Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate

GRUPA: mare
TEMA: Sentimente umane
EDUCATOARE: Găgeatu Maria
DATA: 25.03.2016
SUBTEMA: Culori și forme
TIPUL DE ACTIVITATE: Activitate de consolidare a cunoștințelor
FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrata (DȘ+DLC)
Joc exercitiu: Cine sunt vecinii tăi?
Povestirea educatoarei: Cutia cu acuarele
SCOPUL:
Dezvoltarea interesului pentru lumea numerelor.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. - să asculte povestirea educatoarei,
O2. - să răspundă în propoziții, întrebărilor formulate,
O3. - să formuleze opinii proprii legate de comportamentul culorilor,
O4. - să recunoască numerele în limitele (1-20),
O5. - să identifice vecinii numerelor.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode: conversația, explicația, demonstrația, jocul, povestirea, expunerea, exercițiul, dramatizarea.
Materiale: jetoane cu numere (1-20), o cutie de acuarele, pensule, hârtie, planșe didactice, fâșii de hârtie colorată (culorile curcubeului, carioci, tablă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Culea, L., si colab. – Activitatea integrată din grădiniţa, ghid pentru cadrele didactice din invatamantul prescolar, Ed. Didactica Publishing
House, 2008
2. Pletea, M., si colab. – Activităţi integrate pentru preşcolari, ghid pentru proiecte tematice, Ed. Didactica Publishing House, 2008
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evenimentul Obiective Conținutul științific Strategiile didactice Evaluarea


didactic operaționale
1. Moment O4. Se vor realiza:
organizatoric O5. - aerisirea sălii de grupă,
-aranjarea scăunelelor în cerc, cu ajutorul părinților,
- în mijlocul cercului va fi așezat un covor roșu pe care
se va afla o cutie cu acuarele, un pahar și pensule, toate
acoperite cu o față de masă,
- într-un loc cât mai accesibil, în câmpul vizual al
copiilor va fi așezată o tablă. Observatia
Organizarea copiilor în sala de grupă:
- pe fiecare scăunel va fi așezat câte un jeton pe care se
află scris un număr iar dublura fiecărui jeton va fi
așezată într-un bol,
- la intrarea în sala de grupă fiecare copil își va alege
un jeton și se va așeza pe scăunelul pe care se află
numărul de pe jetonul extras, părintele copilului va
proceda la fel.
- vom cânta un cântecel despre zilele săptămânii,
cântec care ne invită la voie bună și colaborare.
2. Captarea atenției O2. - vor fi dezvăluite treptat obiectele de pe covor, cu - conversația, Observatia directa
ajutorul copiilor. - explicația, Raspunsuri corecte
- cei mai curajoși copii vor fi rugați să scoată de sub Recunoasterea cifrelor
fața de masă câte un obiect și să-l identifice, apoi să Materiale:
comunice câteva informații referitoare la obiectul - față de masă,
extras (ce este, la ce folosește, ce culoare are....) - cutie cu acuarele,
- pahar,
- pensule,
3. Anunțarea temei O2. ,,Toate aceste obiecte, pe care tocmai le-ați descoperit, - explicația,
și a obiectivelor au de spus pentru voi o poveste. - conversația,
Poate mă ajutați să descoperim împreună denumirea
poveștii.
(Voi solicita câțiva copii (3-4), să-și spună părerile).
Povestea se numește: Cutia cu acuarele.
Deoarece este o poveste foarte interesantă îmi doresc:
- să o ascultați cu multă atenție,
- să dați răspunsuri cât mai frumoase,
- să-mi spuneți comportamentul cărei culori v-a plăcut
cel mai mult,
- să recunoașteți numărul care vă denumește astăzi,
- să vă identificați vecinul din dreapta și din stânga”.

4. Explicarea - regula de bază este atenția și respectarea celor din jur. - explicația, Ascultarea
sarcinilor și fixarea - fiecare copil reprezintă un număr, din acest motiv, demonstrația Atentia
regulilor când voi solicita un răspuns în loc de a numi copilul
voi exprima numărul (ex. să răspundă numărul 5). Materiale:
- pentru ca jocul să fie și mai interesant voi spune de - jetoane cu numere
exemplu ,,să răspundă acestei întrebări vecinul din (1-20)
dreapta al numărului 12”
Se va executa un joc de proba.
5. Dirijarea O1. - pe măsură ce voi spune povestea, treptat voi - povestirea, Itemi:
activității O2. descoperi niște picturi, care vor fi în concordanță cu - expunerea, - formularea unor
O3. cele spuse. - conversația, răspunsuri pe baza
O4. - după două, trei propoziții spuse, voi pune câte o întrebărilor formulate,
O5. întrebare. Materiale: - identificarea
- voi încuraja copiii să răspundă în propoziții. - planșe didactice comportamentelor
- vom discuta despre sentimentele culorilor implicate pozitive și a celor
în poveste, despre comportamentul lor. negative.
- copiii vor extrage din poveste, câteva reguli care stau
la baza colaborării într-un grup.
- în cazul în care, unul dintre copii nu va sesiza faptul
că, răspunsul la o întrebare se așteaptă de la el, ceilalți
copii vor fi solicitați să-l ajute să recunoască vecinul
cui este.
6. Obținerea O4. - voi lipi pe tablă o foaie de hârtie A3 pe care, fiecare - exercițiul, - Itemi:
performanței O5. copil va fi invitat să scrie numărul pe care îl reprezintă. - identificarea
O6. - numerele vor fi scrise în ordine crescătoare, Materiale: numerelor în ordine
- voi scrie pe tablă un număr și voi invita câte un copil - coală de hârtie A3, crescătoare,
să-i scrie vecinii (3-4 copii). - carioci, - identificarea
- voi numerota împreună cu copiii culorile curcubeului. - fâșii de hârtie vecinilor unui număr
(roșu-1, oranj-2, galben-3, verde-4, albastru-5, indigo- colorată. dat,
6, violet-7). - numirea culorilor
- voi lipi pe foaia de hârtie câte o culoare și voi solicita curcubeului,
câte un copil să lipească vecinii acelei culori. - identificarea
vecinilor culorilor
curcubeului.
7. Asigurarea - voi propune copiilor punerea în scenă a povestirii dramatizarea Itemi:
retenției și a ascultate. - exprimarea
transferului - voi împărți rolurile și pe măsură ce voi depăna firul sentimentelor trăite
povestirii copiii își vor intra în rol.
8. Icheierea - va fi apreciată participarea copiilor la activitate - conversația - aprecieri verbale,
activitatii - se va evidenția importanța unei bune colaborări între - recompense (fețe
copii în vederea creării unui climat favorabil învățării. zâmbitoare)

S-ar putea să vă placă și