Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES – VERBAL

de predare – primire
......................................... donează în cadrul proiectului proiectului

”...............................................” un număr ................. de exemplare

reprezentând ............................................................

Am predat, Am primit,
Director Școala Gimnazială ............

Semnatura Semnatura
___________________ ___________________

Încheiat astăzi _________________.