Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 04.11.2020
GRUPA: Mică 1
PROFESOR: Petcu Alina Constantina
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Morcovelul vesel și prietenii lui”
CATEGORIA ACTIVITĂȚII: ALA1: „Jocuri si activitati alese”
 CONSTRUCȚII: „Lădițe pentru morcovi”;
 ARTĂ: „Borcanul cu murături”;
SCOPUL: Socializarea copiilor prin activităţi semidirijate, care fixează cunoştinţele
însuşite anterior şi pregătesc activităţile următoare.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:
 D3 - Activare și manifestare a potențialului creativ;
COMPORTAMENTE VIZATE:
 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Să îmbine piesele în vederea realizării unei lucrări complexe.
 Să lipească legumele din hârtie pe borcan.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul;
MATERIAL DIDACTIC: cuburi din plastic, lipici, legume de hârtie;
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe.
DURATA: 10-15 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educatie timpurie (2019)
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
ETAPELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE
LECȚIEI DIDACTICE
1. Momentul Se creează condițiile optime
organizatoric necesare desfășurării activității:
- aerisirea salii de grupă;
-așezarea mobilierului pe centre;
-pregătirea materialului didactic.

2. Captarea Se va realiza prin prezentarea Conversația Frontal


atenției centrelor de activitate. Se vor intui
materialele de la măsuţe.

3. Anunțarea Vor fi prezentate centrele de Explicația Frontal


temei interes deschise și se va anunța
tema pentru fiecare centru.
 CONSTRUCȚII: „Lădițe
pentru morcovi” – Să
îmbine piesele în vederea
realizării unei lucrări
complexe; Conversația
 ARTĂ: „Borcanul cu
murături” – să lipească Observația
legumele pe borcan.

4. Desfășurarea După prezentarea materialelor, Conversația Observația


activității copiii se vor împărți în echipe și
vor lucra la centrele de interes.

Se vor explica sarcinile de lucru:


CONSTRUCȚII: „Lădițe pentru
morcovi” – se pun la dispoziția Exercițiul
copiilor piese de plastic pentru
construirea unor lădițe pentru
morcovi. Copiii trebuie să îmbine
piesele în vederea realizării unei
lucrări complexe.
Frontal
ARTĂ: „Borcanul cu murături” –
copiii primesc o foaie pe care este
desenat un borcan și câteva legume
din hârtie; ei au ca sarcină lipirea
legumelor pe borcan, obținând
astfel un borcan cu murături.
Conversația
Se va trece pe la fiecare centru
pentru a oferi sugestii și pentru a Frontal
îndruma copiii acolo unde este
nevoie.
Se vor urmări relațiile dintre copii
pe parcursul activității, insistând pe
comunicarea liberă și pe
colaborarea dintre ei.

5. Încheierea Copiii vor fi îndemnați să-și Conversația Frontal


activității aprecieze și să expună lucrările
personale la colțul dedicat
centrului tematic al săptămânii.

Educatoarea face aprecieri


generale asupra modului de
desfăşurare a activităţii.