o boabă
de poamă e damigeana de must pentru o frunză
       Prin văzduh, vara a semănat, în mersul ei, zboruri de păsări, ca sa nu-şi piardă calea
la întors. Dar păsările s-au împrăştiat şi vara s-a rătăcit departe.
       Prin ierburi, prizăriţi greieri, doinesc tremurător bejania firavilor funigei, cosaşii
cosesc zoriţi ţiuitul tăcerii; lăcustele, în salturi sprintene, se joacă de-a stelele căzătoare;
broscoi cocliţi îngână, bleg, croncănitul ciorilor de zgură. Cra-craaa, cuac-cuac…
       Ţânţarii, aţâţaţi de frunzele roşii, le înţeapă, şi trupul toamnei tremură înfrigurat.
       Castanul sălbatec, nătâng de felul lui, se bucură că-i doldora de fructe, dar se
ruşinează ca-s zburlite fructele rotunde şi, mânios, le arunca de pe el.
       Floarea-soarelui, îngrijorată de ropotul căderilor, s-apleaca la pământ, tot mai jos, şi
trage cu urechea…
       Basmul e lung, dar trece pe nesimţite şi poposeşte în împărăţia lenei, pesemne, căci
de la o vreme frunzele pică de somn, cerul picură…
       … Când te deştepţi, eşti cu capul în poala iernii care-şi toarce fuiorul de fulgi şi-ţi
pare ca de când lumea iarna îţi povesteşte basmul, căci de frunze nici urma nu-i. Şi iarna-
ţi povesteşte înainte basmul început de-o frunză, căci gura vetrei e gura iernii, şi gura
vetrei- cu flacări şi cu jar- îngână dogorind basmul de aur al Toamnei.
1. Citește enunțurile și decideți dacă sunt adevărate sau false:
1. Basmul Toamnei începe de la o frunză.

2. Speriat, gânsacul oprește basmul Toamnei.

3. Treziți din somnul verii, prunii au ochii învinețiți.

4. Merele și perele sunt crude.

5. Coloritul frumos al fructelor este preluat de frunze.

6. Înspăimântate, galbenele gutui se uită înspre alba Lună.

7. Nucii sunt chinuiți de gândul că li se veștejesc frunzele.

8. Via a început să înfrunzească.

9. Păsările călătoare se întorc din țările calde.

10. Prin iarbă, agitația micilor viețuitoare este foarte mare.

11. Basmul Toamnei se oprește brusc, odată cu apariția iernii.

2. Citește coloana de cuvinte din partea stângă și potrivește-le cu cele cu înțeles


asemănător din partea dreaptă, în tabelul alăturat.
1. sfială a) mănunchi de cânepă
2. dogorâţi b) încăpățânat.
3. freamăt c) slabi 1.
4. de-a valma d) rușine 2
5. a suspina e) pârliți 1.
6. toropeala f) murmur 2.
7. aiuriţi g) cu grămada 3.
8. prizăriţi h) a ofta 4.
9. bejania i) moleșeala 5.
10. cocliţi j) zăpăciți 6.
11. nătâng k) amărâți 7.
12. fuiorul l) fuga 8.
9.
10.

3. Identificați stările prin care trec personajele din text la apariția toamnei. Taie ce nu se
potrivește!
gânsacul/ frunzele gâștele/ firele de iarbă

iarba/ prunii prunii/ merele și perele

merele/ vântul merele/ gutuile

gutuile/ nucii nucii/ bostanii

bostanii/ frunzele de vie nucii / castanii

castanii/ floarea-soarelui

4. Urmărește textul de mai sus și notează elementele în ordinea în care acestea apar în
textul „Basmul Toamnei” de Ionel Teodoreanu.

5. Explicați titlul textului, având în vedere conținutul acestuia.


.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. Jurnal Dublu. Explicați următoarele expresii:
Expresia Explicația

„frunza –cu glasul stins de sfială”

„Prunii… deschid ochi vineţi, aiuriţi”

„Merele şi perele fug de prin aşternutul


crengilor”

„frământaţi de gânduri, creierii închişi în nuci


se zbârcesc mohorât”
„Floarea-soarelui.... trage cu urechea…”

7. Ordonează ideile principale ale Basmului Toamnei. Notează litera potrivită în spațiile de
mai jos.
a) Micile viețuitoare resimt tristețea sfârșitului de vară.
b) Depănând firul basmului, ascultătorul se trezește în alt anotimp.
c) Basmul își continuă firul, dar întreaga natură pare să ațipească.
d) Basmul Toamnei are drept povestitor o frunză ce relatează formula de început.
e) Atmosfera încărcată de visare se încălzește la gura sobei.
f) În prima parte a basmului sunt prezentate întâmplări succesive din lumea vegetală.

1-........ 2-........ 3-........ 4-........ 5-........ 6-........

8. În „Basmul Toamnei” fiecare element din natură, plantă sau viețuitoare dobândește
însușiri umane și are emoții și reacții diferite la apariția toamnei. Notează trei modalități de
realizare a acestui lucru, utilizate de autor, cu ajutorul personificării:
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
9. Scrie epitetele utilizate de autor pentru a reda tabloul toamnei:
obrajii …………… prunii …………… chipurile …………………..
funigei……………. castanul ………… floarea-soarelui ………………..

10. Scrie 4 propoziții în care să demonstrezi polisemia cuvântului „gura”.


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………

11. Redactați un text de 80-100 de cuvinte în care să descrieți anotimpul toamna, pe baza
următoarelor imagini. În redactarea textului, respectați tehnica descrierii, ortografia și
punctuația.
..............................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................