Sunteți pe pagina 1din 5

7/2/2021 Introducere - Encipedia

Bogo Ieşi din cont

DESPRE CONTRIBUTORI COMERCIAL FORUM

INTRODUCERE
ENCIPEDIA > EDUCATIONAL > STRUCTURI ÎN CADRE DE BETON ARMAT - EXEMPLU DE CALCUL SCRIS DE VIOREL POPA PUBLICAT LA 20.10.2020

Tema exemplului de calcul


Tema exemplului de calcul
  O structură în cadre de beton, multitejată, amplasată în Conținutul exemplului de calcul
București, este dimensionată la acțiuni seismice și
Documente normative de referință
gravitaționale.  Structura are formă rectangulară în plan și este alcătuită
Simboluri
din cadre plane așezate în lungul celor două direcții principale
ortogonale. 

  În direcție longitudinală (X) structura are patru deschideri de 5,00 m, 6,00 m, 6,00 m și, respectiv, 5,00
m. În direcție transversală (Y) structura are trei travei de 6,00 m, 5,00 m și, respectiv, 6,00 m (Figura 1). 

  Materialele considerate sunt beton de clasa C25/30 şi oţel BSt500C.

Plan structură nivel curent

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/introducere-structuri-in-cadre-de-beton-exemplu-de-calcul… 1/5
7/2/2021 Introducere - Encipedia

Elevația structurii

Conținutul exemplului de calcul

În această lucrare se prezintă note de calcul privind:

1)     Evaluarea acțiunilor gravitaționale 

2)     Predimensionarea elementelor structurale 

3)     Evaluarea acțiunii seismice de proiectare

4)     Combinarea efectelor acțiunilor

5)     Calculul structural

6)     Verificarea deplasărilor laterale

7)     Dimensionarea grinzilor și stâlpilor la încovoiere

8)     Dimensionarea grinzilor și stâlpilor la forță tăietoare

9)     Verificarea nodurilor.

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/introducere-structuri-in-cadre-de-beton-exemplu-de-calcul… 2/5
7/2/2021 Introducere - Encipedia

Documente normative de referință

  La elaborarea acestui exemplu de calcul s-au respectat prevederile următoarelor documente tehnice
normative aflate în vigoare referitoare la proiectarea structurilor de beton la acțiuni seismice:

-          P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică – partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri

-          CR 0 – 2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor, indicativ 

-                    SR EN 1992-1-1:2004 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi


reguli pentru clădiri

-          SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli


generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională

Simboluri

În această lucrare s-au utilizat în principal următoarele simboluri:

ag  acceleraţia orizontală a terenului pentru proiectare 

g  acceleraţia gravitaţională

TB, TC, TD perioadele de control (colţ) ale spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale
acceleraţiei terenului 

β(T)  spectrul normalizat de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei terenului

ds  deplasarea laterală ca efect al acceleraţiei seismice

de  deplasarea elastică sub încărcări seismice de proiectare

  factorul de reducere a valorii deplasării aplicat la starea limită de serviciu

  factor de amplificare al deplasării elastice în calculul deplasărilor la starea limită ultimă

Ed  valoarea de proiectare a efectului acţiunii seismice (a efortului  sau deformaţiei)

Rd  valoarea de proiectare a efortului capabil

Li  dimensiunea planşeului perpendiculară pe direcţia acţiunii seismice

T1  perioada proprie fundamentală de vibraţie a clădirii în planul care conţine  direcţia orizontală considerată 
 

m  masa totală a clădirii calculată ca suma a maselor de nivel 

λ     factorul de corecţie care ţine seama de contribuţia modului propriu 

fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia

Fi   forţa seismică orizontală static echivalentă de la nivelul i 

Fb   forţa tăietoare de bază corespunzătoare modului fundamental

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/introducere-structuri-in-cadre-de-beton-exemplu-de-calcul… 3/5
7/2/2021 Introducere - Encipedia

n  numărul de niveluri al clădirii

mi  masa de nivel

zi   înălţimea nivelului i faţă de baza construcţiei considerată în model

Ac  aria secţiunii transversale a unui element de beton

AS1  armăturile de la partea inferioară a unei grinzi

AS2  armăturile de la partea superioară a unei grinzi

Ash­ aria totală de etrieri orizontali într-un nod grindă-stâlp

Asv­ aria totală de armătură verticală într-un nod grindă-stâlp

MEd  valoarea de proiectare a momentului încovoietor

ΣMRb  suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile ale grinzilor care intră intr-un nod, în secțiunile
învecinate nodurilor, corespunzătoare direcției și sensului considerat al acțiunii seismice

ΣMRc  suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile ale stâlpilor care intră intr-un nod, în secțiunile
învecinate nodurilor, corespunzătoare direcției și sensului considerat al acțiunii seismice

MRb,i  valoarea de proiectare a momentului capabil în grinzi la capătul i

MRc,i  valoarea de proiectare a momentului capabil în stâlpi la capătul i

NEd  valoarea de proiectare a forţei axiale 

Vc  valoarea de proiectare a forţei tăietoare în stâlp 

V'Ed  forţa tăietoare rezultată din calculul structurii în combinaţia seismică de proiectare

VEd,max forţa tăietoare maximă asociată plastificării, ce acţionează la capătul unei grinzi 

VEd,min forţa tăietoare minimă asociată plastificării ce acţionează la capătul unei grinzi 

Vjhd  valoarea de proiectare a forţei tăietoare în nod

b  lăţimea unei grinzi măsurată la partea inferioară

beff  lăţimea de placă a unei grinzi cu secțiunea în formă de „T” la faţa stâlpului 

bc  dimensiunea secţiunii transversale a unui stâlp

bj  lăţimea de proiectare a nodului

bw  lăţimea inimii unei grinzi

d  înălţimea efectivă (utilă) a secţiunii elementului

dbL  diametrul barelor longitudinale

dbw  diametrul unui etrier

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/introducere-structuri-in-cadre-de-beton-exemplu-de-calcul… 4/5
7/2/2021 Introducere - Encipedia

fcd  valoarea de proiectare a rezistenţei la compresiune a betonului

fcm  valoarea medie a rezistenţei la compresiune a betonului

fctm  valoarea medie a rezistenţei la întindere a betonului

fyk  valoarea caracteristică a limitei de curgere a oţelului

fyd  valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a oţelului

fywd  valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a armăturii transversale

hf  grosimea plăcii la grinzi cu secţiune „T”

hs  înălţimea de etaj

hw  înălţimea secţiunii transversale a unei grinzi

lcl  înălţimea liberă a unui stâlp

lcr  lungimea zonei critice

s  distanţa dintre armăturile transversale

xu­  înălţimea zonei comprimate

α1  factorul de multiplicare a forţei seismice orizontale corespunzător formării primei articulaţii plastice în
sistem

αu  factorul de multiplicare a forţei seismice orizontale corespunzător formării mecanismului cinematic global

γRd  factor ce ţine seama de efectul incertitudinilor legate de model în ceea ce priveşte valorile de proiectare
ale eforturilor capabile utilizate la estimarea eforturilor de calcul, în acord cu principiul proiectării
capacităţii de rezistenţă; ţine seama de diferitele surse de suprarezistenţă

νd  efortul axial mediu normalizat reprezentând raportul dintre valoarea de proiectare a forţei axiale,  NEd,
și Acfcd

ρ  procentul de armare cu armătură întinsă

Recommend Sign Up to see what your friends recommend.

Discută acest articol pe forum. Nici un comentariu.

Lasă un comentariu

termeni și condiții politică de confidenţialitate ©2021 - Encipedia. Toate drepturile rezervate.

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/introducere-structuri-in-cadre-de-beton-exemplu-de-calcul… 5/5

S-ar putea să vă placă și