Sunteți pe pagina 1din 15

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru semestrul I anul 2021


Digitally signed by Moraru Maia
Date: 2021.07.13 13:06:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
APROB:
__________________________
Președintele grupului de lucru

Sancțiu
Cauzele nile și
Numărul Mențiunile cu
Denumirea Data neexecută penalită
Etapa de Reclama privire la
Nr. Numărul procedurii Valoarea/ lei țile
operatorului semnării Acorduri executare a rii țiile calitatea
crt. contractului de achiziție obiectul achiziției înaintate
aplicate
executării
economic contractului adiționale contractului contractul în baza
publică contractului
ui contrac
tului

LPD ID ocds- 11 124 000,00


b3wdp1-MD- În proces
Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
1. SRL,,S&T MOLD” 03-01/2021 05.01.2021
1605792697613-EV-
suport și modificare a
9,13% de
16005796337131 din executare 31.12.2022
21.12.2020 sistemului informațional
,,Protecția Socială”
LPD ID ocds- 2 691 532,80
SC,,DAAC b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
SYSTEM 1605792697613- suport și modificare a
Valabil pînă la
2. 04-01/2021 05.01.2021 64,15% de
INTEGRATOR” EV-
sistemului aplicativ (FMS) executare 31.12.2022
SRL 1605796337131
din 21.12.2020 aferent sistemului financiar
126 720,00
ÎM,,REGIA Achiziționarea serviciilor de În proces
23-01/2021 18.01.2021
Contract de
transportare a calatorilor cu
Valabil pînă la
3. TRANSPORT valoare mică
50,00% de
31.12.2021
ELECTRIC” transportul electric executare
(abonamente)

48 995,14 În proces
ÎMS Contract de
Achiziționarea serviciilor de
Valabil pînă la
4. valoare mică
41,67% de
,,LIFTSERVICE” 33-01/2021 22.01.2021 deservire și întreținere a executare 31.12.2021
ascensoarelor pentru anul 2021
SERVICIUL DE
5 736,00
INFORMAȚII ȘI În proces
Contract de Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
5. SECURITATE AL 45-01/2021 25.01.2021 valoare mică telecomunicații
50,00% de
executare 31.12.2021
REPUBLICII guvernamentale
MOLDOVA
Acord
Adițional

LPD ID ocds- Nr.111.02/202


1 din
b3wdp1-MD- 1 162 127,23
04.02.2021 În proces
ÎS,,SERVICII 1608305875928- Achiziționarea serviciilor de Se micșorează Valabil pînă la
6. pază tehnică pentru 12 luni
36,52% de
PAZĂ” 46-01/2021 25.01.2021 EV- suma
executare 31.01.2022
1608306352362 începând cu data de 01.02.2021 contractului
din 12.01.2021 cu 96 843,94
Suma totală a
contractului
constituie
1 065 283,29
LPD ID ocds-
799 920,00
b3wdp1-MD-
Achiziționarea serviciilor de În proces
1608827035915- Valabil pînă la
7. SRL,,ARIA DUCA” 48-01/2021 29.01.2021 EV-
deservire tehnică și reparații 50,91% de
auto, cu piese de schimb pentru executare 28.02.2022
1608827724058di
12 luni începând cu 01.02.2021
n 14.01.2021
până la 31.01.2022

ÎS Valabil pînă la
129 860,00
,,DETAȘAMENTU Contract de
Achiziționarea serviciilor de
28.02.2021
8. 100% Executat
L DE PAZĂ 51-01/2021 29.01.2021 valoare mică
pază fizică pentru luna Integral și
PARAMILITARĂ” februarie 2021 calitativ
Prelungirea termenului de
IP,,ACADEMIA Acord Adițional Valabil pînă la
valabilitate a contractului pînă
DE la contractul
la data de 28.02.2021
28.02.2021
9. 100% Executat
ADMINISTRARE 52-01/2021 29.01.2021 918-10/2020 din
Achiziționarea serviciilor de Integral și
PUBLICĂ” 13.10.2020
dezvoltare profesională calitativ
Valabil pînă la
21 600,00
131- Contract de 31.12.2021
10. SRL,,TORECO” Achiziționarea tomberoanelor 100% Executat
11.02.2021 valoare mică
de tip închis Integral și
02/2021
calitativ
13 834,00
Valabil pînă la
Achiziționarea climatizorului
SRL,,DI&TRADE 137- Contract de
de tip vară-iarnă cu instalare și
31.12.2021
11. 100% Executat
ENGINEERING” 11.02.2021 valoare mică
dezinstalarea climatizorului Integral și
02/2021
defect calitativ
Excepție conform În proces
ÎS..POȘTA 139- Legea 131/2015 882 610,00
Valabil pînă la
12. 69,11% de
MOLDOVEI” 11.02.2021 art. 5 Achiziționarea timbrelor executare 31.12.2021
02/2021
LPD ID ocds-
b3wdp1-MD- 1 240 362,00
SRL,,PREMIUM În proces
142- 1608305243968- Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
13. SECURITY 11.02.2021 EV- pază fizică pentru 10 luni
40,00% de
31.12.2021
GROUP” 02/2021 1608305656253 începând cu 01.03.2021
executare
din 19.01.2021

LPD ID ocds-
1 349 120,00
b3wdp1-MD- În proces
SANATORIUL Achiziționarea serviciilor de
147- 1606830417533- de Valabil pînă la
14. ,,STRUGURAȘ” 16.02.2021 EV-
tratament balneosanatorial 57,26%
pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
SRL 02/2021 1606832497510
2021 pentru persoanele
din 05.01.2021
asigurate și veterani
LPD ID ocds-
b3wdp1-MD- 1 053 000,00 În proces
SC,,BALNEOSERIV Achiziționarea serviciilor de
1606830417533- de Valabil pînă la
15. E-BOBROV & 148-02/2021 16.02.2021 EV-
tratament balneosanatorial 38,67%
C”SRL pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
1606832497510 2021 pentru persoanele
din 05.01.2021 asigurate și veterani
LPD ID ocds-
b3wdp1-MD- 1 123 200,00 În proces
SC,,BALNEOSERIV Achiziționarea serviciilor de
1606830417533- de Valabil pînă la
16. E-BOBROV & 149-02/2021 16.02.2021 EV-
tratament balneosanatorial 46,00%
C”SRL pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
1606832497510 2021 pentru persoanele
din 05.01.2021 asigurate și veterani
LPD ID ocds-
INSTITUȚIA 755 040,00
b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
BALNEOSANATORIA

1606830417533- tratament balneosanatorial de Valabil pînă la
17. 150-02/2021 16.02.2021 EV- pentru trimestrul I al anului
59,44%
,,BUCURIA- executare 31.12.2021
1606832497510 2021 pentru persoanele
SIND”SRL asigurate și veterani
din 05.01.2021
INSTITUȚIA LPD ID ocds-
b3wdp1-MD-
2 131 800.00 În proces
BALNEOSANATORIA Achiziționarea serviciilor de
LĂ 1606830417533- de Valabil pînă la
18. 151-02/2021 16.02.2021 EV-
tratament balneosanatorial 73,99%
,,BUCURIA- pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
1606832497510
SIND”SRL din 05.01.2021
2021 pentru persoanele
asigurate și veterani
LPD ID ocds-
STAȚIUNEA b3wdp1-MD-
4 046 700,00 În proces
Achiziționarea serviciilor de
BALNOECLIMATE 1606830417533- de Valabil pînă la
19. 152-02/2021 16.02.2021 tratament balneosanatorial 68,64%
RICĂ ,,CODRU” EV-
pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
SRL 1606832497510
2021 pentru persoanele
din 05.01.2021
asigurate și veterani
LPD ID ocds-
b3wdp1-MD-
1 672 800,00 În proces
Achiziționarea serviciilor de
SANATORIUL 1606830417533- de Valabil pînă la
20. 153-02/2021 16.02.2021 tratament balneosanatorial 51,22%
,,STRUGURAȘ”SRL EV-
pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
1606832497510
2021 pentru persoanele
din 05.01.2021
asigurate și veterani
LPD ID ocds- 2 521 080,00
STAȚIUNEA b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
BALNOECLIMATE 1606830417533- tratament balneosanatorial de Valabil pînă la
21. 154-02/2021 16.02.2021 64,21%
RICĂ ,,CODRU” EV- pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
SRL 1606832497510 2021 pentru persoanele
din 05.01.2021 asigurate și veterani
LPD ID ocds- 660 402,00
ÎNTREPRINDEREA b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
DE STAT SPB 1606830417533- tratament balneosanatorial de Valabil pînă la
22. 155-02/2021 16.02.2021 EV- pentru trimestrul I al anului
42,11%
,,CONSTRUCTORU executare 31.12.2021
L” 1606832497510 2021 pentru persoanele
din 05.01.2021 asigurate și veterani
LPD ID ocds- 1 441 792,00
b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
SANATORIUL 1606830417533- tratament balneosanatorial de Valabil pînă la
23. 156-02/2021 16.02.2021 70,70%
,,NUFĂRUL ALB” EV- pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
1606832497510 2021 pentru persoanele
din 05.01.2021 asigurate și veterani
LPD ID ocds-
b3wdp1-MD-
3 703 040,00 În proces
Achiziționarea serviciilor de
SANATORIUL 1606830417533- de Valabil pînă la
24. 157-02/2021 16.02.2021 tratament balneosanatorial 61,03%
,,NUFĂRUL ALB” EV-
pentru trimestrul I al anului executare 31.12.2021
1606832497510
2021 pentru persoanele
din 05.01.2021
asigurate și veterani
20 000,00 În proces
Contract de Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
25. DL BUȘILĂ ION 211-03/2021 03.03.2021 valoare mică elaborare a devizelor de
25,65% de
executare 31.12.2021
cheltuieli conform necesităților
CNAS

20 000,00 În proces
SRL,,CASA Contract de Valabil pînă la
26. 220-03/2021 11.03.2021 Achiziționarea serviciilor de 20,15% de
EDITURII EXPERT” valoare mică 31.12.2021
confecționare și reparare a executare
ștampilelor în asortiment
102 554,36
Achiziționarea lucrărilor de
întreținere a rețelelor În proces
Contract de Valabil pînă la
27. SRL,,ADVANTIX” 221-03/2021 11.03.2021 valoare mică
inginerești a blocului 32,02% de
administrativ Aparatul Central executare 31.12.2021
CNAS și subdiviziunilor
teritoriale din mun. Chișinău
ACORD
ADIȚIONAL
nr.225-
LPD ID ocds- 03.2021 din
4 674 000,00
b3wdp1-MD- 11.03.2021 În proces
Achiziționarea serviciilor de
SRL,,S&T IT 1598447384735- Se prelungește Valabil pînă la
28. 941-10/2020 22.10.2020 modificare a Sistemului 42,06% de
SERVICES” EV-
Informațional ,,Protecția
termenul de 31.12.2021
1598449124290 prestare a executare
Socială” al CNAS
din 02.10.2020 serviciilor până
la data de 30
noiembrie
2021
130 700,00
Achiziționarea serviciilor de În proces
Contract de mentenanță a sistemului de Valabil pînă la
29. SRL,,VICTIANA” 277-03/2021 17.03.2021 valoare mică supraveghere video, a
30% de
executare 31.12.2021
sistemului de turnichet și a
sistemului de acces control
Valabil pînă la
19 914,00
SRL Contract de 31.12.2021
30. 281-03/2021 19.03.2021 Achiziționarea lămpilor 100% Executat
,,UNITEHSTANDARD” valoare mică
electrice Integral și
calitativ
89 760,00 Valabil pînă la
Contract de Achiziționarea mobilierului 31.12.2021
31. SRL,,IDEAL MOB” 284-03/2021 22.03.2021 100% Executat
valoare mică pentru sediul Aparatului Integral și
Central calitativ
75 552,15 Executat Valabil pînă la
SRL Contract de Lucrări de reparație curentă la Optimizarea 31.12.2021
32. “REGAL 337-03/2021 23.03.2021 99,99%
CONSTRUCTION”
valoare mică CTAS Strășeni, str. Ștefan cel volumelor Integral și
Mare 92/2 de lucru calitativ
24 888,00 Valabil pînă la
Achiziționarea jaluzelelor cu
Contract de 31.12.2021
33. SRL “SENDENI” 349-03/2021 25.03.2021 livrare și instalare la sediul 100% Executat
valoare mică
Aparatului Central CNAS din Integral și
str. Gh. Tudor,3 calitativ
20 500,00
Achiziționarea unui proiector – Valabil pînă la
SRL “SELECTION Contract de panou cu logoul CNAS pentru 31.12.2021
34. 350-03/2021 25.03.2021 100% Executat
MEDIA” valoare mică sala de ședințe Aparatului Integral și
Central CNAS din str. Gh. calitativ
Tudor,3
32 000,00
SRL Achiziționa rea serviciilor de În proces
Contract de Valabil pînă la
35. “APROSERVICES- 351-03/2021 25.03.2021 valoare mică
întreținere și deservire a 40% de
X” imprimantelor de flux Xerox executare 31.12.2021
4112 pentru anul 2021
60 000,00 În proces
Contract valoare Valabil pînă la
36. Î.M.” MOLDCELL” 392-03/2021 26.03.2021 mică
Achiziționarea serviciilor de 33,84% de
telefonie mobilă executare 31.12.2021
COP ID ocds-
SRL 251866,80 În proces
b3wdp1-MD-
Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
37. „EUROSERVICES 394-03/2021 30.03.2021 1614772398351-
curățenie/cleaning începând cu
33,33% de
CLEANING” EV- executare 31.12.2021
01.04.2021-31.12.2021
1614773009827
19 300,00
Achiziționarea serviciilor de În proces
SRL „DI&TRADE Contract de Valabil pînă la
38. 395-03/2021 30.03.2021 valoare mică
deservire a climatizatoarelor de 45,39% de
ENGINEERING” tip canal pentru încăperile de 31.12.2021
executare
tip canal services
184 465,00 În proces
SRL “EUSEVAS Contract de Lucrări de reparație curentă la Valabil pînă la
39. 409-03/2021 30.03.2021 valoare mică
59,78% de
CONS” Aparatul Central CNAS din str. 31.12.2021
Gh. Tudor,3 executare
Acord
COP ID ocds- Adițional
290 970,00 În proces
b3wdp1-MD- Nr. 847-06/2021
SA Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
40. 412-03/2021 31.03.2021 161495313143- din 30.06.2021 de
„MOLDTELECOM” EV-
transport de date pentru 9 luni
Privind
22,22% 31.12.2021
începând cu data de 01.04.2021 executare
1614953733937 majorarea lunară
cu 100 lei
47 988,00
COP ID ocds-
Achiziționarea Licența pentru Valabil pînă la
SRL „SOFTLINE b3wdp1-MD-
software: FastReport .Net 31.12.2021
41. INTERNAȚIONAL” 452-04/2021 09.04.2021 1616419799069- 100% Executat
ICS EV-
Professional Edition Team Integral și
License for 2-4 developers calitativ
1616420355528
Included build server license.

Valabil pînă la
20 000,00
SRL Contract de 31.12.2021
42. 453-04/2021 09.04.2021 Lucrări de reparație curentă 100% Executat
„DANIGASING” valoare mică
CTAS Fălești str. Moldovei,27 Integral și
calitativ
40 000,00 Valabil pînă la
SRL Contract de Achiziționarea lucrărilor de 31.12.2021
43. 454-04/2021 09.04.2021 100% Executat
„DANIGASING” valoare mică reparație capitală CTAS Fălești Integral și
str. Moldovei,27 calitativ
ÎM „DIRECȚIA DE 4 000,00 În proces
Contract de Valabil pînă la
44. TROLEIBUZE „ 461-04/2021 09.04.2021 valoare mică
Achiziționarea abonamentelor 37,50% de
MUN. BĂLȚI lunare CTAS Bălți executare 31.12.2021
30 200,00 Valabil pînă la
Achiziționarea Pieselor PC,
SRL “ALEXION Contract de 31.12.2021
45. 462-04/2021 14.04.2021 Bateriilor UPS 12V, cu livrare 100% Executat
STAR” valoare mică
și descărcare în depozitul Integral și
CNAS din str. Gh. Tudor nr.3 calitativ
COP ID ocds- 121 650,00
b3wdp1-MD- Achiziţionarea mărfurilor În proces
SRL ”TRIUMF- 1615558588622- sanitare și de protecție cu Valabil pînă la
46. 479-04/2021 15.04.2021 livrare și descărcare în
0% de
MOTIV” EV- 31.12.2021
1615559601657 depozitul CNAS din str. executare
din 29.03.2021 Gheorghe Tudor nr. 3
COP ID ocds- 46 980,00
b3wdp1-MD- Achiziţionarea mărfurilor Valabil pînă la
SRL 1615558588622- sanitare și de protecție cu 31.12.2021
47. 480-04/2021 15.04.2021 100% Executat
“ECOCHIM-GRUP” EV- livrare și descărcare în Integral și
1615559601657 depozitul CNAS din str. calitativ
din 29.03.2021 Gheorghe Tudor nr. 3
21 384,00
COP ID ocds-
Achiziţionarea mărfurilor Valabil pînă la
b3wdp1-MD-
sanitare și de protecție cu 31.12.2021
48. SRL “DEZMED-CV” 481-04/2021 15.04.2021 1616587599449- 100% Executat
EV-
livrare și descărcare în Integral și
depozitul CNAS din str. calitativ
1616589863939
Gheorghe Tudor nr. 3
21 504,00
COP ID ocds-
Achiziţionarea mărfurilor Valabil pînă la
SRL “ABC NEW b3wdp1-MD-
sanitare și de protecție cu 31.12.2021
49. BUSINESS 482-04/2021 15.04.2021 1616587599449- 100% Executat
FACTORY” EV-
livrare și descărcare în Integral și
depozitul CNAS din str. calitativ
1616589863939
Gheorghe Tudor nr. 3

14 925,96 Valabil pînă la


Achiziționarea scanerelor
Contract de 31.12.2021
50. SRL “PLASMA RTI” 483-04/2021 15.04.2021 codurilor de bare (Barcode) și 100% Executat
valoare mică
Printerului pentru tipărirea Integral și
etichetelor cu consumabile calitativ
73 818,00
Achiziționarea servicii de În proces
Contract de Valabil pînă la
51. SRL “ARSCOM” 527-04/2021 21.04.2021 valoare mică
deservire a sistemului automat 22,22% de
de stingere a incendiilor cu executare 31.12.2021
gaze
21 185,00 Valabil pînă la
SC,,TUDORNORD- Contract de Achiziționarea stelajelor 31.12.2021
52. 528-04/2021 21.04.2021 100% Executat
LUX” SRL valoare mică confecționate din pal laminat Integral și
pentru sediul CTAS Drochia calitativ
COP ID ocds- 91 386,00 Valabil pînă la
b3wdp1-MD- Achiziţionarea mărfurilor de
31.12.2021
53. SRL “DENIADI” 530-04/2021 26.04.2021 1616587599449- uz gospodăresc, cu livrare și 100% Executat
EV- descărcare în depozitul CNAS Integral și
1616589863939 din str. Gheorghe Tudor nr. 3 calitativ
COP ID ocds- 18 312,00 Valabil pînă la
b3wdp1-MD- Achiziţionarea mărfurilor de
SRL “RODITAL – 31.12.2021
54. 531-04/2021 26.04.2021 1616587599449- uz gospodăresc, cu livrare și 100% Executat
LUX” EV- descărcare în depozitul CNAS Integral și
1616589863939 din str. Gheorghe Tudor nr. 3 calitativ
36 000,00 În proces
Contract de Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
55. SRL,,RETROCONS” 557-04/2021 26.04.2021 valoare mică suport a paginii web-oficiale a
0% de
executare 31.12.2021
CNAS
249 268,79 În proces
SRL,,ANREAL Contract de Achiziționarea lucrărilor de Valabil pînă la
56. 575-05/2021 05.05.2021 valoare mică reparație capitală la CTAS
0% de
CONS” 31.12.2021
Ștefan Vodă executare
39 830,00 Valabil pînă la
Contract de Achiziționarea mobilierului 31.12.2021
57. SRL,,IDEAL MOB” 576-05/2021 05.05.2021 100% Executat
valoare mică pentru sediul Aparatului Integral și
Central calitativ
13 760,00
Achiziționarea serviciilor de În proces
DNA. FRUNZE Contract de Valabil pînă la
58. 584-05/2021 06.05.2021 dezvoltarea abilităților de 32,7% de
OLESEA valoare mică 31.12.2021
comunicare și managementul executare
conflictelor
8 568,00 În proces
SRL,,MASTER Contract de Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
59. 585-05/2021 06.05.2021 valoare mică Mentenanță a sistemului ,,Rînd
0% de
SYSTEMS” 31.12.2021
electronic” CTAS Soroca executare
19 200,00
Achiziționarea jaluzelelor cu Valabil pînă la
Contract de livrare și instalare în sala de 31.12.2021
60. SRL,,SENDENI” 586- 100% Executat
06.05.2021 valoare mică ședință și sala de protocol la Integral și
05/2021 sediul Aparatului Central calitativ
CNAS
INSTITUȚIA
PUBLICĂ 43 000,00 În proces
587- Contract de Achiziționarea serviciilor de
Valabil pînă la
61. ,,ACADEMIA DE valoare mică
0% de
06.05.2021 dezvoltare profesională 31.12.2021
ADMINISTRARE 05/2021 executare
PUBLICĂ”
49 000,00 În proces
588- Contract de Achiziționarea serviciilor de
Valabil pînă la
62. SRL,,HR PORTAL” valoare mică
0% de
11.05.2021 31.12.2021
05/2021 dezvoltare profesională executare
53 800,00
În proces
SRL,,PROACTIVE 589- Contract de Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
63. valoare mică dezvoltare profesională
0% de
CONSALTING” 11.05.2021 31.12.2021
05/2021 executare
3 800,00 Valabil pînă la
SRL,,INTERLEN Contract de Achiziționarea serviciilor de 31.12.2021
64. 590- 100% Executat
PRO” 11.05.2021 valoare mică dezvoltare profesională Integral și
05/2021
calitativ
Valabil pînă la
700,00
DL MIZERSCHI 606- Contract de Servicii de reparație curentă la
31.12.2021
65. 100% Executat
IURIE 12.05.2021 valoare mică
CTAS Hîncești Integral și
05/2021
calitativ
COP ID ocds-
Valabil pînă la
b3wdp1-MD- 89 457,60
SRL,,CRAFTI 607- 1616672185872- Achiziționarea rechizitelor de
31.12.2021
66. 100% Executat
BUSINESS” 13.05.2021 EV- birou Integral și
05/2021
1616676038873 calitativ
COP ID ocds-
b3wdp1-MD- 52 020,00 În proces
608- Valabil pînă la
67. SRL,,BIROVITS” 1616672185872- Achiziționarea rechizitelor de 78,40% de
13.05.2021 EV- birou 31.12.2021
05/2021 executare
1616676038873
2 741,96
Achiziționarea serviciilor de În proces
DL. ALEXANDRU 609- Contract de Valabil pînă la
68. valoare mică
responsabil tehnic la 0% de
PLATON 13.05.2021 obiectul,,Lucrări de reparație 31.12.2021
05/2021 executare
capitală la CTAS Ștefan-Vodă
22 034,40
Achiziționarea Hard disk Valabil pînă la
SRL,,MASTER 618- Contract de pentru masiv de stocare a 31.12.2021
69. 100% Executat
SYSTEMS” 18.05.2021 valoare mică datelor HITACHI Integral și
05/2021 UNIFIEDSTORAGE (HUS calitativ
130)
16 652,20
Achiziționarea lucrărilor
privind schimbarea cablajului Valabil pînă la
666- Contract de și redistribuirea 31.12.2021
70. SRL,,CREIT” 100% Executat
26.05.2021 valoare mică întrerupătoarelor automate la Integral și
05/2021 sistemele de condiționare a calitativ
încăperilor de tip server la AC
CNAS, str. Gh. Tudor, 3
50 000,00
Achiziționarea materialelor de
construcții, instrumentelor și În proces
671- Contract de Valabil pînă la
71. SA..SUPRATEN” valoare mică
produselor auxiliare necesare 6,54% de
28.05.2021 serviciilor gospodărești 31.12.2021
05/2021 executare
responsabile pentru exploatarea
și securitatea obiectului
COP ID ocds-
b3wdp1-MD- Valabil pînă la
71 880,00
696- 1618574952560- 31.12.2021
72. SRL,,DMLINK” Achiziționarea măștilor de 100% Executat
08.06.2021 EV-
protecție FFP2 Integral și
06/2021 1618576425351 calitativ
din 30.04.2021
COP ID ocds-
b3wdp1-MD- Valabil pînă la
9 720,00
SRL,,GALCHIM & 697- 1618574952560- 31.12.2021
73. Achiziționarea tabletelor 100% Executat
CO” 08.06.2021 EV-
dezinfectante pe bază de clor Integral și
06/2021 1618576425351 calitativ
din 30.04.2021
COP ID ocds-
b3wdp1-MD- Valabil pînă la
SRL,,ABC NEW 54 000,00
698- 1618574952560- Achiziționarea măștilor de
31.12.2021
74. BUSINESS 100% Executat
FACTORY”
08.06.2021 EV-
protecție Integral și
06/2021 1618576425351 calitativ
din 30.04.2021
LPD ID ocds-
b3wdp1-MD- 1 775 211,60
În proces
751- 1618491070914- Achiziționarea calculatoarelor Valabil pînă la
75. SRL,,BTS PRO” de birou și blocurilor automate
0% de
11.06.2021 EV- 31.12.2021
06/2021 1618492097840 executare
(UPS)
din 07.05.2021
40 000,00
În proces
SRL,,SERCASA- 752- Contract de Achiziționarea lucrărilor Valabil pînă la
76. valoare mică
0% de
TERM” 11.06.2021 privind montarea paravanelor 31.12.2021
06/2021 executare
din PVC la CTAS Soroca
27 200,00
Negociere fără
Achiziționarea serviciilor de
publicarea În proces
SANATIRIUL 754- prealabilă a unui
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
77. pentru cetățenii care au avut de
0% de
,,STRUGURAȘ” 14.06.2021 anunț de 31.01.2022
06/2021 executare
suferit de pe urma catastrofei
participare
.C.A.E. Cernobîl
95 400,00
Negociere fără
Achiziționarea serviciilor de
ÎNTREPRINDEREA publicarea În proces
755- prealabilă a unui
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
78. DE pentru cetățenii care au avut de
0% de
14.06.2021 31.01.2022
STAT,,MEDISAN” 06/2021 anunț de executare
suferit de pe urma catastrofei
participare
.C.A.E. Cernobîl
72 600,00
Negociere fără
INSTITUȚIA Achiziționarea serviciilor de
publicarea În proces
BALNEARĂ 756- prealabilă a unui
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
79. pentru cetățenii care au avut de
0% de
,,BUCURIA- 14.06.2021 anunț de 31.01.2022
06/2021 executare
SIND”SRL suferit de pe urma catastrofei
participare
.C.A.E. Cernobîl
366 080,00
Negociere fără
Achiziționarea serviciilor de
publicarea În proces
SANATORIUL 757- prealabilă a unui
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
80. pentru cetățenii care au avut de
0% de
,,NUFĂRUL ALB” 14.06.2021 anunț de 31.01.2022
06/2021 executare
suferit de pe urma catastrofei
participare
.C.A.E. Cernobîl
86 400,00
Negociere fără
Achiziționarea serviciilor de
INSTITUȚIA publicarea În proces
758- prealabilă a unui
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
81. BALNERĂ ,,SRL pentru cetățenii care au avut de
0% de
14.06.2021 31.01.2022
PRIMORIE” 06/2021 anunț de executare
suferit de pe urma catastrofei
participare
.C.A.E. Cernobîl
Î.S,,SERVICIUL DE
STAT PENTRU 720,00
Valabil pînă la
VERIFICAREA ȘI Achiziționarea serviciilor de
771- Contract de verificare a proiectului,,Lucrări
31.12.2021
82. EXPERTIZAREA 100% Executat
PROICTELOR ȘI
14.06.2021 valoare mică
de reparație capitală la CTAS Integral și
06/2021
CONSTRUCȚIILOR Briceni” calitativ

52 340,00
În proces
SRL,,ORIENT 781- Contract de Achiziționarea stelajelor pentru Valabil pînă la
83. valoare mică sediile CTAS Rîșcani, CTAS
0% de
ACCENT” 15.06.2021 31.12.2021
06/2021 executare
Soroca
LPD ID ocds-
780 000,00
b3wdp1-
Achiziționarea resurselor În proces
SRL,,LOGICAL 784- MD16164971310
informaționale pentru politica
Valabil pînă la
84. 12,73 de
POINT” 17.06.2021 42-EV-
de securitate informațională a 31.12.2021
06/2021 executare
1616498469482
CNAS
din 19.04.2021
3 327 600,00
LPD ID ocds-
Achiziționarea serviciilor de
b3wdp1-MD- În proces
SANATORIUL 785- 1616766068264-
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
85. 0% de
,,STRUGURAȘ” 17.06.2021 pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 EV- executare
anului 2021 pentru persoanele
1616767873160
asigurate
4 431 488,00
LPD ID ocds-
Achiziționarea serviciilor de
b3wdp1-MD- În proces
SANATORIUL 786- 1616766068264-
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
86. 0% de
,,NUFĂRUL ALB” 17.06.2021 EV-
pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 executare
anului 2021 pentru persoanele
1616767873160
asigurate
LPD ID ocds- 618 800,00
b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
ÎS SPB 787- 1616766068264- tratament balneosanatorial Valabil pînă la
87. 0% de
,,CONSTRUCTORUL” 17.06.2021 pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 EV- anului 2021 pentru persoanele executare
1616767873160 asigurate
2 778 400,00
LPD ID ocds-
Achiziționarea serviciilor de
SC,,BALNEOSERVI b3wdp1-MD- În proces
788- tratament balneosanatorial Valabil pînă la
88. CE-BOBROV & C” 1616766068264- 0% de
17.06.2021 pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
SRL 06/2021 EV- executare
anului 2021 pentru persoanele
1616767873160
asigurate
2 078 208,00
LPD ID ocds-
Achiziționarea serviciilor de
b3wdp1-MD- În proces
789- tratament balneosanatorial Valabil pînă la
89. ÎS,,MEDISAN” 1616766068264- 0% de
17.06.2021 pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 EV- executare
anului 2021 pentru persoanele
1616767873160
asigurate
2 587 040,00
LPD ID ocds-
INSTITUȚIA Achiziționarea serviciilor de
b3wdp1-MD- În proces
BALNEOSANATORI 790- 1616766068264-
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
90. 0% de
ALĂ ,,BUCURIA- 17.06.2021 EV-
pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 executare
SIND” anului 2021 pentru persoanele
1616767873160
asigurate
4 253 664,00
LPD ID ocds-
STAȚIUNEA Achiziționarea serviciilor de
b3wdp1-MD- În proces
BALNEOCLIMATE 791- 1616766068264-
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
91. 0% de
RICĂ ,,CODRU” 17.06.2021 pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 EV- executare
SRL anului 2021 pentru persoanele
1616767873160
asigurate
2 559 600,00
LPD ID ocds-
DP,,PIVDENI- Achiziționarea serviciilor de
b3wdp1-MD- În proces
KURORT-SERVIS” 792- 1616766068264-
tratament balneosanatorial Valabil pînă la
92. 0% de
SANATORIUL 17.06.2021 pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 EV- executare
ORIZONT anului 2021 pentru persoanele
1616767873160
asigurate
LPD ID ocds- 3 701 250,00
b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
SANATIRIUL 793- 1616766068264- tratament balneosanatorial
Valabil pînă la
93. 0% de
,,STRUGURAȘ” 17.06.2021 EV- pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 executare
1616767873160 anului 2021 pentru veterani
LPD ID ocds- 12 652 240,00
b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
SANATORIUL 794- 1616766068264- tratament balneosanatorial
Valabil pînă la
94. 0% de
,,NUFĂRUL ALB” 17.06.2021 31.01.2022
06/2021 EV- pentru trimestrele II—IV al executare
1616767873160 anului 2021 pentru veterani
LPD ID ocds- 1 779 050,00
b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
ÎS SPB 795- 1616766068264- tratament balneosanatorial
Valabil pînă la
95. 0% de
,,CONSTRUCTORUL” 17.06.2021 31.01.2022
06/2021 EV- pentru trimestrele II—IV al executare
1616767873160 anului 2021 pentru veterani
LPD ID ocds- 5 639 850,00
SC,,BALNEOSERVI b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
796- Valabil pînă la
96. CE-BOBROV & C” 1616766068264- tratament balneosanatorial 0% de
17.06.2021 EV- pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
SRL 06/2021 executare
1616767873160 anului 2021 pentru veterani
LPD ID ocds- 4 213 440,00
b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
797- Valabil pînă la
97. ÎS,,MEDISAN” 1616766068264- tratament balneosanatorial 0% de
17.06.2021 EV- pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 executare
1616767873160 anului 2021 pentru veterani
LPD ID ocds- 4 316 420,00
INSTITUȚIA Achiziționarea serviciilor de
b3wdp1-MD- În proces
BALNEOSANATORI 798- 1616766068264- tratament balneosanatorial
Valabil pînă la
98. 0% de
ALĂ ,,BUCURIA- 17.06.2021 EV- pentru trimestrele II—IV al 31.01.2022
06/2021 executare
SIND”
1616767873160 anului 2021 pentru veterani
LPD ID ocds- 6 641 040,00
INSTITUȚIA b3wdp1-MD- Achiziționarea serviciilor de În proces
799- 1616766068264- tratament balneosanatorial
Valabil pînă la
99. BALNEOCLIMATE 0% de
17.06.2021 31.01.2022
RICĂ SRL,,CODRU” 06/2021 EV- pentru trimestrele II—IV al executare
1616767873160 anului 2021 pentru veterani
LPD ID ocds- 2 374 740,00
DP,,PIVDENI- Achiziționarea serviciilor de
b3wdp1-MD- În proces
KURORT-SERVIS” 800- 1616766068264- tratament balneosanatorial
Valabil pînă la
100. 0% de
SANATORIUL 17.06.2021 31.01.2022
06/2021 EV- pentru trimestrele II—IV al executare
ORIZONT
1616767873160 anului 2021 pentru veterani
LPD IDocds-
b3wdp1-MD- 703 752,00
În proces
828- 1620993805237- Achiziționarea imprimantelor ( Valabil pînă la
101. SRL,,BTS PRO” cu livrare și descărcare în
0% de
24.06.2021 EV- 31.12.2021
06/2021 executare
1620994139329 depozitul CNAS)
din 08.06.2021
PUBLICAȚIA 42 000,00
În proces
PERIODICĂ 829- Contract de Achiziționarea serviciilor de Valabil pînă la
102. valoare mică
0% de
,,MONITORUL 24.06.2021 elaborare a ,,Ghidului video 31.12.2021
06/2021 executare
FISCAL FISC.MD” pentru serviciile electronice
Valabil pînă la
19 560,00
831- Contract de Achiziționarea calculatoarelor
31.12.2021
103. SRL,,BTS PRO” 100% Executat
24.06.2021 valoare mică
de birou (tip-Laptop) Integral și
06/2021
calitativ
34 380,00 Valabil pînă la
Contract de Achiziționarea mobilierului 31.12.2021
104. SRL,,IDEAL MOB” 840- 100% Executat
24.06.2021 valoare mică pentru sediul Aparatului Integral și
06/2021 Central calitativ
Î.S,,SERVICIUL DE 840,00
STAT PENTRU Achiziționarea serviciilor de În proces
VERIFICAREA ȘI 841- Contract de verificare a proiectului
Valabil pînă la
105. valoare mică
0% de
EXPERTIZAREA 28.06.2021 ,,Lucrări de reparație curentă la 31.12.2021
PROICTELOR ȘI 06/2021 executare
CONSTRUCȚIILOR” CTAS Taraclia”

S-ar putea să vă placă și