Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor Tatiana Sabareanu, Scoala Temelia, judetul Bacau

Fişă de lucru
Formule de calcul prescurtat. Descompuneri în factori

I. Completaţi:
(a+b)2 =
(a-b)2 =
(a+b)(a-b) =
II. Efectuaţi, utilizând formulele de calcul prescurtat:
(x+3)2 = 1 
2

 x  1 
(x-1)2 = 2 
(2x-y)2 = ( 2 x+ 5 )2 =
( 3 x+1)2 = (3x-7)(3x+7) =
2
 2x  ( 3 +x)( 3 -x) =
x   
 3  (x+2)2 + (x-3)2 - (x+1)(x-1) =
Metode de descompunere în factori:
A. Metoda factorului comun.
72124x72174x+7251x= 7x3+14x2-28x+42x4 =
42x5y3z2 – 28x4y2z3 – 70 x3y3z3 =
92132y92176y+9245y=
2x(x+1) – 5(x+1) =
20092008x20092007x=
14x(2x-1) – 7(2x-1) =
3x+3y+3z = 3x(x-2) + (x-2)2 – 5(x-2) =

B. Descompuneri pe baza formulelor de calcul prescurtat


x2 +2x + 1 =
x2 +4x + 4 = 5 - 2 5 x + x2 =
x2 - 8x + 16 = 1 2
2
x +3x + 9 =
9x +12x +4 = 4

4x2 - 28x +49 = 2 1


x2 + x + =
3 9
49x2 - 14x +1 =
2 3x2 +2 6 x + 2 =
3x +2 3 x+1 =
2 5 - 2 15 x + 3x2 =
2-2 2x+x =
4x2 – 9 = 1 2
x –4=
16x2 – 25 = 9
9
81x2 – 49y2 = - 2x2 =
25
2x2 – 1 =
5x2 – 1 = x  y 2  4 
3x2 – 5 =
C. Gruparea termenilor si metode combinate.
x 2  2 x  xy  2 y 
3x 2  6 x  3 
(x2 + 2x +1) + 3x(x+1) =
ax + bx + ay + by =
x 2  5x  6 
x 2  5x  6 
x 2  5x  6 
x 2  5x  6 
(4x +1)2 – (2x +3)2 =
16(x+2)2 – 25 =
(x2 + 4x +4) – (x2 – 4x + 4) =
x3 + x2 – 4x – 4 =