Sunteți pe pagina 1din 1

APLICAŢIE PRACTICĂ

MĂSURĂRI TEHNICE
MĂSURAREA DIMENSIUNILOR LINIARE CU AJUTORUL ŞUBLERULUI
ELABORATĂ DE: PROF. DR. ING. PAUL ALIN BUTUNOI
NUME ŞI PRENUME ELEV:................................................................

1. Scopul lucrării:
Măsurarea diametrului interior, diametrului exterior şi a lungimii unei bucşe, folosind şublerul.
Calculul erorilor de măsurare, abaterilor dimensionale şi a toleranţelor.

2. Materiale necesare:
Şubler
Bucşă din bronz, având desenul prezentat în figura de mai jos;
Fişe aplicative;