Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 09.11.2020
GRUPA: Mică 1
PROFESOR: Petcu Alina Constantina
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Morcovelul vesel și prietenii lui”
CATEGORIA ACTIVITĂȚII: ALA1: „Jocuri și activități alese”
 JOC DE MASĂ: „Legume colorate, de copii sortate”
 JOC DE ROL: „Spălăm legume”
SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de cooperare cu partenerii de joc, a
intercomunicării libere în timpul jocului.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 C1 - Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
COMPORTAMENTE VIZATE:
 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații
noi
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Să sorteze legumene după anumite criterii;
 Să participe activ la activitatea de joc, interpretând rolul propus;
 Să interacţioneze cu partenerii de joc.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, munca în echipă;
MATERIAL DIDACTIC: legume din plastic, vase cu apă, legume de toamnă,
ustensile de bucătărie;
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe.
DURATA: 10-15 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educatie timpurie (2019)
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
ETAPELE CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂȚII DIDACTICE
1. Momentul Se creează condițiile optime
organizatoric necesare desfășurării activității:
- aerisirea salii de grupă;
-așezarea mobilierului pe centre;
-pregătirea materialului didactic.

2. Captarea Se va realiza prin prezentarea Conversația Frontală


atenției centrelor de activitate. Se vor
intui materialele de la măsuţe.

3. Anunțarea Vor fi prezentate centrele de Conversația Frontală


temei interes deschise și se va anunța
tema pentru fiecare centru.
 JOC DE MASĂ: „Legume
colorate, de copii sortate”
– să sorteze legumele Explicația
avute la dispoziție;
 JOC DE ROL: „Spălăm
legume” – să participe
activ la jocul de rol
interpretând rolul propus.

4. Desfășurarea După prezentarea materialelor, Conversația Frontală


activității copiii se vor împărți în echipe și
vor lucra la centrele de interes.

Se vor explica sarcinile de lucru: Explicația


JOC DE MASĂ – copiii vor primi
mai multe legume din plastic
specifice anotimpului toamna;
sarcina lor este sortarea acestora
în funcție de formă și apoi
culoare;

JOC DE ROL – copiiii au la Munca în echipă Pe grupe


dispoziție câteva vase cu apă și
legume; ei trebuie să interpreteze
un membru al familiei care spală
legumele și poartă discuții cu
ceilalți membrii; se vor realiza
toate acțiunile specifice acestei
activități. Exercițiul Frontală

Se va trece pe la fiecare centru


pentru a oferi sugestii și pentru a
îndruma copiii acolo unde este
nevoie.
Se vor urmări relațiile dintre copii
pe parcursul activității, insistând Explicația Observarea
pe comunicarea liberă și pe
colaborarea dintre ei.

5. Încheierea Copiii vor fi îndemnați să-și Conversația Frontală


activității aprecieze și să expună lucrările
personale la colțul dedicat
centrului tematic al săptămânii.

Educatoarea face aprecieri


generale asupra modului de
desfăşurare a activităţii.